Archieven & collecties

25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974

inhoud: P.J. Meertens (1899-1985) studeerde Neerlandistiek in Utrecht en promoveerde op Zeeuwse letterkunde in de 16e en 17e eeuw. Hij was actief in diverse organisaties van politieke, sociale en wetenschappelijke aard. In 1930 werd hij secretaris van de Dialectencommissie waarmee zijn wetenschappelijke loopbaan begon.
De collectie bestaat uit aantekeningen, literatuurlijsten en manuscripten in het kader van zijn bezigheden als onderzoeker.
Het archief van Meertens als directeur zie: archief van het Meertens Instituut nr. 39
Het persoonlijk archief van P.J. Meertens bevindt zich in de collecties van de Universiteits Bibliotheek te Amsterdam.

In 2019 is aan deze collectie toegevoegd enig materiaal geschonken door Els Hazenberg (56-58).

resultaat: P.J. Meertens van het Meertens Instituut ; [samenst. en red. P.J. Margry]. Amsterdam, 2002.
Barbara Henkes. Uit liefde voor het volk : volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 . Amsterdam, 2005.
Barbara Henkes. P.J. Meertens : een christen op zoek naar gelijkheidheid in verscheidenheid. Amsterdam, 2000. In: Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel ; liber amicorum voor E.W.A. Henssen (1950-1999), p. 319-342 en p. 411-418.

Openbaar.

60 inventarisnummer(s)

  

