Archieven & collecties

67 Collectie volksverhalen, (1949) 1962 - 1977 (2004)

inhoud: De Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen van de KNAW, later de afdeling Volkskunde, kreeg in 1962 ondersteuning voor het verzamelen van volksverhalen in Nederland van de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). Enkele correspondenten van het Meertens Instituut, waaronder Jaarsma en Heupers, kregen de opdracht in hun naaste omgeving verhalen op te tekenen.
De collectie bestaat uit correspondentie met volksverhalenverzamelaars; lijsten van volksverhalenverzamelaars; typoscripten en manuscripten van volksverhalen; persoonlijke gegevens (protocollen) van de vertellers; kopieŽn van stukken uit de persoonlijke archieven van A.A. Jaarsma en S. Keuning; overige stukken.

Zie ook: archief nr. 243 Collectie Jaarsma

resultaat: www.verhalenbank.nl
J. van der Kooi. Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus. Groningen, 1984.

Openbaar.

168 inventarisnummer(s)

  

terug

67:1
Algemene correspondentie. 1962-1969. 1 map.
67:2
Uitgaande circulaires aan de medewerkers van het volksverhalenonderzoek. 1962-1969. 1 map.
67:3
Correspondentie met Bijlsma, T. 1965-1973. 1 omslag.
67:4
Correspondentie met Boo, A. de. 1962-1965. 1 omslag.
67:5
Correspondentie met Brouwers, E.H. 1962-1978, 1996. 1 omslag.
67:6
Correspondentie met Bulten, W.H. 1962. 1 omslag.
67:7
Correspondentie met Buursink, J. 1962. 1 omslag.
67:8
Correspondentie met Buwalda-Veenbaas, T. 1965. 1 omslag.
67:9
Correspondentie met Dijck, J.J. van. 1962-1964. 1 omslag.
67:10
Correspondentie met Dinnissen, M. 1987-1993. 1 omslag.
67:11
Correspondentie met Dolmans, H. 1965. 1 omslag.
67:12
Correspondentie met Eggen, C. 1969-1980. 1 omslag.
67:13
Correspondentie met Engelbertink, H. 1972-1974. 1 omslag.
67:14
Correspondentie met Engels, G.G. 1962-1978. 1 omslag.
67:15
Correspondentie met Geel, B. van. 1973. 1 omslag.
67:16
Correspondentie met Heupers, E. 1963-1993. 1 map.
67:17
Correspondentie met Hoekstra, J. 1965-1966. 1 omslag.
67:18
Correspondentie met Hol, A.R. 1961-1965. 1 omslag.
67:19
Correspondentie met Jaarsma, A.A. 1965-1985. 1 map.
67:20
Correspondentie met Keuning, S. 1958-1968. 1 map.
67:21
KopieŽn van archivalia van Keuning, S. Z.j. 1 map.
N.B. Betreft eigenlijk een klein persoonsarchiefje met persoonlijke stukken, brieven, aantekeningen en een typoscript.
67:22
Correspondentie met Kooijman, H. Met bijlagen. 1962-1989. 1 map.
67:23
Correspondentie met Krosenbrink, G.J.H. 1962-1978. 1 map.
67:24
Correspondentie met Kusters, C. 1962-1966. 1 map.
67:25
Correspondentie met Linssen, G.H. 1962-1966. 1 map.
67:26
Correspondentie met Mark, A. van der. 1965. 1 omslag.
67:27
Correspondentie met Nooyer, J.M. de. 1962. 1 omslag.
67:28
Correspondentie met Oirschot, A. van. 1966-1978. 1 omslag.
67:29
Correspondentie met Roselaar, J. 1962. 1 omslag.
67:30
Correspondentie met Verhoeff, L. 1966-1978. 1 omslag.
67:31
Correspondentie met Vries, J. de. 1962-1978. 1 omslag.
67:32
Correspondentie met Wever, F. 1962-1985. 1 omslag.
67:33
Correspondentie met Wouda, E. 1962. 1 omslag.
67:34
Correspondentie met Zeeman, J. 1962-1969. 1 omslag.
67:35
Lijsten van medewerkers aan het volksverhalenonderzoek. Met administratieve gegevens. 1962-1979. 1 map.
67:36
FinanciŽle stukken. 1960-1981. 1 map.
67:37
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Akkerman, P. Met protocollen en enige correspondentie. 1965. 1 map.
67:38
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Ampt, M. J. 1962-1964. 1 map.
67:39
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Boo, A. de. 1962. 1 map.
67:40
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Bijlsma, T. 1965-1968. 1 map.
67:41
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Brouwers, E.H. 1962-1965. 1 map.
67:42
Manuscripten en typoscripten van volksverhalen opgetekend door Eggen, C. 1968-1970. 1 map.
67:43
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Eggen, C. 1971. 1 map.
67:44
KopieŽn van manuscripten van volksverhalen opgetekend door Dinnissen, M. 1964-1965. 1 map.
67:45
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Dinnissen, M. Z.j. 1 map.
67:46
KopieŽn van manuscripten van volksverhalen opgetekend door Dinnissen, M. 1966-1971. 1 map.
67:47
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Dinnissen, M. Met correspondentie. 1962-1975. 1 map.
67:48
Stukken betreffende de publicatie Volksverhalen uit Gendt. Met kopieŽn van correspondentie met Dinnissen, M. 1962-1974, 1992-1993. 1 map.
67:49
Protocollen van volksverhalenvertellers geÔnterviewd door Geel, B. van. 1973 en z.j. 1 map.
N.B. De verslagen van de volksverhalen ontbreken.
67:50
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Engels, G.G. 1962-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Met exemplaren van de periodiek Geheimen van de Oude Peel van Louis van Meereveld.
67:51
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Engels, G.G. 1963-1970, 1978. 1 map.
67:52
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Engelbertink, H. 1970-1986. 1 map.
N.B. Zie ook audio archief 147
67:53
Protocollen van volksverhalenvertellers geinterviewd door Heupers, E. 1961-1964. 1 map.
N.B. E 164-1 t/m E 164-156.
67:54
