Archieven & collecties

254 Collectie liedbladen, 1815-1941

inhoud: Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut.

De collectie Wouters is in de eerste helft van de 20e eeuw aangelegd en bestaat uit Nederlandse liederen op losse blaadjes, voor het merendeel gedrukt (inv. nrs. 1-20). Hieraan toegevoegd zijn kopieŽn van enkele liedbladen van Wouters afkomstig uit de KB (Inv. nrs. 21-23).

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.

resultaat: Ad Leerintveld, Vluchtig en waardevol. Straatliederen van Wouters en Moormann, in: Literatuur. Magazine over Nederlandse letterkunde, p. 54-56.

Openbaar.

23 inventarisnummer(s)

  

terug

254:1
Liedbladen W001 - W055. 1 map.
N.B. Bevat:
001 - Een Kluchtig Stukje uit Middelie, van een jeugdig paar, 1868. - S.l.: Waterland, A., [1868].
002 - Een kluchtig stukje van Ransdorp, van een vrouw die op iedereen veel te zeggen heeft en zelf zoo veel op haar horens had als ze maar dragen kon. - S.l.: Vislaake, F.W., [1870?].
003 - Liedeken van de geloovige zielen. - S.l.: s.n., [1900?].
004 - Slabbetjeslied op het zilver huwelijksfeest. - Utrecht (Oudegracht H 163): Wickert, A.C., [1850].
005 - Dank-adres Den wel-Edele Achtbaren Heer Burgemeester dezer stad aangeboden, door de Amsterdamsche Jongens, wegens gunstige uitslag op het ingediend Rekwest in dato Augustus 1850. - Amsterdam (Rozenstraat): Holst, F.G.L., 1841-1864.
006 - Den Gulden ABC. - S.l.: s.n., [1900?].
007 - Rekwest van Amsterdamsche jongens, aan den Edel Achtbaren Heer burgemeester dier stad, bij het naderen der Kermis in September 1850. - S.l.: Schooneveld & zoon, M., [1850 [origineel].
008 - Nieuw Huwelijks-Formulier. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1850].
009 - Welkomstzang. - S.l.: s.n., [1850].
010 - In het zwarte klooster. - S.l.: werkloze, [1890].
011 - In het zwarte Klooster. - S.l.: werkloze, [1900].
012 - In het zwarte Klooster. - S.l.: werkloze, [1910].
013 - Moeder hij doet het weer. - S.l.: s.n., [1918].
014 - Zijn Eerste Rit. - S.l.: werkloze, [1920].
015 - Het Luchtballonnetje. - S.l.: werkloze, [1920].
016 - Klaaglied van een gewond Soldaat of Ik Slaap en Vergeet. - S.l.: s.n., [1914+].
017 - 't Gelag van vader. - S.l.: gehandicapte, [1920].
018 - 't Gelag van vader. - S.l.: gehandicapte, [1920].
019 - 't Gelag van vader. - S.l.: gehandicapte, [1920].
020 - 't Gelag van vader. - S.l.: gehandicapte, [1920].
021 - Moedersmart. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W.H. de, [1925 c.].
022 - De Wapens neder! of De Oorlog in de 20e eeuw. - S.l.: s.n., [1917].
023 - Aan de deur wordt niet gekocht. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W.H. de , [1920].
024 - Aan de deur wordt niet gekocht. - Rotterdam: Koning, de, [1920].
025 - Aan de deur wordt niet gekocht. - S.l.: werkloze, [1933].
026 - De Dienstweigeraar. - S.l.: s.n., [1917].
027 - Moedertje bij de "Talkie". - S.l.: werkloze, [1920].
028 - Moedertje bij de "Talkie". - S.l.: werkloze, [1932].
029 - Klaaglied van een werklooze. - S.l.: werkloze, 1920.
030 - Overschotje. - S.l.: Zijlstra, Nic. (werkloze), [1925].
031 - Het Bedelmeisje. - Rotterdam] (Zaagstraat): Koning, J. de, [1920].
032 - Het Bedelmeisje. - Rotterdam] (Zaagstraat 10): Koning, J. de, [1930].
033 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, [1920]. [ZOEK]
034 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, [1930].
035 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, [1930].
036 - De macht van het kind. - S.l.: werklozen, [1930].
037 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, [1930].
038 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, 1930.
039 - De macht van het kind. - S.l.: s.n., [1934].
040 - De macht van het kind. - S.l.: s.n., 1930.
041 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, 1930.
042 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, 1930.
043 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, 1930.
044 - Scheiden doet lijden / Derby-van Tol [naam]. - s.l.: werkloze, [1930].
045 - Breng eens een zonnetje onder de menschen. - s.l.: invalide, [1930].
046 - Bij het slaan der klok. - S.l.: werkloze, [1930].
047 - Moedertje, waar blijft vader?. - S.l.: behoeftige, 1930.
048 - Waar blijft vader?. - S.l.: werkloze, 1930.
049 - Waar blijft vader?. - S.l.: werkloze, 1930.
050 - Waar blijft vader?. - S.l.: werkloze, 1930.
051 - Waar blijft vader?. - S.l.: behoeftige, 1930.
052 - Aan de muur van 't oude kerkhof. - S.l.: behoeftige, 1930.
053 - Aan den muur van 't oude kerkhof / Ferry [naam]. - S.l.: werkloze, 1930.
054 - Aan de muur van 't oude kerkhof. - S.l.: werkloze, 1930.
055 - De Stille straat. - S.l.: werkloze, 1930.
254:2
Liedbladen W056 - W101. 1 map.
N.B. Bevat:
056 - O! oordeelt niet. - S.l.: werkloze, 1930.
057 - Vergeet mij niet. - S.l.: werkloze, 1930.
058 - Koekoek-wals. (Cuckoo-waltz) / Ferry [naam]. - S.l.: ongelukkig glazenwasser, 1930.
059 - Het huisje bij den toren. - S.l.: behoeftige, 1930.
060 - En we bellen maar ... - S.l.: invalide, 1930.
061 - Stempelaar. - S.l.: werkloze, 1930.
062 - Klaaglied van een Werklooze. - S.l.: werkloze, 1930.
063 - Noodkreet. - S.l.: werkloze, 1930.
064 - Gedicht van een crisis-slachtoffer. - S.l.: werkloze, [1930 c.].
065 - HET STEEGJE (Parlophon B. 17832) / Bess, Jack [naam]. - S.l.: invalide (door ziekte een been verloren en heeft een gekwetste arm), [1930 c.].
066 - Hollandsch kind in werkeloosheid. - S.l.: Bos, A. (werkloze rietvlechter, Haarlem, Oude weg 57), 1930.
067 - Hollandsch Kind in Werkloosheid. - S.l.: Bonzink, K. (werkloze stoffeerder en rietwerker, Oude weg 57), 1930.
068 - Smartlied van een ongelukkig Zeeman. - S.l.: invalide, 1900+.
069 - Smartlied van een ongelukkig Zeeman. - S.l.: gehandicapte, [1900+].
070 - In 't zwarte klooster. - S.l.: Rast, W. (invalide), 1900+] (15 mrt 1935).
071 - Leve De Pelikaan / Jack Bess [naam]. - S.l.: Koning, W.H. de, 1933+.
072 - Vreeselijk drama spoorweg ongeluk te Weesp bij Amsterdam. - S.l.: s.n., [1918].
073 - Moord te Drachter-Compagnie op een 82 jarige J. Modderman, in den nacht van 19-20 maart. - S.l.: s.n., 1924.
074 - De gevolgen van warme winden, door het eten van Uienstruif. - S.l.: Mossel, S., 1930.
075 - Zijn het de reddende Centrales of . één groote begrafenis-onderneming?. - S.l.: s.n., 1929+.
076 - Ouderwetsche Liederen. - S.l.: s.n., 1930.
077 - TREURLIED VAN DEN JONGSTEN STORM, welke een deel der Nederlandsche bevolking zwaar heeft getroffen en waarbij enkele dooden en honderdtallen gewonden. - S.l.: s.n., 1925?.
078 - De Stormramp in den Achterhoek Drie ineen gedreven donderwolken tot een krachtige wind- en waterhoos ontwikkeld hebben een ontzaggelijke verwoesting aangericht. - S.l.: werkloze, 1925?.
079 - Ter dood veroordeeld. - S.l.: s.n., [1933].
080 - Dubbele roofmoord te Wijchen Een 75-jarige landbouwer W. Willems en zijn 68-jarige zuster zijn beiden in den nacht van 4-5 mei 1924, vreeselijk vermoord. - S.l.: s.n., 1924.
081 - De cycloonramp van 10 augustus 1925 Uitgegeven voor de noodlijdende slachtoffers van Borculo, Langenboom, Zeeland / Klaassen, G.A. [naam]. - S.l.: s.n., 1925+.
082 - De hel van Buchenwalde. Martelaarskamp. - S.l.: s.n., 1940+.
083 - Drie Wielrenners gedood bij Auto-ongeluk. Klaas v. Neck Jr. en zijn collega's Reynders & Hoevens in hun auto door tram bij Schoorldam verpletterd / Rombouts, F. [naam]. - S.l.: Rombouts, F.], 1934.
084 - Op het somb're kerkhof. - S.l.: werkloze, 1930.
085 - Het vrouwtje van Stavoren. - S.l.: s.n., 1930.
086 - In de Drentsche Hei Helpt! / Breedveld, A. [naam]. - S.l.: Breedveld, A. (werkloze), 1930.
087 - In de Drentsche Hei. Helpt!. - S.l.: werkloze, 1930.
