Archieven & collecties

313 Kaartsystemen en databank 'Liederenbank', 1990-2004

inhoud: De Nederlandse liederenbank ontsluit historisch liedmateriaal. Deze database met liedbeschrijvingen maakt het mogelijk na te gaan in welke bronnen een lied te vinden is.
De bank wordt gebruikt voor de projecten 'Melodicon van de Gouden Eeuw' en 'Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600'.
Naast de hoofdbank met bovengenoemde naam zijn er 10 deelbanken, waarvan de bronnenbank (bibliografische beschrijvingen van alle in de bank ontsloten liedboeken) de belangrijkste is.

De collectie bestaat uit digitale bestanden, typoscripten, aantekeningen, bronnen, documentatie en een kaartsysteem.

zie ook archiefnr. 144 en 297

resultaat: Nederlandse Liederenbank

Openbaar.

7 inventarisnummer(s)

  

terug

313:1
Databank "Nederlandse liederenbank 16e en 17e eeuw", voorheen Voetenbank (naar 'versvoeten')
313:2
Databank met digitaal ontsloten collecties liedbladen. (NLB-LBL)
N.B. Hierin zijn opgenomen de collectie Wouters e.a. en de collecties van de Koninklijke Bibliotheek. Ontsloten op beginregel, wijsaanduiding, titel, samenvatting en trefwoorden.
313:3
Databank met twintigste eeuwse liedboeken. (NLB-TwintigsteE)
N.B. een proefproject waarbij liederen uit twintigste-eeuwse liedbundels kort zijn ontsloten, ten behoeve van het beantwoorden van de meest voorkomende vragen
313:4
Databank Retro-bibliobank
N.B. een afgesloten bestand met verwijzingen naar liedboekjes, verschijningsjaar en prijs ervan uit diverse zestiende- en zeventiende-eeuwse veiling- en boekhandelscatalogi.
313:5
Lijst van Nederlandsche Liedboeken van D.F. Scheurleer
313:6
Kaartsysteem met beginregel-, refrein- en wijsaanduiding-catalogus van het Nederlands Volksliedarchief
N.B. Dit kaartsysteem is inmiddels gedigitaliseerd in de Liederenbank KAST 29-31.
313:7
Kaartsysteem met trefwoordverwijzingen naar volkslied en -dans en literatuurverwijzingen. Met een aparte bak betreffende kinderliedjes. Z.j. 16 dozen fiches.
N.B. Bevat:
1. a-Bernet-Kempers
2. beroep - dans
3. danslied - Halbertsma
4. Halewijn - jodelen
5. joden - klokkenspel
6. klooster - lied
7. liedblad - minnedicht
8. minnelied - Nieuwenhuizen
9. nieuwjaar - provincielied
10. psalm - Sinkel
11. Sint - straatroep
12. straatzanger - volkskunde
13. volkskunde - volkslied
14. volkslied
15. volksmuziek -zwijn
16. Trefwoorden kinderlied