Protocollen van volksverhalenvertellers geinterviewd door Heupers, E. 1964-1971. 1 map.
N.B. E 164-157 t/m E 164-318.
67:55
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1961-1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-1 t/m E 164-31.
67:56
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-32 t/m E 164-50.
67:57
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-51 t/m E 164-78.
67:58
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1962-1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-78 t/m E 164-100.
67:59
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-101 t/m E 164-125.
67:60
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-125 t/m E 164-150.
67:61
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1963-1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-151 t/m E 164-175.
67:62
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-176 t/m E 164-200.
67:63
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-201 t/m E 164-227.
67:64
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1964-1965. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-228 t/m E 164-250.
67:65
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1965-1966. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-251 t/m E 164-276.
67:66
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1966-1971. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-276 t/m E 164-318.
67:67
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Hol, A.R. 1962-1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van L 5-1 t/m L 5-31.
67:68
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1965-1966. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1 t/m B 65-49.
67:69
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1966. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-50 t/m B 65-99.
67:70
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1966-1967. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-100 t/m B 65-150.
67:71
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1967. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-151 t/m B 65-200.
67:72
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1967. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-201 t/m B 65-250.
67:73
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1951-1954, 1962, 1965-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-251 t/m B 65-299.
67:74
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1951-1954, 1960-1963, 1967-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-300 t/m B 65-349.
67:75
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1966-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-351 t/m B 65-400.
67:76
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1950, 1956, 1958, 1960, 1967-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-401 t/m B 65-450.
67:77
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1967-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-451 t/m B 65-499.
67:78
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1968-1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-500 t/m B 65-549.
67:79
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1968-1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-550 t/m B 65-599.
67:80
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-600 t/m B 65-649.
67:81
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1968-1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-650 t/m B 65-699.
67:82
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-700 t/m B 65-749.
67:83
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-750 t/m B 65-799.
67:84
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969-1971. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-800 t/m B 65-849.
67:85
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1971. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-850 t/m B 65-899.
67:86
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969, 1971-1972. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-900 t/m B 65-949.
67:87
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1972-1973. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-950 t/m B 65-999.
67:88
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1973. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1000 t/m B 65-1024.
67:89
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1973. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1025 t/m B 65-1049.
67:90
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1973-1974. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1050 t/m B 65-1074.
67:91
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1974. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1075 t/m B 65-1099.
67:92
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1974. 1 map.
N.B. Met protocollen van B6 5-1100 t/m B 65-1124.
67:93
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1974. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1125 t/m B 65-1149.
67:94
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1977-1979. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1150 t/m B 65-1174.
67:95
