Archieven & collecties

174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982

inhoud: Dirk Jan van der Ven (1891-1973) was een van de bekendste volkskundigen van Nederland. Hij organiseerde in 1919 het Vaderlandsch Historisch Volksfeest, was bestuurslid van de 'Vereeniging Het Nederlandsch Openluchtmuseum' en introduceerde het veldonderzoek binnen de volkskunde. Door zijn meer dan vijftig boeken, zijn vele artikelen, zijn films en zijn optredens in het land wist hij de volkskunde onder een breed publiek populair te maken.

De collectie bestaat uit het archief en de documentatiecollectie van D.J. Van der Ven. Het bevat ook materiaal afkomstig van zijn vrouw, Elise van der Ven-ten Bensel (1892-1982), die publiceerde over volksdansen.

Het archief bevat aantekeningen, typoscripten van artikelen, gedrukte artikelen en correspondentie. De aanzienlijke documentatieverzameling bevat knipsels, brochures, afbeeldingen en foto's over een veelheid van volkskundige onderwerpen.
Het fotomateriaal (inclusief glasdia's en -negatieven) is seperaat opgeborgen. De correspondenten zijn opgenomen in een register.

De boeken afkomstig uit deze collectie zijn geplaatst in de bibliotheek van het Meertens Instituut.

Zie ook: Collectie 338 (Vaderlandsch Historisch Volksfeest).

resultaat: Dirk Jan van der Ven : een opgewekt propagandist van de volkscultuur / Barbara Henkes. - In: Uit liefde voor het volk : volkundigen op zoek naar de Nederlandse idenititeit 1918-1948 / Barbara Henkes. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005.

Openbaar.

1499 inventarisnummer(s)

  

terug

174:1.1
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, negatief, typoscripten en documentatie. 1955-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, wijn en Bacchus in Noord-Brabant en Limburg. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.2
Knipsels, afbeeldingen, foto's en documentatie. 1961-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, pubs, herbergen en uithangborden. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.3
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten en documentatie. 1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake wijn, scotch en Bommen Berend. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.4
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten en documentatie. 1932-1942 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake wasserijen, blekerijen, zeep en aanverwante zaken. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.5
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten en documentatie. 1928-1957 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake blekerijen in Twente en Haarlem en de Twentse textielindustrie. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.6
Boeken en tijdschriftartikel. 1932-1942 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het boerenhuis en theaterbouw.
Bevat o.a.:
- Forschungen und Studien über das Haus / Gustav Bancalari, 1896
- Das antike Theater und die modernen Reformbestrebungen im Theaterbau / Eduard Moritz, 1910
- Das Bauernhaus in Tirol und Voralberg / J.W. Deiniger, z.j. >>grootformaat map.
174:1.7
Correspondentie. 1930-1977. 1 omslag.
N.B. Correspondentie tussen E. van der Ven-ten Bensel en de uitgeverijen Gesto te Bergen en Witkam te Enschede over de uitgaven van 'Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Achterhoek' en 'Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore' (1968 1977). Verder correspondentie met o.a. H. Uittien te Deventer (1930) en E. Jens te Almelo (1960).
174:1.8
Overzicht documentatie-archief D.J. van der Ven. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft Volkskundig Documentatie archief 'Heel het jaar rond' (107 nummers) [mappen zijn verspreid opgenomen in collectie 174]. Met enkele knipsels, 1976 en z.j.
174:1.9
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's en documentatie. 1923-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake het Gooi, erfgooiers, Bovenkarspel, vestingbouw.
174:1.10
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, negatief, typoscripten en documentatie. 1937-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, de Sint Antoniusviering en köpkesmert in Brabant en Limburg. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.11
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten en documentatie. 1962-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake hop en gruit. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.12
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, negatieven, typoscripten en documentatie. 1928-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake geitebier en geitenfeest van Broekhuizenvorst en de biercultus van Arcen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.13
Typoscripten door D.J. van der Ven. 1924-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen betreffende Expo 1958 te Brussel, Kneippkuren, Meinachtviering, Roermond, wievermaond. Lezingen, o.a. over Oogstfilm, voor de Maatschappij der Nederlandse letteren (1927).
174:1.14
Krantenknipsels, artikelen, documentatie, publicaties en correspondentie. 1924-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Zaanse Schans. Bevat o.a. :
- Zaandam uw stad, 1968
- Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Zaanse industrie, 1970
- Omtrent de Zaan, 1968
Bevat brief van G.J. Honig aan de heer Bouwman, d.d. 10-2-1946. Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:1.15
Krantenknipsels, typoscripten, afbeeldingen, foto's en documentatie. 1959-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, wijn en azijn. Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:1.16
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, publicaties en documentatie. 1936-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake wijn. Bevat o.a.:
- Der Weg zum Wein, z.j.
- Das kleine Weinlexikon, z.j.
- Weingenuss und Lebenskunst : ein Handbüchlein / Rudi vom Endt, z.j.
174:1.17
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten en documentatie. 1928-1950 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake wijn en Sint Maarten. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.18.1
Knipsels. 1917-1954 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven betreffende hoofdzakelijk kalenderfeesten. Vermelding op origineel omslag: Inlegboek I: 'Heel het jaar rond'. Bevat enkele typoscripten met artikelen van D.J. van der Ven, vertaald door Elise van der Ven.
174:1.18.2
Knipsels. 1917-1954 en z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven betreffende hoofdzakelijk kalenderfeesten. Vermelding op origineel omslag: Inlegboek I: 'Heel het jaar rond'. Bevat enkele typoscripten met artikelen van D.J. van der Ven, vertaald door Elise van der Ven.
174:1.19.1
Knipsels. 1914-1968 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven betreffende hoofdzakelijk kalenderfeesten. Vermelding op origineel omslag: Inlegboek II: 'Heel het jaar rond'.
174:1.19.2
Knipsels. 1914-1968 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven betreffende hoofdzakelijk kalenderfeesten. Vermelding op origineel omslag: Inlegboek II: 'Heel het jaar rond'.
174:1.20
Publicaties. 1957-1967. 1 map.
N.B. Inzake aardappelen. Bevat:
- Verslag over het boekjaar 1965-'66 / Coöperatieve vereniging aardappelmeelfabriek WTM
- Termijnhandel in aardappelen / N.V. Amsterdamse liquidatiekas, 1958
- Proefveldgegevens, fabrieksaardappelen : jaarverslag 1963
- Geert Veenhuizen : 18 November 1857 - 30 Januari 1930 : gedenkschrift, 1957
- De pootaardappelteelt in de veenkoloniën / E.G. Kloosterman, 1960
- Enkele afleveringen van 'Publicatie Stichting Aardappel Studie Centrum' en 'De Nederlandse aardappel', 1953-1967.
174:1.21
Correspondentie en enkele krantenknipsels. 1978-1979. 1 omslag.
N.B. Briefwisseling van E. van der Ven-ten Bensel met verschillende uitgevers over (her)uitgave van werken van D.J. van der Ven en over de Biografie en bibliografie van Van der Ven. Verder correspondentie met Nationaal Bureau voor Toerisme betreffende overdracht van deelarchief.
174:1.22
Knipsels en typoscripten. 1920-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aankondigingen en recensies betreffende Van der Vens films, tijdschriften, boeken, artikelen en lezingen. O.a.:
-'D.J. van der Ven' door H.G. Cannegieter (overdruk uit Morks magazijn, 1935)
-'Nederlands volkleven in 't verleden en heden' door prof. dr. H. Blink, in: Vragen van den Dag (ca. 1920)
- recensies door P.J.M. (P.J. Meertens) van 'De heemliefde van het Nederlandsche volk' en 'Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken', in: Volkskunde(1942)
- De Zuiderzee film. Folkloristisch Filmwerk in zes afdeelingen', in: Oost Vlaamsche Zanten, maart 1929
- 'Van vrijen en trouwen op het boerenland. Interessante voordracht van D.J. van der Ven' (overgetypte recensie, Volksblad, 4 februari 1937)
- 'Met v.d. Ven op stap' (Recensie van 'Ons eigen volk in
het feestelijk jaar', overgetypt uit Utrechtsch Nieuwsblad, 23 juni 1942)
- Aankondigingen van lezingen door D.J. van der Ven over openluchtmusea in Scandinavië en het NOM
- 'Texel's Sunderklazen en wat daarmee in verband staat' (Recensie van lezing door D.J. van der Ven, Texelsche Courant, 14 december 1927).
174:1.23
Inventarissen. 1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat een getypte inventaris (+ 2 doorslagen) van 'De Meihof' met meubilair, servies e.d. + een getypte inventaris (+ 2 doorslagen) van onderwerpen in het folklorearchief en vindplaatsen op de Meihof.
174:1.24
Knipsels, gidsen, publicaties en stadskaart. 1914-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Utrecht.
174:1.25
Publicaties. 1911-1924. 1 omslag.
N.B. Bevat afleveringen van Amstelodamum (1922 1924) en de publicatie 'Gates of old Amsterdam' [1911].
174:1.26
1 Schrift. Z.j. 1 omslag.
N.B. Schrift met overzicht inhoud van 107 genummerde mappen (folklorearchief).
174:1.27
Tijdschriftpublicaties, typoscripten en correspondentie. 1912-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a.:
- Recensies en aankondigingen betreffende 'folkloristische filmavonden' door D.J. van der Ven.
- 'Voorlopig ontwerp voor de nationale huldiging van H.M. koninging Wilhelmina ter gelegenheid van haar 40 jarig regeeringsjublileum in september 1938', door D.J. van der Ven (d.d. 12 april 1937).
- Programma's van volksdansdemonstraties door Elise van der Ven-ten Bensel.
- Correspondentie met H.J. Versteeg (1934) en P.J. Meertens (1940 1942).
- 'Het Nederlandsch Openluchtmuseum en de toeristenbond', artikel door D.J. van der Ven in De Kampioen, 1912.
174:2.1
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen en foto's. 1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake culinair toerisme. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:2.2
Typoscripten en correspondentie. 1925-1939 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat o.a.:
- Diverse lezingen door D.J. van der Ven, o.a over bier, klootschieten en het Nederlands Openluchtmuseum.
- Diverse recensies van lezingen door Van der Ven over openluchtmusea en volksgebruiken
- Folder gericht aan besturen van verenigingen met aanbod door D.J. van der Ven van de vertoning van de Zomerfilm, de Oogstfilm en de Zuiderzeefilm.
- 'De Internationale Conferentie voor Volkskunst te Rome. 25 31 october 1929', verslag door D.J. van der Ven
- Verslag van de moeilijkheden bij de bestuursverkiezing van het Comité voor Volkskunst, waarbij J. Schrijnen, P. Smit en A. van Erven Dorens als boosdoeners worden aangemerkt (onvolledig).
- Correspondentie met J. Schrijnen (1928-1929); L. van Vuuren (1925); J. de Vries (1928); T. Lloyd Williams (1937); P.J. Waardenburg (1927); Jean Brants (1929); Mark F. Sverein (1939); F.A. Stoett (1926).
174:2.3
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1926-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake scheepvaart (o.a. zeilschepen, oceaanstomers en gondels).
174:2.4
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. de Achterhoek en Münsterland (Duitsland).
174:2.5
Typoscripten, knipsels en correspondentie. 1960-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Duitsland (o.a. Trier, Idar Oberstein en Bad Ems). Knipsels en reisprogramma's. Correspondentie met Dr. Mülhause, Trier (1961) en Dr. Küstermann, Kreuznach (1963, 1965).
174:2.6
Typoscripten en correspondentie. 1956-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Duitsland (o.a. de Bodensee en het Schwarzwald). Correspondentie hieromtrent.
174:2.7
Typoscripten, correspondentie, knipsels en visitekaartjes. 1958-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Oostenrijk (o.a. Kleinwalsertal, Salzburg en Oberndorf) en correspondentie hieromtrent. Artikelen over het lied 'Stille nacht, heilige nacht'.
174:2.8
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Duitsland (o.a. Heidelberg en die Bergstrasze).
174:2.9
Typoscripten, knipsels, brochures, foto's, afbeeldingen. 1954-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schepen (narrenschepen, onderzeeërs, de blauwe schuit). Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:2.10
Typoscripten, folders, foto's, afbeeldingen, correspondentie, reisbescheiden. 1969-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zwitserland. Lijsten van verschenen artikelen over Noord Oost Zwitserland en Tessin door D.J. van der Ven. Correspondentie met V.V.V.'s te Lugano en Locarno. Handschrift D.J. van der Ven met reisplanning.
174:2.11
Typoscripten, afbeeldingen, knipsels. 1936-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schepen en papierknipkunst. Artikel door D.J. van der Ven over het narrenschip.
174:2.12.1
Knipsels en correspondentie. 1923-1928 en z.j. 1 map.
N.B. Knipselboek inzake de filmvertoning van 'Neerland's Volksleven in den Oogsttijd' in Duitsland en België en correspondentie hieromtrent. Knipsels betreffende studiereis van Duitse folkloristen aan Nederland.
174:2.12.2
Knipsels, aankondigingen, affiches, correpondentie. 1927-1929 en z.j. 1 map.
N.B.
- Aankondigingen en recensies van de excursie van Duitse folkloristen naar Nederland, 1928
- Aankondigingen en recensies van de vertoning van de Oogstfilm in Berlijn, 1928
- 'Teilnehmersliste zum Lehrgang 'Deutsche Volkskunde', 1927
- Programma van 'Conférence de la Commission Internationale des Arts Populaires. Rome, 25 31 octobre 1929'
- Affiche voor diverse voordrachten in Gent, waaronder 'Folkloristische lente gestalten in het Noord Nederlandsche volkskarakter en kinderspel' door D.J. van der Ven, 1928 >>grootformaat map.
- Recensies van filmvertoningen (Oogstfilm, Zomerfilm, Zuiderzeefilm), 1928
- Franstalig artikel over het carnaval te Binche door D.J. van der Ven, 1927
- Krantenknipsel inzake, en uitgaande correspondentie met, minister Becker van Pruisen (1927-1928)
- Inkomende correspondentie van Walther Schoenichen, Direktor der Staatlichen Stelle der Naturdenkmalpflege in Preuszen (1927-1929)
174:2.13
Typoscripten, correspondentie, reisbescheiden. 1955-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Lijsten van publikaties van Van der Ven betreffende Augsburg, Würzburg, Heidelberg, Nord Baden en de 'romantische Strasze'. Correspondentie over reis Duitsland (1964). Enige in de lijsten genoemde artikelen.
174:2.14
Knipsels, afbeeldingen, foto's en brochures. 1955-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake reizen naar Duitsland en Zwitserland.
174:2.15
Knipsels, afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schepen.
174:2.16
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1923-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten in o.a. Bunschoten en Spakenburg. Artikel door D.J. van der Ven over Veluws folklore-onderzoek.
Materiaal is in slechte staat.
174:2.17
Knipsels, afbeeldingen, foto's en contactafdrukken. 1930-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schepen, reddingsboten en Sint Nicolaas.
174:2.18.1
Manuscripten en typoscripten. 1944. 1 map.
N.B Tekst van 'Van Nederlandsche kleederdrachten en Europeesche volksdrachtkunde' in 14 hoofdstukken (H 7-11 ontbr.;ongepubliceerd).
174:2.18.2
Manuscripten en typoscripten. 1944. 1 omslag.
N.B. Opzet van 'Van Nederlandsche kleederdrachen en Europeesche volksdrachtkunde'. Kopie-typoscripten van de tekst.
174:2.19
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1924-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zeeuwse klederdracht.
174:2.20
Correspondentie, knipsels en typoscripten. 1928-1958 en z.j. 5 omslagen.
N.B. Bevat o.a.:
- Programma van de Folkloreavond te Tilburg, 11 december 1933
- Publikaties van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie, met verslagen van folkloredagen
- Correspondentie met fam. Seydell, 1958
- Knipsels met recensies van het Internationale Congres voor Volkskunst te Antwerpen, Luik en Brussel,1930
- Typoscripten van lezingen: 'Ziegenfest, Sankt Antoniusmahlzeit und Bjorrebeer. Niederländisches Brauchtum beim Ausklang der Julzeit'; en een lezing door D.J. van der Ven over gilden in Noord Brabant
- Correspondentie met Zd. Smetácek en het Secretariaat van het ontvangstcomité, 1928.
174:2.21
Knipsels, enkele afbeeldingen en een foto. 1917-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Drentse klederdrachten.
174:2.22
Typoscript, knipsels, foto's, afbeeldingen en 1 negatievenstrook. 1929-1954 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Typoscript van van het boek 'Asselt aan de Maas' door D.J. van der Ven. Recensies en aankondigingen inzake de film 'Levende folklore in Asselt aan de Maas' (1936-1937). Knipsels, foto's en afbeeldingen betreffende Asselt. Artikelen door D.J. van der Ven over de Limburgse kleikunst in bouwkeramiek en woninginrichting.
174:2.23
Knipsels, foto's en contactafdrukken. 1941-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake (klederdrachten in) Marken en Volendam.
174:2.24
Knipsels, foto's en correspondentie. 1933-1948 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten in o.a. West Friesland. Inkomende correspondentie van C. Lekkerkerker te Amsterdam, 1937.
174:2.25
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's en correspondentie. 1929-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake oorijzers en hoofdijzers. Bevat artikelen door D.J van der Ven. Inkomende correspondentie van Hoffschlag te Apeldoorn, 1929.
174:2.26
Typoscripten en knipsels. 1930-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdracht versus toerisme en reclame. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:2.27
Typoscripten, foto's, knipsels en correspondentie. 1919-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten, touwslagerijen, biezenmatten en Nationale Visserijtentoonstelling te Katwijk (1963). Artikel door D.J. van der Ven over de Genemuidensche matterij. Correspondentie tussen De Rijkslandbouwconsulent voor de griend en rietcultuur, Ir. W.D.J. Tuinzing en de directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 1963.
174:2.28.2
Manuscript van 'Van Nederlandsche kleederdrachten en Europeesche volksdrachtkunde' door D.J. van der Ven (ongepubliceerd). 1945. 1 map.
174:2.28.1
Knipsels. 1952-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten.
174:2.29.1
Tijdschriften met artikelen van D.J. van der Ven. 1950-1967. 1 map.
N.B. Bevat nummers van:
- Arts en auto, 1957
- Bromfiets, 1957-1959
- CMC melk : orgaan van de Coöperatieve Melkcentrale, 1955-1960
- Het horecabedrijf (Hocra), 1963
- Huizen en grond, 1954
- Lindbergh post, 1950
- Meubel, 1961
- Ons jonge platteland, 1967
- De schouw, 1966
- Shell en de landbouw, 1962
- Spoor- en tramwegen, 1957
- De tuinbouw, 1950
174:2.29.2
Knipsels van artikelen van D.J. van der Ven uit kranten en tijdschriften. 1936-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen over diverse volkskundige en toeristische onderwerpen.
174:2.30
Knipsels en typoscript. 1920-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Achterhoek, streekhistoricus H.W. Heuvel, bouwkunst en het hagelkruis. Briefkaart van H.W. Heuvel te Borculo, 1921. Typoscript van het gedicht 'Met 'n vrendelek ooge en ne riemende penne deur onzen mooien Achterhook' door B. Stegeman. Bevat artikelen door D.J van der Ven over o.m. Würzburg en het restaureren van kerken.
174:2.31
Knipsels en documentatie. 1913-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Maastricht, Roermond en Valkenburg.
174:3.1
Knipsels, tekeningen en correspondentie. 1923-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Texelse folklore; met inhoudsopgave. Bevat tekeningen van Sjoerd Kuperus. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.2
Knipsels en typoscripten. 1903-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Nicolaas; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.3
Knipsels en typoscripten. 1937-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Nicolaasviering op Ameland; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven en transcripties van interviews op Ameland.
174:3.4
Knipsels, foto's, afbeeldingen en typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake Sint Nicolaasviering op o.a. Ameland, in Oost-Friesland en Drenthe; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.5
Knipsels, typoscripten en afbeeldingen. 1923-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Sint Nicolaas; met inhoudsopgave. Bevat artikelen en voordracht door D.J van der Ven.
174:3.6
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, foto's. 1924-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Sint Nicolaasviering op Ameland en andere Waddeneilanden; met inhoudsopgave. Correspondentie met Hotel Hofker, Nes, Ameland, 1957. Verslag van gesprek met o.a. H. Poortenaar. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.7
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, foto's en correspondentie. 1929-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de verering van Sint Barbara; met inhoudsopgave. Bevat enkele nummers van de tijdschriften De mijnwerker, De mijnlamp en Steenkool (1947-1967) en het 'Reglement van de eerwaarde broederschap der H. Maagd en martelaresse Barbara' (1938). Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.8
Typoscripten en knipsels. 1927-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de slachttradities van november; met inhoudsopgave.Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.9
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1948-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Catharina, Sint Cecilia, Sint Andries en Sint Elooi; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.10
Knipsels en typoscript. 1947-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Maarten; met inhoudsopgave. Bevat artikel door D.J van der Ven.
174:3.11
Knipsels, typoscript, foto. 1948-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Maarten; met inhoudsopgave. Bevat artikel door D.J van der Ven.
174:3.12
Typoscripten en knipsels. 1912-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. novemberfolklore, rommelpot en de ganzenmarkt in Coevorden; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.13
Knipsels en typoscript. 1931-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Maarten; met inhoudsopgave. Bevat artikel door D.J van der Ven.
174:3.14
Typoscripten, knipsels en foto's. 1929-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Maria Kroedwien, de kroedwis en Sint Rosa; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.15
Typoscripten en knipsels. 1915-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de viering van 28 augustus te Groningen, de viering van Sint Maarten in Hoorn (met correspondentie) en hartjesdag; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.16
Typoscripten en knipsels. 1937-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Lampegietersavond, trommelen op de beurs en Noord Hollandse vrijstersmarkten; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.17
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1937-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake stokpaarden, zwaarddansen en bijlemannen; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.18
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1931-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Sint Maarten; met inhoudsopgave. Bevat o.a. 'Das Martinsfest' door August Dahm (1935) en inlichtingen over Kip-kap-kogel door J.A. Neuyen (1934). Bevat artikelen door D.J van der Ven.
- Affiche voor een viering in Düsseldorf en een Sint Maartenprent >>grootformaat map.
174:3.19
Typoscripten, knipsels en afbeeldingen. 1929-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake dauwtrappen, vrijgezellendag en zondagswet; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.20
Typoscripten, knipsels, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1933-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake luilakviering en pinksterbruiden; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.21
Typoscripten, knipsels, opstellen. 1917-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake luilak; met inhoudsopgave. Bevat o.a. een Luilaklied door J.M. Vis, Zaandijk (1917) en opstellen over luilak van leerlingen van een 5e klas lagere school te Alkmaar (z.j.).
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.22
Typoscripten, knipsels, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1923-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Sint Brigidaviering te Noorbeek; met inhoudsopgave. Bevat correspondentie met P.T. van Bueren O.F.M. (1960, 1964). Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.23
Typoscripten, knipsels, foto's en afbeeldingen. 1910-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paddestoelen; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.24
Typoscripten, knipsels, foto's en afbeeldingen. 1914-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paddestoelen; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.25
Typoscripten en knipsels. 1924-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. oktober in de folklore, Sint Severus en vrijers en vrijstersmarkten; met inhoudsopgave.
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.26
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's en documentatie. 1910-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. stokpaarden, Ros Beiaard en zwaarddansen; met inhoudsopgave. Bevat:
- Robin Hood und Hobby Horse / Richard Wolfram, 1932.
- Le carnaval de Malmedy : Haguète et Hape-tchâr / Léon Marquet (2 dl.], 1968.
- Masopust dr íme...: od nového léta do pytlového tvrtku / en k Zíbrt, 1910.
- Den se krátí, noc se dlou í... (Martin - Cecilka - Ond ej - Barborky - Mikulá - Lucie - ber) / en k Zíbrt, 1910.
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.27
Typoscripten, knipsels en foto's. 1949-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Lammeliedjesavond te Veenendaal; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.28
Typoscripten, knipsels, negatieven en foto's. 1947-1973 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de kermis in september en pierementen; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.29
Typoscripten en knipsels. 1911-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de herfst en september in de folklore; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.30
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en documentatie. 1905-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de jacht in diverse provincies, Sint Hubertus en Dianafeest; met inhoudsopgave.
Bevat: Volkstümliches im "Freischütz": ein Beitrag zum Jäger-Aberglauben / Alois John, 1905.
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:4.8
Typoscripten en knipsels. 1924-1925 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende de film 'Neerlands volksleven in de zomer'.
- Werkschema voor de samenstelling van de film (5 ex.)
- Beredeneerde titellijst van de Folkloristische Zomerfilm in zes afdelingen
- De folkloristische film Neerlands volksleven in de zomer. Een woord ter inleiding
- De folkloristische film Neerlands volksleven in de zomer in zes afdelingen door D.J. van der Ven. De opnamen zijn gemaakt in de jaren 1923, 1927 en 1931 door de filmoperateurs F. Jansen en W.P Scheper' (4 ex.)
- De folkloristische documentaire film Neerlands volksleven in de zomer in zes afdelingen door D.J. van der Ven (informatie over de lengte van de film (4 ex.)
- Bloemenpracht voor de Groote Bronk (Het verzamelen van het materiaal).
174:4.9
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B.
- Documentatie van volksinstrumenten in Nederlandse levende folkloristische gebruiken.
- Neem eens vakantie in het Nederlandse domein der steenhouwerij.
174:4.10
Knipsels, foto's, afbeeldingen en tijdschriften. 1954-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Heidelberg en Mannheim.
174:4.11
Typoscripten, artikelen, knipsel en afbeeldingen. 1952-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake aardappelen. Bevat artikel over K. ter Laan. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:4.12
Knipsels, brochures. 1938-1940.
N.B. Bevat onder meer:
- ingeplakte verslagen betreffende de 'Eerste Nederlandse Heemkundeweek, 23 30 maart 1940' en de 'Negende jaarlijksche folkloredag, 30 maart 1940. Daarbij de publicatie 'De bloemtapijten der Sacramentsprocessie te Asselt a/d Maas' / D.J. van der Ven en brochures van het Nationale park de Hoge Veluwe en de Nederlandsche Heidemaatschappij.
- Lijst van deelnemers aan de Heemkundecursus.
- Correspondentie 1940 m.b.t. heemkundeweek en verjaardag Van der Ven.
174:4.13
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1913-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake brood.
174:4.14
Knipsels, correspondentie en typoscripten. 1931-1938 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake het carnaval te Binche en Malmédy. Typoscripten zijn in zeer slechte staat.
174:4.15
Typoscripten en correspondentie. 1964 1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten van personen en tijdschriften voor toezending recensie exemplaren. Correspondentie o.a. over recensies.
174:4.16
Typoscripten, knipsels en correspondentie. 1968 1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten van intekenaren en correspondentie inzake bestellingen van 'Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje Nassau' door D.J. van der Ven.
174:4.17
Typoscripten en correspondentie. 1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lijst met onderwerpen van artikelen inzake brood en bakkerswaren door D.J. van der Ven, gepubliceerd in bakkersvakbladen. Correspondentie met Bakkerol (1972).
174:4.18
Typoscripten en knipsels. 1959-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Kopij voor 'De peerdenhemel van Zuidlaren en Groningen als paardenstad' door D.J. van der Ven.
174:4.19
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten met opgave van documentatiemateriaal over bakkers, brood, koek, beschuit enz. uit het volkskundig archief van D.J. van der Ven.
174:4.20
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over suiker en suikerbieten.
174:4.21
Knipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten en correspondentie. 1902-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paarden en het Stra-feest.
174:4.22
Knipsels en tijdschriften. 1937-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Engeland, Schotland en Ierland.
174:4.23
Knipsels, correpondentie, brochures, deelnemerslijsten, typoscript. 1919-1968 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake de 'Eerste Nederlandsche Heemkunde week', (23 30 maart 1940) en het Vaderlandsch Historisch Volksfeest (1919).
Bevat 'Verslag van den achttienden Monumentendag, gehouden te Amsterdam op woensdag 16 september 1942 in het Stedelijk Museum'.
174:4.24
Knipsels. 1922-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende Engeland.
174:4.25
Typoscripten en aantekeningen. Z.j. 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over textiel en klederdrachten.
174:4.26
Typoscripten, afbeeldingen, foto's, correspondentie, manuscripten, tijdschriften. 1918-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake spinnen en spinnewielen. Bevat tekst en muziek van spinsterslied.
174:4.27
Krantenknipsels. 1940-1955. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven.
174:4.28
Bouwtekeningen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Tekeningen betreffende ontwerp en inrichting [wellicht van De Meihof]. >>>grootformaat map.
174:4.29
Krantenknipsels en typoscript. 1948 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies betreffende de publikatie 'Asselt aan de Maas' door D.J. van der Ven.
174:4.30
Krantenknipsels en kopie-brieven. 1939-1940. 1 omslag.
N.B. Knipsels over lezingen voor militairen door D.J. van der Ven tijdens de mobilisatie (1939 1940). Correspondentie van militairen hierover.
174:4.31
Knipsels, afbeeldingen, foto's en typoscripten. 1913-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake weven. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:4.32
Knipsels, correspondentie, foto's, folders en contracten. 1941-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake onder meer kerkklokken en klokkengieten. Bevat ook folders betreffende boekuitgaven door D.J. van der Ven. Contracten met Uigeverij Kok betreffende de uitgave van 'Ons eigen volk in het feestelijk jaar'. Gids van het Lago Maggiore. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:4.33
Knipsels, folders, typoscripten, manuscripten, foto's. 1920-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Recensies van demonstraties van volksdansen door Elise van der Ven. Lezingen en artikelen over volksdansen door Elise van der Ven. Materiaal van het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen te Oosterbeek (folders, diploma's). Inkomende correspondentie van Rolf Gardiner, 1953-54.
174:4.34
Knipsels, folders, typoscripten, manuscripten, foto's. 1948-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Foto's betreffende Lemmer. Boek 'Schwetzingen : barockes kleinod der Kurpfälz'/Oswald Zenkner, 1952. Recensies van 'Asselt aan de Maas'. Affiches met de aankonding van de vertoning van de film 'Levende folklore in Asselt aan de Maas'>>grootformaat map.
174:4.1
Knipsels en tijdschriften. 1964-1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Besprekingen van werken van D.J van der Ven: De peerdenhemel van Zuudlaordermark (1972), Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje Nassau (1972), Met de gaostok door Twente en Salland (1966), In de ban van burchten en kastelen (1965).
174:4.2
Affiches, programma's, tijdschriften en knipsels. 1929-1941. 1 omslag.
N.B. Inzake volksdansdemonstraties van Elise van der Ven. Artikelen over volkdansen door D.J. van der Ven en Elise van der Ven. Affiche volksdansdemonstratie Kurzaal Scheveningen 1934 (3 ex.)>>>grootformaat map.
174:4.3
Typoscripten, knipsels, correspondentie en een contract. 1930-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake film 'Asselt aan de Maas'.
174:4.4
Typoscripten, afbeeldingen, foto's, knipsels. 1925-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake volksgerichten in Staphorst en Limburg. Bevat tekstfragmenten omtrent Staphorster volksgerichten, afkomstig van H. Huiskes [later opgenomen in het boek 'Staphorst en zijn gerichten', 1980]. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:4.5
Typoscripten, correspondentie, knipsels, foto's en afbeeldingen. 1935-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier.
- Artikelen en lezingen van D.J. van der Ven.
- Correspondentie (1936 1968).
- Ontwerp voor 'Folkloristische bierkalender 1936'
- 'Stand van de folkloristische voordrachten tournee 'De rol van het bier in het Nederlandsche volksleven' gehouden door D.J. van der Ven, october 1935 juni 1936.'
174:4.6
Reisgidsen, afbeeldingen en foto's. 1954-1962 en z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Schönbusch : amtlicher Führer / beabrb. von Erich Bachmann, 1954.
- Veitshöchheim : amtlicher Führer / beabrb. von Walter Tunk, 1962.
174:4.7
Knipsels. 1931-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake volksdansen. Recensies van Elise van der Vens publicaties. Knipsels over volksdansdemonstraties door Elise van der Ven. Grootformaat knipsel met foto 'Nederland danst' (Oosterpark Amsterdam)>>grootformaat map.
174:5.1
Knipsels en gidsen. 1891-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Amsterdam.
Bevat de publicaties:
- In de S. Antonieswaag / Ton Koot, [1944].
- Amsterdamsche kleinigheden / door J. ter Gouw, 1864.
- Amsterdam in stukken en brokken, 1891.
- Amsterdam eert Heerlen : tentoonstelling Vijf eeuwen Amsterdamse kunst / [voorw. M.F.G.M. van Grunsven ; inl. H.J.], [1948].
174:5.2
Knipsels en gidsen. 1910-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Middelburg, Vlissingen, Walcheren en Vereeniging Nehalennia.
Bevat de publicaties:
- Gids door Walcheren [2 drukken, ca. 1910]
174:5.3
Knipsels. 1921-1932 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Overijssel.
174:5.4
Knipsels, gidsen, foto's en kaart. 1916-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord-Brabant.
Bevat de publicaties:
- Sinte Geertruydtsbronne, jrg. 2, nr. 2 (1925)
- Bergen op Zoom als woonplaats, 1921
- Gids voor Oudenbosch / H. Levelt. -2e uitg., z.j.
174:5.5
Knipsels, kaarten, folders, gidsen en bladmuziek. 1904-1972 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Inzake Noord Holland en Zuid Holland.
Bevat de publicaties:
- Vacantie, Wijk aan Zee, z.j.
- Gids van Wijk aan Zee voor pensions en woningen, 1911
- Gids voor de badplaats Wijk aan Zee, 1912
- Gids voor de badplaats Wijk aan Zee en omstreken, 1916
- Lief Wijk aan Zee / woorden van J.W. Eerhart, muz. van Sam. Vlessing
- Korte gids voor de gemeente Velsen, z.j.
- Velserenend en de daartegenover liggende Ruïne van Brederode gelegen in het hartje van het mooie Kennemerland, 1926
- Geïllustreerde gids voor Kennemerland : van Haarlem tot Alkmaar / P. Fransen, z.j.
- Per rijwiel, te voet, per auto of motor naar de bloembollenvelden, z.j.
- Per rijwiel, te voet, per auto of motor naar de bloembollenstreek in het Westland, z.j.
- Gids voor Haarlem en omstreken, z.j.
- Schone plekjes in Nederland: Haarlem, Zandvoort, Overveen en Bloemendaal, 1904.
174:5.6
Knipsels, aantekeningen, gidsen en kaarten. 1906-1959 en z.j.. 2 mappen. N.B. Inzake Haarlem, Den Helder, badplaatsen, duinen, strand.
Bevat de publicaties:
- Gids voor Haarlem en omstreken / J. Craandijk, 1906
- Stratenlijst van Haarlem, 1913.
174:5.7
Knipsels en gidsen. 1914-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Amersfoort, Zeist, Spakenburg, Soest, Baarn, Montfoort en de Zeister bossen.
174:5.8
Knipsels en gidsen. 1937-1953 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Marken, de Veluwe en Drenthe.
Bevat de publicaties:
- Beschrijving van de houtzagerij Kootwijk / J.H. Jager Gerlings, z.j.
- Nieuwe Drentsche volksalmanak, 1942
- Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe / Joh. Wesselink, z.j.
174:5.9
Brochures en boeken. 1914-1938 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Vlaanderen.
Bevat de publicaties:
- Ter nagedachtenis van roemwaardige Kempenaren / J.E. Jansen, z.j.
- Pieter Corbeels / J.E. Jansen, z.j.
- Vertelsels, sagen en sprookjes uit Oost-Vlaanderen / Cyriel de Vuyst, 1938
- Het kapittel van Sint-Pieterskerk te Turnhout en zijne statuten van het jaar 1634 / J.E. Jansen, 1914
- L'habitat rural en Belgique : étude de géographie humaine / M.A. Lefèvre, 1926
- Van langen wapper en van den reus / Victor de Meyere, 1928
174:5.10
Knipsels, gidsen, folders, typoscripten en manuscripten. 1912-1953 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Haarlem, Frans Halsmuseum, bloembollenteelt.
Bevat de publicaties:
- Gids voor Haarlem en omstreken benevens voor Bloemendaal. Overveen, Santpoort en Zandvoort, z.j.
- Short guide with maps: Haarlem Holland, z.j.
- Haarlem in 1913, z.j.
Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:5.11
Knipsels, gidsen, folders en kaarten. 1911-1920 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Rijk van Nijmegen, Noord Limburg en aanleg van de brug over de Waal.
Bevat de publicaties:
- Wat er over 'Mooi Nederland' gezegd is, z.j.
- Annalen der Heilig-landstichting. - Jrg. 1, nr. 1 (1913)
- De plasmolen : gids voor de bezoekers van den plasmolen en omgeving / J.S. Göbel, z.j.
174:5.12
Boek. [1910]. 1 map.
N.B. Inzake bloembollen.
Bevat de publicatie:
- Gedenkboek 50 jarig bestaan Algemeene Vereeniging voor bloembollencultuur te Haarlem 1860 1910, [1910].
174:5.13
Boeken. z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake De Utrecht en Psalterium.
Bevat de publicaties:
- Soevenir aan het landgoed "De Utrecht", z.j.
- Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de besturing van het Utrechts Psalterium / J.H.A. Engelbregt en Tilman Seebass, z.j.
174:5.14
Knipsels en gidsen. 1912-1919 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Enschede, Almelo en Denekamp.
Bevat de publicaties:
- Enschede, z.j.
- Ken jij Enschede?, z.j.
174:5.15
Knipsels, gidsen, folders, tijdschriften, overdruk en kaarten. 1915-1933 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake o.a. Overijssel, Blokzijl, Kastelen, Vollehove, Deventer, de Noordoostpolder en Urk.
Bevat de publicaties:
- Schoon-Nederland - jrg. 5 nr. 9 (1918)
- Nieuwe beknopte gids voor Deventer en Omstreken, 1915
- Het Koloniaal Landbouw-Museum te Deventer, overdruk uit "Eigen haard". - Jrg. 1915 nr. 22 en 23
- Gids voor Meppel en omstreken, 1915
- De Kampioen: Overijssel-nummer - jrg. 50 nr. 18 (1933)
174:5.16
Knipsels, gidsen, tijdschrift. 1889-1940 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Zutphen, Ruurlo en Millingen.
Bevat de publicaties:
- Nijkamps gids voor Zutphen, 1916
- Geïllustreerde gids voor Zutphen en omstreken / bew. door A. Bientjes en J. Gimberg, 1889
- Toeristenkampioen. - Jrg. 2, nr. 23 (1937)
174:5.17
Knipsels, tijdschriften, kranten. 1911-1954 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Nijmegen, Beek en de brug over de Waal.
Bevat de publicaties:
- De Kampioen. - Jrg. 28, nr. 30 en 31 (1911).
Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:5.19
Knipsels en een tijdschrift. 1914-1919 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Waalwijk en Den Bosch.
174:5.18
Foto's, afbeeldingen, folders, typoscripten, knipsels en een tijdschrift. 1949-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Klank en lichtspel te Wijk. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:5.20
Knipsels, boeken, brochure en folders. 1914-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Den Bosch.
Bevat de publicaties:
- 's-Hertogenbosch / Vincent Cleerdin, 1929
- In den muziekstad : 1953 Den Bosch muziekstad : officieel programma / H.J. Jonker, z.j.
174:5.23
Boek. 1947. 1 omslag.
N.B. Bevat de publicatie:
- Marken zoals het echt is : The truth about Marken / Okke Haverkamp, 1947.
174:5.21
Kaarten, folders, boekjes, ansichtkaarten, brochures, jaarverslag, een overdruk, een tijdschrift en een typoscript. 1905-1956 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Twente en Overijssel.
Bevat de publicaties:
- Zwerftochten om Enschede, z.j.
- Enschede : zijn betekenis en..... zijn industriële vestigingsfactoren, z.j.
- Enschede : de nieuwe stad in het oude land, z.j.
- Bondswandeling door Overijssel, 1943
- Goor : gids met wandelkaart, z.j.
- [Gids van Denekamp en omstreken], z.j.
- Een mooi oord. - Overdr. uit 'Elk wat wils', z.j.
- De wandschildering in de hervormde kerk te Rosendaal, 1905
- Ons Dinkelland : natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente / J.B. Bernink, 1916
- De Lutte bij Oldenzal / L. Knappert. - Overdr. uit 'Buiten', 1915
174:5:22
Knipsels, folders, boekjes, ansichtkaarten, tijdschriften en gidsen. 1919-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Ouddorp, Den Bosch, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Zuid-Beveland.
Bevat de publicaties:
- Brabantsche sagen / Vincent Cleerdin, z.j.
- Goes en omgeving, z.j.
- Flakkeesche schetsen / J. Kleeuwens, z.j.
- Schoon-Nederland. - Jrg. 6, nr. 9 (1919).
174:5.24
Knipsels, brochure, tijdschrift. 1926-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Oera Lindaboek en swastika's.
174:5.25
Knipsels, gidsen, folders en een typoscript. 1909-1934 en z.j.
N.B. Inzake o.a. Oisterwijk, Breda en Ginneken.
Bevat de publicaties:
- Breda : beknopte handleiding den vreemdeling aangeboden, [1909]
- Gids voor Ginneken / opn. bew. door W.Th. ten Bosch en G.D. van den Berg, 1929
- Geïllustreerde gids van Oosterhout en omstreken / samenst. 'Oosterhout Vooruit', z.j.
- Schoon-Nederland. - Jrg. 6, nr. 2 (1919).
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:5.27
Knipsels, tijdschriften, brochures, gidsen en folders. 1911-1948 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Nijmegen.
Bevat de publicaties:
- Onder de St. Stephanus / Nederl. fototechnisch bureau Ivens & Co, 1919
- Gogel en de uniteit / L.G.J. Verberne, 1948
- Nimeguen : charm of Guelderland and its curiosities from the past, 1913
- De Waalbrug, 1912
- De kampioen. - Jrg. 28, nr. 30 (1911)
- Nijmeegsch studenten weekblad vox carolina, 1930.
174:5.26
Knipsels, gidsen, folders, aantekeningen, afbeeldingen, kaarten, ansichtkaarten, foto's, boeken, brochure, overdruk en een typoscript. 1902-1970 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Norg, Roden, Zwolle, Vollenhove en Giethoorn.
Bevat de publicaties:
- Gids voor Norg en omstreken, z.j.
- Algemeene vergadering van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in Drenthe, 1936
- Drente van 't verleden tot het heden / H. Blink, 1902
- [Gids voor Steenwijk], z.j.
- Giethoorn sprookjesstad, z.j.
- Maatschappij van weldadigheid : opgericht 1918 : bekmopyte geïllustreerde beschrijving der stichting, z.j.
- Maatschappij van weldadigheid Frederiksoord / J. Poortman, z.j.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:5.28
Knipsels, folders, foto's, typoscripten, afbeelding, tijdschrift, uitnodiging, correspondentie en een overdruk. 1915-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Twente, boerenbruiloften, midwinterhoornblazen en scholtenboerderijen, kastelen in Overijssel. Correspondentie (1931 1951) over o.a. oude Postwegen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:5.29
Knipsels, brochures, foto's, kaarten, afbeelding, tijdschrift, overdruk. 1933-1948 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, opgravingen, bossen.
Bevat de publicaties:
- Tekstboekje van de middenstandstentoonstelling voor handel en industrie MITO : 12 tot 20 augustus 1933 te Oisterwijk, 1933
- Twaalfde jaarboekje van het nationaal comité voor brouwgerst, 1948
- Bemesting van boomen / door T.J. van der Ploeg (2 ex.)
- Maatregelen ter voorkoming van boschbrand, z.j.
- Boschbrand / door M. de Koning, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.1
Knipsels, brochures, correspondentie, overdruk. 1941-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bokbier, Deidesheim en en de 'Deutsche Weinstrasze'.
Bevat de publicaties:
- Germanien : Monatschrift für Germanenkunde, Heft 4, april 1941
- Weingut Adolf Tiemann, Deidesheim, z.j.
- Der Kurfürst führt den Bock : Lustspiel mit Gesang in vier Akten / von Heinz Lorenz, [1961]
- Weingut geheimer Rat Dr. v. Bassermann-Jordan Deidesheim Rheinpfalz, z.j. (2 ex.)
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.2
Knipsels, typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie inzake bier in gedichten, rijmen en spreuken en in scheepsfolklore.
174:6.3
Typoscripten, knipsels en aantekeningen. 1944-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Documentatie inzake bier in de folklore.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.4
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Documentatie inzake bier, brouwerijen en herbergen.
174:6.5
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Documentatie inzake o.m. Maastrichts en Nijmeegs bier en biertollen.
174:6.6
Knipsels, brochures, folders, boeken, afbeeldingen en tijdschriften. 1912-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake steden in Zuid-Holland, m.n. Leiden, Den Haag en Delft.
Bevat de publicaties:
- Het Leidsche volkshuis, 1929
- De burcht van Leiden / door Lugdunum, 1918
- Leidsch prentenboek : keur van afbeeldingen van oude gebouwen, z.j.
- Het Heiligegeest- of Armewees-en-kinderhuis te Leiden / door A. Beets, 1912
- Internationales Artchiv für Ethnographie. - Band 28, Heft 3-4, 1927
- De Kampioen. - Jrg. 50, nr. 13 (1933)
- Oudheidkundig jaarboek. - Jrg. 6, afl. 3/4, 1937
- Schoon-Nederland. - Jrg. 5, nr. 10, 1918
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:6.7
Gids. 1922. 1 omslag.
N.B. Bevat de publicatie 'Gids Zutphen' / Zutphen vooruit, [1922].
174:6.8
Foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat fotografische kopieën van placaeten en ordonnanties betreffende bier.
174:6.9
Foto's, afbeeldingen, negatieven en knipsels. 1936-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. drinkhoorns en de Mei-denviering te Valkenburg.
174:6.10
Aantekeningen en documentatie. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, brouwers en herbergen in Groningen en Drente.
174:6.11
Typoscripten, knipsels, aantekeningen en een foto. 1953-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bokbier, borrebier en boksenbier.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.12
Typoscripten, documentatie en muziekvoorbeelden met noten. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. koningsbier, St Theunisbier, borrebier en boksenbier.
Bevat lezingen en artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.13
Documentatie, knipsels, foto's en aantekeningen. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. bierbrouwerijen en herbergen in Overijssel.
174:6.14
Documentatie. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. bierbrouwerijen en biertollen in Noord Holland.
174:6.15
Knipsels en afbeeldingen. 1952-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. driekoningenbrood en koekijzers en wafelijzers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.16
Knipsels, documentatie, correspondentie en afbeeldingen. 1929-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bier in Zuid Holland en Utrecht.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.17
Documentatie, knipsels, correspondentie, afbeeldingen en een foto. 1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bier in Drente en Overijssel.
174:6.18
Documentatie, knipsels, aantekeningen, afbeeldingen, ansichtkaarten en een foto. 1959-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bier in Gelderland en Utrecht.
174:6.19
Foto's, afbeeldingen, documentatie, knipsels en een brochure. 1940-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bierbrouwerijen en hensbekers.
Bevat de publicatie:
- De brouwerij de Hooiberg / I.H. van Eeghen, [1958].
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.20
Foto's, afbeeldingen, documentatie en een museumcatalogus. 1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bierbekers, drinkhoorns en bierpullen.
Bevat de publicatie:
- Prunkstücke Deutscher Weinkultur : Austellung im Mainfränkischen Museumin Würzburg, 1957.
174:6.21
Documentatie, knipsels, foto's, afbeeldingen, ansichtkaarten en en muziekvoorbeelden met noten. 1913-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kuiperijen, hoepelmakerijen, bier en wijnvaten.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.22
Knipsels, foto's, afbeeldingen en typoscripten. 1944-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake boerenhuisschilderkunst in o.a. Hindeloopen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.23
Knipsels, scriptie, foto's en afbeeldingen. 1964-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake boerenhuisschilderkunst in o.a. Hindeloopen.
Bevat het periodiek 'Kunst in Arnhem', jrg. 1, nr. 11 (1919). Bevat de scriptie 'De ontwikkeling van stookplaats tot kachel in Nederland' door Rosemarie den Hartogh, 1965. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.24
Tijdschriftartikelen. 1963-1966. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kunstsmederij en de geschiedenis van de oudste ijzergieterijen van Nederland.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.25
Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen en typoscripten. 1929-1960. 1 omslag.
N.B. Inzake fietsenmakers, smederijen en de smid van Gretna Green.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.26
Knipsels, afbeeldingen, foto's en typoscripten. 1928-1957. 1 omslag.
N.B. Inzake Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:6.27
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1949-1963. 1 omslag.
N.B. Inzake folklore rondom bokbier en feesten ter ere van de wijnbok in o.a. Deidesheim.
174:6.28
Documentatie en knipsels. 1932-1971. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kuipersgilden en bierhuizen in Friesland en Zeeland.
174:6.29
Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen, overdukken en een manuscript. 1940-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. boerenwagens, wagenmakers en boerenwagenschilderkunst.
174:6.30
Knipsels, afbeeldingen en een brochure. 1923-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. het Spoorwegmuseum, stoomtreinen en stoomtrams.
Bevat de publicatie 'Het Nederlandsch spoorwegmuseum : enkele plaatjes met een kort woord ter inleiding' door Henri Asselberghs, 1945.
174:6.31
Knipsels, afbeeldingen, foto's en aantekeningen. 1951-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. reizen met postkoets en boot in vroeger tijden.
174:6.32
Documentatie en foto's Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. brouwerijen en herbergen in Gelderland en Zuid Holland.
174:7.28
Correspondentie. 1921-1935 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake diverse congressen.
174:7.27
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, foto's, aantekeningen. 1932 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bedden, interieur en schilderkunst.
174:7.30
Correspondentie en knipsels. 1927-1933 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Nederlandsch Comité voor Volkskunst.
174:7.29
Correspondentie. 1920-1937 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake diverse volkskundige onderwerpen, o.m. opperid op Terschelling
174:7.31
Correspondentie. 1932-1943 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake diverse volkskundige onderwerpen, o.m. Atlas der Nederlandsche Volkskunde. Bevat correspondentie met P.J. Meertens.
174:7.1
Tijdschriftknipsels. 1961-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake zandschilderen, kunstnijverheid, mens en kunst.
174:7.2
Knipsels. 1924-1944 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake bouwkunst. Bevat cursusmateriaal 'Het zien van gebouwen', les 9-20 door de Nederlandsche Reisvereeniging, 1944.
174:7.3
Knipsels en documentatie. 1923-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake meubels, bouwkunst en schilderkunst.
174:7.4
Knipsels, correspondentie en typoscripten. 1950-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de publikatie van 'De Peerdenhemel van Zuudloarder Maark en Groningen als paardenstad.'
174:7.5
Correspondentie, typoscript en toespraak. 1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft de publikatie van 'De Peerdenhemel van Zuudloarder Maark en Groningen als paardenstad.'
174:7.6
Afbeeldingen, foto's en knipsels. 1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft de publikatie van 'De Peerdenhemel van Zuudloarder Maark en Groningen als paardenstad.'
174:7.8
Afbeeldingen, foto's en knipsels. 1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zuidlaren (o.a. Zuidlaardermarkt, Huize Laarwoud).
174:7.7
Typoscripten, knipsels, drukclichés, 1958-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paarden.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:7.9
Afbeeldingen, foto's en drukproefpagina's. 1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. paarden, de Zuidlaardermarkt, Sint Maarten en Sint Martinus.
174:7.10
Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen, correspondentie en een zinkcliché. 1925-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. paarden, paardetuig en Sinterklaas.
174:7.11
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Korte inhoudsopgave en typoscripten van artikelen door D.J. van der Ven in 'Gemeenschappelijk belang: weekblad v.d. détailhandel in brandstoffen': 1) Paasvuren en 'in zak en as zitten'; 2) Ere zij de zakkendrager in onze kolenbranche; 3) De kolenboer en de brandstoffen in spreekwoorden en volksgezegden; 4) Het vreugdevolle bovenaardse leven van de ondergrondse mijn werker; 5) De levensexcuberantie onzer broeders van het zwart kolenfront; 6) Pyromanie in de Amsterdamse hartjesdagviering; 7) 10 augustus, naamdag van de vuur ? brand en kolenheilige sint Laurens; 8) De gezelligheid van het levend vuur en de lichtjesfeesten van de herfst [ontbreekt]; 9) De viering van lammeliedjesavond in Veenendaal [ontbreekt]; 10) Van het vuur slaan en de tondeldoos, pionten en zwavelstokjes; 11) Sint Maarten als kinderheilige, winterpersonificatie en vriend van de kolenboer; 12) De bakermat van de Europese steenkoolexploitatie; 13) De Barbaraviering en de sociale evolutie in het mijngebied; 14) 4 december feestdag van Sint Barbara, patrones der Limburgse mijnwerkers; 15) De internationale verering van St. Barbara als patrones der mijnwerkers [ontbreekt].