088 - In de Drentsche Hei. Helpt!. - S.l.: werkloze, [1935 c.].
089 - De doodensprong. Nooddruk van een invalide artist. - S.l.: invalide acrobaat, 1930.
090 - Niet begrepen. - S.l.: behoeftige, 1930.
091 - De kat zat op het plat. - S.l.: behoeftige, 1930.
092 - Oh Mama! . - S.l.: werkloze, 1930.
093 - Draaien. - S.l.: werkloze, 1930.
094 - De Lambeth-Dans. - S.l.: behoeftige, 1935+.
095 - De doodensprong. - S.l.: behoeftige, 1930.
096 - Kerstlied. - S.l.: werkloze, [1930 c.].
097 - Dat moet je niet doen Amalia. - S.l.: behoeftige, 1930.
098 - Dat zou je wel willen. - S.l.: behoeftige, [1934+].
099 - Als Oom Piet op zijn banjo gaat spelen. (Banjo-imitatie). - S.l.: behoeftige, 1930.
100 - Nieuwe coupletten van Zeeuwsche Schoone Ronde Koonen. - S.l.: s.n., 1930. 101 - Liza de Ontrouwe. - S.l.: s.n., 1930.
254:3
Liedbladen W102 - W146. 1 map.
N.B. Bevat:
102 - Uit liefde voor mijn Karel Mijn Karel is weg. - S.l.: s.n., 1930.
103 - Dat hebben de meisjes zoo gaarne. - S.l.: Vroome, G. de en N. van Eek, 1930.
104 - Het Kusje. - S.l.: s.n., 1930.
105 - De droomende Minnaar. Ja zoo als gij. - S.l.: s.n., 1930.
106 - Mariandel-lied. - S.l.: huisvader, 1930.
107 - Let op het jaartal. - S.l.: behoeftige, 1930.
108 - Lachende oogen en Als ik een vrouwtje heb dan is de zaak gezond. - S.l.: s.n., [1925].
109 - O! Oordeelt niet!. - S.l.: werkloze, 1930.
110 - Hemelhuis / Hullebroeck, E.] [naam]. - S.l.: werkloze, 1930.
111 - De wereld der blinden. - S.l.: werkloze, [1928].
112 - Oome Piet - doe het niet. (Blijf uit het Saargebied). - S.l.: behoeftige, 1930.
113 - Music goes 'round and around (Mijn zwager Toon speelt saxophoon). - S.l.: behoeftige, [1900+].
114 - Bei mir bist Du schoen / Bess, Jack [naam]. - S.l.: werkloze, 1930.
115 - Zaza. - S.l.: s.n., 1930.
116 - Tekst der liederen. - S.l.: s.n., 1930.
117 - Avondgebed!. - S.l.: s.n., 1930.
118 - Roode rozen / Chanson, W. [naam]. - S.l.: behoeftige, 1930.
119 - Vader. - S.l.: s.n., 1930.
120 - Vader. - S.l.: s.n., [1930].
121 - Blinde oogen. - S.l.: werkloze, [1930].
122 - Als ik naar je Blinde Oogen kijk / Rogier [naam]. - S.l.: werkloze, 1930.
123 - Stotterhulde. - Utrecht (Predikheerenstraat 22 hoek Pauwstraat): Eykelkamp, Harm J., 1930.
124 - Voordrachten Nieuwe Coupletten getrokken uit "De Doofpot". - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr, E.P.A. van de, [1930].
125 - Komieke Coupletten op een Vroolijke Wijs. - Amsterdam: Vislaake, Fa. F.W., 1890 ca.]
.
126 - Heeft u een Sigarenbandje. - S.l.: behoeftige, [1930].
127 - 't Is zoo zalig en zoo fijn.. / Visser, Jan [naam]. - S.l.: Bataviaasch Nieuwsblad, 1918.
128 - De Volksraad / Telmers, Tom [naam]. - S.l.: Bataviaasch Nieuwsblad, 1917.
129 - Siene Laat me los. - S.l.: s.n., [1930].
130 - O, ween toch niet. - S.l.: Bruin, C. de en dochter (Utrecht, Lange Lauwerstraat 22) (beiden invalide), [1936].
131 - Van der Lubbe onthoofd. Op de binnenplaats van de gevangenis te Leipzig / Rombouts, F. [naam]. - S.l.: Rombouts, F., 1934.
132 - Droom zacht. Home on the range) / Lajos, Kovacs [naam]. - S.l.: werkloze, [1930].
133 - Droom zacht. - S.l.: werkloze, [1930].
134 - Droom zacht. Home on the range) / Lajos, Kovacs [naam]. - S.l.: werkloze, [1930].
135 - O Marenariello Napolitaansch visserschlied. - S.l.: behoeftige, [1930].
136 - Goeden nacht. - S.l.: werkloze, [1930].
137 - Het kloppen des Heilands / Huet, P. [naam]. - S.l.: Tuinzing, Gebr., [1930].
138 - Bij het ouderengraf. - Franeker (t.o. 't Stadhuis): Bos, Johs., [1930].
139 - Nieuwe coupletten van Bij het Ouderen Graf. - S.l.: s.n., [1900].
140 - De Doodensprong. - S.l.: noodlijdende Hollandse circusartiesten "Het Hollandsch Rodeo", 1930.
141 - Pinda! pinda! lekka! lekka! / Ferry] [naam]. - S.l.: gehandicapte, [1932].
142 - Net als kleine kinderen. - S.l.: s.n., 1930.
143 - Draad'loos .. .. Telegrafeeren. - S.l.: s.n., 1930.
144 - Schoonmaken .. .. als je blieft. - S.l.: s.n., [1930].
145 - Nieuwjaar 1937. - S.l.: Meerkotter (?), 1937.
146 - Nieuwjaarswensch. - S.l.: werkloze, [1930].
254:4
Liedbladen W147 - W200. 1 map.
N.B. Bevat:
147 - Heimwee / Bess, Jack [naam]. - S.l.: invalide, [1930].
148 - Verlaten!. - S.l.: behoeftige, [1930].
149 - Gelukkig nieuwjaar (Drie-en dertig is gestorven) / Bess, Jack [naam]. - S.l.: Koning, W.H. de & Zonen, 1933+.
150 - Levens afscheid. - S.l.: gehandicapte, [1930].
151 - 'n Zeemansklacht. - S.l.: invalide zeeman, [1930].
152 - Het Slot. - S.l.: s.n., [1930].
153 - De wollen deken. - S.l.: werkloze, [1930].
154 - De Storm, of het lot van den zeeman. - S.l.: werkloze, [1930].
155 - Het lot van een Zeeman. - S.l.: Z., werkloze, [1930].
156 - Doofstom / Rombouts, F. [naam]. - S.l.: Rombouts, F.?], [1930].
157 - Doofstom / Rombouts, F. [naam]. - S.l.: Rombouts, F.?], [1930].
158 - Op Hoop van Zegen. - S.l.: werkloze schipper, [1930].
159 - Op hoop van Zegen. - S.l.: werkloze schipper, [1930].
160 - Op hoop van zegen. - S.l.: s.n., [1930].
161 - Overschotje. - S.l.: Weber, W. (gehandicapte), [1925].
162 - KLM. - Amsterdam (Heiligeweg 11-17): Adriaan Schakel's Modemagazijn, [1930].
163 - Loop nooit je Moeders deur voorbij. - S.l.: gehandicapte, [1930].
164 - Jantje en de radio. - S.l.: werkloze, 1930.
165 - Moeder. - S.l.: invalide, [1930].
166a - Moeder. - S.l.: werkloze hardsteenbewerker, [1930].
166b - Huil niet, moederlief / Bess, Jack [naam]. - S.l.: werkloze, [1930].
167 - Bij Moeder's graf. - S.l.: s.n., [1930].
168 - Bij moeders ziekbed. - S.l.: werkloze, [1930].
169 - Klacht van een Werklooze. - S.l.: werkloze, [1930].
170 - 's Nachts na het bal. - S.l.: behoeftige, [1930].
171 - Goeden nacht. - S.l.: werkloze (zoon van - ?), [1930].
172 - Kindjes laatste wensch (Een brief). - S.l.: behoeftige, [1930].
173 - De ledige stoel / Bull, A.J. de [naam]. - S.l.: De vriend van armen en rijken, 1854.
174 - De Ledige Stoel en Kindersterfbed. Dichtstukje / Bull, A.J. de] [naam]. - S.l.: Nobels, J.P., [1860+].
175 - Het fiere schooiershart. - S.l.: s.n., [1930].
176 - Kindjes laatste wensch (Een brief). - S.l.: behoeftige, [1930].
177 - Het Scheepje. - S.l.: werkloze, [1930].
178 - Handjes voor de Oogen! Komische Chansonette. De Kamerjacht. Grappige Voordracht. De Schildwacht. Dramatisch Gedicht. - Amsterdam (Rozenstraat 48): Vislaake, Fa F.W., [1890 ca.].
179 - Dat zou je wel willen. - S.l.: werkloze, 1934+.
180 - Janus heb jij je hoedje op. - S.l.: Eigenstein, P., [1913 c.?.
181 - J[anus heb jij je hoedje op]. - S.l.: Eigenstein, P., [1913 c.?.
182 - Uren, dagen, maanden, jaren. - S.l.: behoeftige, [1930].
183 - Dankbrief van een verloren zoon. - S.l.: werkloze, [1930].
184 - Vissersch kiest zee. - S.l.: werkloze, [1930].
