Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.3.2.5

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Verzameling, beheer en ontsluiting van onderzoeksmateriaal

991-994
Stukken betreffende het ontwerpen van de volkskundevragenlijsten. Geordend op nummer vragenlijst. 1934, 1937, 1939-1943, 1945-1949, 1951, 1954-1968, 1970, 1972-1981, 1984. 4 omslagen.
995-996
Schaduwvragenlijsten volkskunde. Geordend op nummer vragenlijst. 1934, 1937-1943, 1945-1949, 1951-1958, 1960-1989. 2 omslagen.
997
Stukken betreffende bouwstoffen voor de volkskundevragenlijsten. 1941-1943, 1959, 1961, 1964-1965, 1967-1969, 1975-1976.
998
Schaduwlijsten volkskunde van de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. 1953-1955, 1957-1962, 1964-1965, 1968, 1975, 1981-1982.
999
Stukken betreffende het ontwerp van de vragenlijsten voor de Europese Volkskundeatlas. 1954-1958. 1 omslag.
1000
Stukken betreffende de medewerking aan het ontwerpen van vragenlijsten volkskunde van de Koninklijke Belgische Commissie voor volkskunde. 1959, 1961, 1967-1970, 1974-1975. 1 omslag.
1001
Stukken betreffende de volkskundevragenlijsten van de werkgroep Woord en Zaak. 1962-1965, 1967-1968.
1002
Bijzondere vragenlijsten volkskunde. 1963-1964, 1973, z.j.
1003-1005
Verslagen van bezoeken aan diverse personen houdende gegevens over bandopnamen volksliederen. 1973-1986. 3 omslagen.
1006-1007
Stukken betreffende het ontwerp en de herziening van de vragenlijst "De vaktaal van de mandenmaker". 1978-1982, 1987, 1991-1994. 2 omslagen.
1008
Stukken betreffende de administratie en transcriptie van bandopnamen van volksliederen. 1979. 1 omslag.
1009
Stukken betreffende een systematisch register op de jaargangen van het tijdschrift Volkskundig Bulletin. 1979, z.j.
1010
Stukken betreffende de uitgave van langspeelplaten, cassettes, albums met volksliederen. 1980-1981, 1987.
1011
Stukken betreffende de opmaak van volkskundevragenlijsten. 1988, 1991. 1 omslag.
1012
Notitie betreffende de microfichering en (retro)invoer van projecten van de afdeling Volkskunde. 1991. 1 stuk.
1013
Korte notitie betreffende de deelcollectie heemkundetijdschriften. 1992. 1 stuk.
1014
Stukken betreffende de vragenlijsten van de afdeling Volkskunde. 1994, 1996. 1 omslag.
1015
Stukken betreffende de digitalisering van de volksverhalencollectie Jaarsma in samenwerking met de Fryske Akademie. 1995-1997. 1 omslag.