Archieven & collecties

322 Collectie betreffende de Belgische taalgrens, 1926-1960

inhoud: De talentelling was een onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling die in BelgiŽ werd gehouden vanaf 1846. Bedoeling van de telling was in het meertalige BelgiŽ na te gaan waar en door hoevelen welke taal en/of talen gesproken werden. Vanaf 1932 was de talentelling bepalend voor het taalstatuut in de gemeentes.
De laatste telling werd gehouden in 1947. De betrouwbaarheid ervan werd aan Vlaamse zijde betwijfeld. Belangrijke participanten in de discussie hierover waren het Davidsfonds, de Nederlandse hoogleraar M. Valkhoff, die met Meertens een taalgrenskaart maakte en Florimont Grammens.
De Collectie bestaat uit brieven, typoscripten, documentatie en kaarten.

zie ook 39:547

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

322:1
Brieven en kopieŽn van brieven in het kader van het bepalen van de Belgische taalgrens. 1948-1951. 1 omslag.
N.B. Valkhoff , Verroken, Draye, Meys, Staelens, Grammens (ps.: Mark Ronsmans), Pee, London, Franssens-Baltus
322:2
Typoscripten betreffende de taalgrens. Z.j., 1947-1949. 1 omslag.
N.B. Nota betr. taaltelling van 1947 van F. Grammens; tekst van rede gehouden Brussel 1949 van J. Verroken; "De volkstelling in de taalgrensgemeenten" [1949] van A.G.S. en drukproeven van de taalgrenskaart van Meertens en Valkhoff
322:3
Publicaties betreffende de taalgrens. 1926-1958
N.B. Publicaties uit de bibliotheekrubriek 4Tg en de tijdschriften: Na raad ter daad, en: De taalgrens
322:4
Krantenknipsels betreffende de taalstrijd. Z.j., 1948-1960. 1 omslag.
N.B. zie ook Arch nr 266: Collectie Bomans
322:5
Kaarten van de taalgrens en pamfletten. Z.j.