Archieven & collecties

46 Collectie taalkaarten, 1895 - 1979

inhoud: Collectie gepubliceerde en ongepubliceerde geografische kaarten van het Nederlandse taalgebied met taalverschijnselen.

De collectie bestaat uit:
- kaarten, grond- en invulkaarten;
- registers op gepubliceerde taalkaarten en proefkaarten
- registers van dialectkaarten
- thematische taalkaarten
- systeemkaartjes betreffende Nederlandse en niet-Nederlandse woordkaarten (46:5-11).

zie ook arch. nr. 397, 461, 462, 463, 464, 485.

Openbaar.

32 inventarisnummer(s)

  

terug

46:1
Blanco grond- en invulkaarten naar de door Kloeke ontworpen kaarten ca. 1970- 1979. In: Affichemappen F, G en H.
46:2
Register op gepubliceerde taalkaarten voor het Nederlandse taalgebied. Z.j. 1 bestand.
N.B. Een bestand op de server, maar incompleet en niet foutloos.
46:3
Cahier met opgave van de dialectkaarten en gedrukte taalkaarten. 1969-1990. 1 stuk.
N.B. Register op de inhoud van A0-hangkast; van de hand van o.a. M.J. Francken en A. Wams. Een deel van de kaarten is op onderzocht verschijnsel ingevoerd.
46:4
Cahier met opgave van de dialectkaarten en gedrukte taalkaarten. Z.j. 1 stuk.
N.B. Register van taalkaarten, waarvan dia's gemaakt zijn (zie 42:62)
46:5
Overzicht Nederlandse woordkaarten. Z.j. 1 doos fiches.
N.B. A-G.
46:6
Overzicht Nederlandse woordkaarten. Z.j. 1 doos fiches.
N.B. H-L.
46:7
Overzicht Nederlandse woordkaarten. Z.j. 1 doos fiches.
N.B. M-S.
46:8
Overzicht Nederlandse woordkaarten. Z.j. 1 doos fiches.
N.B. T-Z.
46:9
Thematisch ingedeelde bronnen. Z.j. 1 doos fiches.
46:10
Overzicht niet-Nederlandse woordkaarten. Z.j. 1 doos fiches.
N.B. M-T.
46:11
Overige fiches i.v.m. woordkaarten. Z.j. 1 doos fiches.
46:12
Taalkaarten m.b.t. "op", "lof" en "om" behorend bij de (niet aangetroffen) scriptie "De wgerm. u voor labiaal, in gesloten lettergreep, in de dialekten beneden de grote rivieren" van J.D. Reeder. Z.j. 1 omslag. In: Affichedoos N.
N.B.
- om, ik moest ossenbloed drinken - te verkloeken, J.D. Reeder, kaart heeft betrekking op blz. 4 van de scriptie
- om, ik kan met geen dwarse mensen -gaan, J.D. Reeder
- lof, 't begint te kleppen voor de vroegmis - de hoogmis het - (de vespers), J.D. Reeder
- op, - dat schip kregen ze beschimmeld brood, J.D. Reeder
46:13
Kaart van de Atlas der Nederlandsche dialecten. Z.j.
N.B.
In: Affichemap A.
1 de Nederlandsche dialecten zoals de dialectsprekers ze zelf onderscheiden - Atlas der Nederlandse dialecten
2 nummering en verdeling van de door G.G. Kloeke ontworpen kaart van het Nederlandse taalgebied - Atlas der Nederlandse volkskunde - kaart met kloekenummers
46:14
Kaarten van de Atlas der Nederlandse klankontwikkeling (ANKO). 1964-1975 en Z.j.
N.B. In: Affichemap A (1-35); affichemap B (36-80); affichemap C (81-154).
drukproeven, diapositieven en proefkaarten van Rijckenboer, Daan, Francken, Wiegmans, de l'Orme.
Bevat de kaarten:
1. de verspreiding van "uu" en "oe" in de woorden: muis, huis. ANKO. 1977.
2. de verspreiding van "uu" en "oe" in de woorden: ruin, buik, huid. ANKO. 1977.
