Archieven & collecties

106 Archief 'Fontes Hymnodiae (...)', 1968-1985

inhoud: Fred Matter en Andries H÷weler, medewerkers van het Meertens Instituut, waren op verzoek van de redactie van Das deutsche Kirchenlied belast met de samenstelling van een bibliografie en een uitgave van de melodieŰn van het Nederlandstalige kerklied vˇˇr 1880. Het doel was te komen tot een geordende uitgave van de melodieŰn van het Nederlandse geestelijke lied ongeacht confessie en modaliteit. Ofschoon het project een onderdeel vormde van een internationaal opgezet onderzoek van "Das deutsche Kirchenlied" in Kassel en het RISM (Repertoire International des Sources Musicales) zou de uitgave van het Nederlandse kerklied een zelfstandig karakter krijgen.
Het archief bestaat uit correspondentie, financiŰle stukken, aantekeningen van onderzoek in verschillende bibliotheken, typoscripten van delen van de publicatie met aantekeningen, afdrukken van de titelpagina's van de werken beschreven in 'Fontes hymnodiae Neerlandicae impressi 1539-1700', redactionele stukken, systeemkaartjes en overige stukken.

resultaat: Fontes hymnodiae Neerlandicae impressi 1539-1700. De melodieŰn van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539-1700. Een bibliografie van de gedrukte bronnen door C.A. H÷weler & F.H. Matter. Nieuwkoop, 1985. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, XVIII).

Openbaar.

28 inventarisnummer(s)

  

terug

106:1
Algemene correspondentie. 1968-1972. 1 map.
106:2
Algemene correspondentie. 1981-1985. 1 map.
106:3
Correspondentie met Nederlandse en Vlaamse bibliotheken. Met per bibliotheek bijgevoegd aantekeningen betreffende de aldaar aanwezige bronnen. 1970-1982. 1 map.
106:4
Correspondentie met diverse (buitenlandse) bibliotheken. Met bijlagen. 1982-1985. 1 map.
106:5
Uitgaande moederexemplaren van brieven en vragenlijsten in verschillende talen die verzonden zijn aan bibliotheken. Z.j. 1 map.
106:6
Stukken betreffende subsidie van de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). 1971-1979. 1 map.
106:7
Lijst van aangeschreven bibliotheken en instellingen. Met aantekeningen. 1982. 1 map.
106:8
Aantekeningen van onderzoek door Matter en H÷weler in de Toonkunst Bibliotheek. 1976. 1 map.
106:9
Aantekeningen van onderzoek door Matter en H÷weler in een aantal Nederlandse catalogi op 'jezu´ten'. Z.j. 1 omslag.
106:10
Aantekeningen van onderzoek door Matter en H÷weler in de Bibliotheekcentrale van de Nederlandse Capucijnen. Z.j. 1 omslag.
106:11
Aantekeningen van onderzoek door Matter en H÷weler in de Centrale Bibliotheek De Beyart Maastricht. Z.j. 1 omslag.
106:12
Aantekeningen betreffende bezoekersadressen van een aantal bibliotheken. Z.j. 1 omslag.
106:13
Aantekeningen van onderzoek door Matter en H÷weler in de Openbare Muziekbibliotheek Amsterdam. 1976 en z.j. 1 omslag.
106:14
Voortgangsreportages, aantekeningen en enkele stukken betreffende de werkzaamheden aan de Fontes Hymnodiae uit het werkarchief van C.A. H÷weler. 1976-1980 en z.j. 1 map.
106:15
Typoscript van een handleiding voor de eindredactie van de Fontes Hymnodiae. Met aantekeningen en een enkele brief. 1981-1982 en z.j. 1 map.
106:16
Stukken betreffende montage, zetwerk en redactionele zaken van de Fontes Hymnodiae. 1983-1985 en z.j. 1 map.
106:17
Typoscripten van onderdelen van de publicatie Fontes Hymnodiae. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
106:18
Trefwoordenlijsten voor Nederland. 1973 en z.j. 1 map.
106:19
Afdrukken van titelpagina's van psalmboekjes uit de 18e eeuw. Chronologisch geordend. 1970 en z.j. 1 map.
N.B. FotokopieŰn uit Kassel?
106:20
Afdrukken van titelpagina's van psalmboekjes uit de 18e eeuw. Chronologisch geordend. Z.j. 1 map.
106:21
Afdrukken van titelpagina's van psalmboekjes. Chronologisch geordend van 1701-1747. Z.j. 1 map.
106:22
Afdrukken van titelpagina's van psalmboekjes. Chronologisch geordend van 1748-1799. Z.j. 1 map.
106:23
Stukken betreffende Das deutsche Kirchenlied. 1973 en z.j. 1 map.
106:24
Typoscripten en aantekeningen van werkzaamheden bij de (onder) afdeling Volkslied van Matter, H÷weler en anderen. Z.j. 1 map.
N.B. Uit het werkarchief van Matter.
106:25
Afdruk van een artikel van Matter en H÷weler in het IAH Bulletin. Met correspondentie. 1983. 1 map.
106:26
Afdrukken van het voorwoord en inleiding van RISM-Einzeldrucke, Band 1 (1971). 1 map.
106:27
Fiches kerklied. Z.j. 18 dozen fiches.
N.B. Bevat:
1. Bronnen 1539-1800 A-H
2. Bronnen 1539-1800 I-Z
3. Vindplaatskaartjes uit Kassel (chronologisch)
4. Vindplaatsen 1701-1800
5. Drukkers en uitgevers 1539-1800 A-K
6. Drukkers en uitgevers 1539-1800 L-Z
7. Plaatsen van uitgevers 1539-1800
8. Sigla + bibliografie
9. Overige bronnen A-L
10. Overige bronnen M-Z + handschriften
11. Drukkersadressen + NKL-bronnen
12. Desiderata
13-18: steekkaarten en enveloppen met reproducties van titelpagina's van de in Fontes Hymnodiae beschreven liedboeken met muzieknotatie en Nederlandstalige, geestelijk liederen uit de periode 1539-1700. Met enige correspondentie en aantekeningen. Chronologisch-alfabetisch gesorteerd op siglum.
13A+B+C. 1511-1595
14A+B.1596-1630
15A+B. 1631-1647
16A+B.1648-1662
17A+B. 1663-1863
18A+B. 1684-1700
106:28
Afdrukken van titelpagina's van kerkliedboekjes. Proefdrukken van titelpagina's voor de publicatie van Fontes Hymnodiae. Correspondentie aan F.H. Natter. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat enkele enveloppen m.b.t. vervallen bronnen.