Archieven & collecties

506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000

inhoud: Deze collectie is in 2022 overgedragen aan het Katholiek Documentatiecentrum (KDC).

Het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in een vierdelig lexicon in kaart gebracht.
De documentatie bevat in hoofdzaak de in het vierdelige lexicon opgenomen bedevaartplaatsen. Hiernaast omvat deze collectie ook een aantal afgevallen plaatsen die niet in het lexicon zijn opgenomen (na nader onderzoek is gebleken dat het in deze gevallen niet ging om een daadwerkelijke bedevaartplaats), evenals een aantal buitenlandse bedevaartplaatsen.

De collectie bevat 1280 dossiers (+ addenda) met o.a. foto's, negatieven, kopieŽn, dia's, videobanden, cassettebandjes, diskettes, DVD's, CD's, boeken, correspondentie, bid- en devotieprentjes, ansichtkaarten, tijdschriften, brochures, knipsels, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten (van het vierdelig lexicon). Daarnaast ook devotionalia zoals rozenkransen, tegeltjes en heilig bevonden zand, zalf en olie.
Het materiaal dateert van 1722-2014.

De collectie bestaat uit:
o Nederlandse bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv.nr. 1-685)
o Addenda (inv.nr. 686)
o Nederlandse afgevallen bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv. nr. 687-1212)
o Addenda (inv.nr. 1213)
o Buitenlandse bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv.nr. 1214-1269)
o Overige buitenlandse bedevaartplaatsen op werelddeel (inv.nr. 1270-1283)
o Reisinformatie buitenland (inv.nr. 1284)

Het archief van BiN is opgenomen onder archiefnr. 171.

Deze collectie is in 2022 overgedragen aan het Katholiek Documentatiecentrum (KDC).

resultaat: database.

Bedevaartplaatsen in Nederland / samenst. en red.: Peter Jan Margry en Charles Caspers ; [redactieraad: P.G.J. Post ... et al. ; met red. medew. van M. Wingens]. - Amsterdam [etc.] : P.J. Meertens-Instituut [etc.], 1997- 2004 - 4 dl. : ill. ; 26 cm
Deel 1: Noord- en Midden-Nederland. - 1997. - 886 p.
Deel 3: Provincie Limburg. - 2000. - 1200 p
Deel 2: Provincie Noord-Brabant - 1998. - 886 p
Deel 4: Addenda, index, bijlagen. - 2004. - 384 p. : ill.

Peter Jan Margry en Paul Post, Het project Bedevaartplaatsen in Nederland: een plaatsbepaling in: Volkskundig Bulletin, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap
jrg. 20 nr. 1, 1994, p. 19-59.

Openbaar.

1284 inventarisnummer(s)

  

terug

506:1
Aardenburg - Onze Lieve Vrouw met de Inktpot.
Foto's, afbeeldingen, negatieven, ansichtkaart, bidprentje, brochures, vragenlijst, knipsels, typoscripten, correspondentie, kopieŽn, aantekeningen en geografische kaart. 1722-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Kopie van 'Oudheden en gestichten van Zeeland', Eerste deel. Door Christiaan Vermey, 1722 p. 240-249.
- Kopie van 'Mariaverering in Zeeland', door L. van Wallenburg. Uit Hoeksteen, 1974.
- Kopie van 'De Lieve Vrouwtjes van Zeeland', door A.M.J. Schutijser, 1988 p. 8-19.
- KopieŽn uit Sancta Maria. Jaargang 1 (1923-1924) p. 268-325. Jaargang 13 (1936) p. 51,52, 67, 349, 381, 382, 388, 389, 403-405. Jaargang 14 (1937) p. 93-134.
506:2
Aarle - H. Anna.
Foto's, kopieŽn, geografische kaarten, vragenlijsten, typoscript en aantekeningen. 1977-1997 en z.j. 1 map.
506:3
Aarle-Rixtel - O.L. Vrouw in 't Zand.
Foto's, afbeeldingen, negatieven, knipsels, ansichtkaarten, boekjes, vragenlijsten, kopieŽn en typoscripten. 1673-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Kopie van fragmenten uit 'Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant' door P.J. Margry, z.j.
- 'Hoe het Aarlese Marialied Ontstond' door M.J.C. Verberne, 1992.
- 'De kapel van Onze Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid te Aarle-Rixtel' door M.J.C. Verberne, 1992.
- Programmaboekje 'O.L. Vr. Zetel Der Wijsheid' in de Genadekapel te Aarle-Rixtel, z.j.
- Boekje 'De geschiedenis over de Oorsprong van O.L. Vrouw in 't Zand of Maria, Stoel der Wijsheid te Aarle-Rixtel'. z.j.
506:4
Abbenbroek - O.L. Vrouw van Zeven Smarten.
Foto's, afbeeldingen, geografische kaart, correspondentie, kopieŽn, typoscript en vragenlijst. 1969-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie uit 1996

Bevat afbeeldingen afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:5
Achtmaal - H. Cornelius.
KopieŽn, vragenlijsten en typoscript. 1918-1993 en z.j. 1 map.
506:6
Aduard - H. Bernardus en/of O.L. Vrouw.
Knipsels, foto's, geografische kaarten, kopieŽn, correspondentie en typoscript.1988-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1988 en 1997

Bevat een afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:7
Aduard - Richardus de Busto.
Foto, kopieŽn, 3D tekening, correspondentie en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:8
Afferden - O.L. Vrouw, Moeder van Smarten.
Afbeelding, kopieŽn, ansichtkaart, geografische kaart, correspondentie, brochures, vragenlijsten, voorblad tijdschrift, fietsroute en typoscript. 1895-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Kopie van 'Het Limburgsch Afferden en zijn Kruiskapelletje', in: Almanak voor Nederlandsche katholieken (1895). Door M.J. Janssen, p. 168-222.
- Voorblad tijdschrift 'De Sleutel', 1995 jaargang 23 nr. 6.
- Correspondentie 1998
- Brochure 'De kerk en de kapel van Afferden (L.)', door het kerkbestuur van Afferden, 1996
- Brochure 'Kennismaking met onze monumenten' door Comitť Open Monumentendag, 1998
506:9
Alem - H. Odrada.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, tijdschrift, vragenlijst, aantekeningen en geografische kaart. 1993-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-2009
- Tijdschrift 'De Brabantse Leeuw', jaargang 55 nr. 3, 2006
506:10
Alem - H. Hubertus.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
506:11
Alkmaar - Heilig Bloed.
Bidprentjes, foto's, afbeeldingen, vragenlijst, boek, knipsel, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten en aantekeningen. 1918-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boek 'Alcmaria Eucharistica' door Dr. F. Willibrord en O.F.M. Lampen, 1929
- Boekje 'Het H. Miraculeus Bloed van Alkmaar' door E.H. Rijkenberg, 1918

Bevat foto's, kopieŽn, bidprentjes, correspondentie, een knipsel en een boekje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:12
Alphen - H. Jan de Doper.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, correspondentie en typoscripten. 1934-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2006
506:13
Alphen - H. Ontcommer.
KopieŽn en typoscripten. 1911-1996 en z.j. 1 map.
506:14
Alphen - H. Willibrord.
Foto's, kopieŽn, knipsels, vragenlijst, geografische kaarten en typoscripten. 1907-2012 en z.j. 1 map.
506:15
Altforst - H. Donatus.
Foto's, negatieven, kopieŽn, vragenlijst geografische kaart, boekje, medailles, aantekeningen en typoscripten. 1838-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Het leven van den H. Donatus'
- Medailles van de Donatusbroederschap (rond en ovaal)

506:16
Alweert - H. Antonius Abt.
Knipsel, kopieŽn en correspondentie. 1926-2000. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:17
Amby - H. Walburga.
Vragenlijsten, correspondentie, kopieŽn en aantekeningen. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:18
Amerongen - H. Cunera.
Foto's, negatieven, kopieŽn, geografische kaart, aantekenigen, correspondentie en typoscripten. 1969-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:19
Amersfoort - Heilig Sacrament.
Afbeeldingen, kopieŽn, knipsels, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1957-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:20
Amersfoort - O.L. Vrouw van Amersfoort.
Foto's, afbeeldingen, knipsels, kopieŽn, medailles, bidprentjes, ansichtkaarten, programmablad, brochures, tijdschrift, plattegrond, geografische kaart, pelgrimstekens (replicas), informatiebladen, bedevaartboekjes, doctoraalscriptie, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1934-1997 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1984-1985 en 1994-1997
- Informatiebladen 'De pelgrim van Amersfoort. Jaargang 1 nrs. 1 t/m 6, jaargang 2 nrs. 1 t/m 3
- Tijdschrift Kroniek, themanummer 'Maria van Amersfoort'. Jaargang 13 (2011) nr. 2
- 'Mirakelboeck' :'Onser Liever Vrouwen t' Amersfoert', uitgegeven door Het Onze Lieve Vrouwe Gilde, z.j.
- Doctoraalscriptie ' Bedevaart en Kerkeraad' door Ottie Thiers, 1993

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:21
Ammerzoden - H. Quirinus.
Foto's, kopieŽn, geografische kaarten, correspondentie en aantekeningen. 1955-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:22
Amsterdam - Joannes Philippus Roothaan.
Foto's, kopieŽn, boeken, brochures, aantekeningen, correspondentie, ansichtkaarten, bidprentjes, afbeeldingen, vragenlijst en typoscript. 1937-2008 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2008
- Boek '100 jaar de Nieuwe Krijtberg', 1983
- Boek 'Een man als een toegedekt vuur Jan Philip Roothaan' door Dr. P.F.M. Fontaine, 1986
- Boek 'Pater Roothaan in zijn tijd' door Dr. J. van Heugten S.J., 1952
- Boek 'Le serviteur de dieu PŤre Jean-Philippe Roothaan gťnťral de la compagnie de Jťsus' door Soc. Tip. A. Macioce en Pisani, 1937

Bevat bidprentjes, knipsels, een afbeelding en brochures afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266).
506:23
Amsterdam - Heilig Sacrement.
Knipsels, foto's, kopieŽn, informatieboekje, bedevaartboekje, boeken, tijdschriften, bedevaartprentjes, correspondentie, CD-ROM, ansichtkaarten, vulpen, afbeelding, aantekeningen, brochures, lezing-tekst, vragenlijsten, programmaboekjes, medailles en aanplakbiljetten. 1931-2014 en z.j. 3 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1969, 1989-1990, 2001, 2003 en 2012
- Boekje 'Stilte in de stad; Beleving van de Stille Omgang in Amsterdam', door het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, 2014
- CD-ROM met geluidsfragment van een radio-uitzening van de RKK-radio op 15 april 2012
- Tekst van Lezing Lutherse kerk 15 maart 2006 bij jubileum 125 jaar Stille Omgang. 'Stille Omgang als manifestatie van Nederlandse identiteit' door P.J. Margry
- Aanplakbiljet van het Amsterdamsch Eucharistisch Congres, 1946
- Programmaboekje 'Zes eeuwen' door het Amsterdamsch Eucharistisch Congres, 1946
- Boek 'De Heilige stede' door Dr. J.F.M. Sterck, 1939
- Boek 'Stille Omgang Herdenking' door L. van den Broeke, 1931
- Boekje 'Het Heilig Sacrement van Mirakel' door C. de Groot, z.j.
- Boekje 'De verering van het H. Mirakel van Amsterdam' door H.W.A. Joosten, 1955
- Tijdschrift 'Ons Amsterdam' jaargang 26 (1974) en 33 (1981)
- Boek 'Amsterdam Mirakelstad' door E. Verkerke en F. Lammers, 1959
- Aanplakbiljet 'Stille Omgang Jongerenprogramma', 2010
- 'Ons Lieve Heer Op Solder' nrs. 10 en 11 (1995)

Bevat jubellied, afbeeldingen, ansichtkaarten, programmaboekjes, een foto en knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:24
Amsterdam - Vrouwe van alle Volkeren.
Knipsels, foto's, negatieven, kopieŽn, bidprentjes, programmaboekjes, boeken, aanplakbiljet, geografische kaarten, aantekeningen, brochures, tijdschriften, ansichtkaarten en afbeelding. 1984-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998, 2005-2006 en 2008
- 'De Vrouwe van alle Volkeren' jaargang 4 nrs. 13 en 14 (2004) en jaargang 5 nrs. 15, 16, 17 en 18 (2005)
- Boek 'Maria; medeverlosseres middelares voorspreekster' door Mark I. Miravelle, 1993
- Brochure 'Uit de Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren' door het secretariaat van de Vrouwe van alle Volkeren, 1984