3. zuur, klinker met naslag. ANKO. 1977.
4. vocaal in "geven" en "eten". ANKO. kaart is licht beschadigd. 1977.
5. uitspraak van de vocaal in "dood" en "brood". ANKO. halve kaart, alleen linkerhelft van Nederland. 1977.
6. uitspraak van de vocaal in "boom" en "dood". ANKO. 1977.
7. uitspraak van de vocaal in "vijf". ANKO. 1977.
8. huis / muis. ANKO.
9. huid / buik. ANKO.
10. vuur / vier. ANKO.
11. acht. ANKO.
12. [onderwerp onbekend]. ANKO.
13. vast. ANKO.
14. kist. ANKO.
15. "e", de - in geven / eten. ANKO.
16. voor / voer. ANKO.
17. vijf, - in niet diftongerende gebieden. ANKO.
18. vijf, - in niet diftongerende gebieden. ANKO.
19. dacht / docht. ANKO. 2.C.1.
20. bracht. ANKO. 2.A.1.
21. ladder. ANKO. proefkaart, 1.1.
22. beugel. ANKO. 3.A.
23. leugen. ANKO. 3.B.
24. vleugel. ANKO. 3.C.
25. sleutel. ANKO. 3.D.
26. boter. ANKO. 3.E.
27. wonen - door R. Beijl. ANKO. 3.F.1.
28. wonen - door R. Beijl. ANKO. 3.F.2.
29. zomer - door R. Beijl. ANKO. 3.G.
30. beugel / leugen / vleugel. ANKO. 3.H.1.
31. beugel / leugen / vleugel. ANKO. 3.H.2.
32. beugel / leugen / vleugel - door J. Daan. ANKO. 3.J.1.
33. zeug / boter / wonen / vogel / zoon - door M. Francken. ANKO. 3.J.2.
34. molen - door J. Stroop. ANKO. 3.K.1. 1970.
35. molen - door J. Stroop. ANKO. 3.K.2. 1970.
36. trapleer - door M. Francken. ANKO. 1.2. 1966.
37. bracht / brocht - door M. Francken. ANKO. 2.A.4. 1966.
38. bracht / brocht - door J. Daan. ANKO. 2.A.5. 1967.
39. gebracht - door J. Daan. ANKO. 2.A.7. 1969.
40. zacht - door M. Francken. ANKO. 2.B.1. 1964.
41. zacht - door M. Francken. ANKO. 2.B.2. 1964.
42. vogel - door M. Francken. ANKO. 3.1. 1965.
43. rug - door M. Francken. ANKO. 4.A.1. 1965.
44. rug - door M. Francken. ANKO. 4.A.2. 1967.
45. kreuepel / leunen - door M. Francken. ANKO. 4.B.1. 1965.
46. kreupel - door M. Francken. ANKO. 4.B.2. 1966.
47. kreupel - door J. Daan. ANKO. 4.B.3. 1962.
48. schaap - door M. Francken. ANKO. 5.1. 1967.
49. schaap - door E. Eijlenbosch. ANKO. 5.3. 1968.
50. schaap - door M. Francken. ANKO. 5.4. 1968.
51. schaap / laten - door J. Daan. ANKO. 5.5. 1968.
52. schaap - door M. Francken. ANKO. 5.6. 1968.
53. laten (infinitief) - door M. Francken. ANKO. 6.1. 1968.
54. laten (bijzonderheden). ANKO. 6.2.
55. laten. ANKO. 6.3.
56. laten - door M. Francken. ANKO. 6.4. 1968.
57. laten / water - door M. Francken. ANKO. 6.5. 1971.
58. maken / avond. ANKO. 6.6.
59. laten - door J. Daan. ANKO. 6.7. 1971.
60. leeg - door M. Francken. ANKO. 7.1. 1964.
61. leeg - door M. Francken. ANKO. 7.2. 1965.
62. laag - door M. Francken. ANKO. 7.3. 1965.
63. laag - door M. Francken. ANKO. 7.4. 1969.
