Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.2.2.1

Commissies, bureaus en afdelingen → Dialectologie → Bureau en afdeling Dialectologie → Beleid en organisatie

382-383
Huishoudelijk kasboekjes van het Dialectenbureau. 1939-1943. 2 delen.
384
Stukken betreffende de postregistratie en archivering van de correspondentie van de afdeling Dialectologie. 1966, 1968, 1971-1973, z.j. 1 omslag.
385
Ingevulde enquêteformulieren "Speur- en ontwikkelingswerk" van het C.B.S. te Voorburg. 1970-1997. 1 omslag. N.B. Het betreft een enquête naar wetenschappelijk onderzoek.
386
Taakomschrijving van de medewerkers van de afdeling Dialectologie. 1971. 1 stuk.
387
Lijsten van publicaties opgemaakt voor het jaarverslag van de afdeling Dialectologie. 1978-1979. 2 stukken.
388
Identiteitsnota van de afdeling Dialectologie. Met ontwerpteksten. 1978, 1980. 1 stuk.
389
Basisgegevens over de afdeling Dialectologie, bestemd voor het invullen van het Evaluatie- formulier OZB-instituten. 1980. 1 omslag.
390
Taakformulier voor medewerkers van de afdeling Dialectologie. 1980. 1 stuk.
391
Meerjarenplannen van de afdeling Dialectologie. Met bijlagen. 1980-1989. 1 omslag.
392
Werkplannen van de afdeling Dialectologie. Met bijlagen. 1983-1987. 1 omslag.
393
Verslag van de zelfevaluatie van de afdeling Dialectologie over 1979-1983 en de ontwikkelingen voor 1984-1988. 1984. 1 stuk.
394
Stukken betreffende de huisvesting van de afdeling Dialectologie. 1984. 1 omslag.
395
Concept-onderzoeksprogramma van de afdeling Dialectologie voor 1988-1993. Met bijlagen. 1987. 1 omslag.
396-403
Bureau-agenda's van de afdeling Dialectologie. 1990-1997. 8 delen.
404
Stukken betreffende de samenstelling van het witboek "Het dialectologisch onderzoek op het P.J. Meertens-Instituut." 1997. 1 omslag.
405
Takenlijst van de afdeling Dialectologie. Ca. 1990. 1 stuk.
406
Stukken betreffende beleidsplanbesprekingen van de afdeling Dialectologie. 1994, 1996. 1 omslag.