Archieven & collecties

67 Collectie volksverhalen, (1949) 1962 - 1977 (2004)

inhoud: De Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen van de KNAW, later de afdeling Volkskunde, kreeg in 1962 ondersteuning voor het verzamelen van volksverhalen in Nederland van de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). Enkele correspondenten van het Meertens Instituut, waaronder Jaarsma en Heupers, kregen de opdracht in hun naaste omgeving verhalen op te tekenen.
De collectie bestaat uit correspondentie met volksverhalenverzamelaars; lijsten van volksverhalenverzamelaars; typoscripten en manuscripten van volksverhalen; persoonlijke gegevens (protocollen) van de vertellers; kopieŽn van stukken uit de persoonlijke archieven van A.A. Jaarsma en S. Keuning; overige stukken.

Zie ook: archief nr. 243 Collectie Jaarsma

resultaat: www.verhalenbank.nl
J. van der Kooi. Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus. Groningen, 1984.

Openbaar.

eerste | volgende 68 | laatste | 1 t/m 100 van 168 | alle treffers

  

terug

67:1
Algemene correspondentie. 1962-1969. 1 map.
67:2
Uitgaande circulaires aan de medewerkers van het volksverhalenonderzoek. 1962-1969. 1 map.
67:3
Correspondentie met Bijlsma, T. 1965-1973. 1 omslag.
67:4
Correspondentie met Boo, A. de. 1962-1965. 1 omslag.
67:5
Correspondentie met Brouwers, E.H. 1962-1978, 1996. 1 omslag.
67:6
Correspondentie met Bulten, W.H. 1962. 1 omslag.
67:7
Correspondentie met Buursink, J. 1962. 1 omslag.
67:8
Correspondentie met Buwalda-Veenbaas, T. 1965. 1 omslag.
67:9
Correspondentie met Dijck, J.J. van. 1962-1964. 1 omslag.
67:10
Correspondentie met Dinnissen, M. 1987-1993. 1 omslag.
67:11
Correspondentie met Dolmans, H. 1965. 1 omslag.
67:12
Correspondentie met Eggen, C. 1969-1980. 1 omslag.
67:13
Correspondentie met Engelbertink, H. 1972-1974. 1 omslag.
67:14
Correspondentie met Engels, G.G. 1962-1978. 1 omslag.
67:15
Correspondentie met Geel, B. van. 1973. 1 omslag.
67:16
Correspondentie met Heupers, E. 1963-1993. 1 map.
67:17
Correspondentie met Hoekstra, J. 1965-1966. 1 omslag.
67:18
Correspondentie met Hol, A.R. 1961-1965. 1 omslag.
67:19
Correspondentie met Jaarsma, A.A. 1965-1985. 1 map.
67:20
Correspondentie met Keuning, S. 1958-1968. 1 map.
67:21
KopieŽn van archivalia van Keuning, S. Z.j. 1 map.
N.B. Betreft eigenlijk een klein persoonsarchiefje met persoonlijke stukken, brieven, aantekeningen en een typoscript.
67:22
Correspondentie met Kooijman, H. Met bijlagen. 1962-1989. 1 map.
67:23
Correspondentie met Krosenbrink, G.J.H. 1962-1978. 1 map.
67:24
Correspondentie met Kusters, C. 1962-1966. 1 map.
67:25
Correspondentie met Linssen, G.H. 1962-1966. 1 map.
67:26
Correspondentie met Mark, A. van der. 1965. 1 omslag.
67:27
Correspondentie met Nooyer, J.M. de. 1962. 1 omslag.
67:28
Correspondentie met Oirschot, A. van. 1966-1978. 1 omslag.
67:29
Correspondentie met Roselaar, J. 1962. 1 omslag.
67:30
Correspondentie met Verhoeff, L. 1966-1978. 1 omslag.
67:31
Correspondentie met Vries, J. de. 1962-1978. 1 omslag.
67:32
Correspondentie met Wever, F. 1962-1985. 1 omslag.
67:33
Correspondentie met Wouda, E. 1962. 1 omslag.
67:34
Correspondentie met Zeeman, J. 1962-1969. 1 omslag.
67:35
Lijsten van medewerkers aan het volksverhalenonderzoek. Met administratieve gegevens. 1962-1979. 1 map.
67:36
FinanciŽle stukken. 1960-1981. 1 map.
67:37
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Akkerman, P. Met protocollen en enige correspondentie. 1965. 1 map.
67:38
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Ampt, M. J. 1962-1964. 1 map.
67:39
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Boo, A. de. 1962. 1 map.
67:40
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Bijlsma, T. 1965-1968. 1 map.
67:41
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Brouwers, E.H. 1962-1965. 1 map.
67:42
Manuscripten en typoscripten van volksverhalen opgetekend door Eggen, C. 1968-1970. 1 map.
67:43
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Eggen, C. 1971. 1 map.
67:44
KopieŽn van manuscripten van volksverhalen opgetekend door Dinnissen, M. 1964-1965. 1 map.
67:45
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Dinnissen, M. Z.j. 1 map.
67:46
KopieŽn van manuscripten van volksverhalen opgetekend door Dinnissen, M. 1966-1971. 1 map.
67:47
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Dinnissen, M. Met correspondentie. 1962-1975. 1 map.
67:48
Stukken betreffende de publicatie Volksverhalen uit Gendt. Met kopieŽn van correspondentie met Dinnissen, M. 1962-1974, 1992-1993. 1 map.
67:49
Protocollen van volksverhalenvertellers geÔnterviewd door Geel, B. van. 1973 en z.j. 1 map.
N.B. De verslagen van de volksverhalen ontbreken.
67:50
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Engels, G.G. 1962-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Met exemplaren van de periodiek Geheimen van de Oude Peel van Louis van Meereveld.
67:51
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Engels, G.G. 1963-1970, 1978. 1 map.
67:52
Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Engelbertink, H. 1970-1986. 1 map.
N.B. Zie ook audio archief 147
67:53
Protocollen van volksverhalenvertellers geinterviewd door Heupers, E. 1961-1964. 1 map.
N.B. E 164-1 t/m E 164-156.
67:54
Protocollen van volksverhalenvertellers geinterviewd door Heupers, E. 1964-1971. 1 map.
N.B. E 164-157 t/m E 164-318.
67:55
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1961-1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-1 t/m E 164-31.
67:56
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-32 t/m E 164-50.
67:57
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1962. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-51 t/m E 164-78.
67:58
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1962-1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-78 t/m E 164-100.
67:59
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-101 t/m E 164-125.
67:60
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1963. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-125 t/m E 164-150.
67:61