64. laag - door M. Francken. ANKO. 7.5. 1969.
65. laag - door J. Daan. ANKO. 7.6. 1971.
66. gaaf / laag - door J. Daan. ANKO. 7.7. 1971.
67. teen / laag - door J. Stroop. ANKO. 7.8. 1971.
68. laag - door J. Daan. ANKO. 7.9. 1971.
69. boek / koeken - door M. Francken. ANKO. 8.A.1. 1964.
70. koeken - door J. Daan. ANKO. 8.A.4. 1962.
71. voot / voet - door M. Francken. ANKO. 8.B.11. 1969.
72. hoed / goed / koel - door J. Daan. ANKO. 8.C.1. 1971.
73. hoed / goed / koel - door J. Daan. ANKO. 8.C.2. 1971.
74. groen - door M. Francken. ANKO. 9.1. 1966.
75. groen. ANKO. 9.3.
76. waard - door M. Francken. ANKO. 10.1. 1969.
77. waard (adj.) - door M. Francken. ANKO. 10.2. 1969.
78. waard (adj.) - door M. Francken. ANKO. 10.3. 1969.
79. baard - door M. Francken. ANKO. 10.4.A. 1969.
80. baard - door J. Daan. ANKO. 10.4.B. 1971.
81. baard / waard - door J. Daan. ANKO. 10.5. 1969.
82. baard / waard - door J. Daan. ANKO. 10.7. 1969.
83. ruin(e) - door M. Francken. ANKO. 11.A.1. 1970.
84. ruin(e) - door M. Francken. ANKO. 11.A.2. 1969.
85. ruin(e) - door M. Francken. ANKO. 11.3. 1969.
86. huren - door M. Francken. ANKO. 11.B.1. 1966.
87. buiten - door M. Francken. ANKO. 11.D.1. 1969.
88. (ik) geloof. ANKO. 20 (transparant). 1972.
89. dood. ANKO. 19 (transparant). 1973.
90. boom. ANKO. 18 (transparant). 1973.
91. klein. ANKO. 17 (transparant). 1973.
92. stenen. ANKO. 16 (transparant). 1973.
93. gieten. ANKO. 15 (transparant). 1973.
94. gelijk. ANKO. 14 (transparant). 1973.
95. duur. ANKO. 13 (transparant). 1973.
96. uit. ANKO. 12 (transparant). 1973.
97. zuur. ANKO. 11 (transparant). 1973.
98. ANKO. drukproeven van krt 17-20. 1977.
99. ANKO. drukproeven van krt 11-16. 1977.
100. wij/zij lopen - door R. Nieuwkerk. ANKO. 20.C.2. 1966.
101. ik geloof - door M. Francken. ANKO. 20.A.3. 1973.
102. (ik) geloof - door M. Francken. ANKO. 20.A.2. 1970.
103. hoofd - door M. Francken. ANKO. 20.A.1. 1966.
104. ik koop - door M. Francken. ANKO. 20.B.1. 1966.
105. ik loop - door M. Francken. ANKO. 20.C.1. 1966.
106. brood - door C. vd Voort. ANKO. 19.B.1. 1972.
107. dood. ANKO. 19.A.4. 1973.
108. dood / brood. ANKO. 19.A.3.
109. tekstkaart brood / dood. ANKO.
110. tekstkaart dood. ANKO. behoort bij 19.A.3.
111. dood - door C. vd Voort. ANKO. 19.A.2. 1970.
112. dood / grote - door M. Francken. ANKO. 19.A.1. 1966.
113. boom - door M. Francken. ANKO. 18.A.5. 1972.
114. boom - door M. Francken. ANKO. 18.A.4. 1973.
115. boom / dood - door M. Francken. ANKO. 18.A.3. 1972.
116. boom - door C. vd Voort. ANKO. 18.A.2. 1970.
117. boom - door M. Francken. ANKO. 18.A.1. 1969.
118. klein - door J. Daan. ANKO. 17.C.6. 1973.
119. ekkelboom - door J. Stroop. ANKO. 17.C.5. 1972.