Bevat knipsels, een afbeelding en bidprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:25
Amsterdam - O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Foto's, brochures, kopieŽn, tijdschrift, ansichtkaarten, knipsel en aantekeningen. 1984-1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken' nr. 18 (1984)
506:26
Appingedam - Heilig Kruis.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:27
Arcen - H. Apollonia.
KopieŽn, boekje, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1995-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1999
- Boekje 'Poesie in twee talen' door G. Stappers, 1995
506:28
Arnhem - H. Eusebius.
KopieŽn, correspondentie, ansichtkaart, boek en vragenlijsten. 1988-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boek 'Vier eeuwen Arnhems wel en wee weerspiegeld in zilver' door P.J. te Poel, 1988
506:29
Arnhem - H. Walburg.
KopieŽn, foto's, negatieven, ansichtkaarten, geografische kaart, boek, correspondentie, brochures, aantekeningen, vragenlijst en typoscript. 1988-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
- Boek 'Vier eeuwen Arnhems wel en wee weerspiegeld in zilver' door P.J. te Poel, 1988
506:30
Asselt - H. Sacrement.
Een kopie. z.j. 1 map.
506:31
Assendelft - H. Odulphus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscript. 1997-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-2009
506:32
Baarlo - H. Odilia.
KopieŽn, foto's, correspondentie, programmaboekjes, knipsels, vragenlijsten, aantekeningen, aanplakbiljetten en typoscript. 1993-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Aanplakbiljetten 1995
- Correspondentie 1997-1999
506:33
Baarsdorp - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, ansichtkaart, correspondentie, geografische kaart, nieuwsbrieven, knipsel, brochures, vragenlijsten en typoscript. 1960-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 2009
506:34
Banholt - H. Gerlach van Houthem.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, bidprentje, knipsels, aantekeningen en typoscript. 1995-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 2004
506:35
Barger-Oosterveld - H. Gerardus Majella.
Knipsels, kopieŽn, foto's, boekje, correspondentie, geografische kaarten, boekjes, aantekeningen, vragenlijsten en typoscript. 1986-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Zusters in Drenthe' door W.M. Brada o.p., 1986
- Correspondentie 1997-1998
- Boekje 'Barger Oosterveld rond Sint Gerardus' door Dr. G. H. Kocks, 1993
506:36
Bavel - H. Brigida.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, vragenlijsten, bidprentje en typoscript 1997-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:37
Bedaf - H. Cunera.
Foto's, kopieŽn, knipsel, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1989-1993 en z.j. 1 map.
506:38
Bedum - H. Walfridus en H. Radfridus.
KopieŽn, foto's, correspondentie, knipsel, aantekeningen en typoscript. 1997-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:39
Beegden - H. Leonardus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, tijdschrift, vragenlijsten, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondenite 1997
- 'AMC Magazine' oktober 1996
506:40
Beek - O.L. Vrouw van de Wonderdadige medaille.
Kopieen, foto, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:41
Beek - Kindje Jezus van Praag.
Bidprentje, medaille, correspondentie, boekje en typoscript. 1938-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
-Boekje ' Karmel Beek', 1938
- Correspondentie 1999
506:42
Beek - H. Lucia.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, negatieven, plaatsingslijst, parochieblad, tijdschrift, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1995-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
- Parochieblad 'St. Martinus' jaargang 32 nr. 17 (1996)
- 'AMC Magazine', december 1996
506:43
Beers - H. Donatus.
Foto's, kopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:44
Beesd - Heilig Kruis.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, boek, correspondentie, knipsel, aantekeningen en typoscript. 1948-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'De parochie van Heilig kruisverheffing te Beesd' door Pastoor J.A. Vernooij, 1948
- Correspondentie 1997
506:45
Belfeld - H. Leonardus.
Foto's, kopieŽn, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:46
Bemelen - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, boek, aantekeningen, geografische kaart en typoscripten. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondetie 1999
- Boek '150 jaar Parochie en Kerk' door H. Laurentius, z.j.
506:47
Berg aan de Maas - H. Gerlach van Houthem.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:48
Bergen - Heilig Bloed.
KopieŽn, geografische kaarten, boekje, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1949-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Korte beschrijving van het Mirakel van het H. Bloed van Bergen in NoordHolland' door het bestuur van de Stille Omgang, 1949
506:49
Bergen - H. Cosmas.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.

Bevat een afbeelding en fragment uit 'Artsen en Wereld' (z.j.) afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:50
Bergen op Zoom - O.L. Vrouw.
Knipsels, foto's, kopieŽn, correspondentie, programmaboekje, boekjes, aantekeningen en typoscripten. 1945-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
- Boekje 'Teksten', z.j.
- Boekje 'Maria Ommegang Bergen op Zoom' door de Katholieke Actie, 1945
506:51
Bergeijk - H. Bernardus van Clairvaux.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, afbeelding, correspondentie en typoscripten. 1996-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 1998
506:52
Bergharen - O.L. Vrouw ter Nood Gods.
Knipsels, foto's, kopieŽn, correspondentie, ansichtkaarten, aantekeningen, maandbladen, geografische kaarten, boeken, programmaboekje, vragenlijsten en typoscripten. 1939-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2007
- Maandblad 'Hier en ginder' jaargang 17 nr. 7 (1976), jaargang 25 nr. 6 (1984)
- Boek 'Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods te Bergharen' door J.M. de Beer, 1938
- Boek 'Sint Annaparochie Bergharen' door J. van Gelder, 1993
506:53
Beringe - O.L. Vrouw van het H. Hart.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen, knipsel en typoscript. 1997-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 1999
506:54
Berkel - H. Willibrord.
Foto's, fotoalbum, boekje, kopieŽn, factuur, aantekeningen en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Het interieur van de St. Willibrorduskerk te Berkel-Enschot' door J. Smits, 1998
506:55
Berlicum - H. Cunera.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen, voorblad van parochieblad, vragenlijsten en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:56
Berlicum - O.L. Vrouw Turris Davidica.
Knipsel, kopieŽn, foto's, correspondentie, brochures, programmaboekje, boeken, bidprentjes, devotieprentjes, medailles, ansichtkaarten, geografische kaart, kadastrale kaarten, stukje stof, factuur, aantekeningen en typoscript. 1981-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1984-1985
- Stukje 'aangestreken stof' met afbeelding van O.L. Vrouw Turris Davidica
- Boeken 'Turris Davidica', circa 1981, 1990, 1992, 1993
- Boekjes 'De H. Kruisweg oefening', 1982 en 1990
- Boek met afbeeldingen 'William Halewijn', z.j.
506:57
Bergschenhoek - H. Willibrord.
KopieŽn, foto's, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:58
Best - H. Odolphus.
Foto's, kopieŽn, vragenlijsten en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:59
Beugen - H. Cunera.
Foto's, negaviteven, kopieŽn, aantekeningen, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:60
Biervliet - Heilig Kruis.
KopieŽn, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:61
Biesland en Nunhem - H. Servaas.
Kopie. z.j. 1 map.
506:62
Biest-Houtakker - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, liedtekst, correspondentie en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:63
Biest-Houtakker - O.L. Vrouw, Zoete Moeder Gods.
Foto's, knipsels, kopieŽn, geografische kaarten en tyopscripten. 1983 en z.j. 1 map.
506:64
Bilthoven - Grietje Schouten.
KopieŽn, foto, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. 1996-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997 en 2004
- 'De wondere jaren van het Marker meisje Grietje Schouten (1915-1947)', z.j.
506:65
Binderen - O.L. Vrouw van Binderen.
KopieŽn, ansichtkaarten, correspondentie, boekje, knipsels, aanplakbiljet, geografische kaarten en vragenlijsten. 1946-2005 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2005
- Boekje 'Noveem ter eere van O.L. Vrouw van Binderen' door F.N.J. Hendrikx, 1946
506:66
Binderen - Heilig Bloed.
Foto's en kopieŽn. z.j. 1 map.
506:67
Blerick - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, knipsels, aantekeningen en typoscript. 1994-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:68
Blitterswijck - H. Anna.
Foto's, kopieŽn, informatieboekje en typoscript. 1985 en z.j. 1 map.
506:69
Bocholtz - H. Cornelius.
Foto's en aantekeningen. 1993 en z.j. 1 map.
506:70
Boerdonk - H. Cornelius.
KopieŽn, vragenlijst, tijdschrift, geografische kaart en typoscript. 1986-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Erthepe' jaargang 4 nr. 3 (1986)
506:71
Bolsward - O.L. Vrouw van Zevenwouden.
Foto's, kopieŽn, ansichtkaart, correspondentie, brochures, boek, knipsel, geografische kaart, bidprentje, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1976-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993 en z.j.
- Boek 'Bolsward zeven eeuwen minderbroeders' door H.A.M. Andela, 1976
506:72
Bokhoven - H. Cornelius.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, medaille, brochure, afbeelding, boek, correspondentie, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1968-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1981
- Boek 'Sint-Cornelius in Bokhoven; 150 jaar bedevaart, 1839-1989' door PJ van der Heijden en dr. K van den Oord, 1989

Bevat een afbeelding uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:73
Borgharen - H. Cornelius.
Knipsel, fotoalbum, foto's, negatieven, kopieŽn, vragenlijst, informatieblad, informatieboekje, medialles, tegeltje, bidprentje, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1996-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1999 en 2008
- Informatieblad 'Haardergaank' jaarang 26 nr. 8 (1996)
506:74
Borgvliet - H. Gertrudis van Nijvel.
Foto's, kopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:75
Borkel - H. Antonius Abt.
KopieŽn, knipsel, vragenlijst en typoscripten. 1989-1993 en z.j. 1 map.
506:76
Boschkapelle - HH. Martelaren van Gorcum.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, geografische kaart, boekje, bidprentje, aantekeningen en typoscripten. 1937-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boekje 'Parochie Boschkapelle 1925-1995' door Pastoor G. Bongenaar, 1995
506:77
Boshoven - H. Oda.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1962 en z.j. 1 map.
506:78
Boshoven - H. Apollonia.
KopieŽn, knispels, correspondentie en aantekeningen. 1999-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:79
Boskant - H. Rita van Cascia.
KopieŽn, foto's, knipsel, devotieprentje, boekje, tijdschrift, vragenlijst en typoscript. 1958-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'De Heilige Rita van Cascia' door P. Ploumen S.J., 1958
- 'Bisdomblad' jaargang 74, week 17 (1996)

Bevat kopieŽn, knipsels, ansichtkaarten, devotieprentje en bedevaartboekje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:80
Bosschenhoofd - H. Clemens Maria Hofbauer.
KopieŽn, foto, knipsels, bidprentjes, medaille, bedevaartboekjes, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1980-1999 en z.j. 1 map.

Bevat correspondentie, een knipsel, bidprentjes en devotieprentje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:81
Boxmeer - Heilig Bloed.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, aanplakbiljetten, ansichtkaarten, bedevaartboekje, brochures, informatieboekje, afbeeldingen, geografische kaarten, cassettebandje, aantekeningen en typoscripten. 1995-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996, 2005, 2007 en z.j.
- Informatieboekje 'Karmelklooster Parochie- en Bedevaartskerk Boxmeer' z.j.
- Cassettebandje met opname over Bedevaart in Boxmeer, 1995
506:82
Boxmeer - H. Rochus.
Foto's, negatieven, kopieŽn, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:83
Boxtel - Heilig Bloed.
KopieŽn, foto's, knipsels correspondentie, devotieprentje, inschrijvingsbewijsm geografische kaart, programmaboekje, vlaggetje op stok, vragenlijsten en typoscripten. 1988-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2009
506:84
Boxtel - H. Joris.
Kopie en typoscripten. z.j. 1 map.
506:85
Breda - H. Blasius.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:86
Breda - Heilig Kruis.
KopieŽn, foto, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:87
Breda - O.L. Vrouw, Onser Liever Vrouwen in de zonne.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscript. 1997 en z.j. 1 map
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:88
Breda - Christus.
KopieŽn, foto en typoscripten. z.j. 1 map.
506:89
Breda - O.L. Vrouw van de Ginnekenstraat.
KopieŽn, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:90
Breda - O.L. Vrouw van Scherpenheuvel.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:91
Breda - H. Antonius van Padua.
Kopie. z.j. 1 map.
506:92
Breda - O.L. Vrouw van Foy.
KopieŽn, informatieboekje (Duitstalig), correspondentie en typoscript. 1989-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:93
Breda - Sacrament van Niervaart.
Knipsels, foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, tentoonstellingwijzers, informatieboekje, tijdschrift, uitnodiging, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996, 2002 en 2012
- Tentoonstellingwijzer 'De Nassau's in de Grote Kerk van Breda' z.j.
- Tentoonstellingwijzer 'De Kanunniken in de Grote Kerk van Breda' z.j.
- 'Bisdomblad Breda' jaargang 8, nr. 9 (1994)


506:94
Breugel - H. Genoveva van Parijs.
Negatieven, kopieŽn, correspondentie, informatieboekje, parochieblad en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- Parochieblad 'St. Genoveva Breugel' jaargang 27 nr.6 (1998)
506:95
Brielle - HH. Martelaren van Gorcum.
Knipsels, foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, devotieprentje, brochures, ansichtkaarten, pelgrimsboekjes, programmaboekje, boek, stripboek, inventaris, geografische kaarten, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1993-2012 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997 en 2007
- Inventaris van 'het archief van de Bisschoppelijke Brielse Commissie (17e eeuw) 1865-1983' door Drs. C.N.W.M. Glaudemans en M.S. Zoetemeyer-Pronk
- Boek 'De Martelaren van Gorcum; voorbeelden van trouw' door C.J. van Blijswijk, z.j.
- Stripboek 'De tijdelijke dood' door G. de Sutter, 2007

Bevat boekjes, foto's, ansichtkaarten, knipsels en kopieŽn afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:96
Brouwhuis - H. Gerardus Majella.
KopieŽn, knipsel, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map
506:97
Broeksittard - H. Brigida.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:98
Brunssum - H. Bridiga.
Foto's, geografische kaart en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
506:99
Brunssum - O.L. Vrouw van Fatima.
Knipsels, kopieŽn, foto's, correspondentie, videoband, verslaglegging van gesprek, medailles, brochure, boekje, rozenkrans, gebeden, geografische kaarten en aantekeningen. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 1999
- Verslaglegging van gesprek met P.J. Margry over de devotie in Brunssum, w.s. door J. van der Kris, z.j.
- Boekje 'De Bron van het Geluk; de vijftien gebeden', z.j.
- Videoband met 'De wenende Madonna van Brunssum - Hier & Nu', 1995
506:100
Buggenum - H. Aldegundis.
Knipsels, kopieŽn, foto's, devotieprentjes en aantekeningen. 1999-2000 en z.j. 1 map.
506:101
Bunde - H. Rochus.
Foto's, afbeeldingen en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
506:102
Cadier en Keer - H. Blasius.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
506:103
Cadier en Keer - O.L. Vrouw van Lourdes.
Knipsels, foto's, correspondentie, ansichtkaart, tijdschriften, bidprentje, programmaboekje, geografische kaarten, aantekeningen en typoscripten. 1996-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- 'Onze Krant - Contactblad van de sociŽteit voor Afrikaanse missiŽn' jaargang 33 nr. 107 (1996) en jaargang 35 nr. 115 (1998)

Bevat programmaboekjes en een bidprentje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:104
Cadier en Keer - Bron.
KopieŽn, geografische kaarten en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
506:105
Castenray - H. Brigida.
Foto's, kopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:106
Casteren - H. Elisabeth van Hongarije.
Foto, kopieŽn, ansichtkaart, bidprentje, vragenlijst en typoscripten. 1993-1996 en z.j. 1 map.

