Archieven & collecties

207 Archief Studiegroep Toverij en hekserij, 1982-1994

inhoud: In de loop van 1982 werd de studiegroep Hekserij en toverij geformeerd, bestaande uit een twintigtal onderzoekers uit verschillende diciplines. Het doel van de studiegroep was publicatie van een aantal studies betreffende de heksenvervolgingen en het geloof aan toverij in Nederland; dit onderwerp was tot dan toe nauwelijks bestudeerd - dit in tegenstelling tot de situatie in het buitenland.

De collectie bestaat uit vergaderstukken van de studiegroep en haar werkgroepen, literatuurlijsten, ledenlijsten, stukken betreffende de organisatie van een congres en een verslag over de toekomst van de studiegroep.

Zie ook: Coll.nr. 547, Archief van de Stichting magie en toverij.

resultaat: Willem de Blécourt, Termen van toverij: de veranderde betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de zestiende en twintigste eeuw. Nijmegen 1990.
Marijke Gijswijt-Hofstra en Willem Frijhoff (red.), Nederland betoverd. Toverij en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw. Amsterdam 1987.
Fred Matter (samensteller); Willem de Blécourt ; Ton Dekker, Willem Frijhoff, Marijke Gijswijt-Hofstra.. , Toverij in Nederland 1795-1985: bibliografie. Amsterdam 1990.

Openbaar.

24 inventarisnummer(s)

  

terug

207:1
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de studiegroep Toverij en hekserij. Met bijlagen. 1982-1985. 1 omslag.
207:2
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de studiegroep Toverij en hekserij. Met bijlagen. 1986-1990. 1 omslag.
207:3
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de studiegroep Toverij en hekserij. Met bijlagen. 1991-1994. 1 omslag.
207:4
Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Demonologie. Met bijlagen. 1989-1992. 1 omslag.
207:5
Verslagen van vergaderingen van de projectgroep Magie en geneeskunde. Met bijlagen. 1989-1990. 1 omslag.
207:6
Verslagen van vergaderingen van de projectgroep Magie en geneeskunde. Met bijlagen. 1991. 1 omslag.
207:7
Verslagen van vergaderingen van de projectgroep Magie en geneeskunde. Met bijlagen. 1992-1994. 1 omslag.
207:8
Literatuurlijsten toverij en hekserij. 1989-1994. 1 omslag.
207:9
Ledenlijsten studiegroep, projectgroep en werkgroep. 1989-1993. 1 omslag.
207:10
Stukken betreffende een voordracht van Carlo Ginzburg voor de leden van de studiegroep over zijn verschenen boek Storia Notturna. Una decifrazione del sabba gehouden in het P.J. Meertens Instituut te Amsterdam op 7 juni. 1989. 1 omslag.
207:11
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Programmaboekje. In het Engels en Frans. 1994. 2 stukken.
207:12
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Stukken betreffende de voorbereiding. 1993-1994. 1 omslag.
207:13
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Begroting. Met bijlagen. 1992-1993. 1 omslag.
207:14
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Stukken betreffende het aanvragen van subsidies. 1992-1994. 1 omslag.
207:15
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Besluitenlijsten van vergaderingen van het Organizing Committee/Organisatie Comité. Met bijlagen. 1992-1994. 1 omslag.
207:16
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Scientific Committee/Wetenschapplijk Comité. Met bijlagen. 1993-1994. 1 omslag.
207:17
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Stukken betreffende het reserveren van ruimten in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist. 1993. 1 omslag.
207:18
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Modelbriefpapier. [1994]. 1 stuk.
207:19
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Deelnameformulier. Met begeleidende brief in het Nederlands en het Engels. 1993. 1 omslag.
207:20
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Lijsten van deelnemers. 1993-1994. 1 omslag.
207:21
Stukken betreffende de "Conference Healing, Magic and Belief in Europe 15th-20th centuries. New perspectives" gehouden in het Conferentieoord Woudschoten te Zeist van 21-25 september 1994. Voorstellen voor "papers" bijdragen voor het congres. Met bijlagen. 1992-1994. 1 omslag.
207:22
Verslag van een enquête door W. de Blécourt over de toekomst van de studiegroep. [1994]. 1 stuk.
207:23
Stukken betreffende de samenstelling door Fred Matter, medewerker in samenwerking met de studiegroep Hekserij en Toverij in Nederland van de bibliografie Toverij in Nederland 1795-1985.
1984-1990, 1992. 1 omslag.
207:24
Kopieën van gedrukte artikelen over hekserij en toverij uit de periode 1851-1987.
1984-1987. 1 omslag.