Archieven & collecties

27 Collectie materiŽle cultuur Doesburg en Maassluis, 1986 - 2002

inhoud: Hester Dibbits was van 1991 tot 2011 als onderzoeker etnologie verbonden aan het Meertens Insituut. In 1995 gaf zij werkcolleges aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 1998.
De collectie bestaat uit concepten van teksten van de dissertatie, correspondentie, stukken betreffende de studiegroep boedelbeschrijvingen, het klederdrachtproject en het zondagproject (waarvoor een vragenlijst is uitgegaan), de werkcolleges Levensstijl en identiteit en Kleding en Lichamelijkheid , onderzoeksplannen en programma's van de afdeling Volkskunde, bewerkingsformulieren uit de boedelinventarissen Maassluis en Doesburg, kopieŽn van bronnen en artikelen, aantekeningen en overige stukken.

resultaat: Hester Dibbits.Vertrouwd bezit. MateriŽle cultuur in Doesburg en Maassluis, 1650-1800. Nijmegen, 1998. Dissertatie.
Hester Dibbits & Eveline Doelman, Slapen op het platteland. Boedelbeschrijvingen uit Maassluis (1650-1800) en Maasland (1730-1900). In: Volkskundig Bulletin, 19:3 (1993) p. 330-353.

Openbaar.

79 inventarisnummer(s)

  