120. eikenhouten - door C. vd Voort. ANKO. 17.C.3. 1972.
121. eik - door M. Francken. ANKO. 17.C.2. 1972.
122. eik - door C. vd Voort / M. Francken. ANKO. 17.C.1. 1972.
123. dreigen - door C. vd Voort. ANKO. 17.B.2. 1971.
124. dreigen - door C. vd Voort / M. Francken. ANKO. 17.B.1. 1971.
125. dreigen - door H. Rijckeboer. ANKO. 17.A.3. 1971.
126. klein. ANKO. 17.A.2.
127. klein - door M. Francken. ANKO. 17.A.1. 1970.
128. eten / geven - door J. Daan. ANKO. 16.C.2. 1973.
129. geven - door J. Daan. ANKO. 16.C.1. 1973.
130. stenen - door J. Daan. ANKO. 16.B.5. 1973.
131. steen - door C. vd Voort. ANKO. 16.B.3. 1972.
132. stenen. ANKO. 16.B.2.
133. stenen - door M. Francken. ANKO. 16.B.1. 1972.
134. been - door M. Francken. ANKO. 16.A.1. 1970.
135. gelijk - door M. Francken. ANKO. 15.C.3. 1972.
136. gelijk. ANKO. 15.C.2.
137. gelijk - door M. Francken. ANKO. 15.C.1. 1970.
138. bomijs - door R. Nieuwkerk. ANKO. 15.B.1. 1967.
139. ijs / blijven / gelijk - door C. vd Voort / M. Francken. ANKO. 15.A.2. 1970.
140. gieten / gelijk. ANKO. 14.B.3.
141. gieten / gelijk - door J. Daan. ANKO. 14.B.2. 1973.
142. (be)gieten - door M. Francken. ANKO. 14.B.1. 1971.
143. knie - door M. Francken. ANKO. 14.A.1. 1971.
144. duur - door M. Francken. ANKO. 13.A.3. 1972.
145. duur. ANKO. 13.A.2.
146. duur - door M. Francken. ANKO. 13.A.1. 1966.
147. zuur - door C. vd Voort / M. Francken. ANKO. 12.B.2. 1971.
148. zuur - door M. Francken. ANKO. 12.B.1. 1966/71.
149. zuigen - door M. Francken. ANKO. 12.A.1. 1966.
150. uit - door H. Rijckeboer. 1972.
151. uit - door H. Rijckeboer. ANKO. 11.E.3. 1972.
152. uit - door H. Rijckeboer / M. Francken. ANKO. 11.E.2.
153. legenda bij 152. ANKO. 11.E.2.
154. uitgedronken - door H. Rijckeboer. ANKO. 11.E.1. 1970.
46:15
Cahier met aantekeningen inzake proefkaarten getekend voor de ANKO. Z.j., 1 omslag.
N.B. Schrift afkomstig van M.J. Francken, met gegevens over onderwerp en tekenaar van de kaart
46:16
Reservekaarten van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland.
N.B. Afl. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 in affichedoos J, afl. 8 en 9 in affichedoos L, afl. 7 in affichedoos I.
Aflevering 1 (ontbreken nrs 8 en 11-15); aflevering 2 (compleet); aflevering 3 ontbreekt in zijn geheel; aflevering 4 (ontbreken nrs 9-11); aflevering 5 (ontbreekt nr 2) aflevering 6 (compleet); aflevering 7 (compleet); aflevering 8 (compleet)
46:17
Reservekaarten van de ANKO.
N.B. In: affichedoos L.
nr. 1 ladder, nr. 2 bracht, nr. 7 laag en nr. 8 boek.
46:18
Reservekaarten van de Gemeenschappelijke kaart voor het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
N.B. In: affichedoos L.
nr. 1 wreef
46:19
Drukproeven van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland.
N.B. In affichedoos K.
met aantekeningen en verbeteringen.
Bevat de kaarten:
1. nagel.
2. nagel.
3. nagel. 1951.
4. nagel. 1951.
5. nagel. 1951.
