Archieven & collecties

13 Archief inzake de vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935 - 1958

inhoud: Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende de jaarlijks verzonden vragenlijsten van de afdeling Dialectologie. Het betreft brieven waarin verduidelijking wordt gevraagd van een in de vragenlijst gegeven antwoord.
Het archief bestaat uit aantekeningen op fiches, bewerkingsformulieren, documentatie (meest krantenknipsels) en correspondentie met dialectologen als Kloeke, Sassen, Grootaers maar ook met individuele informanten (navraagcorrespondentie).

Openbaar.

29 inventarisnummer(s)

  

terug

13:1
Aantekeningen, verspreidingskaartjes en correspondentie betreffende dialectvragenlijst 1 (1931). 1939 - 1951, z.j. 1 omslag.
13:1a
Aantekeningen, documentatie en correspondentie betreffende dialectvragenlijst 2 (1932). 1946 en z.j. 1 omslag.
13:2
Aantekeningen, documentatie en correspondentie betreffende dialectvragenlijst 3 (1934). 1940 en z.j. . 1 omslag.
N.B. Met een typoscript over "moe" op basis van zin 23.
13:3
Aantekeningen betreffende de "Gemeenschappelijke vragenlijst". 1935 en z.j. 1 omslag.
N.B. I.h.b. vraag M 5 over stopwoorden.
13:4
Aantekeningen, verspreidingskaartjes en correspondentie betreffende dialectvragenlijst 4 (1936). 1941 - 1949, z.j. 1 map.
N.B. o.a. over eikels zoeken van L.G. de Graaf. Met enkele navraaglijsten m.b.t. vraag 3.
13:5
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 5 (1937). 1943 - 1965 en z.j. 1 omslag.
13:6
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 6 (1938). Z.j. en 1938 - 1948. 1 omslag.
N.B. M.b.t. vogelnamen.
13:7
Aantekeningen, correspondentie, documentatie betreffende de wielewaal uit dialectvragenlijst 6 (1938). 1938 - 1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met een manuscript van P.J. Meertens.
13:8
Aantekeningen, correspondentie, documentatie betreffende de vlaamse gaai uit dialectvragenlijst 6 (1938). 1938 - 1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met een manuscript van P.J. Meertens.
13:9
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 7 (1939). 1939 - 1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met een manuscript over de sprinkhaan.
13:10
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 9 (1940). 1941 - 1960 en z.j. 1 omslag.
13:11
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 10 (1941). 1948 - 1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met aantekeningen voor het artikel over erf - werf voor "Mededelingen" nr 9.
13:12
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 13 (1945). 1951 - 1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met manuscript over ui van Suze Hoevers.
13:13
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 15 (1947). Z.j. en 1953 - 1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met manuscript over het schort.
13:14
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 16 (1948). 1955 - 1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreffende bord, zolder boven koestal en deel. Eveneens gegevens uit de Leuvense vragenlijst 48.
13:15
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 18 (1950). 1951 - 1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. ihb vraag 11a over melkzeef.
13:16
Aantekeningen, correspondentie, verspreidingskaartjes en documentatie betreffende dialectvragenlijst 19 (1951). 1954 - 1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. I.h.b. vraag 4a over kaantjes.
13:17
Aantekeningen, correspondentie betreffende dialectvragenlijst 20 (1951). 1950 - 1952 en z.j. 1 omslag.
13:18
Aantekeningen betreffende dialectvragenlijst 21 (1952). Z.j. 1 omslag.
13:19
Aantekeningen en correspondentie betreffende dialectvragenlijst 22 (1952) en 23 (1953). 1954 - 1957 en z.j. 1 omslag.
13:20
Aantekeningen betreffende dialectvragenlijst 23 (1953). Z.j. 1 omslag.
13:21
Aantekeningen en documentatie betreffende dialectvragenlijst 24 (1953). 1962 en z.j. 1 omslag.
13:22
Aantekeningen, correspondentie en documentatie betreffende dialectvragenlijst 24 (1953). 1955 - 1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. I.h.b. vraag 7 over walmen.
13:23
Aantekeningen, verspreidingskaartjes betreffende dialectvragenlijst 25 (1954). 1954 - 1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. I.h.b. keldermot.
13:24
Aantekeningen en correspondentie betreffende dialectvragenlijst 26 (1954). 1955 en z.j. 1 omslag.
13:25
Aantekeningen en correspondentie betreffende dialectvragenlijst 27 (1955). 1957 - 1958 en z.j. 1 omslag.
13:26
Bewerkingsformulieren van vragenlijst no 46, vraag 21 en 22. H9 - H117; I147 - I275; K189 - K361; L312 - L423. Z.j. 1 map.
N.B. Zuid Nederlands materiaal.
13:27
Bewerkingsformulieren van vragenlijst no 46, vraag 21 en 22. N24 - N141; O1 - O290; P3 - P198; Q2 - Q252. Z.j. 1 map.
N.B. Zuid Nederlands materiaal over zoon en vroedvrouw.
13:28
Fiches vragenlijst N 28. (Nijmegen). Z.j. 1 doos fiches.
N.B. [wrs. onvolledig].