terug

27:1
Concepten van hoofdstukindelingen en teksten van de dissertatie. Met aantekeningen en bijlagen. 1992-1995. 1 map.
27:2
Concepten van hoofdstukindelingen en teksten van de dissertatie. Met aantekeningen en bijlagen. 1993. 1 map.
27:3
Concepten van hoofdstukindelingen en teksten van de dissertatie. Met aantekeningen en bijlagen. 1993-1996. 1 map.
27:4
Concepten van hoofdstukindelingen en teksten van de dissertatie. Met aantekeningen en bijlagen. 1994. 1 map.
27:5
Concepten van teksten van de dissertatie. Met aantekeningen en een commentaar van promotor Willem Frijhoff. 1994 -1996. 1 map.
27:6
Concepten van teksten van de dissertatie. Met aantekeningen en correspondentie. 1995. 1 map.
27:7
Concepten van teksten van de dissertatie. Met aantekeningen en een commentaar van promotor Willem Frijhoff. 1996-1998. 1e van 2 mappen.
27:8
Concepten van teksten van de dissertatie. Met aantekeningen en een commentaar van promotor Willem Frijhoff. 1996-1998. 2e van 2 mappen.
27:9
Verslagen van voordrachten bij verschillende congressen, symposia en studiedagen betreffende het promotie onderzoek. Met bijlagen. 1992-2000. 1 map.
27:10
FotokopieŽn van afbeeldingen verzameld in het kader van het proefschrift. 1993, 1997-1998 en z.j. 1 map.
27:11
FotokopieŽn en originele afbeeldingen verzameld in het kader van het proefschrift. Met bijlagen. 1998-2000. 1 map.
27:12
Correspondentie met bijlagen. 1991-2000, 2002. 1 map.
27:13
Stukken betreffende de Summer school van de University of Essex waar Dibbits in juli 1991 aan deelnam. 1991. 1 map.
27:14
Onderzoeksplannen en -voorstellen betreffende het boedelbeschrijvingsproject. Met bijlagen. 1991-1993, 1995. 1 map.
27:15
Stukken betreffende de studiegroep boedelbeschrijvingen. 1992-1996. 1 map.
27:16
Stukken betreffende de studiegroep boedelbeschrijvingen. 1992-1997. 1 map.
27:17
Aantekeningen bij het het project boedelbeschrijvingen. 1992-1997. 1 map.
N.B. Met name over de notariŽle handboeken.
27:18
Onderzoeksplan betreffende een publicatie over het Gein. Met correspondentie en bewerkingsformulieren. 1996. 1 map.
N.B. Resulteerde uiteindelijk in een artikel van Eveline Doelman.
27:19
Stukken betreffende onderzoeksprogramma's en beleidsplannen van de afdeling Volkskunde. Met symposia voorstellen. 1994-1999. 1 map.
27:20
Stukken betreffende de klankbordcommissie voor de tentoonstelling en publicatie Zuiderzeecultuur. 1993. 1 map.
27:21
Stukken betreffende het klederdracht project. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. Het project is niet doorgegaan.
27:22
Stukken betreffende het Zondag project. 1986, 1998 en z.j. 1 map.
N.B. Het project is niet doorgegaan, er is wel een vragenlijst rondgegaan.
27:23
Stukken betreffende een door Hester Dibbits en Luuc Kooymans verzorgd werkcollege Levensstijl en identiteit. Beschaving in vroeg modern West Europa aan de Universiteit van Amsterdam. 1995. 1 map.
27:24
KopieŽn van artikelen verzameld in het kader van het werkcollege. [1995]. 1 map.
27:25
Exemplaren van papers geschreven door de deelnemers van het werkcollege. 1994-1995. 1 map.
27:26
Stukken betreffende een door Hester Dibbits verzorgd werkcollege Kleding en lichamelijkheid aan de Universiteit van Amsterdam. 1998. 1 map.
27:27
Aantekeningen en handgeschreven bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Maassluis. Met kopieŽn van bronnen. Z.j. 1e van 4 mappen.
27:28
Aantekeningen en handgeschreven bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Maassluis. Met kopieŽn van bronnen.Z.j. 2e van 4 mappen.
27:29
Aantekeningen en handgeschreven bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Maassluis. Met kopieŽn van bronnen. Z.j. 3e van 4 mappen.
27:30
Aantekeningen en handgeschreven bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Maassluis. Met kopieŽn van bronnen. Z.j. 4e van 4 mappen.
27:31
Lijsten van persoonsgegevens uit de boedelbank Maassluis. Z.j. 1 map.
27:32
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Maassluis 1700-1760. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
27:33
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Maassluis 1740-1760. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
27:34
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Maassluis 1760-1780. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
27:35
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Maassluis 1780-1800. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
27:36
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Maassluis 1790-1800. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
27:37
Kopie van egodocument geschreven door Hendrik Moerings Geschiedenissen van, en in, mijn leven. Z.j. 1 map.
N.B. Egodocument is eind 17e/ begin 18e eeuw opgemaakt.
27:38
Inventaris van het oud archief van de gemeente Maassluis 1602-1813 van J.F.J. Vaissier. 1980. 1 stuk.
