Archieven & collecties

112 Archief Bibliotheek van het Meertens instituut [In bewerking], 1958 -

inhoud: Het archief bestaat uit correspondentie met uitgevers, boekhandels, verzoeken om inlichtingen en aanwinstenlijsten van bibliotheekboeken.
stukken afkomstig van E. Doelman, G. van der Spek, K. Schell.

Openbaar.

26 inventarisnummer(s)

  

terug

112:1
Afdrukken uit agendabestanden. 1998-2003. 1 doos
N.B. Hierin agenda's en notulen van vergaderingen met DIV, afspraken en andere verslagen.
112:2
Stukken inzake Wetenschapsdag 2003-2006. 1 map.
N.B. Emails, draaiboek, plattegronden, programmaboekje
112:3
Stukken inzake witboek informatie voorziening. 1997. 1 map.
112:4
Stukken inzake enquêtes. 1985-2007. 1 map.
N.B. Enquetes mbt collectie van het MI en gebruik van de bibliotheek, gebruikers profiel
112:5
Stukken inzake automatisering. 2000-2001. 1 omslag.
N.B. emails
112:6
Verzoeken . 2001-2011. 1 omslag.
N.B. Op nummer uit brievenregister
112:7
Webwerkgroep . 1999-2003. 1 omslag.
N.B. Op nummer uit brievenregister
112:8
Correspondentie . 1999-2007. 2 mappen
112:9
Stukken inzake bindwerk 1988-2011. 1 map.
N.B. Facturen, bindlijsten en brochhures
112:10
Informantencommissie . 1997. 1 map
112:11
Correspondentie met edita enz. 1999-2005. 1 omslag.
N.B. emails over boekverkoop, voorraadbeheer etc.
112:12
Correspondentie. 1995-2005. 1 omslag.
N.B. met VCV, IVB, SHBO, Swets
112:13
Stukken inzake digitalisering / digitale projecten. 1996-2005. 1 map.
N.B. Vragenlijsten, NFD, geluidsbanden, taalkaarten, adressarium, projectadministratie, feestenbank, BiN, Liederenbank
112:14
Stukken inzake commissie dienstverlening. 1998-2002. 1 map.
112:15
Stages. 1998-2002. 1 omslag.
N.B. Henny van de Bosch, Ron Edel, Nagah A..., Wendy de Visser
112:16
Stukken inzake Archieven & collecties. 1996-2002. 1 omslag.
N.B. Gouden eieren.
112:17
Typoscripten en aantekeningen. 1991-1998. 1e van 2 mappen.
N.B. Stukken inzake PICA, correspondentie inzake ruilabonnementen, interne verhuizingen, ruimteberekeningen, omcoderen [afkomstig van E. Doelman]
112:18
Typoscripten en aantekeningen. 1991-1998. 2e van 2 mappen.
N.B. Stukken inzake PICA, correspondentie inzake ruilabonnementen, interne verhuizingen, ruimteberekeningen, omcoderen [afkomstig van E. Doelman]
112:19
Typoscripten en aantekeningen. 1958-1997. 1 map.
N.B. Stukken inzake depot KNAW, correspondentie mbt bestellingen, schenkingen, lenen en ruil, de tijdschriftenrondgang [afkomstig van B. Wander, L. van Immerzeel, G. van der Spek en E. Doelman via E. Doelman]
112:20
Typoscripten en aantekeningen. 1989-1993. 1 map.
N.B. Correspondentie, aantekeningen mbt de tijdschriften catalogus en de automatisering ervan, jaaragenda's 1989 en 1990, brochures [afkomstig van G. van der Spek via E. Doelman]
112:21
Typoscripten en aantekeningen. 1959-1984. 1 map.
N.B. Correspondentie o.a. met Open vanwege een stuk over de bibliotheek van het Meertens instituut, leenbriefjes, stukken inzake PICA, UDC, werkplekonderzoek, automatisering, 1 foto van J. Wiegmans [afkomstig van L. van Immerzeel via E. Doelman]
112:22
Catalogus Collectie Dr. Moriz Schönfeld (1880-1958).
N.B. Lijst van werken uit Schönfelds bibliotheek overgegaan naar het Meertens Instituut.
112:23
Catalogusprint van collectiedeel Duitse naamkunde. 1988. 1 bundel.
112:24
Stukken betreffende de codering van de bibliotheek van de afdeling volkskunde. 1995-1996 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft de onderdelen kalenderfeesten, huwelijk, huis, landbouw en omcodering. Ook enige correspondentie rondom de Feestenbank.
112:25
Tijdschrift. 1998. 1 stuk.
N.B. Saantotaal, met een artikel over de verhuizing van (de collectiers van) het Meertens Instituut in 1998.
112:26
Folders. Z.j. 1 envelop.
N.B. Publieksfolders betreffende de bibliotheek van het Meertens Instituut aan de Keizersgracht, volkskundige verzamelingen en literatuurinformatie.