Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.3.2.6

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Projecten

1016-1028
Stukken betreffende de uitgave van een volkskunde-atlas voor Nederland en Vlaams-België. 1934, 1939, 1946-1949, 1951-1973. 13 omslagen.
1029
Stukken betreffende een onderzoek naar kinderspelen. 1935-1937, 1944, 1951. 1 omslag.
1030-1042
Stukken betreffende onderzoeken naar (de Nederlandse) volkskarakters. 1935, 1939, 1941, 1946-1965, 1969. 13 omslagen.
1043
Correspondentie tussen T. Mol, medewerker, en diverse personen over het verzamelen van gegevens voor de samenstelling van een catalogus van Nederlandse kinderspelen. 1936, 1942-1943.
1044
Aantekeningen van P.J. Meertens en krantenknipsels betreffende streekromans. 1937, 1941-1942, 1960-1962, 1965-1969, 1972, z.j. 1 omslag.
1045
Aantekeningen betreffende kinderspelen. 1938-1939, 1946, 1950-1951, 1960, 1964, z.j. 1 omslag.
1046
Stukken afkomstig van P.J. Meertens betreffende volkskunde. Geordend op onderwerpnummer. 1939, 1953, 1955, 1957, 1959, 1979.
1047
Stukken betreffende een onderzoek naar de viering van St. Maarten door P.J. Meertens. 1941-1942, 1948, z.j. 1 omslag.
1048
Stukken betreffende een onderzoek naar de Zeeuwse stal. 1942. 1 omslag.
1049
Beoordelingsrapporten van P.J. Meertens betreffende streekromans ten behoeve van het Departement. 1943-1944. 1 omslag.
1050
Stukken betreffende onderzoek naar het zogenaamde "Luilekkerland". 1948, 1950-1951, 1953, 1955-1957, 1959-1960, 1962, z.j. 1 omslag.
1051
Excerpten van P.J. Meertens uit boeken betreffende volkskunde. Alfabetisch op naam auteur. 1950, z.j. 1 omslag.
1052
Stukken betreffende de Volkskunde-atlas. 1950-1962.
1053
Stukken betreffende de uitgave van een Dictionaires des populations door A. Miroglio, directeur van het Centre de Recherches et d'Études de Psychologie des Peuples et de Sociologie Économique van de Université de Rouen (Frankrijk) in navolging van het verzamelwerk De Nederlandse volkskarakters. [1951-1960], 1967, 1971-1972, z.j.
1054
Stukken betreffende onderzoek naar volkskunde in Scandinavië. 1952, 1962-1963, z.j. 1 omslag.
1055
Stukken betreffende onderzoek naar het woord "beeldwit" in de betekenis van een slaapwandelaar die de gave van de voorspelling heeft. 1954, z.j. 1 omslag.
1056-1074
Stukken betreffende de uitgave van een Europese volkskundeatlas. 1954, 1960, 1962, 1964-1968, 1970-1981, z.j. 19 omslagen.
1075
Stukken betreffende werkzaamheden van de afdeling Volkskunde. 1954-1957, 1962-1977, 1981-1986. 1 omslag.
1076
Stukken betreffende bespreking van Europese volkskunde-atlassen. 1955, 1959, 1960-1961. 1 omslag.
1077-1079
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken van de werkgroep Woord en Zaak. 1956-1957, 1962-1966, 1968-1972. 3 omslagen. N.B. De werkgroep had als doel het vragen naar gebruiken, termen en methoden, zoals die vroeger te vinden waren in het boerenbedrijf.
1080-1081
Stukken betreffende de uitgave van de Atlas der Deutschen Volkskunde (A.D.V.). 1957, 1959-1960-1965, 1967. 2 omslagen.
1082
Overeenkomst met de Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen-Amsterdam inzake de uitgave van de Volkskundeatlas van Nederland en Vlaanderen. 1959. 1 stuk.
1083
Stukken betreffende onderzoek naar zogenaamde "Witte Wieven". 1959, 1972, z.j. 1 omslag.
1084
Stukken betreffende de uitgave van deel I en II van de periodiek Bijdragen en Mededelingen der Volkskundecommissie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 1960-1962. 1 omslag.
1085
Stukken betreffende het volksverhalenonderzoek. 1961-1962, 1966. 1 omslag.
1086
Stukken betreffende onderzoek naar rijmkunst. 1962, 1965-1972. 1 omslag.
