Archieven & collecties

3003 Elektronische Woordenboeken van de Nederlands Dialecten (eWND), 2015 - 2016

inhoud: Het eWND beslaat acht woordenboeken met Nederlands dialect. Het betreft dialect uit Brabant(WBD), Limburg(WLD) en Gelderland (Veluwe, Rivierengebied)(WGD). In de boeken staan woorden en uitdrukkingen die gebruikt werden/worden in de verschillende dialecten. De woorden worden vergezeld door een bronnenlijst, toelichting, trefwoord, dialectopgaven en een kloekecode. In de 'Curation Reports' staan verdere toelichtingen op de onderzoeksdata.

Voor het aanvraagformulier en een bestedingsvoorstel van het project, zie: archief nr. 1052

.

3 inventarisnummer(s)

  

terug

3003:1
Woordenboeken Brabants Dialect, deel I,II,III
3003:2
Woordenboeken Gelders Dialect, deel Rivierengebied, Veluwe
3003:3
Woordenboeken Limburgs Dialect, deel I,II,III