Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

1.4

Algemeen → Contacten met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (K.N.A.W.)

87-91
Agenda's en verslagen van het Directeurenoverleg van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (K.N.A.W.). Met bijlagen. 1966-1972, 1986-1992, 1994-1996. 5 omslagen.
92-94
Correspondentie tussen D.P. Blok en de K.N.A.W. 1966-1970, 1972-1986. 3 omslagen.
95-106
Ingekomen stukken van de K.N.A.W. bij J. van Marle. 1985-1997. 12 omslagen.
107-118
Uitgaande stukken van J. van Marle aan de K.N.A.W. 1986-1997. 12 omslagen.
119
Verslagen van besprekingen betreffende de begroting van de Akademie en haar instellingen. 1968-1975, 1977. 1 omslag.
120
Meerjarenplannen 1979-1983 en 1982-1985. Met los inliggende bijlagen. 1978, 1981. 1 omslag.
121
Stukken betreffende de organisatiestructuur van de K.N.A.W. 1984-1988. 1 omslag.
122-124
Agenda's en verslagen van de commissie Onderzoekersopleidingen van de K.N.A.W. 1989-1990. 3 omslagen. N.B. J. van Marle was namens het instituut lid van deze commissie.
125
Agenda's en verslagen van het bestuurlijk overleg tussen het Bestuur instituten Geestes- en Maatschappijwetenschappen van de K.N.A.W. en de directie van het P.J. Meertens-Instituut. Met bijlagen. 1992-1996. 1 omslag.
126
Correspondentie met de K.N.A.W. over financiŽle aangelegenheden. Met bijlagen. 1992-1997. 1 omslag.
127
Notitie "Organisatie-ontwikkelingsproject PJMI" van de afdeling Personeel en Organisatie van de K.N.A.W. 1994. 1 stuk.