6. broer.
7. broer. 1951.
8. broer. 1951.
9. de slot-n in de werkwoordsvormen. 1950.
10. de slot-n in de werkwoordsvormen. 1950.
11. de slot-n in de werkwoordsvormen. 1950.
12. de slot-n in de werkwoordsvormen. 1950.
13. tweede persoon van het meervoud in het praesens. 1956.
14. ui.
15. ui. 1955.
16. ui. 1955.
17. ui. 1955.
18. ui. 1955.
19. melkzeef.
20. melkzeef. 1955.
21. melkzeef. 1955.
22. melkzeef. 1955.
23. melkzeef. 1955.
24. hok.
25. korenschoof.
26. walmt.
27. walmt. 1956.
28. korenschoof. 1956.
29. hok. 1956.
30. bos stro. 1956.
31. bos stro.
32. broek.
33. zoon. 1953.
34. zoon.
35. zoon.
36. zoon.
37. zoon. 1953.
38. zoon. 1953.
39. legenda van 'vader'.
40. vader.
41. vader.
42. vader. 1953.
43. vader. 1953.
44. vader. 1953.
45. vader.
46. tante.
47. tante.
48. tante. 1953.
49. tante. 1953.
50. tante. 1953.
51. eerste en derde persoon van het meervoud in het praesens. 1953.
52. eerste en derde persoon van het meervoud in het praesens. 1953.
53. eerste en derde persoon van het meervoud in het praesens.
54. eerste en derde persoon van het meervoud in het praesens.
55. eerste en derde persoon van het meervoud in het praesens.
56. eerste en derde persoon van het meervoud in het praesens.
57. eerste en derde persoon van het meervoud in het praesens. 1953.
58. eerste en derde persoon van het meervoud in het praesens. 1953.
59. eerste en derde persoon van het meervoud in het praesens. 1953.
60. gaai.
61. gaai. 1951.
62. gaai.
63. wielewaal.
64. wielewaal. 1954.
65. wielewaal. 1954.
66. wielewaal.
67. wielewaal.
68. gaai.
69. gaai. 1951.
70. gaai. 1951.
71. wielewaal. 1954.
72. kaantjes. 1955.
73. kaantjes. 1955.
74. kaantjes. 1955.
75. kaantjes. 1955.
76. kaantjes. 1955.
77. kneu. 1955.
78. kneu. 1955.
79. kneu. 1955.
80. kneu. 1955.
81. kneu. 1955.
82. kneu. 1955.
83. merel. 1955.
84. merel. 1955.
85. merel. 1955.
86. merel. 1955.
87. merel. 1955.
88. vink. 1955.
89. vink. 1955.
90. vink. 1955.
91. vink. 1955.
92. vink. 1955.
93. vink. 1955.
94. kaantjes. 1955.
95. kaantjes. 1955.
96. kneu. 1955.
97. merel. 1955.
98. spijbelen. 1958.
99. spijbelen. 1958.
100. spijbelen. 1958.
101. spijbelen. 1957.
102. etensbord. 1958.
103. etensbord. 1957.
104. etensbord. 1958.
105. etensbord. 1958.
106. aardappel. 1957.
107. aardappel. 1958.
108. aardappel. 1958.
109. aardappel. 1958.
110. aardappel. 1958.
111. aardappel. 1957.
112. aardappel. 1958.
113. aardappel. 1958.
114. aardappel. 1958.
115. aardappel. 1958.
46:20
Proefkaarten dialectologie. 1965 en z.j.
N.B. In: Affichemappen D en E.
Kaarten met een niet-doorlopende nummering en van onbekende herkomst.
Bevat de kaarten:
28. a in water. 1965.
29. representanten van ei en ij.
30. slot-n.
32. bepaling van dialectregio's.
44. veemarkten.
45. weekmarkten.
46. enck / essche - door B. v.d. Berg.
47. heister / trae - door B. v.d. Berg.
48. buurricher / buurscholt / holtr. / marker / dijkgraaf - door B. v.d. Berg.
