Archieven & collecties

61 Archief J.Th. Gorter-Siemens, (1877) 1925 - 1965

inhoud: Jeannette Gorter Siemens (1878-1970) was lid van het Nederlands Volkskundig Genootschap.
Het archief bestaat uit manuscripten van volkskundige, naamkundige en taalkundige aantekeningen, met enkele krantenknipsels.

Zie ook Arch nr 445 waarin mappen met aantekeningen die van haar afkomstig zijn.

Openbaar.

22 inventarisnummer(s)

  

terug

61:1
Correspondentie Jeannette Gorter Siemens met mevr. de Haas Okken. 1925-1928. 1 map.
61:2
Manuscripten van volkskundige, naamkundige en taalkundige aantekeningen. 1932-1958 en z.j.
61:3
Manuscripten van volkskundige, naamkundige en taalkundige aantekeningen. 1933, 1939, 1946 en z.j. 1 map.
61:4
Manuscripten van volkskundige, naamkundige en taalkundige aantekeningen. 1933-1948 en z.j. 1 map.
61:5
Manuscripten van volkskundige, naamkundige en taalkundige aantekeningen. 1933-1955 en z.j. 1 map.
61:6
Manuscripten van volkskundige, naamkundige en taalkundige aantekeningen. 1934-1958 en z.j. 1 map.
61:7
Manuscripten van volkskundige, naamkundige en taalkundige aantekeningen. 1934-1964 en z.j. 1 map.
61:8
Manuscripten betreffende feesten en feestdagen. 1959 en z.j. 1 map.
61:9
Manuscripten en krantenknipsels betreffende de sage van Ellert en Brammert. 1933-1934 en z.j. 1 map.
61:10
Manuscripten betreffende o.a. Anna II. 1934-1959 en z.j. 1 map.
61:11
Manuscripten betreffende o.a. Anna, Mistletoe en sale touw. 1939-1959 en z.j. 1 map.
61:12
Manuscripten betreffende motieven van sagen, godsdienstopvattingen, Anna, de beer en de poolster. 1957-1960 en z.j. 1 map.
61:13
Manuscripten met knipsels betreffende de os, de ezel, de koe, Osiris, het varken en de heilige Antonius. 1932-1959 en z.j. 1 map.
61:14
Manuscripten met knipsels betreffende Sint Maarten. 1932-1940 en z.j. 1 map.
61:15
Manuscripten betreffende oudjaar en nieuwjaar(swensen). 1877-1878, 1932-1957 en z.j. 1 map.
61:16
Manuscript betreffende een publicatie van Martin A. Hansen. Z.j. 1 map.
61:17
Manuscripten betreffende o.a. Volkskunde van de Cock, luilak en de Wintersonnenwende. 1953 en z.j. 1 map.
61:18
Manuscripten met krantenknipsels betreffende o.a. "ario-germanen" van Guido van List en de parapsychologie. 1933-1934, 1950, 1965 en z.j. 1 map.
61:19
Manuscripten met krantenknipsels betreffende o.a. Pinksteren, trollen, reuzen, peterselie en Sint Pieter. 1932, 1936, 1943, 1951 en z.j. 1 map.
61:20
Liedbundels van Duitse liedjes. Z.j. 1 pak.
61:21
Gedrukte liedbladen van Nederlandse, Duitse en Engelse liedjes. Met enkele handgeschreven liednotaties. 1928-1933 en z.j. 1 map.
61:22
Manuscripten en krantenknipsels betreffende volksliederen. 1931-1936 en z.j. 1 map.