Archieven & collecties

132 Collectie Vragenlijsten uitgegeven door Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, 1993 - 2001

inhoud: Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (later: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) hield zich bezig met folklore en de cultuur van het dagelijks leven. De vragenlijsten die het centrum verstuurde aan hun informanten zijn aan het Meertens Instituut in bewaring gegeven. Het betreft vragenlijsten over Sint Nicolaas, huwelijksgebruiken, het geloof in duivel en hel en het wonen in een huis ontworpen door architect Dudok. Er zijn ook bewoners van Dudokhuizen geinterviewd. De interviews zijn uitgetikt.
De collectie bestaat uit vragenlijsten en uitgewerkte interviews.

Voor de audiocollectie met interviews, zie: archiefnr. 2048

Openbaar.

15 inventarisnummer(s)

  

terug

132:1
Vragenlijsten "St. Nicolaas, een oud feest in de verdrukking?". 1994-1995. nrs. 1-50. 1 omslag.
132:2
Vragenlijsten "St. Nicolaas, een oud feest in de verdrukking?". 1994-1995. nrs. 51-100. 1 omslag.
132:3
Vragenlijsten "St. Nicolaas, een oud feest in de verdrukking?". 1994-1995. nrs. 151-150. 1 omslag.
132:4
Vragenlijsten "St. Nicolaas, een oud feest in de verdrukking?". 1994-1995. nrs. 151-200. 1 omslag.
132:5
Vragenlijsten "St. Nicolaas, een oud feest in de verdrukking?". 1994-1995. nrs. 201-250. 1 omslag.
132:6
Vragenlijsten "St. Nicolaas, een oud feest in de verdrukking?". 1994-1995. nrs. 251-300. 1 omslag.
132:7
Vragenlijsten "St. Nicolaas, een oud feest in de verdrukking?". 1994-1995. nrs. 301-342. 1 omslag.
132:8
Vragenlijsten "Huwelijksgebruiken". 1993. 1 omslag.
132:9
Vragenlijsten "Huwelijksgebruiken". 1993. 1 omslag.
132:10
Vragenlijsten "Huwelijksgebruiken". 1993. 1 omslag.
132:11
Vragenlijsten "Voor de duvel niet bang?" betreffende het geloof in duivel en hel. Z.j. 1 omslag.
132:12
Vragenlijsten "Voor de duvel niet bang?" betreffende het geloof in duivel en hel. Z.j. 1 omslag.
132:13
Vragenlijsten "Voor de duvel niet bang?" betreffende het geloof in duivel en hel. Z.j. 1 omslag.
132:14
Vragenlijsten "Voor de duvel niet bang?" betreffende het geloof in duivel en hel. Z.j. 1 omslag.
132:15
Vragenlijst "Wonen in een Dudokhuis". Met exemplaar van Dudokkrant. 1996 en teksten van interviews in aansluiting op de vragenlijst. 2001. 1 omslag. Voor de digitale collectie, zie: archief nr. 1098