Archieven & collecties

1128 Enquête en interviews beweegredenen alternatieve geneeswijze in Nederland 2019 (2019)

inhoud: De collectie bestaat uit twee verschillende sets: een excel-file met de antwoorden van 165 personen op een uitgezette enquête; en 13 word documenten met volledig uitgeschreven (getranscribeerde) diepte-interviews. De enquête bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie m.b.t. de beweegredenen van personen om zich met alternatieve geneeswijzen bezig te houden. Deze is via verschillende wegen op het internet uitgezet: relevante facebook groepen, facebook netwerken gelinkt aan de universiteit, social media en de online nieuwsbrief van het Meertens Instituut, en het persoonlijk netwerk. De diepte-interviews zijn tot stand gekomen door het actief aanschrijven van relevante mensen met verschillende beroeps- en socio-economische achtergronden in verschillende regio's van het land. Deze mensen zijn gevonden via het internet. Daarnaast hebben ook een aantal mensen zich vrijwillig gemeld om mee te doen aan het onderzoek door middel van het afleggen van een diepte-interview. Zij werden vervolgens gefilterd en geselecteerd als zij passend voor het onderzoek werden bevonden. Deze data is uitsluitend kwalitatief en betreft informatie m.b.t. de beweegredenen van personen om zich met alternatieve geneeswijzen bezig te houden.

De data is verzameld in de periode dat Metika Kormeling stage heeft gelopen bij het Meertens Instituut in 2019.

resultaat: Matika Kormeling gebruikt deze data voor haar MA scriptie.

.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

1128:1
Alternatieve Geneeswijze