Bevat ansichtkaarten, devotieprentjes, bidprentjes, informatieboekjes en een ingelijste afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:107
Cauberg - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, foto's, knipsels, informatieboekjes, ansichtkaarten, afbeelding, boek, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1981-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Zevenhonderd jaar kerk in Valkenburg' door J.G.M. Notten, 1981
506:108
Chaam - H. Antonius Abt.
KopieŽn, foto's, correspondentie, inventaris, vragenlijst en typoscript. 1981-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1981
- Inventaris van 'de archieven van de parochie St. Antonius Abt te Chaam 1673-1971' door A.M.C. Zom
506:109
Chevremont - O.L. Vrouw van Chevremont.
KopieŽn, foto, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. 1999-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999, 2003-2004 en 2009
506:110
Chevremont - H. Quirinus van Malmťdy.
KopieŽn, foto's, correspondentie, boek en typoscript. 1995-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
- Boek 'Uvver plat jekald', 1995
506:111
Chevremont - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, aantekeningen en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
506:112
Clinge - H. Bernardus.
KopieŽn, foto's, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-1996 en z.j. 1 map.
506:113
Colmschate - Z. Titus Brandsma.
Foto's, negatieven, kopieŽn, geografische kaart, informatieboekjes, boeken, bidprentje, medialles, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1985-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Titus Brandsma' (Duitstalig), 1986
- Boek 'Titus Brandsma dacht in mensen' door L. Freqiun, 1985
506:114
Culemborg - H. Nicolaas van Tolentijn.
KopieŽn, foto's, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:115
Culemborg - H. Antonius Abt.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, aantekeningen en geografische kaart. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:116
Culemborg - Heilig Kruis.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen en typoscripten.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:117
De Lier - H. Joris.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten, vragenlijst en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 1997
506:118
De Moer - H. Anna.
Foto's, aantekeningen en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
506:119
De Rips - O.L. Vrouw Maria van de Liefde.
Foto's, fotoalbum, kopieŽn, correspondentie, ansichtkaart, diskette, aantekeningen en typoscripten. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:120
Delft - Heilig Kruis.
KopieŽn, foto, negatief, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:121
Delft - O.L. Vrouw Maria van Jesse.
Foto's, negatieven, correspondentie, knipsels, gebeden, informatiebulletin, boek, vraggenlijst, aantekeningen en typoscript. 1954-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1994
- Informatiebulletin 'Portaal' (1997)
- Boek 'Maria van Jesse' door A. van Peer, 1954

Bevat correspondentie, ansichtkaarten en kopieŽn afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:122
Delft - O.L. Vrouw van Zeven Smarten.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, factuur en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:123
Delft - O.L. Vrouw ter Nood Gods.
Foto, kopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:124
Den Haag - Heilig Kruis.
KopieŽn, foto's, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:125
Den Haag - O.L. Vrouw van Scherpenheuvel.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en typoscript. 1997-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2008
506:126
Den Haag - H. Antonius van Padua.
KopieŽn, foto's, negatieven, parochieblad, programmaboekjes, tijdschrift, boeken, liedboekjes, ansichtkaart, vragenlijst en typoscript. 1984-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Parochieblad 'Boskant Antonius van Padua' jaargang 28, nrs. 2 en 5 (1997) en ( juli 1984)
- 'Onze vriend St. Antonius' nr. 10 (1996)
- Boek 'Geschiedenis van de orgels in de Boskantkerk te s' Gravenhage' door T. van Eck, 1987
- Boek 'De Boskant' door Dr. L.A.M. Goossens en M.H.M. Marijs, z.j.
- Boek 'Antonius van Padua' door P. Dr. Lothar Hardick, 1997
506:127
Den Hout - H. Cornelius.
KopieŽn, knipsels, foto's, boek, devotieprentje, bedevaartboekje, programmaboekje, tijdschrift, vragenijsten, aantekeningen 1900-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Bedevaartboekje 'H. Cornelius paus en martelaar', 1900
- 'Het Heuvelklokje' jaargang 23 nr. 9 (1994)
- Boek 'Den Hout en de Kerk van St. Cornelius' door P. Dirne, 1978
506:128
Deursen - H. Rochus.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, geografische kaart, ansichtkaarten, bidprentje en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:129
Deventer - H. Lebuinis.
KopieŽn, knipsels, foto's, brochure, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993-2011 en z.j. 1 map.
506:130
Diessen - H. Willibrord.
Foto's, kopieŽn, geografische kaarten en typoscripten. 1996-1998 en z.j. 1 map.
506:131
Dieteren - H. Cornelius.
KopieŽn, knipsels, foto's, tijdschrift ansichtkaarten en vragenlijsten. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'AMC Magazine' (1996)
506:132
Dokkum - H. Bonifatius.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, boekjes, tijdschrift, uitnodiging, lesbrief, folders, brochures, programmaboekjes, pelgrimsboekjes, devotieprentje, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1947-2013 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993-1994 en 1996-1997
- Boekje 'Titus Brandsma over de Bonifatiusbron te Dokkum' door Pastor H. Peters, 1992
- Boekje 'Uit liefde voor Bonifatius en Dokkum en de mensen die er wonen..' door Pastor H. Peters, 1993
- Boekje 'Herinnering aan de evacuatietijd in de parochie Dokkum', z.j.
- 'Pelgrimsboekje voor de Bedevaart naar Dokkum' door G. Hartmann, 1947
- 'Op pylgerreis Dokkum' jaargang 9 nr. 4 (1994)
- 'AMC Magazine' jaargang 6 nr. 6 (1997)

Bevat knipsels, bidprentjes en een ansichtkaart afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:133
Dokkum - Z. Titus Brandsma.
KopieŽn, foto's, boekje, programmaboekjes, correspondentie, afbeelding, aantekeningen en typoscript. 1994-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1994 en 1996-1997
- Boekje 'Een kruisweg voor Dokkum' door Pastor H. Peters, 1992
506:134
Dokkum - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:135
Dongen - H. Laurentius.
KopieŽn, foto's, knipsel, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
506:136
Donk - H. Leonardus.
KopieŽn, boekjes, tijdschrift, devotieprentje, aantekeningen en typoscript. 1984-1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'St. Leonardus' door K. de Bekker, 1984
- 'Brabants Heem' jaargang 36 nr. 3 (1984)
506:137
Dordrecht - Heilig Kruis.
Knipsels, foto's, correspondentie, boekje, devotieprentje, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1997-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boekje 'Wonderbaarlijk Dordrecht' door R.A. Koman, 2007
506:138
Dordrecht - O.L. Vrouw (St. Agnesklooster).
KopieŽn, foto's, aantekeningen en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:139
Dordrecht - Heilig Sacrament.
Foto's, kopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:140
Dordrecht - O.L. Vrouw (Dorrenboom).
Foto, kopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:141
Dordrecht - H. Machutus.
KopieŽn, foto, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:142
Dordrecht - H. Sura.
Foto's, kopieŽn, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:143
Dorst - H. Marcoen.
Knipsels, kopieŽn, correspondentie, bedevaartboekje, bidprentje, brochures, geografische kaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1949-2012 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1994
- Boekje 'Levensschets van de Heilige Marcoen' door J. Baeten, 1949
506:144
Dreischor - H. Adriaan.
KopieŽn, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:145
Driebergen - H. Walburg.
KopieŽn, correspondentie, bidprentje, devotieprentjes, afbeelding, geografische kaart, vragenlijst en aantekeningen. 1998-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1999
506:146
Echt - Edith Stein.
Knipsels, kopieŽn, foto's, negatieven, boek, ansichtkaarten, programmaboekje, brochure, bidprentjes, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1967-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Als een brandende toorts', 1967

Bevat knipsels, bidprentjes en kopieŽn afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:147
Eersel - H. Odrada.
KopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:148
Egmond-Binnen - H. Adalbert.
Foto's, knipsels, kopieŽn, correspondentie, boekje, boeken, geografische kaart, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1934-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2005-2006
- Boekje 'St. Adelbert; patroon van Egmond' door Dom. P. Andriessen, z.j.
- Boek 'Vrienden van Egmond' door P. Visser, 1934
- Boek 'Egmond tussen Kerk en wereld' door G.N.M. Vis m.m.v. J.P. Gumbert, 1993
- Boek 'Egmond en Berne; twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen', 1987
- Boek 'Adelbert Egmond; het leven van de Heilige Belijder Adelbert' door G.N.M. Vis, 1990

Bevat correspondentie, knipsels, brochures, foto's, bidprentje en ansichtkaarten afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:149
Egmond-Binnen - Het Kruis van Egmond.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1996 en z.j.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:150
Eikenduinen - O.L. Vrouw van Eikenduinen.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, brochures, geografische kaart, vragenlijsten en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:151
Eikenduinen - Heilig Kruis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:152
Eindhoven - O.L. Vrouw Presentatie.
Foto's, kopieŽn, geografische kaarten, aanteeningen en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
506:153
Eindhoven - H. Rita van Cascia.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, ansichtkaart, boekje en typoscript. 1996-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
- Boekje 'H. Rita van Cascia' door de Augustijnse gemeenschap, z.j.
506:154
Eindhoven - H. Nicolaas van Tolentijn.
Foto's, kopieŽn, knipsels, afbeelding, boekje, ansichtkaart, bidprentjes, geografische kaarten en typoscript. 1950-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'H. Nikolaas van Tolentijn', 1950
506:155
Eindhoven - Maria Koningin van de Vrede.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, tijdschrift, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1990-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'Maria Koningin van de Vrede' jaargang 6 nr. 20 (1996)
506:156
Einighausen - G. Majella.
Kopie. z.j. 1 map.
506:157
Ellewoutsdijk - Heilig Kruis.
Foto, kopieŽn, geografische kaart vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:158
Elsendorp - H. Christoffel.
Foto's, fotoalbum, kopieŽn, knipsels, programmaboekje, medaille, magneet met afbeelding, geografische kaart, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
506:159
Elshout - O.L. Vrouw van Elshout.
KopieŽn, foto's, afbeelding, knipsels, programmaboekje, devotieprentje, geografische kaarten, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1973-1999 en z.j. 1 map.
506:160
Elshout - HH. Martelaren van Gorcum.
Knipsels, kopieŽn, foto, correspondentie en vragenlijst. 1988-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1988
506:161
Elsloo - H. Egidius.
Foto's, negatieven, kopieŽn en typoscripten. 1998-1999 en z.j. 1 map.
506:162
Elsloo - H. Hubertus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, informatieboekjes, geografische kaarten en typoscripten. 1991-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:163
Elst - H. Werenfridus.
Knipsels, kopieŽn, foto's, negatieven, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1997-2002 en z.j. 1 map.
506:164
Emmer-Compascuum - O.L. Vrouw.
KopieŽn, afbeelding, programmaboekje, geografische kaart, ansichtkaart, vragenlijst en aantekeningen. 1993 en z.j. 1 map.
506:165
Engelen - H. Blasius.
Foto, kopieŽn, correspondentie, programmaboekje en vragenlijsten. 1993-1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993 en 1995
506:166
Enkhuizen - Heilig Kruis.
KopieŽn, foto, ansichtkaart, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:167
Enschede - Alphons AriŽns.
Knipsels, kopieŽn, foto's, negatieven, boeken, informatieboekjes, correspondentie, brochures, bidprentjes, ansichtkaarten, geografische kaart, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1993-2010 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boek 'Een priester onder de arbeiders' door B. Hesselink, z.j.
- Boek 'Alfons AriŽns' door W. van de Pas, z.j.

Bevat bidprentjes, boekjes en knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:168
Enschot - H. Job.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, boek, devotieprentjes, programmaboekje, vragenlijst en typoscript. 1993-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001 en 2011
- Boek 'Berkel-Enschot-Heukelom drie zielen en ťťn bestuurlijk hart' door dr. A. van den Oord en drs. W. van Oosterhout, 1996
506:169
Enter - H. Antonius Abt.
KopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:170
Erp - H. Quirinus van Neuss.
KopieŽn, ansichtkaarten en typoscripten. z.j. 1 map.
506:171
Esbeek - H. Cornelius.
KopieŽn, foto's, knipsel, boekje, aanplakbiljet, bidprentje, programmaboekjes, tijdschrift, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1902-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- ''t Kleppermenneke' jaargang 13 nr. 16 (1995)
- Handboekje 'H. Cornelius' door M.L. Drabbe, 1902
506:172
Esch - H. Antonius Abt.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, vragenlijst en typoscripten. 1993-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:173
Eschaten - H. Machutus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, programmaboekjes, aantekeningen en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:174
Escharen - O.L. Vrouw.
KopieŽn en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
506:175
Esdonk - Christus.
KopieŽn, foto's, correspondentie, vragenlijst en typoscript. 1993-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2010
506:176
Esdonk - Maria Magdalena.
Knipsel, kopieŽn, foto's, bedevaartboekje, ansichtkaarten, vragenlijsten en typoscript. 1988-2000 en z.j. 1 map.
506:177
Eijsden - H. Egidius.
Foto's, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:178
Eygelshoven - H. Jan de Doper.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1996 en z.j. 1 map.
506:179
Fleringen - Kroezeboom.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, afbeeldingen, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2005
506:180
Franeker - H. Jacob de Meerdere.
KopieŽn, foto's, correspondentie, boek, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. 1992-2012 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2012
- Boek 'Vroomheid en Vergankelijkheid' door J. de Vries, 1992
506:181
Gageldonk - H. Dymphna.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:182
Gastel - H. Cornelius.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, vragenlijsten en typoscript. 1993-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2000
506:183
Geertruidenberg - H. Gertrudis.
Foto's en kopie. z.j. 1 map.
506:184
Geertruidenberg - O.L. Vrouw van Zeven Smarten.
Foto, kopieŽn, correspondentie en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie z.j.
506:185
Geldrop - H. Brigida.
Knipsels, kopieŽn, ansichtkaart en typoscripten. 1988-1991 en z.j. 1 map.
506:186
Geleen - O.L. Vrouw van de Altijddurende Bijstand.
KopieŽn, foto's, correspondentie, boek, bidprentje, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- Boek 'Gedenkboek St. Augustinusparochie', z.j.
506:187
Geloo - O.L. Vrouw Hulp in alle Nood.
Foto's, negatieven, kopieŽn, vragenijst en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
506:188
Gemert - Heilig Kruis.
Geen materiaal.
506:189
Genooi - O.L. Vrouw van Genooi.
Knipsels, kopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, boek, LP, vragenlijstenen typoscript. 1981-2012 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998 en 2012
- LP ''t Kepelke van GenuŽ' door Venloos Vocaal Ensemble o.l.v. J. Timp
- Boek 't Kepelke vam GenuŽ' door W.Th.M. Hendriks en L. Martens, 1981
506:190
Genooi - Agnes Maria Huyn van Amstenrade.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1998-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:191
Gestel - H. Barbara.
Foto's, kopieŽn, geografische kaarten en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
506:192
Geulle - H. Apollonia.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen en vragenlijst. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:193
Geulle - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, programmaboekje, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. 1995-2005 en z.j. 1 map.
506:194
Geijsteren - H. Willibrord.
Foto's, knipsel, kopieŽn, correspondentie, boeken, bidprentje, geografische kaarten, aantekeningen 1982-1999
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
- Boek 'Een Heilige diplomaat of een diplomatieke Heilige' door L.J.M. Nouwen, 1992
- Boek 'Geijsteren en het gilde' door E. Manders en M. Sondervan, 1982
506:195
Glimmen - Onbekend.
Geografische kaart. z.j. 1 map.
506:196
Goirle - H. Jan de Doper.
KopieŽn, foto's, correspondentie, tijdschrift, boekjes, geografische kaart en typoscripte. 1976-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'Rond de Schutsboom' jaargang 4 nr. 3 (1984)
- Boekje 'Opgraving St. Jans-gool', 1976
506:197
Gorinchem - H. Apollinaris.
Foto, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:198
Gorinchem - H. Barbara.
Foto, kopieŽn, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:199
Gouda - O.L. Vrouw ter Nood Gods.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, devotiesprentjes, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1997-2005 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2005
506:200
Graauw - H. Godelieve van Gistel.
KopieŽn, foto's, correspondentie, tijdschrift, geografische kaart, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
- 'Bulletin van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten"' jaargang 18 nr. 2 (1999)
506:201
Grave - Jean Berthier.
Foto's, kopieŽn, boek, ansichtkaart, devotieprentjes, bidprentjes, vragenlijst en typoscript. 1960-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Priester voor heel het volk' door Dr. H.J. Barnhorn, 1960