1087
Stukken betreffende de uitgave van verschillende delen in de reeks Nederlandse Volkskundige Bibliografie. 1964-1965, 1969, 1971. 1 omslag.
1088-1091
Stukken betreffende volksballades. 1965, 1969-1972, 1974, 1980, 1985-1986, z.j. 4 omslagen.
1092
Verslag van de landbouwfilm opgenomen in Roswinkel in het zuidoosten van Drenthe in 1971-1972. Doorslag. Z.j. 1 stuk.
1093-1094
Stukken betreffende diverse onderzoeksprojecten. Geordend op projectnummer. Met inhoudsopgave. 1971-1972, 1977-1987. 2 omslagen.
1095
Notities betreffende veldonderzoek naar zang- en danstradities. Ca. 1980. 2 stukken.
1096
Stukken betreffende het project "bibliografie van de gedrukte melodiebronnen van het Nederlands kerklied 1539-1800". 1981-1982. 1 omslag.
1097-1099
Stukken betreffende het project "Onder de groene linde". N.B. Betreft de uitgave van volksliederen opgenomen in de periode 1950-1980 in de reeks Onder de groene linde 1982-1994. 3 omslagen.
1100
Stukken betreffende het onderzoeksproject "Keuren op de openbare orde in het gewest Holland 1500-1811", uit te voeren door H.W. Roodenburg. 1986. 1 omslag.
1101
Stukken betreffende het "Jaarsma Project". 1987, 1989, 1994-1996. 1 omslag. N.B. De collectie Jaarsma omvat 15.574 volksverhalen in het Fries, die in handgeschreven vorm binnen het P.J. Meertens Instituut aanwezig zijn.
1102
Stukken betreffende de invoer in een taaldatabank en uitgave van de collectie volksverhalen van A.A. (Dam) Jaarsma in samenwerking met de de Fryske Akademy te Leeuwarden. 1987, 1989, z.j. 1 omslag.
1103
Stukken betreffende het project " Blaasmuziek in Limburg". 1987-1989. 1 omslag.
1104
Stukken betreffende kortlopende onderzoeksprojecten volkskunde. 1989, 1995-1996. 1 omslag.
1105
Plan voor de bestudering van de Nederlandse muziekcultuur van de afdeling Volkscultuur. 1990. 1 stuk.
1106
Stukken betreffende de samenstelling en uitgave van een boerenhuisbibliografie. 1990-1992. 1 omslag.
1107
Stukken betreffende het project "Boedelbeschrijvingen". 1990-1993. 1 omslag.
1108
Stukken betreffende het onderzoeksproject Rituele Repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord- Brabant, 1559-1853 van G. Rooijakkers. 1991-1992. 1 omslag.
1109-1118
Stukken betreffende het volksverhalenonderzoek. 1991-1992, [1993], 1994-1997. 9 omslagen en 1 stuk.
1119
Stukken betreffende het project "Cultureel Woordenboek". 1991-1994. 1 omslag.
1120
Stukken betreffende het project "Bedevaartplaatsen in Nederland" (BiN). 1992-1997. 1 omslag.
1121
Stukken betreffende het onderzoeksprogramma "Liturgische bewegingen en feestcultuur". 1995. 1 omslag.
1122
Stukken betreffende overleg met het Huizinga-Instituut te Amsterdam in het kader van het onderzoeksthema "Cultuurprocessen in context". 1995-1996. 1 omslag.
1123
Projectvoorstellen volkskunde. 1995-1997. 1 omslag.
1124
Brieven van diverse personen met tekstvarianten van het kinderliedje "Tararaboemdiee" toegestuurd aan E. Sanders naar aanleiding van een oproep in de NRC Handelsblad van 5 november 1996. Met bijlagen. 1996-1997. 1 omslag.
1125
Lijst van door S. Broersen verworven tijdschriften, boeken en geluidsdragers ten behoeve van het pilot-project West Friesland. [1997]. 1 stuk.
1126
Rapport "Brieven aan de toekomst" (BadT). 1997. 1 stuk. N.B. het betreft een project waarbij de Nederlandse bevolking in al haar geledingen werd opgeroepen om op 15 mei 1998 mee te doen aan het project "Brieven aan de toekomst". Het doel van het project was dat vele duizenden Nederlanders een "brief" schrijven over hun beleving van die ene dag.
1127
Aantekeningen van P.J. Meertens betreffende spreekwoordenonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
1128
Notitie "Over balladenstudie" van [A. Doornbos]. Z.j. 1 stuk.