Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.3.2.1

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Beleid en organisatie

720
Kladkasboek van de afdeling Volkskunde en "Inventaris mappen Volkskunde II". 1940-1943. 1 deel.
721
Stukken betreffende medewerkersbijeenkomsten. 1963-1969, 1971-1978. 1 omslag.
722
Organisatieschema van de afdeling Volkskunde. [1973]. 1 stuk.
723
Stukken betreffende de medewerking van de afdeling Volkskunde aan een rapport van de Volkskundecommissie inzake het volkskundig onderzoek in Nederland in vergelijking met het buitenland, bestemd voor de Historisch-Wetenschappelijke Commissie van de K.N.A.W. 1973-1974. 1 omslag.
724
Stukken betreffende de medewerking aan een enquête van het Bureau Inventarisatie Neerlandistiek te Den Haag. 1973-1974. 1 omslag.
725
Stukken betreffende de organisatie en werkzaamheden van de afdeling Volkskunde. 1973, 1974, 1976-1977, 1989-1983, 1986. 1 omslag.
726
Stukken betreffende de personeelsformatie van de afdeling Volkskunde. 1973, 1976-1989. 1 omslag.
727
Meerjarenplannen van de afdeling Volkskunde voor 1974-1979, 1976-1981, 1977-1982, 1979-1984 en 1980-1985. 1974, 1977, 1979-1980. 1 omslag.
728
Stukken betreffende het beleid en de werkzaamheden met betrekking tot het Volksliedarchief. Ca. 1975, 1983, 1986-1988, 1990-1994, z.j. 1 omslag.
729
Stukken betreffende de beschrijving van het lopend onderzoek op de afdeling Volkskunde in het kader van de medewerking bij de opstelling van een deel van het Wetenschapsbudget 1977 door de minister van Wetenschapsbeleid. 1976. 1 omslag.
730
Stukken betreffende de beschrijving van volkskundig onderzoek in Nederland in het kader van internationale samenwerking ten behoeve van de opstelling van het Wetenschapsbudget 1978 van de minister voor Wetenschapsbeleid. 1977. 1 omslag.
731
Basisgegevens over de afdeling Volkskunde, bestemd voor het invullen van het Evaluatie- formulier OZB-instituten. 1980. 1 omslag.
732-733
Voortgangsrapportages van de afdeling Volkskunde. 1980-1984, 1986. 2 omslagen.
734
Begrotingen van de afdeling Volkskunde. Met bijlagen. 1980-1992. 1 omslag.
735
Verslag van het terrein van onderzoek, de taakstelling, de lopende projecten en de taakverdeling van de afdeling Volkskunde. Met bijlage. 1981. 2 stukken.
736
Beleids- en werkplannen van de afdeling Volkskunde. 1981-1993. 1 omslag.
737
Concept-onderzoeksprogramma van de afdeling Volkskunde. Met bijlagen. 1987. 1 omslag.
738
Stukken betreffende stageplaatsen op en onderwijsactiviteiten vanuit de afdeling volkskunde. 1988, 1993. 1omslag.
739
Stukken betreffende " inhoudelijke bijeenkomsten" van de afdeling Volkskunde. 1988-1989, 1991-1994. 1 omslag. N.B. Betreft bijeenkomsten waarin aandacht besteed werd aan een bepaald thema.
740
Stukken betreffende de normering onderzoeksoutput van de afdeling Volkskunde. 1991. 1 omslag.
741
Concept-organisatiebeschrijving van het instituut. Met kanttekeningen van P. Post, hoofd van de afdeling Volkskunde. 1993-1994. 1 omslag.
742
Stukken betreffende de automatisering op de afdeling Volkskunde. 1994-1997, z.j. 1 omslag.
743
Agenda's en verslagen van van het Overleg Wetenschappelijke Staf (OWS). Met bijlagen. 1996-1997. 1 omslag.
744
Stukken betreffende het functioneren van de afdeling Volkskunde. 1997. 1 omslag.
745
Stukken betreffende een onderzoek naar de relatie tussen de afdeling Volkskunde en de directeur. 1997. 1 omslag.
746
Beleidsrapport "Witboek van de Volkskunde. Over het volkskundig onderzoek op het P.J. Meertens Instituut." Met aanvulling "De Toekomst van de volkskunde." 1997. 2 stukken.