Archieven & collecties

539 Archief Nederlandse Volksdansvereniging en Nederlandse Volksdansraad, 1948-1973 en z.j.

inhoud: De Nederlandse Volksdansvereniging (Nevo) werd opgericht in 1948. De vereniging had als doelen het bevorderen van de samenwerking tussen volksdansorganisaties en het bestuderen en verbreiden van het volksdansen. De Nevo ging in de jaren '80 op in het Landelijk Centrum Volksdans (LCV).

De Nederlandse Volksdans Raad (NVR) werd in 1950 ingesteld door diverse landelijke verenigingen en stichtingen op het gebied van volksdans. De raad werd door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen beschouwd als zijn adviescollege voor de volksdans.
De taakstelling van de NVR bestond uit "het treffen van maatregelen in het algemeen ten behoeve van de volksdans", "samenwerking en overleg tussen de volksdansorganisaties te bevorderen", alsmede "het behartigen van belangen van speciale onderdelen of van bepaalde sectoren van dit veel omvattend gebied, o.a. door het in het leven roepen van sub-commissies met een bepaalde opdracht." De NVR werd opgeheven in 1973.

De collectie bestaat uit vergaderstukken en de correspondentie van de Nevo (inv.nr. 1-4) en de NVR (inv. nr. 5-6), aangevuld met diverse stukken afkomstig van examens, congressen en verwante instellingen.

Deze collectie is in 2018 geschonken aan het Meertens Instituut door Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

.

11 inventarisnummer(s)

  

terug

539:1
Notulen van de Nederlandse Volksdansvereniging. 1948-1968.
539:2
Jaarverslagen en financiŽle rapporten betreffende de Nederlandse Volksdansvereniging. 1948-1968.
539:3
Correspondentie van en aan de Nederlandse Volksdansvereniging. 1948-1956.
539:4
Overige stukken betreffende de Nederlandse Volksdansvereniging. 1957-1968.
N.B. Bevat o.a. de verenigingsstatuten.
539:5
Vergaderstukken van de Nederlandse Volksdansraad. 1950-1956.
539:6
Correspondentie van en aan de Nederlandse Volksdansraad. 1964-1967.
539:7
Correspondentie en formulieren betreffende volksdansexamens en stages. 1964 en z.j.
539:8
Vergaderstukken van de door het Ministerie van C.R.M. opgerichte Werkgroep Kadertraining Volksdans. 1972-1973.
539:9
Documenten m.b.t. het 5e Internationaal Kongres voor Volksdans. 1958.
N.B. Diest, 18-29 juni 1958.
539:10
Overige stukken van de Nederlandse Volksdansraad en andere belangenverenigingen van volksdans. 1951-1973.
539:11
Stukken omtrent de bestuurlijke geschiedenis van de instellingen op het gebied van volksdans. 1979-1999.