174:7.12
Knipsels, typoscripten, documentatie en aantekeningen. 1913-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake volksgeneeskunde en tandheelkunde.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:7.13
Knipsels, afbeeldingen, foto's en correspondentie. 1928-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Zeeland, o.m. Miniatuureiland, deltawerken, Ossewei. Bevat correspondentie over 'het installeren van een 30 jarige vrijgezel in de Ossewei' in de gemeente Aardenburg.
174:7.14
Knipsels. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake woninginrichting en schilderkunst, o.m. Encyclopedie voor meubel, samengesteld door H. Baaren Sr.
174:7.15
Foto's, afbeeldingen, knipsels, tekeningen en typoscripten. 1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.m. stoelen, kasten en deuren.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:7.16
Afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake ouderdom.
174:7.17
Afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kuuroorden en badinrichtingen.
174:7.18
Typoscripten, knipsels en correspondentie. 1960-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake zuivelbereiding, zakkendragers en wegen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:7.19
Afbeeldingen, foto's en knipsels. 1927 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bronnen, putten, baden en kuuroorden.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:7.20
Knipsels en afbeelding. 1928-1948 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake folklore en geschiedenis van verschillende plaatsen in Noord Brabant.
174:7.22
Proefdrukken, knipsels, afbeeldingen, foto's en tekeningen. 1922-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat drukproeven en inhoudsopgaven van 'Ons eigen tijdschrift,' geillustreerd maandblad onder leiding van D.J. van der Ven.
174:7.21
Knipsels, afbeeldingen, stencil. 1903-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake heksen en bijgeloof. Bevat 'Iets over kollen en belezen' door C. Bakker, overdr. uit Nederl. tijdschrift voor geneeskunde, 1903.
174:7.23
Knipsels, tijdschriften, typoscripten en een uitnodiging. 1925-1951 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake o.m. boerenwagens, reiskoetsen, wandelroutes en wegen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:7.25
Knipsels, foto's, afbeeldingen. 1930-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Arnhem en de Veluwe.
174:7.24
Knipsels, foto's, afbeeldingen. 1930-1958 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake natuur, bomen en landschappen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:7.26
Knipsels, foto's, afbeeldingen, een reclamefilmstrook en een houtskoolzak. 1936-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake houtskool, kolenbranders , Nederlands Openluchtmuseum en volksdansen.
174:8.1
Drukproeven van een werk van Van der Ven. Z.j. 1 omslag.
N.B. Waarschijnlijk niet de gesuggereerde titel "De Heemliefde van het Nederlandse volk".
174:8.2
Knipsels. 1928-1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. inzake Luilak, Pinksteren en Palmpasen.
174:8.3
Knipsels inzake Sint Catharina. 1923-1948 en z.j. 1 omslag.
N.B. Katrijnmelken, met twee brieven; het feest der midinettes
174:8.4
Knipsels en brochures inzake Drente en enkele brieven. 1911-1964. 1 doos.
N.B. o.a. Prov Drentsche en Asser courant: Drentsche geschiedenissen en bijzonderheden 1926; Meppeler Courant: Dialectschetsen uit het Drentsche dorpsleven 1930; De seismograaf-functie der jongere generatie / H.J. Prakke. 1960; Ons eigen land, maandblad voor toerisme [...] 4:6 (1958); Levensbericht van dr. Jan Naarding / H.J. Prakke, 1964; Werken en wonen in drenthe, z.j.; De v eenbranden in Drenthe / H. Tiesing ; De kampioen Drente nummer 50:19 (1933); Schoon-Nederland, geill. blad ter bevordering van het vreemdelingenvereer 1917; Ons Nederland Drenthe nummer 1:4 (1929); topogafische kaart van Mepper en omstereken z.j.
174:8.5
Typoscripten, krantenknipsels en aantekeningen. 1916-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. D.J. van der Ven / H.G. Cannegieter, 1935; Recensies van D.J. van der Vens lezingen en publicaties; Plan 1923 ; spreken in het openbaar; Citaten uit brief van S.S. Obersturmführer over Elise van der Vens gedrag tijdens WOII. Correspondentie met uitgeverij Kok te Kampen over de uitgave van 'Ons eigen volk in 't feestelijk jaar' door D.J. van der Ven (28-12-1940). Interview met het echtpaar Van der Ven in Woord en Beeld, 31 januari 1941.
174:8.6
Knipsels en publicaties. 1926, 1929 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Lambertus en Sint Michiel; met Jaarverslag 1930-1931 Ned. Nat. Bureau voor anthropologie.
174:8.7
Knipsels . 1925-1949 en z.j. 1 omslag.
N.B. inzake Pinksteren; Met enkele aantekeningen.
174:8.8
Knipsels. 1932-1948 en z.j. 1 omslag.
N.B. inzake Sint Jan; Met een paar knipsels over een verboden volksfeest in Limburg in november.
174:8.9
Publicaties inzake Drente. 1905-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Drenthe hoog opgestoten / H.J. Prakke, 1959; Drieërlei filmbegin in Drenthe / H.J. Prakke, 1958; In en om Oostelijk Flevoland, 1956; Uw naam Dubbeld Hemsing, werd een program / H.J Prakke, 1947; Geillustreerde gids voor Drente, 1905; Geillustreerde gids voor Noord-oost Drenthe, 1906.
174:8.10
Manuscripten en krantenknipsels betreffende planten en paddestoelen. 1912-1920 en z.j. 1 map.
N.B. 5 cahiers. Met een brief.
174:8.11
Met de gaostok door Twente en Salland". 1968. 1 map.
N.B. Ongebonden katernen van de publicatie; met brochure voor de boekhandel.
174:8.12
Artikelen. 1953-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Verschenen in "De bromfiets en/of scooter".
174:8.13
Manuscripten en krantenknipsels. 1911-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Cahiers met aantekeningen en knipsels over o.a. planten, bloemen en paddestoelen en het bijgeloof.
174:8.14
Krantenknipsels betreffende Pinksteren en luilakviering. 1920-1935 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met enkele brieven
174:8.15
Foto's van o.a. de waterval van Schaffhausen, slot Bürresheim, Bad Mergentheim en Bregenz. >>174:8.21
174:8.16
Krantenknipsels. 1912-1949 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de maanden september, oktober, november, Allerheiligen en Maria Hemelvaart .
174:8.17
Artikelen en aantekeningen van Van der Ven en knipsels. 1922-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. Noord-Brabant, kerkklokken, Kaat Mossel, Achterhoek, Drente en Groningen.
174:8.18
Typoscripten en artikelen. 1956-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lijst met in Bromfiets- en scooterblad verschenen artikelen over o.a. museumdorp Cloppendorp, Arcen en de Expo'58.
174:8.19
Krantenknipsels. 1913-1915 1 map.
N.B. 1e WO, Vondelpark, Naatje op de Dam, herinneringen van Kalff en volkstaal in/van Amsterdam en Muiderslot.
174:8.20
Krantenknipsels, artikelen en brochures. 1912-1967 en z.j.
N.B. betreffende Zeeland.
174:8.21
Foto's en afbeeldingen. 1 doos.
N.B. Over mozaïeken (Villeroy-Boch te Mettlar), verwerken van edelstenen, doolhoven, Breisach, Lichtenstein, serie foto's over fabrikage van inlegzooltjes Curt Baumann te Mosbach, ca 1949. Veel afbeeldingen zonder bron of opschrift
174:8.22
Glasdia's. Z.j.
N.B. 24x18 cm. O.a. afbeeldingen van plakkaten e.d. omtrent bier en alcohol.xc xccxxc cxx xxxcccccccczc
Vindplaats glasdia's >>>afbeeldingen
174:8.23
Correspondentie 1918-1980. 1 omslag.
N.B. o.a. Uittien (1930) Pospisil (z.j.) Isebaert (1956), Jojada Verrips (1968); de laatste brieven zijn gericht aan E. van der Ven-ten Bensel
174:8.24
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Onuitgegeven typoscript van de tweede druk van het "Carnavalsboek van Nederland", ca. 1948
174:8.25
Documentatie, knipsels en aantekeningen uit het archief van Elise van der Ven-ten Bensel. 1970-1982 en z.j. 1 map
N.B. M.b.t. ouderdom, polissen, parapsychologie, Moerman-therapie, bibliotherapie, volksdans.
174:8.26
Publicaties en krantenknipsels. 1921-1970. 1 omslag.
N.B. o.a. Nederlands Nationaal bureau voor Anthropologie;In memoriams voor D.J. van der Ven; Progamma voor 'Volkskundliche Studienfahrt durch Ost- und Süd-Holland' ; Gelukstelegram van burgermeester Van Heemstra bij huwelijk Van der Vens; interviews Van der Ven en Röntgen (1929); Getypt plan voor lezingen door D.J. van der Ven aan Amerikaanse universiteiten (ca. 1928). Getypt plan voor een film over volkskunst (1930). Progammaboekje van het Internationale antropologische congres te Amsterdam (1927). Getypte progamma's voor lezingen over De Oogstfilm en Asselt aan de Maas (1962 en 1970). Correspondentie met Felix Timmermans? (1935), P. Visser (1923) en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten (1930). Getypt blad 'Mededelingen voor de Nederlandsche pers' (uit WOII?). 'Karakterschets. D.J. van der Ven' in Hollandsche Revue, 1921 (met aantekeningen in de marge) Folder van het 25-jarig bestaan van het Nederlands Openluchtmuseum.
174:8.27
Krantenknipsels en aantekeningen. 1969-1980 en z.j.
N.B. Uit het archief van E. Van der Ven-ten Bensel. Met een inventaris van hun bibliotheek en telefoonlijst.
174:8.28
Krantenknipsels. 1930-1975 en z.j.
N.B. Met betrekking tot vendelzwaaien en volksdansen; met brieven aan E. van der Ven-ten Bensel.
174:8.29
Krantenknipsels. 1915-1916 en z.j. 1 omslag.
N.B. In 4 cahiers; over paddestoelen, klokketorens, kastelen en burchten en friese volksgebruiken.
174:8.30
Typoscript en publicaties uit "Ons Huis" betreffende bedden. 1921 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met een inhoudsopgave van een niet gepubliceerd boek : "Het bed in de folklore"
174:8.31
Publicaties en manuscript. 1938-1956. 1 omslag.
N.B. Krantenknipsels en overdrukken over klederdrachten (met manuscript), volksliederen en volkskunst. Met een briefwisseling met Tjaard de Haan 1955-1956.
174:8.32
Manuscripten , typoscripten en krantenartikelen. 1966-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Aantekeningen en samenvattingen in 2 cahiers van boeken over folklore, volksliedjes en J. Röntgen.
174:8.33
Manuscripten, typoscripten, publicaties en krantenknipsels betreffende o.a. paddestoelen, kinderliedjes 1922-1958 en z.j.
N.B. Met Prakke prenten, 1948; Die Druck-kunst / Joost van den Vondel; Educatie in drukinkt / H.J Prakke, 1958.
174:8.34
Artikelen, aantekeningen en krantenknipsels. 1915-1982 en z.j.
N.B. Met aantekeningen, palmpasen, driekoningen en bier.
174:9.1
Krantenknipsels en brochures. 1911-1952 en z.j. 3 mappen
N.B. Inzake Rotterdam, Delft en Gouda.
174:9.2
Documentatie en krantenknipsels inzake Noord-Brabant. 1949-1963 en z.j. 1 map
N.B. VVV agenda hart van Brabant 1961-1963
174:9.3
Documentatie en krantenknipsels. 1912-1980 en z.j. 1 map
N.B. inzake Apeldoorn, Epe, de Hoge Veluwe, Veenendaal en Garderen.
174:9.4
Aantekeningen. 1909 en z.j. 1 map.
N.B. 8 cahiers; inzake natuur in en rond Arnhem.
174:9.5
Documentatie, krantenknipsels en kalenders betreffende Twente en de Achterhoek. 1921-1964 en z.j. 2 mappen.
N.B. Met correspondentie (1923-1927).
174:9.6
Aantekeningen, afbeeldingen en krantenknipsels. 1922-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. herbergen, hotels, restaurants en bier.
174:9.7
Foto's. Z.j. 1 map.
N.B. betreffende o.a. Ierseke, Den Haag, Haarlem, Leiden, Dordrecht, Medemblik, Enkhuizen, Utrecht, Zeeland en Edam.
174:9.8
Artikelen door D.J. van der Ven. 1960-1962. 1 map.
N.B. Verschenen in Het bouwwerk, Gids voor bad- en zweminrichtingen, Dagblad Cobouw
174:9.9
Foto's en negatieven. Z.j. 1 map.
N.B. van o.a. oogst, paarden en boerderijen, mensentypen , stadsgzichten.
174:9.10
Typoscripten, documentatie, afbeeldingen en krantenknipsels. 1932-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende kerstmis, mistletoe, hulst en kerstbomen, met 3 artikelen van D.J. van der Ven
174:9.11
Typoscripten, documentatie, afbeeldingen en krantenknipsels. 1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. inzake speelbomen, boerentuinen, priëlen en etagebomen.
174:9.12
Documentatie, drukproeven en afbeeldingen. 1932 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende tuinkoepels. Clichés apart opgeborgen
174:9.13
Typoscript , afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven betreffende o.a. Willem Coenraad Brouwer en baksteen(folklore)
174:9.14
Typoscripten, documentatie, afbeeldingen, negatieven en foto's. 1935-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven betreffende o.a. boerentuinen, moestuinen en kruidhoven.
174:9.15
Typoscripten, foto's en afbeeldingen. [1971] en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven betreffende (eeuwen)oude bomen.
174:9.16
Aantekeningen, krantenknipsels, foto's en afbeeldingen. 1952-1970 en z.j. 1 omlsag.
N.B. betreffende bomen en planten.
174:9.17
Foto's. Z.j. 1 map.
N.B. van Amsterdam; met contactafdrukken. (Opschrift van map: In 1945 ontvangen van directeur bibliotheek Landbouwhogeschool Wageningen waar de bezittingen van de 'Volksche Werkgemeenschap' (na inbeslagname door het Rijk) opgeslagen waren.
174:9.18
Typoscripten, foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven betreffende betreffende tuinen en tuinarchitectuur. Clichés apart opgeborgen.
174:9.19
Aantekeningen, typoscripten, documentatie, foto's en afbeeldingen. 1944-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven betreffende bomen en hout; Führer durch die Gräfllich v. Berckheim'schen Anlagen ausländischer Holzarten in Weinheim a.d. Bergstrasse / wissenschaftlich bearbeitet von Forstrat W. Fabricius. (1933). Met enkele brieven
174:9.20
Typoscripten, documentatie, foto's, tekeningen en afbeeldingen. 1940-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven betreffende hekken. Oegg und Gattinger; Zwei Würzburger Kunstschlosser des 18. Jahrhunderts / Philipp Schrepfer und Josef Stumpf. 1952.
174:9.21
Typoscript, documentatie en foto. Z.j. 1 omslag.
N.B. Boekbespreking van D.J. van der Ven betreffende landschapsarchitectuur, Zocher.
174:9.22
Aantekeningen, typoscripten, krantenknipsels, documentatie en afbeeldingen. 1924-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven o.a. speculaas, Keukenhof, oogstfeesten, planten en dieren.
174:9.23
Krantenknipsels. 1940-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. over carnaval. Met omslagen van 'Het Carnavalsboek van Nederland', door D.J. van der Ven.
174:9.24
Plakboek. [1942]. 1 stuk.
N.B. Recencies van 'De heemliefde van het Nederlandse volk' door D.J. van der Ven. (1942)
174:9.25
Documentatie en krantenknipsels. 1912-1961 en z.j. 3 mappen
N.B. betreffende o.a. Rotterdam, Gouda, Dordrecht, Scheveningen, Westland; Rotterdam nummer Holland Express 1912; Loosduinen / uitg. door VVV, 1912; Bad Walesteyn Rockanje, z.j.; Bad Walesteijn geneeskrachtige modderbaden. 1918; Het Westland / A.A.A. Verbraeck [na 1930]; Dordrecht / gemeente Dordrecht, ca 1920Jaarverslag Museum Boymans 1940; Oudheidkundig jaarboek 1939:3/4 en 1941: 3/4; plattegronden Scheveningen, Den Haag en een kaart van waterwegen rondom Dordrecht uit ca 1917; met enkele brieven
174:9.26
Cahiers met aantekeningen, krantenknipsels en brochures. 1912-1969 en z.j. 1 map
N.B. betreffende o.a. Arnhem, Hattem, Elburg, Nijkerk en Harderwijk: Wandelgids van Hattem en omstreken, 1918; [gidsje Ermelo] incompleet; Gelderland nummer van de Kampioen, 1933; Bouw 1969; Herinneringen aan de jeigd van Koningin Wilhelmina, bijlage bij Historia, 1948; Oudheidkundig Jaarboek 1925.
174:9.27
Drukproeven. Z.j. 1 map.
N.B. van 'Ons eigen volk in het feestelijk jaar' door D.J. van der Ven, ongeordend.
174:9.28
Aantekeningen, documentatie en krantenknipsels. 1932-1943 en z.j. 2 mappen.
N.B. betreffende volksdansen; Voorloopig project van een internationaal volksdansspel te Amsterdam op zaterdag 12 en zondag 13 juni 1937 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Stadion' (getypt, 2p). Ontwerp (zonder titel) voor een volksdansfeest in het Stadion Feyenoord te Rotterdam. (getypt, 1 p.). Afbeeldingen van volksdanscursussen op o.a. de Meihof. Progamma's van volksdansmanifestaties: Programma van de Amsterdamse Zomerfeesten, 23 juni 1934 (o.a. demonstraties volksdansen, algemene leiding D.J. van der Ven, 5 ex.) Programma van de 'Grande Matinée Folklorique Hollandaise' (Parijs, 3 juni 1939, tijdens 'Les journées d'amitié Franco-Hollandaise', o.a. optreden van een groep van de Meihof) Programma van 'Het volkslied en de volksdans in verschillende landen' (Den Haag, 24 november 1937, sprekers D.J. van der Ven en Elise van der Ven, 3 ex.) Progamme de la fête nationale du 29 juin à l'occasion de l'anniversaire de son altesse royale le prince Bernhard des Pays-Bas. (Luik, 1939, met optreden van volksdansgroep van de Meihof, 3 ex.). 'De volksdans herleeft', door dr. E. van der Ven-Ten Bensel. Fa. G.W. den Boer, Middelburg', recensie door v. S. in: ?, 193?. Recensie van lezingen door het echtpaar Van der Ven: 'Het volkslied en de volksdans in verschillende landen. Enen interressante avond' (Het Vaderland, 25 november 1937). Recensie van volksdansdemonstraties: 'Amsterdam, 25 juni. Triomfale dag voor den volksdans. Kleur, vreugde en beweging in het Oosterpark' (in: Telegraaf, 25 juni 1934). 'Zeg kwezelke, wilde ge dansen? Oosterbeeksche volksdansers voor de V.U. te Nijmegen (De Katholieke Vrouw, 13 januari 1937). 'Carré, gedanst op 12 november 1943 te St. Michelsgestel' (getypt, 2 ex.).
174:9.29
Typoscript en afbeeldingen . 1971 en z.j. 1 map.
N.B. van 'In de ban van burchten, kastelen en paleizen' met omslagen en uitgeversfolders van o.a. 'Met de Gaostok door Twente en Salland' en 'Asselt aan de Maas'.
174:9.30
Krantenknipsesls 1911-1937 en z.j. 1 omslag.
N.B. artikelen van D.J. van der Ven o.a. het feuilleton "folkloristische omzwervingen"
174:9.31
Krantenknipsels, documentatie en afbeeldingen . 1949-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende o.a. behang en katoendrukkunst; Alles over behang / Rath en Doodeheefver, 1946.
174:9.32
Typoscripten , documentatie en krantenknipsels. 1956-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Van enkele publicaties van Van der Ven, inzake de aardappel. Met een brief H.L. Cox van de K.U. te Nijmegen (1969) Specimina specia 1966, Publicaties Stichting aardappel studie centrum 1956:4 en 1969:1.
174:9.33
Typoscripten , documentatie en krantenknipsels. 1955-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Van enkele publicaties van Van der Ven, inzake de aardappel. Met enkele brieven; aflevering van Ons Gezin, 1970.
174:9.34
Cahier, documentatie en krantenknipsels1923-1980 en z.j. 1 map.
N.B. over Pasen en Driekoningen, planten, linnen, kleuren en volksdansen.
174:10.2
Knipsels, foto's, brochure, afbeeldingen, typoscripten. 1957-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake zuivelbereiding in de Allgäu.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.1
Knipsels, afbeeldingen, correspondentie, aantekeningen, typoscripten en een folder. 1931-1977 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake 'Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek' door D.J. van der Ven.
174:10.3
Knipsels, foto's, afbeeldingen, aantekeningen, typoscripten. 1955-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake zuivel, melkmeisjes en melkbussen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.5
Knipsels, foto's, afbeeldingen, typoscripten. 1930-1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de kaasmarkt, de kaaswaag en kaasdragergilde te Alkmaar en de heksenwaag te Oudewater.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.4
Correspondentie, afbeeldingen, brochure, typoscripten,inhoudsopgave tijdschriften. 1929-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. het 10 jarig bestaan van de C.M.C. en de Nederlandse boerencoöperatie, de Drentse zuivelindustrie en de Bond van plattelandsvrouwen. Correspondentie met Redactie Melk (1957)
174:10.6
Knipsels, afbeeldingen, foto's, correspondentie, bladmuziek, typoscripten. 1937-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. melkbussen en boterkarnen. Inhoudsopgaven van artikelen over de geschiedenis en de folklore van melk, boter en kaas.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.7
Knipsels, afbeeldingen, correspondentie, boekje. 1932-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. boter, zuivelbereiding en diergeneeskunde. Bevat de publikatie 'De strijde tegen verschillende veeziekten op Terschelling' / A. Hibma, [1954].
Plattegrond van de zuivelfabriek Freia >>grootformaat map.
174:10.8
Typoscripten Z.j. 1 omslag.
N.B. O.a. kopij voor een boekpublicatie over zuivel en zuivelbereiding en een folkloristische zuivelkalender.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.9
Knipsels, tijdschrift. 1961-1969. 1 omslag.
N.B. Inzake wijn en andere dranken.
Bevat bladen van de Wijnkalender (1961, 1963, 1964, 1966, 1969) >>grootformaat map.
174:10.11
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.10
Typoscripten, afbeeldingen, tijdschriften, aantekeningen, brochure. 1949-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bejaarden, de levenstrap, verjongingskuren en de Wohnstift Rathsberg.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.12
Knipsels, boekje. 1930-1953. 1 omslag.
N.B. Inzake Duitse, Russische en Amerikaanse literatuur.
Bevat de publikatie 'Phonetics' door H.J. Makkink, 1947.
174:10.13
Knipsels, boekje. 1922-1931. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. drukkers, uitgevers van de eerste couranten, oude handschriften, kinderboeken, doopvonten, minnebrieven.
174:10.15
Afbeeldingen. Z.j. 4 bundels.
N.B. Niet-ingeplakte afbeeldingen 'naar photographische opnamen', bestemd voor de uitgave: Kindervreugd en volksvermaak : een folkloristisch prentenboek / door D.J. van der Ven, 1927.
174:10.14
Knipsels, artikelen, brochures, aantekeningen. 1948-1952. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. psychologie en filosofie.
174:10.16
Afbeeldingen. Z.j. 4 bundels.
N.B. Niet-ingeplakte afbeeldingen 'naar photographische opnamen', bestemd voor de uitgave: Kindervreugd en volksvermaak : een folkloristisch prentenboek / door D.J. van der Ven, 1927.
174:10.18
Typoscripten, foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kerstmis in Vlaanderen, Zuid Limburg, boerenpaarden, de Staufen fresco's van Adolf Kessler en groen in kleurensymboliek, dendrologie en tuinaanleg.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.17
Typoscripten, afbeeldingen, foto's, aantekeningen, ansichtkaarten en brochures. 1958-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kalksteen, kalksteengroeven, fossielen, neanderthalers en de oermens.
Bevat 'Wiehler Tropsteinhöhle' door Max Rickter, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.20
Typoscripten en knipsels. 1959-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Kerstmis, ontgroeningen, Sint Barbara, rijtuigen, schouwen, apotheken, ezelinnemelk, H. Boerhaave en letters tekenen. Inhoudsopgave van artikelen door D.J. van der Ven in de Schouw.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.19
Typoscripten, handschrift. 1913-1925 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lezing over het N.O.M. door D.J. van der Ven in Stockholm (1921). Uitgeschreven interview met G.J. Jan Karlen Lund over Skansen. Lijst met vragen m.b.t. Jönköpinger Stadtpark. Artikel over de nationale en wetenschappelijke betekenis van het N.O.M. Meerdere artikelen over Zweden en Noorwegen door D.J. van der Ven.
174:10.21
Typoscripten en knipsels. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake maanden en jaarfeesten.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.22
Typoscripten en knipsels. 1972. 1 omslag.
N.B. Recensies van 'Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore' door D.J. van der Ven.
174:10.28
Glasnegatieven. Z.j. 5 stuks.
N.B. Opnames van een kuiper [3 negatieven kapot].
Vindplaats glasnegatievan >>>afbeeldingen
174:10.23
Typoscripten en correspondentie. 1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Onuitgegeven vertaling van het boek over orchideeën 'Bunga anggerik : permata belantara Indonesia' / S.M. Latif vanuit het Nederlands naar het Engels door Elise van der Ven.
174:10.24
Typoscripten en correspondentie. 1939-1973. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. meubelindustrie, schouwen, haarden en vrouwelijke kerkedracht.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.26
Typoscripten en knipsels. 1931-1936 en z.j. 1 omslag.
N.B. Twee lezingen door D.J. van der Ven over o.a. heemkunde (1936). Artikel door D.J. van der Ven over 'De triomf van het gelegenheidsbrood op de Haagsche Tentoonstelling' (1931). Ingevuld stembiljet voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1935).
174:10.25
Typoscripten. 1914 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Theodoor Dorren, Gelderland en Duitsland.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.27
Typoscripten, aantekeningen en correspondentie. 1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Vertaling van het boek 'Bloembollen in huis en tuin' / J.F.Ch. Dix vanuit het Nederlands naar het Engels door Elise van der Ven.
174:10.29
Recensies, uitnodigingen, tijdschriften, foto's en afbeeldingen. 1915-1922 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Lapland en wintersport in Zweden en Noorwegen. - - Bevat affiche met aankondiging lezing door D.J. van der Ven over 'Zweden als toeristenland' (ca.1922) >>grootformaat map.
- Bevat artikelen door D.J. van der Ven, o.m. in 7 afleveringen van het tijdschrift 'De Kampioen' (1915).
174:10.30
Typoscripten, aantekeningen, afbeeldingen en knipsels. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven over o.a. het St. Jorisklooster te Stein am Rhein, de Zwitserse democratie en het Voralberger land.
174:10.31
Brochures, reisprogramma's en correspondentie. 1960-1970. 1 omslag.
N.B. Inzake reizen in o.a. de Pfalz, Noord-Beieren en Bad Kreuznach.
174:10.32
Knipsels, correspondentie en foto's. 1928-1968. 1 omslag.
N.B. Inzake molens.
174:10.33
Publicatie en afbeeldingen. 1957-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake molens in Vlaanderen. Bevat de publicatie 'Twee eeuwen Vlaams molenrecht' door A. Lowyck, 1957. Bevat het tweede molennummer van het tijdschrift 'Ons Heem', 1964.
174:10.34
Knipsels, tijdschriften en typoscripten. 1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies van 'Met de gaostok door Twente en Salland' door D.J. van der Ven.
174:10.35
Knipsels. 1924-1932, 1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake molens.
174:10.36
Knipsels. 1923-1934 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake molens.
174:10.37
Typoscripten en correspondentie. 1956-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake vertalingen naar het Engels door Elise van der Ven van het boek 'Op verkenning bij de dieren / Han Rensenbrink. Correspondentie betreffende vertalingen. Diverse Engelstalige artikelen.
174:10.38
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's en 1 negatief. 1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake bier en likeuren.
Bevat artikelen en een lezing door D.J. van der Ven.
174:10.39
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en een foto. 1949-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake dr. Faust en Pasen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.40
Typoscripten en knipsels. 1952-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake wijn.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.41
Tijdschriften en knipsels. 1949-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake wijnen en likeuren. Bevat exemplaren van het tijdschrift 'Wijn : maandblad voor liefhebbers van de wijn', 1949-1950.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.42
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, foto's en correspondentie. 1949-1972 en z.j. 1 omslag en 1 envelop.
N.B. Inzake o.a. zaaien, boerenkaas en milkbar. Verder o.a. recensie van 'De Peerdenhemel' en knipsels over Engelstalige literatuur.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:10.43
Publicaties van het Ned. Nat. Bureau voor Anthropologie. 1929 1933. 4 stuks.
N.B. O.m. Jaarverslagen.
174:11.11
Knipsels. 1917-1946 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Utrecht en Tienhoven.
Bevat o.m. de publicaties:
- Catalogus van gidsen, brochures en kaarten ten dienste van het toerisme in Nederland, [1922]
- Zeven eeuwen Tienhovense geschiedenis in vogelvlucht / uitg. door het herdenkingscomité 700 jaar Tienhoven, 1946.
174:11.12
Knipsels, folders, kaarten, tijdschriften, schriften, brochures en een foto. 1912-1959 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Gelderland, o.a. Winterswijk, Arnhem, Elspeter bos, Velp en Rozendaal.
Bevat een schrift met aantekeningen door D.J. van der Ven [uit 'Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland' / H. Blink, 1902-1904] en een schrift met aantekeningen over Arnhem door D.J. van der Ven.
174:11.13
Knipsels, folders, gidsen en afbeeldingen. 1912-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Overijssel, o.a. Zwolle, Kampen en Hengelo.
Bevat o.m. de publicatie 'De machinefabriek van Gebr. Stork & Co. te Hengelo en Het tuindorp 't Lansink der Hengelosche Bouwvereeniging' / door C. Beets, 1914.
174:11.14
Knipsels en kerstspecials. 1928-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake gebruiken met kerstmis.
174:11.15
Kranten en knipsels. 1937-1951 en z.j. 1 map.
N.B. Kranten uitgegeven door carnavalsverenigingen.
174:11.16
Knipsels, foto's, afbeeldingen en een drukproef. 1951-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord-Holland, o.a. o.a. Beverwijk, Haarlem, Bloemendaal en Spaarnwoude.
Bevat de publicatie 'Negen eeuwen Spaarnwoude / Frans van Geldrop, 1965.
Bevat een drukproef met een artikel van D.J. van der Ven.
174:11.17
Knipsels, afbeeldingen en een foto. 1957-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Amsterdam, o.a. Rembrandt, Jan Klaassen en Katrijntje Pieters.
174:11.18
Knipsels, foto's, kaarten, folders en gidsen. 1947-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Het Gooi, o.a. Hilversum, Huizen en Laren en verkaveling.
174:11.19
Knipsels en folders. 1912-1918 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. de geschiedenis van Den Haag en Wassenaar.
Bevat de publikatie 'Den Haag in den Franschen tijd : een drietal schetsen' / door J. Smit, 1913.
174:11.20
Knipsels, folders en gidsen. 1913-1933 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord-Holland, o.a. Alkmaar en Kennemerland.
Bevat de publikaties:
- Toeristengids voor Alkmaar en omstreken, 1928.
- De Kennemerduinen, z.j.
- Alkmaar en omstreken, [1922].
174:11.21
Knipsels. 1949-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Palmpasen.
174:11.22
Knipsels en aantekeningen. 1912-1920 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de maanden juli, augustus, september en de herfst.
174:11.23
Knipsels. 1916-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake allerheiligen en allerzielen.
174:11.24
Knipsels en aantekeningen. 1914-1920 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. stadsschoon, volkseigen en geschiedenis van Amsterdam.
174:11.25
Knipsels en een stadsgids. 1917-1955 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Den Haag, Scheveningen en Wassenaar.
174:11.26
Knipsels, brochures en boeken. 1913-1953 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Gelderland, o.a. Arnhem, Epe, Gorssel, Wolfheze, Artilleriemuseum te Doorwerth, de Betuwe en de Hoge Veluwe.
Bevat de publikaties:
- Geïllustreerde gids voor de gemeente Gorssel, [1913].
- Liedjes uit het boerenleven / Jan van Riemsdijk, z.j.
- Grond- en woningbedrijf der gemeente Renkum te Oosterbeek, 1921.
- Landgoed Groot Wolfhezen / Hotel maatschappij "De Tafelberg", 1916.
174:11.27
Knipsels en documentatie. 1915-1958 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Het Gulden Vlies, de Souvereine Orde van Malta en de Johanniterorde. Twee Congreskaarten van D.J. van der Ven van het Algemeen Kunst Congres in 1915. Deel uit de publikatie 'Op uw' stoel door uw land : bijzonderheden van Vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen' / door E. Laurillard betreffende Zuid Holland, Zeeland, Noord Brabant en Limburg.
174:11.1
Knipsels. 1912-1919 en z.j. 1 map.
N.B. In 3 schriften geplakt, inzake Het Gooi.
174:11.2
Knipsels, gidsen, folders en kaarten. 1913-1923 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Texel.
Bevat o.a. de publicaties:
- Gids voor Texel, z.j.
- De eerste tocht van de 'Dorus Rijkers' / door Levy Grunwald, 1924.
- Vastlegging en ontginning der duinen speciaal in Schoorl en op Texel / door E.D. van Dissel.
- Licht uit duisternis / door J. Daalder, 1916.
174:11.3
Knipsels en correspondentie. 1914-1935 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Pinksteren.
174:11.4
Knipsels. 1929 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake het folkloristische feest te Tilburg in 1929.
174:11.5
Knipsels en een foto. 1926-1929 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake archeologische opgravingen in o.a. Bretagne en Griekenland.
174:11.6
Knipsels en een foto. 1913-1934 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. studentengildes en onderwerpen uit de geschiedenis van de provincie Utrecht.
174:11.7
Boeken, gidsen, knipsels, afbeeldingen en een typoscipt. 1910-1913 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Wassenaar en Den Haag, o.a. Huize 'De pauwhof' te Wassenaar, het Mauritshuis en het Haagse Bosch.
Bevat o.m. de publicaties:
- Abridged catalogue of the pictures and sculpture in the Royal Picture Gallery (Mauritshuis), The Hague, 1910
- De storm van 30 sept.-1 Oct. 1911 in het Haagsche bosch / Staatsboschbeheer, 1912
- 's-Gravenhage en Scheveningen / uitgeg. in opdracht van het Gemeentebestuur, 1913.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:11.8
Knipsels, tijdschriften, gidsen, folders en kaarten. 1911-1967 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Amsterdam, o.a. de jodenhoek, de grachten, de St. Anthonies waag, de bank van lening en het paleis op de Dam.
Bevat o.m. de publicaties:
- Une semaine "Ches Gaston" à Amsterdam / par O. Fabes, 1931.
- Het stadhuis van Jacob van Kampen / door Ton Koot, [1949]
- Amsterdam, sa vie économique et sociale, ses institutions hygiéniques, et philanthropiques / notice publ. par le Bureau de Statistique d'Amsterdam, 1911.
174:11.9
Knipsels, gidsen, folders en kaarten. 1913-1941 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord-Brabant, o.a. Oosterhout, Oisterwijk en Oirschot.
Bevat o.m. de publicaties:
- Geïllustreerde gids van Oosterhout en omstreken / samengest. door "Oosterhout Vooruit", [1926]
- Geillustreerde gids voor Oirschot en omgeving / [door P.Th. van Esch], 1919
- Zwerven door Noord-Brabant, het land der vennen en kasteelen / samengest. door A.L.C.A. van Nijnanten, 1941
- Tekstboekje van de Middenstandstentoonstelling voor Handel en Industrie MITO, 12 tot 20 augustus 1933 te Oisterwijk, 1933
- Beknopte gids voor Oisterwijk / van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingen-Verkeer, 1936. Omslagtitel: Oisterwijk : het land der vennen : de parel van Noord-Brabant.
174:11.10
Knipsels, gidsen, folders en brochures. 1913-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord-Brabant (Midden-Brabant en Tilburg) en de Nederlandsche Folkloreschouw (1929).
Bevat o.m. de publicaties:
- Op wielen en wegen, jrg. 1, nr. 1 (1954)
- Noord Brabant / [foto's van Martien Coppens], z.j.
- Gids voor de toerist in Midden-Brabant / [met bijdragen van J.H. van Mosselveld ... et al.], z.j.
- Nederlandsche folklore-schouw : te houden van 20 juli tot 5 augustus 1929 op het Tilburgsch sportpark en andere terreinen te Tilburg / Brabantsche folklore-vereeniging, 1929
- Tilburg hoe het groeide, 1941
Poster 'Zomer bulletin 1963', VVV Tilburg>>>grootformaat map.
174:12.1
Afbeeldingen, foto's, ansichtkaarten, boeken en typoscripten. 1932-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de 'Goethestad' Wetzlar en slot Oranienstein.
Bevat de publicaties:
- Der wetzlarer Goethe / Heinrich Gloël, 1932.
- Schloß Oranienstein an der Lahn und sein Nassauisches Heimatmuseum / Robert Heck, 1937.
- Die Burg Nassau / Adolf Bach, 1956.
- Wetzlar meine Garnison / H. Flender, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:12.2
Recensies, lezingen, correspondentie, affiches en knipsels. 1929-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake folkloristische filmavonden, cursussen en lezingen door D.J. van der Ven. Bevat teksten van lezingen.
- Affiches voor een folkloristische filmavond (1943), een praatavond met lichtbeelden (1943) en een folkloristisch festijn (z.j.)>>grootformaat map.
174:12.3
Typoscripten en correspondentie. 1972-1980 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat inhoudsopgave en trefwoordenregister van alle artikelen door D.J. van der Ven in 'Consudel', november 1949 maart 1970. Correspondentie met o.a. de heer Alta van uitgeverij 'Consudel'. (1972).
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:12.4
Knipsels, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1956-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Limburgse mijnen en Limburgse folklore. Correspondentie hierover met de heer J.E. de Pont te Zeist.
Bevat de publicatie 'Staatsmijnen in Limburg', z.j.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:12.5
Knipsels, foto's, afbeeldingen en typoscripten. 1949-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft Sint Lucia in Zweden, wintergebruiken in Europa en Joeltijd in Scandinavië.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:12.7
Knipsels, typoscripten, foto's, afbeeldingen, programma's en tijdschriften. 1947-1974 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake carnaval in Brabant en Limburg.
Bevat artikelen en de tekst van een lezing door D.J. van der Ven.
174:12.6
Knipsels, brochures, folders en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Duitsland, o.a. Kassel, Hessen, Montabaur. Artikelen door D.J. van der Ven betreffende slot Weilburg, kastelen aan de Lahn en het Nassau Oraniensteinmuseum.
174:12.8
Knipsels, foto's, afbeeldingen en negatieven. 1912-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Valkenburg.
174:12.9
Tijdschriften, folders, afbeeldingen en foto's. 1920-1957 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Rheinland Pfalz en Landau.
174:12.10
Folders, afbeeldingen, foto's en knipsels. 1905-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Valkenburg, kasteel Mheer en kasteel Hoensbroek. Bevat o.a. foto's van de kunstenaar Charles Eyck.
Bevat de publicaties ' Jaarverslag Vereeniging Het Geuldal', 1905 en 'De vijf mooiste wandelingen in de omgeving van Valkenburg' door D.K, z.j.
174:12.11
Folders, ansichtkaarten, foto's, gidsen en knipsels. 1910-1965 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Frankrijk, o.a. Mont Saint Michel, de Provence en Elzas Lotharingen. Ook enkele stukken betreffende Valkenburg.
174:12.12
Knipsels, typoscripten, programaboekje, foto's en afbeeldingen. 1916-1974 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake carnaval boven de grote rivieren.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:12.13
Foto's en afbeeldingen en gidsen. 1958-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake kuuroorden in Duitsland, o.a. Bad Badenweiler en Bad Wörishofen (Kneipp).
174:12.14
Knipsels, correspondentie, aantekeningen, documentatie en foto's. 1927-1951 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake mest, o.a. mestmaal.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:12.15
Knipsels, folders, afbeeldingen en gidsen. 1938-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Nassau aan de Lahn.
Bevat een ontwerpomslag voor de publicatie 'Kastelentocht door het stamland'. Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:12.16
Knipsels, typoscripten, correspondentie, afbeeldingen en foto's. 1936-1966 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Sint Lucia in Zweden en Nederland.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Affiche voor Lucia fietsverlichting >>grootformaat map.
174:12.17
Knipsels en typoscripten. 1936-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake lezingen door D.J. van der Ven.
174:12.18
Knipsels, uitnodigingen, typoscript, correspondentie en toegangsbewijzen. 1912-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake lezingen door D.J. van der Ven.
174:12.19
Plakboek. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven over folkloristische gebruiken in maand , week en dagbladen tussen 1910 en 1942.
174:12.20
Knipsels. 1950-1956. 2 mappen.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven, hoofdzakelijk afkomstig uit De Maasbode.
174:12.21
Knipsels en foto's. 1952-1961. 1 map.
N.B. Inzake de herleving van de Sint Lucia-viering te Beek als gevolg van de lezingen door D.J. van der Ven.
174:12.22
Knipsels, typoscripten, correspondentie, afbeeldingen, gidsen, ansichtkaarten, documentatiemateriaal en een foto. 1912-1969. 2 mappen.
N.B. Inzake o.a. Valkenburg en Duitse kastelen.
Bevat de publicaties:
- Bondswandelweg door Zuid-Limburg / Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B., 1947
- Gids van de groeve in de Daelhemerberg : modelmijn, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:13.33
Inhoudsopgaven, registers en aantekeningen. 1952-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het 'suikerarchief' met artikelen van D.J. van der Ven over suiker in geschiedenis en folklore.
174:13.34
Inhoudsopgaven en typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake bakkerij en brood. Bevat plannen voor een folkloristische broodkalender en artikelen betreffende pemmatologie.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:13.35
[Inhoud samengevoegd met 174:13.34].
174:13.36
Knipsels. 1926-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Driekoningen en Palmpasen.
174:13.37
Knipsels. 1924-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Openluchtspel in Middelburg (1924) en Zeeland.
174:13.38
Knipsels en typoscripten. 1916-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de provincies Groningen en Drente.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:13.39
Aantekeningen en knipsels. 1910-1916 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de natuur, o.a. de es en paddestoelen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:13.40
Knipsels. 1917-1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Noord-Brabant, o.a Helmond, Eindhoven, De Peel en klooster Nazareth te Waalwijk.
174:13.41
Knipsels. 1926-1933 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake pasen, o.a. vleugelen in Ootmarsum en paasvuren.
174:13.42
Afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake slot Arenenberg en het Napoleonmuseum (Zwitserland).
174:13.43
Knipsels. 1933-1947 en z.j. 1 omslag.
N.B. Paasgebruiken, o.a. paaseieren en de paashaas.
174:13.44
Knipsels en correspondentie. 1951-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake K. ter Laan.
174:13.45
Knipsels. 1957-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven over uiteenlopende onderwerpen, gepubliceerd in diverse tijdschriften ('Bromfiets', 'De schouw', 'Arts en auto').
174:13.46
Knipsels en aantekeningen. 1932-1981 en z.j. 1 map.
N.B. Varia van Elise van der Ven, o.a. inzake gezondheid, ouder worden, minister Gardeniers, volksdansen en astrologie.
174:13.47
Correspondentie en aantekeningen. 1930-1978 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de stamboom van D.J. van der Ven en van Elise van der Ven-ten Bensel en een familievergadering.
174:13.48
Congresverslagen, correspondentie, typoscripten en knipsels. 1921-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.m.:
- Getypte voordrachten van deelnemers aan de Conférence de la Commission Internationale des Arts Populaires (Rome 1929).
- Knipsels betreffende het Internationale Congres voor Volkskunst (Brussel 1930).
- Programma van de Eerste Nederlandsche Heemkunde week, maart 1940.
- Verslag in het maandblad van de Nederlandse reisvereniging, afd. Utrecht (1921) van een lezing door D.J. van der Ven over een reis naar Zweden.
- Correspondentie met J. Weyns, directeur van het Vlaamse Openluchtmuseum (1970), betreffende de eventuele overdracht van het archief van D.J. van der Ven aan Zuid Afrika.
174:13.49
Knipsels, aantekeningen en correspondentie. 1921-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Thorn, viering van Nieuwjaar en folklore in het algemeen.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:13.50
Knipsels. 1929-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat voornamelijk artikelen door D.J. van der Ven, afkomstig uit het tijdschrift 'Bromfiets'.
174:13.51
Knipsels, aantekeningen, correspondentie, typoscripten, afbeeldingen en negatieven. 1925-1958 en z.j. 1 map.
N.B. Over allerlei onderwerpen. Bevat geschreven aantekeningen over eiken en heesters.
174:13.52
Knipsels. 1949-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake dialecten en naamkunde [o.a. P.J. Meertens en Jo Daan]. Bevat Catalogus volkskunde en streektalen van Burgersdijk & Niermans te Leiden.
174:13.1
Knipsels en correspondentie. 1921-1941 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paasvuren in m.n. Twente.
174:13.2
Knipsels, brochures en briefkaarten. 1933-1940 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake heraldiek, stambomen en familienamen.
174:13.3
Knipsels. 1940 en z.j. 1 envelop.
N.B. Inzake het schrikkeljaar.
174:13.4
Knipsels, aantekeningen, typoscripten en een negatiefstrookje. 1913-1948 en z.j. 1 envelop.
N.B. Inzake Driekoningen.
174:13.5
Knipsels, aantekeningen, brochures, foto's en contactafdrukken. 1915-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake ambachten, o.a. klompenmaken, mandenmaken en houtsnijkunst.
Bevat het Programmaboekje van de 11e landelijke wedstrijd in het metselen met baksteen en de 7e landelijke wedstrijd in het stukadoren, 1963 en een brochure 'Die Niederlande : Handwerk'.
174:13.6
Correspondentie. 1970-1975. 1 omslag.
N.B. Correspondentie tussen E. van der Ven en Consudel over honoraria voor geplaatste artikelen door D.J. van der Ven.
174:13.7
Correspondentie. 1971-1974. 1 omslag.
N.B. Correspondentie met uitgeverij Gesto te Bergen en met mr. B. Arp inzake o.a. misdrukken en achterstallige betalingen van honoraria m.b.t. de uitgaven 'Gaostok', 'Friese volksgebruiken' en 'De peerdenhemel'. Contracten met uitgeverij Gesto.
174:13.8
Typoscripten en correspondentie. 1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het 'Suikerarchief'. Bevat o.a. Inhoudsopgave van artikelen door D.J. van der Ven over suiker in geschiedenis en folklore + persoons , zaak en plaatsnamenregister. Lijst met literatuur over suiker. Correspondentie met o.a. B.J.M. Bosman van de Suikerstichting Nederland over de overdracht van het 'suikerarchief'(1971). Correspondentie met Fernando Campoamor uit Cuba (1971).
174:13.9
Knipsels en afbeeldingen. 1931-1978 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. carnaval, de Sint Jansprocessie in Laren en Sint Maartensdag.
174:13.10
Knipsels. 1920-1947 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake volksgebruiken met Pasen.
174:13.11
Knipsels. 1930-1934 en z.j. 1 envelop.
N.B. Inzake palmpasen en klepperjongens in de Goede week.
174:13.12
Knipsels en correspondentie. 1928-1936 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake palmpasen.
174:13.13
Knipsels. 1923-1931 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake palmpasen in Drenthe, Groningen en Limburg.
174:13.14
Knipsels. 1928-1931 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake gebruiken met pasen in o.a. Polen, Florence, Rusland, Bulgarije en Tirol.
174:13.15
Knipsels. 1912-1913 en z.j. 1 envelop.
N.B. Inzake de natuur in de maand mei.
174:13.16
Knipsels, correspondentie en aantekeningen. 1934-1937 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake gebruiken met Pasen en Palmpasen en de maanden van het jaar.
174:13.17
Knipsels. 1929-1934 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake heraldiek en gemeentewapens.
174:13.18
Knipsels. 1927-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.m. eieren bedelen rondom Pasen.
174:13.19
Knipsels, aantekeningen en correspondentie. 1912-1949 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake gebruiken in januari en met Pinksteren.
174:13.20
Knipsels en correspondentie. 1927-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake gebruiken met Pasen.
174:13.21
Knipsels en aantekeningen. 1921-1934 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paasvuren.
174:13.22
Knipsels. 1924-1930 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paasvuren.
174:13.23
Knipsels. 1926-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake godsdienstige gebruiken met Pasen en de bepaling van de Paasdatum.
174:13.24
Knipsels. 1928-1935 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Palmpasen in Gelderland.
174:13.25
Knipsels. 1923-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake gebruiken met Pasen.
174:13.26
Knipsels, afbeeldingen, folders, foto's en een kaart. 1918-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord-Brabant, o.a. Vught, Eindhoven, Oirschot en Deurne.
174:13.27
Knipsels, aantekeningen en een boekje. 1912-1922 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de natuur in april en de herdenking van de inneming van Den Briel. Bevat de publicatie 'De geuzen komen...!' door Joh. H. Been, 1922.
174:13.28
Knipsels. 1921-1940 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake nieuwjaar.
174:13.29
Knipsels. 1928-1947 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Palmpasen in o.a. Twente, Madrid en Zwitserland.
174:13.30
Knipsels. 1927-1936 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Pasen en Palmpasen in o.a. Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Noord Brabant en Limburg.
174:13.31
Knipsels en aantekeningen. 1913-1918 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake februari, maart en de lente.
174:13.32
Knipsels, vragenlijsten, aantekeningen en correspondentie. 1913-1941 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake eieren en palmpasen. Bevat enkele ingevulde vragenlijsten over de folkloristische onderwerpen palmpasen, pinksterblom, popverbranding, judas, sinterklaas en dauwtrappen.
Affiche van de tentoonstelling van 1500 Palmpaaschstokken gehouden in Arnhem>>>grootformaat map.
174:14.1
Manuscripten en typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Tekst van 'Van Nederlandsche kleederdrachten en Europeesche volksdrachtkunde' [1945], hoofdstukken 7-11 (ongepubliceerd).
174:14.2
Knipsels, typoscripten, correspondentie, aantekeningen, afbeeldingen, foto's en een affiche. 1919-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies betreffende o.a. lezingen, 'Neerlands Volksleven' en de Zuiderzeefilm door D.J. van der Ven. Recensies betreffende Mevr. Van der Vens volksdansdemonstraties en '30 Contra dansen' uit 'The English Dancingmaster' door John Playford Londoen 1650 1728'. Interview met de heer en mevrouw Van der Ven in De Telegraaf van 25 januari 1941. Stukken over (activiteiten op) de Meihof. Correspondentie betreffende o.a. subsidie voor de Zuiderzeefilm en de Eerste Heemkundeweek.
Bevat het 'Verslag over 1919 van de Vereeniging V.V.V. te Arnhem'.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:14.3
Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen, negatieven en een manuscript. 1922-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.m. melkjukken, melkvrouwen en zakkendragers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:14.4
Knipsels, afbeeldingen, ansichtkaarten, typoscripten en aantekeningen. 1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake wiegen, bedden en Hindeloopen.
174:14.5
Knipsels en toegangskaarten. 1919-1947 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake gilden en schutterijen. Enige toegangskaarten voor lezingen door D.J. van der Ven.
174:14.6
Correspondentie en knipsels. 1937-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies en correspondentie inzake m.n. 'In de ban van burchten, kastelen en paleizen' door D.J. van der Ven. Correspondentie o.a. met V.V.V.'s in Duitsland en Tom Bouws van de KRO. Recensies van o.m. de vertoning van de Zuiderzeefilm in Lübeck (1937) en artikelen uit de Duitse pers over het echtpaar Van der Ven (1938).
174:14.7
Correspondentie met L. Schrijnemakers te Geleen. 1955-1972. 1 omslag.
Met lijsten van door D.J. van der Ven aan Schrijnemakers verkochte artikelen.
174:14.8
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1952-1966 en z.j. 1 omslag.
Bevat de publicaties: Stroofjes ... over enkele Belgische uitvinders uit de 19e eeuw / J.S. van Berchem, 1966, en De haard in ons volksleven / D.J. van der Ven [1951].
174:14.9
Knipsels, typoscripten, aantekeningen en foto's. 1961-1972 en z.j. 1 omslag.
Inzake de Zwitserse democratie.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:14.10
Knipsels. 1919-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Vaderlandsch Historisch Volksfeest. Recensies van boeken van D.J. van der Ven.
174:14.11
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Teksten van 'De heemliefde van het Nederlandsche volk' en van 'In den bloeienden hof onzer volkscultuur' door D.J. van der Ven.
174:14.12
Tijdschriften, brochures en knipsels. 1927-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Münster en Bocholt.