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1963-1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-151 t/m E 164-175.
67:62
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-176 t/m E 164-200.
67:63
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-201 t/m E 164-227.
67:64
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1964-1965. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-228 t/m E 164-250.
67:65
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1965-1966. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-251 t/m E 164-276.
67:66
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door E. Heupers. 1966-1971. 1 map.
N.B. Met protocollen van E 164-276 t/m E 164-318.
67:67
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Hol, A.R. 1962-1964. 1 map.
N.B. Met protocollen van L 5-1 t/m L 5-31.
67:68
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1965-1966. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1 t/m B 65-49.
67:69
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1966. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-50 t/m B 65-99.
67:70
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1966-1967. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-100 t/m B 65-150.
67:71
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1967. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-151 t/m B 65-200.
67:72
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1967. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-201 t/m B 65-250.
67:73
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1951-1954, 1962, 1965-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-251 t/m B 65-299.
67:74
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1951-1954, 1960-1963, 1967-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-300 t/m B 65-349.
67:75
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1966-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-351 t/m B 65-400.
67:76
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1950, 1956, 1958, 1960, 1967-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-401 t/m B 65-450.
67:77
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1967-1968. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-451 t/m B 65-499.
67:78
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1968-1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-500 t/m B 65-549.
67:79
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1968-1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-550 t/m B 65-599.
67:80
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-600 t/m B 65-649.
67:81
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1968-1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-650 t/m B 65-699.
67:82
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-700 t/m B 65-749.
67:83
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-750 t/m B 65-799.
67:84
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969-1971. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-800 t/m B 65-849.
67:85
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1971. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-850 t/m B 65-899.
67:86
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1969, 1971-1972. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-900 t/m B 65-949.
67:87
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1972-1973. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-950 t/m B 65-999.
67:88
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1973. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1000 t/m B 65-1024.
67:89
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1973. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1025 t/m B 65-1049.
67:90
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1973-1974. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1050 t/m B 65-1074.
67:91
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1974. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1075 t/m B 65-1099.
67:92
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1974. 1 map.
N.B. Met protocollen van B6 5-1100 t/m B 65-1124.
67:93
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1974. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1125 t/m B 65-1149.
67:94
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1977-1979. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1150 t/m B 65-1174.
67:95
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1978-1979. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1175 t/m B 65-1199.
67:96
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1978-1979. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1200 t/m B 65-1222.
67:97
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1979, 1987. 1 map.
N.B. Met protocollen van B 65-1223 t/m B 65-1250 en enkele correspondentie.
67:98
Manuscripten van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1968 en z.j. 1 map.
N.B. De verhalenvertellers zijn wel genummerd (B 65-1251 t/m B 65-1268) maar hebben geen protocol.
67:99
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1965-1966. 1e van 2 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen van de verhalenvertellers Geeske Kobus-van der Zee, Harke G. Houtman, Kobus de Vries, Jan Slaaf, Aaltje Schievink-Westra, Errit de Jong, Kornelis Kats, Folkert de Haan, Bonne Veenstra, Lyske Rauwerda-van de Bos, Sake Huisman, Hindrikje Veenstra-Boerema, Durk Veltman, wed. de Vries-Roosma, Jantje Faber, Bontje Dalman-Douma, Jan Jager, Wiger Kootstra, Bontje Kuipers-Veenstra, Wolter Sibma.
67:100
Typoscript van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1965-1966. 2e van 2 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen van de verhalenvertellers Geeske Kobus-van der Zee, Harke G. Houtman, Kobus de Vries, Jan Slaaf, Aaltje Schievink-Westra, Errit de Jong, Kornelis Kats, Folkert de Haan, Bonne Veenstra, Lyske Rauwerda-van de Bos, Sake Huisman, Hindrikje Veenstra-Boerema, Durk Veltman, wed. de Vries-Roosma, Jantje Faber, Bontje Dalman-Douma, Jan Jager, Wiger Kootstra, Bontje Kuipers-Veenstra, Wolter Sibma.