Archieven & collecties

549 Archief Commissie Toekomst P.J. Meertens-Instituut, 1997

inhoud: De 'Commissie Toekomst P.J. Meertens-Instituut' werd in juli 1997 ingesteld door het bestuur van de KNAW. Haar taak was te onderzoeken in welke richting het P.J. Meertens-Instituut zich het best zou kunnen ontwikkelen. In november verscheen het rapport van de commissie. Hierin werden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de wetenschappelijke opdracht en positionering van het instituut. Er werd onder andere aanbevolen een nieuwe structuur in het instituut aan te brengen, aandacht te besteden aan onderwijs en meer aandacht voor externe betrekkingen.

De commissie bestond uit de Akademieleden W.Th.M. Frijhoff, H. Hoetink, P.C. Muysken en F.P. van Oostrom. Het secretariaat werd gevormd door J.P.A. Stroop en C.L. Gimbrère.

De collectie bestaat uit correspondentie, gespreksverslagen, vergaderstukken en conceptversies van het rapport.

Het archief is in 2020 ontvangen van Willem Frijhoff, voorzitter van de commissie.

Zie ook Coll. nr. 39:28 Rapport Commissie "Toekomst P.J. Meertens-Instituut." Met standpuntbepaling van de Commissie Frijhoff van de KNAW. 1997.

resultaat: Commissie Toekomst P.J. Meertens-Instituut, rapport, KNAW

Niet openbaar (openbaar per 2047).

  

terug