Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.1.2.1

Commissies, bureaus en afdelingen → Algemene Zaken → Bibliotheek en archief → Beleid en organisatie

172
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Bibliotheekcommissie. Met bijlagen. 1986-1993. 1 omslag.
173
Stukken betreffende de huisvesting van de bibliotheek. 1988-1989, 1991-1992. 1 omslag.
174
Stukken betreffende het boekenbudget. 1991. 1 omslag.
175
Verslag van F. El Karraz, stagiaire op de bibliotheek van 26 oktober t/m 18 december. 1992. 1 stuk.
176
Notities "Stand van zaken en toekomstperspectieven" bibliotheek. 1994, 1996. 2 stukken.
177
Functiebeschrijvingen hoofd bibliotheek en assistent-bibliothecaris/bibliotheekmedewerker. 1995. 2 stukken.
178
Planning en controlcyclus 1998 afdeling bibliotheek. 1997. 1 stuk.