Bevat afleveringen van 'Das schoöne Münster' (1954), 'Niederdeutsches Heimatblätter' (1927) en 'Niederdeutsche Welt' (1939).
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:14.13
Knipsels, foto's, afbeeldingen en een tijdschrift. 1926-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten, weven en spinnen.
Bevat de publicatie 'Brabantsche folklore' jrg. 6, nr. 33-34 (1926/27).
174:14.14
Knipsels, typoscripten en correspondentie. 1932-1938 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Zeeuwse klederdrachten. Lezingen door D.J. van der Ven bij de 'Oogstfilm van Nederlandsche volksgebruiken'. Recensies hiervan. Correspondentie over 'Onze jeugd in nationale dracht' door D.J. van der Ven. (1933).
Bevat artikelen en lezingen door D.J. van der Ven.
174:14.15
Knipsels en foto's. 1923-1947 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten in o.a. de Achterhoek en Overijssel.
174:14.16
Knipsels, brochures, afbeeldingen, foto's, typoscripten en een drukproef. 1910-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten in o.a. Volendam en Friesland. Gidsen van o.a. Münster. Artikelen door D.J. van der Ven, knipsels en afbeeldingen betreffende zandtapijten.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:14.17
Knipsels, brochures, afbeeldingen, brochures, typoscripten en tijdschriften. 1948-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Westfalen en Münsterland.
Bevat de publicaties 'Aus Vredens Vergangheit' (herdruk 1971) en 'Jugendburg Gemen' (1948).
174:14.18
Knipsels, correspondentie en aantekeningen. 1934-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de vertoning van de film 'Asselt aan de Maas' door D.J. van der Ven in Swalmen in 1970. Programmaboekje van de vertoning van de film 'Neerland's volksleven in den Oogsttijd in 1934'.
174:14.19
Knipsels, correspondentie, drukclichés en tijdschriften. 1951-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. haarden. Correspondentie van o.a. K. ter Laan.
174:14.20
Knipsels, correspondentie en bibliografieën. 1933-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat interviews met en artikelen over D.J. van der Ven.
Bevat o.a.:
- Interview met het echtpaar Van der Ven in: Woord en Beeld. Geïllustreerd weekblad, 16e jrg. no. 46, 31 januari 1941.
- Artikel door D.J. van der Ven in 'De Weg' over het N.O.M.
- Bibliografie van artikelen door D.J. van der Ven over heemkunde, N.O.M. etc.
- Jaarverslag van het Ned.Nat. Bureau voor Anthropologie (1933).
- Verslag van de Internationale Conferentie voor Volkskunst te Rome 25 31 oktober 1929.
- 'Persoonlijkheden: D.J. van der Ven' door H.G. Cannegieter.
- Knipsels over voorbereiding folkloristisch festival in Arnhem 1956.
174:14.21
Knipsels, typoscripten en een overdruk. 1958-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. verfstoffen, huisschilderkunst, de Meihof, rijtuig en boerenwagen schilderen.
Bevat de overdruk 'De teelt van meekrap' door J.M.G. van der Poel, 1964.
174:14.22
Knipsels, typoscripten, correspondentie en aantekeningen. 1913-1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake volkskunst. Correspondentie over het Paneuropese Agrarische Congres in Wenen (1936). Correspondentie met J.B.Th. Spaan inzake vermeende zelfplagiaat door Spaan (1942).
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:14.23
Folders, gidsen, ansichten, correspondentie en knipsels. 1958-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies van o.a. 'Met de goastok door Twente en Salland', 'De Peerdenhemel van Zuudlaoerdermaark en Groningen als paardenstad.' Gidsen en afbeeldingen betreffende o.a. Bad Münster (Duitsland).
Bevat de publicatie 'Führer durch Dahn und seine Umgebung', 1964.
174:15.1
Knipsels, typoscripten, foto's en afbeeldingen. 1928-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schoorsteenvegen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:15.2
Typoscripten en een tijdschriftaflevering. 1941 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake wegen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Bevat de publicatie 'Hamer', februari 1941.
174:15.3
Knipsels en typoscripten. 1954-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake auto-en scootertochten.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:15.4
Knipsels, afbeeldingen, folders en menu's. 1952-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake gezondheid en (natuur)voeding, carnaval in Keulen, Kleinwalsertal.
Bevat enkele nummers van het tijdschrift 'Moderne voeding' (omstr. 1975). Bevat de publicatie 'Kleinwalsertaler Brevier' / Ildefons Flatz, z.j.
174:15.5
Foto's, afbeeldingen, tijdschriften en een kaart. 1958-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Duitsland, o.a. Obertsdorf. Foto's van o.a. kabelbanen, skiën, en de familie van Oranje (Juliana, Wilhelmina).
Bevat enkele nummers van 'Das kleine Walsertal', 1958-59.
174:15.6
Afbeeldingen en foto's. Z.j. 4 mappen.
N.B. 'Overgebleven foto's' en 'Overgebleven illustraties' inzake Twente en de Achterhoek [wellicht bestemd geweest voor de uitgave van 'Met de Gaostok door Twente'].
Gecombineerd met 174:15.7.
174:15.7
Zie 174:15.6.
174:15.8
Schriften. Z.j. 1 map.
N.B. Aantekeningen van E. van der Ven-ten Bensel inzake Engelse literatuur, o.a. the Arthur cyclus.
174:15.9
Afbeeldingen, foto's, knipsels en een brochure. 1906-1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Friesland en het Gutenbergmuseum.
174:15.10
Typoscripten, knipsels en correspondentie. 1967-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. het Rijnlandse openluchtmuseum in Kommern en over het huis Nassau.
Bevat de publicatie 'Nassau en Oranienstein' door F.W. van den Berg, z.j., en correspondentie met de auteur.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:15.11
Knipsels. 1912-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Friesland (Zuidwesthoek, Leeuwarden, Bolsward, Franeker), de uitgave 'Schoon Nederland', Watertoerisme, In sloot en plas. Inzake Nederlandse dialecten.
174:15.12
Knipsels. 1928-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de paasviering.
174:15.13
Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen en een kaartje. 1919-1979 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kalkbranderij, Friesland, Franeker, Hindeloopen.
Bevat aantekeningen van E. van der Ven-ten Bensel met recepten en tips. Handgetekend kaartje van Zuid-Oost-Friesland.
174:15.14
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake diverse onderwerpen, o.a. Friesland.
174:15.15
Knipsels. 1913-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake folkloredagen en carnaval.
Bevat:
- knipsels over carnaval, 1963. O.a. carnavalskrant 'De razende moerbode' van 23-2-1963.
- Katern 'Reizen en trekken' van 'De Nieuwe Courant', 28 juni 1913.
- Knipsels betreffende folkloredagen, 1922-1942.
- Leids Universiteitsblad van 3 februari 1933.
174:15.16
Knipsels en divers drukwerk. 1912-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Vaderlandsch Historisch Volksfeest. Knipsels van voordrachten door D.J. van der Ven over het N.O.M.
Een affiche van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest (1919), afkomstig uit deze map, is in 1998 overgedragen aan de afdeling realia van het Nederlands Openluchtmuseum.
174:15.17
Knipsels. 1933-1934 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake diverse folkloredagen en de Atlas der Nederlandsche Volkskunde.
174:15.18
Knipsels en een affiche. 1921-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies van lezingen door D.J. van der Ven. Een affiche voor een lezing over 'Oud vaderlandsche volksvermaken, zeden en gewoonten in stad en lande' op 5 november 1925.
174:15.19
Knipsels. 1954-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven uit 'Ons huis'.
174:15.20
Knipsels. 1916-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake paasviering. Ook knipsels en brochures over reform, gezondheid en recepten.
174:15.21
Knipsels, afbeeldingen, handschriften en correspondentie. 1923-1981 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake verschillende soorten (druk)letters. Knipsels en correspondentie met M. Zwaagdijk (1934) over kinderspelen. Knipsels over tegelmuseum. Knipsels en artikel door D.J. van der Ven over kasteel Genhoes en ridder Halewijn.
174:15.22
Knipsels. 1930-1963. 1 omslag.
N.B. Artikelen door Elise van der Ven over 'De graal' en 'clog almanacs'. Artikel door D.J. van der Ven over Sint Maarten en wijn. Knipsels over weersvoorspellingen. Knipsels over Amsterdam.
174:15.23
Knipsels, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1949-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Knipsels over kastelen en over spoken. Foto's van Bolsward. Knipsels over Werumeus Buning. Artikel over Drents dorpsleven. Correspondentie over het Keulse carnaval (1952).
174:15.24
Knipsels, foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Torturmtheater te Sommerhausen.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:15.25
Knipsels, foto's, afbeeldingen, correspondentie en een typoscript. 1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake barokkerken tussen Donau en de Alpen. Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:15.26
Knipsels. 1929-1963 en z.j. 4 omslagen.
N.B. Bevat verslagen van lezingen en filmvertoningen (30er jaren) door D.J. van der Ven. Bevat een aankondiging van de 'Cursus in Volkskunde', 1929. Bevat D.J. van der Ven' door H.G. Cannegieter (overdruk uit Morks magazijn, 1935).
174:15.27
Knipsels. 1934-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake folkloredagen waar D.J. van der Ven (vaak als spreker) bij betrokken was.
174:15.28
Knipsels en correspondentie. 1951-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake carnaval.
174:15.29
Knipsels, handgeschreven aantekeningen en een typoscript. 1924-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake reizen. Bevat 'Nauwkeurige en exacte kaart van Nederland samengesteld volgens officieele gegevens van buurtschappen enz. welker naam eensluidend is met meer bekende plaatsen' (uit 'Toeristenkampioen', 1936). Bevat een speciale Holland-aflevering van de publicatie 'World traveler', 1924.
174:16.20
Knipsels, foto's, aantekeningen, folders, ansichtkaarten en een affiche. 1928-1967 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Staphorst, o.m. betreffende volksgerichten. Bevat een liedblad 'Tommy en de kikker' door Jeanne Houtzager. Affiche van een lezing door D.J. van der Ven >>grootformaat map.
174:16.21
Knipsels, een manuscript, tijdschriften en correspondentie. 1913-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Friesland.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:16.22
Knipsels, afbeeldingen, een typoscript, aantekeningen en correspondentie. 1930-1960 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Drenthe. Bevat correspondentie over de verplaatsing van een Drentse schuur met bijbehorende tekeningen (1955).
174:16.23
Knipsels, een typoscript en een drukproef. 1927-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake huisartsen, vrouwen van artsen en plattelandsartsen.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:16.24
Correspondentie, menu's, lijsten en rekeningen. 1916-1925 en z.j. 1 map.
N.B. Betreft o.a. de tafelschikking (+ menu van het diner en gelukwensen ter gelegenheid van de promotie van Elise van der Ven (1925). Gelukstelegrammen ter gelegenheid van het huwelijk van de Van der Vens (1916).
174:16.25
Knipsels. 1928-1950 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Pinksteren en luilak.
174:16.26
Knipsels, afbeeldingen en voordrachten. 1919-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kwakzalvers, wonderdokters, tandartsen, alchemisten en paddestoelen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:16.27
Knipsels, aantekeningen, tijdschriften, foto's en enkele ingevulde vragenlijsten. 1916-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake feesten en folklore in Friesland.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:16.28
Knipsels, afbeeldingen en een foto. 1927-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Friesland.
174:16.29
Correspondentie, knipsels en uittreksels uit brieven. 1920-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Correspondentie met P.J. Meertens (1957) en J. Karsten (1970) over o.a. weigering door Meertens om Elise van der Vens kandidatuur voor het P.U.G. in 1957 te steunen vanwege haar houding in WOII. Uittreksels uit brieven aan en recensies over D.J. van der Ven met het doel zijn vaderlandsliefde te onderstrepen. (1921 1947). Uittreksels uit brieven van o.a. R. Gardiner, D. Kennedy en Albert Marinus met loftuitingen aan het adres van de Van der Vens (1945 1946). Correspondentie met het Zweedse consulaat over de vertoning door D.J. van der Ven van de film 'Neerland's volksleven in Neerlands Openluchtmuseum' in Zweden (1920). Uittreksels van brieven van directeuren van Duitse V.V.V.'s en Duitse recensies over D.J. van der Ven (1964). 'Voorloopig Certificaat' van de Commissie voor de Perszuivering dat D.J. van der Ven 'voorloopig werkzaam is als medewerker aan diverse bladen' (1947).
174:16.30
Knipsels, ansichtkaarten en correspondentie. 1962-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Wolfheze, Hagenau, Arnhem en kasteel Doornenburg. Correspondentie met J.H. van Heek te 's Heerenberg (1962) en Th. Sontrop van Meulenhoff (1970).
174:16.31
Knipsels. 1930-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kerkklokken, bloemen en paddestoelen. Verzameld als aanvullingen van boekpublicaties over deze onderwerpen van D.J. van der Ven.
174:16.32
Correspondentie. 1937. 1 omslag.
N.B. Correspondentie met C. Dedel particulier secretaris van prins Bernard en met H. Schulze te Schwalenberg over het optreden van de volksdansgroep Alt Schwalenberger Trachtengruppe in Nederland (1937).
174:16.33
Knipsels en afbeeldingen. 1958-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Veluwe.
174:16.34
Afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake diverse folkloristische onderwerpen.
174:16.35
Afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake diverse folkloristische onderwerpen.
174:16.36
Afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake diverse folkloristische onderwerpen.
174:16.37
Afbeeldingen, foto's en een negatief. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake diverse folkloristische onderwerpen. Bevat een kadastrale kaart van Almelo, situatie 1817.
174:16.38
Afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake diverse folkloristische onderwerpen.
174:16.39
Afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake diverse folkloristische onderwerpen.
174:16.40
Afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake diverse folkloristische onderwerpen.
174:16.41
Rouwkaart, dankbetuiging en genealogische aantekeningen. 1973-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Rouwkaart voor D.J. van der Ven, 15 mei 1973. Dankbetuiging door Elise van der Ven voor medeleven met het verlies van D.J. van der Ven. Aantekeningen over de voorouders van D.J. van der Ven.
174:16.1
Foto's, afbeeldingen en aantekeningen. 1967-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Merano (Italië) en omgeving.
174:16.2
Foto's en afbeeldingen. 1964-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake folkloristische onderwerpen en feesten in Friesland en op de Waddeneilanden.
174:16.3
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klokketorens, klokkestoelen en klokken.
174:16.4
Afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Nicolaas.
174:16.5
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake koek- en wafelijzers, nieuwjaarijzers, brood en pastei.
174:16.6
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake koek- en wafelijzers, nieuwjaarijzers, brood en pastei.
174:16.7
Foto's, afbeeldingen, ansichtkaarten, correspondentie en een brochure. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. landschappen en boerderijen in Overijssel.
174:16.12
Knipsels, aantekeningen, typoscripten en correspondentie. 1941-1981 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a.:
- 'Folklore, dat is liefde voor je land en volk. Het gezin Van den Ven op den Meihof. Een ijverig vorschend en werkend echtpaar', interview met het echtpaar Van der Ven in de Telegraaf, 25 januari 1941.
- Folders, formulieren en vragenlijsten betreffende het Vaderlandsch Historisch Volksfeest (1919).
- Correspondentie omtrent de nalatenschap van D.J.van der Ven en de wilsbeschikking van E. van der Ven-ten Bensel, met de Suid-Afrikaanse Ambassade te Den Haag en J. Konijnenberg, Voorzitter Vereniging 'Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum'
174:16.13
Knipsels en aantekeningen. 1915-1919 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake landschappen, natuurverschijnselen, Napoleon en geschiedkundige onderwerpen.
174:16.18
Correspondentie en typoscripten. 1940-1979 en z.j. 1 omslag.
N.B. O.a. correspondentie van J. van der Gaag met P.J. Meertens, van P.J. Meertens met Elise van der Ven, van prof. Heslinga met Elise van der Ven over het geplande 'In memoriam' van D.J. van der Ven door P.J. Meertens (1973).
Verdediging van het boek 'De heemliefde van het Nederlandse volk' door D.J. van der Ven (auteur Elise van der Ven?, ca. 1947).
Biografische schets van D.J. van der Ven (in het Engels).
Uittreksels uit brieven van o.a. S.S. Obersturmführer Schneider (1941) en Douglas Kennedy, director of the English Folk Dance Society (1945).
174:16.19
Knipsels, foto's, documentatie, manuscript, typoscript, wandelkaart van Havelte en folders. 1924-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Staphorst.
174:16.8
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Sint Luciaviering in o.a. Zweden, meikoninginnen in Engeland en zomerbruiden.
174:16.9
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schuttersfeesten, kermissen, heksen en maskers.
174:16.10
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kerstmis en paasvuren.
174:16.11
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake wassen en bleken.
Bouwtekening van een blekerspers (1881)>>>grootformaat map.
174:16.14
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Ameland en Vlieland.
174:16.16
Foto's, landkaarten, knipsels en afbeeldingen. 1916 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Achterhoek.
174:16.15
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Pinksteren en vensterbierglazen, mozaïekvloeren, Romeinse grafstenen, Sint Martinus, Sint Barbara, Sint Jacobus, Oost Friesland.
174:16.17
Negatieven. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake Deventer pinksterkroon, Gronsveld keizer en keizerin, Usselo pinksterjongen (Oogst), Gronsveld keizer, keizerin en pastor, Gronsveld hoef paard beslaan, Achterhoek paardetuigage, Aalsmeer en opnames uit diverse boeken.
174:17.4
Knipsels en een brochure. 1947-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de wetenschappelijke waarde van folklore en folklore in o.a. Afrika en Amerika. Bevat de brochure 'La valeur scientifique du folklore' / Albert Marinus.
174:17.5
Knipsels en een brochure. 1936-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. klederdrachten, het Nederlands Openluchtmuseum, genealogie en heraldiek. Bevat de brochure 'Tien jaren klederdrachtverzameling van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina 1948-1958'.
174:17.6
Recensies, correspondentie en lezingen. 1948-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies van 'In de ban van burchten, kastelen en paleizen', door D.J. van der Ven. Correspondentie over recensies van 'Met de gaostok door Twente en Salland' door D.J. van der Ven. Engelstalige lezingen door D.J. van der Ven over de Zuiderzeefilm en inzake filmopnames van volksdansen en kinderspelen. Verslag door D.J. van der Ven van de Internationale Conferentie voor Volkskunst te Rome (1929). Formulier voor opname in de Lectuur repertorium en boekengids te Antwerpen. Deel gelukstelegram voor D.J. van der Ven.
174:17.7
Knipsels. 1922-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. folkloredagen, lezingen en publikaties over volkskunde.
174:17.8
Typoscripten, afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake ijzeren mannen, ijzeren koeien en ijzeren heiligen.
174:17.9
Recensies en correspondentie. 1940-1941 en z.j. 1 map.
N.B. Recensies van 'In de bloeiende hof onzer volkscultuur', door D.J. van der Ven. Lijst met tijdschriften en personen waaraan 'Bloeiende Hof' ter recensie werd toegezonden. Correspondentie hierover (1940-1941).
174:17.10
Knipsels en tijdschriften. 1924-1960 en z.j. 1 omslag.
Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. baden, badplaatsen, sanitair, loodgieters, dakbedekking, fonteinen en putten.
174:17.11
Drukproeven. 1925. 1 omslag.
N.B. Drukproeven van 'Ons eigen Tijdschrift' met artikel door D.J. van der Ven: 'Zondagsche kerkgang in Zweden's Arcadië' (mei 1925).
174:17.12
Correspondentie, een artikel en een brochure. 1935-1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat brochure door D.J. van der Ven 'Het bier in de Nederlandse historie en folklore', overdruk uit het dertiende Nacobrouw Jaarboekje 1949. Lijst met plaats en datum van lezingen door D.J. van der Ven over 'De rol van het bier in het Nederlandsche volksleven' (oktober 1935 - juni 1936). Correspondentie over de overdracht van het Van der Ven bierarchief, het zuivelarchief en volkskundig archief (1970 - 1973).
174:17.13
Afleveringen en proefdrukken van 'Ons Eigen Tijdschrift'. 1923 1925. 2 mappen.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:17.14
Aantekeningen, knipsels, afbeeldingen en correspondentie. 1924-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake dominees, pastoors en kerken. Bevat afleveringen van het tijdschrift 'Drente' (1942 1943) en van het 'Maandblad Groningen' (1947-1948).
174:17.15
Correspondentie, besteladministratie en een glasnegatief. 1950-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Lijsten met bestellingen en namen van belangstellenden voor de 'Peerdenhemel' en de 'Gaostok'. Correspondentie over publikaties door D.J. van der Ven (1964 1972).
Vindplaats glasnegatief [ cccaf. Breughel]>>>afbeeldingen
174:17.16
Knipsels. 1953-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven over o.a. hout, meubels, wooncultuur en Sint Reinoldus.
174:17.17
Knipsels en typoscripten. 1956-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven over o.a. huisschilders, kleuren, boerenschilderkunst en het nationale rijtuigmuseum. Inhoudsopgave van artikelen door D.J. van der Ven in het Schildersblad en de Schilder (1962).
174:17.18
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over het Kleinwalsertal en (o.a. in het Frans) over Oberstdorf en de Allgäu.
174:17.19
Knipsels, kaarten en afbeeldingen. 1914-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Groningen, o.a. Ter Apel, Westerwolde en Winschoten.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:17.20
Typoscripten en een tijdschrift. 1950 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven over o.a. tuinen in Warmond, meubilering van het boerenhuis, transport, schrikkeljaar in Purmerend en koppermaandag. Bevat een aflevering van het 'Bouwkundig weekblad', jrg. 68, nr. 29 (1950).
174:17.21
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen, drukproeven, foto's en aantekeningen. 1947-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bedden. Bevat de publicatie 'Het bed in de loop der eeuwen', 1950. Bevat schetsen en proeven voor een niet-gepubliceerde bundel van D.J. van der Ven, 'Bedverhalen'.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:17.22
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1915-1932 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake beschermheiligen en geneeskunst.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:17.23
Afbeeldingen, foto's, knipsels en brochures. 1915-1932 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Heidelberg, Eberbach, Hirschhorn en die Burgstrasse.
174:17.24
Afbeeldingen, foto's en typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het beschilderen van meubels.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:17.25
Knipsels. 1958. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over de Expo' 58 en over de bloesems in het Bergse land. (Arts en Auto, 1958).
174:17.26
Manuscripten en knipsels. 1914-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Danzig, klederdrachten en bejaarden.
174:17.27
Artikelen en tijdschriften. 1957-1959. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over ontgroening en de haard in het volksleven.
174:17.28
Knipsels en tijdschriften. 1953-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. Duitslands oudste spoorweg, loodgieters en baden.
174:17.29
Knipsels en tijdschriften. 1910-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Artikelen en brochure door D.J. van der Ven over o.a. bier, kersen en aardappels.
174:17.1
Afbeeldingen. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake Oost en West Friesland.
174:17.2
Afbeeldingen, folders, foto's en knipsels. 1954-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Augsburg.
174:17.3
Knipsels, aantekeningen, afbeeldingen, correspondentie en drukwerk. 1914-1969 en z.j. 5 omslagen.
N.B. Inzake Friesland, Terschelling en Harlingen.
174:17.30
Knipsels, typoscripten, aantekeningen, een gids en een drukproef. 1916-1971 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat o.a. artikelen door Elise van der Ven over King Arthur en volksdansen. Knipsels over o.a. molens, volksdansen en Pasen. Persberichten over St. Gallen (Zwitserland). Plan van Elise van der Ven en Rolf Gardiner voor een symposium over rituele dansen in 1930. Het 'Meihoflied' in handschrift.
Bevat de publicatie 'Führer durch Carl Hagenbecks Tierpark in Stellingen', z.j.
174:17.31
Afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Coburg (Duitsland). Grootformaat afbeelding opgenomen in >>grootformaat map.
174:17.32
Knipsels, aantekeningen, brochures en typoscripten. 1953-1977 en z.j. 2 mappen.
N.B. Bevat o.a. recepten en menu's. Knipsels over psychologie en pedagogiek. Een grafologisch rapport van E. van der Ven-ten Bensel.
174:18.18
Knipsels, foto's en een gids. 1914-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Münstereifel, Italië en Frankrijk.
174:18.19
Knipsels. 1953-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven [uit Ons huis : maandblad voor de woninginrichting] over meubels en interieur, o.a. Arthur Hazelius en de Zweedse meubelkunst en kerstsfeer in het Scandinavische en Nederlandse interieur.
174:18.20
Correspondentie. 1940. 1 omslag.
N.B. Inzake de uitgave van 'In de bloeiende hof onzer volkscultuur' met de illustratrice E. van Erven Dorens. Bevat twee verschillende omslagen van deze uitgave.
174:18.21
Knipsels, foto's, negatieven, afbeeldingen, aantekeningen en een boekje. 1935-1959. 2 omslagen.
N.B. Inzake bebouwing, huizen en boerderijen in o.a. Zuid-Limburg en Twente; vakwerkbouw, hutten en huizen in het openluchtmuseum Skansen in Stockholm en elders in Zweden.
Bevat de publikatie 'Het vakwerkhuis in Limburg' door P.A. Schols, 1958, met een briefkaart van de schrijver en aantekeningen door D.J. van der Ven.
174:18.22
Knipsels, foto's, glasnegatieven, afbeeldingen, brochures en typoscripten. 1954-1975. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. schoorsteenvegers, boerderijen, Westfaals Openluchtmuseum, grafmonumenten, Beesels keramiek en Schiedamse bloedbroodjes, de heksenwaag in Oudewater.
Bevat de brochure 'Achse, Rad und Wagen' / K.W. Bosak (2 ex.)
Bevat artikelen door D.J. van der Ven over Beesels keramiek.
De 2 glasnegatieven bevatten tekeningen van boerenhuizen door Jan Jans. Vindplaats glasnegatief >>>afbeeldingen
174:18.23
Knipsels, aantekeningen, foto's en afbeeldingen. 1923-1938 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. zee, strand, bruggen en 'folklore langs de waterkant.'
174:18.24
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1919-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. bruiloften, dienstboden, boerenschilderkunst en de zg. 'Almabetrieb' met de kranskoe in de Allgäu.
174:18.25
Knipsels en een brochure. 1924-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Staphorst en volksgerichten. Bevat de brochure 'Uit het verleden van Staphorst : bladzijden uit de geschiedenis van Staphorst, Rouveen en IJhorst' door B. Stegeman en A. de Roos, 1897.
174:18.26
Typoscripten. 1917-1950 en z.j. 1 omslag.
N.B. Open brief door D.J. van der Ven, getiteld 'Ons tijdschriftprogramma' met plan voor de uitgave van een maandblad (mei 1917). Plan voor een prijsvraag voor de titel en titelblad van het tijdschrift dat de voorlopige titel Onze Volkscultuur heeft gekregen (mei 1917). Voorlopig plan tot het oprichten van een nationaal volkscultureel tijdschrift, ontworpen door D.J. van der Ven, folklorist te Oosterbeek en voorgelegd aan de firma's, aangesloten bij het propagandainstituut 'Mefapro' te Utrecht. (ca. 1938). Werkschema voor de hoofdredacteur van 'Hoe wonen wij?' (1950).
174:18.27
Knipsels, aantekeningen, correspondentie en een foto. 1926-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake begrafenissen.
174:18.28
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1950-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake sterke drank, de firma Hulstkamp, Duitse Weinbrand, jenever en geneeskrachtige kruiden.
Bevat de publicatie 'Honderd vijf en zeventig jaar distilleerderij en likeurstokerij', 1950.
174:18.29
Knipsels en tijdschriften. 1918-1954 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven over o.a. het boerenhuis en de Atlas der Nederlandsche Volkskunde.
174:18.30
Knipsels en brochures. 1957-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake geur-, smaak- en kleurstoffen.
Bevat de brochures 'A visit to Naarden' / Chemische fabriek Naarden Holland; Wasser nach Köln tragen / Chemische fabriek Naarden Holland; The flavouring of dairy products / Polak & Schwarz; Milk flavourings on the continent, 1957; Handleiding bij de verkoop van smaakstoffen kleurstoffen en aanverwante producten / Polak & Schwarz; Détection des armoes synthétiques, de la chicoré et des caramels dans les extraits de café / H. van den Dool, 1957; Smaakstoffen ter aromatisering van consumptie-ijs : prijscourant / Polak & Schwarz.
174:18.31
Knipsels. 1980. 1 omslag.
N.B. 'Het levenswerk van Dirk Jan van der Ven. De oude Drees schrijft toch ook nog...', interview met Elise van der Ven, in: Arnhemsche Courant, 8 maart 1980 (3 ex.)
174:18.32
Knipsels, foto's, correspondentie en afbeeldingen. 1924-1957. 1 omslag.
N.B. Inzake bejaarden, gouden bruiloften, weduwen en weduwnaars, dood en rouw.
174:18.33
Knipsels, foto's, afbeeldingen en typoscripten. 1914-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bejaarden, de levenstrap, verjongingskuren, de levensbron en onsterfelijkheid.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:18.34
Knipsels, foto's, afbeeldingen, aantekeningen, correspondentie en typoscripten. 1951-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Hildebrand en mooi Keetje, bejaardentehuizen en de zg. wrijfdag in Marssum.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:18.35
Knipsels, afbeeldingen en een foto. 1918-1926 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake weeshuizen en gasthuizen.
174:18.36
Knipsels en afbeeldingen. 1934-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Betuwe en de Liemers.
174:18.37
Knipsels en drukwerk. 1915-1929 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat knipsels met recensies van 'Nederlandsche Volkskunde' door J. Schrijnen. 'Les grimoires à oraisons magiques' door M.P. Saintyves, 1926. 'Les approximations scientifiques et le folklore', door Albert Marinus, 1929.
174:18.38
Knipsels, correspondentie, publikaties en een kaart. 1912-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake volksgebruiken, volkskarakter en toerisme. Aflevering van 'Volkskunde' en knipsels hierover. Correspondentie met J.J. Voskuil, 1957. Fiets- en wandelkaart van Beetsterzwaag en omstreken, 1939. Wie was Gijsbrecht werkelijk? / door J.G.N. Renaud, 1959.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven over o.a. koffieceremonies.
174:18.39
Foto's, knipsels, aantekeningen, correspondentie, brochures, kaarten, afbeeldingen en een typoscript. 1867-1976 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake o.a. Zwitserland. Bevat kaarten en knipsels van Lunteren. Kaart uit Volkstumatlas von Niedersachsen: Garbenstand beim Roggen + 2 kaarten betr. Forschungsnetz. Typoscript 'Die Niederlande : Bericht über Erfahrungen und Erkentnisse verschiedener Ferienreisen' / Almuth Schmidt, z.j. Aflevering van 'Oudheidkundig jaarboek', jrg. 2, nr. 4 (1934). Brochures 'Perchtenbilder aus dem 18. Jahrhundert' / von Frederike Prodinger, 1959, en 'Volkukundiche Samlungen : Führer durch das Museum für Völkerkunde und Schweizerische Museum für Volkskunde Basel, 1953. Liedblad 'Dat liedeke van den Giftighen draecke'. Publikatie 'Specima van een nieuw druk-procedé' / Drukkerij Vada.
174:18.1
Afbeeldingen en een gids. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Schloss Brühl (Duitsland).
174:18.2
Knipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten, aantekeningen en correspondentie. 1924-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de lapjesboom van Over Asselt, breukbomen in Ide en Paracelsus en Jean Baptita van Helmont als voorlopers van de biochemie en de natuurgeneeswijze.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:18.3
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Warmond.
174:18.4
Knipsels, typoscripten, aantekeningen, een brochure, afbeeldingen en foto's. 1928-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. wiegekind en kleuterfolklore, kinderkleding, speelgoed, kinderboeken, wiegen en bakers.
Bevat de brochure 'Hoe kan mijn kind zijn vrije tijd besteden?' door K.I.L.M. Peters, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:18.5
Knipsels, afbeeldingen, correspondentie, typoscripten, aantekeningen, muziekbladen en foto's. 1920-1965 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake o.a. maatregelen ter bevordering van de vruchtbaarheid der begaafden, bruiloften, voorlichting bij huwelijkszaken, het celibaat en vrijstersmarkten. Correspondentie hierover.
Bevat de muziekbladen 'Verjaardagslied voor Prins Bernhard' / Adam Haag (1937); 'k Ben in Parijs geweest / Louis Dupont; De boodschap van 15 juni / Adam Haag.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:18.6
Knipsels, foto's, afbeeldingen, typoscripten, gidsen, correspondentie en brochures. 1954-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Idar Oberstein en de edelstenenindustrie.
174:18.7
Knipsels, afbeeldingen, gidsen en brochures. 1930-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Hongarije.
Bevat de brochure 'Die königliche Freistadt Debrecen'.
174:18.8
Knipsels en brochures. 1921-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Japan.
Bevat de een overdruk met opdracht van 'Een merkwaardige kakamono' / Anne Halbema, en de brochure 'Japan en de buitenwereld in de 18e eeuw' / J. Feenstra Kuiper.
174:18.9
Knipsels. 1909-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven in het Fries Landbouwblad over o.a. kerstmis, eetbare paddestoelen en boeren. Aflevering van 'Bouwkunst' (1909). Recensie van een lezing door D.J. van der Ven in 'De Huisvrouw' (1939).
174:18.10
Knipsels, een manuscript en correspondentie. 1958-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake volksgerichten in Staphorst. Bevat een hoofdstuk uit manuscript van H. Huiskes over volksgerichten in Staphorst. Correspondentie hierover.
174:18.11
Knipsels, een scriptie, correspondentie en aantekeningen. 1923-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Germaans recht en rechtspraak, en ezels. Bevat een scriptie van C. Stapel.
174:18.12
Knipsels en afbeeldingen. 1910-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kasteel Doornenburg, kasteel Nederhemert en de Valkhof. Bevat drukproeven van de publicatie 'Met de Betuwsche stoomtram door de Over-Betuwe' door D.J. van der Ven [1910].
174:18.13
Knipsels en gidsen. 1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Joegoslavië.
174:18.14
Knipsels en een brochure. 1917-1949 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bedelaars, wegen in de pre-historie, opschriften en folkloristische feesten. Bevat de publicatie 'Opgravingen te Vechten' / A.E. Remouchamps, 1928.
174:18.15
Knipsels en een brochure. 1912-1976 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Zutphen, Wijhe, Goor en toerisme. Bevat de publicatie 'Als de grenzen opengaan...', 1918.
Bevat publicaties van D.J. van der Ven.
174:18.16
Knipsels. 1959-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. de Expo '58, kraambedden en de bakermat van de monumentenzorg.
174:18.17
Tijdschriften. 1952-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afleveringen van 'Naarden nieuws' met artikelen door D.J. van der Ven [?] over o.a. geuren en smaken.
174:19.22
Manuscripten. 1909 en z.j. 1 omslag.
N.B. Geschreven opstellen en aantekeningen door D.J. van der Ven, o.a.:
- over de tentoonstelling 'Oud-Hellas' in de tuin van Musis Sacrum te Arhem o.l.v. F. Simon en Charles Roskam
- Hoe Fred van Dam zijn konininnedag in Arnhem doorbracht
- Eindexamen doen in 1909.
174:19.23
Knipsels. 1923. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over de jeneverbes.
174:19.24
Manuscripten en drukwerk. 1907 -1908 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Geschreven aantekeningen en opstellen van D.J. van der Ven.
Bevat exemplaren van 'De oprechte H.B.S. Koerier' (Arnhem).
174:19.25
Folders en promotiemateriaal. 1958-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Nederlandse musea, m.n. het Centraal Museum te Utrecht.
174:19.26
Knipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten en een brochure. 1919-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kerstkribben, hongerdoeken en Heimathaus Münsterland-Telgte. Correspondentie hierover.
Bevat de publikatie 'Das steyrer Kripperl' von Viktor Geramb und Viktor Zack, 1919.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:19.27
Knipsels, afbeeldingen, foto's en een typoscript. 1934-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. heksen, pruimen en kersen.
174:19.28
Plakboek met knipsels. 1933-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven uit o.a. het Agrarisch Nieuwsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Bevat de overdruk 'De mensch in het landschap M.I.L', 1937.
174:19.29
Knipsels. 1924-1940 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven in de serie Folkloristische omzwervingen, o.a. betreffende de midwintertijd in Twente, carnaval, Driekoningen en het N.O.M.
174:19.30
Knipsels. 1922-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. Sint Hubertus, klootschieten, Pinksteren en kerstblazen in Twente.
174:19.31
Knipsels. 1954-1959. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. wijn, wijnbouw en wijngilden.
174:19.32
Afbeeldingen. Z.j. 1 map§.
N.B. Samengesteld uit 19.32, 19.33 en 19.34.
Bevat mapjes met afbeeldingen uit de reeks 'Svenska Turistföreningens Geografiska Bilder' inzake o.a. Gottland, Södermanland, Småland, Västergötland,Västmanland, Dalarne, Därmland, Halland, Bleking en Skåne.
174:19.33
Samengevoegd met 174:19.32 en 19.34 >>>174:19.32
174:19.34
Samengevoegd met 174:19.32 en 19.33 >>>174:19.32
174:19.35
Knipsels en een brochure. 1913-1929 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake dialect en de Nederlandsche folklore-schouw te Tilburg.
Bevat de publikatie 'Nederlandsche folklore-schouw te houden van 20 juli tot 5 augustus 1929 op het Tilburgsch sportpark en andere terreinen te Tilburg', 1929.
174:19.36
Correspondentie, afbeeldingen en knipsels. 1955-1972. 1 omslag.
N.B. Correspondentie over o.a. de publikaties 'Peerdenhemel' en de 'Gaostok'. Afbeeldingen van o.a. meubels.
174:19.37
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen en brochures. 1954-1981. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Zweedsch zomertoerisme en gedichten.
Bevat de brochures:
- Jean Paul als Sohn des Fichtelgebirges und als Weltbürger / Helmut Heinrichsen, z.j.
-Op roakeldais : Warffum, 1967
174:19.38
Boek. 1961. 1 map.
N.B. 'Gastlichkeit am Oberrhein' door Bernd Boehle.
174:19.1
Typoscripten. 1936-1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat lezingen door D.J. van der Ven, o.a.:
- over 'Heemkunde en Vaderlandswaardering' tijdens de Eerste Nederlandsche Heemkunde Week, 1940
- te Alphen (N.B.) over heemkunde in Noord Brabant, ca. 1952
- over folklore ten Noorden en ten Zuiden van de Moerdijk, ca. 1936
- op de Bilthovense aanvullingscursus voor Onderwijsopleiding en Onderwijsvernieuwing over de 'jonge tak van wetenschap, de volkskunde', ca. 1939
- over gewestelijke folklore tijdens de achtste Folkloredag te Amsterdam, 1939
- ter inleiding van de vertoning van de Oogstfilm, ca. 1940-1945
- Radiopraatje door D.J. van der Ven voor de VPRO over Vaderlandswaardering.
Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. de sociale unie van stad en land, het heemgeleide en Veluws folkloreonderzoek.
174:19.2
Knipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten en een kaart. 1949-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de Vrede van Münster en Adriaan Pauw en het slot te Heemstede.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:19.3
Knipsels. 1937-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven in de serie Folklore en maatschappij over o.a. Drentse Sinterklaaslegende en adventblazen, verschenen in het Agrarisch Nieuwsblad.
174:19.4
Knipsels, typoscripten en afleveringen van tijdschriften. 1964-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake aardgas. Inhoudsopgave van boek? door D.J. van der Ven: 'Ons Nederlandse aardgas in volksleven en volksgeloof'.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:19.5
Tijdschriften. 1934 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afleveringen van 'Mensch en Maatschappij: Tweemaandelijksch Tijdschrift' >>> VERWIJDERD (tijdschrift is aanwezig in bibliotheek).
174:19.6
Knipsels. 1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de boer in de schilderkunst.
174:19.7
Afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Östergötland (uit verzameling '50 olika bilder n:r 321-370')
174:19.8
Knipsels, afleveringen van tijdschriften, typoscripten, correspondentie en foto's. 1949-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. het klank- en lichtspel te Wijk bij Duurstede, de rommelpot, de Expo '58, Art Nouveau en grafologie.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:19.9
Correpondentie en (dagboek)aantekeningen. 1912-1969. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- 'Openluchtmuseum VI. Het Zweedsche Openluchtmuseum aan de Wetternsee bij Jonköping', beschrijving met illustraties van dit openluchtmuseum door D.J. van der Ven, 3 9 juni 1912.
- Dagboek van D.J. van der Ven gedurende een verblijf te Zweden, o.a. bezoek aan Göteborg aan Stockholm en lezing voor de Zweeds Nederlandse vereniging, oktober november 1920
- Briefwisseling met E. Hoffmann Krayer, Museum für Völkerkunde Bazel, 1936
- Briefwisseling met S. Dijkstra, Boekhandel Tille, Leeuwarden, 1969 inzake het oorlogsverleden van D.J. van der Ven.
- Briefwisseling met Algot Triberg,Norra Smalands, Jönköping, 1912-1913
- Briefwisseling met G.J. von Karlin, Directeur Cultuur Historisch Museum te Lund, 1912
174:19.10
Afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Dalsland en Gästrikland.
174:19.11
Afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Hälsingland (uit verzameling '20 olika bilder n:r 641-660')
174:19.12
Boeken en brochures. 1898-1926. 2 mappen.
N.B. Inzake Zweden. Bevat o.a. de volgende publikaties:
- Skanses Vårfest, 1910
- Skansen : program den 30 april - 1 maj 1921
- Stora kopparbergs bergslags aktiebolag, 1921
- Från Medelpads Förtider / Olof Högberg, 1910
- The housing question in Sweden / published by the Swedishdelegation at the interallied housing and town planning congress, 1920
- Uppsala / Gustav Åsbrink, z.j.
- Uppsala domkyrkas Skrudkammare / Agnes Branting, 1919
- Schweden : ein kurzer Führer / herausgeg. vom Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs, 1906
- Von Gothenburg nach Dalekarlien : einen touristfahrt mit Bergslagernas Eisenbahn, 1898
- Svenska turistfföreningens Årskrift, 1911
- Svenska turistfföreningens Årskrift, 1926
174:19.13
Brochures en afbeeldingen. 1908-1920 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zweden.
Bevat o.a. de volgende publikaties:
- Come and see Sweden / publ. by the Swedish Tourist Traffic Association, z.j.
- Zweden / Het Zweedse instituut, z.j.
174:19.14
Knipsels, aantekeningen en foto's. 1912-1951 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Friesland.
174:19.15
Knipsels, typoscripten, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1953-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Spanje.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:19.16
Knipsels, foto's, afbeeldingen en brochures. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Limburg aan de Lahn, Marburg en Niewied.
174:19.17
Typoscripten, knipsels en afbeeldingen. 1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Kneipp Heilbad Wörishofen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:19.18
Typoscripten, knipsels en afbeeldingen. 1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Krasnapolski en de metamorfose van kasteel Mheer in een hotel-restaurant.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:19.19
Correspondentie, foto's, afbeeldingen, knipsels en brochures. 1953-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Museum Cloppenburg.
Bevat de brochure 'Der Quatmannshof' door Heinrich Ottenjan, z.j. en 'Das Museumsdorf in Cloppenburg' door Heinrich Ottenjan. z.j.
174:19.20
Knipsels, foto's, typoscripten, afbeeldingen en brochures. 1958-1965. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Rupperath, het Rijnlandse Openluchtmuseum, slot Bürresheim in de Eifel, slot Benrath en Leverkusen.
Bevat de brochures:
- Schloss Benrath, z.j.
- Gezeichnnete Spazier- und Wanderwege : ein Wanderführer rund um Düsseldorf / Wilh. Suter, [1936].
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:19.21
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1966-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Festspiele in Bayreuth.
174:20.1
Knipsels en een typoscript. 1927-1940 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake heemkunde, volksaard en beschaving. Heemkundeweek op de Meihof en de 9e jaarlijksche folkloredag op het N.O.M. op 30 maart 1940. Getypt vlugschrift 'Moeder aarde' door dr. P. Vrijlandt, z.j.
174:20.2
Knipsels, foto's en typoscripten. 1912-1952 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. meiboom, meifluitjes, meifolklore en de lente in Amsterdam.
Bevat een aflevering van 'Natura : orgaan der Nederlandsche natuurhistorische vereeniging' (1940). Bevat bladmuziek van 'Maagdeke Mei' door Pol de Mont en Julius Röntgen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.3
Knipsels, foto's, afbeeldingen en typoscripten. 1918-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. mei en minnenachten, meibruiden, vrijstermarkten en moederdag.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.4
Typoscripten, knipsels, drukproeven en afbeeldingen. 1925-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. ijsheiligen, bonen poten, meiboom, lotsdagen en Sint Pancratius.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.5
Typoscripten, knipsels en een foto. 1919-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de meiboom en het mei-den gebruik.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.6
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten, foto's en negatieven. 1914-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. meifolkore, hemelvaartsdag, moederdag en Mariaverering.
Bevat de publicatie 'Eerste meifeesten te Rutten : H. Evermarus', 1924 (2 ex.).
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.7
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, aantekeningen en een foto. 1932-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Sint Jansviering en midzomerwende.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.8
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, correspondentie en foto's. 1910-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. aren lezen, oogstfeesten, oogstliederen en oogstdracht.
Bevat de publikatie 'Drischleg- und Holzkenchtspiele aus dem Salzburgischen' / Karl Adria, 1910.
174:20.9
Typoscripten, knipsels, aantekeningen en correspondentie. 1925--1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. oogsttienden, rogge en de korenheilige Sint Jacobus.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.10
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en een foto. 1950-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Stoppelhaene te Raalte en de korenheilige Sint Jacobus.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.11
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1926-1950 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de voetwassing op Witte Donderdag, Judas in de vlammen, en Sint Joris.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.12
Knipsels, afbeeldingen en een typoscript. 1928-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende Palmpasen in alle provincies (behalve Zeeland)
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.13
Knipsels en typoscripten. 1950-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende oogstfeesten in o.a. De Beeren, Berg aan de Maas en Den Bosch.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.14
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen en foto's. 1920-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. 'Op z'n paasbest', het paaslam, de skvader (Zweeds spookdier, half haas half korhaan) en paasbloemen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.15
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, foto's en een cliché. 1920-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. paaseieren, eiertikken, de paashaas, windeieren en kippen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.16
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1940-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. gebruiken rond Pasen in Slavische landen, Zweden en Heidelberg en palmpasen en duivekater.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.17
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, correspondentie en foto's. 1929-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de mei-den en de meiboom.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.18
Knipsels, afbeeldingen, correspondentie, een typoscript en foto's. 1922-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Goede Vrijdag, passiespelen, ratelen en klepperen.
Bevat de publikatie 'Boec van den houte : legende van het kruishout', 1960.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:20.19
Typoscripten, knipsels en aantekeningen. 1913-1952. 1 omslag.
N.B. Inzake Pasen, o.a. paasvuren en paasbroden.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.20
Typoscripten, knipsels en foto's. 1928-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. lente en vakantie, maarts sneeuwwater en de meidauw als volksgeneesmiddel en het Sint Jorisfeest bij de padvinders.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.21
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten, foto's en een tekening. 1 omslag. 1929-1967 en z.j.
N.B. Inzake o.a. de natuur in maart en tulpen, narcissen en bloembollen.
174:20.22
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1927-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. palmpasen in het verleden en palmpasen in Tessin (Zwitserland) en Spanje.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.23
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1918-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. weersvoorspellingen en oogsttijd en Sint Jacobus, de korenheilige.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.24
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's en aantekeningen. 1916-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. vlaggetjesdag Scheveningen, visserijdag Enkhuizen, mosselfeest Bruinisse, visjesschieten Huissen, woonschepen en woonarken.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.25
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, negatieven, foto's en correspondentie. 1927-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende juni als zomermaand, kruudmoes, invloed van het weer op de hooiopbrengst. Correspondentie over biezen snijden op het Kampereiland (1927).
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.26
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, negatieven, foto's en aantekeningen. 1940-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende zandschilderen, keienvloeren, Sacramentsprocessie in Asselt en oogstprocessie in Renkum.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.27
Knipsels, afbeeldingen en een typoscript. 1939-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake pinkstermarkten in o.a. Rotterdam, Beverwijk en Haarlem.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:20.28
Knipsels, typoscripten, correspondentie, aantekeningen en foto's. 1922-1957 en z.j.. 1 map.
N.B inzakje o.a. pinksterbruiden, pinksterkronen en pinksterblommen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.29
Knipsels betreffende viering van luilak. 1960 1966 en z.j. 1 omslag.
174:20.30
Knipsels inzake paasliederen. 1923-1952 en z.j. 1 omslag.
174:20.31
Knipsels, foto's, negatieven, typoscipten, kindertekeningen en afbeeldingen. 1942-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende o.a. het beschilderen van paaseieren, Russische paaseieren, de Paaseierententoonstelling te Doesburg in de jaren '50 en de paashaas.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.32
Knipsels, foto's, afbeeldingen, typoscripten en aantekeningen. 1922-1964 en z.j.. 1 omslag.
N.B. inzake o.a. Sint Laurens knollenheilige, volksgebruiken in augustus en sterrenschot. Bevat de publicatie 'On a volé le Meiboom' / Albert Marinus, 1949.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.33
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten, ansichtkaarten, een brochure en een foto. 1922-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het christelijk paasfeest.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.34
Knipsels, afbeeldingen en een foto. 1932-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de heksensabbat in de meinacht, de Walpurgusnacht in de Harz, meivuren op Texel en de meikoningin.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:20.35
Knipsels en afbeeldingen. 1930-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake 1-aprilgrappen en Den Briel.
174:21.1
Ansichtkaarten, foto's, brochures en een gids. 1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Speyer en Worms (Duitsland).
Bevat 'Worms am Rhein : Führer durch die Geschichte und Sehenswürdigkeiten der Stadt', 1964.
174:21.2
Knipsels, ansichtkaarten en foto's. 1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Idar Oberstein (Duitsland).
174:21.3
Knipsels. 1929-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.m. folkloristische feesten.
174:21.4
Afbeeldingen, ansichtkaarten en correspondentie. 1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Annweiler am Trifels (Duitsland). Correspondentie met de Verkehrsverein te Karlsruhe.
174:21.5
Brochures en een afbeelding. 1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Mainz (Duitsland).
Bevat 'Kupferberg : Sektfibel', 1964.
174:21.14
Knipsels. 1913-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Knipsels over o.a. de Peel, Sittard, Thorn, Venlo, Valkenburg en Tegelen.
174:21.15
Knipsels, typoscripten, documentatie, afbeeldingen, foto's, een tekening en een boekje. 1914-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. klederdrachten en boerderijen.
Bevat de publikatie 'Ravensbiarger Buierfest : eine Darstellung der im Ravensberger Lande herkömmlichen Richtefestbräuche' / Wilh. Warning, 1931.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:21.16
Correspondentie, voordrachten en knipsels. 1952-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lezing door Jos Poels en knipsels over carnaval. Correspondentie hierover met Jos Poels.
Bevat een lezing door D.J. van der Ven.
174:21.17
Knipsels. 1961-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake carnaval.
174:21.20
Knipsels. 1964-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Recensies van 'In de ban van burchten, kastelen en paleizen', door D.J. van der Ven.
174:21.21
Knipsels, afbeeldingen, documentatie en typoscripten. 1919-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de geschiedenis van de aardappel, de aardappel in de folklore en aardappelziektes.
174:21.36
Knipsels. 1949-1958. 1 map.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven over o.a. Driekoningen, carnaval, hemelvaartsdag, St. Maarten, St. Luciaviering, de Expo '58, Sunneklaas op Ameland.
174:21.42
Schrift. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat aantekeningen van D.J. van der Ven over o.a. dendrologie, houtteelt, bosculturen, de Veluwezoom en het park Sonsbeek.
174:21.41
Knipsels, gidsen, foto's, afbeeldingen, brochures, aantekeningen en een boek. 1903-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. de Harz en de Sovjet Unie.
Bevat het boek: Theodor Fliedner / Anna Sticker, 1959.
174:21.32
Affiches, afbeeldingen, ansichtkaarten, knipsels, typoscripten, een artikel en correspondentie. 1927-1941 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake filmopname 'Asselt aan de Maas'.
174:21:6
Knipsels. 1917-1949. 1 omslag.
N.B. Inzake de Valkenburgse grotten, voorjaar in Limburg en Limburgse spreekwoorden.
174:21:7
Knipsels, afbeeldingen, foto's, brochures, ansichtkaarten, een vragenlijst en een typoscript. 1949-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Henegouwen, Binche, Belgisch Limburg en kastelen in België.
Bevat de brochures:
- Henegouwen, grote Belgische provincie / Emile Cornez, 1959
- Les anciennes abbatiales et l'eglise Carolingienne Saint-Ursmer de Lobbes / Simon Brigode, 1949
- Le Roeulx : de juwelen van onze kroon / Emile Debacker, z.j.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:21:8
Knipsels. 1917-1932. 1 omslag.