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1978-1979. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1175 t/m B 65-1199.
67:96
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1978-1979. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1200 t/m B 65-1222.
67:97
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1979, 1987. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1223 t/m B 65-1250 en enkele correspondentie.
67:98
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1968 en z.j. 1 map.
N.B. De verhalenvertellers zijn wel genummerd (B 65-1251 t/m B 65-1268) maar hebben geen protocol.
67:99
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1965-1966. 1e van 2 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen van de verhalenvertellers Geeske Kobus-van der Zee, Harke G. Houtman, Kobus de Vries, Jan Slaaf, Aaltje Schievink-Westra, Errit de Jong, Kornelis Kats, Folkert de Haan, Bonne Veenstra, Lyske Rauwerda-van de Bos, Sake Huisman, Hindrikje Veenstra-Boerema, Durk Veltman, wed. de Vries-Roosma, Jantje Faber, Bontje Dalman-Douma, Jan Jager, Wiger Kootstra, Bontje Kuipers-Veenstra, Wolter Sibma.
67:100
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1965-1966. 2e van 2 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen van de verhalenvertellers Geeske Kobus-van der Zee, Harke G. Houtman, Kobus de Vries, Jan Slaaf, Aaltje Schievink-Westra, Errit de Jong, Kornelis Kats, Folkert de Haan, Bonne Veenstra, Lyske Rauwerda-van de Bos, Sake Huisman, Hindrikje Veenstra-Boerema, Durk Veltman, wed. de Vries-Roosma, Jantje Faber, Bontje Dalman-Douma, Jan Jager, Wiger Kootstra, Bontje Kuipers-Veenstra, Wolter Sibma.
67:101
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. 1967 en z.j. 1 map.
67:102
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. 1954, 1956 en z.j. 1 map.
67:103
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. 1949-1958 en z.j. 1 map.
67:104
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. 1956-1957 en z.j. 1 map.
67:105
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. 1953 en z.j. 1 map.
67:106
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. Z.j. 1 pak.
67:107
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. Z.j. 1 pak.
67:108
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. 1958 en z.j. 1 pak.
67:109
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. Z.j. 1 pak.
67:110
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. Z.j. 1 pak.
67:111
KopieŽn van aantekeningen met enkele kopieŽn van ingekomen stukken uit het persoonlijk archief van Jaarsma, A.A. Z.j. 1 pak.
67:112
Lijsten van geinterviewden door Jaarsma, A.A., Bijlsma, T. en Keuning, S. Z.j. 1 map.
N.B. De lijsten zijn incompleet.
67:113
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Keuning, S. 1962. 1 map.
N.B. Met Protocollen van B 60-1 t/m B 60-54b.
67:114
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Keuning, S. 1962-1963. 1 map.
N.B. Met Protocollen van B 60-55 t/m B 60-114.
67:115
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Keuning, S. 1962-1963. 1 map.
N.B. Overgetypte verhalen uit de door Keuning verzamelde vertellingen.
67:116
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Kooijman, H. 1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van K 16a-2 t/m K 16a-69.
67:117
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Kooijman, H. 1962-1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van K 16a-70 t/m K 16a-139.
67:118
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Kooijman, H. 1962-1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van K 16a-140 t/m K 16a-209.
67:119
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Kooijman, H. 1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van K 16a-210 t/m K 16a-279.
67:120
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Kooijman, H. 1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van K 16a-280 t/m K 16a-318.
67:121
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Krosenbrink, G.J.H. 1962-1963, 1978. 1 map.
N.B. Met protocollen van M 13-1a t/m M 13-50; tekst van het verslag van M13-35 ontbreekt [MvZ 23-5-2012]
67:122
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Krosenbrink, G.J.H. 1963-1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van M 13-51 t/m M 13-100.
67:123
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Krosenbrink, G.J.H. 1964-1965. 1 map.
N.B. Met protocollen van M 13-101 t/m M 13-150.
67:124
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Krosenbrink, G.J.H. 1965-1967. 1 map.
N.B. Met protocollen van M 13-151 t/m M 13-200.
67:125
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Krosenbrink, G.J.H. 1967-1971. 1 map.
N.B. Met protocollen van M 13-201 t/m M 13-260.
67:126
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Krosenbrink, G.J.H. Z.j. 1e van 4 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen uit de door Krosenbrink verzamelde vertellingen.
67:127
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Krosenbrink, G.J.H. Z.j. 2e van 4 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen uit de door Krosenbrink verzamelde vertellingen.
67:128
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Krosenbrink, G.J.H. Z.j. 3e van 4 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen uit de door Krosenbrink verzamelde vertellingen.
