Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.1.2.3

Commissies, bureaus en afdelingen → Algemene Zaken → Bibliotheek en archief → Verzameling, beheer en ontsluiting van onderzoeksmateriaal

242
Register van aanwinsten van de bibliotheek van het Volkskundebureau. 1939-1949. 1 cahier.
243
Stukken betreffende bibliografische werkzaamheden voor de bibliotheek. 1940, 1949-1953, 1956. 1 omslag.
244-245
Registers van ter leen aangevraagde en teruggezonden publicaties van de bibliotheek. 1943-1952. 2 cahiers.
246
Register van aanwinsten en geschonken publicaties van de bibliotheek van het Bureau voor Naamkunde. 1948-1949. 1 cahier.
247
Catalogus van boeken en tijdschriften van J. de Vries, oud-voorzitter van de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandsche Volkseigen, in bruikleen gegeven aan het instituut. Met supplementen. 1948-1950, 1952. 1 map.
248-265
Stamboeken van ingekomen publicaties van de bibliotheek. Geordend op stamboeknummer en datum. 1949-1995. 8 delen, 5 cahiers en 5 omslagen.
266
Stukken betreffende de verzameling Boolen. 1950-1951, z.j. 1 omslag.
267
Register van verstrekte inlichtingen en gebruik van de archieven en de bibliotheek. 1953. 1 cahier.
268-273
Stukken betreffende systematische catalogi. 1960, 1963, 1972, 1985, 1989, 1991, z.j. 6 omslagen
274
Register van geschonken publicaties aan de bibliotheek. 1965-1969. 1 cahier.
275
Stukken betreffende de indeling van de bibliotheek. Ca. 1970. 1 omslag.
276
Enquêtes en statistieken betreffende de collecties van de bibliotheek. 1970-1971, 1973-1976, 1979-1984, 1986.
277-278
Lijsten van tijdschrifttitels aanwezig in de bibliotheek. 1970-1973, 1976-1987, 1989. 1 omslag en 1 deel.
279
Register van interne uitleen boeken en tijdschriften uit de bibliotheek. 1974-1978. 1 deel.
280-282
Stukken betreffende het beheer van audiovisuele archieven. 1976-1977, 1980-1983, 1985, 1987, 1989-1990, 1992-1994. 3 omslagen.
283
Stukken betreffende de indeling van de afdelingsbibliotheken. 1980, z.j. 1 omslag.
284
Stukken betreffende de circulatie van boeken en tijdschriften op het instituut. 1987-1988, 1993. 2 omslagen. 284a 1987-1988. 284b 1993.
285
Stukken betreffende de catalogisering en plaatsing van volksliedboeken in de bibliotheek. 1990-1992, z.j. 1 omslag.
286
Stukken betreffende het legaat van wijlen mevrouw prof. Dr. A.M.E. Draak, waarbij het P.J. Meertens-Instituut haar collectie publicaties op het terrein van sprookjes aanvaard. 1996. 1 omslag.
287-290
Aanwinstenlijsten bibliotheek. 1996-1997. 4 omslagen.
291
Schrijfblokken met aantekeningen betreffende de sanering van het bibliotheekkaartsysteem. Z.j.