N.B. Betreffende Venlo.
174:21:9
Enkele glasnegatieven. Z.j.
N.B. Betreffende bruidsbedden en Eva Vlieger.
Glasnegatieven>>>geplaatst bij afbeeldingen
174:21.10
Knipsels. 1924-1940. 1 omslag.
N.B. Inzake gemeentewapens.
174:21.11
Foto's. 1946-1950.
N.B. Betreffende Nederlandse klederdrachten, kastelen en landschappen.
174:21.12
Knipsel, brochure en foto's. 1951-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake pottenbakken in o.a. Beesel.
Bevat de brochure: "Nieuwe luister van een oud handwerk", z.j.
174:21.29
Typoscripten, artikel, brochures, knipsels, boekje, tijdschriften. 1963-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Kaiserwerth en Florence Nightingale.
Bevat het boekje: The institution of Kaiserwerth on the Rhine for the Practical Training of Deaconesses / Florence Nightingale, z.j.
Bevat tijdschriften:
- Brasiliennachrichten der Evangelischen Frauenhilfe fur die Auslandsdiaspora, nr. 22 (1963), nr. 24 (1964), nr. 25 (1964), nr. 26 (1965)
- Kaiserswerther Mitteilungen, nr. 3 (1965)
- Das Tor, Dusseldorfer Heimatblatter, Heft 10 (1969) 35. Jahrgang.
Bevat een artikel van D.J. van der Ven.
174:21.13
Knipsels, afbeeldingen, stadsplattegronden, foto's, overdruk, proefdruk, aantekeningen en brochures. 1912-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Hannover, Salzburg en Berlijn, Duitsland.
Bevat de overdruk: 'Das Städtische Schulmuseum in Hannover' / W. Wehrhahn. - Uit: der Illustrierten Rundschau, Nr. 8, 1912. (2 ex.)
174:21.18
Knipsels. 1952-1955. 1 omslag.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven over de aardappelindustrie.
174:21.19
Knipsels, aantekeningen, foto's, correspondentie, folders, afbeeldingen en een brochure. 1923-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. Weert, Maastricht, Horn, Roermond en Gennep.
Bevat de brochure: 'Weert: de poort van Midden-Limburg', z.j.
174:21.22
Knipsels, overdruk en een drukproef. 1938-1959. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. openluchtmusea, de meiboom, mycologie, de sacramentsprocessie te Asselt aan de Maas en de rommelpot.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:21.24
Knipsels, aantekeningen, drukwerk en afbeeldingen. 1923-1929. 1 omslag.
N.B. Losse pagina's en aantekeningen.
174:21.23
Correspondentie, knipsels en een register. 1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het 'aardappelarchief' van D.J. van der Ven (overgegaan naar Stichting Aardappel Studie Centrum).
174:21.25
Knipsels en een schrift. 1937-1980. 1 omslag.
N.B. Artikel door D.J. van der Ven over het N.O.M. Interview met Elise van der Ven. Schoolschrift van D.J. van der Ven met een systematisch overzicht van het plantenstelsel.
174:21.26
Foto's, afbeeldingen en typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake zandtapijten en keitjesvloeren.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:21.27
Typoscript, toespraken, liedboekjes, correspondentie, documentatie, knipsels, afbeelding. 1949-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende voornamelijk de carnavalsvereniging De Keemeleers.
174:21.28
Tekstboekje, knipsels, aantekeningen, afbeelding, correspondentie, artikelen. 1923-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende kinderspelen en kinderliedjes. Bevat correspondentie over prof. Piasecki.
174:21.30
Knipsels, artikelen, afbeeldingen, folders, foto's en correspondentie. 1941-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake glazenierskunst.
Bevat boekje [Kruiswegstaties door Charles Eyck] / A. Mooren, 1941.
174:21.31
Typoscripten, knipsels, artikelen, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1950-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Blauwe Schuit.
174:21.33
Foto's. Z.j.
N.B. Betreffende de volgende plaatsen in Duitsland:
A. Danzig
B. Lübeck
C. Stralsund
D. Wismar
E. Neu Holland
F. diverse plaatsen, o.a. Potsdam en de Holländereien
G. Mewe (Polen), Stade, Freiburg
H. Lijsten met nummers en beschrijvingen van een aantal foto's uit 21:33 van de Germaansche Werkgemeenschap (Volksche Werkgemeenschap) Nederland te Wageningen.
174:21.34
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, artikelen en foto's. 1929-1975 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake carnaval, vastenavond en maskers.
174:21.35
Knipsels. 1948-1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat recensies van het boek ' Asselt aan de Maas' door D.J. van der Ven.
174:21.37
Tijdschrift en knipsels. 1950-1952. 1 omslag
N.B. Inzake het tijdschrift 'Hoe wonen wij?', hoofdredacteur D.J. van der Ven.
Bevat aankondigingen van de uitgave van 'Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau' door D.J. van der Ven.
174:21.38
Knipsels, typoscripten en artikelen. 1954-1972 en z.j. 1 omslag
N.B. Inzake boeren.
174:21.39
Knipsels, brochures en een plattegrond. 1917-1950 en z.j. 1 omslag
N.B. Inzake Sittard, Venlo, Valkenburg en Limburg in het algemeen.
174:21.40
Tijdschriften, documentatie, folders, affiche, afbeeldingen, typoscript, knipsels, ansichtkaart en een foto. 1919-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. het carnaval te Binche en te Malmédy.
174:22.16
Knipsels, brochure, foto's en afbeeldingen. 1960 en z.j. 1 omslag.
Inzake museumboerderij Oud Ede.
Bevat de publikatie 'Herinneringen aan Georg Jan Casper Cavaljé' / B.D. Eijgenraam, 1960.
174:22.17
Knipsels. 1923-1932 en z.j. 1 omslag.
Knipsels betreffende Noord-Holland, o.a. Naarden, Muiden, Diemen en Castricum.
174:22.18
Knipsels. 1918-1933 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake archeologische opgravingen in o.a. Stein, Voorburg, Roermond en Maastricht.
174:22.20
Knipsels. 1923-1924 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de geschiedenis van Limburg. Bevat o.a. de serie Maastricht : van stad en lui in 50 jaar.
174:22.21
Knipsels. 1922-1931 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de geschiedenis van Zeeland.
174:22.22
Knipsels. 1924-1932 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de geschiedenis van Limburg.
174:22.23
Knipsels. 1920-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende de geschiedenis van allerlei onderwerpen.
174:22.24
Programma's, correspondentie en knipsels. 1914-1976. 1 omslag.
N.B. Inzake reisprogramma's van het echtpaar Van der Ven naar Duitsland en Zwitserland.
Bevat ook een toegangskaart voor een voordracht van D.J. van der Ven: Wat kan Nederland van de Skandinavische Openlucht Muséa leren? (18 maart 1914).
174:22.25
Aantekeningen, knipsels en een brochure. 1964-1970 en z.j. 1 map.
N.B. bevat varia van Elise van der Ven: o.a. recepten, aantekenboeken Spaans, aantekenboek volksdans en volksmuziek, knipsels over voeding en gezondheid.
Bevat de brochure 'Koop de zon op Mallorca', z.j.
174:22.26
Aantekeningen, knipsels en drukwerk. 1938-1964. 1 map.
N.B. Bevat varia van Elise van der Ven: o.a. aantekenboeken Italiaans, knipsels met verslagen van examen Engels, knipsels over gezondheid, wenskaarten, aantekeningen over astrologie.
Bevat de publicaties:
- De ontwikkeling van de slaapcultuur, z.j.
- Moderne omgangsvormen / Nederlands Talen Instituut, z.j.
- Het tweede jaar Engels / door H.G. de Maar. - Groningen : Noordhoff, 1947.
174:22.27
Typoscripten, knipsels, publicaties, foto's, afbeeldingen en een drukproef. 1931-1972. 3 mappen.
N.B. Inzake brood en bakkers.
Bevat:
- Die Kuchenmodel im Lauterbacher Hohhaus-Museum / Carola Runge. - Lauterbach : Bibliothek des Hohhausmuseums, 1962.
- In de krakeling toont zich de meester / Bakkerij Voorlichtings Instituut, 1972
- Deutsches Brotmuseum Ulm/Donau.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:22.28
Knipsels, typoscripten, aantekeningen, periodieken en een brochure. 1921-1959. 2 mappen.
N.B.
Varia van Elise van der Ven: o.a. knipsels over Engelse literatuur, aantekenboekjes Spaans en Italiaans.
Bevat 'Het prentenboek van de politie' uitgegeven door de Commissaris van Politie, z.j.
174:22.29
Knipsels, aantekeningen, en brochures. 1952-1979 en z.j. 1 map.
N.B.
Varia van Elise van der Ven: o.a. knipsels over gezondheid, recepten, schrift met beoordelingen romans, briefpapier D.J. van der Ven.
Bevat de brochures:
- Uw geluk ligt in Uw schoonheid / Parfumerie Zomerhuis, z.j.
- Jeanne Gatineau, z.j.
- Jeanne Gatineau : lessen in schoonheidsverzorging, z.j.
- Alarm? : erste und harmlose Signale ihres Herzens, z.j.
- Allerlei met rauwe groenten / Voorlichtingsbureau van de voedingsraad, [1952]
- Blijf jong, leef lang! / Hupkes kruidenierswaren, z.j.
- Kruiden zijn in / Hans Kooger, 1970
- Van tuin naar tafel : 185 recepten voor groenten en fruit, z.j.
- Dr vd Hoog huidverzorging, z.j.
- Dr vd Hoog cosmetica op medische basis, z.j.
- Dr vd Hoog make-up, z.j.
- Tuinbouwtips :
- Tuinbouwtips, 11 afleveringen, 1957-1959
- Tuinkruiden, Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad, z.j.
- Het natrium-arme dieet / LIGA, z.j.
- Uw zoutloos maal : een smakelijk maal! / Voorlichtingsbureau voor de Voeding, z.j.
- Platvoeten! : welk een kwelling! / Physical Culture, z.j.
- De natuur uw arts : tweemaandelijks tijdschrift vopor persoonlijk welzijn, no. 21 (mei/juni 1979)
174:22.30
Typoscripten. Z.j. 2 mappen.
N.B. Getypte cursus Engels door Elise van der Ven.
174:22.31
Knipsels, manuscripten, correspondentie en drukproeven. 1915-1980 en z.j. 2 mappen.
N.B. Betreffende het echtpaar Van der Ven, o.a. het tramongeluk waarbij Van der Ven zijn hand verloor, recensies van zijn lezingen in binnen en buitenland, interviews in binnen en buitenlandse kranten.
Ook over het Algemeen Kunstenaarscongres (1915) en zuivel.
Bevat afleveringen van 'Het woord van de week : orgaan van de humanistische luisterkring', 1959-1960.
Bevat artikelen van D.J. van der Ven en veel afbeeldingen en enkele foto's van Van der Ven.
174:22.32
Knipsels, typoscripten, correspondentie, aantekeningen en een kasboekje. 1932-1982 en z.j. 1 map.
N.B. Varia van Elise van der Ven: o.a. knipsels over gezondheid, recepten, Spaanse les, een schrijven van een orthopedisch chirurg betreffende D.J. van der Ven en enkele vellen blanco briefpapier van D.J. van der Ven.
174:22.33
Knipsels en een publicatie. 1923-1930. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. amuletten en monumentenzorg.
Bevat 'Het bier inde Nederlandse historie en folklore' door D.J. van der Ven. - Overdruk uit het dertiende Nacobrouw jaarboekje 1949.
174:22.19
Knipsels. 1921-1940 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de geschiedenis van Noord Brabant.
174:22.15
Knipsels en een typoscript. 1921-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake volksgebruiken in het algemeen, zoals ringrijden en volksgebruiken in verband met jaarfeestdagen, zoals palmpasen en luilak.
174:22.14
Knipsels, aantekeningen, folders, afbeelding, ansichtkaart, brochures. 1915-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Engelse literatuur, o.a. over Shakespeare, G.B. Shaw en H.G. Wells.
174:22.13
Knipsels en artikel. 1918-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende Limburg, o.a. Tegelen, Vaals, Sittard, Ulestraten, Valkenburg en Wittem.
174:22.12
Knipsels. 1920-1940 en z.j. 1 omslag
N.B. Betreffende Groningen, o.a. Winschoten, Veendam en Westerwolde.
174:22.11
Knipsels en artikel. 1920-1930 en z.j. 1 omslag
N.B. Betreffende Zuid-Holland, o.a. Slot Loevestein, Delft, Den Haag, Oudewater en Leiden.
174:22.10
Knipsels, folder, afbeeldingen en foto's. 1913-1967 en z.j. 1 omslag
N.B. Inzake gebruiken bij dood en begrafenis, rouw en grafstenen.
174:22.9
Knipsels. 1920-1933 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de geschiedenis van Gelderland.
174:22.8
Knipsels. 1923-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake molens.
174:22.7
Knipsels. 1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Bennekom.
174:22.6
Knipsels, artikelen en foto's. 1937-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Nijmegen.
174:22.1
Typoscripten en drukwerk. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat 52 getypte lessen Engelse Handelscorrespondentie, 15 repetitielessen en ander cursusmateriaal.
174:22.2
Knipsels en artikelen. 1929-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Franse literatuur.
Bevat artikel: 'Over de oudste poëzie der troubadours' / Prof. J.J. Salverda de Grave (1917).
174:22.3
Knipsels en een artikel. 1949-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende schaatsen maken, tegels en gouden sieraden.
174:22.4
Knipsels en aantekeningen. 1950-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende D.H. Lawrence.
174:22.5
Knipsels. 1894-1940 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende historische plaatsen in o.a. Den Haag en Dordrecht.
174:23.1
Typoscript. 1945. 1 omslag.
N.B. 'De weg in ons volksleven en volksgeloof: een folkloristisch wandelboek', door D.J. van der Ven (ongepubliceerd)
174:23.2
Platen en een knipsel. 1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Gekleurde platen van klederdrachten uit heden en verleden uit o.a. Noorwegen, Zweden en Italië (Blätter für Kostümkunde). Knipsel over pruiken.
174:23.3
Knipsels, typoscripten, aantekeningen, afbeeldingen, correspondentie en foto's. 1923-1960. 1 map .
N.B. Inzake klederdrachten, de geschiedenis van het kostuum en oud Germaanse dracht.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:23.4
Typoscript. Z.j. 1 map.
N.B. 'De vrouw in de Nederlandsche folkore, deel I' door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174:23.5
Aantekeningen en knipsels. 1934 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake bierkruiken en bierpullen.
174:23.6
Knipsels. 1928-1949. 1 omslag.
N.B. Inzake heemkunde en folklore in verschillende provincies.
174:23.7
Typoscripten, een manuscript en een knipsel. 1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat lezingen door D.J. van der Ven over de vrouw in de folklore.
174:23.8
Knipsels, typoscripten, bladmuziek, publikaties en een kaart,1926-1968. 1 map.
N.B. Inzake o.a. de paardenmarkten van Zuidlaren, Norg, Beusichem en Valkenburg.
Bevat een wandelkaart van Zuidlaren en omstreken en de publikaties:
- Officieel programma van de herdenking van het 750-jarig bestaan van de Zuidlaarder markt, 1950 (2 ex.)
- Landbouwbeurs Zuidlaren : werktuigendemonstraties 1967 en voorlichtingsstand 'Van gras tot zuivel', 1967
- Landbouwbeurs Zuidlaardermarkt, 1967
- Zeven honderd vijftig jaar markt in Zuidlaren 1200-1950, 1952
- Houzee op 't meer : opgedragen aan de Vereeniging 'Watersport Paterswolde' / woorden van G.P.B, muziek van E.S. Culp
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:23.9
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat enkele artikelen en een manuscript van 'De vrouw in de Nederlandsche folklore, deel IV', door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174:23.10
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Manuscript van 'De vrouw in de Nederlandsche folklore, deel IV', door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174:23.11
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Manuscript van 'De vrouw in de Nederlandsche folklore, deel III', door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174:23.12
Typoscripten en knipsels. 1927 en z.j. 1 map.
'De weg in volksleven en volksgeloof : een folkloristisch wandelboek' door D.J. van der Ven (niet gepubliceerd, 1945). Knipsels o.a. betreffende wandelingen in Arnhem.
174:23.13
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1928-1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Friese klederdrachten.
174:23.14
Knipsels en correspondentie. 1913-1947 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de vrouw in het verleden, de tentoonstelling 'De vrouw 1813 1913' en de vrouw in de folklore. Correspondentie over 'Zingende bijen op kerstnacht' en de tekst van 'Schuitje varen over de zee' (1933).
174:23.15
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1954-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paarden in o.a. Groningen, Drente, Grubbenvorst en Düsseldorf.
174:23.16
Knipsels en afbeeldingen. 1915-1958 en z.j.. 1 omslag.
N.B. Betreffende Nederlandse klederdrachten. Bevat ook drukproeven voor het artikel 'Iets over de feesten en het costuum der Arlesiennes' door Tom Schilperoort.
174:23.17
Knipsels, typoscripten, correspondentie, aantekeningen, foto's en afbeeldingen. 1941-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Marken. Lijst van opnamen gedaan tijdens de tweede periode van Van der Vens voorbereidend verblijf op Marken. Correspondentie hierover (1941). Aanwijzingen voor de illustraties van 'Het wikkelkind in het geboortebrood' en 'Met de kromme arm gaan'.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven over het wikkelkind in de folklore.
174:23.18
Typocript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft 'De vrouw in de Nederlandsche folklore, deel III' door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174:23.19
Knipsels, een typoscript en aantekeningen. 1931-1960 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake meubelen en woninginrichting.
174:23.20
Typocript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft 'De vrouw in de Nederlandsche folklore, deel II', door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174:23.21
Typoscripten en knipsels. Z.j. 1 map.
N.B. O.a. Artikelen door D.J. van der Ven, o.a. de reeks 'De weg tot ons volk', gepubliceerd in het blad van het Nationaal Front 'De Weg'. Bevat ook de opzet van een boek over volksgebruiken.
174:23.22
Typoscripten, knipsels, foto's aantekeningen en afbeeldingen. 1940-1967. 1 map.
N.B. Inzake o.a. trekschuiten, huwelijksbootjes, wijnschepen en plezierjachten. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:23.23
Typoscript. 1945. 2 mappen.
N.B. Betreft 'Folklore langs den waterkant', door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174:23.24
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, aantekeningen en foto's. 1949-1961 en z.j.. 1 map.
N.B. Betreffende o.a. bier, likeur, pepermunt en Spaarnwoude.
Bevat de overdruk 'Het bier in de Nederlandse historie en folklore' / D.J. van der Ven, 1946.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:23.25
Typoscripten, foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
betreffende kuuroorden als Paracelsus en Bad Ragaz.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:23.26
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1924-1948. 1 map.
N.B. Inzake Zeeuwse klederdrachten.
Bevat een overdruk van 'De ouderwetsche kamer sedert haar oprichting in 1882' door A.M. de Man, z.j.
174:23.27
Knipsels, afbeeldingen, brochures, foto's, aantekeningen en negatieven. 1924-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Betreft paarden en rijtuigen.
Bevat de publicaties:
- Het melktransport in Gooi- en Eemland / H. Braber, 1950.
- Oude vervoermiddelen in Amsterdam / J.H. Kruizinga, z.j.
- Paardenplaatsnamen / H.J. Bellen, 1937
- Bij klimmender zonne : Germaansche rechtspleging in den Baller Kuil / door S. Gratama, z.j.
174:23.28
Getypte aantekeningen en knipsels. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. de uitvinding en de geschiedenis van het bier.
174:23.29
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten en foto's. 1927-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. de viering van het feest van Sint Sebastianus en het worstfeest.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:23.30
Typoscripten, knipsels en aantekeningen. 1947-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bierkannen, brouwerijen en de viering van het feest van Sint Sebastianus.
174:23.31
Knipsels, aantekeningen en foto's. 1935 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bierbereiding en brouwerijen.
174:23.32
Knipsels, aantekeningen en een typoscript. 1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. drinkbekers, drinkglazen, wijnglazen, bierglazen en brouwerijen.
174:23.33
Knipsels, aantekeningen en drukwerk. 1956-1977 en z.j. 1 omslag.
N.B. Opgaven examen bedrijfscorrespondentie 1976 en 1977. Losse geschreven aantekeningen van Elise van der Ven.
Bevat het boek 'Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs 40 jaar', 1956.
174:23.34
Programmaboekje. 1929. 1 omslag.
N.B. Conference de la commission internationale des arts populaires : documents, 1929
174:23.35
Aantekeningen, knipsels en promotiemateriaal. 1959-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bierdrinkers en bier als genot en voedingsmiddel.
Bevat promotiemateriaal van de campagne 'Het bier is weer best' en de brochure 'h.b.i.w.b. óók in úw café!'
174:23.36
Aantekeningen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Getypte aantekeningen betreffende o.a. brouwersgilden en bier als genot en voedingsmiddel.
174:24.1
Knipsels, correspondentie, afbeeldingen, typoscripten, aantekeningen, brochures, foto's en een tijdschrift. 1930-1949 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake melk en melken, kruudmoes en klont, M-brigade en Sint Cathrijnemelken.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.2
Correspondentie, knipsels, afbeeldingen aantekeningen en foto's. 1937-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de kaasmakerij en de geschiedenis van de zuivelbereiding.
Bevat de publicaties:
- Van gezinsbedrijf tot grootindustrie: een en ander uit de geschiedenis der zuivelbereiding in Noordholland in het tijdperk 1870 tot 1940 / L.T.C. Scheij, 1954.
- De Boekelmethode / P Cz. Boekel, z.j.
174:24.3
Knipsels, correspondenite, typoscripten en afbeeldingen. 1955-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de geschiedenis van de zuivelbereiding.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.4
Tijdschriften, knipsels, typoscripten en foto's. 1932-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake koffie en koffiepotten.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.5
Correspondentie, typoscripten, knipsels en foto's. 1953-1957 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Limburgse kaasmakerijen, Limburgse zuivelindustrie en Limburgse stinkkaas.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Bevat de publicaties:
- 'Kalender 1918' van de Zuid-Nederlandsche zuivelbond / o.r.v. J.C. Ament.
- Het 25-jarig bestaan der eerste coöperatieve boterfabriek in Limburg te Tungelroij : eenige geschiedkundige oplerkingen van de ontwikkeling der zuivelindustrie in Limburg / door W. Verheij, z.j.
- Vijftig jaren : coöp. zuivelbereiding te Tungelroy en Stamproy
174:24.6
Correspondentie. 1972-1979. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. overdracht archief 'volksmuziek, volkdans, klokkenspel, volksspel' van de Van der Vens aan het Instrumentenmuseum van het Koninklijk Conservatorium te Brussel.
174:24.7
Knipsels en correspondentie. 1971. 1 omslag.
N.B. Inzake vertoning Zuiderzeefilm van D.J. van der Ven op Texel.
174:24.8
Knipsels en correspondentie. 1952-1955. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over geschiedenis van de zuivelbereiding. Correspondentie over folkloristische liederen.
174:24.9
Foto's, typoscripten, afbeeldingen, correspondentie en knipsels. 1937-1958. 1 omslag.
N.B. Inzake zuivel en folklore, bijgeloof in de landbouw en melkoffers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.10
Knipsels en aantekeningen. 1936-1963. 1 omslag.
N.B. Betreft zuivel: boter, melk en kaas.
174:24.11
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten, tijdschriften en aantekeningen. 1950-1970. 1 omslag.
N.B. Inzake de keuken.
Bevat afleveringen van het tijdschrift 'Keuken': jrg. 9 (1969) nr. 2, jrg. 10 (1970) nr. 3 en 4.
174:24.12
Knipsels, afbeeldingen, manuscripten, foto's en aantekeningen. 1911-1960. 1 map.
N.B. Inzake tentoonstellingen over bakkers en brood te Arnhem (1911) en te Den Haag (1931). Bevat aantekeningen van banketbakkerijwedstrijden.
Bevat de publikaties 'Programma banketbakkerijwedstrijden', 1952 en 'Van de duisternis naar het licht' door de Algemeenen Nederlandschen Bond van Arbeiders(sets) in het Bakkers-, chocolade en suikerbewerkingsbedrijf, 1928.
174:24.13
Knipsels, correspondentie, typoscripten, publikaties en afbeeldingen. 1925-1960. 1 map.
N.B Inzake de zuivelindustrie en de zuiveltentoonstelling 'De Melkweg' te Den Haag (1953). Bevat enkele knipsels over sterrenstelsels (de Melkweg). Bevat correspondentie betreffende een verloren gewaand schilderij van Francis Blomme van de Botermarkt te Diksmuide.
Bevat de publikaties:
- Het wonder van de melk / Nederlands zuivelbureau, z.j.
- Herinneringen aan de Melkweg / Nederlands zuivelbureau, 1953.
- Langs de melkweg. Themanummer van Neerlands volksleven, 1953.
- Vluchtige verkenning langs 'De Melkweg', 1953.
- Herinneringen aan de Melkweg 1953 / Nederlands zuivelbureau, z.j.
174:24.14
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten, aantekeningen en correspondentie. 1957-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Over kaasmaken.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.15
Correspondentie, aantekeningen, knipsels en een afbeelding.
1937-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake zuivel.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.16
Knipsels, typoscripten, foto's en knipsels. 1955-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de zuivelindustrie, o.m. N.I.Z.O. (Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek).
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:24.17
Knipsels en programma's. 1954-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake muziek.
174:24.18
Foto's, afbeeldingen, aantekeningen en glasnegatieven. 1956-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de zuivelbereiding, koeien, de waag en weidebloemen. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Bevat 'Prenten-magazijn voor de jeugd' no. 15, z.j. >>grootformaat map.
Vindplaats glasnegatief >>>afbeeldingen
174:24.19
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1953-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake spoelhuizen, melkrekken en koeienstallen, onder andere in Kampen. Bevat een folkloristische zuivelkalender door D.J. van der Ven.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.20
Afbeeldingen, knipsels, aantekeningen en typoscripten over boter. 1950-1961 en z.j. 1 omslag.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.21
Typoscripten, correspondentie en knipsels. 1952-1965 en z.j. 2 mappen.
N.B. Over zuivel (kaas, koeien, het N.I.Z.O., pinkstermelken).Correspondentie met de CAMIZ te Arnhem.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.22
Knipsels. 1946-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B Inzake Nederlandse literatuur.
174:24.23
Knipsels, afbeeldingen en typoscripten. 1959-1960. 1 omslag.
N.B. Inzake carnaval.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.24
Typoscripten, knipsels, foto's, afbeeldingen, correspondentie en een tekening. 1954-1971. 1 map.
N.B. Inzake koeien, weidebloemen, kaasbereiding, etc. Bevat 'Suggesties voor een zuivelkalender'.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.25
Knipsels, aantekeningen en een manuscript. 1920-1975. 2 mappen.
N.B Inzake Engelse, Ierse en Nederlandse literatuur, Amerikaans drama en een manuscript van Elize van der Ven over Arthuriaanse legendes.
174:24.26
Knipsels, aantekeningen, correspondentie, overdrukken en een brochure. 1932-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake pijp en tabak, Zweedse tabaksdozen, Brisiltabak, sigaretten en sigaren, Goudse pijpen. Correspondentie met N.V. Vereenigde tabaksindustrieen.
Bevat de overdrukken:
- Mässingsdosor / Sigurd Erixon, 1932
- Vom Brasiltabak und seiner Bedeutung im Volksleben der Böhmerwaldgegend um Neuern / J. Blau, 1905
Bevat de brochure 'The use of flavours and sauces in tobacco manufacture', z.j.
174:24.27
Knipsels, afbeeldingen, correspondentie, typoscripten en een glasnegatief. 1951-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake chocolade, o.a. chocoladebekers, chocoladehuisjes, chocoladekannen en de oorsprong en verbreiding van cacao.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Bevat de brochure 'Oud-Hollandsche kinderrijmpjes'. Uitg. Van Houten, z.j.
Glasnegatief>>>geplaatst bij afbeeldingen
174:24.28
Knipsels, afbeeldingen en correspondentie. 1940-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kaasmaken en zuivelpionier Wouter Sluis.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:24.29
Knipsels, correspondentie en typoscripten. 1954-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake diergeneeskunde en het gebruik van melk in de volksgeneeskunde.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.30
Knipsels, afbeeldingen en typoscripten. 1958-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende de bereiding van consumptie ijs.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:24.31
Knipsels, afbeeldingen, foto's en negatieven. 1925-1966. 1 map.
N.B. Inzake koeien, o.a. in de kunst.
Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:24.32
Knipsels, afbeeldingen, correspondentie, aantekeningen, foto's en een tekening. 1926-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake molens.
174:24.33
Typoscripten, knipsels en tijdschriftafleveringen. 1952-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake verpakkingsmateriaal, bakkers en gebak.
Bevat afleveringen van het tijdschrift 'Verpakking': 1952, nr. 10 en 1953, nr. 12.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:24.34
Typoscripten, correspondentie, gidsen, knipsels en aantekeningen. 1912-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake zuivel, pinksterfolklore en koeherdersschilderkunst.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Bevat een poster van de tentoonsteling 'De vrouwenhand en het plattehand', 1956 >>> grootformaat map.
Bevat de volgende publicaties:
- Reeuwijk het plassendorp, z.j.
- Gouda de stad met een toekomst, met kaart van Gouda, z.j.
- Een paar treinen over in Gouda/ Gouda Vooruit, z.j.
- Beschrijving van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, z.j.
- Geïllustreerde gids voor Gouda / bew. door G.J.J. Pot, 1923.
174:24.35
Correspondentie, aantekeningen, knipsel en publicaties. 1954-1964. 1 omslag.
N.B. Inzake kaasbereiding en kaasmarkten.
Bevat de publicaties:
- Veertig jaar : de bond van kaasproducenten in de wenteling der tijden / A. van Wijnen, [1954]
- Fromage plein gras de Gouda pâte de ferme, z.j.
- Rapport aan het hoofdbestuur van het Genootschap voor landbouw en kruidkunde in de prov. Utrecht over fabriekmatige bereiding van vette Goudasche en Edammer kaas in de Rheinprovincie van Duitschland / T.J. Swierstra, 1902
- Gedenkboek : de kaashandel te Bodegraven / J. Beijen, 1940.
174:24.36
Knipsels, typoscripten en aantekeningen. 1931-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kaas en boter en de Opstand van het Kaas- en Broodvolk.
Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:24.37
Knipsels en typoscripten. 1952-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft zuivel.
Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:24.38
Correspondentie, typoscripten, knipsels en een brochure. 1957-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inventaris van het 'Suikerarchief' van D.J. van der Ven. Correspondentie o.m. over de overdracht van het 'broodarchief' en het 'suikerarchief' van D.J. van der Ven.
Bevat een catalogus van Zilverfabriek Alex Meijer te Schoonhoven, z.j.
174:24.39
Knipsels, typoscripten, tijdschriften, foto's en aantekeningen. 1932-1968.2 mappen.
N.B. Inzake diverse onderwerpen. Artikelen door D.J. van der Ven over folkloristische onderwerpen in De Fabrieksbode (1932-33). Naamlijst der leden van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Knipsels over psychologie en pedagogiek. Inhoudsopgave van publicatie 'De Nederlandsche kleederdrachten'. Verslag Schuttersfeest Gronsveld 1968. Drukproef van de bibliografie van D.J. van der Ven. Project 'Unser Dorf soll schöner werden', Gemeinde Merzweiler (Duitsland).
174:25.2
Knipsels. 1916-1947 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Sint Nicolaas.
174:25.3
Knipsels. 1960-1962 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake carnaval.
174:25.6
Knipsels, aantekeningen, afbeeldingen en correspondentie. 1913-1967. 1 map.
N.N. Inzake gevelstenen en uithangborden.
174:25.10
Knipsels, aantekeningen, afbeeldingen en een typoscript. 1915-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. dorpsmuzikanten, reizen, wandelen en geheimschrift van vagebonden.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:25.13
Knipsels, aantekeningen, typoscripten. 1953-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake pepermunt, suiker en cacao.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:25.17
Knipsels. 1951-1969. 1 omslag.
N.B. Inzake sjezen in o.a. Friesland en Middelburg.
174:25.21
Knipsels en afbeeldingen. 1948-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. beeldhouwers en steenhouwers.
174:25.23
Knipsels en typoscripten. 1929-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake volkscultuur en folklore. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Bevat publicaties:
- 'Volksontwikkeling. Maandblad uitgegeven voor de maatschappij tot nut van 't algemeen', 19e jrg. no 3, december 1937.
- Beginselverklaring en prospectus van 'Leiding. Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift', december 1930
- 'Het Gemeenebest. Maandblad voor het Nederlands volksgeheel en tot bevordering van de volksgemeenschap', ca. mei 1940.
174:25.25
Knipsels. 1929-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Maarten (o.a. in Düsseldorf, Groningen en de Zaanstreek) en Sint Maartensvuur.
174:25.26
Knipsels, ansichtkaarten en aantekeningen. 1919-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake verschillende folkloristische gebruiken, o.a. hartjesdag, Sint Nicolaas, Pasen, Meikoningin. Ansichtkaarten van het Nederlands Openlucht Museum.
Bevat de overdruk 'Kerstmis en de wisseling des jaars in Twente' door J.J. van Deinse, 1919.
174:25.30
Knipsels. 1914-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kerstgebruiken (zoals midwinterhoornblazen) en Sint Nicolaas.
174:25.31
Knipsels, correspondentie en een lezing. 1925-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Hubertus.
174:25.1
Foto's, afbeeldingen, ansichtkaarten en een knipsel. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Friesland.
174:25.4
Foto's, afbeeldingen, ansichtkaarten en knipsels. 1912-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake straatverlichting.
174:25.5
Knipsels, afbeeldingen, foto's en een typoscript. 1938-1964. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:25.7
Knipsels, publikaties, afbeeldingen en foto's. 1956-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake fietsen en de spoorwegen.
Bevat de publikaties:
- Eisenbahnmuseen : Mittler zwischen Geschichte und Gegenwart, 1964
- Vom Adler zum Komet : Bilder zur Geschichte der deutschen Eisenbahn, 1956
- Verkehrsmuseum Nürnberg / Walter Panofsky, z.j.
174:25.8
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1935-1961. 1 omslag.
N.B. Inzake tinnen voorwerpen.
Bevat een 'Speciaal tinnummer' van 'Ons Heem', tweemaandelijks tijdschrift van het Verbond voor Heemkunde, 1959.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:25.9
Knipsels, afbeeldingen en een foto. 1919-1964. 1 omslag.
N.B. Betreffende Heamiel in Bolsward, Kallemooi op Schiermonnikoog en hanen en kippen in de folklore.
174:25.11
Knipsels, publikaties, afbeeldingen en een foto. 1948-1972. 1 omslag.
N.B. Betreffende volkskunst en ambachten.
174:25.12
Knipsels, publikaties, afbeeldingen en foto's. 1941-1972. 1 map.
N.B. Inzake paarden en ruitersport.
Bevat 'De oorsprong en ontwikkeling der lustrummaskerades aan Nederlandsche universiteiten' / G.C.L., 1926.
174:25.14
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen en foto's. 1916-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kersenfeesten en de geschiedenis van de meikers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:25.15
Knipsels, aantekeningen, correspondentie, foto's en afbeeldingen. 1958-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake rijtuigen en het rijtuigmuseum Nienoord te Leek.
174:25.16
Knipsels, persberichten, aantekeningen, typoscripten, afbeeldingen en foto's. 1925-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake postkoetsen, rijtuigen en paarden, o.m. een speciale floriade-postkoets die in 1960 van Istanboel naar Rotterdam reed.
174:25.18
Knipsels, foto's en afbeeldingen en een brochure. 1957-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de geschiedenis van de auto, de scooter, de fiets en het verkeer in het algemeen. Bevat de brochure 'De A van DAF', z.j.
174:25.19
Typoscripten. knipsels, afbeeldingen, tekeningen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende 'de reus en de kerk van Spaarnwoude' en 'kitsch en nostalgie in het moderne interieur.'
Bevat artikelen door D.J. van der Ven en tekeningen van R. Jo Pessink.
174:25.20
Typoscripten, afbeeldingen, correspondentie, periodieken en een affiche. 1948-1957. 1 omslag.
N.B.Inzake tinnen soldaatjes en anti-oorlogspropaganda. Correspondentie hierover (1955).
Bevat enkele nummers van 'De tinnen tafelronde), 1956-57. Gids van de tentoonstelling 'Er was eens', 1957. 'Historie in tin', 1956.
Bevat een affiche 'Ouders, geeft uw kinderen geen oorlogsspeelgoed!' van Otto Dicke (?), 1954? >>grootformaat map.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:25.22
Typoscripten, knipsels en foto's. 1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. beeldhouwers en steenhouwers.
174:25.24
Knipsels, afbeeldingen, foto's, cprrespondentie en typoscripten. 1938-1967 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake ringsteken en ringrijden in de Achterhoek en Zeeland.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:25.27
Knipsels, typoscripten, periodieken, afbeeldingen en foto's. 1916-1962 en z.j. 2 mappen
N.B. Inzake ontgroeningen en nozems.
Bevat enkele afleveringen van 'De gong : orgaan van de tucht-unie', 1958-1960.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:25.28
Knipsels, een afbeelding en een foto. 1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake boerenwagens.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:25.29
Typoscripten, afbeeldingen, foto's, aantekeningen en knipsels.1941 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Betje van Meurs en de Witte Vrouw der Hohenzollern.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:25.32
Afbeeldingen, foto's, knipsels en een publikatie. 1923-1933 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake zandvloeren en mozaïekvloeren.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
Bevat de publikatie 'De grond waarop wij staan' door Dick Elffers en J.J. Vriend, [1955].
174:25.33
Knipsels, foto's en afbeeldingen.1926-1948. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. midwinterhoornblazen
174:26.1
Correspondentie en een publikatie. 1921-1971. 1 map.
N.B. Correspondentie met o.a. RVD en het Zuiderzeemuseum inzake contracten en filmrechten.
Bevat 'Jaarverslag van het Nederlandsch centraal filmarchief' over 1920.
174:26.2
Typoscript en drukwerk. 1919 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat de tekst van een persconferentie van D.J. van der Ven over het Vaderlandsch Historisch Volksfeest.
Bevat 'Kunst in Arnhem. Geillustreerd maandschrift voor kunst en toegepaste kunst in stad en land', no. 5 (1919) met artikelen over het N.O.M. en een deel van lezing door D.J. van der Ven over openluchtmusea.
174:26.3
Knipsels, aantekeningen en een typoscript. 1937-1971 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Betreffende folkloristische onderwerpen 'Het hele jaar rond'. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.4
Knipsels en aantekeningen. 1913-1951 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de gilden.
174:26.5
Knipsels en correspondentie. 1955-1963 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake patroonheiligen, o.a. Sint Reinoldus. Correspondentie met prof. dr. W. Lampe te Utrecht hierover.
174:26.6
Tijdschrift. 1939. 1 omslag.
N.B. Historia jrg. 5, no. 4 (mei 1939) over Sint Willibrordus.
174:26.7
Correspondentie, knipsels, contracten, aantekeningen en drukwerk. 1940-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat 'Knip- en aankleedplaatjes Nederlandsche kleederdrachten' / A. Siegenbeek van Heukelom, z.j.
Bevat vouwblad over 'Centra's grote zes-weekse merken-race!', 1948 >>>grootformaat map.
Correspondentie met J. van der Gaag te Apeldoorn over het door hen gezamenlijk ontwikkelde Nederlandsche Carnavalsspel + contracten met uitgeverij De Pelgrim te Eindhoven hierover. Correspondentie met tekenaar van het gezelschapsspel B. van Vlijmen. Correspondentie met en over uitgeverij Rutgers te Bussum over o.a. 'De heemliefde van het Nederlandsche Volk' door D.J. van der Ven.
174:26.8
Knipsels, aantekeningen, afbeeldingen, typoscripten en foto's. 1918-1966 en z.j.
N.B. Inzake folkloristische onderwerpen 'Het hele jaar rond'.
174:26.9
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen en een foto. 1951-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. kitsch en woninginrichting.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.10
Typoscripten, knipsels en een publikatie. 1941-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake feesten, folkore en spotternij.
Bevat het boek: Feest in stad en land : een richtingaanwijzer voor het organiseren van feesten en spelen, ten dienste van gemeentebesturen, feestcomité's, verenigingen en scholen/ door P.H. Schröder ; geïll. door Johanna Bottema, 1948.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.11
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en een foto. 1940-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake oudejaarsavondgebruiken.
174:26.12
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1938-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kerstliedjes, kerstbomen en kaarsen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.13
Aantekeningen en knipsels. 1914-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake ambachten en nijverheid.
174:26.14
Knipsels en aantekeningen. 1928-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kinderen, o.a. speelgoed, kolven, kaatsen, touwtjespringen, liedjes. Scripties van schoolkinderen met tekeningen naar aanleiding van een lezing door D.J. van der Ven. Aantekeningen over 'Liedjes bij het touwtje-springen' / Jan Waelre, z.j.
174:26.15
Knipsels en afbeeldingen. 1958-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kinderprenten en jeugdboeken.
174:26.16
Knipsels, aantekeningen en een foto. 1915-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake poppenkast, o.a. Jan Klaassen en poesjenellen.
174:26.17
Knipsels, afbeeldingen, aantekeningen en een foto. 1910-1963. 1 omslag.
N.B. Inzake schaatsen en winterlandschappen.
Bevat een artikel van D.J. van der Ven.
174:26.18
Knipsels, foto's, afbeeldingen en typoscripten. 1957-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kerstboomstad Heidelberg, Nederlandse koek- en broodfolklore in de kersttijd en adventskransen.
Bevat de publikatie: Bildnisse der Liselotte von der Pfalz / Georg Poensgen, 1952.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.19
Knipsels, afbeeldingen foto's. 1946-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake vuur, (kerst- en paas-)kaarsen en 'Stille nacht, heilige nacht'.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.20
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1927 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. klokketorens, Sint Thomasluiden en mistletoe.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.21
Knipsels, typoscripten en afbeeldingen. 1938-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Onnozele kinderen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.22
Afbeeldingen, typoscripten en foto's. 1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kerstbomen in Europa.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.23
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen en foto's.
N.B. Inzake o.a. kerstmis in de beeldende kunst en winterfeesten in Italië.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.24
Typoscripten, knipsels, foto's en afbeeldingen. 1953-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende de kerstboom.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.25
Knipsels, typoscripten, aantekeningen en afbeeldingen. 1924 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Nicolaas.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.26
Knipsels, afbeeldingen, foto's en een typoscript. 1949-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de kerstpelgrimage naar Vosselaar en kerstkribben.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:26.28
Drukwerk. 1926-1934. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Oproep om het vredesfeest (Vaderlandsch Historisch Volksfeest) op de Waterberg (Arnhem) te vieren, z.j.
- Overdruk uit 'Verhandlungen und Wissenschaftliche Abhandlungen des 23. Deutschen Geographentages zu Magdeburg 21. bis 23. Mai 1929', met artikel door Wilhelm Peßler, 'Der jetzige Stand des deutschen Volkskundeatlasses'.
- Overdruk uit 'Volk und Rasse. Illustrierte vierteljahrschrift für Deutsches Volkstum', 1e jrg., aflevering 3 (1926), met artikel door Wilhelm PeOverdruk uit 'Volk und Rasse. Illustrierte vierteljahrschrift für Deutsches Volkstum', 1e jrg., aflevering 3, 1926, met artikel door Wilhelm Peßler, 'Hausgeographie von Niedersachsen. Mit einer farbigen Karte'
- Overdruk uit 'Volk und Rasse. Illustrierte vierteljahrschrift für Deutsches Volkstum', 1e jrg., aflevering 1 (1926), met artikel door Wilhelm Peßler, 'Grundbegriffe volkstumskundlicher Landkarten'
- Aflevering van 'Het R.K. Bouwblad. Veertiendaagsch Tijdschrift voor Bouw en Sierkunst. Officieel Orgaan v.d. Algem. Katholieke Kunstenaars Vereeniging', jrg. 5 no. 20 (1934), met o.a. artikel 'Het boerenhuis en de Atlas der Nederlandsche Volkskunde' door D.J. van der Ven.
- Drukproef van 'Oude bouwwerken in Noord-Brabant' door A. Graafland en C.F. Smits, z.j. Bevat artikel over de boerenwoning en een tekening van de kerk te Berlicum.
174:26.27
Knipsels, aantekeningen en typoscripten. 1948-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de kerstkribbe, kerstklokken en kerstliederen
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.3
Foto's en drukwerk. 1963-1964 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Betreft de Duitse schoenenstad Pirmasens. Bevat brochures en een speciale krantuitgave omtrent een 200-jarig jubileum in 1963.
174:27.4
Typoscripten, afbeeldingen, aantekeningen, brochures en een foto. 1911-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. de grote schoonmaak en het bad in het verleden.
Bevat de brochure 'Plauderei in der Badewanne : der reingewaschene Mensch im See- und Seifenschaum', z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.5
Knipsels, afbeeldingen, aantekeningen en foto's. 1915-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake oude en moderne wegen, de ontwikkeling van het wegennet en zwerfstenen.
Bevat het artikel 'Der Altnordische Rasengang' door Jan de Vries, z.j.
174:27.6
Knipsels, afbeeldingen, foto's, correspondentie en typoscripten. 1955-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schapenscheren, schaapskuddes, schaapherders en het heidefeest te Ede.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.7
Knipsels, aantekeningen, publikaties en typoscripten. 1914-1950 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft o.a. de verbouw van vlas, linnen, spinnen en de textielindustrie.
Bevat de publikaties:
- Wist u wel.... / uitg. door Molkenboer, Oldenzaal, z.j.
- Der Flachsbau und die Flachsbearbeitung im südlichen Böhmerwalde / Anton Schacherl, 1913
- Over linnen en lijnwaad / Amy Groskamp-ten Have
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.8
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten, foto's en afbeeldingen. 1921-1972. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. schuttersfeesten, gilden, gilde St. Chrispijn te Winterswijk en kolenbranders op de Veluwe.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.9
Knipsels, aantekeningen, afbeeldingen, foto's en een typoscript. 1956 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende o.a. katoendrukkerijen, weven, borduren en de textielindustrie.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:27.10
Typoscripten en een drukproef. Z.j. 2 omslagen.
N.B. Manuscript en drukproef van 'De haard in ons volksleven' door D.J van der Ven. Artikelen over haarden door D.J. van der Ven. Afleveringen van 'Contact: blad van de reserve gemeentepolitie te Hengelo (O)' waarin 'De haard in ons volksleven' in afleveringen verscheen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.11
Knipsels en afbeeldingen. 1927-1941 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de provincie en de stad Utrecht.
174:27.12
Afbeeldingen, knipsels en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. pronkschouwen en bakovens.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:27.25
Typoscripten, knipsels, correspondentie, aantekeningen, afbeeldingen en een overdruk. 1925-1956. 1 omslag.
N.B. Betreft o.a. de schoenindustrie en het St. Jorisgilde te Waalwijk.
Bevat de overdruk: Het St. Jorisgild te Waalwijk 1548-1878 door J. van der Hammen Nicz., 1934.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.13
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1949 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. pronkschouwen, bakovens, bakhuizen en oud- Saksische boerenhoeven.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.14
Knipsels. 1954-55 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende waterleiding en fonteinen op 't Loo, schouwen en haarden.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.27
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen en drukwerk. 1951-1967. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. schoenen in de folklore, schoenmakers en schoenbekers.
Bevat de publikaties:
- Trekt de schoen u aan? : catalogus / Gemeentemusea Amsterdam, 1957
- Nederlands studieblad. - Jrg. 13, nr. 8 (1951)
- The Dutch shoe and leather goods exporter. - Vol. 2, nrs. 2 en 3 (1949).
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.29
Knipsels, afbeeldingen, foto's en drukwerk. 1928-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. grenspalen, tollen en de 'Grenzgang' in Biedenkopf.
Bevat de volgende publikaties:
- Grenzgang in Biedenkopf in seiner geschichtlichen Grundlage und Entwicklung / Günter K.A. Bäumner, 1956
- Festschrift zur 700 Jahrfeier der Stadt Biedenkopf 13.-16. august 1954
- Glückwunschansprachen an die Stadt Biedenkopf zur 700 Jahrfeier 13.-16. august 1954
- De ruïne der kapel van Vragender en haar omgeving / W.H. Heuvel. - Overdruk uit Vragen van den dag, z.j.
174:27.33
Knipsels, typoscripten, foto's, afbeeldingen, drukproeven en brochures. 1949-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. linnen damast.
Bevat de brochures:
- Aanzien doet gedenken / Linnenweverijen v/h Firma van Dijk & Zonen, z.j.
- Artistiek gedenkmast naar ontwerpen van André Vlaanderen : toepasselijk op wereldvrede en volkerenbond / Koninkl. Weverij van Dijk, z.j.
174:27.34
Knipsels, afbeeldingen, drukwerk en drukproeven. 1926-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. weven, spinnen, textielindustrie, hoge hoeden, wol en breischeeën.
Bevat de volgende publikaties:
- Officieel programma van de viering der 10e herdenking van de bevrijding van Tilburg, 1954
- H.T.M.S. (Hechte Trouw Maakt Sterk) : personeels-orgaan van de N.V. De Wit's Dekenindsutrie en de N.V. Helmondsche Textiel Maatschappij, nrs. 18, 29 (1940), 28, 36, 51 (1941)
- De man die de kleeren draagt : spel van naald en draad / Louis Davids; mise en scène en décors van A. Kristians, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.35
Boekkaternen. [1932]. 1 map.
N.B. Betreft het artikel 'De stervende folklore der Zuiderzee' door D.J. van der Ven, onderdeel van J.C. Ramaer (ed.), De Zuiderzee: een herinneringswerk, p. 77-140. Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1932.
174:27.31
Knipsels, afbeeldingen, folders en een foto. 1963-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake arresleden.
174:27.32
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. tegelkachels en tegelschouwen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.22
Foto's, afbeeldingen en periodieken. 1948-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kachels en historische kachelplaten.
174:27.23
Knipsels. 1955-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. schoorsteenvegers, kolenboeren en zakkendragers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.24
Foto's, afbeeldingen en knipsels. 1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake haarden en schouwen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.26
Knipsels, afbeeldingen, correspondentie en folders. 1948-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de schoenindustrie en lederwaren.
174:27.28
Knipsels, afbeeldingen, en foto's. 1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. verkeer in heden en verleden en sportvisserij.
174:27.30
Knipsels, afbeeldingen, een foto en een aflevering van een periodiek. 1924-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake tapijten en gobelins.
Bevat: 't Getouw : maandblad op het gebied van nijverheid en volksleven, jrg. 2, nr. 16 (1941).
174:27.15
Afbeeldingen, typoscripten, foto's, knipsels en een drukproef. 1951 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. pronkschouwen, haarden en bakhuizen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.16
Afbeeldingen, typoscripten, foto's en knipsels. 1914-1957 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende o.a. loden waterleidingen, loden mannetje op dak van kerk te Heelsum, loden dakbedekking in heden en verleden en loodgieters.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.17
Knipsels. 1958-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende haarden, kachels en pronkschouwen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.18
Knipsels, foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende pronkschouwen.
174:27.19
Knipsels, drukproeven en een cliché. 1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. renaissance schouwen en tegelschouwen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.20
Knipsels en afbeeldingen. 1962 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende schouwen, haarden en kachels.
174:27.21
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende pronkschouwen en renaissance-schouwen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:27.1
Typoscripten, correspondentie, afbeeldingen en knipsels. 1957-1965 emn z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de wasklopper, de waterhoos en de uitvinder van de wasmachine.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven
174:27.2
Knipsels, typoscripten, aantekeningen, drukwerk en een afbeelding. 1917-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende o.a. weven, wassen en kantklossen.
Bevat de publikatie: Ryor / Axel Nilsson, 1917.
174:28.1
Correspondentie, lezingen, drukwerk en knipsels. 1936-1942. 2 mappen.
N.B. Inzake lezingen door D.J. van der Ven. Bevat typoscripten en correspondentie overgebracht uit 174:28.27.
Bevat: Officieele Oranje-gids, 1936. De tekst van de Lippe Detmold Marsch. Affiche voor de folkloristische avond op 4 april 1938 met een voordracht door Van der Ven over 'Vrijen en trouwen op 't boerenland' >>> grootformaat map.
174:28.27
Knipsels. 1936-1942. 1 map.
N.B. Inzake lezingen door D.J. van der Ven.
Typoscripten van lezingen en correspondentie uit 174:28.27 zijn overgebracht naar 174:28.1.
174:28.2
Knipsels, foto's, afbeeldingen een een gids. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Herrenhausen en Heilbronn (Duitsland).
Bevat 'Führer durch Herrenhausen' / Wilhelm Leistner. - 3e Aufl., z.j.
174:28.3
Knipsels. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven over kachels en haarden in 'De Schouw'.