67:129
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Krosenbrink, G.J.H. Z.j. 4e van 4 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen uit de door Krosenbrink verzamelde vertellingen.
67:130
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Kusters, C. 1962-1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van L 263-1 t/m L 263-34.
67:131
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Kusters, C. 1963-1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van L 263-35 t/m L 263-79.
67:132
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Kusters, C. 1964-1966. 1 map.
N.B. Met protocollen van L 263-80 t/m L 263-105A.
67:133
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Linssen, G.H. 1962-1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van L 331-1A t/m L 331-50.
67:134
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Linssen, G.H. 1963-1966. 1 map.
N.B. Met protocollen van L 331-51A t/m L 331-108.
67:135
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Nooyer, J.M. de. 1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van I 30-1 t/m I 30-15.
67:136
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Oirschot, A. van. 1966-1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van K 186-1 t/m K 186-31.
67:137
Typoscripten van volksverhalen van Wayop, R. (uit Edam) opgetekend door Veldhuyzen, J. 1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 72-1.
67:138
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Verhoeff, L. 1966-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van K 83-1 t/m K 83-13.
67:139
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Voorde, G.J. ten. Met enige correspondentie. 1964-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van G 201-1 t/m G 201-2.
67:140
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Vries, Joh. de Met enige correspondentie. 1962-1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van I 112-1 - I 112 -40.
67:141
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Vries, Joh. de Met enige correspondentie. 1963-1969, 1978. 1 map.
N.B. Met protocollen van I 112-41 - I 112 -59.
67:142
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Vries, Joh. de. Met een begeleidende brief van Joh. de Vries. 1962-1963, 1973. 1 map.
N.B. Overgetypte verhalen uit de door de Vries verzamelde vertellingen.
67:143
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Overloop, M.G. van. Met enkele protocollen I 96-1 t/m I 96-10. 1962. 1 map.
N.B. De verhalen staan op geluidsbanden 105 en 106.
67:144
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Sportel, J. 1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van L 121-1 t/m L 121-5.
67:145
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Wever, F. 1962-1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van G 15*-1 t/m G 15*-49.
67:146
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Wever, F. 1963-1965. 1 map.
N.B. Met protocollen van G 15*-50 t/m G 15*-99.
67:147
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Wever, F. 1965-1966. 1 map.
N.B. Met protocollen van G 15*-100 t/m G 15*-143.
67:148
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Wever, F. 1966-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van G 15*-144 t/m G 15*-181.
67:149
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Wouda, E. Met enige correspondentie. 1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 114-1 t/m B114-25.
67:150
Systeemkaartjes betreffende streekromans. Z.j. 1 doos fiches.
67:152
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires .betreffende volksverhalen.
1995. 1 omslag.
67:153
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires betreffende volksverhalen.
1996. 1 omslag.
67:154
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires betreffende volksverhalen.
1997. 1 omslag.
67:155
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires betreffende volksverhalen.
1998. 1 omslag.
67:156
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires betreffende volksverhalen.
1999. 1 omslag.
67:157
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires betreffende volksverhalen.
2000. 1 omslag.
67:158
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires betreffende volksverhalen.
2001. 1 omslag.
67:159
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires betreffende volksverhalen.
2002. 1 omslag.
67:160
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires betreffende volksverhalen.
2003. 1 omslag.
67:161
Correspondentie tussen Theo Meder, medewerker en stagiaires betreffende volksverhalen.
2004. 1 omslag.
67:162
Stageverslag Volksverhalenbank.
1995. 1 stuk.
67:163
Stageverslagen Volksverhalenbank.
1996. 1 omslag.
67:164
Stageverslagen Volksverhalenbank.
1997. 1 omslag.
67:165
Stageverslagen Volksverhalenbank.
1998. 1 omslag.
67:166
Stageverslagen Volksverhalenbank.
1999. 1 omslag.
67:167
Stageverslagen Volksverhalenbank.
2001. 1 omslag.
67:168
Stageverslag Volksverhalenbank.
2004. 1 stuk.
67:169
Correspondentie tussen T. Meder en diverse personen en instellingen betreffende volksverhalen. Met bijlagen.
1998-2003. 1 omslag.