Archieven & collecties

14 Collectie liedbundels (M.C. Moerdijk), (1913) 1933 - 1972

inhoud: Marie Cécile Moerdijk (1929 - ) is een zangeres van volksliedjes uit de meest uiteenlopende landen in circa veertig verschillende talen. De vele anekdotes waarmee ze de liedjes aan elkaar knoopte bezorgden haar vele bewonderaars. Zij volgde muzieklessen in Amsterdam, Caracas en Wenen. Nadat ze stopte met optredens in het land, ontving ze jarenlang groepen in haar thuistheater in Noord-Brabant. Zij won de Yma-Sumac prijs in 1960. Zij was enige tijd directrice van de Vereniging voor Volkszang.
Het archief bestaat uit: liedboekjes en tekstboekjes met voordrachten en overige stukken.

Openbaar.

16 inventarisnummer(s)

  

terug

14:1
Liedbladen "Het wereldrepertoire van Basart", nr. 1-300. 1948-1972. 1e van 4 mappen.
N.B. Met hiaten.
14:2
Liedbladen "Het wereldrepertoire van Basart", nr. 301-600. 1948-1972. 2e van 4 mappen.
N.B. Met hiaten.
14:3
Liedbladen "Het wereldrepertoire van Basart", nr. 601-750. 1948-1972. 3e van 4 mappen.
N.B. ontbreken: 687/688.
14:4
Liedbladen "Het wereldrepertoire van Basart", nr. 751-1098. 1948-1972. 4e van 4 mappen.
N.B. Met hiaten.
14:5
Folders met liedjes van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang en enkele losse liedblaadjes met muziek en tekst. 1924 en z.j. 1 envelop.
14:6
Zangbundeltjes van zangavonden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang. Met een exemplaar van "Volkszang" publicatie van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang. 1965, 1971. 1 envelop.
14:7
Zangbundeltjes van zangfestivals georganiseerd door het Algemeen Nederlands Zangverbond en een bundel van een Volkszangdag in 1933 georganiseerd door het Centraal Bureau van den Nederlandsche Volkszangbond. 1933, 1963, 1965, 1966, 1971. 1 envelop.
14:8
Publicatie "Dörp en stad" Grunneger moandblad [17 (1965) 1/2, 7/8;]. 1965. 1 envelop.
N.B. Andere afleveringen als doubletten opgenomen in bibliotheek: 18 : 3/4, 5/6, 7/8; 19 : 7/8,1 1/12; 20: 5/6, 7/8; 22 : 7/8; Volkszang13 : 1, 4, 5/6; Neerlands Volksleven 10 : 2; 11 : 2, 3.
14:9
Bundels liedjes uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang. Z.j. 1 map.
14:10
Bundel met 20 uitgewerkte klassieke lessen voor het middelbaar onderwijs samengesteld door de werkgroep "Musicerende Jeugd". Met 114 genummerde muziekblaadjes als bijlage (ontbreekt nr 20). 1966. 1 map.
14:11
Bundel met genummerde liedbladen uitgegeven door Francis Day Muziekuitgevers N.V. Z.j. 1 map.
N.B. Met hiaten.
14:12
Bundel 'Liederen van Groot-Nederland ' verzameld door F.R. Coers Frzn: verhalende liederen (5 reeksen); kerstliederen (3 reeksen); zeevaartliederen; liedekens van minne; kinderliederen 92 reeksen); drinkliedjes; vaderlandsche liederen, volksliederen van Zuid-Afrika; liedjes van Pieter Lenaerts van der Goes (2 reeksen); Valerius gedenckclanck (2 reeksen); nrs 50 -181
Ontbreken: 124-125, 127-133. Z.j. 1 map.
14:13
Bundel 'Liederen van Groot-Nederland ' verzameld door F.R. Coers Frzn: Vlaamsche strijdliederen, soldaten liederen, zeevaartliederen, schalksche liederen, Friesche liederen, stichtelijke liederen, rei- en dansliedjes, studentencorpsliederen, liedekens van minne, verhalende liederen, beroepsliederen, landelijke liederen. Z.j. 1 map.