Bevat een devotieprentje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:202
's Gravenzanden - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:203
Grevenbicht - Heilig Kruis.
Foto, kopieŽn, geografische kaart en typoscripten. z.j. 1 map.
506:204
Grevenbicht - H. Antonius Abt.
Foto's en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
506:205
Groede - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, knipsel, foto's, negatieven, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 2003 en z.j. 1 map.
506:206
Groningen - O.L. Vrouw ter Nood.
Kopie, knipsel, tijdschriften, geografische kaart en aantekeningen. 1992-1994 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Groninger Kerken' jaargang 9 nr. 2 (1992) en jaargang 11 nr. 4 (1994)
506:207
Groningen - H. Jan de Doper.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, vragenlijst en aantekeningen. 1993-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2006
506:208
Groot-Zundert - O.L. Vrouw.
Foto, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 2003-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003 en 2006
506:209
Grubbenvorst - Jan de Doper.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, geografische kaarten, aanvraagbiefjes en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:210
Gulpen - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, octaafboekje en aantekeningen. 1985-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:211
Guttecoven - O.L. Vrouw van Lourdes.
Kopie en correspondentie. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:212
Haaksbergen - Aartsengel Raphael.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, devotieprentjes, boekje, medailles, rozenkrans, brochure, stickers, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1987-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correpondentie 1995 en 2010
- Boekje 'Boodschappen voor de eindtijd' door J. KŁnzli, 1987
506:213
Haarlem - Heilig Bloed.
Foto's, kopie en typoscript. z.j. 1 map.
506:214
Haarlem - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, knipsels, negatieven, correspondentie, boek, geografische kaart, ansichtkaart, programmaboekjes, tijdschrift, vragenlijst en typoscript. 1989-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'Kontaktblad' jaargag 26 nr. 6 (1997)
- Boek 'Een beeld van een kerk aan de Groenmarkt', 1989
506:215
Haarlem - H. Gangolf.
Foto, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.

Bevat knipsels en kopieŽn afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:216
Haarlem - O.L. Vrouw (van de Carmel).
Foto, kopieŽn, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.

Bevat knipsels, devotieprentjes en een brochure afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:217
Haarlem - O.L. Vrouw van Haarlem.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, tijdschrift, bidprentjes, ansichtkaarten, aantekeningen en vragenlijst. 1956-2005 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'Katholieke Illustratie' jaargang 90 nr. 46 (1956)
506:218
Haastrecht - Heilig Kruis.
Kopie, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:219
Haastrecht - O.L. Vrouw van Foy.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, correspondentie, boek, inventaris, programmaboekjes, ansichtkaarten, bidprentjes, brochures, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1982-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1984
- Boek 'Oude Maria devoties in eere hersteld' door B.P.M. de Jong, z.j.
- Inventaris van archief: 'Sint-Barnabasparochie te Haastrecht' door J.G.M. van der Sandt, 1982

Bevat bidprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:220
Haelen - H. Apollonia.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, ansichtkaarten, aantekeningen en vragenlijsten. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1999
506:221
Haelen - O.L. Vrouw van het Allerheiligst en Onbevlekt Hart.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
506:222
Hallum - HH. Frederik en Siardus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, ansichtkaart, boekje, bidprentje, aantekeningen en typoscripten. 1891, 1997-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997, 2013 en z.j.
- Boekje 'Leven en Vereering van den H. Siardus' door P.C.C. Bogaerts, 1891
506:223
Halsteren - H. Quirinus van Sciscia.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, boekje, afbeelding, geografische kaart en typoscript. 1980-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1980 en 1996
- Boekje 'Parochie Halsteren' door W. Jansen, 1980
506:224
Handel - H. Donatus.
Foto's, kopieŽn, informatieboekje, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:225
Handel - O.L. Vrouw van Handel.
Knipsels, foto's, kopieŽn, correspondentie, boek, boekje, bedevaartboekjes, brochure, geografische kaarten, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1979-2012 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996,1998 en z.j.
- Boek 'Cultuurhistorische inventarisatie Noord-Brabant', 1993
506:226
Hapert - H. Donatus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, vragenlijst en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:227
Hasselt - Heilig Sacrament.
KopieŽn, foto's, knipsel, boekje, programmaboekje, brochure, geografische kaart, devotieprentje, vragenlijst aantekeningen en typoscripten. 1993-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Histories overzicht van "de Heilige stede"', z.j.
506:228
Hattem - H. Anna.
Foto, kopieŽn, geografische kaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:229
Hedikhuizen - H. Cunera.
KopieŽn, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:230
Heer - H. Gerardus Majella.
KopieŽn, correspondentie, vragenlijst en typoscript. 1998-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998 en 2002-2003
506:231
Heerlen - H. Job.
Foto's, kopie en typoscript. 2003 en z.j. 1 map.
506:232
Heerlen - H. Antonius van Padua.
KopieŽn, foto's. knipsel, correspondentie, tijdschrift en aantekeningen. 1995-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995-1996 en 2008
- 'Het land van Herle' jaargang 47 nr. 2 (1997)
506:233
Heerlen - Petrus Joseph Savelberg.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, tijdschrift, boek, ansichtkaarten, devotieprentjes, bidprentjes, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1928, 1988-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993
- 'Savelberg' jaargang 49 nr. 3 (1996)
- Boek 'Mgr. Petrus Joseph Savelberg' door J.L. Jansen, 1928

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr 266)
506:234
Heerlerheide - H. Cornelius.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, programmaboekjes, bidprentjes, aanplakbiljet, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1990-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1990-1991
506:235
Heeswijk - H. Cunera.
KopieŽn, knipsels, foto's, bedevaartboekjes, medaille, vlaggetjes van textiel, bidprentjes, vragenlijst en typocripten. 1993-1995 en z.j.1 map.
506:236
Heeze - Job.
KopieŽn, foto's, correspondentie, brochure, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-2003 en z.j. 1 map.
506:237
Heikant - H. Theresia van Lisieux.
Foto's, kopieŽn, programmaboekjes, bidprentje, ansichtkaarten, medailles, geografische kaart en aantekeningen. 1996 en z.j. 1 map.
506:238
Heiloo - O.L. Vrouw ter Nood.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, tijdschrift, brochures, programmabladen, boekjes, informatieboekjes, programmaboekjes, bedevaartboekjes, devotieprentjes, medailles, ansichtkaarten, geografische kaarten vragenlijsten en aantekeningen. 1950-2014 en z.j. 3 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993, 1997, 2001 en 2003-2005
- 'Uit het land van Heiloo' jaargang 4 (na de bevrijding) nr. 4 (1950)
- Boekje 'O.L. Vrouw ter Nood Heiloo', 1994
- Boekje 'A cloud of witnesses' door M. Barnard, P. Post en E. Rose, z.j.

Bevat een tijdschrift, boekjes, programmabladen, ansichtkaarten, foto's, knipsels, kopieŽn en bidprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:239
Heiloo - O.L. Vrouw van Medjugorje.
Foto's, knipsels, kopieŽn, correspondentie, stickers, brochures, boekje, devotieprentjes en aantekeningen. 1995-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
- Boekje 'Medjugorje de stem van O.L. Vrouw', circa 1995
506:240
Heiloo - O.L. Vrouw van Fatima.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, programmaboekjes, aanplakbiljet en aantekeningen. 1994-1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:241
Heiloo - H. Willibrord.
Foto's, kopieŽn, knipsel, correspondentie, CD-ROM en aantekeningen 1989-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1989

Bevat foto's, devotieprentjes, programmaboekjes en knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:242
Helenaveen - H. Donatus.
Foto's, knipsel, kopieŽn, medaille, devotieprentje, aantekeningen en typoscripten. 1997-2000 en z.j. 1 map.
506:243
Helpman - Helig Sacrament.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997
506:244
Helvoirt - H. Job.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en typoscript. 1993-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993
506:245
Hengstdijk - H. Catharina van Alexandria.
KopieŽn, foto's, correspondentie, programmaboekje, informatieboekje, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1996-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:246
Herkenbosch - O.L. Vrouw van Fatima.
KopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:247
Herpen - H. Hubertus.
KopieŽn en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:248
Herten - O.L. Vrouw van Rust.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, ansichtkaarten, afbeelding, devotieprentje, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1997-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:249
Herten - H. Brigida.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:250
's Hertogenbosch - O.L. Vrouw Zoete Lieve Moeder.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, correspondentie, boek, programmaboekjes, devotieprentjes, brochure, folder, ansichtkaarten, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1903-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 1998
- Boek 'Beeld van genade', 1979

Bevat ansichtkaarten afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr .266)
506:251
's Hertogenbosch - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, ansichtkaart, programmaboekjes, gids, gebedsboekje, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:252
's Hertogenbosch - H. Hubertus.
KopieŽn, correspondentie en typoscript. 2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
506:253
's Hertogenbosch - H. Clemens Maria Hofbauer.
KopieŽn, foto's, ansichtkaarten, medialle, correspondentie, nieuwsbrief, noveenboekjes, devotieprentje, ingelijste afbeedling en typoscripten. 1992-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'St. Clemens Kring' nr. 6 (1992), nrs. 3, 4 en 6 (1993) en nrs. 1 en 2 (1995)
506:254
's Hertogenbosch - Heilig Kruis.
KopieŽn, correspondentie en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:255
's Hertogenbosch - O.L. Vrouw van St. Geertrui.
KopieŽn, foto, negatieven en typoscripten. 1995-1998 en z.j. 1 map.
506:256
's Hertogenbosch - O.L. Vrouw van Smarten.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, boekje, devotieprentje en aantekeningen. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
- Boekje 'Driehonderdvijftig jaar minderbroeders te Hasselt 1634-1984', z.j.
506:257
's Hertogenbosch - H. Willibrord.
KopieŽn, correspondentie en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997.
506:258
Heugem - H. Rochus.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsel en typoscript. 1996-1998 en z.j. 1 map.
506:259
Heukelum - O.L. Vrouw van Heukelum.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:260
Heusdenhout - H. Anna.
Foto, knipsels, kopieŽn, vragenlijst en typoscript. 1993-2000 en z.j. 1 map.
506:261
Hilvarenbeek - O.L. Vrouw van de Voort.
KopieŽn en geografische kaart. z.j. 1 map.
506:262
Hinkelenoord - Heilig Kruis.
Foto, kopieŽn, geografische kaarten en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
506:263
Hoensbroek - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten en aantekeningen. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:264
Hoensbroek - O.L. Vrouw Zwarte Madonna.
KopieŽn, foto's, correspondentie en aantekeningen. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:265
Hoeven - H. Bernardus van Clairvaux.
KopieŽn en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
506:266
Hoeven - H. Christoffel.
Foto, knipsels, bidprentje, vragenlijst en typoscripten. 1993-2000 en z.j. 1 map.

Bevat knipsels, devotieprentjes, een ansichtkaart en een afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr 266)
506:267
Hoeven - Onbekend.
KopieŽn en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
506:268
Holset - H. Genoveva van Parijs.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, boekjes en vragenlijst. 1993-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998 en z.j.
- Boekje 'Holset', 2001
506:269
Holthees - O.L. Vrouw van Zeven Smarten.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, uitnodigingen en typoscript. 1998-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2011
506:270
Honselersdijk - H. Cornelius.
Foto, kopieŽn, correspodentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1997-2012 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2012
506:271
Hooge Mierde - H. Cornelius.
Foto's, knipsel, kopieŽn en typoscript. 1998-2003 en z.j. 1 map.
506:272
Hooge Mierde - H. Odrada.
Foto, kopieŽn, knipsel en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
506:273
Hooge Zwaluwe - H. Gerlach.
Foto, kopieŽn en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
506:274
Hoogeloon - H. Pancratius.
Foto, knipsel en kopieŽn. 2005 en z.j. 1 map.
506:275
Hoogerheide - H. Cornelius.
Foto's, kopieŽn, programmaboekje en vragenlijst. 1993-1996 en z.j. 1 map.
506:276
Hooidonk - Heilig Kruis.
KopieŽn, knipsel, correspondentie, geografische kaarten, vragenlijst en typoscripten. 1996-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:277
Hoorn - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:278
Hoorn - O.L. Vrouw van Hoorn.
Foto's, knipsel, kopieŽn, correspondentie, afbeelding, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1993-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:279
Horst - O.L. Vrouw.
KopieŽn, correspondentie, geografische kaarten en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:280
Houten/Wulven - O.L. Vrouw van Houten.
Foto's, kopieŽn, knipsel, geografische kaarten, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:281
Houthem-Sint Gerlach - H. Gerlach van Houthem.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, boekje, boek, brochure, parochieblad, tijdschrift, pelgrimboekje, geografische kaarten, bidprentje, zand van Sint-Gerlach, vragenlijst aantekeningen en typoscripten. 1956-2009 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999, 2001 en 2008
- 'AMC Magazine' januari 1997
- 'Parochieblad voor Broekhem en Houthem' jaargang 7 nr. 10 (1999)
- Boekje ;Het leven van de Heilige Gerlacus' door Dr. J. Tesser, 1956
- Boek 'Vita beati Gerlaci eremytae; de Heilige van het geuldal', 1990

