Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

1.5.2

Algemeen → Commissies → Dienstcommissie

138
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Dienstcommissie. 1989-1996. 1 omslag.
139
Agenda's en verslagen van overlegvergaderingen tussen de Dienstcommissie en de directie. 1989-1996. 1 omslag.
140-148
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Dienstcommissie. 1989-1997. 9 omslagen.
149
Stukken betreffende de instelling van dienstcommissies bij de instituten van de K.N.A.W. 1978-1979, 1983-1985. 1 omslag.
150
Reglementen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen betreffende het functioneren van dienstcommissies. 1982, 1984-1985, 1987, 1989-1990. 1 omslag.
151
Stukken betreffende verkiezingen van leden voor de Dienstcommissie. 1989-1990, 1993. 1 omslag.
152
Concept-verslagen van vergaderingen van de Bijzondere Commissie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1990-1991. 1 omslag.
153
Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs (R.R.W.O.) van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1991. 1 stuk.
154
Verslagen van overlegvergaderingen van het Georganiseerd Overleg (GO) van de K.N.A.W. 1991-1996. 1 omslag.
155
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Onderdeelcommissie. 1996-1997. 1 omslag.