185 - Vissersch kiest zee. - S.l.: werkloze, [1930].
186 - Droomland. - S.l.: werkloze, [1930].
187 - Vergeet mij niet / Ferry [naam]. - Wateringen: Ammerlaan, P.N., [1930].
188 - Onder die oude linde. - S.l.: behoeftige, [1930].
189 - Zwerven op zee. - S.l.: behoeftige, [1930].
190 - Zwerven op zee. - S.l.: werkloze, [1930].
191 - Offers der zee. - S.l.: Hopman, Cornelis (werkloze), [1930].
192 - Offers der zee. - S.l.: werkloze zeeman, [1930].
193 - Offers der zee. - S.l.: Hopman, Cornelis (werkloze), [1930].
194 - S.O.S. - S.l.: gehandicapte (t.b.c.-lijder), [1930].
195 - S.O.S. - S.l.: werkloze, [1930].
196 - Zeemansleed. - S.l.: werkloze (?) zeeman, [1930].
197 - Slachtoffers der Zee. - S.l.: gehandicapte zeeman, [1930].
198 - Slachtoffer der Zee. - S.l.: werkloze, [1930].
199 - Slachtoffer der Zee. - S.l.: werkloze, [1930].
200 - De goede Herder / Uijl, C. den [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
254:5
Liedbladen W201 - W240. 1 map.
N.B. Bevat:
201 - De kinderen op de ziekenzaal. - S.l.: werkloze, [1930].
202 - De kinderen op de ziekenzaal. - S.l.: werkloze, [1930].
203 - De kinderen op de ziekenzaal. - S.l.: werkloze, [1930].
204 - Het Schooiertje. - S.l.: werkloze, [1930].
205 - Het Schooiertje. - S.l.: werkloze, [1930].
206 - Het Schooiertje. - S.l.: werkloze, [1930].
207 - Het Schooiertje. - S.l.: ongelukkige man (werkloze?), [1930].
208 - Het stoeltje, waar moeder in zat / Pruis, K. [naam]. - S.l.: werkloze schipper, [1930].
209 - Het stoeltje, waar moeder in zat / Pruis, K. [naam]. - S.l.: werkloze, [1930].
210 - Het stoeltje, waar moeder in zat / Pruis, K. [naam]. - S.l.: werkloze schipper, [1930].
211 - De jeugdige Krijgsman. - S.l.: s.n., [1930].
212 - Op de Grebbeberg / Tol, Jacq. v. [naam]. - S.l.: behoeftige, [1940+].
213 - De brief van moeder / Bess, Jac. [naam]. - S.l.: behoeftige, [1945].
214 - Nieuwe coupletten De Mishandelde Lantaarnopsteker [alleen in kopie aanwezig].- S.l.: s.n., [1910].
215 - Liefdes-Tranen. - Roosendaal (N.B.): Rombouts, F. & Zonen, [1919].
216 - De tijd / Beets, N.?] [naam]. - S.l.: werkloze, [1935 c.].
217 - En we bellen maar ... - S.l.: werkloze, [1930].
218 - Voor vrouw en Kinderen! / Tichelaar, G.] [naam]. - Dordrecht (Torenstraat 42): s.n., [1930].
219 - Witte Rozen. - S.l.: gehandicapte (doofstomme vrouw), [1930].
220 - Witte rozen. - S.l.: werkloze, [1930].
221 - Witte rozen. - S.l.: behoeftige, [1930].
222 - Witte rozen / Bess, Jack [naam]. - S.l.: werkloze, [1930].
223 - D.Th. Schramade's Herinnering aan China! / Schramade Sr, D.Th. ?] [naam]. - Rotterdam (Hoogstraat 170): Hollaar, Corns., [1930].
224 - Het leed der zee. - S.l.: werkloze zeeman, [1930].
225 - Het leed der zee. - S.l.: werkloze, [1930].
226 - Het licht van den Vuurtoren. - S.l.: werkloze zeeman, [1930].
227 - Het Licht van den Vuurtoren. - S.l.: werkloze, [1930].
228 - Het Licht van den Vuurtoren. - S.l.: werkloze, [1930].
229 - Het Licht van den Vuurtoren. - S.l.: werkloze, [1930].
230 - Het licht van den Vuurtoren. - S.l.: werkloze, [1930].
231 - Het Licht van den Vuurtoren. - S.l.: werkloze, [1930].
232 - Het Licht van den Vuurtoren. - S.l.: werkloze, [1930].
233 - Voorheen - thans. - S.l.: werkloze zeeman, [1930].
234 - Voorheen - thans. - S.l.: werkloze zeeman, [1930].
235 - Als de stormt loeit is de zeeman in gevaar. (Voorheen - thans ). - S.l.: Kraan, J. (werkloze zeeman), [1930].
236 - Vroolijk Pinksterfeest / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1930]. 237 - Zijn eerste rit. - S.l.: s.n., [1919].
238 - Rooie Sien / Fransen, Joop [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
239 - De zieke jongeling. - S.l.: Jorna, J. (werkloze), [1930].
240 - Tidde Winnengha. - S.l.: Eemsbode], [1950].
254:6
Liedbladen W241 - W280. 1 map.
N.B. Bevat:
241 - Draagt elkanders lasten / Hasselaar, Aart [naam]. - S.l.: Hasselaar, Aart (Driebergen - Rijsenburg, Hoofdstraat 121), [1947].
242 - Schramade's potpourrie. - Rotterdam: Schramade Sr, D.Th., [1930].
243 - Het Bedelknaapje. - S.l.: s.n., [1930].
244 - Het Bedelknaapje. - S.l.: s.n., [1930].
245 - Het Bedelknaapje. - S.l.: s.n., [1930].
246 - Het Bedelknaapje. - S.l.: s.n., [1930].
247 - Onze laatste wensch / Byma, N.J. [naam]. - S.l.: s.n., [1934].
248 - De macht van het kind. - S.l.: s.n., [1930].
249 - Vergeet de werkman niet. - S.l.: werkloze, [1924].
250 - De kleine Zigeuner. - S.l.: werkloze, [1930].
251 - De kleine Zigeuner. - S.l.: werkloze, [1930].
252 - De kleine Zigeuner. - S.l.: werkloze, [1930].
253 - De kleine Zigeuner. - S.l.: werkloze, [1930].
254 - De kleine Zigeuner. - S.l.: werkloze, [1930].
255 - Het stiefdochtertje op moeders graf. - S.l.: s.n., [1930].
256 - Klacht der weezen / Wilms, J.W.] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
257 - Voor de deuren .. - S.l.: werkloze zeeman, [1930].
258 - Voor de deuren. - S.l.: werkloze, [1930].
259 - Zijn Eerste Rit. - S.l.: s.n., [1930].
260 - Mijn Karel is weg Hij sneuvelde in Atchin, naar men mij zegt door een klewanghouw (?) Mijn Karel is weg! of het bedroefde Bruidje. - Den Haag (Westeinde 203): s.n., [1930].
261 - In de Drentsche hei. Helpt!. - S.l.: werkloze, [1930].
262 - In de Drentsche hei. Helpt!. - S.l.: werkloze, [1930].
263 - In de Drentsch Hei. Helpt!. - S.l.: Rosenthal?], [1930].
264 - In de Drentsche Hei Helpt!. - S.l.: werkloze, [1930].
265 - In de Drentsche Hei. Helpt!. - S.l.: werkloze, [1930].
266 - In de Drentsche Hei Helpt!. - S.l.: werkloze schipper, [1930].
267 - De oprechte liefde van Ferdinand en Lucia. - S.l.: s.n., [1930].
268 - De oprechte liefde van Ferdinand en Licia [!]. - S.l.: s.n., [1930].
269 - Ieder uur. - S.l.: werkloze, [1930].
270 - Ieder uur. - S.l.: werkloze, [1937?].
271 - Ieder uur!. - S.l.: werkloze, [1930].
272 - Ieder uur. - S.l.: invalide & vrouw, [1930].
273 - Ieder uur. - S.l.: s.n., [1930].
274 - Ieder uur. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W.H. de, [1930-1940].
275 - Ieder uur. - S.l.: werkloze, [1930].
276 - Ieder uur. - S.l.: werkloze?, [1930].
277 - Bij het slaan der klok. - S.l.: werklozen, [1930].
278 - Ieder uur. - S.l.: werkloze, [1930].
279 - Ieder uur. - S.l.: werkloze, [1930].
280 - Ieder uur. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Deko, [1930].
254:7
Liedbladen W281 - W320. 1 map.
N.B. Bevat:
281 - Ieder uur. - S.l.: werkloze, [1930].
282 - Bij het slaan der klok. - S.l.: werkloze?, [1930].
283 - Een moeder begrijpt alles / Tol, Jacques van [naam]. - S.l.: invalide, 1929?.
284 - De werkman. - S.l.: s.n., [1919].
285 - Vroolijke Coupletten van de automobiel. - S.l.: s.n., [1930].
286 - Geheel Nieuw Gemaakte Coupletten van Mijn Geliefde Karel. - S.l.: s.n., [1930].
287 - Geheel nieuw gemaakte coupletten van mijne Geliefde Karel. - S.l.: s.n., [1930].
288 - Geheel Nieuw Gemaakte Coupletten van mijne geliefde Karel. - S.l.: s.n., [1930].
289 - De stormwind in de Gevangenis / Meegens, P.J.?] [naam]. - S.l.: Meegens, P.J. (Amsterdam), [1907].
290 - De laatste dagen van 1925 en begin 1926. - S.l.: werkloze bouwvakker, 1926.