14:14
Bundel 'Liederen van Groot-Nederland ' verzameld door F.R. Coers Frzn: liedekens van minne, wachterliederen, kerstliederen, meiliederen, kinderliederen, scherts en kluchtliederen, Paaschliedjes, Sint Maartenliedjes, geestelijke liederen, verscheidenheden, nieuwjaarsliederen, drinkliedjes, soldatenliederen, beroepsliederen, geuzeliedjes, marialiedjes, geuzeliedjes, verhalende liederen, vaderlandsche liederen, zeevaartliederen. Z.j. 1 map.
14:15
Liedbundels:
De Vlaamsche Zanger / verzameld door M.C. Priester in het Land van Loon. deel 2: 1904; deel 5: 1927
Onze liederenbundel / Bossche Diocesane werkliedenbond. z.p. , z.j.
Nederland zingt weer / Raad voor de Nederlandsche volkszang. z.p. , z.j.
Wij en de muziek / H. Hoek en W. Ch. Riemens. Rotterdam, z.j.
Kinderen van het licht; 23 liedjes voor kinderen / geschreven door Wijntje Strijbos-Norbruis ; met een voorwoord van Marie Cecile Moerdijk. Hilversum, 1987
Geillustreerde kinderliedjes me begeleiding van piano / woorden en muziek van S. Abramsz. .z.p. , z.j. deel 1-6
Zingen en spelen ; speelliedjes voor de kinderkamer, de voorbereidende klassen en de laagste klassen van lagere scholen / woorden en muziek S. Abramsz. .z.p. , z.j. deel 1-8 [ontbreekt deel2]
Spel, Mars en Dans Liedjes / door Jan Courtens en Jos Lennaards. Roermond, z.j.
[Zangbundel met 13 liedjes met tekst en muziek zonder omslag]. Amsterdam, Alsbach, z.j. 23 p.
Zangbundel van het Nederlandsche leger
Wandelliederenbundel. Utrecht, 1963
Tekstboek in 1919 uitgegeven door Nationale vereeniging voor den Volkszang 5e druk
Gezelschapsliederen of uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen [...] zonder kaft
Liederkeur voor de school en het leven [...] Groningen 1920
Liederenbundel voor Janmaat en Soldaat. Breda, 1901
Al stappend langs de baan en zingend 't vrije lied ; 24 Vlaamsche stapliederen / Albrecht Rodenbach. Antwerpen, z.j.
Waardichters kluchtige Liederen en gedichten (8 deeltjes; ontbreekt deel 6)
14:16
Shell-journaal van Nederlandse harmonie- en fanfareorkesten / Joost van Beek. - Den Haag : Shell Nederland, 1981. - 125 p. : ill. voorzien van handtekening van de auteur
Een rondje voor de muziek / Henk van Gelder. - Amstelveen : Buma/Stemra, [1985]
Feestgids en feestzangen ter gelegenheid van het glorieuze koperen bruiloftsfeest van den Heer en Mevrouw C. de Rijk - Meeuwsen op zondag 4 Mei 1913. - Amersfoort, [1913]
Komische voordrachten als: Rooie Anne Laroussotte; Het nichtje van den pastoor; Van de kermis; De komiek; De huwelijkskronen; De notaris; Eenvrolijke dag; Professor Mopper; De verloving in de keuken; de kaartlegster; De werkstaking
Toppers van toen; een verzameling van de beste schetsen - ooit gespeeld - door Neerlands grootste revue-artisten. Gouda, z.j.
soldatenliederen, wandelliederen, liederenkeur, gezelschapsliederen; brievenboek, Waardichter's kluchtige liederen & gedichten; voordrachten van o.a. Eykelkamp; "
[Boek zonder kaft met leidraad hoe men een brief moet opstellen vermoedelijk uit 19e eeuw]
Men schept geen muzicale cultuur, men bouwt haar.; ter nagedachtenis van Dr. Willem Gehrels, 1885 - 1971. (Bijzondere uitgave van De Pyramide 25 (1971))