27:39
KopieŽn van kohieren van zout-, zeep-, here- en redemptiegeld te Maassluis 1680. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
27:40
KopieŽn van bronnen met aantekeningen betreffende Maassluis 1665, 1669, 1683. Z.j. 1 map.
27:41
KopieŽn van bronnen met enkele aantekeningen betreffende Maassluis ca. 1720.
Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. De bronnen hebben betrekking op belastinggelden.
27:42
KopieŽn van bronnen met enkele aantekeningen betreffende Maassluis ca. 1720.
Z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. De bronnen hebben betrekking op belastinggelden.
27:43
KopieŽn van bronnen met enkele aantekeningen betreffende Maassluis ca. 1750. Z.j. 1 map.
N.B. De bronnen hebben betrekking op o.a. weerbare mannen, kleine ambten en stuurlieden.
27:44
KopieŽn van artikelen met aantekeningen betreffende de familie Schim te Maassluis. Z.j. 1 map.
27:45
KopieŽn van bronnen uit het archief van de diaconie van de Hervormde Gemeente van Maassluis. Met aantekeningen en een kopie van de inventaris van het archief van de Diaconie uit 1995. 1995 en z.j. 1 map.
27:46
Aantekeningen opgemaakt bij de bestudering van o.a. notariele bronnen betreffende Maassluis. Met bijlagen. Z.j. 1 map.
27:47
Aantekeningen opgemaakt bij de bestudering van bronnen uit het oud rechterlijk archief. Z.j. 1 map.
27:48
Aantekeningen opgemaakt bij het bronnenonderzoek in het archief van Maassluis. Z.j. 1 map.
27:49
KopieŽn van artikelen, een scriptie van verschillende auteurs betreffende Maassluis. 1992 en z.j. 1 map.
N.B. Eťn incompleet artikel.
27:50
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Doesburg 1636-1783. Met aantekeningen. 1992. 1 map.
27:51
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Doesburg 1644-1798. Met aantekeningen. 1992. 1 map.
27:52
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Doesburg 1659-1798. Met aantekeningen. 1992. 1 map.
27:53
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Doesburg tot 1700. Met aantekeningen. 1992. 1 map.
27:54
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Doesburg 1700-1740. Met aantekeningen. 1992. 1 map.
27:55
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Doesburg 1740-1760. Met aantekeningen. 1992. 1 map.
27:56
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Doesburg 1700-1780. Met aantekeningen. 1992. 1 map.
27:57
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het boedelonderzoek te Doesburg 1780-1800. Met aantekeningen. 1992. 1 map.
27:58
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het indicatorenonderzoek te Doesburg. Met aantekeningen. Z.j. 1e van 2 mappen.
27:59
Afdrukken van bewerkingsformulieren betreffende het indicatorenonderzoek te Doesburg. Met aantekeningen. Z.j. 2e van 2 mappen.
27:60
Aantekeningen, bewerkingsformulieren en kopieŽn van bronnen en artikelen betreffende de Doesburgse familie Baerken. 1992 en z.j. 1 map.
27:61
KopieŽn van bronnen betreffende belastinggelden in Doesburg. Met aantekeningen. Z.j. 1e van 4 mappen.
27:62
KopieŽn van bronnen betreffende belastinggelden in Doesburg. Met aantekeningen. Z.j. 2e van 4 mappen.
27:63
KopieŽn van bronnen betreffende belastinggelden in Doesburg. Met aantekeningen. Z.j. 3e van 4 mappen.
27:64
KopieŽn van bronnen betreffende belastinggelden in Doesburg. Met aantekeningen. Z.j. 4e van 4 mappen.
27:65
FotokopieŽn van literatuur betreffende Doesburg. 1941-1961, 1975-1987 en z.j. 1 map.
27:66
Kopie van de inventaris van het rechterlijk archief Doesburg. Z.j. 1 stuk.
27:67
Verslag van stagiaire Ellen Wilbrink van haar bronnenonderzoek in Doesburg in het kader van het project boedelinventarissen. Z.j. 1 omslag.
27:68
Stukken betreffende het boedelinventarissenonderzoek van Ruth. E. Mohrmann en Thera Wijsenbeek-Olthuis. Z.j. 1 map.
27:69
Aantekeniingen en prints ivm haar dissertatie. Z.j. 1 map
27:70
Typoscripten ivm dissertatie. Z.j. 1 map
27:71
FotokopieŽn en aantekeningen tbv haar dissertatie. 1909-1991 en z.j. 1 map
27:72
Kopie van de inventaris van het rechterlijk archief Doesburg [Baerken]. 1e van 2 mappen.
27:73
Kopie van de inventaris van het rechterlijk archief Doesburg [Baerken]. 2e van 2 mappen.
27:74
Afdrukken van delen uit de boedelbank: winkelinventarissen. Z.j. 1e van 2 mappen
27:75
Afdrukken van delen uit de boedelbank: winkelinventarissen. Z.j. 2e van 2 mappen
27:76
Aantekeningen, agenda's en overige stukken inzake de boedelwerkgroep. 1994-2005. 1e van 4 mappen
27:77
Aantekeningen, agenda's en overige stukken inzake de boedelwerkgroep. 1994-2005. 2e van 4 mappen
27:78
Aantekeningen, agenda's en overige stukken inzake de boedelwerkgroep. 1994-2005. 3e van 4 mappen
27:79
Aantekeningen, agenda's en overige stukken inzake de boedelwerkgroep. 1994-2005. 4e van 4 mappen
N.B. ihb. stukken over de boedelbank op internet