Bevat bidprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:282
Huisseling - H. Eligius.
Foto, kopie en typoscript. 1998 z.j. 1 map.
506:283
Huijbergen - H. Siardus.
Knipsels, kopieŽn, foto's, devotieprentje en vragenlijst. 1993-1999 en z.j. 1 map.
506:284
Hulsterloo - O.L. Vrouw van Hulsterloo.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, boek, geografische kaart, uitnodiging, programmaboekje en typoscript. 1995-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en z.j.
- Boek 'Nieuw-Namen en Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo' door J. de Baar, 1995
506:285
Hulsvoorde - Onbekend.
KopieŽn, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:286
Hulten - H. Gerardus Majella.
Foto's, kopieŽn, vragenlijsten en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
506:287
Hunsel - H. Marcoen.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1996-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:288
Hushoven - H. Maarten van Tours.
KopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:289
Itteren - H. Brigida.
Knipsel, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:290
Jabeek - H. Gertrudis van Nijvel.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
506:291
Kaathoven - H. Cunera.
Foto, kopieŽn, knipsels, geografische kaart, vragenlijsten en typoscripten. 1992-1998 en z.j. 1 map.
506:292
Kaatsheuvel - H. Bernardus van Clairvaux.
Foto's, kopieŽn en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
506:293
Kampershoek - H. Antonius van Weert.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, boek en gedenkboekje. 1996-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
- Gedenkboekje 'Monument voor de toekomst; Van veldkruis tot Brigitta- en Antoniuskapel', 1999
- Boek 'Kampershoek en Rosveld; Van agrarisch gebied naar bedrijvenpark', 1996

Bevat knipsels en een afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:294
Kapelberg - O.L. Vrouw van Kapelberg.
Foto's, knipsels, kopieŽn, geografische kaart, vragenlijsten en typoscripten. 1993-2008 en z.j. 1 map.
506:295
Kapellebrug - O.L. Vrouw ter Eecken.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, tijdschrift, boek, devotieprentjes, medailles, ansichtkaarten, gebedsboekje, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1923-2007 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993 en 2007
- 'Het BULLETIN' jaargang 12 nr. 2 (1993)
- Boek 'De Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken te Clinge' door J. Adriaanse, 1923
506:296
Katwijk aan den Rijn - O.L. Vrouw.
KopieŽn, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:297
Katwijk aan de Maas - O.L. Vrouw van Lourdes.
Knipsel, foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. 1997-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:298
Keins - O.L. Vrouw op de Keins.
Foto's, kopieŽn, devotieprentjes, geografische kaarten, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1993-2003 en z.j. 1 map.
506:299
Keldonk - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, videoband, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1987-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Videoband met opnames van het Keldonks Journaal: H. Antonius van Padua lof en processie (1987) en korte opname (1991)
506:300
Kerkrade - H. Petrus Julienus Eymard.
Knipsel, foto's, kopieŽn, boek, afbeelding, devotieprentjes, ansichtkaarten, noveenboekjes, vragenlijst en typoscript. 1955-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Pierre-Julien Eymard' door F. Trochu, 1955
506:301
Kessel - H. Cornelius.
KopieŽn, foto, correspondentie, medaille, vragenlijsten en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:302
Klimmen - O.L. Vrouw Rosa Mystica.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsel, correspondentie, bidprentjes, devotieprentjes en aantekeningen. 1994-1999 en z.j. map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 1999
506:303
Klundert - Heilig Sacrament.
KopieŽn, parochiegids, vragenlijst en aantekeningen. 1993 en z.j. 1 map.
506:304
Knegsel - H. Antonius Abt.
KopieŽn, foto's, correspodentie, ansichtkaarten, geografische kaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscript.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998
506:305
Kockengen - O.L. Vrouw.
KopieŽn, correspondentie en geografische kaart. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:306
Koningsbosch - H. Gotthard.
KopieŽn, foto's, knipsels, geografische kaart, pelgrimsboekje, devotieprentje en vragenlijst. 1925-1997 en z.j. 1 map.
506:307
Koningsbosch - H. Antonius van Padua.
Foto, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:308
Koningslust - H. Cunera.
Foto's, kopieŽn, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
506:309
Koolwijk - H. Anna.
kopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, ansichtkaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1974-1997
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:310
Kralingen - H. Ontcommer.
KopieŽn, correspondentie, ansichtkaart, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspodentie 1996
506:311
Kreijl - H. Nicalius van Heeze.
KopieŽn, foto's, geografische kaarten, programmaboekjes, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:312
Kropswolde - O.L. Vrouw.
Foto, kopieŽn, knipsel, correspondentie, geografische kaarten en typoscript. 1997-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2011
506:313
Kruisland - H. Laurentius.
KopieŽn, correspondentie, CD-ROM en typoscript. 2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
- CD-ROM met foto's
506:314
Laar - H. Gertrudis van Nijvel.
KopieŽn, foto's, correspondentie en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:315
Laar - H. Marcoen.
Foto, kopieŽn, correspondentie en ansichtkaart. 1998-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:316
Lage Mierde - H. Bernardus van Clairvaux.
Foto's, kopieŽn, ansichtkaarten, aantekeningen en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
506:317
Lamswaarde - H. Cornelius.
KopieŽn, foto's, geografische kaart, devotieprentjes, programmaboekje, medaille en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
506:318
Lamswaarde - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn en geografische kaarten. z.j. 1 map.
506:319
Langeweg - H. Donatus.
Foto's, kopieŽn, bidprentjes en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:320
Laren - H. Jan de Doper.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, correspondentie, CD-ROMS, lezingteksten, geografische kaarten, brochures, afbeelding, tijdschriften, boek, boekjes, programmaboekje, parochiegids, pelgrimsboekjes, informatieblad, vragenlijsten en aantekeningen. 1903-2013 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003-2005 en 2008
- Twee CD-ROMS met foto's
- CD-ROM 'Ziel en Zaligheid' door de KRO januari 2007
- Informatieblad 'De Klepel' nr. 281 (1994)
- Boekje 'Godvruchtige Oefeningen ter eere van den H. Joannes den Dooper' door J.H. Selten, 1903
- 'Larens Journaal' nr. 1 (2007)
- 'Tussen Vecht en Eem' jaargang 28 nr. 1 (2010)
- 'Vieren' jaargang 2 nr. 8 (2008)
- Boek 'Het leven van Tijmen en Antje' door T. Hoogeboom, 1976

Bevat kopieŽn, bidprentjes, een boekjes, ansichtkaarten, een foto en knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:321
Lauradorp - H. Giovanni Bosco.
KopieŽn, foto's, knipsel, correspondentie, boekje, stripboek, jaarkalender, brochures, geografische kaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1951-2009 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999 en 2008-2009
- Boekje 'Don Bosco' door P.B.N. van Luyn, z.j.
- Boekje 'Dominiek Savio de leerling die Don Bosco liefhad' door A. de Cooman, nr. 8 uit de reeks: Don Bosco Spectrum (1992)
- Stripboek 'Don Bosco' door Jijť, 1951

Bevat kopieŽn, knipsels, brochures, devotieprentjes, correspondentie, een ansichtkaart en een boekje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:322
Ledeacker - H. Donatus.
KopieŽn en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:323
Leederstrijp - H. Jan de Doper.
KopieŽn, foto's, knipsels, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1997-1999 en z.j. 1 map.
506:324
Leenhof - O.L. Vrouw van de Berg Carmel.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, geografische kaarten, aantekeningen en typoscripten. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:325
Leeuwarden - O.L. Vrouw van Leeuwarden.
Knipsels, kopieŽn, foto's, correspondentie, geografische kaart, ansichtkaart, devotieprentjes, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1993-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993 en 1997
506:326
Leiden - Versteend brood.
Foto, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:327
Lemiers - H. Lucia.
Foto, kopieŽn en correspondentie. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:328
Lemiers - O.L. Vrouw van Rust.
KopieŽn, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:329
Lemiers - H. Expeditus.
KopieŽn, negatief, correspondentie, devotieprentjes, geografische kaarten, vragenlijst en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:330
Lepelstraat - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, knipsel, devotieprentjes, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-1999 en z.j. 1 map.
506:331
Loo - O.L. Vrouw van het H. Hart.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, programmaboekje, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:332
Leuken - H. Job & H. Rochus.
KopieŽn, foto's en geografische kaarten. 1998-1999 en z.j. 1 map.
506:333
Leunen - H. Apollonia.
Foto's, negatieven, correspondentie, vragenlijst en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:334
Leur - H. Cornelius.
Foto's, kopieŽn, parochieblad, boekje, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1989-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Parochieblad 'De Torens' jaargang 18 nr. 134 (1997)
- Boekje 'Geschiedenis van de Leurse parochie 1797-1989' door M.S.M. Hendrikx en R.J. Wols, 1989
506:335
Leut - Onbekend.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:336
Liempde - H. Antonius Abt.
KopieŽn, correspondentie, brochure, bidprentjes, devotieprentjes, geografische kaarten, en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:337
Limbricht - Doodstrijd.
Foto, kopieŽn, knipsel, correspondentie en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997
506:338
Lomm - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
506:339
Loon op Zand - H. Gerlach van Houthem.
KopieŽn en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
506:340
Loosbroek - H. Donatus.
Foto's, negatieven, kopieŽn, gebedsboekjes, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
506:341
Loosduinen - Magaretha van Henneberg.
Foto's, kopieŽn, knipsel, boek, aantekeningen en typoscript. 1995-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Eens door Euroop vermaard' door J. Bondeson en A. Molenkamp, 1995
506:342
Lottum - H. Hubertus.
Kopie. z.j. 1 map.
506:343
Luissel - H. Willibrord.
Foto, kopieŽn, knipsels, correspondentie, ansichtkaarten, geografische kaart, promotiemateriaal, misboekje, vragenlijst en typoscripten. 1984-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1984
506:344
Lunteren - H. Antonius Abt.
KopieŽn, negatieven, correspondentie, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en z.j.
506:345
Lutterade-Krawinkel - H. Cornelius.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, devotieprentjes, medaille, rozenkransje, aantekeningen en typoscripten. 1997-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998
506:346
Luyksgestel - O.L. Vrouw.
KopieŽn, correspondentie, boekje, geografische kaarten en typoscripten. 1996-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996, 1998 en 2001
506:347
Luyksgestel - H. Donatus.
Foto's, kopieŽn en correspondentie. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:348
Maarheze - H. Gertrudis.
KopieŽn, knipsel, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1987-2000 en z.j.1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2000
506:349
Maarssen - Alphons AriŽns.
KopieŽn, negatieven, knipsel, geografische kaart en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:350
Maasbommel - O.L. Vrouw van La Salette.
KopieŽn, brochure, ansichtkaart, geografische kaart en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:351
Maasbracht - H. Gertrudis van Nijvel.
Foto, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:352
Maasniel - H.H. Drie Gezusters.
Lege map.
506:353
Maasniel - O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.
KopieŽn, foto's, fotoalbum, correspondentie, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1997-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:354
Maasniel - H. Laurentius.
Foto, kopieŽn, knipsels correspondentie, boek, geografische kaarten, vragenlijst en aantekeningen. 1993-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2000
- Boek '700 jaar Parochie St. Laurentius Maasniel 1298-1998' door G. Damen, R. Reuten - van Herten en H. Lamers, 1998
506:355
Maastricht - O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille.
KopieŽn, correspondentie en typoscript. 2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2000
506:356
Maastricht - H. Servaas.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, correspondentie, boeken, parochieblad, opdrachtenboeken, brochures, programmaboekjes, boekje, bedevaartsboekjes, medailles, devotieprentjes, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1862-2007 en z.j. 4 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1999
- Parochieblad 'Basiliek van Sint Servaas' jaargang 31 nr. 4 (2007)
- Opdrachtenboek 'Heiligdomsvaart 1983' door J. Bartelet, 1983
- Boek 'St. Servaaskerk I' door TH.J. van Rensch, 1981
- Boek 'St. Servaaskerk II' door B.C.M. van Hellenberg Hubar, 1982
- Boek 'Hemelse Trektochten', 1990
- Boek 'Die Mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschštze zu Maestricht' door Mgr. Dr. Fr. Bock en M.Willemsen, 1872
- Boekje 'Handleiding voor den Vereerder van den H. Servatius' door M.A.H. Willemsen, 1862
506:357
Maastricht - O.L. Vrouw Sterre der Zee.
Knipsels, kopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, boeken, informatieboekje, dia's, geografische kaarten, ansichtkaarten, medaille, devotieprentjes, vragenlijst en typoscript. 1955-2014 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998
- Boekje 'Sterre der Zee' door C. Mooren en H. Andriessen, 1991
- Boekje 'O.L. Vrouwe-Basiliek en "Sterre der Zee"', z.j.
- Boek 'Een dienstmaagd in verhoogde staat' door F. Oosterwijk, 1993
506:358
Maastricht - O.L. Vrouw en andere heiligen.
Knipsels, kopieŽn, foto's, videobanden, boekjes, gids, brochure, plastic tas met opdruk, en typoscripten. 1954-2011 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Maastricht en zijn heiligdomsvaart', door Br. Gregorio, 1955
- Videoband 'Het jaar van Sint Servaas' door de KRO, 1990
- Videoband 'Heiligdomsvaarten van Maastricht' door T36 Flim & TV, z.j.
- Videoband 'De Ommegang' door T36 Film & TV, 1997
506:359
Maastricht - O.L. Vrouw 'Maria de H. Maagd'.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, DVD, CD-ROM, cassettebandjes, videoband, boek, boekjes, brochures, geografische kaart, bidprentjes, stickers, rozenkrans, medailles, geneeskrachtige olie en zalf, en typoscripten. 1985-2008 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999 en 2006-2008
- Boekjes 'Martina's Klooster' jaargang 3 nr. 96/5 (1999), jaargang 4 nrs. 97/1 en 97/3 (1999) jaargang 9 nr. 02/2 (2005)
- DVD 'Martina's Klooster; Het woord van de Geest', 2006
- CD-ROM 'Het ongeloofwaardige wordt geloofwaardig' deel 1 en 2, 2005
- Cassettebandje 'Boodschappen door Jezus Maria en de H. Geest elke donderdag', z.j.
- Cassettebandje 'Heet van de naald' Martina's Klooster, 1998
- Cassettebandje 'Kindertheologie' Martina's Klooster, 1998
- Videoband 'Wie is Martina?' Martina's Klooster, z.j.
- Boek 'Martina's Klooster; Het woord van de geest', 1985
506:360
Maastricht - H. Barbara.
Kopie en typoscript. z.j. 1 map.
506:361
Maastricht - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, dia's, correspondentie en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Corrspondentie 1998
506:362
Maastricht - O.L. Vrouw van Foy.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, bidprentje en typoscript. 1987-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:363
Maastricht - H. Marcoen.
Foto's, kopieŽn, knipsel, aantekeningen en typoscript. 1995-1999 en z.j. 1 map.

