Archieven & collecties

56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965)

inhoud: G.J. Boekenoogen (1868-1930) promoveerde op de dissertatie De Zaansche Volkstaal. Hij was als redacteur verbonden aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal te Leiden. Hij gepubliceerde op het terrein van de dialectologie, naamkunde, letterkunde en volkskunde. In de jaren 1892-1894 heeft Boekenoogen in allerhande Nederlandse kranten en tijdschriften oproepen geplaatst om hem volksliedjes en volksverhalen op te sturen. Dit leverde een grote respons op.
De collectie bestaat uit manuscripten en typoscripten van (kinder)rijmpjes, liedjes, versjes, gezegden, bezweringen, boerden, persoons- en geografische namen, huis-, graf- en handmerken en raadsels; brieven; enkele krantenknipsels, circulaires en folders, prenten, etsen en afdrukken van afbeeldingen. Zie voor enkele manuscripten van Boekenoogen ook de collectie Sinninghe (archief nr. 77).

In de loop der jaren hebben onderzoekers delen van de collectie overgeschreven, overgetypt of aangevuld en zijn deze afschriften geheel vermengd geraakt met de oorspronkelijk toegezonden liedjes en verhalen. Op de plaatsingslijst is aangegeven waar dit mogelijk het geval is.

De collectie is gedigitaliseerd in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze, het†Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed. Deze scans zijn op aanvraag te raadplegen in de leeszaal van het Meertens Instituut.

Voor de digitale collectie Boekenoogen, Bakker en Sinninghe, zie: archief nr. 1031
Zie ook: 42:59 (Collectie centsprenten en grafiek van C. Bakker en G.J. Boekenoogen)

resultaat: G.J. Boekenoogen. Raadsels. Leiden, 1902.
G.J. Boekenoogen. De Zaanse volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Met aanvullingen door G.J. Boekenoogen en K. Woudt en een voorwoord door Jo Daan. Zaandijk, 1971. 2 dln.
A.A. van Rijnbach. Catalogus van de verzameling-Boekenoogen. Leiden, 1932.
M. Draak. 'De verzameling Boekenoogen'. In: Verslag van de volkskunde-commissie der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, 1949, p. 4-8.
L.P. Grijp. 'Van Boekenoogen tot frater Remigius. Kinderliedverzamelingen in het Meertens Instituut'. In: A. de Vries, H. van Lierop-Debrauwer & P. Mooren (red.): PoŽzie is kinderspel. PoŽzie onder en boven de 18. Tilburg, 2000, p. 86-98.
T. Meder. 'Fascinatie voor volkstaal en volkscultuur: Gerrit Jacob Boekenoogen (1868 -- 1930)'. In: W. van Anrooij, D. Hogenelst & G. Warnar (red.). Der Vaderen Boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam, 2003, p. 165-178, 278-280 en 310-313.
C. Hendriks. 'Rijmen en sprookjes' : een cultuurhistorische analyse van de collectie Boekenoogen in het archief van het Meertens Instituut. - Amsterdam, 2005. (Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam.)
www.verhalenbank.nl

Openbaar.

eerste | volgende 33 | laatste | 1 t/m 100 van 133 | alle treffers

  

