Archieven & collecties

100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991

inhoud: Het doel van het project 'Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300' was het opzetten van een database waarvoor de oorkondenboeken van het Sticht Utrecht en Noord-Brabant en het materiaal van het Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde de basis vormden. Deze database diende ook ter ondersteuning van het onderzoeksproject "Interferentie en acculturatie bij de oudere persoonsnamen" en sloot aan bij het documentatieve project "Oudgermaanse persoonsnamen". E.N. Palmboom was belast met de uitvoering. Met haar vertrek in 1992 is het project gestaakt.

De collectie bestaat uit aantekeningen over geŽxcerpeerde archiefbronnen, afdrukken van lijsten met middeleeuwse persoonsnamen en systeemkaartjes met middeleeuwse persoonsnamen.
Zie ook: archief nr. 101.

Openbaar.

17 inventarisnummer(s)

  

terug

100:1
Notitie betreffende het opzetten van een database van middeleeuwse persoonsnamen tot 1300. z.j. 1 stuk.
100:2
Aantekeningen over geŽxcerpeerde archiefbronnen. Z.j. 1 omslag.
100:3
Aantekeningen over het excerperen van oorkondenboeken. Z.j. 1 omslag.
100:4
Stukken betreffende Oud-Germaanse persoonsnamen. 1972-1973, 1976-1977, 1979-1982 en z.j. 1 omslag.
100:5
Stukken betreffende Zeeuwse persoonsnamen. Z.j. 1 omslag.
100:6
Stukken betreffende Noord-Brabantse toponiemen in de 13de eeuw. 1978. en z.j. 1 omslag.
100:7
Afdrukken van lijsten middeleeuwse persoonsnamen. Geordend op jaar en voornaam. Z.j. 1 omslag.
100:8
Afdrukken van lijsten middeleeuwse persoonsnamen "M.E. PN" . Z.j. 1e van 3 mappen.
100:9
Afdrukken van lijsten middeleeuwse persoonsnamen "M.E. PN" . Z.j. 2e van 3 mappen.
100:10
Afdrukken van lijsten middeleeuwse persoonsnamen "M.E. PN" . Z.j. 3e van 3 mappen.
100:11
Afdrukken van geŽxcerpeerde archiefbronnen. Z.j. 1 omslag.
100:12
Macro's en grafieken betreffende middeleeuwse persoonsnamen. Z.j. 1 omslag.
100:13
Stukken betreffende de verwerking van de gegevens in de computer. 1972-1974, 1978-1981, 1990-1991 en z.j. 1 omslag.
100:14
Systeemkaartjes met middeleeuwse persoonsnamen. Z.j. 1 doos fiches.
100:15
Afdruk van het MEpers. 1994.1e van 3 mappen.
N.B. Afkortingen lijst, ME-per info zijn afgedrukt in originele opmaak. Het bestand ME-pers totaal (Filemaker) is in word gezet; elke tab is van een "|" voorzien om zo via scan het hele bestand weer te kunnen inlezen. Dit laatste bestand is nog bewaard op de mac van koos schell. Andere bestanden zijn verwijderd.
100:16
Afdruk van het MEpers. 1994.2e van 3 mappen.
N.B. Afkortingen lijst, ME-per info zijn afgedrukt in originele opmaak. Het bestand ME-pers totaal (Filemaker) is in word gezet; elke tab is van een "|" voorzien om zo via scan het hele bestand weer te kunnen inlezen. Dit laatste bestand is nog bewaard op de mac van koos schell. Andere bestanden zijn verwijderd.
100:17
Afdruk van het MEpers. 1994.3e van 3 mappen.
N.B. Afkortingen lijst, ME-per info zijn afgedrukt in originele opmaak. Het bestand ME-pers totaal (Filemaker) is in word gezet; elke tab is van een "|" voorzien om zo via scan het hele bestand weer te kunnen inlezen. Dit laatste bestand is nog bewaard op de mac van koos schell. Andere bestanden zijn verwijderd.