terug

25:1
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken van P.J. Meertens in zijn functie van lid van de Raad van Beheer van het Nationaal Instituut.
1945-1947. 1 omslag.
N.B. Het Nationaal Instituut was de centrale organisatie tot verdieping van het nationaal bewustzijn en tot versterking van de nationale saamhorigheid.
25:2
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan het Nederlands Cultureel Contact. 1949-1952. 1 omslag.
25:3
Correspondentie met diverse personen in verband met overlijden, 75ste verjaardag e.d. Met bijlagen. Alfabetisch op achternaam. Letters A-I.
1957, 1959-1960, 1962-1965. 1 omslag.
25:4
Correspondentie met diverse personen in verband met overlijden, 75ste verjaardag e.d. Met bijlagen. Alfabetisch op achternaam. Letters J-P.
1956, 1958-1965, 1967. 1 omslag.
25:5
Correspondentie met diverse personen in verband met overlijden, 75ste verjaardag e.d. Met bijlagen. Alfabetisch op achternaam. Letters R-Z.
1958, 1960-1967. 1 omslag.
25:6
Lemmata ten behoeve van uitgave van De Winkler Prins Encyclopedie. Z.j. 1 doos.
25:7
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende de "Taalgrens".
1939, 1959, z.j. 1 omslag.
25:8
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende volkskunde.
1946, 1951-1952, 1955, 1959, 1963, z.j. 1 doos.
25:9
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende volkskunde in Frankrijk.
1949, 1957, 1959, z.j. 1 omslag.
25:10
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende dialectologie.
1935-1938, 1944, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962-1963, z.j. 1 omslag.
25:11
Typoscripten en aantekeningen inzake een geschiedenis van de Nederlandse volkskunde. 1950, 1956, 1960, 1967-1968, z.j. 1 omslag.
25:12
Aantekeningen betreffende het Zeeuws Woordenboek. [1929]. 1 omslag.
25:13
Aantekeningen betreffende middelnederlandse beroepsnamen in de provincie Zeeland.
Z.j. 1 omslag.
25:14
Aantekeningen betreffende arcadia's. 1942, z.j. 1 omslag.
25:15
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende het volksleven op het platteland. Z.j. 1 omslag.
25:16
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende oogstgebruiken. [1951-1966]. 1 omslag.
25:17
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende overgangsrituelen. 1959, 1961, z.j. 1 omslag.
25:18
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende het bijgeloof. 1953, 1956, 1960, z.j. 1 omslag.
25:19
Stukken betreffende een onderzoek naar het voorspook. [1927-1930]. 1 omslag.
25:19a
Stukken betreffende het onderzoek naar het oogstfeest (Martelgaus). 1940-1959. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie met Tavernier ivm het artikel voor het album Blancquaert.
25:20
Stukken betreffende een onderzoek naar ketelmuziek. 1956-1957, 1959, 1961-1962, z.j. 1 omslag.
25:21
Stukken betreffende een onderzoek naar de draak in het volkskunde. 1960, 1972, z.j. 1 omslag.
25:22
Correspondentie met Gaert Droege vanwege zijn dissertatie Personal names contained in place names. Evanston, 1964.
1959 - 1974. 1 map.
25:23
Werkdossier opgemaakt in het kader van onderzoek naar Zeeuwse dialectgeografie. 1929 - 1965. 1 map.
25:24
Typoscript en Franse vertaling van "Het volksboek en de volksprent in Nederland (Le livre et l'image populaires en Hollande). 1946 - 1957. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie met de uitgeverij van Revue Bibliophile "Le Portique".
25:25
Typoscript van "De liefde tot zijn land is ieder aangeboren". 1947 - 1948. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie met J.G. Hazewinkel Stichting Administratieve banden.
25:26
Typoscript van radio-lezing "Over dialecten". 1939. 1 omslag.
25:27
Correspondentie m.b.t. het lemma folklore voor de E.N.S.I.E. 1944 - 1951. 1 omslag.
25:28
Typoscripten en documentatie betreffende dialectologie. 1939 - [1944] .1 omslag.
N.B. Met een typoscript van G.M. van Rossum betreffende dialectgeografie.
25:29
Typoscript van "De Fryske Akademy bestaat 25 jaar". 1963. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie met het tijdschrift "Friesland".
25:30
Typoscript van "International dictionary of regional European ethnology and foklore". 1965. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie met Bødker.
25:31
Typoscript van de bibliografie bij "Het zout der aarde" t.b.v. gedenkboek Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie. 1964. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie.
25:32
Typoscript van de bibliografie bij "Folklore der lage landen". 1966. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie met Tj. de Haan.
25:33
Typoscript, aantekeningen en documentatie rond de lezing over nationale klederdrachten. 1940. 1 omslag.
25:34
Stukken betreffende de eekboom. 1948 - 1949. 1 omslag.
N.B. Van Haeringen, Leifer en Foerste.
25:35
Stukken betreffende het onderzoek naar ascetisch taalgebruik, taaltaboe. 1949 - 1971. 1 map.
N.B. T.b.v. een artikel in de feestbundel Willem Pée in Driemaandelijkse bladen 1971/3 . Met brieven van Van Oosten, Roose, Vader, Van Wallenberg.
25:36
Drukproeven en artikelen over dialectologie en volkskunde verschenen in Cantecleer. 1937 - 1938. 1 omslag.
25:37
Typoscript van "Magie en folklore" in Achterbergs "Spel van de wilde jacht" ". 1957. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie met Achterberg, Rodenko.
25:38
Stukken betreffende de benaming van het dwaallicht. 1961, z.j. 1 omslag.
25:39
Aantekeningen en samenvattingen betreffende de zeemeermin. Z.j. 1 omslag.
25:40
Aantekeningen en samenvattingen betreffende de droom. Z.j. 1 omslag.
25:41
Aantekeningen en samenvattingen betreffende de heksenprocessen. Z.j. 1 omslag.
25:42