291 - Hoop op zegen door lamheid in beide armen. - S.l.: Leger, H. (invalide smid), [1930].
292 - Afscheid van een Kind. - S.l.: werkloze, [1930].
293 - Afscheid van een Kind. - S.l.: werkloze, [1930].
294 - Rotterdamsche Straatmeid / Speenhoff, J.H.] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
295 - Bede om hulp wegens zwakte!. - S.l.: invalide & vrouw, [1930].
296 - Uit nood gedreven kom ik u mijn lied aanbieden als volgt. - S.l.: werkloze, [1930].
297 - Uit nood gedreven kom ik u mijn lied aanbieden als volgt. - S.l.: werkloze, [1933].
298 - Uit nood gedreven kom ik u mijn lied aanbieden als volgt. - S.l.: werkloze, [1930].
299 - Slaap en vergeet. - S.l.: s.n., [1930].
300 - Bloemenlied. - S.l.: s.n., [1930].
301 - De bybel, die Gods woord bevat]. - S.l.: s.n., [1930].
302 - Het Bedelmeisje. - S.l.: s.n., [1930 ca.].
303 - Het Bedelmeisje. - S.l.: Zundert, J. v. (werkloze), [1930].
304 - Het Bedelmeisje. - S.l.: Zundert, J. v. (werkloze), [1930].
305 - De Boeken van het Oude en Nieuwe Testament. - S.l.: s.n., s.a.
306 - Een nieuw lied van een jongeling die zijn beminde ombracht, en daarvoor moest sterven / Mérode, W. de?] [naam]. - S.l.: Opwaartsche Wegen, [1934].
307 - In het bosch. - S.l.: s.n., [1919].
308 - Een Verschrikkelijke Moord gepleegd door een kind van 5 jaar op zijn zusje van 3 maanden. - Rotterdam (Lange Frankenstraat 5): Vlijmen, van, [1930].
309 - Deze keer iets over V.V.V. - S.l.: Vries, A. de [Sneek?], [1930].
310 - Werkloos dwaal ik doelloos rond]. - S.l.: werkloze zeeman, [1930].
311 - Bolsward vooruit / Vries, A. de [naam]. - Sneek: Vries, A. de, [1930].
312 - Carolien 'k wil met je vrijen. - S.l.: s.n., [1930].
313 - Een Liefdesverklaring. - S.l.: s.n., [1930].
314 - De Vrede's Engel. - S.l.: werkloze zeemannen (twee), [1930].
315 - De Liefde Drama afgespeeld door Berend Kielstra, te Giethoorn. - S.l.: s.n., [1900].
316 - De Dievenwagen. - S.l.: s.n., [1914].
317 - Voor wie gezeten heeft. - S.l.: s.n., [1924].
318 - Bultenvryagie. - S.l.: s.n., [1845?].
319 - Liederencourant. - Roosendaal]: Rombouts], 1925+] (okt. 1925).
320 - Drama te Baarn. Een ontzettende doodstrijd van de zwerver Rigter, welke te Baarn voor nachtverblijf onderdak werd verschaft en vergeten is hem de andere dag te laten vertrekken, alzo 17 dagen is opgesloten en aldaar de hongerdood is gestorven / F. R. [=Rombouts?] [naam]. - Roosendaal (Nispenschestraat 24): Rombouts & zonen, F., 1924.
254:8
Liedbladen W321 - W360. 1 map.
N.B. Bevat:
321 - Te Monnickendam heeft in de nacht van 1 op 2 maart 1868 een treurig ongeval plaats gehad, zekere Goochelaar H. van Heeks [..] met zijn vrouw en kind en nog een daarbijhoorend persoon verdronken [..]. - S.l.: Waterland, A., [1868+].
322 - De laatste Vaderkus. - S.l.: gehandicapte & zoon, [1930].
323 - Het huisje bij de toren (2) / Bess, Jack [naam]. - S.l.: werkloze, [1930].
324 - In het zwarte klooster. - S.l.: werkloze (grensgebied Nederland - Vlaanderen), [1930].
325 - Noodweer boven Oost Nederland op 11 augustus 1925 (Borculo etc.) / Rombouts, F. [naam]. - Roosendaal: Rombouts & Zonen, F., 1925.
326 - Ik wil gelukkig zijn. - S.l.: behoeftige, [1930].
327 - Ik wil gelukkig zijn. - S.l.: behoeftige, [1930].
328 - Zonder werk en zonder voedsel]. - S.l.: Heijsteeg, R. v. d. (gehandicapte) & vrouw, [1930].
329 - Vier Lombok-liedjes om door het Volk te worden gezongen tot hulde aan ons Indisch leger bij de overwinning op Lombok.) / Roest Gz., J. van der [naam]. - Culemborg: Blom & Olivierse, 1894.
330 - Het Weesmeisje. - Wateringen: Ammerlaan, P.N., [1930].
331 - Het Weesmeisje. - S.l.: werkloze, [1930].
332 - Goeden nacht. - S.l.: werkloze schilder, [1930].
333 - Het lot van een arbeider. - S.l.: werkloze, [1930].
334 - Hebt uw naasten lief. Uit nood gedreven. - S.l.: werkloze, [1930].
335 - Uit nood gedreven]. - S.l.: werkloze, [1930].
336 - Hebt uw naasten lief. Uit nood gedreven. - S.l.: werkloze, [1930].
337 - Uit nood gedreven. - S.l.: s.n., [1930 ca.].
338 - Uit nood gedreven. - S.l.: werkloze, [1930].
339 - De Werkman. - S.l.: invalide = straatventer, [1930].
340 - Populaire liederen. - S.l.: s.n., [1926].
341 - 1927 Liederencourant 1927. - S.l.: Rombouts, F. , 1927.
342 - Ouderwetse liederen. - Roosendaal: Rombouts, F., [1930].
343 - Liederencourant (verschijnt steeds met de nieuwste Schlagers) / Tol, Jacques van & Louis Davids] [naam]. - Roosendaal (Nispenschestraat 6): Rombouts, F., [1930].
344 - Liederen-Courant. - S.l.: s.n., [1923 (sept.)].
345 - Geestelijk liedeken getrokken uit de Zeven Werken van Bermhertigheid. - S.l.: s.n., [1821+].
346 - Ernst en luim (22 april 1933) / Mascagni, P.] [naam]. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8a-b): Koning, W.H. de, 1933 (22 april).
347 - Liederen-courant. (verschijnt met de nieuwste schlagers.). - Roosendaal (Nispensche-straat 6): Rombouts, F., [1936+].
348 - Ons Dierbaar Ouderhuis. - S.l.: gehandicapte (epilepsie), [1930].
349 - De Jongens aan de grenzen, de jongens aan de kust. - S.l.: werkloze, [1939 (30 nov.)].
350 - De verstooten moeder en kind. - S.l.: Koevoets, F. (invalide) + geleider, [1930]. 351 - Het Loon van den Arbeid / Dijk, Chef van] [naam]. - S.l.: werkloze, [1930].
352 - De Smokkelaar zit op z'n gat. - S.l.: s.n., [1914+].
353 - Dat heeft Posthuma gedaan. - S.l.: s.n., [1916/8].
354 - Holland in nood. - S.l.: s.n., [1916/8].
355 - De vrouwen uit het leven. - S.l.: s.n., [1924].
356 - Zusje. - S.l.: s.n., [1916/8].
357 - De slagersjongen / Tomkins, D. [naam]. - S.l.: Java-bode/Laatste Nieuws, [1918].
358 - Aangenaam lied van St. Nicolaas [fragment van: De Oprechte Zandvoorder Speelwagen] / Lully, J.-B.] [naam]. - S.l.: s.n., [1775 c.].
359 - Klaaglied van een gewond Soldaat. - S.l.: s.n., [1917/18].
360 - Nieuw lied der broodkaarten. - S.l.: Hoet, Piet de, [1916/18].
254:9
Liedbladen W361 - W400. 1 map.
N.B. Bevat:
361 - De Straatzangers Bevattende 10 Liederen. - S.l.: s.n., [1917/18].
362 - O, 'm ne merel. - S.l.: s.n., [1917/18].
363 - Eenheidsworst / Rombouts, Fr. [naam]. - S.l.: Rombouts, F.], 1918 (9 april).
364 - Oorlogs ellende. of de verwoesting van Belgie. - S.l.: s.n., [1914+].
365 - Neerlands neutraliteit. - S.l.: s.n., [1914].
366 - Neerlands neutraliteit. - S.l.: s.n., [1914].
367 - Het lied der Vrede of de Ondergang van Duitschland. - S.l.: s.n., [1918].
368 - Juf pas op je pitje of Holland in het duister. - Rotterdam (Zaagstraat 10): Koning, J. de , [1916+].
369 - In naam van Oranje / Schooleman, A.J.] [naam]. - S.l.: s.n., [1916+].
370 - De Vleesch- en Theenood. - S.l.: s.n., [1916+].
371 - Had je me maar. - S.l.: s.n., [1917+].
372 - De Dienstweigeraar. - S.l.: s.n., [1930].
373 - Een brief van de grenzen geschreven door een Soldaat aan zijne Moeder / Bram C. en Kris Vr. [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
374 - Is dat je gooser / Kleine Piet [naam]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v. d., [1930].
375 - Juf pas op je pitje. - Roosendaal (Nispenschestraat 28): Rombouts, Fr. & Zonen, [1914+].
376 - Nuetraal Holland]. - Roosendaal (Nispenschestraat 28): Rombouts, Fr. & Zonen, [1916+].