49. vorster / gezworene / veldgraaf / buurmeester / gecommiteerde - door B. v.d. Berg.
50. buren / naburen / maalluiden - door B. v.d. Berg.
51. plaggen / placken - door B. v.d. Berg.
54. stobbe / stomp - door B. v.d. Berg.
56. slapen - door B. v.d. Berg.
57. vragen - door B. v.d. Berg.
58. tafellade - door B. v.d. Berg.
59. scherp - door B. v.d. Berg.
82. vrede / wrucht - door B. v.d. Berg.
84. stad (winkelcentrum).
85. water - door B. v.d. Berg.
86. dagen - door B. v.d. Berg.
103. ott van lopen.
110. wij, zij lopen.
115. ott van lopen.
134. jij loopt - door H. Heikens. 1965.
135. jij loopt - door H. Heikens. met 3 vellen aantekeningen. 1965.
152. deed / slaat.
153. hij loopt : t-afval - door H. Heikens. 1967.
168. ott van lopen - door H. Heikens. 1965.
169. in druk verschenen monografieŽn Duitsland.
170. ott van lopen - door H. Heikens. 1965.
171. h.
220. PA-lijst I - door J. Wildeman. 1977.
221. verspreiding 2e net - door J. Wildeman.
222. [geboortejaargegevens van informanten?].
223. papaver (klaproos) - door H. Brok. 1971.
244. dialecten in Nederland en het Nederlandssprekende deel van BelgiŽ.
260. morgen - door B. v.d. Berg.
261. dorp.
262. erwt - door B. v.d. Berg.
263. hard - door B. v.d. Berg.
264. lege kloekekaart NH.
265. roepen.
266. riep, geroepen.
267. ik, ook - door B. v.d. Berg.
268. zwart - door B. v.d. Berg.
269. paard.
270. worden.
271. bedorven.
272. mij, hoe vroeg - een boterham met kaas.
273. staart.
46:21
Taalkaarten voor tentoonstellingen. Z.j. 32 kaarten in affichemap M.
N.B. Bevat de kaarten:
1. percentage Fries sprekenden per gemeente / percentage dialect sprekenden per gemeente (Friesland)
2. The a. in North Holland in Ī 1900 en in Ī 1950
3. [Staafdiagrammen van de uitspraak van 'a' in Noord-Holland]
4. Isoglossen in Noord Brabant
5. Isoglossenkaart van het N.W. Veluws dialect
6. Isoglossen in Groningen
7. Isoglossen in de Rijnprovincie [met vormen van] Haus
8. Isoglossen in de Rijnprovincie [Sechs Ochsen Wachsen]
9. Die Lechgrenze
10. Dialectvormen van de "werkbank" in Frankrijk
11. Dialectvormen van "Het moet" in Frankrijk
12. Dialectvormen van de "merrie" in Frankrijk
13. Het Fries taalgebied
14. hond / hoend (Veluwe)
15. zeggen / zeigen (Veluwe)
16. nagel / noagel / negel (Veluwe)
17. droog / droag [provincie Zeeland]
18. dwars [provincie Zeeland]
19. kachel [provincie Zeeland]
20. schotel [provincie Zeeland]
21. ui [in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
22. Dialecten in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ
23. [Klinkercombinaties in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
24. [Kaart van Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
25. kies [in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
26. zeun [in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
27. De Nederlandse incunabel- en post-incunabele drukkers
28. De Vlier [Duitse taalvormen in Polen]
29. Wennacker Wenningen [Duitse taalvormen in Polen]
30. Tol [Duitse taalvormen in Polen]
31. Hinneken [Duitse taalvormen in Polen]
32. Oorworm [Duitse taalvormen in Polen]
46:22
Blanco taalkaarten van Nederland (Kloeke/Heeroma). 1 doos. In: Affichedoos N.
46:23
Grote kaart medewerkers dialectonderzoek. Ca. 1936. 1 koker.
46:24
Tentoonstellingskaart 'neus' in Nederlandsche dialecten. Z.j. 1 koker.