174:28.4
Knipsels, foto's, afbeeldingen, drukwerk en correspondentie. 1965-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake huifkarren.
Bevat de publikatie 'Beschreibung des historischen Festspiels Der Meistertrunk' / [von Adam Hörber], z.j.
174:28.5
Foto's, afbeeldingen, knipsels en typoscripten. 1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de Hermitage te Bayreuth.
Bevat de publikatie 'Felsengarten sanspareil Burg Zwernitz' / bearn von Erich Bachmann, 1954.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:28.6
Foto's, afbeeldingen, drukwerk en knipsels. 1950-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende Slot Weikersheim en dwergen in de architectuur.
Bevat de publikaties:
- Ein Grafenhof vor 250 Jahren / Phil. Blind [, 1957]
- Weikersheim im Laufe der Zeiten / [Emil Dürr], 1950.
- Gnomen-Galerie Schloss Weikersheim 1-8 en 9-16 [Kaartenboekje].
174:28.7
Knipsels. 1909 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende de bijenteelt.
174:28.8
Knipsels. 1956. 1 map.
N.B. Nederlandse en Duitse knipsels over de affaire Greet Hofmans (Koninklijk Huis).
174:28.9
Artikelen, tekeningen en een prent. 1 omslag.
N.B. Duitse publikaties over woonhuizen.
Bevat o.a. overdrukken van:
- Forschungen und Studien über das Haus II, III / Gustav Bancalari, 1897, 1898
- Thüringische Haustypen / G. Bancalari, z.j.
- Technische Verkentnisse zur Hausforschung / Karl Reymann, 1893.
Bevat prent 'Alphütte Falzthurn in Tirol' >>>grootformaat map.
Bevat tekeningen door Paula Bancalari.
174:28.10
Foto's, afbeeldingen aantekeningen en een gids. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. het Bronnenfeest en de Luisenburg te Wunsiedel (Duitsland).
Bevat de publikatie 'Die Luisenburg : ein gigantisches Naturdenkmal im Fichtelgebirge', z.j.
174:28.11
Knipsels. 1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over kachels en haarden.
174:28.12
Knipsels. 1959-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over schouwen.
174:28.19
Knipsels, aantekeningen, typoscripten, afbeeldingen, foto's, correspondentie en brochures. 1953-1970 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake sleutels en sloten. Bevat correspondentie met en brochures van het Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum te Velbert (Duitsland).
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:28.24
Knipsels, drukwerk, typoscripten en correspondentie. 1918-1965. 1 omslag.
N.B. Betreffende ijzergieterijen.
Bevat een overdruk van het artikel 'Over de oorspong van de oudste ijzergieterij in Nederland' / H. Hoppenbrouwers, 1956.
Bevat de publikatie 'De 'Olde hut' te Ulft / H. Hoppenbrouwers, 1955-1956.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:28.13
Knipsels. 1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. schouwen.
174:28.14
Knipsels, correspondentie, foto's, bestek en voorwaarden. 1947-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de opbouw van de nieuwe Meihof te Lunteren (door architect Th. Dekker) en het terrein 'Honskamp'. Ook in >>>grootformaat map (4 omslagen).
174:28.15
Typoscripten. 1929. 1 map.
N.B. Inzake de publikatie 'Van vrijen en trouwen op 't boerenland' door D.J. van der Ven.
174:28.16
Afbeeldingen, ansichtkaarten, folders en gidsen. 1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Lago Maggiore, eilanden van Brissago (Zwitserland).
Bevat de volgende gidsen:
- Die Brissago-inseln / Willy Zeller, 1960
- Isola di Brissago = Die Brissago-inseln : kleiner geschichtlich-botanischer Führer / Willy Zeller, [1958?]
174:28.17
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's en een brochure. 1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake huis en tuinarchitectuur.
Bevat de brochure 'Der Pfälzerwald und seine Baumrecken' /
Karl Philipp Spitzer-Speyer, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:28.18
Knipsels, afbeeldingen, aantekeningen en typoscripten. 1924-1927 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bronnen, putten en baden.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Glasnegatieven>>>geplaatst bij afbeeldingen
174:28.20
Correspondentie, foto's, afbeeldingen en knipsels. 1961-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake kunstsmederij.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:28.21
Knipsels. 1958-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schouwen, haarden en houtskool.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:28.22
Typoscript en correspondentie. 1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat een lijst met intekenaren op 'Kastelentocht door het stamland van het huis van Oranje'., door D.J van der Ven. Correspondentie met uitgeverij Gesto te Bergen over contractbreuk m.b.t. een aantal van Van der Vens boeken.
174:28.23
Correspondentie. 1951-1972. 1 omslag.
N.N. Correponsdentie met Gesto te Bergen en Nederlands Drukkerijbedrijf te Leiden.
174:28.25
Knipsels. 1953-1956. 1 omslag.
N.B. Inzake Groningen, Friesland en Drente.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:28.26
Krant. 1934. 1 omslag.
N.B. Reisnummer Algemeen Handelsblad (1934).
174:28.28
Knipsels. 1947-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake carnaval.
174:28.29
Knipsels. 1921-1932 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Friesland.
174:29.24
Brochures en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende Trier en de Romeinse mozaïekvloer te Nennig.
174:29.25
Brochures, plattegrond en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende Ansbach.
174:29.26
Documentatie en afbeeldingen. 1929-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende Kleef, Xanten en Elten.
174:29.27
Documentatie. 1948-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. het Lobithse schuttersgilde, de rommelpot, aardappels en schouwen.
174:29.28
Documentatie. 1952-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende o.a. Walldürn, Bad Mergentheim, Säckingen en Bazel.
174:29.29
Documentatie en foto's 1962-1967. 1 omslag.
N.B. Inzake Trier.
174:29.30
Documentatie en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag,
N.B. betreffende o.a. Konstanz (Kunkelfresken), Sint Gallen, Schloss Oberberg, het Taubertal en Wertheim. Bildstöcke im Taubertal / Karl Kolb, z.j.
174:29.31
Documentatie en afbeeldingen. 1945-1966 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Gidsen, knipsels, foto's en afbeeldingen betreffende o.a. Kyllburg (Kneippkurort) , Düsseldorf (Düsseldorfer Radschläger) en het Rheinische Freilichtmuseum te Kommern.
174:29.32
Documentatie en afbeeldingen. 1921-1966 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Gidsen, brochures, knipsels, foto's en afbeeldingen betreffende o.a. Aken, Dinkelsbühl, Frankenland, Rothenburg, Tauberbischofsheim; Aachen Krieg Wiederaufbau, ca 1950; Die Kinderzeche, das Dinkelsbühler Heimatfest, 1951; Dinkelsbühl, Bilder und Gedanken/ vo Hanns Brunner, s.a.; Tauberbischofsheim, Führer und Handbuch, s.a.Barock Kunst + Künstler im Taubertal / Karl Korb, s.a.
174:29.33
Documentatie en aantekeningen. 1914-1981 en z.j. 1 omslag.
N.B. over o.a. Maatschappij van Nederlandse Letterkunde, Rembrandt, de Fuggers en Heidelberg. Gids en lied over bloembollen. Tijdschrift 'Oud-Lunteren.' Losse foto's en folders.
174:29.34
Documentatie en aantekeningen. 1923-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. over o.a. Allerzielen en luilak, Limburgse folkorist Gerard Krekelberg, Monschau en Brussel, de Veluwe, Skane en van folkloristische feesten, met enkele brieven
174:29.1
Krantenknipsels. 1912-1915 en z.j. 1 omslag.
N.B. Over o.a. dieventaal, germanismen, dialecten en bastaardwoorden.
174:29.2
Folders, foto's en afbeeldingen. 1955 en z.j. 1 envelop.
N.B. Betreffende museumdorp Cloppenburg in Oldenburg.
174:29.3
Krantenknipsels, artikelen en brieven. 1910-1937 en z.j.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. Sint Antonius (in het Duits, na 1937), musea in Zweden, het Nederlands Openluchtmuseum, de natuur, driekoningen en het carnaval van Binche. Knipsels over D.J. van der Vens folkloristische lezingen voor militairen tijdens de mobilisatie. Correspondentie hierover (1939-1940)
174:29.4
Krantenknipsels, en artikelen. 1912-1951 en z.j.
N.B. inzake Limburg.
174:29.5
Artikelen. 1907-1908 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afleveringen van 'De oprechte H.B.S. koerier' (1907) met o.a. feuilleton 'De tragi-comische avonturen van Joachim de Pechvogel' door D.J. van der Ven.
174:29.6
Artikelen en typoscript. 1911-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. van D.J. van der Ven o.a. in de serie folkloristische omzwervingen (ca. 1931) en serie folkloristische praatjes (ca. 1925) over luilak. Staphorst, Allerzielen enz.
174:29.7
Foto's en documentatie. 1922-1961 en z.j.
N.B. van herbouwd naoorlogs Karlsruhe; prentbriefkaarten van Schiermonnikoog met brief (1922).
174:29.8
Knipsels, brochures, foto's en afbeeldingen. 1912-1975 en z.j. 2 mappen.
N.B. betreffende Duitsland (o.a. Cloppenburg) en Zwitserland. Aflevering Folklore Suisse, 1975; Zur Geschichte von Brig / Louis Carlen, 1965; Die Schweiz, kleine Führer [ ... ] / Behrmann, 1912; Brief von Presteneck.
174:29.9
Typoscripten, gidsen, afbeeldingen en foto's. 1902 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende o.a. Mannheim en Baden-Baden.
174:29.10
Knipsels, foto's en afbeeldingen betreffende Heidelberg. 1954-1955 en z.j. 1 omslag.
174:29.11
Typoscript, documentatie en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende o.a. Faust, Knittlingen en het klooster Maulbronn. Gustav Lang: Maulbronn; Führer durch das Kloster. 1959.
174:29.12
Brochures, foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende Schloss Favorite in Baden-Baden.
174:29.13
Gidsen, brochures, foto's en afbeeldingen. 1957-1958 en z.j.
N.B. betreffende Kloster Schöntal, Heidelberg en Endingen. Met wandelkaart Odenwald.
174:29.14
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1914-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende Wedde (Westerwolde), Schiermonnikoog en Ameland.
174:29.15
Documentatie. 1957-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Brochures en afbeeldingen van Trier; artikelen door D.J. van der ven, brochures, foto's en afbeeldingen betreffende o.a. Kneippheilbad Wörishofen met correspondentie
174:29.16
Documentatie. 1913-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende o.a. het Nederlands Openluchtmuseum, Gelderse knipmutsen en Twentse bruiloften en noabers.e Paaseierententoonstelling te Doesburg in de jaren '50.
174:29.17
Documentatie. 1913 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen en foto's betreffende Heidelberg: Oud-Heidelberg in voorjaarspracht; Historisch overzicht van het Heidelberger slot; Het Neckardal; Progamma's van tentoonstellingen met stukjes van VdV, juli-september 1912.
174:29.18
Krantenknipsels. 1949-1967. 1 omslag.
N.B. In De Landbode, meest artikelen van Van der Ven, over o.a. aardappels, Sint Nicolaas en Pasen.
174:29.19
Typoscripten, brieven en documentatie. 1927-1956. 1 omslag.
N.B. Recensie van 'Acht dagen in Arnhem en omstreken' door Neerlandicus (=D.J. van der Ven). Getypte en gedrukte progamma's en recensies van de vertoning van de Zuiderzeefilm en de oogstfilm in de 30-er jaren. Correspondentie hierover (1932-1938). Recensies van de folkloristische voordrachten voor militairen tijdens de mobilisatie. Correspondentie hierover (1939). Affiches van folkloristische voordrachten door D.J. van der Ven. Recensies van folkloristische voordrachten door D.J. van der Ven in de 50-er en 60-er jaren. Interviews met het echtpaar Van der Ven in Duitse kranten (1960)
174:29.20
Typoscripten en documentatie. 1960-1969. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven en knipsels over o.a. Kneippbaden, Bad Godesberg en Idar-Oberstein.
174:29.21
Foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. van o.a. het kopermijnmuseum in Zweden.
174:29.22
Documentatie. 1910-1957. en z.j. 1 omslag.
N.B. over o.a. Groningen, de Achterhoek en de Markelose Gaostok.
174:29.23
Documentatie en foto's. 1958-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. van Koblenz en de Rijn.
174:30.1
Krantenknipsels, afbeeldingen, typoscripten, brochures en documentatie. 1908-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende o.a. wijn, bier, Staring, (orkaan van) Borculo, Haarlemse blekerijen.
174:30.2
Krantenknipsels, documentatie, brochures. 1923-1970 en z.j. 1 map.
N.B. betreffende o.a. Huygens, het Huygensmuseum, Huize Hofwijck, de Noord-Hollandse duinen, Friesland, Betuwe, boswachterij Ulvenhout. Vier verjaorsdage van kochius / deur K. Lantermans. Z.j.; Il y a cinquante ans ... 1919 1969 [Sint Eloy]
174:30.3
Krantenknipsels, afbeeldingen, typoscripten, brochures en documentatie. 1913-1962 en z.j. 1 map.
N.B. hoofdzakelijk over Dordrecht; Jaarverslag KvKoophandel 1923; NV Maas en waterweg. z.j.
174:30.4
Krantenknipsels, gidsen en (ingekleurde) prentbriefkaarten. 1910-1955 en z.j. 1 map
N.B. betreffende de Zaanstreek, Enkhuizen (feuilleton "Enkhuizer omtrekken"), Volendam (sinterklaas in Volendam) en de Midden-Beemster; een briefkaart; Geillustreerde herinnering aan de Zaanstreek / VVV. Zaandam, 1910 (2 verschillende exx.); Geillustreerde gids voor de Zaanstreek / U.G. Dorhout. Dordrecht, 1912; Bezoek aan Zaandam [...] Prachtige watertochtje / VVV ; De Zaanstreek; Zaandijk, s.a.
174:30.5
Aantekeningen, krantenknipsels, prentbriefkaarten, gidsen en brochures. 1914-1969 en z.j. 2 mappen.
N.B. betreffende o.a. de Betuwe (Ingen), De Liemers, Montferland en Bommelwaard; Historische schetsen van eenige dorpen en kasteelen in de Over-Betuwe / P.A.M. Kehl, Nijmegen ca 1912; Onze Vloot afl. 11 (1919) nr 11-12 (met ingeplakte knipsels over Loevestein);
174:30.6
Afleveringen van Enquêtes du musée de la vie Wallonne (1927-1972).
174:30.7
Afleveringen van Enquêtes du musée de la vie Wallonne (1927-1972). 1 doos.
174:30.8
Krantenknipsels en documentatie. 1917-1970 en z.j.
N.B. betreffende Overijssel en Drente: Mededelingen Algemene vereniging Twente, 1953-1954; Twents Volksleven 1957; Textiel en volksleven, 1958; Naoberschap 1968; Bromfiets 1957; 't Inschrien 1968, 1970; Twente in beweging / A. Buter, z.j.; Aan de grens van het land van aleer / A. Buter, z.j.
174:30.9
Aantekeningen. Z.j. 1 map
N.B. 5 cahiers betreffende o.a. paddestoelen en zwammen.
174:30.10
Publicaties en krantenknipsels. 1912-1937 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. krantenknipsels en 5 cahiers met knipsels en aantekeningen betreffende Noord-Brabant; In het Loonsche hoekje / D.J. van der Ven, 1919; Tilburg its history [...] / Lamb.G. de Wijs, s.a.; met topografische kaart van Noord-Brabant
174:30.11
Krantenknipsels, brochures, documentatie, topografische kaarten en afbeeldingen. 1912-1940 en z.j. 1 map.
N.B. betreffende Overijssel; Holten, geillustreerde gids [ ... ]/ A.J. Goldstein. s.a.
174:30.12
Krantenknipsels, brochures, topografische kaarten en documentatie. 1908-1957 en z.j. 1 map.
N.B. betreffende de Achterhoek; Gids van Lochem en omstreken. 1908; [incomplete gids over Terborg]; een manuscript over Terborg van B.J. Wanrooy [?]
174:30.13
Krantenknipsels, brochures, topografische kaarten en documentatie. 1912-1954 en z.j. 2 mappen.
N.B. betreffende Drente en Overijssel, met enkele foto's en brieven; Geillustreerde gids Noordwesthoek van Overijssel [...] / bewerkt door L., s.a.; Gids voor Heino, 1935; Reisboek voor de provincie Drenthe / VVV, s.a. ; Wandelingen door Nederland: 2 Drenthe / JA. Jolles, 1927; Johannes, de drentsche boerenjongen / H. Ulehake, s.a.; brieven van Bosch van Roenthal en Westra ten Holthe
174:30.14
Krantenknipsels, documentatie en brochures. 1915-1966 en z.j. 1 map.
N.B. betreffende de Achterhoek, Zutphen en Bronkhorst.
174:30.15
Documentatie en krantenknipsels. 1955-1967 en z.j. 1 map.
N.B. betreffende Friesland met typoscript 't Hijke als Friese lenteheraut ...[...] / D.J. van der Ven; ; Hijkes en Sijkes / C.J. van Dijk, 1967; Reisboek voor Friesland / P.G. Bins, 1955 (waterschade) ; Musea en monumenten in Friesland / A. Wassenbergh en S.J. van der Molen, 1964 (2 exx. waterschade); Van oerd tot mokkebank / S.J. van der Molen, 1967
174:30.16
Afleveringen van Enquêtes du musée de la vie Wallonne. 1937-1966 en z.j. 1 map.
174:30.17
Krantenknipsels en brochures. 1920-1966 en z.j. 1 map.
N.B. 5 cahiers knipsels; betreffende o.a. Medemblik, Hoorn; de watersnood in 1916; De schouwschuit 1938-193; Medemblik, 1934; Restauratie Noorderkerk te Hoorn, [1929]; brief over keitjesstoepen in Elburg van Jan de boer, 1944
174:30.18
Documentatie. 1914-1950. 1 map.
N.B. o.a. religieuze bewegingen, eugenetica, anthropologische samenstelling van de Nederlandse bevolking, kolonisatiepolitiek in de Noordoostpolder, natuurbescherming; 'De Anthropologische samenstelling der bevolking van Nederland' / A.J.P. van den Broek (lezing gehouden op 4 februari 1930, voor het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie); 'Eugenetica en de maatschappij / A.C. en A.L. Hagedoorn.
174:30.19
Krantenknipsels, overdrukken en documentatie. 1905-1945 en z.j. 1 doos.
N.B. betreffende Vlaanderen en Belgisch Limburg; afleveringen van Liturgisch parochieblad, 1929; afleveringen Eigen schoon en de Brabander 1929-1930; publicaties van de bond der Oostvlaamsche folkloristen: In memoriam Adolf Woedstad, 1942; Dit is de exce;;ente kronijke van de Brahmisten ofte van den Gentschen teerlinkbak / Emile Andelhof, s.a.; Jaarboek 1945; Vijftig kinderrijmpjes uit Meenen / Jos Vermeulen, 1944; Verdwenen molens te Esschen / Ger. Meeusen, 1930; Aalstersche Mengelingen / Petrus van Nuffel, 1923; Kunsthistorische tentoonselling en geschiedkundig congres der Kempen, 1922; Steden en landschappen, 1 De Kempen / Stan Leurs, s.a.; Limburgsche volkskunde / Jules Frère, 1926.
174:30.20
Krantenknipsels, aantekeningen en documentatie.1913-1918 en z.j. 1 map
N.B. betreffende Nijmegen, Berg en Dal en Groesbeek, met wandelkaarten; Naar Groesbeek, s.a.; Gids voor Nijmegen en omstreken, 1909; Speciale wandelgids voor Berg en Dal [...], 1916.
174:30.21
Krantenknipsels, brochures, afbeeldingen, documentatie en typoscript. 1951-1957 en z.j. 1 map.
N.B. betreffende de Efteling; prentbriefkaarten van Anton Pieck; De Efteling, twee pastoors en een burgemeester stichten een uniek ontspanningsoord / D.J. van der Ven
174:30.22
Krantenknipsels, documentatie en afbeeldingen. 1912-1966. 3 omslagen.
N.B. betreffende o.a. Zuid-Holland, Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, opgravingen Aremburg; Gids voor Katwijk, 1914; Holland Express, Schoon Nederland 1918, Mooi Zuid-Holland 1918, Zuid-Holland 1964, Artikel door D.J. van der Ven, 2 cahiers met knipsels en aantekeningen; topografische kaarten, foto's van kunstvoorwerpen
174:30.23
Brochures. 1933-1934 en z.j 1 map.
N.B. Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie; Lijst met kandidaten van Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Antropologie: Genootschappen. Drukwerk van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie. Lijst met kandidaten van Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1933 en 1934.
Folkloredagen; Delft. Drukwerk van het Nederlansch Nationaal Bureau voor Anthropologie: Uitnodiging en progamma betreffende de Zevende Folkloredag te Delft, 20 januari 1934.
174:31.1
Krantenknipsels en documentatie. 1912-1948 en z.j. 1 map.
N.B. betreffende o.a. Bunschoten, Baarn, Montfort en IJsselstein
174:31.2
Typoscripten, brochures, documentatie en foto's en afbeeldingen. 1920-1960 en z.j. 1 map.
N.B. brochures etc. betreffende o.a Luik, Nivelles, Hoei, Eupen, Charleroi, Bourg-en-Bresse; typoscript, drukproeven en art. inzake Staphorster lotspet, rommelpot, reissouvenirs, slot Hillenraad, schrikkeljaar en sanitair; enkele brieven (1930 en 1947); Le dialecte bressan et nos ecrivains patoisants / Paul Carru, 1916; La collegiale Sainte-Gertrude de Nivelle / A. Mottart, 1954; Choix de cramignons / comité organisateur (Fête de Wallonie), 1920
174:31.3
Plakboek en documentatie. 1931-1939 en z.j. 1 map.
N.B. betr. volksdansen, demonstraties en cursussen op oa. De Meihof.
174:31.4
Publicaties. 1942. 1 doos.
N.B. vijf (werk) exemplaren van 'De volksdans in Nederland' door Elise van der Ven en D.J. van der Ven (1942).
174:31.5
Brochures en foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. betreffende o.a. Homburg en Wiehl en omgeving.
174:31.6
Brochures, krantenknipsels, foto's en afbeeldingen. 1953-1965 en z.j.
N.B. betreffende de belgische Ardennen; La vallée du Bocq / Jean Moreaux, 1956.
174:31.7
Typoscripten en krantenknipsels. 1942-1951 en z.j. 2 stukken en 1 omslag.
N.B. recensies van 'Het carnavalsboek van Nederland' van D.J. van der Ven geplakt in dummies van het boek; typoscript van de inhoudsopgave; met correspondentie 1942-1951
174:31.8
Aantekeningen. ca 1924. 1 omslag.
N.B. Excerpten uit enkele werken van Friedrich Ratsel over de natuur.
174:31.9
Krantenknipsels. 1918 en z.j. 1 map.
N.B. betreffende Noord-Brabant (vrnl. Helmond), Overijssel. en enkele losse onderwerpen
174:31.10
Foto's en documentatie. 1969-1971. 1 map.
N.B. inzake het carnaval in Bazel.; Alter Brauchtum uns Volksfeste in der Schweiz / Erich Schwabe. s.a.
174:31.11
Krantenknipsels. 1918-1939. 1 map.
N.B. inzake Limburg.
174:31.12
Drukproeven. Z.j. 1 map.
N.B. Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau / D.J. van der Ven
174:31.13
Krantenknipsels. 1912-1936 en z.j. 1 map
N.B. in 4 cahiers betreffende Zeeland, Utrecht en de Vechtstreek; met brochure Welkom in Utrecht / VVV, z.j.
174:31.14
Krantenknipsels. 1905-1963. 1 omslag.
N.B. over o.a. beugelen, bikkelen, kaatsen en eierrapen
174:31.15
Krantenknipsels en cahier met aantekeningen. 1920-1962. 1 map.
N.B. betr. Overijssel, Noord-Holland, Friesland en Zeeland.
174:31.16
Krantenknipsels. 1923-1965. 1 map.
N.B. inzake Overijssel.
174:31.17
Materiaal niet aangetroffen. 12-02-2010 jjs
[N.B. artikelen door D.J. van der Ven over o.a. Ameland (in het Duits), slot Hillenraad, rommelpot, sanitair en schikkeljaren.]
174:31.18
Documentatie. 1965-1967. 1 map.
N.B. publicaties van van der ven over paarden en folklore verschenen in Ons Trekpaard.
174:31.19
Materiaal niet aangetroffen. 12-02-2010 jjs
[N.B. exemplaar van 'De heemliefde van het Nederlandsche volk', door D.J. van der Ven (1942).]
174:31.20
Aantekeningen, typoscript, krantenknipsels en boek. 1959-1966 en zj. 1 map.
N.B. o.a. het dagelijkse leven in de ... e eeuw, feuilleton in de Vacature; Schetsen van het leven onzer vaderen in de XVIIe Eeuw' / in monographien door L. Knappert ... ca 1910
174:31.21
Publicaries. 1953-1955. 1 map.
N.B. verschenen in 'Reflets du tourisme'
174:31.22
Knipsels, afbeeldingen, brochures en documentatie. 1959-1971. 1 map.
N.B. Diverse onderwerpen; publicatie in Groen: 'Groen in kleurensymboliek, dendrologie en tuinaanleg'/ Van der Ven
174:31.23
Brochueres en krantenknipsels. 1968-1971. 1 map
N.B. betreffende Bazel
174:31.24
Krantenknipsels in 5 cahiers en publicatie. 1912-1914 en z.j. 1 map.
N.B. inzake Groningen; Geïllustreerde gids voor de Groninger Veenkoloniën. z.j.
174:31.25
6 cahiers met krantenknipsels en aantekeningen. 1912 en z.j. 1 map.
N.B. inzake o.a. musea, driekoningen en kerstmis. Aantekeningen niet van de hand van Van der Ven.
174:31.26
Krantenknipsels en aantekeningen, 1915-1920 en z.j. 1 map
N.B. betreffende o.a. gevelversiering en kerken.
174:31.27
Krantenknipsels en aantekeningen, 1950-1960 en z.j. 1 map
N.B. betreffende Friesland.
174:31.28
Documentatie en typoscripten. 1 omslag.
N.B. Inhoud niet kunen controleren vanwege muizenvraat.
"recensies en inhoudsopgave van 'Ons eigen volk in het feestelijk jaar' door D.J. van der Ven (1942). Artikel door D.J. van der Ven over vrijgezellen. Knipsels over o.a. Schiermonnikoog en vlooienstoken. Recensies van Ons volk in het feestelijk jaar: 'Ons eigen volk in het feestelijk jaar', van D.J. van der Ven, uitgave van J.H. Kok N.V., Kampen (recensie door H. Wijnhoven in: het Dagblad van het Zuiden, 14 juli 1942, overgetypt, 2 ex.). D.J. van der Ven: 'Ons eigen volk in het feestelijk jaar kampen, J.H. Kok N.V., 1942' (recensie door P.J.M. (=P.J. Meertens) in:?)"
174:31.29
Brieven en documentatie. 1972. 1 omslag.
N.B. recensie van 'Friesche volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore', correspondentie met Miedema Pers te Leeuwarden over de gebrekkige distributie van dit boek
174:31.30
Aantekeningen, typoscripten, krantenknipsels en brochures.
N.B. Trachtenfest te Bazel; typoscript "De Baseler Nachtzug en de Europese folklore" / Van der Ven. z.j.; Welt am Oberrhein.
174:31.31
Publicaties. 1953-1968. 1 omslag.
N.B. In: Bakkersbondscourant; De blauwe wimpel; Olie en Televizier.
174:31.32
Publicaties. 1957-1969. 1 map.
N.B. verschenen in : IJzerwaren, Schildersblad o.a. boerenschilderkunst, Sint Elooi, ijzerplastieken, het hek, uithangborden en windwijzers in de siersmeedkunst.
174:31.33
Publicaties. 1958-1966. 1 map.
N.B. verschenen in De Schouw: over o.a. Schouwen, houtskool en ekers.
174:31.34
Brieven, aantekeningen, krantenknipsels en documentatie. 1961-1979. 1 map.
N.B. betreffende volksdansen (Van der Ven-ten Bensel) en bier
174:31.35
Publicaties. 1958-1966. 1 map.
N.B. verschenen in De Schouw: o.a. schouwen, schoorstenen en kachels.
174:31.36
Krantenknipsels. 1912-1979. 1 map.
N.B. Losse knipsels met diverse onderwerpen
174:31.37
Knipsels en typoscripten. 1957-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. wasmachines, bleken en de levenstrap. Folder met aankondiging van de uitgave van 'Met de gaostok door Twente en Salland' door D.J. van der Ven.
174:31.38
Brochures, afbeeldingen en krantenknipsels. 1913-1967.
N.B. maskers, [1 cahier] musea
174:31.39
Krantenknipsels, brochures. 1912-1979. 1 map
N.B. Losse knipsels met diverse onderwerpen; oorspronkelijke ordening is niet te herleiden.
174:32.1
Knipsels, correspondentie, foto's en een publicatie. 1930-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klootschieten. Foto's van putten en midwinterhoorn in Weerselo en Lievelder.
Bevat de publcatie 'Klootscheeters wedstried' / G.B. Vloedveld, 1969.
174:32.2
Knipsels en een contactafdruk. 1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake midwinterhoornblazen.
174:32.3
Knipsels en typoscripten. 1921-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake kermissen, Sint Maarten en Sint Barbara.
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:32.4
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Manuscript van 'Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek' door D.J. van der Ven. Inhoudsopgave van 'Met de gaostok door Twente en Salland' door D.J. van der Ven.
174:32.5
Knipsels, afbeeldingen, ansichtkaarten, filmstrookjes en foto's. 1916-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Ruurlo, Drempt, 's Heerenberg, Bronkhorst, Borculo en Aalten. Met enkele strookjes uit een 35mm film betreffende 'glaasje presenteren' in Volendam.
174:32.6
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten, correspondentie en een foto. 1916-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. slachttradities en de brooduitdeling op o.m. Hemelvaartsdag.
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:32.7
Knipsels, typoscripten en aantekeningen. 1930-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende nieuwjaarskoeken, koek- en wafelijzers.
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:32.8
Knipsels, correspondentie en afbeeldingen. 1965-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Achterhoek en Twente. Correspondentie over o.a. 'Met de gaostok door Twente en Salland'.
174:32.9
Knipsels. 1922-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende de provincie Groningen, o.a. Groningen, Paterswolde, Aduard, Woldendorp en Westernieland.
174:32.10
Knipsels en typoscripten. 1910-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat recensies en ontwerpen van promotiedrukwerk van diverse boekuitgaven van D.J. van der Ven.
174:32.11
Correspondentie en knipsels. 1918-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a. een interview met echtpaar Van der Ven in het Münchner Abendblatt (1938). Programmaboekje van een tentoonstelling van boeken en tijdschriften over folklore en heemkunde in Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond(1941). Bedankbrieven voor een uitstapje naar Valkenburg onder leiding van D.J. van der Ven.
174:32.12
Correspondentie en typoscripten. 1971-1974 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat correspondentie met A. Gerits betreffende de overdracht van het archief over bier. Inhoudsopgave van het archief over bier.
Correspondentie van Elise van der Ven met de Zuid-Afrikaanse ambassade betreffende de overdracht van het archief over bier, zuivel, schuttersgilden en volksgebruiken aan Zuid-Afrika.
174:32.13
Manuscript, typoscript, een overdruk en knipsels. 1913-1937 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Nederlands Openluchtmuseum en openluchtmusea in het buitenland.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:32.14
Knipsels, typoscripten en correspondentie. 1960-1974 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paarden en het Sint Steffenrijden.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:32.15
Correspondentie. 1921-1972. 1 omslag.
N.B. Betreffende allerlei folkloristische onderwerpen, artikelen, films en boeken van D.J. van der Ven.
174:32.16
Knipsels. 1921-1932. 1 omslag.
N.B. Inzake Zeeland, o.a. Hulst, Goes, Zierikzee en Vlissingen.
174:32.17
Knipsels en typoscripten. 1928-1967. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Oud en Nieuwjaar, witte wieven, feestbrood in midwintertijd.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:32.20
Knipsels, typoscripten, publicaties en correspondentie. 1929-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Delden, Raalte, Wijhe, Deventer, Vorden en vlöggelen in Ootmarsum.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Bevat de publicaties:
- De geselaars in Ootmarsum / D. Poort, 1968
- Kralen aan een rozenkrans : portret van Ootmarsum / Adriaan Buter, 1969
174:32.19
Knipsels, typoscripten, correspondentie, afbeeldingen en een foto. 1923-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende pasen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven en door Elise van der Ven-ten Bensel.
174:32.18
Knipsels. 1921-1928. 1 bundel.
N.B. Inzake de plannen van Van der Ven voor internationale folklore congressen en/of feesten.
174:32.21
Knipsels, afbeeldingen en een foto. 1921-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende midwinterhoorn blazen.
174:32.22
Knipsels en correspondentie. 1972. 1 omslag.
N.B. Bevat recensies van 'Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje Nassau' door D.J. van der Ven. Correspondentie hierover van de particulier secretaris van de koningin met Uitgeverij Ons Huis te Utrecht.
174:32.23
Correspondentie en knipsels. 1912-1979 en z.j. 1 omslag.
N.B. Correspondentie en rekeningen betreffende 'Dirk Jan van der Ven 1891 1973. Biografie en bibliografie' door Elise van der Ven. Recensies van 'De peerdenhemel van Zuudloarder maark' en 'Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore' door D.J. van der Ven. Akte van bekwaamheid voor Lager Onderwijs en CV van Elise van der Ven. Deel van een condoleanceregister.
174:32.24
Typoscript en knipsels. 1937-1941 en z.j. 1 omslag.
N.B. Knipsel over de nationale en wetenschappelijke betekenis van het Nederlands Openluchtmuseum door D.J. van der Ven. Tekst van een radiolezing 'Hoe ik folklorist ben geworden', door D.J. van der Ven.
174:32.25
Knipsels. 1947-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Knipsels en getypte aantekeningen betreffende Gelderland, o.a. Culemborg, Nunspeet, Apeldoorn en Ruurlo.
174:32.26
Knipsels, typoscripten, correspondentie en aantekeningen. 1915-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. folkloristische festivals en folkloristische verenigingen in Twente. Affiche 'Historische Twentedag'0 16 augustus 1947 >>>grootformaat map.
174:32.27
Knipsels, een brochure en een getypte lijst. 1960-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Knipsels over Nederlandse en Engelse literatuur. Getypte lijst met de 'Bedrijfsuitrusting van Mevr.Dr. E. van der Ven-van Bensel' (titels en prijzen van Engelse literatuur). Brochure 'Meesterschap over het leven' van de Rozekruisers Orde.
174:32.28
Knipsels, folders, afbeeldingen, foto's en correspondentie. 1913-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de stad Kampen. Bevat de brochure 'Kampen aan den IJssel bij de Zuiderzee' / Uitg. van Kampen Vooruit, z.j.
174:32.29
Knipsels, foto's, clichés en typoscripten. 1927-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake gapers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:32.30
Knipsels, correspondentie, afbeeldingen, aantekeningen, typoscripten en een foto. 1923-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende allerlei volkskundige onderwerpen, o.a. boerenbruiloften, Limburgse vla, drankbestrijding en schapenscheren.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:32.31
Knipsels, foto's, afbeeldingen, folders, een tekening en een typoscript. 1947-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Twente, graan en goastokken.
Bevat een brochure over Familie-Hotel Carelshaven te Delden.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:32.32
Correspondentie en aantekeningen. 1929-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. met Anton Gerits betreffende de houding van Van der Ven tijdens WOII. Programma's en aankondigingen van een cursus in volkskunde, een excursie naar Arnhem en Oosterbeek en folkloredagen van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie. Programma voor de eerste Nederlandsche Heemkunde week in maart 1940.
174:32.33
Knipsels, afbeeldingen, aantekeningen, correpondentie en kopieën. 1939-1957 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake wassen en bleken.
174:32.34
Typoscript. Z.j. 1 map.
N.B. Manuscript van 'Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek' door D.J. van der Ven.
174:32.35
Knipsels en correspondentie. 1958-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. folklore rond ziekte en gezondheid.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:32.36
Typoscripten, knipsels, folders, correspondentie en folders. 1 omslag. 1935-1965.
N.B. Inzake Diever, o.a. het openluchttheater en de Shakespearevoorstellingen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.1
Typoscripten, knipsels, correspondentie, aantekeningen, afbeeldingen, tijdschriften en foto's. 1937-1964. 1 map.
N.B. Inzake o.a. schrikkeljaren, de maand februari, beroemde vrouwen, kenaus, schoorsteenvegers.
Bevat afleveringen van het tijdschrift 'Schrikkeljaar' (1959-1963).
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.2
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, periodieken, glasnegatieven. 1920-1957. 1 map.
N.B. Inzake de komkommer en augurkenteelt in o.a. Venlo en reuzen in Venlo en Vlaanderen.
Bevat enkele afleveringen van 'Oostvlaamsche Zanten' (1939-1940). Bevat de publikatie 'Le Langenman ou le Géant de Hasselt' / Don Christophe, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Glasnegatieven>>>geplaatst bij afbeeldingen
174:33.3
Knipsels, typoscripten en afbeeldingen. 1924-1964. 1 omslag.
N.B. Inzake carnaval.
Bevat het officieel jubileumprogramma van De Mirlitophile (Valkenburg) 1881-1961.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.4
Typoscripten, knipsels, publikaties, correspondentie en koppermaandagprenten. 1950-1968. 1 omslag.
N.B. Inzake de viering van koppermaandag in de drukkerij.
Bevat de publikaties:
- 'Herleving der koppermaandagviering?' / H.J. Prakke, 1953
- De oudste nog bestaande Utrechtse drukkerij en haar grondleggers 1753-1953 / [G.A. Evers], 1953
Diverse koppermaandagprenten (1951-1968) >>>grootformaatmap.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.5
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, correspondentie en folders. 1958-1965. 1 map.
N.B. Inzake Valentijnsdag.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.6
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's en een glasdia. 1926-1963. 1 map.
N.B. Inzake o.a. buren, verhuizingen, folklore in de maand februari en St. Geertrui.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Vindplaats glasdia >>>afbeeldingen
174:33.7
Knipsels, afbeeldingen, foto's, negatieven, typoscripten, drukwerk en correspondentie. 1938-1967. 1 omslag.
N.B. Inzake Draaksteken, o.a. in Beesel, Heel en Furth i. Wald (Duitsland).
Affiche van draaksteken in Beesel, 1954 >>>grootformaatmap.
Bevat de publikaties:
- Gids van de opvoering van het spel van St. Joris te Beesel in 1946
- Gids van de opvoering van het spel van St. Joris te Beesel in 1960
- Drachenstich-Festspiel Furt i. Wald, 1953
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.8
Knipsels. 1954-1959. 1 map.
N.B. Inzake vrijgezellen en vrijgezellencongressen in o.a. Grevenbicht.
174:33.9
Knipsels, typoscripten, drukwerk en een affiche. 1953-1958. 2 mappen.
N.B. Inzake vrijgezellen en vrijgezellencongressen in o.a. Grevenbicht.
Bevat een liedblad met de liederen: Wipneus en kersemond; Rozen zo rood; Kom d'r in, zet je hoed af; Het lied van de IJssel; Kom weer naar huis!; Kijk eens naar de poppetjes in mijn ogen; Pompernickel; Het blinde kind.
Bevat een affiche van het Groot internationaal vrijgezellencongres te houden op 19-21 september 1953 >>>grootformaatmap.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.10
Typoscripten, knipsels, correspondentie en drukwerk. 1924-1971 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake carnaval. Bevat een liedboekje van carnavalsvereniging Jocus, 1948.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.11
Knipsels, correspondentie, aantekeningen en afbeeldingen. 1913-1952 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake vrijen en trouwen en liedjes daarover.
174:33.12
Knipsels, afbeeldingen en typoscripten. 1933-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake vastenavond en metworst en ruiterclub 'De metworst' te Boxmeer.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.13
Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen en typoscripten. 1954-1965 en z.j.. 1 map.
N.B. Inzake februari als sprokkelmaand, sneeuwklokjes, carnaval, Maria Lichtmis en Sint Pieterviering.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.14
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1932-1938 en z.j.. 1 omslag.
N.B. Inzake folkloristische feesten, historische optochten en openluchttheaters in o.m. Arnhem en Valkenburg.
174:33.15
Typoscripten, knipsels en aantekeningen. 1927-1941 en z.j. 1 map.
N.B. betreffende o.a. volkscultuur, vendelzwaaien, klootschieten en volksdansen. Lezing door D.J. van der Ven over 'Neerlands Volkleven in den Oogsttijd'. Voorlopig schema voor de Nationale Volks Cultureele Ontspanning.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.16
Knipsels, correspondentie, negatieven en een typoscript. 1947-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. meifeest in Valkenburg, bronkfeesten in Gronsveld en Eysden en gildebroeders te Helden.
Bevat de publikatie ' De munten van het graafschap Gronsveld : geschiedenis van Gronsveld' / J.P.J.A.M. van Daalen, 1964.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:33.17
Knipsels, aantekeningen, foto's, afbeeldingen en ansichtkaarten. 155-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake reuzen en dwergen.
174:33.18
Typoscripten, afbeeldingen, knipsels en een foto. 1949-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Driekoningen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.19
Typoscripten, afbeeldingen, knipsels en foto's. 1925-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Driekoningen, ploegtrekken en varkensoffers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.20
Typoscripten, afbeeldingen, knipsels en foto's. 1925-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake januari-feesten in de folklore, o.a. koppermaandag.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.21
Knipsels, afbeeldingen en drukwerk. 1931-1938 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake kalenders, almanakken en kerfstokken.
Bevat de volgende uitgaven:
- Telephone almanac 1935/ American telephone & telegraph co.
- Almanak van Uilenspiegel 1936
- Coöperatie kinderkalender 1933
- Nederlandse Folklore kalenders (1935,1937)
- Kalender Nederlands Openluchtmuseum 1937 (incompleet)
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.28
Cursussen vendelzwaaien, uitgegeven door de B.J.B. (Boerenjeugdbond) Centrale te Leuven. 3 deeltjes. 1 envelop.
174:33.22
Typoscripten, knipsels en afbeeldingen. 1940-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Betreft Oudjaar en Nieuwjaar.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven
174:33.23
Typoscripten en een publikatie. 1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft o.a. een overzicht van artikelen voor 'Ons eigen tijdschrift'. Bevat 'Brauchtum in Vreden' door Wilhem Elling, 1971.
174:33.24
Knipsels, foto's, publikaties, een artikel en afbeeldingen. 1923-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende kalenders en kalligrafie. Bevat artikel "Over de calligrafie in onze woning".
Bevat de publikaties:
- Der zweite Türkenkalender / Henk Prakke, 1967
- De doop van uw kind / uitg. Boekencentrum, z.j.
174:33.25
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en een foto. 1912-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake kerst- en nieuwjaarskaarten.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.26
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en correspondentie. 1915-1964. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. het Gouden Engelfeest in Koedijk, nieuwjaarsgebruiken en Driekoningen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:33.27
Knipsels, afbeeldingen en aantekeningen. 1957-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake nieuwjaarskaarten en kalenders. Correspondentie over het ophalen van brandstof voor de Meyerblis op Texel.
174:33.29
Knipsels. 1910-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. boerderijen en openluchtmusea.
Bevat ook:
- Liedtekst van 'Zum Heimatfest in Zwischenahn 1910'
- Brochure 'Teutoburger Wald', z.j.
- Führer durch das Ammerländische Bauernhaus / Heinrich Sandstede, z.j.
- Affiche 'Heimatfest im ammerländischen Bauerhause in Bad Zwischenahn' >>> grootformaat map.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven over Belgisch Limburg.
174:34.1
Knipsels. 1920-1933 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Limburg.
174:34.2
Schriften. Z.j. stuks in 1 map.
N.B. Aantekenboekjes van Elise van der Ven met poëzie van o.a. Guido Gezelle.
174:34.3
Kasboek. 1952-1955. 1 stuk.
N.B. Bevat opgaven van honoraria voor artikelen.
174:34.4
Knipsels. 1922-1932. 1 omslag.
N.B. Inzake de geschiedenis van Zeeland.
174:34.5
Boek. 1960. 1 envelop.
N.B. Exemplaar van de verhalenbundel 'Honingzoekende' door A. Gerits, met opdracht aan het echtpaar van der Ven. (1960). Met enige getypte gedichten door A. Gerits.
174:34.6
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Cursus 'Practisch en prettig Engels leren' (ontworpen door Elise van der Ven?).
174:34.7
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Cursus 'Engels voor emigranten' (ontworpen door Elise van der Ven?).
174:34.8
Knipsels, typoscripten en foto's. 1950-1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. vendelzwaaien en volkenbond, midzomerfeest, gilden en de augurk. Lezing over draaksteken.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:34.9
Correspondentie en enkele knipsels. 1930-1937 en z.j. 1 map.
N.B. Correspondentie over allerlei folkloristische onderwerpen met o.a. dr. H.Th. Fischer, lector aan de universiteit van Utrecht, F. Krekelberg, folklorist, en de heer Van Vollenhoven, oud-gezant der koningin. Knipsels over volkskunst.
174:34.10
Knipsels. 1923-1942 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake volkskarakter, volkscultuur, heemkunde, heemschut, volksaard, folkloredagen. Bevat drukwerk van de 'Vereeniging tot Studie van den Staat'.
174:34.11
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
Lijsten met gepubliceerde artikelen door D.J. van der Ven (niet volledig).
174:34.12
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
Lijsten met gepubliceerde artikelen door D.J. van der Ven (niet volledig).
174:34.13
Knipsels, correpondentie, afbeeldingen, foto's, typoscripten, aantekeningen en drukwerk. 1909-1971. 1 omslag.
N.B. Betreffende Valkenburg, Salzburg, rommelpot, een bezoek van het echtpaar Van der Ven aan Duitsland. Bevat muziekstukken, gekopieerd door H. ten Bensel [1895].
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:34.14
Kipsels en een foto. 1922-1939 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende o.m. allerlei volksgebruiken, feesten en geschiedkundige gegevens over steden.
174:34.15
Knipsels, typoscripten en een afbeelding. 1952-1976 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Valentijnsdag, pepermunt, krentenwegge en drukkers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:34.16
Knipsels, typoscripten en een foto. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten met titels van artikelen door D.J. van der Ven (voor bibliografie). Artikelen over o.a. schouwen, daken, de Blauwe Schuit en bakkerijen. Foto van plafond kasteel Doornenburg.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:34.17
Knipsels en periodieken. 1931-1949 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake heemkunde, patriottisme, volkskarakter, stad en platteland. Bevat afleveringen van tijdschrift Neerlandia.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:34.18
Knipsels. 1922-1933 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake geschiedenis en bouwkunst van provincie Groningen. Bevat een brochure over Veendam-Wildervank [omstr. 1908?].
174:34.19
Correpondentie en typoscripten. 1927-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lezing door D.J. van der Ven voor het Provinciaal Utrechts Genootschap voor kunsten en wetenschappen, 1971. Recensie van 'Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore' door D.J. van der Ven. Correspondentie o.m. betreffende de film 'Asselt aan de Maas'.
174:34.24
Drukwerk en knipsels. 1921-1959. 1 omslag.
N.B. Aankondigingen/toegangskaarten voor lezingen van D.J. van der Ven (1921). Artikelen door D.J. van der Ven over de metamorfose van de Meihof en Veluws folklore onderzoek.
Bevat de poëziebundels 'Maarten-mark' en 'Drie wintergedichten' door Anton Gerits. Bevat de bundel 'Plagiaat' door Frouwien van der Vooren-Kuyper, 1959.
174:34.20
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten met titels van artikelen door D.J. van der Ven.
174:34.21
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. bruiloften, trouwkistjes, aardgas en brood. Plannen voor o.a een cultuur historische serie folkloreboeken. Lijsten met publikaties 1940-1945 door D.J. van der Ven.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:34.22
Correspondentie. 1969-1974. 1 omslag.
N.B. Briefwisseling met o.a. uitgeverij Ons Huis, de Hoefslag, Consudel, de Hoefslag, Spreekuur Thuis, Quaerendo, Ons Zeewezen over o.m. honoraria voor artikelen en afwijzing van aangeboden artikelen.
174:34.23
Rouwkaarten, foto's en negatieven. 1959, 1973. 1 envelop.
N.B. Betreft D.J. van der Ven en A.C.ten Bensel, moeder van Elise van der Ven.
174:35.13
Typoscripten en afbeeldingen. 1 omslag. Z.j.
N.B. Betreffende o.a. midwinterhoornblazen in Twente en de jacht in de Achterhoek.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:35.14
Foto's, afbeeldingen, correspondentie en drukwerk. 1 map. 1922-1972.
N.B. Inzake Bern (Zwitserland).
Bevat de publicaties:
- Bern : die Schweizerische Bundesstadt, 1922
- Textilkonservierung in der Abegg-Stiftung Bern / Michael Stettler und Mechtild Lemberg, 1970
- Tscharnergut Bern, 1965.
174:35.15
Folders en knipsels. 1930-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Folders van 'Met de gaostok door Twente en Salland', 'De peerdenhemel van Zuudler maark', en 'Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje Nassau' door D.J. van der Ven. Enveloppen voor album 'De gilde viert' door D.J. van der Ven. Artikelen door Elise van der Ven over volksdansen.
174:35.16
Folders, foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende het Kleinwalsertal (Oostenrijk).
174:35.17
Drukproef, typoscript en correspondentie. 1977 en z.j. 1 envelop + 1 map.
N.B. Drukproef en getypt register van 'Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek', door D.J. van der Ven.
174:35.18
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, correspondentie en aantekeningen.1923-1926 en z.j. 1 map.
N.B. Artikel door Elise van der Ven over King Arthur. Recensies van 'The Character of king Arthur in English literature', door Elise van der Ven (proefschrift).
174:35.19
Gidsen, afbeeldingen en foto's. 1924-1958 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, o.a. Schaffhausen, Bodensee, eiland Reichenau, Sint Gallen en de Rijn.
Bevat o.a. de publikaties:
- Der Rheinfall / Walter Ulrich Guyan und Hans Steiner, 1958
- Der neue Kulturgedanke in der Bodenseegegend / Emil Anderegg, 1954
- Reichenauer Kunst / Konrad Gröber, 1924.
174:35.20
Afbeeldingen, publikaties, knipsels, typoscripten, foto's en correspondentie. 1950-1962 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake Stein am Rhein (Zwitserland).
174:35.21
Gids, foto's en afbeeldingen. 1953 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende slot Guttenberg bij Gundelsheim (Duitsland).
174:35.22
Knipsels, afbeeldingen, een typoscript, een boek en foto's. 1960-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Philipp Melanchthon en het Melanchthon Gedächtnishaus te Bretten (Duitsland).
Bevat de volgende publikaties:
- Zum 400. Todestag Philipp Melanchtons / Otto Beuttenmüller. 1960
- Führer durch das Melanchton-gedächtnishaus in Bretten, z.j.
- Philipp Melanchton 1497-1560 / Gerorg Urban, 1960.
174:35.23
Knipsels, foto's, brochures en afbeeldingen. 1951-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk, o.a. Tettnang en Ravensburg.
Bevat de publikatie 'Hotel Rad - Tettnang : Geschichte und Entwicklung', [1951]
174:35.24
Drukwerk, foto's, knipsels, correspondentie en afbeeldingen. 1956-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende Meersburg en Mosbach (Duitsland). Bevat de publikatie 'Die hauptstadt der kleinen Pfalz' / Theophil Lang, 1936.
174:35.25
Brochures, foto's, knipsels en afbeeldingen. 1948-1954 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende betreffende Duitsland, o.a. Ravensburg, hopteelt in Tettnang, Überlingen en Konstanz.
174:35.26
Foto's, afbeeldingern, brochures, knipsels en negatieven. 1946 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende Duitsland, o.a.Wuppertal en de zweeftrein.
Bevat o.a. de publikatie 'Zur Wiederinbetriebnahme der Schwebebahn = At the resuming of the suspension-railway', 1946.
174:35.27
Knipsels, afbeeldingen en een overdruk. 1956-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Betreft de Bundesbahn Wuppertal.
Bevat een overdruk van 'Die Bundesbahn Wuppertal', 1956.
174:35.28
Foto's, afbeeldingen, knipsels, brochures en een typoscript. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake de Duitse kastelen Hohenschwangau en Neuschwanstein.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:35.29
Foto's, afbeeldingen, knipsels, brochures en een typoscript. 1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Villingen (Duitsland).
Bevat de volgende publikaties:
- Die Besiedlung des Schwarzwaldrandes / Paul Revillio, 1961
- Volksbildungswerk der Stadt Villingen, 1961/1962
- Das alte Rathaus in Villingen im Schwarzwald : eind Rundgang durch das Heimatmuseum, z.j.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:35.30
Afbeeldingen, foto's, drukwerk en correspondentie. 1949-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende o.a. Meersburg, Konstanz en Münster (Duitsland).