terug

56:1 b
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: A-Aaf.
56:1 a
Ingekomen brieven bij Boekenoogen met kinderrijmpjes en -liedjes. Met enkele aantekeningen van Boekenoogen. 1892-1901. 1 map.
56:2
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Ad-As.
56:3
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Ba-Ber.
56:4
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Bij-Boo.
56:5
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Bor-Bre.
56:6
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Bri-Buur.
56:7
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Cap-Der.
56:8
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Deu-Feen.
56:9
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Feen-Gips.
56:10
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Ger-Haz.
56:11
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Ho-Hol.
56:12
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Hon-Hut.
56:13
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Hut-Jur.
56:14
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Kaa-Kon.
56:15
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Kon-Lin.
56:16
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Lio-Mar.
56:17
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Mar-Meu.
56:18
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Mey-Mul.
56:19
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Noor-Pan.
56:20
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Peau-Proo.
56:21
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Prir-Ron.
56:22
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Roo-Sche.
56:23
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Sche-Slui.
56:24
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Smi-Stro.
56:25
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Swa-To.
56:26
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Tri-Vee.
56:27
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Veij-Wess.
56:28
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: West-Zwa.
56:29
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Anonieme auteur.
56:30
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Anonieme auteur.
56:31
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Anonieme auteur.
56:32
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Anonieme auteur. Hierin ook brieven gericht aan C.C. van der Graft en Sinninghe
56:33
Manuscripten van minneliedjes. Z.j. 1 map.
56:34
Manuscripten van ABC boekjes, spelboekjes, liedjes en rijmpjes. Met enkele brieven. 1892, 1928 en z.j. 1 map.
56:35
Manuscripten van kinderrijmpjes, kinderspelen, volkshumor, Sint Maarten, een geslachtsnamenstudie en costumen. Z.j. 1 map.
56:36
Systeemkaartjes met correspondenten van Boekenoogen. Met aantekeningen van liedjes en rijmpjes. Z.j. 1 map.
56:37
Krantenknipsels met aantekeningen. 1882, 1908-1909, 1937, 1942 en z.j. 1 omslag.
56:38
Circulaires en folders. 1900, 1904, 1908, 1952 en z.j. 1 omslag.
56:39
Manuscripten en typoscripten van versjes en rijmpjes. Z.j. 1 map.
N.B. De typoscripten zijn overgenomen van literaire bronnen.
56:40
Krantenknipsels met enkele bij Boekenoogen ingekomen brieven. 1892, 1896, 1898, 1903, 1908, 1924, 1946, 1952 en z.j. 1 map.
56:41
Manuscripten van knierijdversjes, kindergebedjes en wiegeliedjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4262-4485.
56:42
Manuscripten van reidans-, lichaamsdelen- en knierijdversjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4026-4259.
56:43
Manuscripten van versjes bij lopende dans, Hansje sjokken, haken en ogen, draaispelen, slagspelen, knikkeren, klootschieten, werpspelen en reidansen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 3869-4025.
56:44
Manuscripten van versjes bij reidansen en kinderspelletjes zoals verstoppertje, schuitje varen, kooten en blindeman. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5258-5476.
56:45
Manuscripten van schommelversjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4961-5075.
56:46
Manuscripten van versjes bij reidansen en kinderspelen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5078-5257.
56:47
Manuscripten van versjes bij werpspelen, verstoppertje, krijgertje en nabootsingspelen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4768-4957.
56:48
Manuscripten van versjes bij nazegspelletjes, reidans 'krimp door' en reidans met lopen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4486-4766.
56:49
Manuscripten van versjes bij reidansen: Pieternelle, de koningsdochter, touwtje springen, zakdoekje leggen en 'kruip door'. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 3800-3868.
56:50
Overzicht van de versjes verzameld door Boekenoogen. Met door Boekenoogen opgestelde nummering van 3798 t/m 7030. Z.j. 1 map.
56:51
Manuscripten van kinderrijmpjes beginnend met letter I t/m Z. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6215-6401.
56:52
Manuscripten van ketterrijmen, bedelrijmen, telrijmen, rijmen met roepen, geluiden, kind- en natuurverschijnselen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6485-6582.
56:53
Manuscripten van bruiloftsdansen en -liedjes, spreuken en arbeidsliedjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6403-6484.
56:54
Manuscripten van liedjes en versjes met planten, voorspel, Pasen, naspel, nabootsspel, meifluitje, verjaardag, kind en school, kinderspeelgoed, straatdeunen, tergspelletjes en dierrijmen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6583-6697.
56:55
Manuscripten van rijmpjes en aftelversjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6698-6847.
56:56
Manuscripten van rijmpjes en aftelversjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6848-7028.
56:57
Manuscripten van rijmpjes en versjes bij springspelen, van dierennamen en -geluiden. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5477-5657.
56:58