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch nr. 266)
506:364
Macheren - H. Odrada.
Foto's, kopieŽn, misboekje en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
506:365
Made - H. Bernardus van Clairvaux.
Foto's, kopieŽn en typoscript. 1995 en z.j. 1 map.
506:366
Margraten - H. Andreas.
Foto's, kopieŽn, medailles en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:367
Mariahout - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, knipsel, foto's, correspondentie, boekje, boek, geografische kaarten, vragenlijst en typoscript. 1993-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998 en 2008
- Boekje en boek 'Mariahout 50', 1983
506:368
Mariarade - O.L. Vrouw van Lourdes.
Foto's, kopieŽn, dia, ansichtkaart, bidprentje, gedeelte van een kalender, geografische kaarten en aantekeningen. 1995 en z.j. 1 map.
506:369
Mariaveld - O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille.
Foto's, kopieŽn, medaille, devotieprentjes, gebedsboekje, kleurboekje en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
506:370
Markelo - Heilig Bloed.
KopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:371
Meerlo - H. Goar.
Foto's, kopieŽn, correspodentie, ansichtkaarten, aantekeningen en typoscripten. 1997-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:372
Meerlo - H. Jan de Doper.
KopieŽn, aantekeningen en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
506:373
Meerlo - H. Cornelius.
Foto's, negatieven, kopieŽn, ansichtkaarten, inventaris, aantekeningen en typoscript. 1984-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Inventaris van de archieven der gemeente Meerlo 1526-1945' door W. van Mulken, 1984
506:374
Meerssen - Heilig Sacrament.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, devotieprentjes, medaille, noveenboekje, programmaboekje, boekjes, geografische kaarten, vragenlijst en typoscript. 1986-2007 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999 en z.j.
- Boekje 'Pronkstuk van de Maasgothiek' door J. Geijsen, 1986
506:375
Meerveldhoven - O.L. Vrouw ter Eik.
Foto's, negatieven, knipsels, kopieŽn, correspondentie, dia's, devotieprentje, geografische kaart en typoscript. 1994-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:376
Megen - Everardus Witte.
Foto's, negatieven, knipsels, tijdschrift, afbeelding, boekjes, devotieprentjes, vragenlijst en typoscript. 1957-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Franciskanen aktueel' jaargang 1 nr. 2 (1987)
- Boekje 'Everardus Wiite; 't "Heilig Bruurke" van Megen' door M.Heijer, 1957
506:377
Megen - O.L. Vrouw van de Zeven Smarten.
KopieŽn, foto's, correspondentie, boekjes, geografische kaarten, bidprentje, exploitatierekeningen, vragenlijst en typoscripten. 1948-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998
- Boekje 'Godvruchtige oefeningen' door Pater C. Sloots, 1948
506:378
Melick - H. Rochus.
Foto, kopieŽn, correspondentie, boek, vragenlijst en aantekeningen. 1981-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 1998
- Boek 'Het voetspoor van St. Andreas' door P. Gootzen, 1981
506:379
Merkelbeek - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, correspondentie, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1999
506:380
Mesch - H. Pancratius.
Foto's, kopieŽn, vragenlijsten en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
506:381
Meijel - H. Willibrord.
KopieŽn, foto's, correspondentie, boek, geografische kaarten en typoscript. 1994-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie z.j.
- Boek 'Meijel; geen paradijs voor vakbonden en lange mannen' door H. Willems, 1994
506:382
Middelaar - H. Brigida.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsel, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1997-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998 en z.j.
506:383
Middelburg - Heilig Sacrament.
Lege map.
506:384
Middelburg - O.L. Vrouw van den Polder.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, tijdschrift, geografische kaart, devotieprentje, brochures, boek, boekje, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1947-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1998
- 'Stroming' jaargang 22 nr. 2 (1996)
- Boek 'Onze Lieve Vrouw van den Polder' door K.J. Derks, 1947

Bevat correspondentie en kopieŽn afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:385
Mill - O.L. Vrouw.
KopieŽn, correspondentie en typoscript. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:386
Moergestel - H. Ermelindis.
Foto's, negatieven, kopieŽn, programmaboekje en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
506:387
Moerstraten - H. theresia van Lisieux.
Foto's, kopieŽn, devotieprentjes, medaille, vragenlijst en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.

Bevat devotieprentjes, knipsels, afbeelingen en een brochure afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch nr. 266)
506:388
Molenschot - H. Anna.
KopieŽn, foto's, negatieven, dia's, knipsels, correspondentie, uitnodiging, devotieprentjes, boekjes, programmaboekje, tijdschriften, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1879-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2002
- 'Volkskrant Magazine' jaargang 2 nr. 49 (2000)
- 'de Bazuin' jaargang 84 nr. 15 (2001)
- Boekje 'Handboekje der devotie tot de Heilige Moeder Anna en statuten Harer Broederschap; opgericht in de Parochiale Kerk te Molenschot', 1879
- Boekje 'Liederen ter eere van de Heilige Anna van Molenschot', z.j.

Bevat knipsels, ansichtkaarten, devotieprentjes, bedevaartboekje en een brochure afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch nr. 266)
506:389
Monster - H. Machutus.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.

Bevat correspondentie afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:390
Monster - O.L. Vrouw van Lourdes.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, tijdschrift, aantekeningen en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'AMC Magazine' jaargang 6 nr. 5 (1997)
506:391
Montfort - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen en typoscript. 1997-1998 en z.j. 1 map.
506:392
Munstergeleen - H. Karel Houben.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, boeken, devotieprentjes, ansichtkaarten, noveenboekjes, medailles, brochures, vragenlijst, aantekeningen en tegeltje. 1988-2010 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2006 en 2010
- Boek 'To Heal the Broken Hearted' door P.F. Spencer, 1988
- Boek 'Zalige Pater Karel Houben', door P.F. Spencer, 1988

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:393
Munstergeleen - H. Apollonia.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:394
Mijldoorn - Heilige Heuvel.
KopieŽn, correspondentie, diskette, geografische kaarten en typoscripten. 2003-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003-2004 en 2014
- Diskette 'Meertens/kaartje bedev. 4 eps', z.j.
506:395
Mijzen - O.L. Vrouw van Mijzen.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, CD-ROM en aantekeningen 1997-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2002-2004
506:396
Naaldwijk - H. Adriaan.
Foto, kopieŽn, geografische kaart en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:397
Naaldwijk - H. Cornelius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:398
Nederweert - H. Kruis.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, vragenlijst en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:399
Nederweert - H. Rochus.
KopieŽn, foto's, correspondentie en aantekeningen. 1998-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998 en z.j.
506:400
Nederweert-Eind - H. Gerardus Majella.
Foto's, kopieŽn, noveenboekje, ansichtkaarten, brochures, vragenlijsten en aantekeningen. 1996-1999 en z.j. 1 map.
506:401
Neer - O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten.
KopieŽn, foto's, negatieven, dia, correspondentie, aanplakbiljet, aantekeningen en typoscripten. 1997-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2008
506:402
Netersel - H. Antonius van Padua.
KopieŽn, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:403
Nibbixwoud - H. Cunera.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, geografische kaarten, aantekeningen en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:404
Nieuw-Borgvliet - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, programmaboekjes, brochure en typoscript. 1997-1998 en z.j. 1 map.
506:405
Nieuw-Namen - H. Nicolaas van Tolentijn.
Foto's, kopieŽn, boekje, geografische kaart, vragenlijst en typoscripten. 1896-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'H. Nicolaas van Tolentijn' door J.F.J. Klep, 1896
506:406
Nieuwenhagen - H. Odilia van de Elzas.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:407
Nieuwkuijk - Bernardus van Clairvaux.
KopieŽn, noveenboekje, vragenlijst en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.

Bevat correspondentie, boekjes, ansichtkaarten, kopieŽn, knipsels en afbeeldingen afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:408
Nieuwpoort - Heilige Naam Jezus.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. 1996-1997 en z.j. 1 map.
506:409
Nieuwstadt - H. Jan de Doper.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
506:410
Nieuwstadt - H. Brigida.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
506:411
Nispen - H. Donatus.
Knipsel. 2000, 1 map.
506:412
Noorbeek - H. Brigida.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, correspondentie, boekje, brochures, gids, ansichtkaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1960-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999 en 2004
- Boekje 'De Sint Brigida-den te Noorbeek' door P.T. van Bueren, 1960
506:413
Noordwijk - H. Jeroen.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, ansichtkaart, geografische kaarten, boekje, programmaboekje, vragenlijsten. 1992-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boekje 'Sint-Jeroen; Noordwijk 100 jaar bedevaartplaats', 1992
506:414
Nuenen - H. Quirinus van Neuss.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, tijdschrift, aantekeningen en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997
- 'AMC Magazine' jaargang 6 nr. 3 (1997)
506:415
Nunhem - H. Servaas.
Foto's, negatieven, fotoalbum, kopieŽn, knipsels, pelgrimsboekje, medaille, geografische kaarten, ansichtkaart, vragenlijsten en aantekeningen. 1921-1999 en z.j. 1 map.
506:416
Nunhem - H. Elisabeth van Hongarije.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, CD-ROM, aantekeningen en typoscripten. 2003-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003-2004 en z.j.
- CD-ROM met foto's
506:417
Nijhoven - H. Salvator.
KopieŽn, knipsel, dia en typoscript. 1998-2000 en z.j. 1 map.
506:418
Nijmegen - H. Petrus Canisius.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, tijdschrift, boekje, devotieprentje, ansichtkaart, uitnodigingen, aantekeningen en typoscripten. 1936-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'Apologetisch leven' jaargang 12 nr. 3 (1936)
- Boekje 'Albertus de Grote' door E. Schillebeeckx, 2007

Bevat ansichtkaarten, devotieprentjes en een knipsel afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:419
Nijmegen - O.L. Vrouw, Gelderse Lieve Vrouw.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en geografische kaart. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:420
Nijmegen - H. Judas Taddeus.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, brochure, boekje, zakheiligdommen, gebedsboekjes, devotieprentjes, medailles, vragenlijst en typoscripten. 1993-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 2008
506:421
Nijmegen - H. Nicolaas van Tolentijn.
KopieŽn, devotieprentje en typoscript. z.j. 1 map.
506:422
Nijmegen - O.L. Vrouw van Nijmegen.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, brochure, programmaboekjes, ansichtkaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1982-1995 en z.j. 1 map.
506:423
Nijmgen - Z. Titus Brandsma.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, correspondentie, boeken, boekjes, tijdschrift, brochures, medaille, jaarverslag, devotieprentjes, informatiebulletins, misboekje, vragenlijst en typoscripten. 1944-2012 en z.j. 3 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
- Jaarverslag Titus Brandsma Instituut 1995-1996
- Boek 'Titus Brandsma herdacht' door J.H.G.I. Giesbers, Titus Brandsma, C.E.M. Struyker Boudier, G.M.O. Steggink, J. Tigcheler, A.Th. Peperzak en J.M.H.J. Hemels, 1985
- Boekje 'Wie is Titus Brandsma?; een mens een Heilige van onze tijd' door Louis Frequin, 1981
- 'Katholieke Illustratie' jaargang 89 nr. 19 (1955)

Bevat knipsels, kopieŽn, devotieprentjes, brochures en correspondentie afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:424
Nijnsel - H. Antonius van Padua.
KopieŽn, boek, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1986-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Parochie Nijnsel 75 jaar' door P. Sijbers, 1986

Bevat een noveenboekje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:425
Nijswiller - H. Dionysius.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie en typoscript. 1998-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:426
Obbicht - H. Willibrord.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:427
Oeffelt - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
506:428
Oeffelt - H. Donatus.
Foto's, negatieven, kopieŽn en typoscripten. 1995 en z.j. 1 map.
506:429
Oene - Sint Joris.
KopieŽn en correspondentie. 2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007
506:430
Oerle - H. Jan de Doper.
Foto's, kopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:431
Ohť en Laak - C. Damen.
Foto's en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
506:432
Oirlo - H. Machutus.
Foto's, kopieŽn, devotieprentjes, programmaboekje, brochures, vragenlijst en typoscript. 1996-1998 en z.j. 1 map.
506:433
Oirsbeek - H. Gerlach.
Dia, kopieŽn, knipsel, correspondentie en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:434
Oirsbeek - O.L. Vrouw van Oirsbeek.
Knipsels, kopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, devotieprentjes, parochiegids, aantekeningen en typoscript. 1999-2007 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003-2004 en z.j.
506:435
Oirschot - O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten.
Knipsels, kopieŽn, foto's, negatieven, dia's, correspondentie en typoscripten. 1980-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1981, 1987-1989, 1996 en 1998
506:436
Oirschot - Maria Magdalena der Engelen.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, devotieprentjes, vragenlijst en typoscript. 1993-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:437
Oisterwijk - Maria Vreugderijke.
KopieŽn, foto's, dia's, tijdschrift, devotieprentjes, afbeeldingen, brochure, speurtochtboekje, programmaboekje, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1959-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Brabantia' jaargang 8 nr. 2 (1959)
506:438
Olburgen - Dorothea Visser.
Knipsels, kopieŽn, foto's, correspondentie, boek, devotieprentjes, geografische kaarten, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1990-2013 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2008
- Boek 'Het mysterie Dora Visser; een Oost-Gelderse gestigmatiseerde, heilige of hysterica?' door B. Kerkhoffs, 1991
506:439
Oldenzaal - H. Plechelmus.
Foto's, negatieven, knipsels, kopieŽn, correspondentie, brochures, programmaboekje, geografische kaart en vragenlijsten. 1993-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001-2002 en 2007
506:440
Onze Lieve Vrouw op Zee - O.L. Vrouw op Zee.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:441
Ommel - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, correspondentie, pelgrimsboekje, ansichtkaarten, geografische kaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1985-1998 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1998
506:442
Oost-Souburg - O.L. Vrouw van den Toren.
KopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:443
Oostbroek - H. Laurentius.
KopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscripten. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995-1996 en 1998
506:444
Oost-Maarland - H. Cornelius.
Foto's, kopieŽn, medaille, aantekeningen en vragenlijst. 1993-1998 en z.j. 1 map.
506:445
Oosterhout - H. Catharina van AlexandriŽ.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, ansichtkaart, aantekeningen en typoscripten. 1998-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondenie 1998 en z.j.