Bevat o.a. de volgende publikaties:
- Meersburg : Gang durch die Geschichte einer alten Stadt / Adolf Kastner, 1949
- Rosgarten-Museum Konstanz / hrsg. von Sigrid von Blanckenhagen, z.j.
- Die Meersburg : ein Bilderband mit Geschichte und Führung / von Hubert Naessl, 1954
174:35.31
Afbeeldingen, brochures, typoscripten, persberichten en knipsels. 1953-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Rotterdam en de Floriade 1960.
Bevat de brochure 'De haven van Rotterdam : ontwikkeling, uitrusting en economische beteekenis', z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:35.32
Typoscripten, aantekeningen en correspondentie. 1939-1940 en z.j. 1 map.
N.B. Overzichten van geplande en gegeven lezingen, teksten van lezingen, recensies inzake de 'nationale voordrachten met folkloristische films' die D.J. van der Ven tijdens de mobilisatie voor militairen hield. Bevat o.a. een brief van Anton Coolen.
174:35.33
Knipsels, publikaties, afbeeldingen, foto's en aantekeningen. 1929-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. het openluchtmuseum Unteruhldingen aan de Bodensee en het Museum für Völkerkunde te Basel.
Bevat de publikaties:
- Pfahlbauten am Bodensee / Hans Reinerth, 1958
- Pfahlbauten Unteruhldingen am Bodensee / Hans Reinerth, z.j.
- Das Werkzeug : Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel, 1958
174:35.34
Afbeeldingen, foto's, knipsels en publikaties. 1914-1955 en z.j. a omslag.
N.B. Inzake o.a. bedevaartsplaats Wies (Duitsland).
Bevat de publikaties:
- Die Wies / Norbert Lieb, 1955
- Gründungsbilder von Wallfahrtsorten / Oswald Menghin, 1914
174:35.35
Afbeeldingen, foto's, brochures, correspondentie en een typoscript. 1956-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de verbouw van spelt (Grünkern) in het zg. 'Bauland' (Baden, Duitsland).
Bevat de volgende publikaties:
- Grünkern Kochbüchlein, z.j.
- Krautheimer Chronik, 1956.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:35.36
Kaarten en een typoscript. 1960-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Landkaarten van o.a. Nederland, Zuid-Afrika en Duitsland.
174:35.37
Afbeeldingen, foto's en brochures. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft Hindelang (Duitsland).
174:35.38
Foto's, afbeeldingen en een brochure. Z.j. 1 envelop.
N.B. Betreft Allgäu (Duitsland), o.a. Oberstdorf.
174:35.39
Afbeeldingen, foto's, folders en een typoscript. 1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Duitsland, textielfresco's, Voralbergen en de opera in Wuppertal.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:35.1
Brochures, foto's en ansichtkaarten. 1924-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende Buchen am Odenwald (Duitsland).
Bevat de publikatie 'Buchen : ein Skizze in Wort und Bild' von Karl Tschamber, 1924.
174:35.2
Knipsels, foto's, drukwerk en afbeeldingen. 1929-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende Walldürn (Duitsland).
Bevat de publikaties:
- Walldürner Wallfahrt in sechs Jahrhunderten / Max Domarus, 1952
- Die Wallfahrtskirche zum heiligen Bluut in Walldürn / Karl Lohmeyer, 1929.
174:35.3
Knipsels, foto's, afbeeldingen en een brochure. 1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Faust en de 'Fauststad' Staufen (Duitsland).
Bevat het toneelstuk 'Doktor Faustens Tod' / H. Ays, 1930.
174:35.4
Knipsels, drukwerk, foto's en afbeeldingen. 1955-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Würzburg (Duitsland).
Bevat o.a.:
- Kleiner Wegweiser durch das Mainfränkische Museum, 1959
- Wuerzburg 1945-1955, z.j.
174:35.5
Brochure, foto's en correspondentie. 1958-1970. 1 omslag.
Inzake (slot) Mainau (Duitsland). Correspondentie hierover, o.a. met graaf Bernadotte.
174:35.6
Brochure, foto's, afbeeldingen en knipsels. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende bezoek Nobelprijswinnaars aan Lindau.
174:35.8
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 envelop.
N.B. Inzake Lindau en Bad Wimpfen (Duitsland).
174:35.7
Brochure en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft Spessart (Duitsland).
174:35.9
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 envelop.
N.B. Betreffende Lindau en Bad Wimpfen (Duitsland).
174:35.10
Knipsels, afbeeldingen, foto's en brochures. 1961-1963 en z.j. 1 omslag. N.B. Inzake Lindau, Slot Wolfegg, Friedrichshafen en Ferdinand Sauerbruch (Duitsland).
Bevat de volgende publikaties:
- Kunstwerke aus Lindauer Privatbesitz / Städtische Kunstsammlungen Lindau (Bodensee), 1963
- Friedrichshafen, z.j.
- Schloss Wolfegg / Johannes Graf von Waldburg-Wolfegg, 1961
- Lindau (Bodensee) : Sonderheft der Zeitschrift Bayerland, z.j.
174:35.11
Brochures, foto's en afbeeldingen.Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Bregenz en Bludenz (Oostenrijk).
174:35.12
Knipsels, typoscripten, aantekeningen en drukwerk. 1921-1981. 1 omslag.
N.B. Inzake volksdansen en activiteiten op de Meihof.
Bevat onder meer een interview met het echtpaar Van der Ven in Münchner Abendblatt, 27 januari 1938. Diploma, inschrijfformulier en programma betreffende volksdanscursussen op de Meihof. Recensie van 'Volksdansen vroeger en nu' door Elise van der Ven. (1981). Folders voor de publikatie '30 contra-dansen' door Elise van der Ven.
174:36.1
Brochures, knipsels, afbeeldingen, foto's en typoscripten.
1956-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake W.C. Röntgen en het Röntgen museum in Lennep.
Bevat o.m. de volgende publikaties en overdrukken:
- Das erweiterte Deutsche Röntgen-Museum / Ernst Streller, 1960
- Leitfaden durch das Deutsche Röntgen-Museum in Remscheid-Lennep, 2 ex., 1960 en 1962
- Berichte und Mitteilungen / Gesellschaft der Freunde und Förderer des Deutschen Röntgen-Museums, 2 ex., 1957 en 1960
- W.C. Röntgen : Entdecker neue Strahlen / H. Th. Schreus, 1964
- Röntgen, die Atomenergie und die 'familia humana' / Arthur H. Compton, 1957
- Das problem des Strahlenschutzes in ärztlicher Sicht / Hermann Holthusen, 1957
- Einige Porträtphotographien W.C. Röntgens / Ernst Srteller, 1960
- Sinn und Bedeutung der Strahlenschutznormen / Lauriston S. Taylor, 1960
- Zur älteren Geschichte Lenneps / E. Erwin Stursberg, 1956
- Zeitgenössiche Darstellungen des alten Lennep in Schrifttum und Bild / Wilhelm Rees, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:36.14
Knipsels, correspondentie, afbeeldingen, brochures, foto's en affiches. 1929-1972 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Inzake gilden, schutterijen en Militaire Willemsorde.
Bevat de publikaties:
- Federatie-gildendag ter herdenking van het 400-jarig bestaan van het gilde St. Laurentius op zondag 1 juni 1947 te Vierlingsbeek
- Onderscheidingsteekens uitgereikt tijdens het 125-jarig bestaan der militaire willemsorde 1815-1940, 1940.
Affiches van de Gildendag Vierlingsbeek, 1947 en het Gildenfeest te Eindhoven, z.j. >>> grootformaat map.
174:36.2
Knipsels en correspondentie. 1919-1947 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schutterijen, schuttersfeetsen en gilden in Gelderland. Correspondentie o.a. over wedstrijden op het Vaderlandsch Historisch Volksfeest.
174:36.3
Knipsels, foto's, afbeeldingen, negatieven, typoscripten. 1959-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende schutterijen en gilden in Brabant.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:36.4
Knipsels, aantekeningen en correspondentie. 1959-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schutterijen en gilden in Brabant.
174:36.5
Knipsels en typoscripten. 1923-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schutterijen en gilden in Brabant.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:36.6
Knipsels, typoscripten, foto's, aantekeningen en correspondentie. 1934-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. gilden en schutterijen.
Bevat artikelen en lezingen door D.J. van der Ven.
174:36.7
Boek. 1931. 1 stuk.
N.B. De gilde viert... / D.J. van der Ven, 1931.
174:36.8
Knipsels, correspondentie, drukwerk en typoscripten. 1922-1931 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het schuttersfeest te Sittard in de 20er jaren. Lezing door D.J. van der Ven ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling over gilden tijdens het Vaderlandsch Historisch Volksfeest.
Bevat affiches van de Schuttersfeesten te Sittard, 1922, 1924, 1926 >>> grootformaatmap.
174:36.9
Afbeeldingen, foto's, knipsels, aantekeningen en typoscripten. 1926-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake begrafenissen, rouwdracht en Allerzielen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:36.10
Knipsels en correpondentie. 1931-1938 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake schutterijen en gilden in Brabant, o.a. conflict over federatie van Brabantsche Schuttersgilden.
174:36.11
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten, correspondentie en aantekeningen. 1932-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. zilver, gilden en klederdrachten.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:36.12
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten en drukproeven. 1934-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. hane-eieren, Sint Joris, draken, draaksteken en monsters.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Affiche 'Draaksteken te Beesel', 1954 >>>grootformaatmap.
174:36.13
Knipsels, correspondentie en een proefdruk. 1923-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schutterijen en schuttersfeesten in Limburg.
Affiches Schuttersfeesten Heerlen (1930) en Sweykhuizen (1923)>>>grootformaatmap.
174:36.15
Knipsels, foto's, correspondentie, typoscripten, aantekeningen en een foto. 1931-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake handboogschieten, kruisboogschieten en schutterijen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:36.16
Knipsels, afbeeldingen, brochures en foto's. 1939-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake kastelen en musea.
174:36.17
Knipsels en correspondentie. 1928-1953 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schutterijen in Duitsland.
Bevat de publikatie 'Jubiläums Programm 1952 zum 300jährigen Gedenktag an den Reitergeneral 'Jan van Werth'.
174:36.18
Knipsels. 1922-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schutterijen en gilden.
174:36.19
Knipsels. 1950-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schutterijen en gilden.
174:36.20
Knipsels. 1930-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schutterijen en gilden.
174:36.21
Foto's, afbeeldingen en typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake gilden en vendelzwaaien.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:36.22
Knipsels en afbeeldingen. 1923-1936 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schuttersfeesten, gilden, vendelzwaaien en jonassen.
174:36.23
Knipsels, aantekeningen, typoscripten, afbeeldingen en een foto. 1931-1967 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Inzake vendelzwaaien, gilden en schutterijen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:37.1
Foto's. Z.j.
N.B. Betreft Herrenalb in het Zwarte Woud, Duitsland.
174:37.2
Foto's. Z.j.
N.B. Betreft Zwitserland: klederdrachten uit het Lötschental en kasteel Valère.
174:37.3
Afbeeldingen, typoscripten en aantekeningen. 1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de kopermijn te Falun in Zweden en het waterleidingbedrijf Peck en Co te Amsterdam.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:37.4
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Kleinwalsertal, Zwitserland.
174:37.5
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Leeuwarden, Harlingen, de Elfstedentocht en kievitseieren.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:37.6
Knipsels, afbeeldingen, correspondentie, foto's, typoscripten en drukwerk. 1937-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake België, o.a. het museum van Marimont, kasteel Gaasbeek en de Expo '58 te Brussel.
Bevat de publikatie 'Le musée et le parc de Mariemont : guide illustré', 1954.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:37.7
Typoscripten, knipsels en een kaart. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake Zwitserland, o.a. Brissago, Ticino, Locarno, Biel. Eten en drinken in Zwitserland.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:37.8
Knipsels, folders en een brochure. 1962-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Zwitserland, o.a. de Biberkoek van Sint Gallen en het kuuroord Bad Ragaz.
Bevat de publikatie 'Die Badekur' / Hans Kriesi, z.j.
174:37.9
Knipels. 1935-1953 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake het folkloristische feest Het Landjuweel te Roermond (1953).
174:37.10
VERWIJDERD.
174:37.11
Knipsels. 1922-1972 en z.j. 2 mappen.
N.B. Bevat een artikel door D.J. van der Ven over de tuingieter. Knipsels over o.a. Spanje en Italië.
174:37.12
Foto's, knipsels, afbeeldingen en drukwerk. 1928-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende Duitsland, o.a. Diez en Oranienstein.
Bevat de publikatie 'Diez an der Lahn : Felke-kurort Wegweiser', 1956.
174:37.13
Knipsels, foto's, afbeeldingen en brochures. 1953-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Dillenburg (Duitsland).
Bevat de brochures:
- Lahn und Dill : het land van Willem van Oranje, z.j.
- Der Untergang der Dillenburger Schlosses, 1953
174:37.14
Typoscripten, knipsels en afbeeldingen. 1957-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Vincent Eras, sloten en sleutels. Lips.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:37.15
Foto's, afbeeldingen en knipsels. 1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Duitsland en Zwitserland: Villa Favorita te Lugano, theatercultuur in Bayreuth. Obertsdorf, Kleinwalsertal en Lugano. Bevat de publikatie 'Kleine Kulturgeschichte des Gallus-Klosters' / Johannes Duft, 1958-1959.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:37.16
Knipsels. 1955-1957. 1 omslag.
N.B. Inzake het tweelingencongres in Oirschot in 1955.
174:37.17
Foto's en enige documentatie. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Bad Kreuznach.
Bevat de publikatie 'Das Nahetal : Deutschland Bildheft', Nr. 131, z.j.
174:37.18
Foto's, afbeeldingen en aantekeningen. 1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. ijzergieterijen en de geschiedenis van de DRU te Ulft.
174:37.19
Correspondentie, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1921-1963. 1 map.
N.B. Betreffende Friesland. Correspondentie over manuscript met B. Fokker.
174:37.20
Foto's, afbeeldingen, correspondentie, knipsels en typoscripten. 1921-1963. 1 map.
N.B. Inzake Duitsland, o.a. Kaiserswerth (en Florence Nightingale), Slot Benrath en Stein.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:37.21
Foto's, afbeeldingen, knipsels, brochures en een plattegrond. 1958-1979. 1 omslag.
N.B. Inzake Duitsland, o.a. Münster, kasteel te Lüdinghausen en kasteel Homburg.
174:37.22
Knipsels en aantekeningen. 1934-1939. 1 omslag.
N.B. Inzake de bokkenrijders.
174:37.23
Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 envelop.
N.B. Inzake schutterijen in Nederland en Zwitserland.
174:37.24
Knipsels. 1964-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende Examens Engels LO.
174:37.25
Foto's, knipsels, brochures en afbeeldingen. 1925 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zwitserland en Italië, o.a. Lugano en Merano. Palmzondag.
174:37.26
Knipsels, foto's, afbeeldingen en een folder. 1920 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zwitserland en Duitsland, o.a. Bellinzona, Locarno en de Bodensee.
174:37.27
Knipsels en afbeeldingen. 1918-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft allerlei onderwerpen, o.a. geneeskunde, spreekwoorden, Sinterklaasviering op Ameland.
174:37.28
Foto's, afbeeldingen en knipsels. 1918-1963. 2 mappen.
N.B. Betreft allerlei onderwerpen, o.a. kastelen in Duitsland.
174:38.1
Knipsels. 1913-1966. 1 omslag.
N.B. Inzake bijgeloof (o.a. heksen, witte wieven, talismans). Bevat de doorslag van een kettingbrief. Bevat overdruk van 'De studie der religieuse volkskunde in Nederland' door P.J. Meertens, 1929.
174:38.2
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft kastelen in Duitsland, Italië en Liechtenstein; o.m. het slot te Ansbach, de burcht van Merano, de Bayreuther 'Stadhalle', Luther op de Coburg en het slot van Liechtenstein.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.3
Knipsels en foto's. 1924-1973 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bloemen, kruiden en planten.
174:38.4
Knipsels, afbeeldingen, foto's, brochures en een typoscript. 1926-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake honden en katten. Bevat programma's van het folkloristisch feest de Kattestoet te Ieper, België (1925, 1964, 1966, 1967, 1968).
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:38.5
Knipsels. 1957-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende ganzen, hanen en varkens.
174:38.6
Knipsels. 1926-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende spoken, sprookjes en sagen.
174:38.7
Knipsels. 1928-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake vogels, o.a. de ooievaar.
174:38.8
Knipsels. 1948-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. vissen, slangen en dolfijnen.
174:38.9
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1927-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake bijgeloof, o.a. heksen, spoken, duivels en witte vrouwen.
Bevat een overdruk van het artikel 'Hexe und Eidechse' / Hans Hallier-Schleiden, 1925.
174:38.10
Knipsels en een typoscript. 1923-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het weer en weersvoorspellingen.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174:38.11
Knipsels. 1958-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake insecten.
174:38.12
Knipsels, typoscripten en een foto. 1953-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake aardappelen (o.a. Bintje).
174:38.13
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, een foto en een manuscript. 1928-1970. 1 omslag.
N.B. Inzake natuur en gewassen, o.a. groenten, fruit, planten en bomen. Bevat een lezing door D.J. van der Ven over de 'Vier Linden' bij 's-Gravenpolder.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.14
Knipsels, typoscripten, correspondentie en foto's. 1948-1950. 1 omslag.
N.B.Inzake de Holdeurn en boerencultuurcentrum 'Ons Erf' op de Holdeurn. Correspondentie hierover met o.a. directeuren van resp. Museum Kam te Nijmegen, Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden en het Rheinisches Landesmuseum te Bonn.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.15
Knipsels en afbeeldingen. 1937-1965. 1 omslag.
N.B. Inzake de folkoristische markt te Schagen (met o.a. de meidenmarkt).
174:38.16
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten en een negatief. 1950-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake zoethout en drop.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.17
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten, foto's en een brochure. 1951-1957 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake suiker en zoetekauwen. Bevat de 'Prospectus der internationale tentoonstelling De Suiker', 1952. Bevat een ontwerp door D.J. van der Ven voor een serie stands onder de titel 'De zoete inval' op de suikertentoonstelling.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.18
Knipsels en afbeeldingen betreffende gemeentewapens.
VERWIJDERD vanwege schade.
174:38.19
Typoscripten en correspondentie. 1923-1938 en z.j. 1 map.
N.B. Typoscript van 'Heemschut, volkskunst en de drooglegging der Zuiderzee', door D.J. van der Ven (1930). Artikelen door D.J. van der Ven over de Zuiderzee en plaatsen aan de Zuiderzee, o.a. Hindeloopen. Correspondentie o.a. over de Zuiderzeefilm (1926 1938).
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.20
Knipsels, typoscripten, foto's en afbeeldingen. 1924-1968.
N.B. Inzake o.a. apotheken en medicijnen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.21
Knipsels. 1924-1962. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. het mirakel van Weert en Marialegenden.
174:38.22
Typoscripten, afbeeldingen en foto's. 1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. keukens, de kip en het ei, paaseieren, Wuppertal, meubels, woonkultuur, textiel en weven.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.23
Knipsels. 1923-1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Hollands damast (in Dansk Kunsthaandvaerk, 1950), Augsburg, Würzburg, zweefbanen, spoorwegen, Mariemont en culinair toerisme.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.24
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, ansichtkaarten en foto's. 1955-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake uithangborden, windvanen en gevelstenen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:38.25
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1922-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake bloemen, kruiden, Jac. P. Thijsse.
174:38.26
Knipsels, foto's, afbeeldingen, aantekeningen, overdrukken en negatieven. 1907-1969. 1 omslag.
N.B. Inzake kruiden en kruidentuinen.
Bevat overdrukken van:
- Linné als Ethnologe / Georg Buschau, 1907
- Gifplanten als genees- en toovermiddelen / M.A. van Andel, 1921.
174:38.27
Knipsels, aantekeningen en een overdruk. 1914-1966. 1 omslag.
N.B. Inzake mythen, sagen en sprookjes.
Bevat de overdruk 'Antike Motive in Volksbrauch und Sage' / Stephan Braßloff, 1914.
174:38.28
Knipsels, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1928-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende dieren, o.a. de eenhoorn, kikkers, eenden, wormen, bevers, muizen en ratten.
Bevat een overdruk van 'De muizen en ratten in het volksgeloof' / Jozef Cornelissen, z.j.
174:38.29
Knipsels, afbeeldingen, foto's en typoscripten. 1922-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. uithangborden, koek en wafelijzers en het hek in de siersmeedkunst.
174:40.1
Knipsels, kopieën en typoscripten. 1934-1939 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake volksdansen.
Bevat o.a. :
- Recensie van demonstraties volkdansen door Elise van der Ven (1934 1939).
- Lezing/artikel door Elise van der Ven, 'Why we do English folk dances in Holland'.
- Recensie van 'De volksdans in Nederland' (1942) door D.J. van der Ven en Elise van der Ven.
- Deelnemerslijst van de Eerste Nederlandsche Heemkundeweek (23 maart 1940).
- Foto's van deelnemers poserend voor de Meihof.
- Samenvatting van lezing 'Les danses populaires en Hollande' door D.J. van der Ven op de Conférence de la Commission Internationale des Arts Populaires (Rome 1929).
- Verslag door Elise van der Ven van het Internationale Folk Dance Festival te Londen 1935.
- Recensie in Grand Echo du Nord de la France van 'Le gala de folklore Néerlandais' te Lille o.l.v. D.J. van der Ven.
- Artikelen door D.J. van der Ven over volksdansen.
174:40.2
Knipsels, overdrukken, aantekeningen, afbeeldingen, foto's, correspondentie en inhoudsoverzichten van aanwezig documentatiemateriaal. 1919-1971 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Over diverse onderwerpen:
- Wuppertal, het Bergse land en kasteel Homburg.
- de heropening van de Meihof (1948).
- Correspondentie met A.A.G. van Erve Dorens (1919-1935) en J. Wichers (1948).
- Schrift met 'Aanteekeningen voor algemeene beschouwingen van Openluchtmuseums door D.J. van der Ven'.
- Inhoudsopgave bierarchief door D.J. van der Ven.
- Artikelen 'Het bier in de Nederlandsche historie en folklore' en 'Niederländische Volkskünstler', door D.J. van der Ven.
174:40.5
Afbeeldingen, foto's en typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de ketel en andere huisraad.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:40.6
Afbeeldingen, foto's, folders, knipsels en publikaties. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Baden-Baden (Duitsland).
Bevat de publikaties:
- Meisterwerke der Markgräflich Badischen Sammlungen im Neuen Schloß : Zähringer Museum Baden-Baden, z.j.
- Baden-Baden und seine Thermen, z.j.
174:40.7
Brochures, knipsels, folders, afbeeldingen, typoscripten en correspondentie. 1955-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het eiland Mainau in de Bodensee.
Bevat de publikatie 'Mainau : der garten im Bodensee' / Friedrich Schnack, 1955.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:40.23
Knipsels en typoscripten. 1951-1970 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Artikelen uit het tijdschrift 'Ons Huis' inzake diverse toeristische onderwerpen, o.a. vakwerkbouw, Arthur Hazelius en de Zweedse meubelkunst, de opera van Wuppertal, het Rijnlandse Openluchtmuseum.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:40.8
Knipsels en aantekeningen. 1933-1942 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake volksdansen en het carnavalsboek. Bevat recensies van volksdansdemonstraties op de Meihof en elders. Recensies van 'Het carnavalsboek van Nederland' door D.J. van der Ven.
174:40.9
Kopieën, typoscripten en een foto. 1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Bronkfeest in Gronsveld.
Bevat de publikatie 'Beknopte geschiedenis van de broederschap Sint Sebastianus' / E. Jaspars, 1972.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:40.24
Knipsels en een aantekenboekje. 1946-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende examens Engels en Italiaanse literatuur.
174:40.10
Knipsels. 1949-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake allerlei onderwerpen. Getypte aantekeningen over volksdansen.
174:40.11
Knipsels. 1952-1963 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake o.a. woninginterieurs, meubelen, huissleutels, zandtapijten, keitjesvloeren, keukens, kitsch, de Expo '58 en suiker.
Artikelen door D.J. van der Ven in Voorlichtingsblad Suiker Maatschappij en Ons Huis.
174:40.12
Folders, plattegronden, foto's, publikaties en afbeeldingen. 1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Limburg aan de Lahn (Duitsland).
Bevat de publikaties:
- Die Limburger Staurothek im Limburger Domschatz, 1955
- Limburg : ein Führer durch die Domstadt / Josef Kiefer, z.j.
174:40.13
Foto's, afbeeldingen, brochures en knipsels. 1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Zwarte Woud, Duitsland, o.a. volkskunst.
174:40.19
Foto's, kaarten, brochures en afbeeldingen. 1938-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a Bad Münster en Bad Kreuznach (Duitsland).
174:40.20
Knipsels en afbeeldingen. 1913-1933. 1 omslag.
N.B. Betreft Bergen en Egmond.
174:40.21
Knipsels en afbeeldingen. 1928-1961 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Noord Holland, o.a.Schagen, Hoorn en Edam.
174:40.22
Knipsels. 1922-1941 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord Holland, o.a. Beverwijk, Haarlem en Heemstede.
174:40.14
Knipsels. 1957-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de folkloristische markt te Schagen.
174:40.15
Knipsels. 1913-1918 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de geschiedenis van Friesland.
174:40.16
Knipsels en afbeeldingen. 1915-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. suiker en het Mauritshuis.
174:40.17
Brochures, afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de Moezel en Traben Trarbach (Duitsland).
174:40.18
Knipsels, foto's, drukwerk en afbeeldingen. 1955-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Marburg aan de Lahn (Duitsland).
Bevat o.a. de publikaties:
- Die Behringwerke AG und Marburg / M. Erlenbach [et al.], 1959
- Geschichte und geschichten aus Alt-Marburg / Hermann Bauer, 1955
- Burg Wartenburg bei Angersbach/Oberhessen / Karl Maurer, z.j.
174:40.3
Folders, knipsels, overdukken, typoscripten en een affiche. 1931-1956 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake volksdansen. Folders van volksdanscursussen op de Meihof (1934-1936). Lezing door Elise van der Ven op de International Folk Dance Conference te Londen (1939). Recensies van volksdansdemonstraties door Elise van der Ven (1932-1939). Artikel door Elise van der Ven 'Why we do English folk dances in Holland'. Interview met echtpaar van der Ven (1939). Programa van de Heemkunde-week 1940. Affiche Weekprogramma Kurzaal Scheveningen met Volksdansuitvoering, z.j. >>> grootformaatmap.
Overdrukken:
- Dutch folk-dances / Elise van der Ven-Ten Bensel, 1931
- Een volksdanscursus in het schilderachtige Yorkshire / Elise van der Ven-Ten Bensel, 1930
- Dutch traditional dances in connection with Dutch folk rites / D.J. van der Ven, 1935
- Aspects of folk dance in different stages of national development, Elise van der Ven-Ten Bensel, 1935
174:40.4
Correspondentie, knipsels en tijdschriftafleveringen. 1930-1979 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies en correspondentie betreffende boekpublikaties van D.J. van der Ven. Programmaboekje voor vertoning film 'De Zuiderzee' 1933. Adressenlijsten.
174:41.7
Afbeeldingen, knipsels, foto's en publikaties. 1953-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Daun in de Eiffel (Duitsland).
Bevat de publikaties:
- Die geologischen Verhältnisse des Landkreises Daun in der Eifel / B. Dohm, 1956
- Das Pflanzenkleid des Kreises Daun und seine Geschichte / Herbert Straka, 1953.
174:41.1
Aantekenboekjes. 1908 en z.j. 3 stuks in 1 map.
N.B. Inzake Engelse literatuur, o.a. King Arthur. Geschreven door Elise van der Ven.
174:41.2
Aantekenboekjes en een dagboek. 1908 en z.j. 4 stuks in 1 map.
N.B. Betreft de natuur in het algemeen, planten en bloemen. Geschreven door D.J. van der Ven.
174:41.3
Aantekenboekjes. 1914 en z.j. 5 stuks in 2 omslagen.
N.B. Inzake o.a. stijl, archeologie en spreekwoorden. Geschreven door D.J. van der Ven.
[Dagboek is niet bij het materiaal aangetroffen (18-07-2018 DW)]
174:41.4
Aantekenboekjes. Z.j. 2 stuks in 1 map.
N.B. Inzake kunstgeschiedenis, o.a. Vlaamse School. Geschreven door Elise van der Ven.
174:41.5
Aantekenboekjes. 1911-1921 en z.j. 14 stuks in 2 mappen.
N.B. Inzake Italiaans en Engelse literatuur, Latijnse grammatica en algemene geschiedenis. Geschreven door Elise van der Ven.
174:41.6
Knipsels, correspondentie, aantekeningen en recensies. 1920-1979. 1 omslag.
N.B. Inzake volksdansen, o.a. Verslag van een bezoek van Engelse volksdansers aan o.a. de Meihof. Betoog door Elise van der Ven over de juiste uitvoering van de contradansen. Lezing door D.J. van der Ven over de danskunst. Correspondentie met 'Hetty' over volksdansen. Knipsel van verslag van een volksdansbijeenkomst op de Meihof. Recensie van een dansvoorstelling van Line Harold door Elise van der Ven.
174:41.8
Gidsen, afbeeldingen, folders, correspondentie en foto's. 1971-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Locarno (Italië)
Bevat de gidsen:
- Locarno : kleiner Kunst- und Reiseführer / Margherita Hudig-Frey, 1966
- Locarno e le sue valli (Ticiino), z.j.
174:41.9
Afbeeldingen, brochure en foto's. 1953-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. de Bayerfabrieken in Leverkusen (Duitsland).
174:41.10
Kaart, foto's, knipsel, brochures en afbeeldingen. 1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende o.a. Leichlingen (Duitsland) en omgeving. Verslag in de Rheinische Post van bezoek van D.J. van der Ven aan Leichlingen.
Kaart Rhein-Wupper-Kreis >>>grootformaatmap.
174:41.16
Foto's, kalender, knipsels, brochure en afbeeldingen. 1931-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Betreffende het Koninklijk Huis.
174:41.11
Schriften. 1925 en z.j. 1 omslag.
N.B. Aantekenboekje van Elise van der Ven over o.a. de functie van volksdansen. Tekst van lezing aan de UvA door Elise van der Ven over Koning Arthur.
174:41.12
Typoscripten, correspondentie en drukwerk. 1960-1980 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Bevat een typoscript en een drukproef van de publicatie 'Volksdansen vroeger en nu' door Elise van der Ven.
Bevat de publicatie 'Holland as seen in the English country dance 1713-1820 / Pat Shuldham-Shaw, 1960.
174:41.13
Correspondentie en drukwerk. 1922-1971. 1 omslag.
N.B. Correspondentie met de redacties van tijdschriften o.a. Consudel, De Bejaarden en Arts en Auto, o.m. inzake honoraria. Bevat een artikel door D. Broeder: 'D.J. van der Ven 80 jaar'.
Bevat het programma voor de feestelijke bijeenkomst naar aanleiding van de opening van het Hof van Internationale Justitie (1922) met o.m. de vertoning van fragmenten van 'Neerlands volksleven in de lente'.
174:41.14
Briefpapier van D.J. van der Ven. Z.j. 1 omslag.
174:41.15
Correspondentie, afbeeldingen, catalogus en affiches. 1929-1972. 2 omslagen.
N.B. Correspondentie met en over kunstschilder Paul van der Ven (broer van D.J. van der Ven).
174:41.17
Aantekeningen. Z.j. 3 schiften in 1 omslag.
N.B. Aantekenboekjes van D.J. van der Ven over de natuur en over Franse grammatica. Aantekenboekje van Elise van der Ven over de 'Pre Raphaelite Movement'.
174:41.18
Correspondentie en typoscripten. 1979 en z.j. 1 omslag.
N.B. Correspondentie met F. van Doorn. Artikel voor Winkler Prins Encyclopedie, door F. van Doorn. Raamleerplan voor Cursussen volksdanskader voor amateur-volksdansgroepen. Examenprogramma voor volksdansen.
174:41.19
Knipsels, correspondentie, typoscripten, afbeeldingen, een brochure en een overdruk. 1925-1969 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake folklore in het algemeen. Correspondentie o.a. met M. Zwaagdijk en Gait Mulder over folkloristische onderwerpen.
Bevat de overdrukken:
- Het sociologisch aspect in de thematische cartografie / H.L. Cox. 1969
- Een herdenking en een wens / P. de Keyser, 1948.
Bevat de brochure 'België Folklore', 1973.
Bevat Artikelen door D.J. van der Ven.
174:41.20
Aantekenboekjes. 1906-1973. 1 map.
N.B. Natuurdagboek, aantekeningen m.b.t. scheikunde en citaten over schoonheid van D.J. van der Ven. Aantekenboekje met vindplaats tijdschriftartikelen. Schrift met inkomsten en uitgaven per giro over 1973.
174:41.21
Aantekeningen, correspondentie, knipsels en publikaties. 1936-1967 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake de Meihof. Taxatierapport betreffende de oorlogsschade aan de oude Meihof. Lijst met verbouwingen aan de oude Meihof. Koopcontract van de oude Meihof. Correspondentie betreffende de regeling van de oorlogsschade van de oude Meihof en de bouw e.d. van de nieuwe Meihof. Opzet voor een tijdschrift 'Ons eigen land en volk : folkloristisch maandblad'.
Bevat de brochure 'De metamorfose van ons landhuis 'De Meihof' door D.J. van der Ven, z.j.
174:42.13
Typoscripten, correpondentie, knipsels en drukwerk. 1929-1935 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Betreft drukwerk, lezingen en toespraken m.b.t. de Folkloredagen van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie en het plan voor een Atlas der Nederlandse Volkskunde.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.14
Knipsels, folders en typoscripten. 1925-1973 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake o.a de houding van het echtpaar Van der Ven tijdens de Tweede Wereldoorlog:
-Interview met het echtpaar Van der Ven in de Telegraaf en in Hamer.
- Knipsel uit Volk en Vaderland (1943) over plagiaat van D.J. van der Vens werk in Hamer. Reactie hierop door Nico de Haas met kritiek op D.J. van der Ven.
- Verklaringen van de verzetsman J. van der Gaag over o.a. de vaderlandsliefde en a politieke houding van het echtpaar Van der Ven.
- 'Naschrift op het rapport:D.J. van der Ven en het Nederlandsch Openluchtmuseum 1921-1941 (juli 1945) en verweer tegen de naar aanleiding hiervan geuite beschuldigingen.' door D.J. van der Ven.
- Verweerschrift (zonder titel) door D.J. van der Ven, tegen aantijgingen van fout gedrag tijdens WOII.
- Uittreksels uit brieven van Engelse volksdansvrienden over vaderlandsliefde e.d. van de Van der Vens.
Bevat ook Recensies van o.a. 'In de ban van burchten, kastelen en paleizen', 'Asselt aan de Maas', 'In den bloeienden hof onzer volkscultuur, door D.J. van der Ven. Artikel over 'De heemschutarbeid van den folklorist D.J. van der Ven' (1925). 'Persoonlijkheden. D.J. van der Ven', door H.G. Cannegieter (1935). 'In memoriam Dirk Jan van der Ven' door Dirk L. Broeder. (1973) Correspondentie met P.J. Meertens (1932) en J.J. Talsma, burgemeester van Renkum (1945).Programmaboekjes van de Zuiderzeefilm en Neerland's Volksleven in den Oogsttijd.
174:42.1
Knipsels, correspondentie, afbeeldingen, typoscripten en foto's. 1926-1974 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende het Openluchtmuseum Bokrijk en de evt. overdracht van het archief van D.J. van der Ven aan Zuid Afrika. Het Twentsch Volkslied door J.J. van Deinse.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.2
Knipsels, correspondentie, typoscripten, negatieven, drukwerk, een foto en een affiche. 1922-1971 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake o.a. de vertoning van de Zuiderzeefilm en de Oogstfilm door D.J. van der Ven.
Bevat een overdruk van 'De bloemtapijten der sacramentsprocessie te Asselt a/d Maas' / D.J. van der Ven, 1938.
Bevat een affiche met aankondiging van lezing door D.J. van der Ven over 'Waardeert uw eigen dorpsleven' + een demonstratie volksdansen op 12 november 1943 te St. Michiels Gestel >>> grootformaatmap.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.3
Knipsels, correspondentie en typoscripten. 1924-1970 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Betreffende met name de Zuiderzeefilm. De eventuele overdracht van het oude huis van Jan de Koster aan het NOM.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.4
Manuscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. 1 schrift met aantekeningen van D.J. van der Ven over diverse folkloristische onderwerpen, o.a. heemliefde. Aantekeningen door D.J. van der Ven met betrekking tot zijn positie in WOII.
174:42.5
Aantekeningen, knipsels, typoscripten. 1934 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lezing door D.J. van der Ven (tijdens Eerste Nederlandsche Heemkunde Week), knipsels en getypte aantekeningen betreffende heemkunde. Bevat 'Schut uw heem', een bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad uit 1934.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.6
Correspondentie en knipsels. 1924-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Correspondentie over allerlei folkloristische onderwerpen (met o.a. P. Groenendaal, Antoon Coolen, J. Poort, K. ter Laan, Tj.W.R. de Haan). Recensies van door D.J. van der Ven georganiseerde folkloristische feesten te Scheveningen.
174:42.7
Knipsels, aantekeningen, typoscripten en afbeeldingen. 1937-1973 en z.j. 13 omslagen.
N.B. Inzake o.m. folklore, heemkunde en volkskunde als wetenschap, over Zweden als bakermat van streekmusea en volkskunde, over volksopbouw en volkskunde.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.8
Correspondentie. 1927-1950 en z.j. 1 omslag.
N.B. Correspondentie over allerlei folkloristische onderwerpen, o.a. voorbereiding folkloredagen, met o.a. prof. G. van de Leeuw en de architect Jan Jans.
174:42.9
Correspondentie. 1928-1934 en z.j. 1 omslag.
N.B. Correspondentie over de vertoning van de Oogstfilm in Berlijn. Correspondentie met prof. A. Spamer, prof. Helbok, W. Pessler en dr. F. Boehm, dr. Jürgens over de Atlas van Nederlandse Volkskunde.
174:42.10
Typoscripten, knipsels en typoscripten. 1918-1941 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Artikel uit blad van Volksche Werkgemeenschap over volksdansen. Betoog door Elise van der Ven over de Engelse invloeden in het boek 'De volksdans in Nederland'. Betoog door D.J. van der Ven inzake houding en gedrag in WOII. Ingezonden brief van A. van Erven Dorens o.a. over de vraag of D.J. van der Ven, baanbreker en schepper van het N.O.M. was. Recensies (o.a. in het Nationale Dagblad) van 'In den bloeienden hof onzer volkscultuur' door Van der Ven. Lezing over Scandinavische openluchtmusea door Van der Ven voor de bestuursleden van de Vereniging Het Nederlandsch Openluchtmuseum. Plan de campagne door Van der Ven en correspondentie met o.a. Baron van Heemstra over de financiering en popularisering van het N.O.M. Betoog 'Kritiek op leiding en beheer van het Nederlandsch Openluchtmuseum 1912 1920' door Van der Ven. Correspondentie over de overdracht van het N.O.M. aan de staat, met A. van Erven Dorens en met het departement van Volksvoorlichting en kunsten.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.11
Knipsels, drukwerk en typoscripten. 1936-1947 en z.j. 12 omslagen.
N.B. Inzake o.a de houding van het echtpaar Van der Ven tijdens de Tweede Wereldoorlog:
- Knipsel over volkdansen op de Meihof.
- Artikel/lezing 'Why we do English folk dances in Holland', door Elise van der Ven.
- Knipsels over volksdansen.
- Correspondentie en rapporten van de Duitsers, o.a. van Obersturmführer Schneider over Elise van der Vens opvattingen over de volksdans in 1941. '
- Verweerschrift tegen de beschuldigingen door de P.O.D. te Oosterbeek ingebracht tegen dr. E. van der Ven Ten Bensel in zake haar volksdansactiviteit gedurende de bezetting' + betoog door Elise van der Ven over haar activiteiten tijdens WOII 'in aansluiting met hetgeen mijn man heeft betoogd'.
- Betoog door Elise van der Ven over het bestaan van een rapport van de Oosterbeekse N.S.B., waaruit de vaderlandsliefde van Van der Vens zou blijken (bron: E. Pongs).
- 'Weerlegging van beschuldigingen in het dossier van dr. E. van der Ven ten Bensel in verband met den volksdans' door Elise van der Ven.
- Verklaringen van o.a. procureur fiscaal J. Kalff, verzetsman J. van der Gaag en Engelse volksdansvrienden inzake de vaderlandsliefde en anti Duitse gezindheid van de Van der Vens. Betoog 'De heemliefde van het Nederlandsche volk', ter onderstreping van de vaderlandsliefde van D.J. van der Ven (auteur: Elise van der Ven?)
174:42.12
Knipsels, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1940-1941 en z.j. 1 map.
N.B. Recensie van 'In den bloeienden hof onzer volkscultuur' door Van der Ven. Knipsels over het N.O.M. tijdens WOII, o.a. benoeming S.J. Bouma. Overgeschreven bericht uit de Volksche Wacht over de Stichting tot Behoud van Waardevol Volksgoed. Correspondentie o.a. met dr. Pluszar, referent Departement voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming over o.a. verzoek voor afspraak in Den Haag, met A. van Erven Dorens over aanbieden N.O.M. aan de staat, met referent W.J.J. Noordijk, referent van het Departement voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming over de 'Waterbergkwestie'. Lezing door D.J. van der Ven over Skandinavische openluchtmusea voor de bestuursleden van de Vereniging Het Nederlandsch Openluchtmuseum. Deel plan de campagne voor financiering en popularisering van het N.O.M.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.16
Knipsels, correspondentie en drukwerk. 1 omslag. 1930-1969 en z.j.
N.B. Inzake o.a. de houding van D.J. van der Ven tijdens WOII, de begrafenis van Jos Schrijnen en het Internationaal Congres voor Volkskunst.
174:42.15
Knipsels, correspondentie en typoscripten. 1940-1945 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake o.a de houding van het echtpaar Van der Ven tijdens de Tweede Wereldoorlog:
- Verweerschrift door Van der Ven op aantijgingen van fout gedrag tijdens WOII.
- 'Verweerschrift tegen de beschuldigingen door de P.O.D. te Oosterbeek ingebracht tegen dr. E. van der Ven Ten Bensel in zake haar volksdansactiviteit gedurende de bezetting.', door Elise van der Ven.
- 'Weerlegging van beschuldigingen tegen D.J. van der Ven ingebracht door de P.O.D. te Oosterbeek', door D.J. van der Ven.
- 'D.J. van der Ven en het Nederlandsch Openluchtmuseum', door D.J. van der Ven, hierin o.a.: tegenwerking als bestuurslid van het N.O.M. in de jaren 1920-1940, tegenwerking van mijn nationale en internationale folkloristische activiteit, het N.O.M. gedurende de laatste tien jaren voor de oorlog, de Duitsche bezetting en het N.O.M., hoe het N.O.M. door mijn bemiddeling in 1941 Rijksmuseum is geworden.
- 'Naschrift op het rapport: D.J. van der Ven en het Nederlandsch Openluchtmuseum en verweer tegen de naar aanleiding hiervan geuite beschuldigingen', door D.J. van der Ven.
- Gedeelte van plan de campagne voor de financiering en popularisering van het N.O.M. Correspondentie met J.C.A. Kattenbusch te Groningen over Arnold Meijer en het Nationaal Front.
- Knipsel met kritiek op 'De volksdans in Nederland', door het echtpaar van der Ven.
- Aflevering van het tijdschrift 'Der Norden' (1944) met artikel over het N.O.M. door Jan de Vries.
174:42.17
Knipsels en correspondentie. 1974-1979 en z.j.
N.B. Inzake 'Dirk Jan van der Ven 1891-1973 : biografie en bibliografie', door Elise van der Ven. Met aanvullingen en vebeteringen op de publikatie.
174:42.18
Typoscripten, knipsels en een drukproef. 1922-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. de Atlas der Nederlandsche Volkskunde. Programma's van folkloredagen en van cursussen volkskunde. Bevat de artikelen 'De folklore als wetenschap in Nederland', en 'Oorzaak en oorsprong van Friese volksgebruiken' door D.J. van der Ven.
[174:42.18 map 9, 10 en 11 niet aangetroffen]
174:42.19
Knipsels, typoscripten, drukwerk en correspondentie. 1933-1970. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de houding van D.J. van der Ven tijdens WOII.
Bevat:
- Correspondentie van directeur van het N.O.M., W. Roukens met uitgeverij Winants over het gedrag van D.J. van der Ven tijdens WOII
- 'Verslag van de volkskunde commissie over 1940': hierin o.m. vermelding van benoeming D.J. van der Ven tot 'commissaris voor den buitendienst'
- Verweerschrift (zonder titel) door D.J. van der Ven over gedrag tijdens WOII.
- Correspondentie met P.J. Meertens o.m. over het gedrag van de Van der Vens tijdens WOII en de kandidaatstelling van Elise van der Ven voor het P.U.G.
- Correspondentie met J.G.A. Kattenbusch van het Nationaal Front
- Getypte kopie en knipsel van artikel uit Volk en Vaderland, over plagiaat van het werk van D.J van der Ven in Hamer
- Knipsel over de installatie van de Commissie van bijstand voor het N.O.M.
174:42.20
Correpondentie en knipsels. 1932-1970. 1 omslag.
N.B. Correspondentie met o.a. A. Gerits, over op te richten letterkundig tijdschrift 'met aandacht voor het volkseigene'.
174:42.21
Correspondentie. 1966-1978. 1 omslag.
N.B. Privé-correspondentie over de houding van het echtpaar Van der Ven in WOII en de HBS-tijd van D.J. van der Ven.
174:42.22
Typoscripten en manuscripten. 1910-1924 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Inzake o.a. natuur, openluchtmuseum, volksdansen en de jeneverbes.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.23
Knipsels, typoscripten en correspondentie. 1928-1946 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. plagiaatkwesties en publikaties van D.J. van der Ven gedurende WOII. Het gebruik 'luiemotte' te Genemuiden.
[174:42.23 map 6 t/m 14 niet aangetroffen]
174:42.24
Correspondentie en knipsels. 1929-1973 en z.j. 20 omslagen in 1 map.
N.B. Correspondentie, o.a. over een in een loterij gewonnen aquarel (geschonken aan het N.O.M.). Radiopraatje door D.J. van der Ven tijdens WOII: 'Hoe ik folklorist geworden ben'. Lijsten van artikelen door D.J. van der Ven en Elise van der Ven in de 20er en 30er jaren. Lijst van 'studies en verspreide artikelen' die D.J. van de Ven van plan was in twee bundels uit te geven. Verslag door D.J. van der Ven van de Internationale Conferentie voor Volkskunst te Rome. Correspondentie met Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap over subsidie van f.500, voor Zuiderzeefilm. Recensies van folkloristische voordrachten door D.J. van der Ven. Correspondentie n.a.v. overlijden van D.J. van der Ven.
174:42.25
Correpondentie, knipsels, drukwerk en aantekeningen. 1939-1974 en z.j. 6 omslagen in 1 map.
N.B. Correspondentie met Anton Gerits, J.H. Jager Gerlings over het In Memoriam voor D.J. van der Ven in Bijdragen en Mededelingen van het N.O.M. Correspondentie met J.H. Jager Gerlings, prof. H.L. Cox, Anton Gerits over een stichting ter beheer van de nalatenis van D.J. van de Ven. Correspondentie met J. van der Gaag over ongebruikte filmfragmenten van D.J. van der Ven. Knipsel over Anton Gerits.
Bevat exemplaren van 'Bijdragen en mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum', 1972:1 en 1973:1.
174:42.26
Correspondentie. 1930-1932 en z.j. 5 omslagen in 1 map.
N.B. Correspondentie met Willem Dyserinck over aankoop Markerhuis voor het N.O.M. Correspondentie o.a. met Felix Timmermans, H.P. Bloemers, burgemeester van Rheden.
174:42.27
Knipsels en typoscripten. 1927-1937 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake financiering en popularisering van het het N.O.M.
Bevat een interview met, en artikelen door D.J. van der Ven.
174:42.28
Typoscripten. Z.j. 15 omslagen in 1 map.
N.B. Inventaris van het archief van D.J. van der Ven op de Meihof (onvolledig).
174:42.29
Typoscripten en aantekeningen. Z.j. 9 omslagen in 1 map.
N.B. Inventaris van het archief van D.J. van der Ven op de Meihof (onvolledig).
174:42.30
Typoscripten. Z.j. 3 omslagen in 1 map.
N.B. Lijst met boeken en tijdschriften aanwezig op de Meihof (onvolledig).
174:42.31
Correspondentie. 1923-1932 en z.j. 7 omslagen in 1 map.
N.B. O.a. Jan Jans, J. Th. Oudemans, G. Krekelberg. Correspondentiemap inzake allerlei folkloristische onderwerpen (alfabetisch op correspondent gerangschikt, incompleet E-P).
174:42.32
Knipsels, typoscripten en correpondentie. 1934-1937 en z.j. 17 omslagen in 1 map.
N.B. Inzake de Atlas der Nederlandsche Volkskunde. 'Project voor de organisatie van een waarnemersnet voor het stand komen van den atlas der Nederlandsche volkskunde.' Programma's van Nederlandsche Folkloredagen in de 30er jaren.
174:42.33
Correspondentie en knipsels. 1925-1936 en z.j. 14 omslagen in 1 map.
N.B. Inzake o.a. de Zuidnederlandsche Centrale voor Folklore Onderzoek, Vlaamse en Nederlandse Folkloredagen.
Affiche 'Eerste Vlaamsche folklore-dag', 1934 >>>grootformaat map.
174:42.34
Typoscripten, manuscripten, drukwerk en correspondentie. 1922-1930 en z.j. 31 omslagen in 2 mappen.
N.B. Inzake o.a. de Cursus in volkskunde (1929-1930) en het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie.
Bevat lezingen door D.J. van der Ven en anderen.
174:42.35
Typoscripten en correspondentie. 1909-1944 en z.j. 9 omslagen in 1 map.
N.B. Bevat o.a. lezingen door D.J. van der Ven in Antwerpen, Kopenhagen en Stockholm.
174:42.36
Manucripten en correpondentie. 1909-1944 en z.j. 3 omslagen in 1 map.
N.B. 'Eindexamen doen in 1909' door D.J. van der Ven. 'Dagboek gedurende ons verblijf in Reuver, augustus 1944 - maart 1945' door D.J. van der Ven.
174:42.37
Correpondentie en drukwerk. 1932-1934 en z.j. 5 omslagen in 1 map.
N.B. Inzake de sectie Folklore van het Nederlandsch Nationale Bureau voor Anthropologie en de Nederlandsche Folkloredagen.
174:42.38
Correspondentie. 1924-1942 en z.j. 1 map.
Correspondentie over allerlei volkskundige onderwerpen, o.a. met Anton van Duinkerken en prof. Ph.S. van Ronkel.
174:42.39
Manuscripten, correspondentie en foto's. 1910-1940. 8 omslagen in 1 map.
N.B. Correspondentie over artikelen door D.J. van der Ven in 'Hamer' en 'De Weg' en over de eenheid van het Nederlandse volk. Beschrijving eerste ontmoeting van het echtpaar Van der Ven op de ijsclub in Arnhem. 'Tabel van de volkeren behoorende tot het blanke ras'. 'De tragicomische avonturen van Joachim de Pechvogel', door D.J. van der Ven. (2e prijs in H.B.S. koerier).
Bevat enkele vroege portretten van D.J. van der Ven.
174:43.7
Correspondentie. 1941-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Correspondentie met particulier secretaris van prins Bernard over o.a. film Asselt aan de Maas. Correspondentie met H. Cox, K.U. Nijmegen, B.J.M. Bosman van de Suikerstichting Nederland, L.S. Meihuizen van het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut en A.Gerits over overdracht van (delen) van het archief van D.J. van der Ven.
174:43.8
Correspondentie. 1942-1962 en z.j. 8 omslagen in 1 map.
N.B. Correspondentie met o.a. de diplomaat J. van der Gaag, B. van Vlijmen, J. Boogaard en de firma Perry & Co, over de door Van der Gaag en Van der Ven tijdens WOII ontworpen spelen: Cupido, Zwierezwaaien en het Carnavalsspel. Ook correspondentie over het ruilen van voedselbonnen en over en met Lex van der Gaag.
174:43.9
Aantekeningen, knipsels, foto's, negatieven, een glasdia, tekeningen, bouwtekeningen, correspondentie en berekeningen. 1947-1957 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de Meihof (Lunteren). Bevat schetsen van de inrichting en berekeningen omtrent bouw en financiering van De Meihof. Bevat de publikatie 'De metamorfose van ons landhuis De Meihof en Schaborn-mat', [1957].
Bevat foto's van het echtpaar Van der Ven.
