Archieven & collecties

120 Collectie fotokopieŽn van oorkonden betreffende Zeeuws-Vlaanderen (1360 - 1919), 1930-1960

inhoud: Mevrouw M.K.E. Gottschalk (1912-1989) schonk een verzameling fotokopieŽn van oorkonden uit de archieven van Utrecht, Brussel, Lille, Gent en Kortrijk, die zij verzamelde voor haar publicaties over Zeeland (1956-57).
De collectie bestaat uit foto's, negatieven en documentatie.

resultaat: Historische geografie van Westelijk Zeeuws Vlaanderen tot de St-Elisabethsvloed van 1404. Assen, 1956. Proefschrift Utrecht
Historische geografie van Westelijk Zeeuws Vlaanderen van het begin der 15e eeuw tot de inundaties tijdens de Tachtigjarige oorlog. Assen, 1957.

Openbaar.

28 inventarisnummer(s)

  

terug

120:1
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Beveren-Waas: Boudelo nr. 2261 volledig. 1420. 1 omslag.
120:2
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Beveren-Waas: Boudelo nr. 2596 volledig. 1444. 1 omslag.
120:3
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Beveren-Waas: Boudelo enkele losse pagina's uit diverse inventarisnummers. 1366-1520. 1 omslag.
120:4
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: St. Pieters Cartularium. 1261 -1542. 1 omslag.
120:5
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: St. Pieters charters. 1200 -1483. 1 omslag.
120:6
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: St. Pieters 2e serie. 1170 -1479. 1 omslag.
120:7
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: St. Pieters platte stukken. ca 1350 en Z.j. 1 omslag.
120:8
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: St. Baafs R 31, R 57, R 2, R 43, R 791 . 1279-1480. 1 omslag.
120:9
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: St. Baafs K 2533, K 9923, K 9924. 1211-1413. 1 omslag.
120:10
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: St. Baafs charters 1255-1631. 1 omslag.
120:11
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: Fonds Ter Hagen no 4 + charters. 1278 -1491. 1 omslag.
120:12
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: Abdij Drongen cartularium 6 en 7 en charters. 1156 -1479. 1 omslag.
120:13
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: Fonds St. Genois, met een fotokopie van een ingekomen brief van W. Gysseling 1297-1394. 1955. 1 omslag.
120:14
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: Nieuwenbosse. 1220-1489. 1 omslag.
120:15
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: Doornzele. 1235-1553. 1 omslag.
120:16
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: chronologisch supplement. 1332. 1 omslag.
120:17
FotokopieŽn van oorkonden uit het Stadsarchief Gent: Bijloke. 1259-1297. 1 omslag.
120:18
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Kortrijk: charters Groeninge. 1264-1507. 1 omslag.
120:19
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Kortrijk: fonds d' EnnetiŤre, reeks I nr 180 (voorl. nr) Eveningboek Rietvliet. 1518. 1 omslag.
120:20
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Kortrijk: fonds d' EnnetiŤre, reeks I nr 248, 316 b (voorl. nr) . 1508-1538. 1 omslag.
120:21
FotokopieŽn van oorkonden uit het ARA Brussel: Trťsor de Flandre, serie I. 1487 ?, Z.j. 1 omslag.
120:22
FotokopieŽn van oorkonden uit het ARA Brussel: Trťsor de Flandre, serie II. 1411. 1 omslag.
120:23
FotokopieŽn van oorkonden uit het ARA Brussel: Rekenkamer. 1336-1405. 1 omslag.
120:24
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Namen: Charte de Namur. Z.j. 1 omslag.
120:25
FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Lille: Rekenkamer serie B. 1261-1368. 1 omslag.
120:26
FotokopieŽn van oorkonden uit het R.A. Zeeland: Wiersum. 1466. 1 omslag.
120:27
FotokopieŽn van oorkonden R.A. Utrecht: rechterlijk archief Nijenrode. Z.j 1 omslag.
120:28
FotokopieŽn van: Bijlage. uit: A. Meeskamp van Embden. De archieven van de rechtbanken. Middelburg, 1919., p. LV- LXI. 1 omslag.
ZOEK