Bevat devotieprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:446
Oosterwijtwerd - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997
506:447
Oostrum - O.L. Vrouw Behoudenis der Kranken.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, ansichtkaarten, devotieprentjes, geografische kaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 1999
506:448
Oostvoorne - H. Pancratius.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:449
Orthen - H. Rochus.
Foto's, kopieŽn, geografische kaarten en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.

Bevat een ansichtkaart, devotieprentjes en een knipsel afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:450
Oss - H. Willibrord.
Foto's, kopieŽn, knipsel, correspondentie, informatiebulletin, geografische kaarten en typoscripten. 1995-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- 'De brandende lamp' jaargang 21 nr. 83 (2000)
506:451
Ossendrecht - H. Apollonia.
Foto's, dia's, kopieŽn en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
506:452
Ossendrecht - Z. Marie Adolphine.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, boekjes, jaarboek en brochure. 1993-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2000
- Boekje 'De Heilige Marie Adolphine Martelares uit Ossendrecht; missiezuster van de franciscanessen missionarissen van maria in china' door A. van Veldhoven, 2000

Bevat een afbeelding, devotieprentjes, aantekeningen en een knipsel afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:453
Oud-Caberg - O.L. Vrouw.
KopieŽn, geografische kaarten, aantekeningen en typoscripten. 1998- 1999 en z.j. 1 map.
506:454
Oud-Geleen - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.

Bevat Franstalige boekjes, ansichtkaarten en een afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:455
Oud-Geleen - H. Eligius.
Foto's, kopieŽn en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:456
Oud-Gastel - H. Quirinus van Neuss.
KopieŽn, correspondentie, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:457
Oud-Valkenburg - H. Rita van Cascia.
Foto's, kopieŽn, ansichtkaarten, devotieprentje, medaille, boekjes, vragenlijst en typoscript. 1958-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'H. Rita van Cascia', z.j.
- Boekje 'De Heilige Rita van Cascia' door H. Houben, 1958
506:458
Oud-Zevenaar - O.L. Vrouw ter Nood Gods.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, tijdschrift, geografische kaarten, devotieprentjes, brochure, programmaboekje, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
- 'Catharijnebrief' jaargang 15 nr. 58 (1997)
506:459
Overasselt - H. Walrick.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1985-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007
506:460
Oudewater - O.L. Vrouw van Foy.
KopieŽn, aantekeningen en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:461
Overdinkel - H. Gerardus Majella.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, tijdschrift, processiegidsen, aanplakbiljetten, geografische kaart, vragenlijsten aantekeningen en typoscripten. 1984-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
- 'sint GERARDUS klok' jaargang 61 nr. 10 (1984)
- Processiegids 'Processiegids bij St. Gerardusbedevaart Overdinkel' , z.j.
506:462
Overhoven - H. Cornelius.
Foto's en kopieŽn. 1999 en z.j. 1 map.
506:463
Overloon - H. Donatus.
Foto's, kopieŽn, ansichtkaarten, devotieprentje, medailles en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
506:464
Overloon - H. Theobaldus.
KopieŽn, programmaboekje en typoscripten. 1995-1997 en z.j. 1 map.
506:465
Panningen - O.L. Vrouw van Zeven Smarten.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, ansichtkaarten, boekje, vragenlijst en typoscript. 1985-1998 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998
506:466
Papenhoven - H. Andreas.
Foto's. 1999, 1 map.
506:467
Papenhoven-Grevenbicht - Heilig Sacrament.
KopieŽn, knipsels, foto, correspondentie, geografische kaart, lidmaatschapsbewijs schippersbedevaart, programmaboekjes en typoscript. 1950-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999 en 2005-2006
506:468
Posterholt - H. Cornelius.
Foto's, kopieŽn, knipsel, aanplakbiljet, aantekeningen en typoscript. 1997-1999 en z.j. 1 map.
506:469
Prinsenbeek - Gertrudis van Nijvel.
KopieŽn, knipsels en typoscripten. 2000-2007 en z.j. 1 map.
506:470
Puiflijk - H. Jan de Doper.
Foto, kopieŽn, knipsels, geografische kaart en aantekeningen. 1995-1997 en z.j. 1 map.
506:471
Ransdaal - H. Egidius.
Foto's, kopieŽn en aantekeningen. 1998-1999 en z.j. 1 map.
506:472
Ravenstein - H. Lucia.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en typoscript. 1998-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998 en 2011
506:473
Reek - H. Donatus.
KopieŽn, foto's, correspondentie, programmaboekjes, informatieboekje, vragenlijsten en aantekeningen. 1993-1983 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:474
Reimerswaal - O.L. Vrouw van Zeven Smarten.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:475
Reimerswaal - O.L. Vrouw Kinderbedde.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:476
Renkum - O.L. Vrouw van Renkum.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, ansichtkaarten, afbeelding, geografische kaart, brochure, informatieboekje, programmaboekjes, devotieprentjes, wimpels, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1930-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003, 2010 en 2013
506:477
Reusel - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, knipsel, programmaboekje, devotieprentje en typoscripten. 1996-1998 en z.j. 1 map.
506:478
Reuver - H. Barbara.
KopieŽn, correspondentie en typoscripten. 1998-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998 en 2003
506:479
Reijmerstok - H. Antonius Abt.
Foto's en kopieŽn. 1999 en z.j. 1 map.
506:480
Rhenen - H. Cunera.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, devotieprentje, ansichtkaart, geografische kaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1976-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1976, 1997 en 2006
506:481
Riel - H. Antonius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:482
Riethoven - H. Willibrord.
KopieŽn en typoscripten. 1998 en z.j. 2 mappen.
506:483
Roermond - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:484
Roermond - O.L. Vrouw in 't Zand.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, dia's, correspondentie, boekjes, brochure, informatieboekje, gebedsboekje, noveenboekje, ansichtkaarten, aanplakbiljet, devotieprentje, bidprentje, medaille, geografische kaarten, vragenlijst en aantekeningen. 1977-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1994 en z.j.
- Boekje 'Kapel in 't Zand' door P. Heijnen en A. Schouten, 1983
- Boekje 'Onze Lieve Vrouw in 't Zand' door L. Oostendorp, 1977
506:485
Roermond - H. Bernardus van Clairvaux.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, vragenlijst en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:486
Roermond - H. Jacobus de Meerdere.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, brochure en typoscript. 1999-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2002-2003 en 2008
506:487
Roermond - O.L. Vrouw van Bethlehem.
KopieŽn en correspondentie. 1997-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1998
506:488
Roermond - O.L. Vrouw van Foy.
KopieŽn, foto en geografische kaart. z.j. 1 map.
506:489
Rolduc - H. Lucia.
Foto's, kopieŽn, knipsel, correspondentie, ansichtkaart, aantekeningen en typoscript. 1995-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 1998
506:490
Roosendaal - H. Cornelius.
KopieŽn, negatieven, correspondentie, vragenlijst en typoscripten. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:491
Roosteren - H. Gerlach van Houthem.
Foto's, kopieŽn en correspondentie. 1997-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:492
Rooth - O.L. Vrouw.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, devotieprentje, geografische kaarten en typoscripten. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:493
Rotterdam - H. Antonius van Padua.
KopieŽn, foto's, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:494
Rotterdam - H. Hildergard van Bingen.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspodentie, jubileumboekje, programmaboekje, ansichtkaart, aantekeningen en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:495
Rotterdam - O.L. Vrouw van Foy.
Foto, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:496
Rotterdam - O.L. Vrouw.
KopieŽn, correspondentie, vragenlijst en typoscripten. 1993-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2009
506:497
Rucphen - O.L. Vrouw van de Berg Carmel.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsel, correspondentie, boekje, aantekeningen en typoscripten. 1913-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001, 2003 en z.j.
- Boekje 'O.L. Vrouw van den Berg Carmel' door P. Wijtenburg, 1913

Bevat devotieprentjes en een ansichtkaart afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:498
Rucphen - H. Blasius.
Foto's, kopieŽn, vragenlijst en typoscript. 1993-2003 en z.j. 1 map.

Bevat knipsels, devotieprentjes, ansichtkaarten, aanplakbiljetten en een kopie afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:499
Rugge - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en geografische kaarten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:500
Rijckholt - H. Vincentius Ferrer.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, medailles, boekjes, bidprentjes, aantekeningen en typoscripten. 1908-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en z.j.
- Boekje 'Vincentius Ferrerius; De Heilige die te Rijckholt vereerd wordt', 1951

Bevat devotieprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:501
Rijckholt - O.L. Vrouw van de Rozenkrans.
Foto's en kopieŽn. 1998 en z.j. 1 map.
506:502
Rijen - O.L. Vrouw.
Lege map.
506:503
Rijkevoort - H. Rochus.
Foto's, negatieven, dia's, kopieŽn, correspondentie, jubileumboek, vragenlijst en aantekeningen. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:504
Rijsbergen - H. Bavo.
KopieŽn, vragenlijst en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:505
Rijsbergen - Heilig Kruis.
KopieŽn en typoscripten. 1997-1998 en z.j. 1 map.
506:506
Schaelsberg - H Leonardus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten en programmaboekje. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:507
Schalkhaar - O.L. Vrouw van Frieswijk.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, dia's, correspondentie, boek, boekje, pelgrimsboekje, programmaboekje, bidprentjes, ansichtkaarten, geografische kaart, tegeltje, vragenlijsten en typoscript. 1954-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2007
- Boek 'Schalkhaar zicht op kerk en dorp' door T. Groot Koerkamp, P. Eggermont en P. Tervoort, 1993
- Boekje 'Plechtige kroning van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk', 1954
506:508
Schaijk - H. Lucia.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:509
Schelluinen - H. Nicolaas van Myra.
KopieŽn, dia en geografische kaart. z.j. 1 map.
506:510
Scheulder - H. Barbara.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:511
Scheulder - H. Apollonia.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:512
Schiedam - O.L. Vrouw.
Lege map.
506:513
Schiedam - H. Liduina.
KopieŽn, knipsels, foto's, afbeeldingen, correspondentie, programmaboekje, medaille, boekjes, boek, ansichtkaart en gebedenboekjes. 1925-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2005, 2007-2008 en z.j.
- Boekje 'Sainte Lydwine de Schiedam' door H. Meuffels, 1925

Bevat knipsels, devotieprentjes, kopieŽn, foto's, een ansichtkaart en een afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:514
Schijf - H. Antonius Abt.
KopieŽn, knipsel, correspondentie, vragenlijst en typoscripten. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997

Bevat foto's, negatieven en afbeeldingen afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:515
Schilberg - O.L. Vrouw van Peys.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, devotieprentjes, programmaboekje, dwangbevel en typoscripten. 1979-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:516
Schin op Geul - H. Cornelius.
KopieŽn, knipsel, foto's, negatieven, correspondentie, informatieboekje, boekjes, geografische kaart, sleutelhanger, magneet, aanplakbiljetten, vragenlijst en typoscripten. 1999-2012 en z.j. 2 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999, 2008 en 2012
- Boekje 'Heemkunde Vereniging Schin op Geul', 2009
506:517
Schinnen - O.L. Vrouw Koningin van de Vrede.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, medaille, vragenlijsten en typoscripten. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997
506:518
Schinveld - H. Eligius.
Foto's, knipsels, kopieŽn en typoscripten. 1994-1998 en z.j. 1 map.
506:519
Schoondijke - H. Cornelius.
Foto's, negatieven, kopieŽn en geografische kaart. 1997 en z.j. 1 map.
506:520
Schraard - Heliig Sacrament.
Foto, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:521
Selwerd - Heilig Sacrament.
Kopie. z.j. 1 map.
506:522
Sevenum - H. Sebastiaan.
KopieŽn, foto's, correspondentie, geografische kaarten en vragenlijst. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998

Bevat devotieprentjes, een ansichtkaart, knipsels en een afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:523
Sibbe - H. Apollonia.
Kopie en correspondentie. 2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001
506:524
Silvolde - O.L. Vrouw.
Foto's, negatieven, knipsels, kopieŽn, devotieprentjes, geografische kaart en vragenlijst. 1993-2012 en z.j. 1 map.
506:525
Simpelveld - Clara Fey.
KopieŽn, foto, correspondentie, devotieprentjes, ansichtkaarten, boekjes, brochures en typoscript. 1978-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007
- Boekje 'In dienst van het Arme Kind' door J. Hermans, 1993

Bevat een knipsel afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:526
Simpelveld - O.L. Vrouw Sterre der Zee.
KopieŽn, foto's, correspondentie, boekjes, ansichtkaart, devotieprentje, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:527
Sint Agatha - H. Odilia.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en typoscript. 1997-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:528
Sint Anna ter Muiden - H. Anne.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:529
Sint Geertruid - H. Eligius.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1998-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:530
Sint Odilienberg - HH. Wiro.
Foto's, negatieven, knipsel, kopieŽn, correspondentie, ansichtkaarten, boekjes, geografische kaarten en typoscripten. 1862 en 1966-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 1999
- Boekje 'De kerkelijke monumenten van Sint OdiliŽnberg', 1966
- Boekje 'Pastoor M.A.H. Willemsen van Sint OdiliŽnberg 1831-1904; een schets van het leven en werken' door C.A.A. Linssen, 1992
- Boekje 'De Korenbloem van Herstal' door M. Smiets, 1862
506:531
Sint Odilienberg - H. Odilia van Keulen.
Foto's, kopieŽn, boekje, ansichtkaart, devotieprentje, vragenlijst en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
506:532
Sint Odilienberg - H. Servaas.
Aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:533
Sint Oedenrode - H. Oda.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, ansichtkaarten, devotieprentje, geografische kaart, vragenlijst en typoscripten. 1976-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:534
Sint Pieter - O.L. Vrouw van Lourdes.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, boek, geografische kaarten, brochure, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 1998
- Boek 'De Lourdesgrot te Sint Pieter' door L. Moonen, z.j.
506:535
Sint Pieter - H. Lambertus.
KopieŽn, knipsels, dia's, geografische kaart en typoscript. 1997-1998 en z.j. 1 map.
506:536
Sint Willebrord - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, correspondentie, boekje, programmaboekje, gedenkboek, plattegrond, aantekeningen en typoscript. 1985-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- Boekje 'Pastoor Bastiaansen, een begrip in Sint Willebrord 1895-1944' door Herman Dirven, 1994
506:537
Sittard - H. Gemma Galgani.
KopieŽn, knipsel, foto's, zichtmapje met medaille, boekjes, geografische kaart, devotieprentje, ansichtkaarten en vragenlijst. 1956-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Bidden met Gemma' door P. Hilarion, 1956