Glasdia>>>geplaatst bij afbeeldingen
174:43.10
Correspondentie, persbericht en typoscripten. 1934-1940 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de invulling van het programma van de Eerste Nederlandsche Heemkunde Week 1940. Correspondentie over Tweede Nederlandsche Heemkunde Week (geannuleerd?).
Bevat een lezing door D.J. van der Ven.
174:43.11
Knipsels, correpondentie en drukwerk. 1942-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende verzetsman J. van der Gaag, o.a. over Van der Gaags weigering om een vertoning van de Oogstfilm op de Meihof bij te wonen vanwege de aard/opvattingen van het publiek (1943). Verklaring door J. van der Gaag over het gedrag van D.J. van der Ven tijdens WOII. Correpondentie over een gezelschapsspel.
174:43.15
Knipsels, correspondentie, typoscripten en drukwerk. 1928-1937 en z.j. 1 map.
N.B. Betreft o.m. vertoning van de Zuiderzeefilm en de film 'Asselt aan de Maas'. Correspondentie met o.m. Nicholas de Vries (Grand Rapids, MI) betreffende levering van films naar de VS.
Affiche inzake vertoning van de Zuiderzeefilm voor de Rotterdamsche Meisjes H.B.S. Bond 16 februari 1929 >>> grootformaat map.
174:43.1
Plakboek met drukwerk, affiches en knipsels. 1921-1922. 1 doos.
N.B. Inzake de film 'Neerlands volksleven in de lente' door D.J. van der Ven.
174:43.2
Dagboek. 1909. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de relatie met Elise van der Ven. Bevat ook knipsel met advertentie waarin D.J. van der Ven zich aanbiedt als Particulier secretaris.
Zie ook 174:43.25 voor een aansluitend dagboek.
174:43.3
Manuscripten. ca. 1900-1914 en z.j. 1 map.
N.B. Met de hand geschreven artikelen en lezingen door D.J. van der Ven betreffende het Nederlands Openluchtmuseum en openluchtmusea in Scandinavië.
174:43.4
Correspondentie. 1968-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake aardappelen en schenking van boeken.
Bevat gedrukt Openbare Les door Dr. H.L. Cox, 1968
174:43.17
Knipsels, typoscripten, keuringskaarten en een affiche. 1928-1967 en z.j. 1 omslag.
N.V. Inzake de films 'Oogsttijd in het verleden' en 'Neerlands volksleven in de oogsttijd'.
Affiche 'Neerlands volksleven in de oogsttijd' [1961] >>>grootformaat map.
174:43.5
Correspondentie, artikel en drukwerk. 1960-1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende de overdracht van een deel archief van D.J. van der Ven aan Zuid-Afrika en diverse folkloristische onderwerpen.
174:43.6
Correspondentie. 1968-1970. 1 omslag.
N.B. Briefwisseling met vertegenwoordigers van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en P.J. Meertens over de plannen voor de oprichting van een stichting ter beheer van de Meihof en het archief van D.J. van der Ven.
174:43.12
Artikelen, knipsels, glasdia, foto's en afbeeldingen. 1924-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende volksgerichten en boerenbruiloften.
Glasdia>>>geplaatst bij afbeeldingen
174:43.13
Knipsels, correspondentie en drukwerk. 1931-1942 en z.j. 1 omslag.
N.B. Correspondentie met A. van Erve Dorens over de onjuiste adressering: D.J. van der Ven, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum en over het Marker huisje.
Bevat een aflevering van het tijdschrift 'Volksche Wacht' (7e jrg. (1942), nr. 7)
174:43.14
Correspondentie en knipsels. 1920-ca.1943 en z.j. 2 omslagen.
Betreffende het Nederlands Openluchtmuseum en de folkloristische optocht in Arnhem.
174:43.18
Correspondentie, drukwerk en een knipsel. 1943-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Correspondentie met J. van der Gaag over het spel Zwierezwaaien. Correspondentie met J. van der Gaag en vertegenwoordiger van CRM over o.a. de overdracht van het archief van D.J. van der Ven. Verklaring van J. van der Gaag over het gedrag van D.J. van der Ven tijdens WOII en over de overdracht aan hem na de bevrijding door D.J. van der Ven van een beschouwing over het Nederlands Openluchtmuseum. Aanbiedingsfolder voor 'Zwierezwaaien', een serie van 80 prentbriefkaarten met Nederlandse volksdansen.
174:43.19
Knipsels, schriften en ansichtkaarten. 1930-1936 en z.j.1 map.
N.B. Knipsels en schrift met lezingen en aantekeningen inzake Friesland. Schrift met Zweedse taaloefeningen (van Elise van der Ven). Briefkaart van D.J. van der Ven uit Malmédy aan Elise van der Ven.
174:43.20
Correspondentie, bouwtekeningen, rekeningen, aanbestedingen en knipsels. 1914-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de bouw van de nieuwe Meihof.
Bevat de publicatie
Wat krijg ik nog / Mr. C.J.A.M. Ten Hagen en H. Verschoor, 1950
174:43.23
Aantekeningen, drukwerk en correspondentie. 1934-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Programma's van volksdansdemonstraties. Geschreven aantekeningen door D.J. van der Ven. Plan voor serie monografieën door D.J. van der Ven. Brieven van Wim Bonsel.
174:43.24
Correpondentie, aantekeningen en typoscripten. 1935-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het NOM, de Meihof, de bibliografie van D.J. van der Ven door Elise van der Ven-ten Bensel.
174:43.25
Cahiers met aantekeningen en lezingen. 1909-1927 en z.j. 1 map.
N.B. Knipselboek met artikelen door D.J. van der Ven over Zweden als toeristenland. Lezing over de natuur. Programmaboekje van 'IIIe session de l'Institut International d'Anthropologie'.
Dagboek van D.J. van der Ven (zie ook 174:43.2).
174:43.21
Correspondentie en knipsels. 1925-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de film 'Volksgebruiken in Asselt aan de Maas', door D.J. van der Ven.
174:43.26
Knipsels, correspondentie, lijsten en typoscripten. 1937-1976 en z.j. 1 omslag.
N.B. Lijsten en correpondentie inzake de verkoop van het boekenbezit. Knipsels met o.a. een interview met D.J. van der Ven over volksdansen. Typoscript inzake volksdans (door Elise van der Ven?)
174:43.27
Knipsels, afbeeldingen, foto's, contracten, drukwerk, aantekeningen, een manuscript, een cliché en een kasboek. 1916-1973 en z.j. 2 mappen.
N.B. Contracten met Ons Huis, Suikerstichting, Aardappelstudiecentrum, Bakkerol en Winants. Correspondentie met K. ter Laan. Lijst met Werkzaamheden (1973-1977) door Elise van der Ven. 'Tom Jones and the vicar of Wakefield' door Elise van der Ven. Verlovingskaartjes van het echtpaar Van der Ven. Foto's van de nieuwe Meihof, van D.J. van der Ven en van het echtpaar Van der Ven. Correspondentie met Jop Pollman. Kasboek betreffende uitgaven aan de Meihof (1916-1930). Fotoportret van D.J. van der Ven (op hout geplakt). Knipsels en drukwerk inzake de fotograaf Nico Jesse. Boekje met foto's van een sinterklaasviering op een lagere school.
174:43.28
Correspondentie en enige knipsels. 1919-1982 en z.j. 1 map.
N.B. Voornamelijk internationale briefwisselingen over o.a. lezingen en informatie uit publicaties.
174:43.29
Correspondentie. 1930-1953 en z.j. 1 map.
N.B. Correspondentie met o.a. A. Marinus te Brussel, A. Rossi, secretaris van 'Institut International de Coopération Intellectuelle te Parijs en J. Henselmans te Eindhoven.
174:43.22
Correspondentie en documentatie. 1928-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. inzake de overdracht van het archief aan Zuid-Afrika, de film 'Volksgebruiken in Asselt aan de Maas'. Inhoudsopgave van 'Neerlands volksleven in de zomer' door D.J. van der Ven.
174:43.16
Typoscripten, correspondentie en drukwerk. 1921 en z.j. 1 omslag.
N.B. Toegangsbewijzen en tekst filmboekje betreffende de film 'Neerlands volksleven in de lente'. Deel van de correspondentie ter voorbereiding van deze film.
174:44.1
Persoonlijke stukken, biografische informatie en foto's van D.J. van der Ven en Elise van der Ven. 1921-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Een vloeiblad
- Financieel overzicht van inkomsten Elise van der Ven
- Een blad met het handschrift van D.J. van der Ven en het oordeel van een grafoloog daarover
- 2 toegangskaarten voor de bioscoop (1931)
- Karakterschets D.J. van der Ven, 1921 (overduk uit de Hollandsche Revue)
- Artikel over D.J. van der Ven door H.G. Cannegieter, 1935 (overdruk uit Morks magazijn)
- Artikel over D.J. van der Ven uit de Telegraaf, 1941
- Artikel over D.J. van der Vens reizen naar Duitsland, 1955-1956.
- Aantekeningen van Elise van der Ven betreffende een telefoongesprek over wijlen haar echtgenoot en zijn verleden.
174:44.45
Knipsels. 1921-1972 en z.j. 1 map + losse afbeelding.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven.
174:44.46
Knipsels. 1930-1971 en z.j. 2 mappen.
N.B. Recensies inzake publicaties van D.J. van der Ven:
- Heemschut, volkskunst en de drooglegging der Zuiderzee
- Libellen-serie
- In de ban van burchten, kastelen en paleizen
- Met de gaostok door Twente en Salland.
174:44.47
Knipsels. 1953-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake brood en bakkerij.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:44.48
Knipsels. 1921-1933 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Noord-Brabant.
174:44.49
Knipsels. 1930-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de prehistorie en kalksteen- of mergelgroeven.
174:44.50
Knipsels. 1960-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake volksdansen.
174:44.51
Knipsels. 1960-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de Zuiderzee, de inpoldering ervan en Zuiderzeetentoonstellingen.
174:44.52
Knipsels. 1930-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Het Gooi.
174:44.2
Correspondentie. 1927-1979. 1 omslagen.
N.B. Van en aan D.J. van der Ven en E. van der Ven-ten Bensel.
Correspondenten o.m. Dr. Weber-Kellermann, Miedema Pers, Uitgeverij Ons Huis, J.J. Cordes, Maria von Münchhausen, Hans Georg von Münchhausen, Renaissance Française, M. de Waal (Nederlands Landbouw Museum), H.L. Cox (Instituut Volkenkunde KUN), Hetty Thielemans, Oskar Klein, Justin Herre (Fürstlich Wiedische Rentkammer, Neuwied), J. Duyvetter (Openluchtmuseum), Rolf Gardiner, K. ter Laan, S. Lopes Cardozo.
174:44.3
Drukproeven en typoscripten. 1924-1925 en z.j. Map 1 van 5.
N.B. Betreft het periodiek 'Ons eigen tijdschrift', redactie D.J. van der Ven (1924 en z.j.).
174:44.4
Drukproeven en typoscripten. 1924-1925 en z.j. Map 2 van 5.
N.B. Betreft het periodiek 'Ons eigen tijdschrift', redactie D.J. van der Ven (1925 en z.j.).
174:44.5
Drukproeven en typoscripten. 1924-1951 en z.j. Map 3 van 5.
N.B. Betreft het periodiek 'Hoe wonen wij', redactie D.J. van der Ven (1951 en z.j.).
Bevat een manuscript door K.K. van Hoffen.
174:44.6
Drukproeven en typoscripten. 1924-1951 en z.j. Map 4 van 5.
N.B. Betreft het periodiek 'Hoe wonen wij', redactie D.J. van der Ven (1950-1951 en z.j.).
174:44.7
Drukproeven en typoscripten. 1924-1951 en z.j. Map 5 van 5.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven, o.a. over suiker.
174:44.53
Knipsels. 1955-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake boerenwagens.
174:44.54
Knipsels. 1955-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake valkeniers en Valkenswaard.
174:44.55
Knipsels. 1923-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake West-Friesland.
174:44.56
Knipsels. 1923-1980 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake diverse onderwerpen, o.m. folklore, volksdans, spelling, bier, liedjes, volksgeloof en Antwerpsche poesje.
174:44.31
Foto's, negatieven en clichés. Z.j. 1 omslag.
N.B. Diverse onderwerpen, o.m. brood, interieurs in Solingen, het Vlaamse platteland, Frankische kleding, kazuifels, Huize Weldam, E.J. Huizenga-Onnekes, het Loo, Lugano, Münster, la Maison Supersaxo in Sion (Zwitserland).
174:44.32
Afbeeldingen. Z.j. 1 map.
N.B. Diverse onderwerpen, o.m. de Zuiderzeewerken, De Romeinse katakomben te Valkenburg, Planetarium Franeker, Pappenheimers, het Loo, kousen.
174:44.8
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat gepubliceerde en ongepubliceerde artikelen.
174:44.9
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat gepubliceerde en ongepubliceerde artikelen.
174:44.10
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, correspondentie, foto's en publicaties. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake apotheken en (volks)geneeskunde.
Bevat de publikaties:
- Im Reich der Pharmazie, 1962
- De apotheker / Jef van Eyck, 1944
- Führer durch das Deutsche Apothekenmuseum im Heidelberger Schloss, z.j.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:44.11
Radiomanuscript 'Het land rond de Zuiderzee' door D.J. van der Ven. 1939. 1 omslag.
174:44.12
Getypte en geschreven aantekeningen, knipsels. Z.j. 1 omslag.
N.B. O.a. over fruit, barbiers en sinterklaas.
174:44.13
Aantekenboekjes. Z.j. 1 map.
N.B. O.m. betreffende planten, kruiden, bomen, paddestoelen, Duitse taal en volksdans.
174:44.16
Proefdruk. 1915. 1 map.
N.B. Gelderland: Ons mooie Nederland / D.J. van der Ven, 1915

174:44.17
Proefuitgave. Z.j. 1 map.
N.B. De vrouw in de Nederlandsche folklore : deel I Lente's opgang / D.J. van der Ven, z.j. (2 stuks, ongepubliceerd). Typoscript en schets van de cover.
174:44.18
Proefdrukken. 1931. 1 map.
N.B. De stervende folklore der Zuiderzee / D.J. van der Ven, 1931. 2 stuks.
174:44.19
Proefdrukken. Z.j. 1 map.
N.B. [Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau] / D.J. van der Ven, z.j. 2 stuks.
174:44.14
Aantekeningen, drukproeven, correspondentie, schetsen voor het omslag. 1918-1919 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake het periodiek 'Kunst in Arnhem : geïllustreerd maandschrift'. Met correspondentie over een verzoek aan uitgevers om hun materiaal kosteloos ter beschikking te stellen.
174:44.15
Documentatie, drukwerk en typoscripten. 1918-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Paleis Het Loo, de Düsseldorfer Radschläger, sterreschot, bejaardenzorg en ontgroenen.
174:44.20
Periodieken. 1927-1977 en z.j. 1e van 4 mappen.
Bevat:
- 19nu. Jrg 7, nr. 3 (met het artikel Berstensvol schimmen uit het verleden door Steven Walraven over D.J. van der Ven)
- Aardappel Studie Centrum (nr. 1, 1969)(Bevat informatie over het aardappelarchief van Van der Ven)
- It beaken. Jrg. 17, nr 3/4/5 (1955). Bevat een brief.
- Bijdragen en mededlingen / Het Nederlands Openluchtmuseum. Jrg. 22, nr. 1 (1959)
- De boekverkoper. Jrg. 30, nr. 5 (1952)(met een bibliografie van D.J. van der Ven)
- Ciba-tijdschrift. Nr. 25 (1947). Themanummer over Heiligen als helpers bij ziekte.
- Ciba-tijdschrift. Nr. 34 (1948). Themanummer over zout, met enige knipsels.
- Consudel. Jrg. 28, nr. 5 (1971)(bevat artikel D.J. van der Ven 80 jaar door Dirk Broeder)
174:44.21
Periodieken. 1927-1977 en z.j. 1e van 4 mappen.
Bevat:
- Consudel. Jrg. 36, nr. 3 (1979)(bevat necrologie van D.J. van der Ven door Dirk Broeder)
- Dansnieuws. (1979)
- Hamer. Jrg. 1, nr. 8 (mei 1941)
- Hannoverschen Anzeigers Illustrierte Zeitung (24 april 1927)
- Hoe wonen wij? Jrg. 1, nr. 5 (1951)(tijdschrift onder redactie van D.J. van der Ven)
- De Kampioen. Jrg. 45, nr. 34 (1928)
- Kijk uit. 1962. (over 25-jarig koninklijk huwelijk)
- Kleines Handbuch für den Wörishofener Kurgast des Jahres 1958, 1958
- Mittelfränkische Heimatbogen. Nrs. 75 + 76. Themanummers: Daran erkenn ich meine Pappenheimer / Gerd Kretzschmar
174:44.22
Periodieken. 1927-1977 en z.j. 1e van 4 mappen.
Bevat:
- De Nedermaas : Limburgsch geïllustreerd maandblad. Jrg. 5, nr. 8 (1928)
- North Sea and Baltic(High summer 1938)(o.m. over een bezoek van Rolf Gardiner aan de Van der Vens)
- Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde. Jrg. 17, nr. 1/3 (1943).
- Op de uitkijk. Jrg. 38, nr. 3 (1965)(bevat documentatie en correspondentie met en over prinses Luise von Wied)
- Oude kunst : maandblad voor verzamelaars van en belanghebbenden bij oude kunst. Jrg. 7, nr. 11 (1930)(bevat bespreking van Heemschut, volkskunst en drooglegging der Zuiderzee door D.J. van der Ven)
174:44.23
Periodieken. 1927-1977 en z.j. 1e van 4 mappen.
Bevat:
- De speelman : tijdingen van het Vlaamsch Instituut voor Volkskunst. Nr 25 (1943). Met een artikel van Elise van der Ven-ten Bensel over o.m. haar danslessen aan de Jeugdstorm.
- Vastelaovend same / B.C.L. Jrg. 5, nr 8 (1977)(bevat jaarverslag stichting carnavalsmuseum 1976)
- Wereldkroniek. Jrg. 58, nr 35 (1955)(over prinses Wilhelmina)
- Wessex : letters from Springhead (Midwinter 1946)(bevat het artikel What shall we do with the Dutch door Rolf Gardiner, o.a. over de Van der Vens)(2 ex.)
- Wessex : letters from Springhead (advent 1965)
- Zeden en gewoonten, folklore, dialect, Friesche letterkunde. Catalogus nr. 4 (2 ex.)
174:44.24
Drukwerk. 1925-1933 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de Zuiderzee.
Bevat:
- Het geïllustreerd gemeenteblad. Jrg. 6, nr. 5 (1925)
- Programma voor den nationalen folkloristischen filmavond op zaterdag 9 december 1933 [...] vertooning van het filmwerk 'De Zuiderzee' m.m.v. D.J. van der Ven en J. Röntgen
- Over de Zuiderzee / G.S. Vlieger, z.j.
- Mee naar de Zuiderzee per S.S. Prins Hendrik en Minister Kraus, z.j.
- Bezoekt Medemblik en de Zuiderzeewerken, z.j. - Bevat knipsels.
- Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling = Zuyderzee Fisheries Exhibition, z.j. - Bevat knipsels.
- Gids voor Enkhuizen, z.j.
- Enkhuizer Courant : ZVT-nummer, [1930]
174:44.25
Zelfstandige publicaties. 1894-1970 en z.j. 1 bundel.
N.B. Bevat:
- Het ridderwezen geschetst volgens de ridderromans / J. te Winkel [,1894]
- De 22 träöt : 1948-1970, 1970
- The forgotten culture of rural England / [typoscript door Rolf Gardiner], 1929
- [Congresso mondiale del Dopolavoro], z.j.
- Europese gemeenschap voor kolen en staal, 1959. - Met een artikel over mijnbouw door D.J. van der Ven. - Bevat typoscript.
174:44.26
Zelfstandige publicaties. 1894-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- De Kaptein vaan Köpenick : Mastreechter opera comique in drei acte / door K.A.V.O. ; meziek vaan G. Olterdissen, z.j.
- Meivuur : landelijk spel in 2 bedrijven / Pol de Mont ; getoonzet door Jef van Hoof, 1923
- De bokkenrijders in het land van Valkenburg, of De kluizenaar van Nordkirchen : romantisch historisch drama in een voorspel en vijf bedrijven / tekst en muziek van Huib. Ubaghs, [ca. 1930]
- De bonte tocht / J.W.-spel van Bernard Verhoeven en Fr. van Oldenburg Ermke ; regie: Anton Sweers, 1936
- Officieel feestprograma (feestwijzer) van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest te Arnhem / Uitvoerend Comité, 1919
- Feestgids Grönneger verainen Hilversum en omstreken, 1932 (met toegevoegde toegangsbewijzen en statuten)
- Beiaard-concerten Arnhem, 1930 (met correspondentie)
- Weltkongress Arbeit und Freude Rom 1938-XVI : Einladung, 1938
- Congresso mondiale Lavoro e Gioia Roma 1938 XVI = Welt-kongress Arbeit und Freude Rom 1938-XVI, 1938
- Nationaal folkloristische filmavond : vertooning van de film 'Neerland's volksleven in den oogsttijd', 1934
- Dutch traditional dances in connection with Dutch folk-rites / D.J. van der Ven. - [Tekst van lezing op 'International folk dance festival' in London, 1935]
174:44.27
Zelfstandige publicaties. 1914-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Le carnaval de Binche / Samuel Glotz, z.j. (bevat enige documentatie)
- Questions on phonetics for the use of candidates L.O and M.O.A. / E. van der Ven-ten Bensel, 1921
- Gôndje : operette in drej bedrieve / Sociëteit Elf-Elf, z.j.
- The English folk dance and song society : training syllabus, 1979
- Karneval in Münster / Jobst A. Kissenkoetter, 1958 (bevat knipsels en afbeeldingen)
- De blijde gebeurtenis : kraam en doop in Nederland, 1959 (bevat knipsels)
- Kleinidustrieën ten platten lande : I. Het vervaardigen van rolmatten in het Noorden van Overijssel / bew. door E.M. Meijers, 1906 (bevat knipsels)
- Religieurs kunstnaaldwerk : oud en modern, 1950
- Folklore en scepticisme / A.H. van Dyck, 1934
- Eine Titansarbeit : die Trockenlegung der Zuidersee, z.j. (bevat brochures en knipsels)
- Les splendeurs de la grotte de Han (Belgique) / E. de Pierpont, 1946
- Die Bayerischen Heilbäder, z.j.
- Het beleg van Valkenburg door de Luikenaren in 1465 / J.M. van de Venne, 1926
- Bloemen in en om 's-Gravenhage, 1914 (bevat knipsels)
174:44.28
Zelfstandige publicaties. 1932 en z.j. 1 bundel.
N.B. Bevat:
- Heemkunde cursus van Limburg, z.j.
- Man en macht / Kees van Hoek, 1932 (bevat biografische artikelen over D.J. van der Ven en Julius Röntgen)
174:44.29
Divers drukwerk. 1899-1936. 1 map.
N.B. Bevat:
- [Lijst met 'jodennamen': joodse familienamen in categorieën ingedeeld], z.j.
- Aankondiging van het boek Het Nederlandse interieur door Anne Berendsen, z.j.
- Prospectus voor Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Straff door S.R. Steinmetz, z.j.
- Circulaire van de Zuiderzeetentoonstelling Enkhuizen in 1930, z.j.
- Circulaire van het Comité van een Gedenkteeken op den afsluitdijk der Zuiderzee, 1932
- Stencils van Stichting Het nationale park de Kennemerduinen
- Prospectus van het boek Alte Deutche Bauernmöbel door Heinrich Ottenjan, z.j.
- Circulaires van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie inzake de totstandkoming van een Volkskunde-atlas, 1933-34
- Circulaires van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie inzake een cursus in volkskunde, 1929
- Uitnodiging van de Wetenschapelijke kring te Tilburg inzake een lezing van D.J. van der Ven over gilden, 1936
- Lijst der deelnemers aan de rondreis der buitenlandsche jpurnalisten door Nederland van 15-26 Mei 1928 t.g.v. de Olypische Spelen te Amsterdam, 1928
- Gerubriceerde lijst van professionele tijdschriften met namen en adressen hunner uitgevers, z.j.
- Concertprogramma Zangvereeniging Maastreechter Staar, 1899
- Afleveringen van Het Geuldal, 29 juli en 5 augustus 1899
- Onbeschreven prentbriefkaarten van het IIIº congresso dopolavoristico mondiale, z.j.
174:44.30
Divers drukwerk. 1899-1936. 1 map.
N.B. Bevat:
- Brochure Opgepast er dreigt gevaar [over inflatie]. z.j.
- Prospectussen over Zuiderzee-album, 1933-1934
- Brochure voor het Internationaal congres voor beiaardkunst met tentoonstelling 's-Hertogenbosch, 1925
- Aflevering van Welvaart voor allen, jrg. 1 nr. 4 (1945)
- Knipsels en stencils over de Wondertuyn te Warmond, 1957-58
- Prospectus van het boek De valkerij in de nederlanden door A.E.H. Swaen, z.j.
- Akte van bekwaamheid voor Lager Onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes (niet ingevuld), z.j.
- Manifest aan de Wageningse bevolking van het Mei-comité [1949]
- Enkele punten uit het verkiezingsprogram van het Jong Conservatief Verbond, z.j.
- Mededelingen van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, 1957
- Brochure voor Donum Natalicium Schrijnen, 1929
- Folder van Heidelberger Karneval, 1953
- Envelop met uitnodiging aan D.J. van der Ven voor de Volkskundedag, 1961
- Prospectus voor het boek Met de gaostok door Twente en Salland door D.J. van der Ven, 1968
- Folder van 8. Weihnachtsausstellung van de Werkgemeinschaft für Handwebkunst, 1965
- Folder voor het boek Heilige moeders door Pater Willibrord, z.j.
- Wat kan er hier te lande meer dan tot dusverre gedaan worden tot bescherming der nuttige vogels? door E.D. van Dissel, z.j.
- Stofomslag van het boek Volksdans in Nederland door E van der Ven-ten Bensel en D.J. van der Ven, z.j.
- Prospectus van de Volkskunde-atlas, z.j.
- Uitnoodiging voor de huishoudelijke vergadering can de Zuidnederlandsche Centrale voor Folklore-onderzoek, 1934
- Prospectus voor het boek Asselt aan de Maas door D.J. van der Ven, z.j.
- Folders van concerten van Het Gelders orkest in de Reehorst te Ede, 1956-1959
- Hallo..... met wie? : 2 komische telefoongesprekken voor 1 heer / Fred van Dam, z.j.
- Het spook van Assumburg / Jan Post, z.j.
- Los omslag van brochure Neerland's volksleven in de lente / D.J. van der Ven, z.j.
- Folder over Enkhuizen, z.j.
- Kaart met kamernummer Kurhaus, Bad Kreuznach, 1962
- Brochure De kikvorschen 40 jaar, z.j.
- Revisie-exemplaar van de publikatie De omgekeerde wereld door Melis Stoke
- Kaartje met de duintereinen bij Bergen en tussen Egmond en Wijk aan Zee
- Uitnoodiging tot het bijwonen eener voordracht over De afsluiting en de droogmaking van de Zuiderzee door V.P.J. de Blocq van Knuffeler, 1928
- Bestelkaarten en prospectus voor de albums van De afsluiting en de droogmaking van de Zuiderzee, z.j.
- Kalender 1946, uitg. In de Zunne
- Aanplakbiljet concert Zangvereeniging Maastreechter Staar, z.j.
- Das fränkische Dorf, Vorträge, 1964
- The Springhead Ring 1961-1962
- Folder Avifauna, z.j.
- Brochure van Deutsches Volkstum als Minderheit / Paul Rohrbach[,1926]
- Prospectus voor Urkunden und Gestalten der Germanisch-Deutschen Glaubensgeschichte door J.W. Hauer, z.j.
- Prospectus voor P.W. Schmidt S.V.D.-Festschrift, 1928
- Diverse kaartjes: een predikbeurt in 1899 in Valkenburg door Ds. Peaux; visitekaartje W. Roijen, Geulem; Van Overbeke, Hoogleraar en advocaat; Karl Wiepen, Münster; Am. Burssens, Gentbrugge; Teilnemerkarte für den Lehrgang in Köln, Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen, 1928; Kurt Heckscher, Hannover; uitnodiging Deutsche Verein, Arnhem.
174:44.33
Afbeeldingen. Z.j. 1 bundel.
N.B. Diverse onderwerpen, o.m. huizen in de Jordaan, Hindelooper dracht, stoelen, Morsbach, ets van Jan C. van der Ven (>>>grootformaat map), Eerste folkloredag 1934 (met D.J. van der Ven), Weldam.
174:44.34
Bladmuziek. 1889 en z.j. 1 bundel.
N.B. Gedrukt en in handschrift. O.a.:
- De pinksterkroon is weer in 't land/Hei 't was in de Mei/Hoe kan een zee zijn zonder baren e.d.
- Muziekboekje kerstliedjes
- Visages de a chanson, 1965
- Kerstlied / Rudolf de Heus
- Geef mij / Joseph Kerbosch
- Muziek voor den Oogstfilm / Julius Röntgen
- Muziek bij de heemkundige dorpsfilm van Asselt aan de Maas / Julius Röntgen
- Le carnaval de Binche / Rodenbach & Deneufbourg, 1889
- Loverkens / Henrike Hoffman van Fallersleben & W.F.G. Nicolaï
- Drie soldatenliedjes / Dirk Witte
- Jamboreeliedje / Jan Schaap
- Hallo Hilversum / Van Weezel en Koppen
174:44.35
Documentatie en foto's. 1927-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake België.
Bevat o.a. de publicaties:
- Oud Brussel : op De Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel, 1935
- Mariavaart Assebroek, 1948
174:44.36
Typoscripten en knipsels. 1951-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Solingen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:44.37
Correspondentie, brochures, wandelkaarten en een foto. 1971 en
z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Valkenburg.
174:44.38
Knipsels. 1930-1941 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Achterhoek.
174:44.39
Correspondentie, afbeelding, reisprogramma, prijslijst en aantekeningen. 1956-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake reis van Van der Ven naar Rheinland-Pflalz.
174:44.40
Afbeeldingen, knipsels, foto's, typoscripten, drukproeven en een bouwtekening. 1950-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake buitenplaatsen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
Bevat een drukproef van een artikel en een bouwtekening betreffende landhuis Schoutenhof te Epen.
174:44.41
Knipsel, afbeeldingen, foto's en toespraak. 1922-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Groningen.
174:44.42
Afbeeldingen, foto's, knipsels en folder. 1958-1967 en z.j.
N.B. Inzake zonnewijzers, fonteinen en tuinbeelden.
174:44.43
Knipsels, afbeeldingen, brochure en foto's. 1952 en z.j.
N.B. Inzake tuinen.
174:44.44
Knipsels, drukwerk en aantekeningen. 1899-1966 en z.j.
N.B. Inzake volksgeneeskunde.
Bevat de publicaties:
- Die Pflanze im Zauberglauben / G.W. Gessmann, z.j.
- Volksgeneeskunde in West-Friesland / J. de Wit, 1924
- Jahr im oberbayerischen volksleben / Hofrath Dr. M. Höfler, 1899
- De Chirurgijn-kermisreiziger / M.A. van Andel, 1919
174:45.1
Overdrukken en zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1910-1959. 1 doos.
N.B. Bevat:
Overdrukken:
- Het land van "Lüttje deerns" en "Ammersche jongs". - Overdruk uit: Morks' magazijn, 1913.
- Kerk-dansen, lente-reien en kinderspelletjes, folkloristisch bekeken. - Overdruk uit: Vragen van den dag, 1926 (4 ex.)
- De toekomst van het Nederlandsche openluchtmuseum. - In: Bijdragen en mededeelingen van het Nederlandsch Openluchtmuseum te Arnhem; nr. 13, 1928.
- De Saltner in den Tiroler wijnbouw. - In: Jaarboek 1934 / Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars.
- Dutch traditional dances in connection with Dutch folk-rites / D.J. van der Ven. - Tekst van lezing op 'International folk dance festival' in London, 1935.
- De bloemtapijten der Sacramentsprocessie te Asselt a/d Maas. - Overdr. uit: De Brabantsche Folklore; Jrg. 17, nr. 101, mei 1938.
- Geen volksopbouw zonder volkskunde. - Overdruk uit : Haagsch maandblad; dl. 34, nr. 3, september 1940.
- Een volksculturele jubileumtaak voor onze bond. - In: Herdenkingsboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Nederlandse Bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen, 1930-1940 (2 ex.).
- Niederländische Volkskünstler. - Sonderdruck aus: Volkswerk, 1942, p. 206-226. (6 ex.)
- Het Lobithse schuttersgilde "Eendracht maakt macht" viert zijn 300-jarig bestaan. - In: Derde eeuwfeest schuttersgilde 'Eendracht maakt macht', 1948.
- Het bier in de Nederlandse historie en folklore. - Overdruk uit: Nacobrouw jaarboekje, 1949.
- Als op een huis de meiboom in de kap staat. - In: Adresboek voor de bouwnijverheid in Friesland, 1959.

Zelfstandige publicaties (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- [Met de Betuwsche stoomtram door de Over-Betuwe][1]. - Arnhem, [Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij], 1910.
- Musis sacrum Arnhem : restaurant-café en feestgebouw [2].- [Arnhem, s.n., 1911].
- Geïllustreerde reisgids voor Gaasterland [3]. - Dordrecht : Morks, [1913]. - (Morks' Nederlandsche reisgidsen ; 20). - Omslagtitel: Mooi Gaasterland. (3 ex.)
- Het wondere leven der paddenstoelen [6]. - Amsterdam : Meulenhoff, 1915.
- Ons mooie Nederland : Gelderland [7]. - Amsterdam : Meulenhoff, 1915 [in zeer slechte staat].
- Ons mooie Nederland : Gelderland III : Veluwe [9]- Amsterdam : Meulenhoff, 1918.
- Ons mooie Nederland : Limburg [11] / Felix Rutten, D.J. v.d. Ven. - Amsterdam : Meulenhoff, 1918.
- Ons mooie Nederland : Utrecht / J.D.C. van Dokkum, D.J. van der Ven. - Amsterdam : Meulenhoff, 1918.
- De torens zingen! : Nederlandsche torens en hunne klokkenspellen [12]/ Amsterdam : Meulenhoff, [1916].
- Bloemen : Dl.1: Als onze wilde planten vertellen konden van volksgewoonten en volksgeloof : plant-lore [13]. - Amsterdam : Meulenhoff, [1916](2 ex.).
- Blumen der Heimat [14] / von Dietrich von der Ven, Ernst Krauss. - Leipzig : Meulenhoff, 1918.
- Ken ons land en heb het lief [15]. - Amsterdam : Meulenhoff, [1918] (2 ex.).
174:45.2
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1920-1931. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Neerlands volksleven [16A]. - Zaltbommel : Wink, 1920.
- De Vughtsche badplaats: "De IJzeren Man" [17]. - [Vught : s.n., 1921].
- De Vughtsche badplaats: "De IJzeren Man" [17]. - [Vught : s.n., 1921]. - In één band met: Het schoone en schilderachtige Brabantsche dorp Vught. - Vught : Gemeentebestuur van Vught, 1931.
- Het schoone en schilderachtige Brabantsche dorp Vught. - Vught : Gemeentebestuur van Vught, 1931.
- Lente-film composities : Nederlandsche boerendansen [18] / muz. bew. door Julius Röntgen ; folkloristisch ingel. door D.J. van der Ven. - Amsterdam : Alsbach, 1923 [2 ex., incompleet].
- Neerland's volksleven in den zomer : groot nationaal en folkloristisch filmwerk in vier afdeelingen met een voor- en naspel [19]. - [Arnhem : s.n., 1923] (3 ex.).
- Neerland's volksleven in den oogst-tijd : folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel [20]. - [Arnhem : s.n., 1926].
- Kermisviering in Laag-Keppel en Hummelo [21]. - [Doetinchem : Misset, 1926] (2 ex.).
- De Zuiderzee-film : folkloristisch filmwerk in zes afdeelingen [23]. - Oosterbeek : [s.n.], [1928] (9 ex.).
174:45.3
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1927-1929. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Kindervreugd en volksvermaak : een folkloristisch prentenboek [22]. - Rotterdam : Coöperatieve Verbruiksvereeniging "Vooruitgang", 1927 (2 ex., met losse en ingeplakte plaatjes en correspondentie).
- Van vrijen en trouwen op t boerenland [24]. - Amsterdam [etc.] : De Spieghel, 1929 (2 ex.).
174:45.4
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1929-1938. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Onze Nederlandsche jeugd in nationale dracht [25]. - Haarlem : Leupen, 1929 (2 ex.+ losse katernen).
- Heemschut, volkskunst en de drooglegging der Zuiderzee [26]. - Amsterdam : Van Rossen, 1930 (2 ex., met manuscript en knipsels).
- De gilde viert... [27]. - Groningen : Stoomtabaksfabriek Th. Niemeijer, 1931 (3 ex., met losse plaatjes, verzendenvelop).
- De vrouw in de bakkerij [28]. - Zierikzee : Zeelandia, [1938](2 ex.).
- Bak meer Limburgse vla [29]. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.].
- De bakker en het schoolkind [30]. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.](3 ex.).
- Met de kromme arm gaan. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.](2 ex.).
- Het wikkelkind in het geboortebrood. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.](2 ex.).
- Het bakkers-boekje van Zeelandia. - Zierikzee : Zeelandia, [s.a.].
- Van driekoningen-avond en keuninkje spelen (31). -
Baarn : Bosch & Keuning, [1934](3 ex.).
- Met brulfteneugers op stap (33). - Baarn : Bosch & Keuning, [1934].
- Als de oogst wordt ingehaald (35). - Baarn : Bosch & Keuning, [1935](2 ex.).
- Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht (37). - Baarn : Bosch & Keuning, [1936](3 ex.).
- Van knipmutsen en oorijzers (38). - Baarn : Bosch & Keuning, [1937](3 ex.).
- Van scheepje-zeilen en schuitje-varen (40). - Baarn : Bosch & Keuning, [1938](2 ex.).
174:45.5
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1938-1948. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Volksgebruiken en volksfeesten [41A][hoofdstuk uit: Volk van Nederland / J. de Vries, 1938].
- In de bloeiende hof onzer volkscultuur [42]. - Utrecht : Het Spectrum, 1940.
- Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken [43A]. - Leiden: Batteljee & Terpstra, [1941](3 ex.).
- Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken [43B]. - 2e dr. - Heerlen : Winants, [1948].
174:45.6
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1942-1948. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken [43B]. - 2e dr. - Heerlen : Winants, [1948](2e ex.).
- Ons eigen volk in het feestelijk jaar (44). - Kampen : Kok, [1942](2 ex.).
- De volksdans in Nederland (45) / Elise van der Ven-ten Bensel en D.J. van der Ven. - Naarden : A. Rutgers, 1942.
- De heemliefde van het Nederlandsche volk (46). - Naarden : A. Rutgers, [1943](2 ex.).
174:45.7
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1944-1969. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- De herleving van het Nederlandsche volksspel (47). - Naarden : A. Rutgers, 1944 (2 ex.).
- Asselt aan de Maas : kerk en kasteel, boerenheem en volksleven in een Limburgse heerlijkheid (48). - Eindhoven : De Pelgrim, 1948 (2 ex.).
- De metamorfose van ons landhuis "De Meihof". - Amsterdam : Schabora, 1957 (3 ex.).
- De haard in ons volksleven (49). - Bergen op Zoom : Haardenfabriek De Schelde, [1951](2 ex.).
- In de ban van burchten, kastelen en paleizen (50). - Utrecht : Ons Huis, [1965].
- Met de gaostok door Twente en Salland : levende folklore, 1916-1966 (51). - Bergen : Gesto, [1969] (losse katernen).
174:45.8
Zelfstandige publicaties door D.J. van der Ven. 1969-1977. 1 doos.
N.B. Bevat (nummering achter titel verwijst naar Bibliografie door E. van der Ven-ten Bensel, 1978):
- Met de gaostok door Twente en Salland : levende folklore, 1916-1966 (51). - Bergen : Gesto, [1969].
- De Peerdenhemel van Zuudlaordermaark en Groningen als paardenstad (52). - Bergen : Gesto, [1970] (2 ex).
- Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore (53). - Bergen : Gesto, [1971].
- Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje-Nassau (54). - Utrecht : Ons Huis, [1972] (2 ex.).
- Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek (55). - Enschede : Witkam, 1977 (2 ex.).
174:46.1
Overdrukken en zelfstandige publicaties door E. van der Ven-ten Bensel. 1921-1934. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Questions on phonetics for the use of candidates L.O. and M.O.A. - Utrecht : Kemink, 1921.
- Modern Dutch graphic art. - In: Youth : an international quarterly of young enterprise, vol. 2, nr. 11 (1923).
- The character of King Arthur in English literature. - Amsterdam : Paris, 1925 (2 ex.).
- Over oorsprong en beteekenis van den graal. - Overdruk uit: Stemmen des tijds, jrg. 19 (1930) (2 ex.).
- Over oorsprong en beteekenis van den graal : II (slot). - Overdruk uit: Stemmen des tijds, jrg. 19 (1930) (2 ex.).
- Tristan en Iseult. - In: Nederland : verzameling van oorspronkelijke bijdragen op het gebied van letterkunde. - Jrg. 82, afl. 3 (1930).
- De zwaarddans van Tacitus tot de A.J.C.. - In: Opgang, jrg. 8, nr 4 (1930) (2 ex.)
- Een volksdanscursus in het schilderachtige Yorkshire. - Overdruk uit: Vragen van den dag, jrg. 46, 1930.
- Een volksdanscursus in het schilderachtige Yorkshire. - In: Vragen van den dag, jrg. 46 (1930).
- De volksdans in Nederland. - Overdruk uit: Haagsch maandblad, dl. 13, nr. 4 (1930).
- De volksdans in Nederland. - In: Haagsch maandblad, dl. 13, nr. 4 (1930).
- Dutch folk-dances. - Uit: The Journal of the English Folk Dance Society, nr. 4, 1931 (2 ex.).
- Dutch folk-dances. - In: The Journal of the English Folk Dance Society, nr. 4, 1931 .
- 30 contra-dansen uit: "The English dancing master" / door John Playford, London 1650-1728. - Amsterdam [etc.] : De Spieghel, 1931.
- De volksdans herleeft. - Middelburg : Den Boer, [1933] (2 ex.).
- De ontwikkeling van den volksdans in Nederland. - In: De groene Amsterdammer, nr. 2922 (1933).
- 15 gemakkelijke contra-dansen : uit Cecil J. Sharp: "The country dance book", part I, "Twelve traditional dances" en "Five popular dances". - Amsterdam [etc.] : De Spieghel, 1934.
174:46.2
Overdrukken en zelfstandige publicaties door E. van der Ven-ten Bensel. 1934-1981. 1 doos.
N.B. Bevat:
- 10 morris- en zwaarddansen. - Amsterdam [etc.] : De Spieghel, 1934. - Omslagtitel: 10 mannen-dansen (2 ex.).
- Aspects of folk dance in accordance with different stages in the development of folk art. - In: conferentiebundel 'International folk dance festival : abstracts'. -London, 1935. - Bevat ook: Dutch traditional dances in connection with folk-rites / D.J. van der Ven.
- Aspects of folk dance in different stages of natonal development. -Tekst van lezing op 'International folk dance festival' in London, 1935 (2 ex.).
- Aspects of folk dance in different stages of natonal development. - In: Journal of the English folk dance and song society. : volume 2 : international festival number. - London : Cecil Sharp House, 1935. - Bevat ook: Dutch traditional dances in connection with Dutch folk-rites / D.J. van der Ven.
- Volksliederen en het onderzoek naar hun oorsprong. - Overdruk uit: Haagsch maandblad, dl. 29, nr. 4 (1938) (2 ex.).
- Volkszang en volksdans. - In: Volk van Nederland; samengest. onder leiding van Jan de Vries; met medew.
van P.W.J. van den Berg ... [et al.]. - 3e, gew. dr. - Amsterdam : Elsevier, 1943. - p. 331-357 (3 ex.).
- 15 gemeenschaps- en mannendansen. - Naarden : Rutgers, 1943.
- Dances of the Netherlands. - London : Parrish, 1949.
- The great family of Indo-Germanic languages. - In: Seydell quarterly, vol. 12, nr. 1 (1959).
- Hague hopjes. - In: Seydell quarterly, vol. 12, nr. 3 (1960).
- A Dutch Palmpasen.- In: Seydell quarterly, vol. 14, nr. 3 (1962).
- Volksdansen vroeger en nu. - Arnhem : Gysbers & Van Loon, 1981 (2 ex. + drukproef in losse katernen).
174:47.1
Tijdschriften. 1953-1973. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Algemeen zuivelblad : officieel orgaan van de Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne. - jrg. 46, nr. 6, 7, 11, 19, 23, 26 + Extra nummer (1953); jrg. 47, nr. 5, 7, 8, 17, 18, 23-25 (1954); jrg. 48, nr. 2, 6, 7, 19, 26 + NIZO-nummer (1955); jrg. 49, nr. 9 (1956).
- De antiquaar : tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren. - jrg. 3, nr. 2, 6 (1972); jrg. 4, nr 1 (1973).
- Arts en auto : officieel orgaan van de Vereeniging van Artsen-Automobilisten. - Jrg. 22, nr. 7, 17, 21 (1957); jrg. 23, nr. 2, 3, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, kerstnummer (1958); jrg. 24, nr. 3, 4, 13, 14, kerstnummer (1959).
174:47.2
Tijdschriften. 1960-1969. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Arts en auto : officieel orgaan van de Vereeniging van Artsen-Automobilisten. - Jrg. 25, nr. 3, 7, 13, kerstnummer (1960); jrg. 27, nr. 6, 9-11, 18, 19, kerstnummer (1961); jrg. 28, nr. 3, 8, 16 (1962); jrg. 29, nr. 11, 15, 22, kerstnummer (1963); jrg. 29, kerstnummer (1964); jrg. 31, nr. 4, 22 (1965); jrg. 32, nr. 1, kerstnummer (1966); jrg. 33, nr. 17, 22, kerstnummer (1967); jrg. 34, nr. 19 (1968); jrf. 35, nr. 7, 21 (1969).
174:47.3
Tijdschriften. 1956-1976. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Arts en auto : officieel orgaan van de Vereeniging van Artsen-Automobilisten. - Jrg. 36, nr. 7, 12 (1970); jrg. 37, nr. 4, 7, 11, 12, 17, 22 (1971); jrg. 38, nr. 2, 3 (1973); jrg. 40, nr. 2, 6 (1974); jrg. 42, nr. 8 (1976).
- Auto touring : maandelijks tijdschrift van de touring club van België. - okt. 1960, sept. 1961, april 1962.
- Onze bejaarden : maandblad gewijd aan de belangen der bejaarden in Nederland. - Voortgez. als: De bejaarden. - jrg. 2, nr. 12 (1956); jrg. 3, nr. 7 (1957); jrg. 4, nr. 5, 10, 11 (1958); jrg. 5, nr. 4 (1959); jrg. 14, nr 7 (1968); jrg. 16, nr. 23 (1970); jrg. 17, nr. 10, 14 (1971); jrg. 18., nr. 15 (1972).
- Binnen : tijdschrift voor het Wonen. - Jrg. 1, nr. 3, 4 (1957); jrg. 2, nr. 1, 2, 4 (1958); jrg. 3, nr. 1 (1959).
- Bondsorgaan Sint Lucas : officieel orgaan Ned. kath. Bond van Schilderspatroons "St. Lucas". - Jrg. 41, nr. 4 (1963); jrg. 42, nr. 6, kerstnummer (1964);jrg. 43, nr. 25 (1965); jrg. 44, nr. 7, 24 (1966); jrg. 45, nr. 6, 7, 19, 24 (1967).
174:47.4
Tijdschriften. 1912-1970. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Bondsorgaan Sint Lucas : officieel orgaan Ned. kath. Bond van Schilderspatroons "St. Lucas". - Jrg. 46, nr. 1, 4-6, 8, 14, 15, 17, 25 (1968); jrg. 47, nr. 1-3 (1969); jrg. 48, nr. 3, 4, 11, 12 (1970).
- Bouw : centraal weekblad voor het bouwwezen in Nederland en België. - Jrg. 20, nr. 5 (1965).
- Bouwkunst : tweemaandelijksch tijdschrift / uitgave van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Jrg. 4, afl 6 (1912)(3 ex.).
- Camping : tips voor kamperen en buitenleven. - Voortg. als: Camping & caravaning. - Jrg. 1, nr. 7, 10, 12 (1959); jrg. 3, nr. 5 (1961); jrg. 4, nr. 12 (1962); jrg. 5, nr. 2 (1963); jrg. 6, nr. 2, 4 (1964); jrg. 7, nr. 12 (1965); jrg. 9, nr. 8 (1967); jrg. 10, nr. 8 (1968).
- Coastal shipping : internationaal maandblad voor de kustvaart. - Jrg. 2, nr. 7 (1961).
- De conservator : officieel orgaan van de unie van ijsbereiders en patates-frites bakkers. - Jrg. 25, nr. 13, 15, 17, 18 (1961); jrg. 26, nr. 5, 10, 14 (1962); jrg. 27, nr. 2, 13 (1963).
- Consudel : maandblad gewijd aan de belangen van industrie en handel op het gebied van cacao, chocolade, suikerwerken, koek, banket, biscuit en delicatessen. - Jrg. 12, nr 2, 6 (1954/55); jrg. 13, nr. 6, 9 (1956); jrg. 14, nr. 10 (1957); jrg. 15, nr. 6 (1958).
174:47.5
Tijdschriften. 1960-1970. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Consudel : maandblad gewijd aan de belangen van industrie en handel op het gebied van cacao, chocolade, suikerwerken, koek, banket, biscuit en delicatessen. - Jrg. 17, nr. 5 (1960); jrg. 20, nr. 10 (1963); jrg. 22, nr. 2 (1965); jrg. 23, nr. 2, 3 (1965/66); jrg. 24, nr. 1, 2, 4-6, 10, 12 (1966-67); jrg. 25, nr. 1, 2, 7, 12 (1967-68); jrg. 26, nr. 3, 5, 10 (1969); jrg. 27, nr. 1, 4, 10, 11 (1970).
174:47.6
Tijdschriften. 1951-1979. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Consudel : maandblad gewijd aan de belangen van industrie en handel op het gebied van cacao, chocolade, suikerwerken, koek, banket, biscuit en delicatessen. - Jrg. 28, nr. 2, 7 (1970-71); jrg. 29, nr. 5, 7, 10, 12 (1972); jrg. 30, nr. 3, 6, 7 (1973); jrg. 31, nr. 3, 8 (1974); jrg. 32, nr. 2, 10 (1974-75); jrg. 36, nr. 3 (1979).
- De fabrieksbode. - Jrg. 51, nr. 49, 50, 52 (1932); jrg. 52, nr. 3, 5, 7-9, 14, 16, 21-23 (1933).
- Fordwereld. - Jrg. 14, nr. 12 (1951); jrg. 15, nr. 8 (1952); jrg. 16, nr. 12 (1953); jrg. 17, nr. 3, kerstnummer (1954); jrg. 18, kerstnummer (1955); jrg. 19, nr. 7, kerstnummer (1956); jrg. 21, nr. 9 (1958).
- Gemeenschappelijk belang : weekblad voor de detailhandel in brandstoffen. - Jrg. 53, nr. 35, 40, 48-51 (1961); jrg. 54, nr. 1-3, 6-10 (1961).
- Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. - Juli 1971.
- Groen : maandblad gewijd aan vegetatie, dendrologie, sortiment, kwekerij, tuin, park, landschap, recreatie. - Jrg. 27, nr. 11, 12 (1971)
- Herfstlicht : maandblad voor ouderen. - No. 2, 1961.
174:47.10
Tijdschriften. 1922-1926. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Ons eigen tijdschrift (hoofdredacteur: D.J. van der Ven). - nr. 1 (1922), jan. 1923 (2 ex.), febr. 1923, maart 1923, april 1923, mei 1923, juli 1923, aug. 1923, sept. 1923, nov. 1923, dec. 1923, febr. 1924, juli 1924, sept. 1924, okt. 1924, nov. 1924, juni 1925, juli 1925, aug. 1925, sept. 1925, okt. 1925, febr. 1926, maart 1926, april 1926, mei 1926, juni 1926, aug. 1926, sept. 1926, okt. 1926.
174:47.7
Tijdschriften. 1950-1967. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Hoe wonen wij? maandblad voor wooncultuur (hoofdredacteur: D.J. van der Ven). - Jrg. 1, nr. 1-9 (2 ex. van nrs. 1-3, 5-9)(1950/51).
- De hoefslag : maandblad voor de ruitersport. - Jrg. 16, nr. 6, 19-22, 39, 42-44, 46-53 (1964); jrg. 17, nr. 7, 33 (1965); jrg. 18. nr. 1, 2, 52, kerstnummer (1966); jrg. 19, nr. 43 (1967).