377 - Liedjes en voordrachten. - S.l.: s.n., [1919+].
378 - Liederenbundel Ernst en luim. - S.l.: s.n., [1918].
379 - Nieuwe en oude liederen ernst en luim. - S.l.: s.n., [1918].
380 - De Vroolijke Feestgangers. - S.l.: s.n., [1918+].
381 - Een brief van de grenzen / Bram C. & Kris Vr.] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
382 - Bombardement van Antwerpen. - S.l.: s.n., [1914+].
383 - Moedersmart. - S.l.: behoeftige, [1930].
384 - Strijd-lied tusschen drinkebroers en niet-drinkebroers. - S.l.: s.n., [1930].
385 - Slag bij Verdun. - Roosendaal: Rombouts, Fr., [1916+].
386 - Al is ons landje nog zoo klein. - S.l.: s.n., [1916+].
387 - Klacht van een Duitsche deserteur. - S.l.: s.n., [1916+].
388 - Uit naam van Oranje / Schooleman, A.J.] [naam]. - S.l.: s.n., [1916+].
389 - Parodie Wien Neerlands bloed / Wilms, J.W.] [naam]. - S.l.: drukproef], [1912].
390 - Ik hou van een Beiersch walsrefrein / Kerdy, Dick [naam]. - S.l.: behoeftige, [1930].
391 - Nooit vergeet ik het lied van mijn Moeder. (Wals). - S.l.: behoeftige, [1930].
392 - Moeder! hij doet het weer. - S.l.: s.n., [1930].
393 - Het schandaal der Gz. Zwink en hun huisbaas, Hier uit de Stad / Linde, C. v.d. ] [naam] [alleen in kopie aanwezig]. - S.l.: s.n., [1908 (10 jan.)].
394 - Nieuw lied van de Europeesche Oorlog. - Leeuwarden (Ged. Keizersgracht 20): Veen, Jan van der, [1914+].
395 - Het liedje bij de Wieg. - S.l.: werkloze, [1930].
396 - Het liedje bij de Wieg. - S.l.: werkloze, [1930].
397 - In de Nachtkroeg. - S.l.: s.n., [1930].
398 - De nachtbraker. - S.l.: s.n., [1930].
399 - De Humane huisjesmelker uit de v. Lennepstraat of de hedendaagsche Woningnood / Kleine Piet [naam]. - S.l.: Kleine Piet, [1930].
400 - De Nieuwe Drankwet. - S.l.: s.n., [1905].
254:10
Liedbladen W401 - W440. 1 map.
N.B. Bevat:
401 - Vrijheid! / Henvo [naam]. - S.l.: s.n., [1945?].
402 - Hadsjťe (Het Jordaansche Volkslied) / Laar, Jan van (sr.) [naam]. - S.l.: behoeftige, [1930].
403 - Aan den muur van 't oude kerkhof / Ferry] [naam]. - S.l.: werkloze, [1930].
404 - Dier en mensch! / V., C.J. v. [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1940].
405 - Wenst Ge levensgeluk? Gebruik dan dit recept. - S.l.: Bruijn, C. de (invalide), [1939].
406 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, [1930].
407 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, [1930].
408 - De macht van het kind. - S.l.: werkloze, [1930].
409 - Zusje. Negen liedjes van zusje, waarin haar leven, lijden en sterven wordt beschreven. - S.l.: s.n., [1924].
410 - Uit het leven van zusje. - S.l.: s.n., [1930].
411 - Oui Madame / Tol, Jac. v. [naam]. - Roosendaal: Rombouts, F., [1939].
412 - Grootmoeders gift. - S.l.: werkloze, [1930].
413 - Werklooze handen. - S.l.: invalide, [1936].
414 - Nieuwe Coupletten van de oorlog tusschen Rusland en Japan / Kleij, Ten?] [naam]. - S.l.: Kleij, Ten, [1904/05].
415 - Het vrouwtje van Stavoren. - S.l.: behoeftige, [1935?].
416 - Het strand. - S.l.: s.n., [1930].
417 - O! Oordeelt niet. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1930].
418 - O! Oordeelt niet. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1933].
419 - Levens afscheid. - S.l.: werkloze, [1933].
420 - Aan de deur van de Kerk. (By an old abbey door.) / Bess, Jack [naam]. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Deko, [1933].
421 - Menschen van deez' somb're tijden] / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1934].
422 - In deez' tijd van werkeloosheid] / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1930].
423 - In de Drentsche hei. Helpt!. - S.l.: werkloze, [1930].
424 - De kinderen op de ziekenzaal. - S.l.: werkloze, [1933].
425 - Moedersmart. - S.l.: behoeftige, [1930].
426 - Moeder, waar blijft Vader toch zoo lang?. - S.l.: behoeftige, [1930].
427 - Moedersmart. - S.l.: werkloze, [1930].
428 - Moedersmart. - S.l.: behoeftige, [1930].
429 - Moedersmart. - S.l.: werkloze, [1930].
430 - Kindersmart / Ferry] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
431 - Sluimer zacht, mijn jongen. - S.l.: werkloze, [1930].
432 - De Grebbeberg. - S.l.: s.n., [1940+].
433 - Kerstlied van een bedelknaapje. - S.l.: werkloze, [1930].
434 - Huil niet, moederlief / Bess, Jack [naam]. - S.l.: werkloze + echtgenote, [1930].
435 - Bevrijdingslied. - S.l.: s.n., [1945+].
436 - In 't voorbijgaan. - Sneek: Vries, A. de, [1930].
437 - Het kind van den Mijnwerker. - S.l.: s.n., [1930].
438 - Poem by unemployed ex-soldier. - London (247 Pentonville road): Victor Printing Co., [1918+].
439 - Spoorweg-staking. - S.l.: s.n., [1903+].
440 - O! Oordeelt niet. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1930].
254:11
Liedbladen W441 - W480. 1 map.
N.B. Bevat:
441 - Waar blijft vader?. - S.l.: werkloze, [1930].
442 - Waar blijft vader?. - S.l.: werkloze zeeman, [1933].
443 - Bemoediging / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1939].
444 - Bemoediging / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1940].
445 - Vrees niet, geloof alleenlijk / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1939].
446 - De trein snelt door de landen] / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1937].
447 - Langzaam gaan ze langs het grachtje] / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1937].
448 - Langzaam gaan ze langs het grachtje] / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1937].
449 - Korenbloemen Blauw. - S.l.: werkloze, [1939].
450 - In den avond tegen tienen... - S.l.: s.n., [1940 (10 okt.)].
451 - Klaasjes wraak / E Paoli, E. [naam]. - S.l.: behoeftige, [1937].
452 - Ik zoek een meisje. (Die Liebe ist Schuld daran.). - S.l.: werkloze, [1937].
453 - Het Zeemanshuis bij de haven / Cock, Michel de [naam]. - S.l.: behoeftige, [1930].
454 - Manus, haal op. (Hengellied) / Tol, Jac. v. [naam]. - S.l.: behoeftige, [1930].
455 - Zoek de zon op. Marsch / Bandy, Lou [naam]. - S.l.: behoeftige, [1936].
456 - O Marenariello Napolitaansch visserschlied. - S.l.: behoeftige, [1930].
457 - Nooit vergeet ik het lied van mijn Moeder. - S.l.: behoeftige, [1936].
458 - Kort is 't leven ons gegeven] / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1936].
459 - Puszta-Fox (Auf der Pusta steht ein kleines Haus). - S.l.: behoeftige, [1936].
460 - O, ween toch niet. - S.l.: Bruin, C. de & dochter, Utrecht (beiden invalide), [1936].
461 - Verlaat mij niet, o Bronwel van mijn leven] / Jansen, A?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1936].
462 - Geef mij maar een versch Kadetje . - S.l.: behoeftige, [1930].
463 - Vaderlief zweeft langs den hemel. - S.l.: behoeftige, [1936].
464 - Heeft u een Sigarenbandje. - S.l.: behoeftige, [1930].
465 - Ieder uur. - S.l.: werkloze, [1936].
466 - Als Oom Piet op zijn banjo gaat spelen. - S.l.: behoeftige, [1930].
467 - Niet begrepen. - S.l.: behoeftige, [1936].
468 - Als er feest in het dorp is. - S.l.: behoeftige, [1930].
469 - Menschen van deez' somb're tijden] / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1930].
470 - Klacht van een Werklooze. - S.l.: werkloze, [1930].
471 - Witte rozen / Bess, Jack [naam]. - S.l.: werkloze, [1935].
472 - Werklooze Handen. - S.l.: werkloze, [1935].
473 - Ieder uur. - S.l.: werkloze, [1930].
474 - Het leven is een groot tooneel] / Jansen, A.?] [naam]. - S.l.: Jansen, A. (bejaarde), [1930].
475 - Kindjes laatste wensch (Een brief). - S.l.: behoeftige, [1935].
476 - Populaire liederen van onze beste Nederlandsche Zangers. - S.l.: s.n., [1930]. 477 - Schooiertje. - S.l.: ongelukkige man (werkloze?), [1941].
478 - Het Scheepje / Speenhoff, K.] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
479 - Nieuwe coupletten van de Verlaten Jongeling. - S.l.: s.n., [1930].
480 - De arme wees. - S.l.: invalide, [1930].
254:12
Liedbladen W481 - W520. 1 map.
N.B. Bevat:
481 - De kus in de vier Jaargetijden. - S.l.: s.n., [1930].
482 - Over het water van de ZeeŽn. - S.l.: s.n., [1930].
483 - Over het water van de ZeeŽn. - S.l.: s.n., [1930].
