Archieven & collecties

329 Collectie Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen (Verdinaso), 1931-1965

inhoud: Het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso) was een autoritaire beweging, vooral in België en minder in Nederland, opgericht op 6 oktober 1931 door de Belgische oud-officier Joris Van Severen. De vereniging had aanvankelijk als doel het oprichten van een Dietse staat door samenvooeging van Vlaams België, Nederland en Frans Vlaanderen. Verdinaso kende een anti-democratische doctrine en was een autoritaire, met het fascisme verwante politieke beweging.
De Nederlandse afdeling ging in 1940 op in de N.S.B. In België hield het verbond op te bestaan door een door de Duitse bezetter opgelegde fusie met het Vlaams Nationaal Verbond tot de Eenheidsbeweging-VNV in 1941.

De collectie bestaat uit aantekeningen, publicaties en krantenknipsels.

Gedeeltelijk openbaar zie verklaring van bruikleen.

17 inventarisnummer(s)

  

terug

329:1
Joris van Severen en de Nederlanden ; een levensbeeld / door Luc Delafortrie. Zulte: Oranje, 1963. 272 p. ill.
329:2
Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen ; program. Gent: J. François, 1931. [8 p.]
329:3
Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen ; programma. Gent: J. François, ca 1931. [10 p.] 4e opl.
329:4
De grondbeginselen van het Dietsche nationaalsolidarisme / door J.E. de Langhe. Roeselare: Pol van Heezele, 1933. 40 p.
329:5
Een vlag waait open ; spreekkoor bij gelegenheid van den 2den Landdag van het Verdinaso 1933 / Wies Moens. Izegem: Pol Leroy, 1933. [15 p.]
329:6
Hier Dinaso, strijdblad van het Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen voor geheel Dietsland.
Aanwezig: Jg. 1 (1933) nr. 48 (4 november 1933)
329:7
Van de demoliberale volksverscheurdheid naar Dietschland en orde door het Verdinaso / Joris van Severen. Gent: J. François, 1934. 28 p.
329:8
Echt en namaak: Dinaso en facisterij / door S. Verrel. Gent: J. François, ca. 1934. 28 p.
329:9
Dietbrand, maandschrift onder leiding van Wies Moens.
Aanwezig: Jg. 1 (1934) nr. 8 en nr. 10.
329:10
De strijd om de vereeniging der Nederlanden / Willem Melis. Gent: Vedinaso, 1935. 61 p.
329:11
De eenheid der Nederlandsche natie / J.H.H. Hülsmann. Overveen: Delta, 1935. 24 p.
329:12
De Dinaso-landbouwpolitiek ; program der Dinaso boeren-corporatie. Roeselare: Pol van Heezele, 1935. [8 p.]
329:13
Publicatie van drie redevoeringen gehouden te Antwerpen (2 april 1936), Assche (5 april 1936) en Gent (19 april 1936). 28 p.
329:14
Waarheen? ... Dinaso. Gent: Verdinaso, 1936. 19 p. 4e opl.
329:15
Open, maandblad, uitgave van de Blauwvoetfederatie. Gent.
Aanwezig; Jg. II (1965) nr. 10.
N.B. Artikelen gewijd aan de 90-jarige Pater Stracke.
329:16
Feestwijzer t.g.v. de nationale pater Stracke-hulde 12 december 1875 - 12 december 1965. Elckerlyczaal Antwerpen. 1965. 16 p.
N.B. Met lijst van leden van beschermkomitee
329:17
Krantenknipsels en aantekeningen inzake Verdinaso.