- Holland : Land unde Leute / Nachrichtenmagazin der Niederlande für die deutschsprechenden Länder. - Jrg. 1, nr. 1-4 (1959).
- Het horeca-bedrijf. - Jrg. 57, nr. 17, 19, 20 (1963); jrg. 58, nr. 1, 3, 5 (1964); jrg. 60, nr. 4 (1966).
174:47.8
Tijdschriften. 1949-1969. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Het horeca-bedrijf. - Jrg. 61, nr. 7, 17, 24 (1967); jrg. 62, nr. 3, 5, 8, 9, 17 (1968).
- Huizen en grond. - Jrg. 1, nr. 1 (1954).
- IJzerwaren / Nederlandse Vereeniging van IJzerhandelaren. - Jrg. 52, nr. 896-898 (1964); jrg. 53, nr 900, 910, 911 (1965); jrg. 54, nr. 912 (1966); jrg. 55, nr. 924, 925, 926, 932 (1967); jrg. 56, nr 939, 940, 946 (1968); jrg. 57, nr. 949, 951, 952 (1969).
- Het kind : maandblad voor ouders en opvoeders. Jrg. 54, nr. 11 (2 ex.)(1955).
- Lindbergh post : maandblad voor tourisme. - Jrg. 1, nr. 7, 9, 11 (1949); jrg. 3, nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 (1951).
174:47.9
Tijdschriften. 1949-1968. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Medisch contact : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. - Jrg. 20, nr. 46 (1965).
- CMC melk : orgaan van de Coöperatieve Melkcentrale. - Jrg. 11, nr. 15-18, 26 (1955/56); jrg. 12, nr. 4, 9, 18 (1956/57); jrg. 13, nr. 3, 11, 12, 25 (1957/58); jrg. 14, nr. 8, 9, 17 (1958/59); jrg. 15, nr. 17, 25 (1959/60).
- Moeder : vrouwenpost. - 1960, nr. 11, 1961, nr. 2.
- Naarden nieuws / NV Chemische Fabriek Naarden. Jrg. 10, nr. 98, 105 (1959); jrg. 11, nr. 112 (5 ex. in verschillende talen)(1960).
- Nammogram : personeelsblad van de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij. - Jrg. 7, nr. 10, 13, 16 (1966).
- Het nationale kompas : driemaandelijkse uitgave van de Nationale Levensverzekeringsbank. - Jrg. 31, nr. 4 (1958); jrg. 34, nr. 2 (1961).
- Natuursteen : officieel maandelijks orgaan van de ANBS. - nr. 186 (1962); nr. 189, 197, 200 (1963); nr. 201, 204, 205, 207 (1964); nr. 221-224 (1965); nr. 227-230 (1966).
- Nederland - Noord-Europa : monthly review devoted to fostering the trade and the cultural relations between Northern Europe (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) and the Netherlands : [official periodical of the Netherlands-Northern-Europe Institute]. - Vol. 3, nr. 2, 3 (1950).
- Nederlands fabrikaat. - Febr. 1964.
- Nederlands studieblad. - Jrg. 11, nr. 11 (1949); jrg. 12, nr, 1, 4, 5 (1949).
- Nederlands transport : officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Transport-ondernemingen. - Jrg. 5, nr. 26 (1953).
- De Nederlandse pluimveehouderij / Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. - Jrg. 1, nr. 11 (1967)
- Niveau : maandblad voor klank, kleur, vorm. - No. 6, 7 *1958).
- Ons jonge platteland : maandblad van de CPJ. - Jrg. 27, nr. 9, 10, 11 (1965); jrg. 28, nr. 3, 9, 11 (1966); jrg. 29, nr. 1, 7, 11 (1967); jrg. 30, nr. 2 (1968).
- Ontginning : maandblad voor Katholieke Jonge Boeren en Tuinders. - Jrg. 1, nr. 12, 14 (2 ex.) (1949); jrg. 3, nr. 3, 4 (1951); jrg. 4, nr. 10 (1952).
174:47.11
Tijdschriften. 1910-1966. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Op de hoogte : maandschrift voor de huiskamer. Jrg. 7, nr. 1-12 (1910).
- Op den uitkijk : christelijk cultureel maandblad. - nr. 9, 11 (1960); nr. 4, 6, 12 (1961); nr. 3, nr. 5, 6, 8 (1961/62); nr. 1, 4, 8, 9 (1962/63); nr. 4, 5, 7, 9, 10, 12 (1964); jrg. 38, nr. 3, 9 (1965); jrg. 39, nr. 2, 5 (1966).
174:47.12
Tijdschriften. 1952-1963. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Op de Solex : maandblad voor Solex-enthousiasten in Nederland en België. - Jrg. 3, nr. 10, 11 (1952); jrg. 4, nr. 3, 4, 6, 8 (1952/53).
- 't Oranjeboomblad : huisorgaan van de N.V. brouwerij d'Oranjeboom. - Jrg. 3, nr. 3, 4 (1956); jrg. 8, nr. 2 (1960); jrg. 10, nr. 7 (1963).
- PJGN-Maandblad : maandblad Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland. - Jrg. 7, nr. 12 (1955); jrg. 8, nr. 4, 6, 7, 11, 12 (1956).
- De pootaardappelhandel / uitg. van de Nederlandse Federatie voor de Handel in Pootaardappelen. - Kerstnummer 1955.
- Postiljon : maandblad voor mensen die van reizen houden. - Jrg. 2, nr. 2, 3, 7, 9 (1963).
- De reservist : orgaan van het corps reserve-gemeentepolitie Zwolle. - Jrg. 6, nr. 7 (1958); jrg. 7, nr. 2 (1959).
- Schildersblad : algemeen vakblad voor het schildersbedrijf. - Jrg. 57, nr. 49, 52 (1956); jrg. 58, nr. 1, 2, 14, 15, 51 (1956/57); jrg. 59, nr. 18 (2 ex.), 19 (2 ex.), 36-40, 45-47 (1957/58); jrg. 60, nr. 3-5, 9 (1958); jrg. 61, nr. 9, 35, 36 (1958/59); jrg. 62, nr. 34 (1960); jrg. 63, nr. 14, 34, 47 (1961/62); jrg. 64, nr. 10, 13, 17, 34, 44 (1962/63).
174:47.13
Tijdschriften. 1915-1963. 1 doos.
N.B. Bevat:
- De schilder : orgaan van de bond van Nederlandsche schilderspatroons. - Jrg. 73, nr. 23, 26 (1961), jrg. 74, nr. 8, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 49 (1962); jrg. 75, maart, mei, dec. (1963)
- De schilder : vak- en studieblad. - Jrg. 17, nr. 26 (1963); jrg. 18, nr. 6, 7 (1964).
- De schoenwereld : vakblad voor de schoen- en lederbranche. - Jrg. 30, nr. 11, 12 (1953); jrg. 31, nr. 3, sept. (1954).
- Schoon-Nederland : geïllustreerd blad tot bevordering van het vreemdelingenverkeer (1915-1919 onder redactie van D.J. van der Ven). - Jrg. 2, nr. 12 (2 ex.)(1915); jrg. 3, nr. 3, 4 (2 ex.), 6 (2 ex.), 8, 12 (2 ex.) (1916); jrg. 4, nr. 2 (2 ex.), 3, 4 (2 ex.), 5, 6, 8, 9 (2 ex.) (1917); jrg. 5, nr. 8 (2 ex.), 9 (2 ex.), 10 (2 ex.), 11 (2 ex.), 12 (2 ex.)(1918); jrg. 6, nr. 4 (2 ex.), 5 (2 ex.), 6, 7, 8, 9 (2 ex.), 10 (2 ex.), 11 (2 ex.), 12 (2 ex.)(1919); + 2 ex. van de brochure 'Wat de pers zegt van Schoon-Nederland' [1917].
174:47.14
Tijdschriften. 1915-1966. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Schoon-Nederland : geïllustreerd blad tot bevordering van het vreemdelingenverkeer (1915-1919 onder redactie van D.J. van der Ven). - Jrg. 2, nr. 10 (1915) - jrg. 6, nr. 19 (1919). - Afleveringen gebonden + brochure 'Wat de pers zegt van Schoon-Nederland' [1917].
- De schouw : officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Verwarmings- en Huishoudelijke Artikelen (V.H.V.H.). - Jrg. 9, nr. 11 (1955); jrg. 11, nr. 3, 7, 8 (1957); jrg. 12, nr. 3-5, 8, 10, 12 (1958); jrg. 13, nr. 1, 2 (1959); jrg. 17, nr. 7, 10 (1963); jrg. 18, nr. 5, 8, 9, 11, 12 (1964); jrg. 19, nr. 1, 3, 10 (1965); jrg. 20, nr. 4 (1966).
174:47.15
Tijdschriften. 1951-1969. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Specimina Specia : tijdschrift voor hen die zich in dienst stellen van de medische wetenschap. - Jrg. 6, nr. 27 (1965); jrg. 7, nr. 35 (1966).
- Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie. - Jrg. 2, nr. 10 (1967).
- Spreekuur thuis / Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. - nr. 5, 7, 9, 11 (1959); jrg. 2, nr. 1 (1959); jrg. 3, nr. 10 (1961); jrg. 4, nr. 10 (1962); jrg. 5, nr. 1, 9 (1963); jrg. 7, nr. 1, 2, 12 (1964/1965); jrg. 8, nr. 1 (1965); jrg. 10, nr. 5 (1968); jrg. 12, nr. 2 (1969).
- De toerist : orgaan van de Vlaamse Toeristenbond. - jrg. 35, nr. 4 (1956).
- Koninklijke touring club van België. - Jrg. 63, nr. 12 (1957); jrg. 64, nr. 5 (1958).
- De tuinbouw : maandblad voor alle takken van de tuinbouw. - Jrg. 6, nr. 12 (1951).
- Vakblad voor loodgieters, fitters en sanitair-installateurs. - Jrg. 11, nr. 47 (1953); jrg. 12, nr. 17, 44 (1954); jrg. 13, nr. 3, 6, 44 (1955); jrg. 14, nr. 1, 12, 14, 21, 40, 42, 51/52 (1956); jrg. 15, nr. 31-33 (1957); jrg. 16, nr. 3, 4, 15, 16, 36, 45 (1958); jrg. 17, nr. 19, 32, 33, 36, 38, 39, 43 (1959); jrg. 18, nr. 9, 19, 36, 52, 53 (1960); jrg. 19, nr. 3, 27, 36 (1961).
174:47.16
Tijdschriften. 1950-1973. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Vakblad voor de meubelindustrie. - Jrg. 34, nr. 29, 31, 45 (1953); jrg. 35, nr. 3, 4, 12/13 (1953); jrg. 36, nr. 41, 44, 46 (1955); jrg. 37, nr. 2-4, 6 (1955); jrg. 40, nr. 12, 17, 20, 28, 30 (1958/59); jrg. 42, nr. 30, 31, 50, 51 (1961); jrg. 43, nr. 21, 28 (1962); jrg. 44, nr. 32 (1963).
- Volkshuisvesting : maandblad van het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting, Nationale Centrale van Katholieke Woningbouwverenigingen. - Jrg. 10, nr. 11 (1958).
- Wegen : tijdschrift gewijd aan de weg, het luchtvaartterrein en het verkeer. - Jrg. 24, nr. 4, 12 (1950); jrg. 27, nr. 12 (1953).
- Wijn : maandblad voor liefhebbers van de wijn. - November 1951.
- Wikor : algemeen kunsttijdschrift. - Jrg. 8, nr. 11 (1960); jrg. 10, nr. 3 (1962).
- Ons Zeewezen. - Jrg. 51, nr. 12 (1962), jrg. 53, nr. 5 (1964); jrg. 59, nr. 12 (1970).
- Zeewezen : opinieblad voor marine en koopvaardij. - Jrg. 60, nr. 12 (1971); jrg. 61, nr. 9, 11 (1972); jrg. 62, nr. 2 (1973).
174:47.17
Tijdschriften. 1954-1960. 1 doos.
N.B. Bevat:
- De fietsmotor : maandblad voor de berijders van rijwielen met hulpmotor. - Jrg. 4, nr 1, 3, 7, 10, 12 (1954).
- Bromfiets : het oudste bromfietsblad ter wereld. - Jrg. 5, nr. 5-7 (1954); jrg. 6, nr. 3, 4, 6, 8-12 (1955); jrg. 7, nr. 1-7, 9, 10 (1956); jrg. 8, nr 1-3, 5-7, 9-12 (1957); jrg. 9, nr. 1, 3-8, 10-12 (1958); jrg. 10, nr. 1-9, 11, 12 (1959); jrg. 11, nr. 1-4 (1960).
174:47.18
Tijdschriften. 1952-1960. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Bromfiets : het oudste bromfietsblad ter wereld. - Jrg. 11, nr. 5-12 (1960).
- Scooter : maandblad voor scooter-enthousiasten. - Jrg. 1, nr. 5, 6, 8, 9 (1954); jrg. 2, nr. 8 (1955); jrg. 3, no. 2, 3, 5, 6, 8-11 (1956); jrg. 4, nr. 1, 2, 5-9, 11 (1957); jrg. 5, nr. 1-3, 6, 7, 9, 12 (1958); jrg. 6, nr. 1, 4, 8, 10 (1959); jrg. 7, nr. 1-12 (1960).
- Kali / uitg. der N.V. Nederlandsche Kali-Import Maatschappij. - Nr. 22 (1954), nr. 27 (1956).
- Voorlichtingsblad / N.V. Centrale Suiker Maatschappij. - Nr. 76, 77, 79, 80, 82-88, 90-97, 100-102, 104-106, 108, 116, 118, 119, 126, 128, 129, 131, 135-138, 140, 146-150, 152, 153, 156, 157 (1952-1959).
174:47.19
Tijdschriften. 1955-1968. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Ons huis : maandblad voor de woninginrichting. - Jrg. 13, nr. 10 (1955); jrg. 17, nr. 4, 9 (1959); jrg. 18, nr. 5, 6, 8 (1960); jrg. 19, nr. 4, 5, 6 (1961); jrg. 20, nr. 7 (1962); jrg. 21, nr. 1, 2 (1963); jrg. 24, nr. 7-11 (1966); jrg. 26, nr. 2, 4 (1968).
174:47.20
Tijdschriften. 1949-1972. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Ons huis : maandblad voor de woninginrichting. - Jrg. 26, nr. 5, 10, 12 (1968); jrg. 27, nr. 2, 5, 7 (1969); jrg. 28, nr. 8, 10, 12 (1970); jrg. 29, nr. 3, 5, 7, 9, 11, 12 (1971); jrg. 30, nr. 2 (1972).
- Wereld : populair-wetenschappelijk maandblad. - Nr. 31, 36, 37 (1949); nr. 39, 43 (1950).
174:47.21
Tijdschriften. 1926-1965. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Wereld : populair-wetenschappelijk maandblad. - Nr. 155, 157 (1959); nr. 163 (1960); nr. 181 (1961); 185, 193 (1962); jrg. 19, nr. 229, 230 (1965).
- Viruly's technisch maandblad voor de waschindustrie. - Jrg. 6, nr. 8, 10 (1940); jrg. 7, nr. 1, 12 (1940-41).
- Vragen van den dag : maandschrift voor Nederland en koloniën. - Jrg. 12, mei (1926).
- Oostvlaamsche Zanten : 2e lustrum-nummer 1930-1935.
- Textilia : weekblad voor de detailhandel in textiel, dames- en herenmode en woninginrichting. - Jrg. 35, nr. 1249 (1956).
- Tussen neus en lippen : personeelsorgaan van International Flavours & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. - Jrg. 19, nr. 8 (1961).
- Werk en vreugd : maandblad gewijd aan de wederopheffing onzer volkswelvaart door arbeid, mede door tewerkstelling van jonge werkloozen. - Nr. 20 (1940).
- Camiz mededelingen. - Jrg. 2, nr. 4, 7-11 (1951); jrg. 2, nr. 1-11 (1951/52); jrg. 3, nr. 1-7, nr. 8 (2 ex.)(1952/53); jrg. 4, nr. 3, 4, 10 (1953/54); jrg. 5, nr. 2-4, 6, 9 (1954/55); jrg. 6, nr. 2, 4, 9, 10 (1955/56); jrg. 7, nr. 4, 5 (1957).
- Natuur en techniek. - Jrg. 28, nr 7, 9, 10, 12 (1960); jrg. 29, nr. 8, 10, 12 (1961); jrg. 30, nr. 4-7, 10 (1962); jrg. 31, nr. 7 (1963); jrg. 32, nr. 2, 3 (1964); jrg. 33, nr. 10 (1965).
174:47.22
Tijdschriften. 1932-1940. 1 doos.
N.B. Bevat:
- De volksdansmare voor de vrienden van de Meihof / uitgave van het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen (N.C.B.V.) te Oosterbeek (redactie: E. van der Ven-ten Bensel). - Jrg. 1, nr. 1 (1932); jrg. 3, nr. 1 (1934); jrg. 4, nr. 1, 2,3 (1935/36); jrg. 5, nr. 3 (2 ex.)(1937); jrg. 6, nr. 1 (2 ex.), 2 (2 ex.), 3 (2 ex.)(1937/38); jrg. 7, nr 1 (2 ex.), 2 (2 ex.), 3 (2 ex.)(1938/39); jrg. 8, nr. 1 (2 ex.)(1940).
- De volksdansmare voor de vrienden van de Meihof / uitgave van het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen (N.C.B.V.) te Oosterbeek (redactie: E. van der Ven-ten Bensel). - Jrg. 1, nr. 1 (1932)- jrg. 8, nr. 1 (1940). - Gebonden.
174:47.23
Tijdschriften. 1910-1911. 1 map.
N.B. Bevat:
- Eigen haard. - Jrg. 36, nr. 50 (1910); jrg. 36, nr. 51 [bijvoegsel 'Van week tot week'](1910); jrg. 37, nr. 12, 13, 20, 21, 42 (1911).
174:47.24
Tijdschriften. 1912-1915. 1 map.
N.B. Bevat:
- Eigen haard. - Jrg. 38, nr. 6, 27-29 (1912); jrg. 41, nr. 7, 12, 48 (1915).
174:47.25
Tijdschriften. 1916-1934. 1 map.
N.B. Bevat:
- Eigen haard. - Jrg. 42, nr. 9, 14, 15, 45 (1916); jrg. 43, nr. 24 (1917); jrg. 44, nr. 2, 23 (1918); jrg. 57, nr. 7 (1931); jrg. 60, nr. 48, 49 (1934).
174:47.26
Tijdschriften. 1919. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Kunst in Arnhem : geïllustreerd maandschrift voor kunst en toegepaste kunst in stad en land (redactie: D.J. van der Ven). - Afl. 2 (2 ex.), 5 (2 ex.), 10 (alleen omslag), 11 (2 ex.), 12 (2 ex.) (1919).
174:47.27
Tijdschriften. 1911-1916. 1 map.
N.B. Bevat:
- De Kampioen : ANWB toeristenbond voor Nederland. - Jrg. 28, nr. 30 (2 betreffende groenten en fruit.ex.), 31 (2 ex.)(1911); jrg. 32, nr. 10, 12 (1915); jrg. 33, nr. 33, 36 (2 ex.)(1916).
174:47.28
Tijdschriften. 1949-1953. 1 map.
N.B. Bevat:
- Reflets du tourisme / publié par le Royal Touring Club de Belgique. - Jrg. 1, nr. 6 (1951); jrg. 4, nr. 1 (1954).
- Timotheüs : geïllustreerd weekblad. - Jrg. 54, nr. 39, 54 (1949); jrg. 55, nr. 1, 8 (1950).
- Vacantie : informatie- en programmablad voor reizen en verkeer van de Internationale Reisorganisatie Hotel-Plan. - Jrg. 4, nr. 7 (2 ex.)(1953).
174:47.29
Tijdschriften. 1917-1947. 1 map.
N.B. Bevat:
- De automaat / uitgave van N.V. Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum "De Automaat". - Jrg. 1, nr. 42, 43 (1924/25); jrg. 2, nr. 5, 6, 9-11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 29, 33-35, 37, 41, 43, 44, 46 (1925); jrg. 3, nr. 4, 6, 8, 14, 15, 19, 21-23, 25-27, 29, 46 (1926); jrg. 4, nr. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 (1927); jrg. 6, nr. 13, 15, 17-19 (1929); jrg. 7, nr 8, 15, 16 (1930); jrg. 9, nr. 2, 6, 7, 15 (1932).
- Bakkersbondcourant : orgaan van den Nederlandschen bakkersbond. - Nr. 2308 (1931).
- De katholieke illustratie. - Jrg. 51, nr. 36 (1917); jrg. 52, nr. 38, 45 (1918).
- Kroniek van de week : exploitatie van De spiegel. - Nr. 17 (1947).
174:47.30
Tijdschriften. 1924-1932. 1 map.
N.B. Bevat:
- De automaat / uitgave van N.V. Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum "De Automaat". - Jrg. 1, nr. 42, 43 (1924/25); jrg. 2, nr. 5, 6, 9-11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 29, 33-35, 37, 41, 43, 44, 46 (1925); jrg. 3, nr. 4, 6, 8, 14, 15, 19, 21-23, 25-27, 29, 46 (1926); jrg. 4, nr. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 (1927); jrg. 6, nr. 13, 15, 17-19 (1929); jrg. 7, nr 8, 15, 16 (1930); jrg. 9, nr. 2, 6, 7, 15 (1932).
174:48.1
Artikelen uit tijdschriften. 1930-1971 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Gelders landbouwblad, 1953, 1956 en z.j.
- Groenten en fuit, 1953
- De landbode, 1963 en z.j.
- Ons platteland, z.j.
- Gelderland in woord en beeld, 1930
- [Onbekend], 1971 en z.j.
174:48.2
Artikelen uit tijdschriften. 1954-1971. 1 map.
N.B. Bevat:
- Friesch landbouwblad, 1954-1971.
174:48.3
Artikelen uit tijdschriften. 1953-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Ons huis, 1953-1972 en z.j.
174:48.4
Artikelen uit tijdschriften. 1952-1973 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Adresboek voor de bouwnijverheid in Friesland, 1959
- Algemeen zuivelblad, 1952
- Arts en auto 1958-1961, 1965, 1968, 1970-1972 en z.j.
- Auto-touring, 1960-1962
- Bakkersbondcourant : orgaan van den Nederlandschen bakkersbond, 1966, 1969
- Bromfiets/Scooter, 1953-1956
- Camiz mededelingen, z.j.
- Camping : tips voor kamperen en buitenleven, 1964
- CMC melk : orgaan van de Coöperatieve Melkcentrale 1955-1957
- De conservator, 1961-1962
- Consudel, 1957-1973
174:48.5
Artikelen uit tijdschriften. 1918-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Eigen haard, 1918
- Gemeenschappelijk belang, 1961
- Het gezin, 1955
- De hoefslag, 1949-1967
- Het horecabedrijf (Hocra), 1963, 1964, 1968 en z.j.
- Lindbergh post, 1948-1952 en z.j.
174:48.6
Artikelen uit tijdschriften. 1916-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat:
- Ons jonge platteland, 1966, 1969
- Op de hoogte, 1916
- Op de solex, 1953
- Schildersblad, z.j.
- De schouw, 1959
- Tavenue, 1954
- Toeristenkampioen, 1936
- Vakblad voor de groothandel in aardappelen, groenten en fruit, 1955-61
- Werk en vreugd, 1939-40.
174:48.7
Ingebonden tijdschriftartikelen. 1914-1964 en z.j. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Bromfiets/Scooter, 1958-1960
- Natuursteen 1963-1966
- Onze eeuw 1914 / Textilia 1953-1958
- Op den uitkijk 1964 en z.j.
- Voorlichtingsblad / N.V. Centrale Suiker Maatschappij 1952-1959 [bevat correspondentie].
174:48.8
Ingebonden tijdschriftartikelen. 1950-1966 en z.j. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Algemeen zuivelblad, 1952-56 / CMC melk : orgaan van de Coöperatieve Melkcentrale, 1955-1958 / Camiz mededelingen, 1953 en z.j.
- Camping : tips voor kamperen en buitenleven, 1953-1964
- Consudel, 1950-1966
- De hoefslag, 1964-1966
- IJzerwaren, 1957-1965
- Medisch contact, 1965 / Arts en auto, 1957-1963.
174:48.9
Ingebonden tijdschriftartikelen. 1939-1966 en z.j. 1 doos.
N.B. Bevat:
- Natuur en techniek, 1960-1965
- Ons huis, 1954-1966
- Onze bejaarden, 1956-1959 / Het meubel, 1939, 1953, 1961, 1962, 1963 en z.j. / Binnen : tijdschrift voor het wonen, 1957-1959
- Schildersblad, 1958-1963 (bevat enkele typoscripten)
- De schouw, 1958-1964
- Vakblad voor loodgieters, fitters en sanitair-installateurs, 1935-1958.
174:49.16
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Noord-Holland. 1912-1974 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Wandelgids voor de Zaanse Schans, 1973 (2x)
- Geïllustreerde gids voor de Zaanstreek / door U.G. Dorhout [1912]
- Oproep ter algemeene vergadering op woensdag 25 Aug. 1926 / Historisch genootschap 'Oud-West-Friesland'
- Noord-Holland in woord en beeld, Jrg. 1 (1925), nrs. 44 (3 okt.), 49 (7 nov.), 50 (14 nov.)
- Assumburg : van riddergoed tot jeugdherberg / door Jan Post, z.j.
- Zakgids van alle straten, grachten, pleinen en tramlijnen van de stad Amsterdam / samengesteld door P.H. Peereboom, z.j.
- All about Amsterdam / Johan Luger, G.H. Wallagh [and P.G. Adrian] [1945]
- Surprising Amsterdam : a complete guide to KLM's lively hometown, now one of the 4 most popular cities in Europe / by Arthur Frommer, 1973
- Artis-gids, z.j.
- Toelichtende catalogus voor de tentoonstelling 1974-1975 / Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, 1974
174:49.18
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Noord-Holland. 1920-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Hoorn : de schilderachtige stad aan het IJselmeer, 1949
- Hoorn : de schilderachtige stad aan het IJselmeer, z.j.
- Marken / P.J. Kostelijk en B. de Kock, 1955
- Catalogus Comeniusmuseum te Naarden, z.j.
- Bezoekt mooi Schoorl, met Wandelkaart van Schoorl en de Rijks-Schoorlse duinen (1:25.000) [ca. 1920]
- Gids van mooi Schoorl, z.n.
174:49.19
Toeristische kaarten betreffende de provincie Noord-Holland. 1955 en z.j. 1 envelop.
Bevat kaarten van Noord-Holland (1:20.000, Nivea, 1955), Alkmaar, Amsterdamse Bos, Bergen in het Bosch en Bergen aan Zee (1:10.000), Spinnewebkaart van Bergen en Bergen aan Zee (2 versch. drukken), Wandelkaart Bloemendaal en omgeving (1:10.000), Wandelkaart van Bloemendaal en omstreken, CITO-plan Haarlem met omgeving (1:15.000), Wandelkaart van Haarlem's omstreken (1:25.000)(1914), Wandelkaart gemeente Schoorl en de staatsduinen (1:15.000), Wandelkaart van Schoorl en de Rijks-Schoorlse duinen (1:15.000), Wandelkaart van de gemeente Schoorl en de staatsduinen (1:15.000).
174:49.20
Toeristische folders en boeken betreffende de provincie Noord-Holland. 1903-19 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Folders over Noord-Holland, Provinciale duinterreinen, Noordholands duinreservaat, Alkmaar, Amsterdam, Bloemendaal, Zuiderzeemuseum Enkhuizen, Fotohandel Zandvoorter Allee te Heemstede.
- All about Amsterdam / Johan Luger, G.H. Wallagh, z.j.
- Z.V.T. : Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling Enkhuizen : officieele catalogus, 1930
- Enkhuizen : hoeksteen van Westfriesland / red.: K. Boonenburg .. [et al.], 1955
- Enkhuizen, 1955. (Noordhollandsche gemeentezegels; 2)
- Gids voor Enkhuizen / bew. door D. Brouwer, 1915.
174:49.26
Boek betreffende de provincie Limburg. 1930. 1 envelop.
N.B. Speciale aflevering aan Zuid-Limburg gewijd / Frans Erens ... [et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [1930]. - P. 383-463, [48] p. pl. : ill., foto's. ; 25 cm. - (De Gemeenschap ; jrg. 6, nr. 8-9 )
174:49.1
Toeristische kaarten en folders betreffende Nederland. 1931-1982 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Kaarten:
- Per Gazelle door ons land / tekst door Nono; illustraties van André Vlaanderen [ca. 1931]
- Sleeswijk's Zak-atlas van Nederland : voor wandelaars, wielrijders en automobilisten [ca. 1933]
- Batavus Bilonet: de bromfiets die 't m levert! [ca. 1956] [bevat bromfietskaart van Nederland]
- Hoeveel Lous in Nederland? [ca. 1927]
- N.O. Nederland : Ten Brink's reiskaart van Groningen, Friesland en Drente [ca. 1920]
Folders en brochures:
- NS-vakantie-dagtochten, 1968. - Vakantie in twee landen : Nederland-Duitsland, z.j.. - Holland, 1959. - Het zuiden van Nederland, z.j. - Kijk op het Noorden, jrg. 14 nr. 67 (juni-juli 1982). - Uit in eigen land, 1962. - Holland international, vol. 3. no. 9 (1962).
- Through Holland with a camera, z.j. - Una mirada más atenta a Holanda, z.j. - Holland, z.j. - Obras de defensa costera y Riberena, z.j. - Holanda le espera, 1964. - Las obras del Zuiderzee, 1955. - Holanda : los Paises Bajos, z.j.
174:49.2
Toeristische boeken betreffende Nederland. 1893-1966. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gids door Nederland : met spoorwegkaart / W.F. Andriessen, 1893
- In welke badplaats zal ik mijn vacantie doorbrengen? / sameng. door J.W. Kockx, 1928
- Gezinsuitstapjes in Nederland : dagrecreatie voor het hele gezin / L. v. Egeraat, 1966
- Officieel toeristenboek van Nederland / samenst.: P.S. Scheltema, 1956
- Landgoederen : met gegevens over de ligging en de toegangsregeling / ANWB Toeristenbond voor Nederland, 1935
- Verzeichnis der ausgestellten Aufnahmen niederländischer Architektur / [von F.A. Hoefer] [1909]
- Goeie reis : geïllustreerd reisboek van Vecht-, Gooi- en Rijnstreek, z.j.
- Mooi Nederland : Friesland, Groningen, Drenthe, Overijsel, Gelderland / door Nic. Kroon, 1930
- Het onbekende Nederland : Utrecht, Noord-Holland, Friesland / L. van Egeraat [ca. 1960]
- Het onbekende Nederland : Groningen, Drente, Overijssel, Gelderland / L. van Egeraat [ca. 1960].
174:49.3
Toeristische boeken betreffende Nederland. 1918-1961. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Landgoederen : met gegevens over de ligging en de toegangsregeling / ANWB Toeristenbond voor Nederland, 1935
- Kastelen in Nederland : borgen, havezathen, ridderhofsteden, staten, stinsen, enz., 1956
- Huizen en kasteelen van Nederland, 1940
- Burchten en kastelen : stenen getuigen van onze historie / door A.I.J.M. Schellart en Theo de Vries [1961]
- Als de grenzen opengaan / Algemeene Nederlansche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 1918
- Schoonheid in eigen land : een tocht langs natuurvriendenhuizen / door C.A. 't Hart, 1935.
174:49.4
Toeristische boeken en brochures betreffende de provincie Groningen. 1931-1982 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Zwerven door Groningen : het land van wierden en heerden / samengest. door Fop. I. Brouwer, 1941
- Uit Vredewold : aardrijkskundige en geschiedkundige beschrijving van het landschap Vredewold / naar oude bronnen bewerkt door C. Reyntjes, 1910
- De Groninger veenkoloniën in ontstaan en wording geschetst /
R.H. Herwig, 1918
- Culinaria der Groninger Borgen [ca 1961]
- 6e lustrum 'Groningen en ommelanden', 1948
- Gids door het museum van oudheden voor de provincie en stad Groningen, 1916
- Nammogram : Concessie Groningen / NAM, 1963
174:49.5
Toeristische boeken en brochures betreffende plaatsen in de provincie Groningen. 1900-1936. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Waarheen? / gratis-uitgave van de V.v.V. "Fivelmonde", Delfzijl
[ca. 1900]
- Reisgids Oost-Friesland en de Oost-Friesche eilanden : passagiersdienst Delfzijl-Emden v.v. [ca.1912]
- Stratenboekjes van Groningen en Helpman, 1936
- Geïllustreerde gids voor de stad Groningen [1914]
- Geïllustreerde gids voor de stad Groningen / [samenst. J. Visser Czn], 1905
- In en om Groningen [ca.1920]
174:49.6
Toeristische boeken en brochures betreffende plaatsen in de provincie Groningen. 1901-1919 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Geïllustreerde gids voor Heiligerlee / bew. door Laurentius (A.J. Smith) [ca. 1911]
- Geïllustreerde gids met wandelkaart van Leek en omstreken, 1919 (2x)
- Veendam, ruim 12000 inwoners / Vereenining tot bevordering van Vreemdelingenverkeer te Veendam, z.j.
- Geïllustreerde gids voor Westerwolde / uitg. op initiatief en met steun van de Vereeniging ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Westerwolde, gevestigd te Vlachtwedde, 1906
- Geïllustreerde gids voor Westerwolde : met 30 platen en 1 krt. [ca. 1907]
- Geïllustreerde gids voor Winschoten en omstreken, 1907
- Gids voor Winschoten / uitg. door Vereniging voor Vreeemdelingenverkeer, 1913
- Voorheen en thans : schetsen uit het dorp Zevenhuizen / C. Reijntjes, 1901.
174:49.7
Toeristische kaarten, folders, tijdschriften en boeken betreffende de provincie Friesland. 1921-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Friesland/Fryslân / samengest. door P.G. Bins, 1954
- Moat de Lauwerssé ticht? / door P. Wybenga, 1960
- Friesland : the most interesting and pictoresque province of Holland / Provincial Frisian Tourists Development Association, 1938
- Friesland : algemeen weekblad, ter bevordering van het vreemdelingenverkeer en gewijd aan ijs- en watersport, kaatssport, motorsport enz. - Jg. 1, no. 29 (9 sept. 1921), jg. 1, no. 31 (23 sept. 1921), jg. 1, no. 32 (30 sept. 1921).
Folders: - Venez croiser en Frise; - Friesland
Kaart: Friesland (schaal 1:350.000), z.j
174:49.8
Toeristische folders, boeken en brochures betreffende plaatsen in de provincie Friesland. 1906-1973. 1 omslag.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
Folders over Bolsward, Franeker, Grouw, Leeuwarden (2x),.
Boeken:
- Geïllustreerde gids voor de Friesche Wouden / G. Herwig en R.H. Herwig, 1906
- Gaasterland : het schone Zuid-West Friesland bezien met "Hollandse" ogen / door Okke Haverkamp, 1947
- Gids voor Grouw en omstreken, 1928
- Hindeloopen Friesland's elfde stede / M.P. van Buijtenen, 1946
- Idaarderadeel : propaganda-uitgave, 1955
- Stratenboekje (met plattegrond) van Leeuwarden, Schrans en Huizum, 1940
-Een nieuwe stadstoren met carillon voor Leeuwarden [1927]
- Gemeentelijk museum het Princessehof Leeuwarden : jaarverslag 1973
- Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum / [door Nanne Ottema], 1926.
174:49.9
Toeristische folders, boeken en brochures betreffende plaatsen in de provincie Friesland. 1906-1921. 1 omslag.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
Folder over Lemmer; kaart van de Zuidwesthoek.
Boeken:
- Heringa-State en het Popta-Gasthuis te Marssum / door M.J. barones van Heemstra [ca. 1921]
- Oosterwolde en omstreken, 1912
- Gids voor Sneek en omstreken [ca. 1906]
- Gids voor den Zuidwesthoek van Friesland / uitgeg. door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 1917
- Wat moet er komen in de Zuidwesthoek van Friesland? Een auto-omnibusdienst! / W.A.J. Ephraïm, 1912
174:49.10
Toeristische folders en brochures betreffende plaatsen in de provincie Drenthe. Z.j. 1 envelop.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gids voor het grafisch museum Drenthe te Meppel, z.j.
- Folders van Openluchtmuseum De Zeven Marken te Schoonoord, z.j.
174:49.11
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Overijssel. 1901-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Reisboek voor Overijssel / samengest. door de Provinciale V.V.V. in Overijssel [1956]
- Oude kanaalplannen en waterwegen in Twente en omgeving / door J.J. van Deinse [ca. 1929]
- Tips voor toeristen in Twente : algemene inleiding over Twente gevolgd door toeristische wenken en raadgevingen in het bijzonder voor hen die van de dagkaarten der N.V. T.E.T. gebruik maken / door K. Jassies [1951]
- Geïllustreerde gids voor Denekamp en omstreken, 1910
- Het land der gouden bergen : een gids voor de streek van Hellendoorn en Nijverdal / door Gerhard Werkman [1948]
- Deventer en omstreken : voor den tourist een uitvoerige beschrijving van de stad en hare mooie omgeving : voor den oudheidkenner een merkwaardig historisch overzicht van deze oude handelsstad / [M.E. Houck], 1901
-"Dêventer vrogger en noe" / door H.J.E. van Beek. - Dl. 1 en 2, 1924
- Folders over Twente en 'Wandel-, fiets- en autoroutes'.
174:49.12
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Overijssel. 1915-1958 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Dêventer vrogger en noe / door H.J.E. van Beek. - Dl. 1 en 2, 1924
- Herinnering aan Deventer, aangeboden door het gemeente-bestuur. - Mapje met 11 ansichtkaarten van de stad Deventer
- Het stadhuis van Enschede, z.j.
- De Roomsche Kerken gewijd aan St. Jacobus Major te Enschede / J.J. van Deinse, 1932
- Landweren bij Enschede / door J. J. van Deinse [ca. 1927]
- Tuindorp het Lansink [Hengelo] / uitg. door Hengelo'sche bouwvereeniging[ca.1915]
- Kampen : een oude stad in nieuw gewaad, 1956
- Kaart van Vorden (1:25000), 1958.
174:49.13
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Gelderland. 1905-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Tusschen twee rivieren / door Willem de Wael, 1945
- Gids voor uitstapjes in de Betuwe [ca. 1910]
- Gids voor de West-Betuwe en de Bommelerwaard, z.j.
- Gids van Arnhem naar Isselborg : een reisje met de Geldersche stoomtram [1905]
- Nederlands Openluchtmuseum : gids, 1972
- Nederlands Openluchtmuseum : guide du museé Néerlandais de plein air, 1958
- Verslag over 1918 van de Vereeniging V.V.V. te Arnhem, 1918
- Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Vereeniging voor vreemdelingenverkeer te Arnhem / in opdracht van het bestuur samengest. door G.F.C. Vergouwe, 1930
- Mooi Arnhem, jrg. 32, nr. 4 (juli 1936)
- Folders betreffende Over-Betuwe, Betuwe, Erica-route, Trip-tips tussen Nunspe-Harderwijk-Ermelo-Leuvenum-Staverden en Elspeet, Noord-West-Veluwe, Kasteel Middachten, Gelders rivierengebied, Nederlands Openluchtmuseum
- Kaarten van Nationale Park de Hoge Veluwe (1:50.000), Wandelkaart landgoed de Sysselt (1968), Stadsdiensten Apeldoorn,
174:49.14
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Gelderland. 1901-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gelderland : geïllustreerd familie weekblad, 18 augustus 1933
- Drie eeuwen merklappen, Catalogus tentoonstelling Barneveld, Nairac, juli 1968
- Gids voor den graafschapschen folkloredag te Borculo op 25 Augustus 1928, 1928
- De Doornenburg : korte beschrijving 1942 en nabeschouwing 1946 / [J.H.v.H.], 1946 (2x)
- Gids voor Hengelo (G.) [1934]
- Gids 1941 voor Lunteren op de Veluwe, 1941
- Schilderachtig Oosterbeek in woord en beeld / door H.Th. Colenbrander, z.j.
- Oosterbeek en omstreken : [wandelgids], 1901
- Het landgoed Wolfhezen : een verdwenen dorp / door Alb. Oltmans, 1922
- Gelderland bewaarde... : gids voor de Gelderse oudheidkundige musea en oudheidkamers / Jac. Gazenbeek, 1963
- Folders over Elburg en Nijkerk.
- Kaarten van Bennekom (1:20.000)(1963), Garderen (1:40.000), Scherpenzeel.
174:49.15
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Utrecht. 1949-1958 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gids van de provincie Utrecht / uitg. door den Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j.
- Gids van de provincie Utrecht / uitg. door den Provinciale Utrechtsche Bond voor Vreemdelingenverkeer, z.j.
- Utrechtse poorterwapens, 1949 (wapenplaatjes ontbreken)
- Folders over Utrechtse musea, Utrechts bloeiende boomgaarden.
- Kaarten van Provincie Utrecht, Amersfoort [1958], Gemeente Baarn.
174:49.17
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Noord-Holland. 1903-1955 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- De heerlijkheid Bergen in woord en beeld / door M. van Reenen-Völter [1903]
- Gids voor Bergen en Bergen aan Zee / P. Rus, 1914
- Bergen en Bergen aan Zee / P. Rus, 1914
- Bergen en Bergen aan Zee : by Alkmaar - Holland, z.j.
- Zuiderzee-Visscherij Tentoonstelling Enkhuizen, 25 Augustus - 6 September 1930 : officieële catalogus, 1930
- Prospectus : Z.V.T. Zuiderzee-Visscherij-Tentoonstelling, 25 Augustus - 6 September 1930, Enkhuizen, 1930
- Gids voor Helder / uitg. v.h. gemeentebestuur van Helder met medew. van de Comm. voor de econ. ontwikkeling van Helder en de Ver. v. Vreemdelingenverkeer "Helders belang" / door J. Kamman, 1923
- [Gids voor Helder] [ca. 1909]
- Hoorn : de schilderachtige stad aan het IJselmeer, 1949
- Hoorn : de schilderachtige stad aan het IJselmeer, z.j.
- Marken / P.J. Kostelijk en B. de Kock, 1955
- Catalogus Comeniusmuseum te Naarden, z.j.
- Bezoekt mooi Schoorl, met Wandelkaart van Schoorl en de Rijks-Schoorlse duinen (1:25.000) [ca. 1920]
- Gids van mooi Schoorl, z.n.
- Folders over Alkmaar, Amsterdam, Bloemendaal, Zuiderzeemuseum Enkhuizen, Fotohandel Zandvoorter Alee te Heemstede.
- Kaarten van Noord-Holland (1:20.000, Nivea, 1955), Alkmaar, Amsterdamse Bos, Bergen in het Bosch en Bergen aan Zee (1:10.000), Spinnewebkaart van Bergen en Bergen aan Zee (2 versch. drukken), Wandelkaart Bloemendaal en omgeving (1:10.000), Wandelkaart van Bloemendaal en omstreken, CITO-plan Haarlem met omgeving (1:15.000), Wandelkaart van Haarlem's omstreken (1:25.000)(1914), Wandelkaart gemeente Schoorl en de staatsduinen (1:15.000), Wandelkaart van Schoorl en de Rijks-Schoorlse duinen (1:15.000), Wandelkaart van de gemeente Schoorl en de staatsduinen (1:15.000).
174:49.23
Toeristische tijdschriften betreffende de provincie Noord-Brabant. 1958-1959. 1 map.
N.B. V.V.V.-agenda Hart van Brabant (Tilburg), juni 1958-augustus 1959.
174:49.24
Toeristische tijdschriften betreffende de provincie Noord-Brabant. 1959-1964. 1 map.
N.B. V.V.V.-agenda Hart van Brabant (Tilburg), oktober 1959 -maart 1964.
174:49.21
Toeristische folders en boeken betreffende de provincies Zuid-Holland en Zeeland. 1970-1989 en z.j. 1 omslag.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Alblasserwaard Vijfheerenlanden : een uniekpolder- en riviergebied in het hart van Nederland, z.j.
- Vereniging Oranje-Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage : jaarverslag 1970 en 1971, 1972
- Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis [ca. 1989]
- Schoonhoven van A tot Z / Tom Hoogland, 1965
- Folder over Stedelijk museum de Lakenhal Leiden
- Folder 'el plan delta'.
174:49.22
Toeristische folders en boeken betreffende de provincie Noord-Brabant. 1922-1953 en z.j. 1 omslag.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Noord-Brabant à la carte : gids voor Noord-Brabant / René Margiono, 1953
- In de Peel voor duizend jaar / door A.F. van Beurden, 1922
- De Utrecht' : dit boekje is gewijd aan het landgoed 'De Utrecht', eigendom van de N.V. Levensverzekering Maatschappij 'Utrecht', gelegen onder de gemeenten Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde en Diessen in de provincie Noordbrabant [1950-1955?]
- De centra van het toerisme in Noord-Brabant, no. 2, 1936
- Aan de vlakte woont een bruid : ter herinnering aan de inzegening van de kapel, Maria, Moeder van Rust, te Lith aan de Maas, 20 Juni 1948 / Jan Henselmans, 1948
- Programma van het congres der Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, te Tilburg op 17, 18, 19 en 20 juni 1929, 1929
- Tilburg / uitgeg. door de gemeente Tilburg, z.j.
- Folders over Overasseltse en Hatertse vennen, Musea in Brabant, Boxtel.
174:49.25
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Limburg. 1886-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- De Zuid-Limburgsche grottenwereld / door Willy Verster, z.j.
- Limburg voor heen / door P. Math. Peeters, 1890
- Langs de Geul : schetsen uit Limburg / door J. Hobbel, 1886
- Kastelen in Zuid-Limburg / bew. en samenstelling: W. Groneman, 1960
- Kastelen in Zuid-Limburg / bew. en samenstelling: W. Groneman, 1962
- Zóó is Limburg [1938]
- Catalogus no. 2 omtrent Limburgiana, Luik en Aken / Limburgs antiquariaat, z.j.
174:49.27
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de provincie Limburg. 1915-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Programma van het internationaal Oud-Limburgs schuttersfeest te Boukoul, 1959
- Onder geleide in het geuldal / door Th. Dorren. - Overdr. uit: Toerisme en wetenschap, no. 1, 1915
- Noord-Limburg : eenvoudig land van grote schoonheid! / Noord-Limburgse vereniging voor vreemdelingenverkeer, z.j.
- Door Limburg's schone dreven, jrg. 2-3 (1954-55)
- De Limburgsche post : weekblad voor Midden-Limburg, jrg. 5, nrs. 1 en 2 (1949)
- Hotel revue, jrg. 3, no. 37 (sept. 1957)
- Museumgids van Limburg 1969 / [samengest. door J.P.H.M. Rouwet en István L. Szénássy], 1969
- Noord-Limburg : weelde van rust en schoonheid / [tekst: M. Plukker][1956]
- Door Arcen's schone dreven / V.V.V. te Arcen, z.j.
- Arcen (Noord-Limburg) / door Willem Maas [ca. 1950]
- Asselt : zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad / D. Sassen, 1928
- Geschiedenis van Asselt : zijn monumentaal kerkje en folkloristische gebruiken / [door Felix Rutten en Gerh. Krekelberg][1932]
- Folders over Bromfiets bloesemtocht door Zuid-Limburg.
- Kaarten van [Zuid-Limburg], Mergellandroute, Fiets- en wandelkaart van Midden-Limburg, Zuid-Limburg (1:60.000).
174:49.28
Toeristische folders en boeken betreffende de provincie Limburg. 1872-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Gids van Epen (Zuid-Limburg) / uitg. van V.V.V. Epen, z.j.
- Kent u Geulle ? / [uitg. van: Heemkundevereniging Geulle ; voorw. door Marie Koenen][ca. 1949]
- Gids voor Gulpen en omgeving : met wandelkaart [ca. 1960](2 ex.)
- Een blok van een raadhuis / [Gemeente Heerlen], 1948
- De geschiedenis van Kerkrade, z.j.
- Feestgids uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan vanhet Schuttersgilde "Eendracht maakt macht" te Lobith op 15 en 16 Augustus 1948 / met bijdr. van J.N.M. Daalderop ... [et al.], 1948
- Maastricht / Karel Matthijs, 1948
- Maastricht, Limburg en Nederland : weekblad gewijd aan de belangen van iedereen, no. 1 [1872]
- Folder over 'De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg : geïllustreerde beschrijving', 1925.
174:49.29
Toeristische kaarten en boeken betreffende de provincie Limburg. 1915-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Kasteel Vaeshartelt bij Meerssen / J.G.J. Koreman, 1957
- Oorkonden en bescheiden betrekking hebbende op de adellijke abdy der Cisterciënserorde van O.L. Vrouwe Munster te Roermond, van 1220-1797 / verz. en uitgeg. door Karel W.L. Romen [1916]
- Gids voor Roermond en omstreken : met wandelkaart en kiekjes [ca. 1915]
- Panorama van Stamproy en omgeving / Willem Lenaers, 1965
- Historisch gedenkboek en feestgids uitgegeven bij het 75-jarig jubileum der harmonie St. Cecilia van Swalmen, 1927
Kaarten: Roermond, Wandelwegen rond Sittard, Wandelkaart van Vaals en omgeving (1:25000).
174:49.30
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende Valkenburg (Limburg). 1917-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Jaarverslag / VVV Het Geuldal, 1917-18, 1918-19, 1923-24, 1926-27, 1933, 1935, 1950, 1953, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968
- Gedenkboek van de Vereeniging Het Geuldal te Valkenburg 1885-1925 / bew. door Th. Dorren, 1925
- Huishoudelijk reglement 'Het Geuldal' [1962]
174:49.31
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende Valkenburg (Limburg). 1895-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- De Romeinsche katakomben te Valkenburg : een nieuw Christelijk monument van Christelijke oudheid / Karel Diepen, z.j.
- Kort bericht over de ontdekking eener woongrot onder het kasteel Valkenburg / door Th. Dorren, 1932
- Laatste officiëele reis en wandelgids voor Valkenburg en omgeving, z.j.
- Laatste officiëele reis en wandelgids voor Valkenburg, Geul en Gulpdal, z.j.
- De gemeentegrot te Valkenburg (L.) / door Willy Verster, z.j.
- Vrienden van Valkenburg, nr. 19 (okt. 1963), nr. 20 (dec. 1963), nr. 27 (okt. 1965)
- Officiëele gids voor Valkenburg en het Geuldal / uitgegeven onder toezicht der Vereeniging "Het Geuldal" [1895]
- De Katakomben Rome Valkenburg : gedenkschrift / samengest. door de Archeologische Commissie van Advies der Katakomben-Stichting ; [onder voorzitterschap van P.J.H. Cuypers][1916]
- 100 geschiedkundige schetsen uit het Land van Valkenburg / door Gerlach van Straebeeck [ca. 1959]
- Folders over de Ruïne van de oude ridderburcht, Kasteel Schaloen, Valkenburg.
- Kaarten van Gemeente Valkenburg-Houthem (1:25000), Kaart van onderdaardsche en overdekte steengrieven in Limburg, Wandelkaart van Valkenburg.
174:49.32
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende de Waddeneilanden. 1907-1948 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Geïllustreerde gids voor de Noordzee-eilanden [1907]
- Nieuwe geïllustreerde badgids voor Ameland / door J.P. Bervoets, 1927
- Ameland / [J. Woudstra][1948]
- Badgids Schiermonnikoog / uitg. van Hotel Van der Werff [ca. 1920]
- Noordzeebad Schiermonnikoog : het mooiste van alle Noorzee-eilanden / uitg. van Strandhotel F.A. de Deken [ca. 1915]
- Terschelling als vacantie-oord, z.j.
- Gids voor het eiland Terschelling / [bijdragen van A.B. van Deinse ... et al.], 1921
- Vastlegging en ontginning der duinen speciaal in Schoorl en op Texel / E.D. van Dissel [ca. 1907]
174:49.33
Toeristische kaarten, folders en boeken betreffende België. 1920-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Materiaal bevat incidenteel relevante knipsels.
Bevat:
- Benelux-kaartgidsje / uitg. door de Vlaamse toeristenbond (V.T.B.), Vlaamse Automobilistenbond (V.A.B.) [ca. 1955]
- Antwerpen / drukkerij Flor Burton, z.j.
- Stadhuis van Antwerpen : zijne kunstwerken / door F. Jos. Van den Branden [1911?]
- Het Openluchtmuseum te Bokrijk : beknopte gids voor de bezoeker / door Jozef Weyns, 1964
- Brussel 58 / C. Wellens, 1958
- L'Ommegang du Sablon 16e siecle / Albert Marinus, 1929
- 's-Gravensteen te Gent : gids voor den bezoeker / door J. de Waele en A. van Werveke, 1920
- Plechtige onthulling van het gedenkteeken Hendrik van Veldeke ter eere, op Zondag 30 September 1928: Stad Hasselt. Korte levensschets [1928]
- Grot van Remouchamps / E. Rahir [ca. 1920].