484 - De trouw zwaluw. Chansonnette voor te dragen op bruiloften en partijen. - S.l.: s.n., [1930].
485 - Scheveningen vooraan. - S.l.: s.n., [1930].
486 - Nieuwe coupletten van Het Slot. - S.l.: s.n., [1930].
487 - Artistenleven. - S.l.: s.n., [1930].
488 - De Vlaamsche Leeuw / Peene, H. van] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
489 - Doofstom / Rombouts, F. [naam]. - S.l.: Rombouts, F.?], [1930].
490 - Smartlied van een Werkloze (zonder steun). - S.l.: werkloze, [1935].
491 - Woningnood enz. - S.l.: s.n., [1916+].
492 - Lenie! Ja pa!. - S.l.: s.n., [1945+].
493 - Ramp Borculo op 11 Augustus 1925. [..]. - Roosendaal: Rombouts, F. & Zn., [1925+].
494 - De klacht van een werkloze. - S.l.: werkloze, [1930].
495 - Werkloze handen. - S.l.: werkloze, [1930].
496 - Werkloos dwaal ik doelloos rond]. - S.l.: Wal, G. van der (werkloze), [1933].
497 - Geen steun. - S.l.: werkloze, [1930].
498 - Gebroken levens. - S.l.: s.n., [1924].
499 - Voor de deuren. - Rotterdam (v.d. Duijnstraat 8): Koning, W.H. de & Zonen, [1930 c.].
500 - Het lot van een zeeman. - S.l.: invalide zeeman, [1930].
501 - Samalang-lied. - Rotterdam (Goudscheweg 130): Moret, Frans, [1930].
502 - De laagste plaats / Huet, Ds P. [naam]. - Delft: Oel Jr., J. van, [1930].
503 - Samalang-lied. - S.l.: s.n., [1930].
504 - Leuke Potpourri. - S.l.: s.n., [1930].
505 - Beurtzang op het Huwelijk. - S.l.: s.n., [1930].
506 - Eer wordt .. - S.l.: s.n., [1930].
507 - Afscheidslied. - S.l.: s.n., [1930].
508 - Een lied voor de Bruid. - S.l.: s.n., [1930].
509 - Lied voor den Bruidegom. - S.l.: s.n., [1930].
510 - Welkom aan Tafel / Rietz, Julius] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
511 - Mutsen-Lied. - S.l.: s.n., [1930].
512 - Voor de Eetlust / Viotta, J.J.] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
513 - Treurlied op de Bruid / Hol, Richard] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
514 - De Huwelijksschuit. - S.l.: s.n., [1930].
515 - De Huwelijksklacht. - S.l.: s.n., [1930].
516 - Wiegelied. - S.l.: s.n., [1930].
517 - Slotzang / Rietz, Julius] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
518 - Drinklied. - Leiden (Haarlemmerstraat 223): Leeuwen, A.G. van (Feestartikelenmagazijn), [1930].
519 - Rik-kik-kik-kwak-kwik. - Leiden (Haarlemmerstraat 223): Leeuwen, A.G. van (Feestartikelenmagazijn), [1930].
520 - Kikkermarsch Origineel Nieuw Feestlied. - Leiden (Haarlemmerstraat 223): Leeuwen, A.G. van (Feestartikelenmagazijn), [1930].
254:13
Liedbladen W521 - W550. 1 map.
N.B. Nrs. W551-W599 bestaan niet.
N.B. Bevat:
521 - Wijnlied. - S.l.: s.n., [1930].
522 - De dolle boel Herrie-marsch met verschillende muziekinstrumenten / Judge, Jack & Harry Williams] [naam]. - S.l.: s.n., [1930].
523 - Neuzenlied. - S.l.: s.n., [1930].
524 - Nieuwste Mirliton Marsch. - S.l.: s.n., [1930].
525 - De arme wees. - S.l.: behoeftige, [1930].
526 - De Loods. - S.l.: s.n., [1930].
527 - De Kleine dief of de Wees voor de Regtbank. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr, E. v.d., [1930].
528 - Nieuwe coupletten van De Lantaarn. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d. (snelpersdruk), [1930].
529 - Nieuwe coupletten van Boven op de Omnibus. - S.l.: s.n., [1930].
530 - De Lambeth Dans / Pruis, Kees [naam]. - S.l.: s.n., 1850.
531 - Het pianospel. - S.l.: s.n., [1930].
532 - Kermislied [De zingende kruijer][fragment]. - S.l.: Holst, F.G.L.], [1860 c.].
533 - Het Kleine Visschertje. - S.l.: Hendriks, A., [1930].
534 - Hallo! Bandoeng. - S.l.: werkloze, [1930].
535 - Hadt je niet die mooie blauwe oogen. - S.l.: s.n., [1918+].
536 - Liefdes-Tranen. - S.l.: s.n., [1930].
537 - Het plekje bij den Molen / Laar Sr, Jan van] [naam]. - S.l.: behoeftige, [1930].
538 - Laat je kopje achter-over hangen. - S.l.: s.n., [1930].
539 - Nieuwe coupletten van Daar gaat ie weer voor niks. - S.l.: s.n., [1906-14].
540 - Nieuwe coupletten Ach was ik maar nooit getrouwd / Pietersma, W. [naam]. - S.l.: Pietersma, W.], [1930].
541 - Hebben is Hebben en Krijgen is de Kunst. - S.l.: s.n., [1930].
542 - Twist tusschen Jan Klaproos en Truitje Vuilpoes. - S.l.: s.n., [1930].
543 - Populaire Feestmarsch. - S.l.: s.n., [1930].
544 - O! Conducteurtje!. - S.l.: s.n., [1930].
545 - De zingende leeuwerik. Nieuwe liederen. - S.l.: s.n., [1920].
546 - Kluchtig Lied van Jan en Peer. - S.l.: s.n., [1930].
547 - Flip Slokop. - S.l.: s.n., [1930].
548 - Serie scherts en luim . - S.l.: s.n., [1925].
549 - Het Paardendek. Dramatische voordracht voor 1 Heer of 1 Dame. - S.l.: s.n., [1930].
550 - Louise:]. - S.l.: werkloze mannen, [1930 ca.].
254:14
Liedbladen W600 - W640. 1 map.
N.B. Bevat:
600 - Het oude boek. - S.l.: Jansen, A., [1939].
601 - Vertrouwen. - S.l.: Jansen, A., [1939].
602 - Geen steun. - S.l.: werkloze, [1939].
603 - O, oordeelt niet. - S.l.: behoeftige, [1939].
604 - Wat doe je met kapotte schoenen in de regen. - S.l.: behoeftige, [1938].
605 - Kerstlied van een bedelknaapje. - S.l.: behoeftige, [1937].
606 - Ti - Pi - Tin. - S.l.: behoeftige, [1939].
607 - Levenskeus. - S.l.: Jansen, A., [1939].
608 - De laatste reis. - S.l.: Jansen, A., [1939].
609 - Zoek een gids. - S.l.: Jansen, A., [1938].
610 - Het Groote succes van Little Drummer Boy / Bess, Jack [naam]. - S.l.: werkloos vakman, [1938].
611 - Kleine Trommelaar. - S.l.: behoeftige, [1938].
612 - Droom Zacht. Home on the range) / Lajos, Kovacs [naam]. - S.l.: werkloos vakman, [1938].
613 - Christus - en genoeg. - S.l.: Jansen, A., [1938].
614 - Christus - en genoeg. - S.l.: Jansen, A., [1938].
615 - Spaansche vluchteling. - S.l.: werkloos vakman, [1938].
616 - Heidewitzka. - S.l.: s.n., [1937].
617 - Ik ken een lied / Antheunis, Gentil Theodoor] [naam]. - S.l.: s.n., 1875.
618 - De Zanger. Bevattende 10 Liederen. - S.l.: s.n., [1900 ca.].
619 - O, Madelein. - S.l.: s.n., [1900 ca.].
620 - De schipper. - S.l.: Jong, wed. de, [1930 ca.].
621 - Sarie Marijs. - S.l.: s.n., [1900 c.].
622 - O Marenariello Napolitaansch Visscherslied. - S.l.: s.n., [1900 ca.] .
623 - De Grebbeberg. - S.l.: s.n., [1940+].
624 - De Grebbeberg. - S.l.: s.n., [1940+].
625 - De Grebbeberg. - S.l.: s.n., [1940+].
626 - De Grebbeberg. - S.l.: s.n., [1940+].
627 - Nu en dan Etudes van het heil / Besten, Ad den [naam]. - S.l.: N√ļ en d√†n, 1964.
628 - Een huwelijkspreek Comische voordracht voor twee personen door Fio. - Rotterdam: Poot, Gebr., [1900 ca.].
629 - Wet 18 oct. 1897 (Stbl.no.0.) houdende voorzieningen tegen Tafel-Ongeregeldheden, geput uit de officieele, bij de wetgevende macht wisselende stukken, door een autoriteit. Laatste Druk bijgewerkt tot 18 October 1897. - Utrecht: Moesman, Joh.S. (Steendr.), 1897.
630 - Wet van 14 juni 1890 (Stbl. no. 0). houdende Voorzieningen tegen besmettelijke Tafel-Ongeregeldheden. Opgehelderd door Aanteekeningen, geput uit de officieele, bij wetgevende macht gewisselde Stukken. Door twee niet-Rechtsgeleerden. Vijfde druk, bijgewerkt tot 14 juni 1890. - S.l.: Zaandamsche Snelperserij, 1890.
631 - Nieuwe coupletten Andreas Vesten. - S.l.: s.n., [1900 ca.].