Aantekeningen en samenvattingen betreffende "du" en "dijn". 1941, z.j. 1 omslag.
25:43
Aantekeningen en samenvattingen betreffende taalverwantschap Zeeland - Westvlaanderen. Z.j. 1 omslag.
25:44
Aantekeningen en samenvattingen betreffende Zeeuwse woorden bij Kiliaan. 1974, z.j. 1 omslag.
25:45
Overige losse stukken en documentatie. 1940 - 1965. 1 omslag.
25:46
Typoscripten en aantekeningen betreffende Klaus Groth. Z.j. en 1975. 1 omslag.
N.B. T.b.v. een artikel in Gastenboek voor G.A. van Es.
25:47
Typoscripten en aantekeningen "Niederdeutsch und Niederländisch. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vermoedelijk voor een artikel.
25:48
Manuscripten inzake Utrechtse liedboekjes en Klok en hamerspel.. 1 omslag.
25:49
Manuscripten, typoscripten en correspondentie inzake "Enkele opmerkingen over het vocalisme in het Zeeuws". 1973. 1 map.
25:50
Manuscripten, typoscripten en aantekeningen inzake "Middelnederlandse relicten in de Zeeuwse dialecten". S.a. 1 map.
25:51
Manuscripten, typoscripten en aantekeningen inzake "Franse woorden in het Zeeuws". S.a. 1 map.
25:52
Manuscripten, typoscripten en aantekeningen inzake vogelnamen. 1949-1971. 1 map.
N.B. Met foto brief van Van de Poel betreffende een ploeg
25:53
Manuscripten, typoscripten en aantekeningen inzake soldatentaal. 1940. 1 map.
N.B. Een vragenlijst aangaande soldatentaal naar een kleine groep gestuurd (vertrouwelijk), oningevulde vragenlijsten, "Les parole arrangées sur les airs de signaux Belges (paroles françaises et wallonnnes)", "Vocabulaire Français et Wallon de l' argot millitaire en Belgique"
25:54
Diverse losse stukken van en over P.J. Meertens. 1936-2007. 1 omslag.
N.B. Een tekening van Meertens gemaakt door Therese Jonssen (Noorwegen); krantenknipsels met enquete van het Germanistisch instituut der Rijksuniversiteit Groningen; adressen van klompenmakers; typoscript inzake de promotie van Jo Daan; typoscript van H.Th. Rooswinkel over vrijetijdsbesteding, volkszang en volksdans; uittreksel uit "Alderhanse saaken ..."; een krantenknipsel ivm de erelidmaatschap van PJM van de Maatschappij der letterkunde
25:55
Diverse systeemkaartjes. Z.j. 1 doos.
N.B. 11 envelopjes met naam auteurs (hun ev. pseudoniemen) en adres die in de dialectbibliografie voorkomen; stapeltje fiches met titels van belletristische werken geheel ingevoerd in de database *belletrie; een stapeltje fiches inzake J. Renier en August Snieders; een stapeltje fiches met korte biografie van dialectschrijvers; envelopjes met fiches en losse fiches inzake bijgeloof en boerenregels met gegevens uit de collectie Kapteyn en gedrukte bronnen; een bundel fiches mbt Karel de Stoute, de goeverneur van Zeeland; en overige losse fiches met aantekeningen
25:56
Kleine publikaties en overdrukken van (en over) P.J. Meertens. 1924-1979. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Erasmus en Zeeland / P.J. Meertens [1936]
- Boekbeoordeling: Jos Gielen, De wandelende Jood in Volkskunde en letterkunde / P.J. Meertens. - Overdruk uit: De nieuwe taalgids, 1933
- Het kind in de moderne literatuur / P.J. Meertens. - In: Lectuurgids, 1927
- Pieter J. Meertens / Jo Daan. - Overdruk uit: Orbis, 1960
- g-h-wisseling in het Zeeuws / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Tijdschrift voor taal en letteren, 1929
- Dr. P.J. Meertens en Zeeland / Willem Pée. - Overdruk uit: Taal en Tongval, 1979
- Kroniek der poëzie / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Stemmen des tijds, februari 1937
- Kroniek der poëzie / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Stemmen des tijds, maart 1937
- Kroniek der poëzie / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Stemmen des tijds, april 1937
- Albert Verwey / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Stemmen des tijds, april 1937
- Een bundeltje katholieke geschiedzangen uit de eerste jaren van de opstand / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 1924
- Henriëtte Roland Holst / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1968-1969
- Gerrit Achterberg / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1968-1969
- Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw / Pieter Jacobus Meertens, 1943. - Bevat ook de stellingen, en een uitnodiging voor het promotiediner op 9 juli.
25:57
Krantenknipsels betreffende P.J. Meertens. 1934-1974. 1 omslag.
N.B. O.m betreffende zijn promotie, het lidmaatschap van het amnestiecomité omtrent het marineschip 'De zeven provinciën', jeugdliteratuur, lidmaatschap van het Comité van waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectueelen, Zeeuwse klederdrachten, een interview in de Provinciale Zeeuwse Courant.
25:58
Correspondentie, drukwerk en een foto. 1939-1996 en z.j. 1 omslag.
N.B. Correpondentie van P.J. Meertens aan Meertens-van Bekkum te Voorburg (1945).
Bevat de publikatie 'De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen : haar taak, geschiedenis en inrichting' en enkele niet-ingevulde vragenlijsten en spreidingskaarten van het Meertens instituut. Een onderzoeksrapport betreffende de verkoop van het pand Keizersgracht 569-571 (het Meertens Instituut was daar gevestigd), 1996.
De foto is opgenomen in het Beeldarchief (coll. nr. 42).
25:59
Boeken geschreven door P.J. Meertens. 1941-1947. 1 doos.
N.B. Bevat:
-De betekenis van de Nederlandse familienamen / P.J. Meertens, 1941
-De betekenis van de Nederlandse familienamen / P.J. Meertens, 1944
-Zeeuwse familienamen / Dr. P.J. Meertens, 1947
De boekdelen bevatten losse bijlagen (deze waren al toegevoegd).
N.B. De boeken zijn opgenomen in de Meertens Instituut bibliotheek met de volgende stamboeknummers:
2023.28.0664
2023.28.0665
2023.28.0666