46:25
Tentoonstellingskaart Germanisch-Romanische Sprachgrenzen in Belgien und Nordfrankreich. Z.j. 1 koker.
46:26
Tentoonstellingskaart Benrather Linie, Uerdinger Linie, Panninger Linie / Kloeke. Z.j. 1 koker.
46:27
Grens van het Staatsche gebied in 1589. 1 koker.
46:28
Kaart van de dialectische uitspraak van het woord muis / Kloeke. 1 koker.
46:29
Proefkaarten betreffende Zeeland. Z.j. 1 affichemap.
N.B. Bevat:
1. dulf / sloot. [Zeeland] Z.j.
2. Schuttersgilden. [Zeeland] Z.j.
3. Gemet. [Zeeland] Z.j.
4. [Protestantse en R.K. gebiedsdelen in Zeeland]. Z.j.
5. [Varianten van] borst [in Zeeland]. Z.j.
6. Varianten van rug. [Zeeland]. Z.j.
7. Varianten van boter. [Zeeland]. Z.j.
8. Varianten van aardbeien. [Zeeland]. Z.j.
9. Varianten van wrijf. [Zeeland]. Z.j.
10. Varianten van zijn. [Zeeland]. Z.j.
11. Varianten van schaap [Zeeland]. Z.j.
46:30
Proefkaarten betreffende (hoofdzakelijk) Nederland. 1959-1985 en z.j. 1 doos.
N.B. Bevat:
12. Preekstoel (vragenlijst 55, vraag 11c). Z.j.
13. Kikkervisje (17, 23). Z.j.
14. Kikkervisje (17, 23). Z.j.
15. Schoffel (47,11a). 1983
16. Ik ben met de mensen over de weide / naar de akker gereden (3, 40). 1985
17. Ruien. Z.j.
18. Kiespijn (27, 25a). Z.j.
19. Hoofdpijn (27, 25b). Z.j.
20. Hoofdpijn (27, 25b). Z.j.
21. Dopen. 1975
22. Vriend. Z.j.
23. Ruien, de rui (26, 8). Z.j.
24. Reep [Zuid Nederland]. Z.j.
25. Bikkelen. Z.j.
26. De nageboorte van een paard (33, 19a). Z.j.
27. De nageboorte van een koe (33, 19b). Z.j.
28. Nageboorte (33, 19). Z.j.
29. Nageboorte (33, 19b). Z.j.
30. Nageboorte van een schaap (33, 19c). 1977
31. Nageboorte van een varken (33, 19d). 1977
32. Nageboorte van een geit (33, 19e). 1977
33. De gehele maag van een koe (9, 11). Z.j.
34. De pens van een koe (9, 11a). Z.j.
35. Pens netmaag lebmaag van een koe (9, 11a, b, d). Z.j.
36. Land, veld, kamp, akker (3, 38 en 40). Z.j.
37. Bandopnamen van woordjes (2 opneemsnelheden). 1977
38. Ik heb pijn in kiezen. Kiespijn. Z.j.
39. Wordt er bij u op de boerderijen nog gekarnd? (7, 19). Z.j.
40. Karn I (7, 19). Z.j.
41. Karn II (7, 19). Z.j.
42. Karn III (7, 19). Z.j.
43. Karnpols (7, 20 en 16, 8a). Z.j.
44. Karnsteel (16, 8b). Z.j.
45. Schijf van de karnpols (16, 8c). Z.j.
46. Deksel van de karnton (7, 21), 1975
47. Boterbak (7, 22). Z.j.
48. Veevoeder plukken (47, 11c). Z.j.
49. Onkruid wieden. Z.j.
50. Schoffel I (47, 11a). Z.j.
51. Schoffel II (47, 11a). Z.j.
52. Kneden, karnen (28, 7). Z.j.
53. Steel van een dorsvlegel (39, 13b). Z.j.
54. Ruien II. Z.j.
55. Ruien III. Z.j.
56. Goot, moos. Z.j.
57. Goot, krub. Z.j.
58. Goot. 1972
59. Hok, kot, kooi. 1971
60. [Varianten voor versleten paard]. Z.j.
