Archieven & collecties

115 Collectie C.C. van de Graft, 1904-1958

inhoud: Cornelia Catharina (Kaatje) van de Graft (1874-1969) studeerde in Amsterdam Nederlandse letteren bij Jan te Winkel. Zij promoveerde in 1904 op het proefschrift Middelnederlandsche historieliederen. In 1939 werd zij lid van de Volkskundecommissie. Van 1949 tot 1967 maakte zij deel uit van de redactie van het Belgisch-Nederlandse tijdschrift Volkskunde. Haar belangstelling ging voornamelijk uit naar kalenderfeesten en de viering van Palmpasen in het bijzonder. Zij was tot op hoge leeftijd correspondent van het Meertens Instituut voor het eiland Tholen.
Het archief bestaat uit correspondentie, documentatie, afbeeldingen en enkele realia.

resultaat: Afzonderlijke publicaties:
Middelnederlandse historieliederen toegelicht en verklaard. Epe 1904 (dissertatie Amsterdam).
Palmpaasch. Een folkoristische studie van palmzondaggebruiken in Nederland. Dordrecht 1910.
Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien. Amsterdam 1918 (2e druk; Amsterdam 1921).
Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen geïllustreerd door Nelly Bodenheim. Amsterdam [1936].
Palmzondag. Utrecht 1938.
Nederlandsche volksgebruiken bij hoogtijdagen. Amsterdam 1947 (Heemschutserie 53).
Dodenbezorging en cultuur. In: De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland. Amsterdam 1947.

Artikelen in Volkskunde:
'Nog eens Palmpaschen' in: Volkskunde 16 (1904) p. 221-228 en 17 (1905) p. 1-6.
'Eenige gebruiken op het eiland Schouwen' in: Volkskunde 17 (1905) p. 41-45 en 128-131.
'De kattenbeker te Vlaardingen' in: Volkskunde 17 (1905) p. 132-135.
'Harlekijn' in: Volkskunde 18 (1906) p. 85-92.
'Nog eens het haaroffer in gebakvorm' in: Volkskunde 19 (1907) p. 30-33.
'De gulden mis' in: Volkskunde 19 (1907) p. 140-151.
'De kerstnacht-ommegang te Brugge' in: Volkskunde 20 (1909) p. 8-10.
'Christus is opgestanden' Volkskunde 22 (1911) p. 45-52.
'Volks- en rechtsgebruiken bij de verloving' in: Volkskunde 25 (1914) p. 145-164.
'Nederlandsche nieuwjaarskoekenijzers' in: Volkskunde 44 (1942) p. 1-10.
'Verbod van feestgebruiken' in: Volkskunde 54 (1953) p. 6-23.
'Balslaan' in: Volkskunde 54 (1953) p. 108-113.
'Wat ons van de meiboom rest' in: Volkskunde 58 (1957) p. 49-56.
Verder schreef zij een groot aantal artikelen en mededelingen in verschillende periodieken, vooral in het Maandblad van Oud-Utrecht.

Graft als persoon:
P.J. Meertens: 'Cornelia Catharina van de Graft' in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1971-1972, p. 143-149. Bevat een uitgebreide bibliografie.
Albert van der Zeijden: ' Cornelia Catharina van der Graft (1874-1969). Een pionier in de studie van volkskunst en religieuze volkscultuur' in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. 19 (1999) p. 159-172.

Openbaar.

22 inventarisnummer(s)

  

terug

115:1
Brieven van dr. A. Beets, de Woordenboekredacteur. Met als bijlage een afbeelding van een vastenavondroe in 1906 uit Kopenhagen (Denemarken). 1904-1906. 1 omslag.
115:2
Brieven van diverse personen over Palmpasen. 1905-1906, 1917, 1924-1925, 1929-1930, 1938, z.j. 1 omslag.
115:3
Stukken betreffende de Palmpasententoonstelling gehouden te Utrecht in 1906. 1905-1906. 1 omslag.
N.B. Georganiseerd in samenwerking met dr. A. Beets, de Woordenboekredacteur.
115:4
Stukken betreffende de viering van Palmpasen in Amsterdam. 1926, 1928-1929, 1936, 1938. 1 omslag.
115:5
Prospectus en boekbesprekingen van Palmpaasch. Een folkloristische studie van palmzondaggebruiken in Nederland. 1910. 1 omslag.
115:6
Overdruk van een artikel 'Nog eens Palmpaschen' uit Volkskunde 16, 1904, p. 221-228. 1 stuk.
115:7
Artikel 'Palmpaschen' in: School en leven. Weekblad voor opvoeding en onderwijs in school en huisgezin. jrg. 7. nr. 15. 1905. 1 stuk.
115:8
Overdruk van een artikel 'Palmpaasch' uit Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 39, 1910, p. 234-241. 1 stuk.
115:9
Artikel 'Onze Saksische Palmpaschen' in: Bijdragen en Mededeelingen van het Nederlandsch Openluchtmuseum te Arnhem. 1927, p. 2-5. 1 stuk.
115:10
Artikel 'De Palmzondagprocessie van het Genootschap der twaalf Apostelen te Hougaerde' in: Tijdschrift voor liturgie van de Abdij Affligem te Hekelgem (België). jrg. 8 1927. p. 85-88. 1 stuk.
115:11
Artikel 'Palmpaasch in Twente' in: Het Leven. 1930. jrg. 25. nr. 16. p. 506-515. 1 stuk.
115:12
Artikelen 'Palmpaschen' in: Driemaandelijksche Bladen uitgegeven door de Vereeniging tot onderzoek van Taal en volksleven in het oosten van Nederland. z.j. jrg. 7 nr. 1. p. 3-19 en nr. 2 p. 35-46. 2 stukken.
115:13
Overdruk van een artikel 'Palmzondag-gebruiken' in: Ons eigen tijdschrift. z.j. 1 stuk.
115:14
Boekje 1631-1931 Palmzondag te Hougaarde van K. Verhoeven. Gedrukt. 1931. 1 deeltje.
115:15
Documentatie betreffende Palmpasen. 1904, 1906, 1916, 1919, 1928, 1935, 1939. 1 omslag.
115:16
Cliché's gebruikt voor de Palmpasententoonstelling "Geba-tentoonstelling". 1924. 2 stukken.
115:17
Overdruk van het artikel 'Sinterklaas, goedheilig man ...' uit: Haagsch Maandblad. jrg. 4 nr. 12 1927. p. 625-636. 1 stuk.
115:18
Waterverftekening met afbeelding van sinterklaas en tekst 'Sinte Klaas keert aus Friedichsstadt. das Auge ist eine Korinthe. Das Profil ist ägyptisch. Die gelben Stellen werden von ... ... Der Teig ist hart.' Z.j. 1 stuk.
115:19
Brief aan P.J. Meertens over de schenking van nieuwjaarskoekenijzers aan het Meertens Instituut. Met als bijlagen afbeeldingen en drukproeven van nieuwjaarskoekenijzers. 1958. 1 omslag.
115:20
Afdruk van een kinderprent " Driekoningenspel." Z.j. 1 stuk.
115:21
Glasnegatieven 12x9 cm, betreffende de haven van Urk en vrouw in klederdracht. Z.j. 2 stuks.
115:22
Realia Palmpasenbrood. Z.j. 2 kisten.
N.B. In KAST 576