Archieven & collecties

318 Documentatie inzake het rapport 'Bevindingen over P.J. Meertens', 2005 - 2006

inhoud: In het voorjaar van 2005 heeft de KNAW de Commissie van Drie inzake P.J. Meertens in het leven geroepen met als doel een oordeel uit te spreken over de houding van Meertens gedurende de Duitse bezetting van Nederland, alsmede betreffende de naamgeving van het Meertens Instituut.
De commissie, bestaande uit H.W. von der Dunk, I. de Haan en J.Th.M. Houwink ten Cate, publiceerde in 2006 haar 'Bevindingen over P. J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen'. Het rapport is geschreven op basis van archiefonderzoek en interviews met personen die P.J. Meertens persoonlijk hebben gekend of die onderzoek naar hem hebben gedaan.

Deze collectie bevat persberichten, krantenknipsels en het rapport.

resultaat: Bevindingen over P. J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen / rapport van de Commissie van Drie ; [voorz.: H.W. von der Dunk]. - Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2006.

.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

318:1
E-mails inzake het onderzoek naar het oorlogsverleden van P.J. Meertens. 2005-2006. 1 omslag
318:2
Krantenknipsels en het Rapport. 2006. 1 omslag