61. Vlasreep, reep, riŽp. Z.j.
62. Varianten van zoei en zieden. Z.j.
63. Varianten van zuurbrand. Z.j.
64. Varianten van oprisping. Z.j.
65. Droogdoek (15, 24). Z.j.
66. Schoolplein/speelplaats (54,5). Z.j.
67. Vrek, vreg en freg (56,6). 1983
68. Zullen, gaan (57,11 blz. 4). 1985
69. Zullen, gaan (57, 11 blz. 5). 1985
70. Zullen, gaan. 1985
71. Zullen, gaan. 1985
72. Varianten voor slaghout van de dorsvlegel. 1959
73. Varianten voor slaghout en steel van de dorsvlegel. Z.j.
74. Varianten voor de steel van de dorsvlegel. 1959
75. Betekeniskaart geerde, geert .Z.j.
76. Onk, onkant (31). 1961
77. Slaap en hersen.Z.j.
78. Hets, hits, hetst, hitst. Z.j.
79. Carte linguistique de la Wallonie. Z.j.
80. Oude landschappen naar gegevens van v.d. Aa en Beekman. Z.j.
81. Vink [varianten]. Z.j.
82. Pimpelmees [varianten]. Z.j.
46:31
Diverse kaarten. Z.j. 1 affichemap.
N.B. Bevat:
83. Invullers vragenlijst in 1879
84. Invullers vragenlijst in 1979
85. [Verspreiding medewerkers dialectwoordenboeken]. Z.j.
---Inzake immigratie naar VS:
86. [Emigratie vanuit Nederland naar Amerika]. Eerste en tweede generatie. Z.j.
87. [Vestigingsplaatsen van Nederlandse emigranten in de VS]. Z.j.
88. [Immigratie (totaal en per staat) in de VS, periode 1850 - 1960.] Z.j.
89. Invloed van Fin.-Econ. Crises en oorlogen op immigratie in de VS. Z.j.
90. Amerikaanse Nederlanders die zelf naar Amerika zijn geŽmigreerd, dus in Nederland zijn geboren, (1880-1949 [naar herkomst op Kloekekaart.] Z.j.
91. Geboortejaar en emigratiejaar van emigranten naar de VS. Z.j.
92. Emigratie naar de VS 1800 - 1930. Z.j.
93. Emigratie van Nederlanders naar de VS, per vestigingsstaat, 1850 - 1950. Z.j.
46:32
Diverse kaarten. Z.j. 1 affichemap.
177 Frequentie van -ing familienamen in de Achterhoek. Z.j.
179 Plaatsnamen die zeker uit de Romeinse tijd dateren [kaart van Noord- en Zuid Nederland]. Z.j.
180 Plaatsnamen die zeker uit de Romeinse tijd dateren. Z.j.
196 Familienamen op -ink in de Achterhoek. Z.j.
198 [Verklaring van plaatsnamen in Drenthe verwijzend naar bos]. Z.j.
200 [Plaatsnamen op -ing, -sele, -inghem, -hem, -lo, -buren in Noord-West Nederland]. Z.j.
257 Plaatsnamen daterend uit de Romeinse tijd; namen die op grond van de etymologie prehistorisch zijn; plaatsen genoemd naar wateren met prehistorische namen. Z.j.
258 Plaatsnamen daterend uit de Romeinse tijd; namen die op grond van de etymologie prehistorisch zijn; plaatsen genoemd naar wateren met prehistorische namen. Z.j.
259 Boschkaart [gebieden in Nederland met bos].Z.j.
260 Indeeling der hoofdlandbouwgebieden. Z.j.
261 Drenthe 200 - 1000 n Chr. Z.j.
286 Noord-Holland. Z.j.
287 Noord-Holland. Rivernames, placenames, names in -apa; dating before the great migrations. Z.j.
296 Voorkomen van akker, krocht/krogt, ven en weid op Wieringen (alluviaal en diluviaal). Z.j.
307 Merovingische woonsporen. Z.j.
308 Negende-eeuwse bewoning. Z.j.