Manuscripten van rijmpjes en versjes van dieren, -namen en -geluiden. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5689-5811.
56:59
Manuscripten van rijmpjes en versjes van dieren, -namen en -geluiden en kinderrijmpjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5812-5924.
56:60
Manuscripten van kinderrijmpjes beginnend met letter A t/m E. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5925-6090.
56:61
Manuscripten van kinderrijmpjes beginnend met letter E t/m H. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6091-6194
56:62
Typoscripten van 19e en begin 20e eeuwse liedjes met muzieknotaties. Z.j. 1 map.
56:63
Ingekomen brieven bij Boekenoogen naar aanleiding van diens oproep in kranten hem rijmpjes te sturen. 1892-1894. 1 map.
56:64
Typoscripten van versjes en rijmpjes. ca. 1905. 1 map.
56:65
Typoscripten van versjes en rijmpjes. ca. 1905. 1 map.
56:66
Typoscripten van versjes en rijmpjes. ca. 1905. 1 map.
56:67
Manuscripten van Zaansche liedjes. ca. 1905. 1 map.
56:68
Manuscripten van liedjes en aantekeningen betreffende Nieuwjaar, vastenavond, en Pasen. ca. 1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bewerkingen en aantekeningen van C.C. van de Graft.
56:69
Manuscripten van liedjes en aantekeningen betreffende St. Maarten, St. Pieter, Mei en kermis. ca. 1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bewerkingen en aantekeningen van C.C. van de Graft.
56:70
Manuscripten van liedjes en aantekeningen betreffende Hartjesdag, St. Jan, St. Jacob, onnozele kinderen, Pinksteren, luilak, Gode Vrijdag en Palmzondag. ca. 1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bewerkingen en aantekeningen van C.C. van de Graft.
56:71
Manuscripten van liedjes en aantekeningen betreffende St. Nicolaas, St. Steffen, 1 Mei, Driekoningen, Kerst en rommelpot. ca. 1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bewerkingen en aantekeningen van C.C. van de Graft.
56:72
Manuscripten van belezen, bezeringen en boerden. Z.j. 1 map.
56:73
Manuscripten van kniedeuntjes, vingerrijmpjes, reidans molhouden en reidans de kikvors. 1934 en z.j. 1 map.
N.B. Waarschijnlijk zijn het bewerkingen, geschreven door Sinninghe.
56:74
Typoscripten van liedjes uit Oosthuizen, Monnikendam, Haarlem, Amsterdam, Maastricht en Zeeland. Z.j. 1 map. MAP OPGEHEVEN
56:75
Manuscripten van verschillende liedjes, versjes en aantekeningen. Met enkele muzieknotaties. Z.j. 1 map. MAP OPGEHEVEN
NU Bewerkingsformulieren van de hand van Cor Hendriks. 2004. 1 map.
56:76
Manuscripten van aantekeningen. Z.j. 12 pakjes.
56:77
Manuscripten van alfabetisch gerangschikte middeleeuwse persoonsnamen. Met manuscripten en typoscripten van spreuken, gezegdes en aantekeningen. Z.j. 1 doos.
N.B. De persoonsnamen zijn geschreven door Boekenoogen. Een aantal spreuken, gezegdes en aantekeningen zijn waarschijnlijk geschreven door Sinninghe, dit is dan aangegeven op de omslag.
56:78
Kaartsysteem van manuscripten met persoonsnamen en andere namen zonder vermelding van vindplaatsen. Met enkele bij Boekenoogen ingekomen brieven. 1916-1918 en z.j. 1 map.
56:79
Manuscripten van samenstellingen met -ooge, andere dan in persoonsnamen. ca. 1915. 1 map.
56:80
Typoscripten van lijsten van namen eindigend op o.a. -aard, -heide, -veen, -ven, -staart, -sel, -schans, -rak, -laak etc. Met aantekeningen. ca. 1965. 1 map.
N.B. Geschreven door een onbekende auteur.
56:81
Manuscripten van lijsten van namen eindigend op of beginnend met o.a. hoorn, aar, huis, kuil, laan, broek, laar, berg, dijk, hil etc. ca. 1965. 1 map.
N.B. Geschreven door een onbekende auteur.
56:82
Kaartsysteem van namen die eindigen op -wijk. ca. 1965. 10 mapjes.
N.B. Geschreven door een onbekende auteur.
56:83
Kaartsysteem van geografische namen, in het bijzonder namen van stukken land. Met fiches met literatuurverwijzingen betreffende gewoonten en gebruiken in de maand Januari. Z.j. 1 doos.
N.B. Kaartjes zijn geschreven door de afdeling Volkskunde en Volkslied van het Meertens Instituut.
56:84
Manuscripten van liedjes, (scheld) rijmpjes en spottende en schertsende gezegdes op fiches. Z.j. 6 pakjes.
N.B. De manuscripten zijn van Boekenoogen en een enkele keer (op gelinieerd papier) van waarschijnlijk Sinninghe.
56:85
Manuscripten van liedjes en aantekeningen. Met het verslag van de Volkskunde Commissie van de acquisitie van de collectie Boekenoogen. 1949 en z.j. 1 map.
N.B. Het is onduidelijk of alle manuscripten van de hand van Boekenoogen zijn.
56:86
Typoscripten van kinderrijmpjes en -versjes uit Amsterdam, Beerta, Haarlem, Winterswijk, Middelburg en Friesland van rond 1894. Z.j. 1 map.
N.B. Waarschijnlijk opgemaakt door Sinninghe.
56:87
Manuscripten van huis-, graf- en handmerken. Z.j. 1 pakje.
56:88
Manuscripten van gezegdes betreffende volks- en bijgeloof. Z.j. 1 pakje.
56:89
Manuscripten van liedjes en rijmpjes betreffende o.a. Palmpasen en vastenavond. Z.j. 1 pakje.
56:90
Manuscripten van raadsels. Z.j. 1e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:91
Manuscripten van raadsels. Z.j. 2e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:92
Manuscripten van raadsels. Z.j. 3e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:93
Manuscripten van raadsels. Z.j. 4e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:94
Manuscripten van raadsels. Z.j. 5e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:95
Manuscripten van raadsels. Z.j. 6e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:96
Manuscripten van tergspelen, schommel- en wiegeliedjes, balversjes en St. Maartenversjes. Z.j. 1 pakje.
N.B. Waarschijnlijk overgeschreven door Sinninghe.
56:97
Manuscripten van kinderversjes. Z.j. 1 pakje.
N.B. Waarschijnlijk overgeschreven door Sinninghe uit de correspondentie van Boekenoogen.
56:98
KopieŽn van prenten, etsen en overig beeldmateriaal uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos. VERVALLEN
56:99
KopieŽn van prenten, etsen en overig beeldmateriaal uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos. VERVALLEN