632 - Tekst van de liederen, welke wij op onzen 2den Landdag zullen zingen. - S.l.: Nationaal Socialistische Beweging in Nederland, [1933 ca.].
633 - Koning Albert van BelgiŽ omgekomen. Doodelijke val van een rots te Marche-les-Dames bij Namen. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934 (18-2-34).
634 - Koning Albert van BelgiŽ omgekomen. Doodelijke val van een rots te Marche-les-Dames bij Namen. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934 (18-2-34).
635 - Nederland is weer vrij!]. - S.l.: Wallet, L. (Electr. brood- en banketbakkerij "de heuvel". Voorheuvel 18, Zeist), [1945].
636 - Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. - S.l.: Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, [1932 ca.].
637 - Van der Lubbe, Onthoofd op de binnenplaats van de gevangenis te Leipzig. - S.l.: s.n., [1934].
638 - Van der Lubbe, Onthoofd op de binnenplaats van de gevangenis te Leipzig. - Franeker (t.o. 't Stadhuis): Bos, Johs. (Automatische druk), [1934].
639 - v.d. Lubbe onthoofd. Op de binnenplaats van de gevangenis te Leipzig. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934, 10 jan.
640 - v.d. Lubbe onthoofd. Op de binnenplaats van de gevangenis te Leipzig. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934, 10 jan.
254:15
Liedbladen W641 - W651. 1 map.
N.B. Nrs. W651-W699 bestaan niet.
N.B. Bevat:
641 - v.d. Lubbe onthoofd. Op de binnenplaats van de gevangenis te Leipzig. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934, 10 jan.
642 - v.d. Lubbe onthoofd. Op de binnenplaats van de gevangenis te Leipzig. - Roosendaal: Rombouts, F., 1934, 10 jan.
643 - Nieuw Droevigh Liedt, van Jacobus de Kliever en Jacobus Soetebier. - S.l.: s.n., [1780 ca.].
644 - Veel op de straet]. - S.l.: s.n., [1860 ca.].
645 - Iets voor mijn kind. - Leiden: Herdingh en Zoon, L., 1815.
646 - Hollands Orpheus. - S.l.: s.n., 1858.
647 - . - S.l.: s.n., [1836 ca.].
648 - Een Nieuw Lied. - S.l.: s.n., [1930 ca.].
649 - N]ieuw Lied van de ARME SLAAF. - Rotterdam (Achterklooster 111): Vlijmen, van, [1930 ca.].
650 - De crisis. - S.l.: werkloos kantoorbediende, [1930 ca.].
651 - Arme Menschen. - S.l.: H. M. [initialen], [1930 ca.].
N.B. In deze map aangetroffen: potloodtekening van 2 converserende heren ten voeten uit, maker onbekend.
254:16
Liedbladen W700 - W715. 1 map.
N.B. Bevat:
700 - De jagers van Van Dam [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
701 - Weerzien [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
702 - Het verdwijnen van Naatje van den Dam / woorden van Kleine Piet [knipsel]. - S.l.: s.n., s.a.
703 - "Voor u neemt." [knipsel]. - S.l.: s.n., s.a.
704 - Een nieuw lied [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
705 - Het gestolen kind van Utrecht[handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
706 - Hei, 't was in de Mei [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
707 - Als je vrijt, moet je voorzichtig zijn [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
708 - Geen genoegen zonder vrouwen [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
709 - De verliefde Pieter metr zijn Jansje [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
710 - Afscheidslied [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
711 - Vrijagie van Melis en Neeltje [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
712 - De lelijke meid hiernaast [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
713 - Polonaise of ieder krijgt een veeg uit de pan [typoscript]. - S.l.: s.n., s.a.
714 - Hollandsche Maagt gy parel van u steden + 8 andere fragmenten [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
715 - Een nieuw lied : geschied tot Pruisland [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
254:17
Liedbladen W716 - W730. 1 map.
N.B. Bevat:
716 - Liedeken van den kloekmoedigen Kapitein Jan Jacobsen [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
717 - 's Werelds schip [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
718 - Aan het schone geslacht [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
719 - Van de bedrogen liefde [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
720 - Het mislukte kusje [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
721 - Der kreuzfidele Kupferschmied [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
722 - Slaap, kindje, slaap (Slaap, kamerlid, slaap) [krantenknipsel]. - S.l.: s.n., 1916.
723 - Ene ware historie geschied te Duinkerken / van Hubertus en zijn vrouw Josina[handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
724 - Het vrijheidminnend meisje [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
725 - Schone Catharina, beeld der beelden [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
726 - De stommeling [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
727 - De verloren sleutel [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
728 - Had je me maar [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
729 - Bijna vier jaar zitten zij langs alle kant [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
730 - Pierlala [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
254:18
Liedbladen W731 - W745. 1 map.
N.B. Bevat:
731 - Op de mode [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
732 - De brand van Berlijn [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
733 - Nieuw lied op de drankwet 1882 [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
734 - Albert I [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
735 - Ramp Borculo op 10 Aug. 1925 [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
736 - De boer en zijn wei is een dwinglandij [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
737 - De kruidmolen, hoort mijn vermaan [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
738 - Generaal De Wet [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
739 - De vrolijke soldaat [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
740 - Schouwburgbrand Wenen [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
741 - De aanval [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
742 - De watersnood in Holland [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
743 - Een brief van de grens [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
744 - Oorlog van Holland tegen BelgŽ [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
745 - Klaaglied van een gewond soldaat [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
254:19
Liedbladen W746 - W760. 1 map.
N.B. Bevat:
746 - De gevangen deserteur [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
747 - Een nieuw lied op het vertrekken van de ruiters tot Sneek [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
748 - Een nieuw lied op het droevig ongeluk veroorzaakt door het springen van de kruit-molen [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
749 - Drie wielrenners gedood bij auto-ongeluk [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
750 - Het nachtelijke avontuur of de mislukte strooptocht [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
751 - Mijn tamboerijn [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
752 - Een nieuw lied of Het keurig meisje [typoscript]. - S.l.: s.n., s.a.
753 - De vrolijke Dortenaar [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
754 - Een nieuw lied van een oud man, die verliefd was op een jonge dochter [typoscript]. - S.l.: s.n., s.a.
755 - Klachtlied of Troost aan een meisje [typoscript]. - S.l.: s.n., s.a.
756 - Jonkmans klacht [typoscript]. - S.l.: s.n., s.a.
757 - Ze wil van de liefde niets meer weten [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
758 - De brand van Berlijn [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
759 - De mode [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
760 - De liedjeszanger [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
254:20
Liedbladen W761 - W779. 1 map.
N.B. Bevat:
761 - Het buitengewoon zware regt of de justitie [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
762 - Een verschrikkelijke moord gepleegd door een kind van vijf jaar op zijn zusje van 3 maanden [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
763 - Hallo, hallo, we zijn nu eenmaal zo [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
764 - Oene van Sneek [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
765 - Belletje trekken [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
766 - Een meisje jong, van achttien jaren [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
767 - Waar is Vitellus, de wafelverkooper? [typoscript]. - S.l.: s.n., s.a.
768 - En nu menschen ik heb weer wat op geschreven [handgeschreven afschrift] / opgesteld door C. den Uyl. - S.l.: s.n., s.a.
769 - Waarschuwing voor rijk en arm ja voor allen [handgeschreven afschrift] / opgesteld door C. den Uyl. - S.l.: s.n., s.a.
770 - Een nieuw lied van een merkwaardig ongeval, voorgevallen een uur van de Joure [typoscript door Tj. W.R. de Haan, met correspondentie]. - S.l.: s.n., s.a.
771 - Cholera [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
772 - Van een boer, die 60 jaren oud was en 5 vrouwen heeft gehad [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
773 - Het snoeprige boertje van Rotterdam [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
774 - Een nieuw lied van 't verwarde huishouden [typoscript]. - S.l.: s.n., s.a.
775 - Een nieuw lied van de molenaars [typoscript]. - S.l.: s.n., s.a.
776 - Onbehoorlijke dingen van den dag [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
777 - Het meisje van de overkant [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
778 - Dat is een ongeluk [handgeschreven afschrift]. - S.l.: s.n., s.a.
254:21
KopieŽn van liedbladen oorspronkelijk afkomstig uit de KB. 1 map.
N.B. Bevat bijlagen en voorzien van de oorspronkelijke nummering van de Koninklijke Bibliotheek.
1/02026 - DE JAGER EN DE HERDERIN. - Zwolle: Zweers, R., [1930 ca.]. Origineel zoek na restauratie in KB.
2/02097 - De Eerste Huwelijksnacht VAN JAPIK EN MAAIKE OF Koddige Teleurstellingen VAN EEN JONG VERLIEFD ECHTPAAR. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de, [19e/20e eeuw]. Met een lijst van andere uitgaven van deze drukker. Origineel zoek na restauratie in KB.
3/02145 - EEN NIEUW LIED op het afscheid van een REQUISITIONAIR van zyn BEMINDE. - Amsterdam (Anjeliersgracht): Wendel, J., 1795-1819. Origineel zoek na restauratie in KB.
4/03102 - AAN ELIZE / Thouars, G.A.C.W. Marquis de [naam]. - s.l.: s.n., 1850, voor. Met bijgevoegd krantenknipsel.
