Archieven & collecties

171 Archief Project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), 1993-2004

inhoud: Het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht.
Aan het project Bedevaartplaatsen in Nederland werkten mee: Peter Jan Margry en Charles Caspers.

Dit archief bestaat uit correspondentie, notulen en enige documentatie naar aanleiding van de publikaties.
De twee cassettebandjes met interviews met Peter Jan Margry bevinden zich in het geluidsarchief.

De achterliggende, inhoudelijke documentatie van het BiN-project is opgenomen onder archiefnr. 506.
Voor digitaal beeldmateriaal, zie: archief nr. 1063

resultaat: database

Bedevaartplaatsen in Nederland / samenst. en red.: Peter Jan Margry en Charles Caspers ; [redactieraad: P.G.J. Post ... et al. ; met red. medew. van M. Wingens]. - Amsterdam [etc.] : P.J. Meertens-Instituut [etc.], 1997- 2004 - 4 dl. : ill. ; 26 cm
Deel 1: Noord- en Midden-Nederland. - 1997. - 886 p.
Deel 3: Provincie Limburg. - 2000. - 1200 p
Deel 2: Provincie Noord-Brabant - 1998. - 886 p
Deel 4: Addenda, index, bijlagen. - 2004. - 384 p. : ill.

Peter Jan Margry en Paul Post, "Het project 'Bedevaartplaatsen in Nederland': een plaatsbepaling" in: Volkskundig Bulletin, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap
jrg. 20 nr. 1, 1994, p. 19-59.

Openbaar.

45 inventarisnummer(s)

  

terug

171:1
Algemene brieven aan de auteurs van het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN).
1996, 1998-1999. 1 omslag.
171:2
Stukken betreffende auteurs- en beeldrecht.
1993. 1 omslag.
171:3
Brieven betreffende de vermelding van data van auteurs in deel 1 van het project BiN.
1997. 1 omslag.
171:4
Brieven betreffende de vermelding van data van auteurs in deel 1 van het project BiN.
1998-2000. 1 omslag.
171:5
Stukken betreffende verzonden en present-exemplaren van deel 3 van het project BiN.
2000. 1 omslag.
171:6
"Afgevallen auteurs", correspondentie met diverse personen met het verzoek om mee te werken aan het project BiN.
1994-1998. 1 omslag.
171:7
Auteurslijsten.
1994-1995. 1 omslag.
171:8
stukken betreffende potentiŽle auteurs voor het project BiN in Limburg.
1994-1996. 1 omslag.
171:9
Correspondentie met diverse auteurs. Alfabetisch op achternaam. Letters A-C.
1994-1998. 1 omslag.
171:10
Correspondentie met diverse auteurs. Alfabetisch op achternaam. Letters D-G.
1994-1999. 1 omslag.
171:11
Correspondentie met diverse auteurs. Alfabetisch op achternaam. Letters H-L.
1995-1999, 2001, 2003. 1 omslag.
171:12
Correspondentie met diverse auteurs. Alfabetisch op achternaam. Letter M.
1994-2001, 2003. 1 omslag.
171:13
Correspondentie met diverse auteurs. Alfabetisch op achternaam. Letter N-R.
1994-1999. 1 omslag.
171:14
Correspondentie met diverse auteurs. Alfabetisch op achternaam. Letter S.
1995-1999. 1 omslag.
171:15
Correspondentie met diverse auteurs. Alfabetisch op achternaam. Letter T-Z.
1994-1999. 1 omslag.
171:16
Ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan fotografen, kartografen en editors.
1995-2001. 1 omslag.
171:17
Correspondentie met diverse personen betreffende foto's en illustraties. Met bijlagen.
1994-2000. 1 omslag.
171:18
Stukken betreffende een inventarisatie van bedevaartprojecten in Nederland en in het buitenland.
1993, 1995, z.j. 1 omslag.
171:19
Stukken betreffende de inventarisatie van bedevaartplaatsen en bedevaarten aan de hand van de volkskundevragenlijst 64a (1993).
1993. 1 omslag.
171:20
Stukken betreffende de (1e) Commissie van advies voor het project BiN.
1993-1995. 1 omslag.
171:21
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Redactieraad. Met bijlagen.
1995-1997. 1 omslag.
171:22
Correspondentie met de leden van de Redactieraad.
1997-2000. 1 omslag.
171:23
Correspondentie met Uitgeverij Verloren te Hilversum.
1996-1998, 2000. 1 omslag.
171:24
Stukken betreffende de overname van tekst uit en het plaatsen van foto's in het BiN-lexicon.
1998-2000. 1 omslag.
171:25
Stukken betreffende de opmaak van het BiN-lexicon.
1997. 1 omslag.
171:26
Correspondentie met diverse uitgeverijen.
1993, 1995-1996. 1 omslag.
171:27
Stukken betreffende de aanbieding van deel 1: Noord- en Midden-Nederland van het driedelige lexicon BiN.
1997. 1 omslag.
171:28
Stukken betreffende de aanbieding van deel 2: Provincie Noord-Brabant van het driedelige lexicon BiN.
1998. 1 omslag.
171:29
Stukken betreffende de aanbieding van deel 3: Provincie Limburg van het driedelige lexicon BiN.
2000. 1 omslag.
171:30
Voordrachten betreffende het BiN-project.
1995, 1997-1998. 1 omslag.
171:31
Artikelen betreffende het BiN-project.
1994-1995, 1998-1999. 1 omslag.
171:32
Correspondentie met knipseldiensten.
1995. 1 omslag.
171:33
Stukken betreffende presentaties op radio en televisie en internet in verband met het Bin-project.
1996-1998, 2000-2001. 1 omslag.
171:34
Kranten- en tijdschriftartikelen betreffende het BiN-project.
1993, 1995-2003.
171:35
Kranten- en tijdschriftartikelen betreffende deel 1: Noord- en Midden-Nederland van het BiN-lexicon.
1997-2000. 1 omslag.
171:36
Kranten- en tijdschriftartikelen betreffende deel 2: Provincie Noord-Brabant van het BiN-lexicon.
1998-2001. 1 omslag.
171:37
Kranten- en tijdschriftartikelen betreffende deel 3: Provincie Limburg van het BiN-lexicon.
2000-2001. 1 omslag.
171:38
Kranten- en tijdschriftartikelen betreffende deel 4: Index van het BiN-lexicon.
2001-2002. 1 omslag.
171:39
Stukken betreffende de Databank BiN op de website van het Meertens Instituut.
2002. 1 omslag.
171:40
Stukken betreffende de start en voortgang van het BiN-project.
1992-1996, 2000, 2003. 1 omslag.
171:41
Stukken betreffende "planning en control" ten aanzien van de uitgave van het BiN-lexicon.
1993-1999. 1 omslag.
171:42
Stukken betreffende opname, controle van lemma's.
1994. 1 omslag.
171:43
Stukken betreffende werkzaamheden van auteurs voor het BiN-project.
1994-1997. 1 omslag.
171:44
Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met bijlagen.
1993-2003.
171:45
Correspondentie met het management team van het Meertens Instituut en de directie van de KNAW.
1996-1998. 1 omslag.