Archieven & collecties

536 Taal en identiteit op de Waddeneilanden, 2000 - 2010

inhoud: In dit project staan de processen van dialectverlies en dialectbehoud op de Nederlandse Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog centraal. Het hoofdaccent ligt op het dialect van Ameland. Onderzocht wordt de kwaliteit van het dialect op Ameland, de invloed van het Nederlands en het Fries, attitudes van de Amelanders tegenover de omringende standaardtalen, en de manier waarop men zich actief inzet voor het dialect.

De analoge (papieren) collectie bestaat uit de ondertekende vrijgaveverklaringen voor het promotieonderzoek van Mathilde Jansen naar taal en identiteit op de Friese eilanden.

Het proefschrift verscheen in 2010 onder de titel Language Change on the Dutch Frisian Island of Ameland. Linguistic and sociolinguistic findings.

Voor de audiocollectie en de digitale collectie, zie: archief nr. 2011 en nr. 1032

resultaat: Jansen, M. M., Language Change on the Dutch Frisian Island of Ameland. Linguistic and sociolinguistic findings Utrecht: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (2010).

.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

536:1
Ondertekende vrijgaveverklaringen