5/06014 - IJSSELIJKE MOORD, gepleegd aan de Ringsloot, tusschen de Oetewalerweg en Zeeburg, nabij Amsterdam, in den morgen van 20 Julij 1854. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1854 ca.]. Bijgevoegd Lbl KB Wouters 06014a, betreffende dezelfde moord: 'Gruwelijke moord. Gepleegd aan de Ringdijk bij Amsterdam. Bij een Groenboer. Genaamd Hein Prikwinkel. Des morgens tusschen 4 en half 7 Ure', gedrukt bij C. Bakels, Pieterjacobstraat.
6/06016a - De moord van Buiksloot. - s.l.: s.n., [1930 ca.]. Getypt afschrift.
7/06032 - Ontsnapping en Arrestatie van F. Rosier / Bram C. & Klein[e] Piet [naam]. - s.l.: s.n., [1908]. Bijgevoegd een bericht over dezelfde ontvluchting: 3-4 Sept. Frans Rosier ontvlucht.
8/06115 - Vreeselijk Moorddadig Drama, gepleegd in eene kerk te Tilburg. - Amst[erdam] (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1902]. Bijgevoegd: De Moord in den `noordhoek. Maria Kessels' laatste gang. [...] voor het gerechtshof te 's-Bosch op 11 Juni 1902, door J.H.O. (Lbl KB Wouters 06115a). En bijgevoegd: Protest tegen anoniem geschrijf over den Moord in den Noordhoek door Mr. F.E. Pels Rijcken (Lbl KB Wouters 06115b).
9/06119 - Drievoudige moord te Putbroek gem. Echt op drie jongelingen waaronder 2 gebr. - s.l.: s.n., [1932]. Met bijgevoegd krantenknipsel. Met foto.
10/06130 - Ontzettend Familiedrama te Venlo. Een leeraar der H.B.S. vermoord zijn gezin. Zijn vrouw en zijn drie zoons, 12 en 5 jaar en 6 maanden oud, zijn schoonmoeder gevaarlijk gewond [..]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1936. Bijgevoegd acht drukwerkjes betreffende moorden (Lbl KB Wouters 06130a t/m 06130h)
11/06131 - VERSCHRIKKELIJKE MOORD gepleegd te 's Gravenhage. - s.l.: s.n., [1880]. Bijgevoegd: zeer uitgebreide documentatie (Lbl KB Wouters 06131a t/m 06131r).
254:22
KopieŽn van liedbladen oorspronkelijk afkomstig uit de KB. 1 map.
N.B. Bevat bijlagen en voorzien van de oorspronkelijke nummering van de Koninklijke Bibliotheek.
12/06134 - MERKWAARDIGEN GESCHIEDENIS van een VERGIFTMENGSTER Voorgevallen te LEIDEN Gepleegd door VROUW van der LINDE. - s.l.: Pauel, H., [1900 ca.]. Bijgevoegd: uitgebreide documentatie over deze gifmengster (Lbl KB Wouters 06134a t/m 06134f).
13/06141 - Moord te Raamsdonk] / Bouman , A. [naam]. - Rotterdam: Lankhuijzen, J. van (scribent), [1930 ca.]. Bijgevoegd: enkele artikelen over deze moord (Lbl KB Wouters 06141a t/m 06141b).
14/06142 - VREESELIJKE MOORD TE ZEIST. - s.l.: s.n., [1902]. Enkele krantenknipsels zijn bijgevoegd (Lbl KB Wouters 06142a t/m 06142b).
15/06146 - Gruwelijke Moorden DOOR HENDRIKUS JACOBUS JUT & CHRISTINA GOEDVOLK. aan mevrouw VAN DER KOUWEN. - Goes: Jonge, S.J. de, [1900 ca.]. Bijgevoegd: enkele krantenknipsels, een akte van beschuldiging, een briefje en een afbeelding van 'Vrouw Jut'.
16/06170 - GOEIE MIE OF De Leidsche GIFTMENGSTER / Leyden, W.K. van [naam]. - Leiden: Algemene Boek- en Handelsdrukkerij, 1936. Enkele knipsels en enige correspondentie bijgevoegd, alsmede het overlijdensbericht van Mie van der Linden.
17/07001 - UITLEG VAN DIT WANSCHEPZEL. - s.l.: Lamens P.S.A., M.S., [1815]. Bijgevoegd: blad over een 'wonderlijk voorval' (Lbl KB Wouters 07001a).
18/07007 - Koning Albert van BelgiŽ omgekomen. - s.l.: Rombouts, F., 1934. Met foto.
19/07008 - Dank-Lied, in de Zieltreffende toestand van Leyden, aan de edelmoedige bescherming van Zyne Majesteit den Koning van Holland. - s.l.: s.n., [1930 ca.]. Handgeschreven afschrift. Bijgevoegd: tijdschriftartikel over deze ramp d.d. 12 Januari 1807 (Lbl KB Wouters 07008a).
20/07010 - Treur-Lied, over de verschrikkelijke Aardbeeving tot LISSABON, en andere Plaatsen in PORTUGAL. - s.l.: s.n., [1755]. Bijgevoegd: krantenknipsel.
254:23
KopieŽn van liedbladen oorspronkelijk afkomstig uit de KB. 1 map.
N.B. Bevat bijlagen en voorzien van de oorspronkelijke nummering van de Koninklijke Bibliotheek.
21/07025 - Het Verongelukken van het TRANSPORTS SCHIP, DE ARINUS MARINUS. In de Straat SUNNDA, in OOSTINDIEN. - Amsterdam (BinnenBrouwerstraat 10): Wiering, T., [1841]. Bijgevoegd: krantenknipsel over deze scheepsramp (Lbl KB Wouters 07025a); overdruk met alleen de eerste strofe.
22/07029 - VERHAAL DER SCHIPBREUK GERMANIA, KAPITEIN FINLEY waarbij 414 Menschen het leven verloren hebben. - s.l.: Plumceel, [1847].
23/07032 - NIEUW LIED op het verongelukken van Zr. Ms. Monitor de "Adder". Welke Woensdag 5 Juli 1882 van IJmuiden naar Helvoetsluis vertrok. - s.l.: s.n., [1882 ca.]. Bijgevoegd: krantenknipsels over deze scheepsramp (Lbl KB Wouters 07032a t/m 07032e).
24/07037 - Het vergaan van het grootste schip der wereld de Titanic waarbij ongeveer 1700 menschen den dood vonden in de golven. - s.l.: s.n., [1912]. Bijgevoegd: krantenartikel over deze scheepsramp (Lbl KB Wouters 07037a).
25/08002 - Een Nieuw en vermakelyk Herders-Lied. - s.l.: s.n., [18e eeuw]. Origineel zoek?
26/08018 - Jagerslied. - Maria Hoorebeke: Jonge, S. de (scribent), [1930 ca.]. Aan dit liedblad is de bijbehorende muziek in handschrift toegevoegd.
27/08054 - De Wonderdokter SEQUAH. - s.l.: s.n., [1930 ca.]. Bijgevoegd: foto en krantenknipsel (Lbl KB Wouters 08054a en 08054b).
28/08067 - DE OUDE KLEREJOOD. - s.l.: s.n., [1860 ca.]. Bijgevoegd: 'Gesprek tusschen een Wijkmeester en een Buurtmeester te Amsterdam.' Gedrukt bij de Wed. C. Kok, geb. Van Kolm, Amsterdam (Lbl KB Wouters 08067a).
29/08249 - EEN NIEUW LIED, op de wonderlijke Lotgevallen van een Haarlemsch Weesmeisje in de Oost-IndiŽn, op Zee en in terugkomst in Nederland, in hare betrekkingen als Vrijster [..]. - Rotterdam (Korte Pannekoekstraat, bij de Nieuwe Markt): Hoffers, T.C., [1826-1837]. Bijgevoegd: 'Antwoord van de Wed. Jittele Snipperpapier aan haar beminden zoon Salomon Liepman Snipperpapier, in het hospitaal te Soerabaya' (Lbl KB Wouters 08249a).
30/08253 - EEN NIEUW LIED Van een man, welken afscheid neemt van zijn Vrouw en Kinderen bij zijn vertrek naar Athcin. - s.l.: s.n., [1870 ca.]. Bijgevoegd: twee notitieblaadjes (Lbl KB Wouters 08253a)
31/10021 - ARME MENSCHEN. - s.l.: H. M. [initialen], [1930 ca.]. Origineel zoek?
32/11146 - EEN NIEUW LIED, of de Modes van de hedendaagsche tijd. - s.l.: s.n., s.a.
33/13061 - Het HUWLIJKSVUURTJEN, ter verjaring van MIJNE ECHTGENOOTE A.S. den 23sten Januarij 1821 / Ouwerkerk de Vries, J. van] [naam]. - s.l.: Ouwerkerk de Vries, J. van], [1823]. Bijgevoegd overlijdensbericht (1842) Ouwerkerk de Vries.
34/17043a - Het verliefde jagerslatijn. - s.l.: s.n., s.a.
35/23045 - HET HALVE EEUWFEES[T v]an het herstel van Nederlands onafhankelijkh[eid] 1813. - s.l.: s.n., [1863]. Verslag van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 November 1863. O.a. artikel over 'Feestelijkheden te Rotterdam' en 'Feestviering te 's-Gravenhage'.
36/23084 - Volks- en Straatliedjes verschenen in 1813-1815 betreffende Napoleon, de Vrijheidsherstelling en Oranje. - s.l.: s.n., s.a. Tijdschriftartikel.
37/Hehl 010 - DE SCHEEPSJONGEN. - Haarlem: Nobels, J.P., [1890 ca.]. Diverse liedblaadjes. Van enkele liedjes ontbreekt een deel van het papier. Uitgegeven bij verschillende drukkers.