Bevat boekjes, knipsels, devotieprentjes, ansichtkaarten, een brochure en een tijdschrift afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:538
Sittard - O.L. Vrouw van het H. Hart.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, brochures, ansichtkaart, boekjes, boeken, programmaboekje, tijdschriften, medaille, rozenkrans, devotieprentjes, geografische kaarten, vragenlijsten, aantekeningen, en typoscripten. 1902-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1999, 2003 en 2006
- Boekje ' Onze Lieve Vrouw van het H. Hart', 1904
- Boekje 'De vriend van het H. Hart van Jezus', 1902
- Boekje 'O.L. Vrouw van het H. Hart' door T. Aerts, 1999
- 'Het blauwe boekje' jaargang 122, nr. 4 (1997), jaargang 123, nr. 4 (1998), jaangang 124, nr. 6 (1999), jaargang 126, nr. 4 (2001) en jaargang 128, nr. 3 (2003)

Bevat knipsels, devotieprentjes en een foto afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch .nr. 266)
506:539
Sittard - Louis Tijssen.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, tijdschrift, devotieprentjes, boekjes, aantekeningen en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
- 'De Sleutel' jaargang 21, nr. 21 (1993)
- Boekje 'Sittard, uit bronnen geput' door A.P.J. Jacobs, 1993
506:540
Sittard - Z. Maria-Teresa Tauscher.
KopieŽn, knipsels, devotieprentjes, nieuwjaarsbrief, informatiebulletin, parochieblad, ansichtkaarten, boekje, brochure, aantekeningen en typoscript. 1998-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'De Brandende Lamp' jaargang 27, nr. 105 (2006)
- Boekje 'Moeder Maria Teresa; en haar tehuizen voor thuislozen' door P. Penning en S.J. de Vries, z.j.

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:541
Sittard - Bernardus van Clairvaux.
Foto, kopieŽn en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
506:542
Sittard - H. Rosa van Lima.
KopieŽn, knipsels, foto's, dia, correspondentie, boekjes, parochieblad, devotieprentjes, geografische kaarten, brochure, ansichtaarten, aanplakbiljet en typoscript. 1975-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998 en 2014
- Boekje 'Sittard en Sint Rosa een levende traditie' door Th.M. Oberdorf, 2000
- Boekje 'Rosa Mystica', 1975
506:543
Sittard - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto, correspondentie, devotieprentjes, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1996-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:544
Sloten - H. Pancratius.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1997-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007
506:545
Sluipwijk - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:546
Smakt - H. Jozef.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, correspondentie, cassettebandje, boek, boekjes, tijdschrift, ansichtkaarten, noveenboekjes, programmablad, devotieprentjes, geografische kaart, medailles, aantekeningen en typoscript. 1946-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1999 en 2011
- Cassettebandje 'Het bedevaartseizoen' door de NPS, Radio Programma, 2 april 1997
- Boek 'Op weg met St. Jozef; 300 jaar Jozefverering in Smakt', 1994
- 'Vriendenkring H. Jozef' jaargang 32, nr. 1 (2008)
- Boekje 'Oefeningen ter eere van den Heiligen Joseph', 1946

Bevat kopieŽn, knipsels, ansichtkaarten en devotieprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:547
Sneek - Heilig Kruis.
Geografische kaart, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:548
Solwerd - Heilig Sacrament.
Foto's, kopieŽn, knipsel, correspondentie, geografische kaarten en typoscript. 1997-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2008
506:549
Son - H. Cornelius.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, medailles, geografische kaarten, vragenlijsten en typoscript. 1993-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007
506:550
Spoordonk - H. Bernadette Soubirous.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, medaille, boekje, parochiegids en typoscript. 1994-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007
506:551
Sprundel - Wonderkruis + Heilig Kruis.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, vragenlijst en typoscripten. 1993-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998 en 2001
506:552
Sprundel - O.L. Vrouw van Fatima.
KopieŽn, foto, knipsel, geografische kaart, boekje en typoscript. 1985-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Sprundels Bos, Fatimapark', 1985
506:553
Standdaarbuiten - Heilig Sacrament.
Typoscript. 1998, 1 map.
506:554
Staveren - Heilig Bloed.
Typoscripten. z.j. 1 map.
506:555
Staveren - H. Odulphus.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:556
Staveren - O.L. Vrouw.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:557
Steenbergen - H. Ontcommer.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995

Bevat foto's en knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:558
Steensel - Lucia.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, devotieprentjes, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:559
Stein - Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, aantekeningen en typoscript. 1998-1999 en z.j. 1 map.
506:560
Stein - Heilig Kruis.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten, diskette, brochure en aantekeningen. 1995-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 1999

Bevat knipsels en een devotieprentje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:561
Stein - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, knipsel, boekje, devotieprentje, vragenlijst en typoscript. 1985-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Maria in de Nood te Stein' door A.J. Munsters, 1985
506:562
Stevenweert - H. Rochus.
KopieŽn, foto's, correspondentie, geografische kaarten, aantekeningen en typoscript. 1997-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:563
Steyl - Z. Helena Stollenwerk.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, correspondentie, brochures, ansichtkaarten, devotieprentje en typoscript. 1995-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:564
Steyl - H. Rochus.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:565
Steyl - H. Arnold Janssen.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, correspondentie, brochures, boekjes (veelal Duitstalig), tijdschrift, medaille, ansichtkaarten, devotieprentjes, aantekeningen en typoscript. 1975-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- Boekje 'Het begon aan de Maas' door de Missionarissen van Steyl, 1992
- 'Rkkerk.nl' jaargang 1, nr. 11 (2003)

Bevat knipsels, kopieŽn, devotieprentjes, ansichtkaarten, boekjes en een brochure afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:566
Stiphout - Heilig Sacrament.
KopieŽn en typoscripten. 1995 en z.j. 1 map.
506:567
Stramproy - H. Apollonia.
Foto's, kopieŽn en correspondentie. 1998-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:568
Straten - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, boekje en typoscripten. 1992-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Sint Antoniuskapel' door C. Klomp, 1992
506:569
Stuivezand - H. Blasius.
KopieŽn, vragenlijsten en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:570
Susteren - H. Apollonia.
Foto's, kopieŽn, dia's, correspondentie, jaarboek, aantekeningen en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
- 'Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold', 1997
506:571
Susteren - H. Amelberga en andere 'Susterense' heiligen.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, boekjes, bedevaartboekjes, brochures, videoband, afbeelding, kalender, devotieprentje, geografische kaart, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1886-2014 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en z.j.
- Kalender 1976
- Boekje 'De kerk van Susteren; Karolingische familieabdij adellijk vrouwenstift parochie' door Drs. W. Sangers en A.H. Simons, 1958
- Bedevaartsboekje 'Susteren en zijne Heiligen; handboekje ten dienste der pelgrims' door H. van der Marck, 1886
- Boekje 'Uit de schatkamer van de oude abdijkerk van Susteren' door N. Roozen, 1960
- Videoband 'Geloven in gebouwen' Omroep Limburg, 18 oktober 1998
506:572
Swartbroek - HH. Drie Gezusters.
KopieŽn, foto's, boekje, geografische kaarten en typoscript. 1997-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Levensschets der H.H. Maagden Bertilia, Eutropia en Genoveva geŽerd onder den naam van De Drie Gezusters in de Nieuwe Kapel te Swartbroek (bij Weert)' door J. Hougaerts, z.j.
506:573
Swartbroek - H. Cornelius.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaarten, medaille en typoscript. 1997-2005 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2005
506:574
Sweikhuizen - H. Odilia van Keulen en H. Odilia van de Elzas.
KopieŽn, knipsels, foto's, ansichtkaarten, medialle, brochures, vragenlijst en typoscripten. 1993-2002 en z.j. 1 map.
506:575
Swolgen - H. Hubertus.
Foto, kopieŽn, correspondentie en typoscript. 1998-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:576
Terheijden - H. Antonius Abt.
KopieŽn, knipsel, foto's, vragenlijst en typoscript. 1993-2000 en z.j. 1 map.
506:577
Terhole - H. Gerardus Majella.
Foto's, kopieŽn, knipsel, geografische kaart, devotieprentje, brochure en typoscript. 1995-1996 en z.j. 1 map.
506:578
Teteringen - H. Willibrord.
Foto, kopieŽn, vragenlijst en typoscripten. 1993-1996 en z.j. 1 map.
506:579
Tholen - Heilig Kruis.
KopieŽn, geografische kaart en typoscripten. z.j. 1 map.
506:580
Thorn - Marthe Robin.
Foto's, kopieŽn, knipsels, boek, programmaboekjes, brochures, gebedenboekje, devotieprentjes, ansichtkaart, liedboekje (kopie), aantekeningen 1999-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Marthe Robin; Het Kruis en de Vreugde' door R. Peyret, z.j.

Bevat knipsels, devotieprentjes en boekjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:581
Thorn - O.L. Vrouw onder de Linden.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, boek, boekje, brochures, ansichtkaarten, geografische kaarten, devotieprentjes, afbeelding, vragenlijst en aantekeningen. 1979-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995-1996, 1998 en 2005
- Boek 'Thorn; het witte stadje' door W. Sangers en R. Janssen, 1982
- Boekje 'Gids voor de kapel van O.L. Vrouw onder de Linden te Thorn' door P.Dr. J.H.A. Engelbregt, 1979

Bevat een devotieprentje en boekje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:582
Thorn - H. Blasius.
KopieŽn, knipsel, foto, correspondentie en aantekeningen. 1970-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:583
Tiel - H. Walburg.
Foto's, kopieŽn en geografische kaart. 1997 en z.j. 1 map.
506:584
Tienray - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, knipsels, foto's, dia, correspondentie, ansichtkaarten, devotieprentjes, geografische kaart, jubileumboekje en typoscripten. 1998-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:585
Tienray - O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, ansichtkaarten, devotieprentjes, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1996-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995-1996
506:586
Tilburg - O.L. Vrouw Hasseltse kapel.
Foto's, kopieŽn, knipsels, dia, brochure, gebedenboekje, devotieprentje, vragenlijst en typoscript. 1993-2004 en z.j. 1 map.
506:587
Tilburg - Frater Andreas.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, brochures, ansichtkaarten, boek, boekje, tijdschrift, devotieprentjes, afbeelding, medaille, vragenlijsten en typoscripten. 1968-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007 en z.j.
- Boek 'Herinneringen aan frater Andreas' door C. van Leeuwen, 2007
- Boek 'Frater Andreas van den Boer' door Dr. M. van Delft, z.j.
- 'Ontmoetingen; Frater Andreas', nr. 27 (1968)
- 'Andreasberichten' 1993-2006
506:588
Tilburg - Z. Petrus Donders.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, correspondentie, devotieprentjes, briefkaarten, medaille, aanplakbiljet, ansichtkaarten, brochures, gids, boekjes, tijdschrift, geografische kaarten en typoscript. 1945-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996, 1998 en z.j.
- Boekje 'Nieuw Pauselijk Decreet over Pertrus Donders' door Pater M. van Grinsven, 1945
- Twintig boekjes geschreven door Pater M. van Grinsven over Petrus Donders (geschriften, getuigenissen, lessen, brieven etc.), 1945-1949
- 'Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur' jaargang 20, nr. 1 (2002)
- Boekje 'Peerke Donders' door J. Verhees, 1984

Bevat knipsels, kopieŽn, ansichtkaarten en een boekje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:589
Tilburg - Pater Pio.
Foto's, negatieven, kopieŽn, boekje, tijdschrit, programmaboekje, vragenlijst en typoscript. 1978-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Een rode roos in het bruin' door Pater S. van Asseldonk, 1978
- 'Met kap en koord' nr. 1 (1995)
506:590
Tilligte - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, boek, programmaboekjes, aantekeningen en typoscript. 1998-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007-2008 en z.j.
- Boek 'Mariakapellen en Landkruisen in Twente', 2007
506:591
Trimunt - Put met geneeskrachtig water.
KopieŽn, foto's, correspondentie, geografische kaarten en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:592
Uden - Wonderkruis.
Foto, kopieŽn en devotieprentjes. z.j. 1 map.
506:593
Uden - H. Odilia.
KopieŽn en correspondentie. z.j. 1 map.
506:594
Uden - O.L. Vrouw ter Linden.
KopieŽn, knipsels, foto's, dia's, correspondentie, deovtieprentjes, ansichtkaarten, afbeelding, vragenlijsten en typoscript. 1988-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2007

Bevat knipsels, devotieprentjes en een afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:595
Ulicoten - H. Bernardus van Clairvaux.
KopieŽn, knipsels, foto's, ansichtkaarten, devotieprentjes, programmaboekjes, aanplakbiljet, parochieblad, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
506:596
Urmond - H. Antonius van Padua.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, devotieprentjes, medaille, aantekeningen en typoscript. 1999-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2008
506:597
Urmond - H. Leonardus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, devotieprentjes en typoscripten. 1996-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 1998
506:598
Utrecht - Bernoldus.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1995-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 1997
506:599
Utrecht - H. Maarten.
KopieŽn, foto's, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1996-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997 en 2003

Bevat foto's, knipsels, ansichtkaarten en een brochure afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:600
Utrecht - H. Muchutus.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:601
Utrecht - O.L. Vrouw in de Crocht.
KopieŽn, foto, negatief, correspondentie en typoscript. z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie z.j.
506:602
Utrecht - O.L. Vrouw ter Nood Gods.
Foto, kopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:603
Utrecht - Heilig Kruis.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en typoscripten. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:604
Vaals - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, dia en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
506:605
Valkenburg - Heilig Kruis.
KopieŽn, foto, geografische kaart, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:606
Valkenburg - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, correspondentie, boeken, videoband, geografische kaarten, devotieprentje, brochures, visitekaartjes en aantekeningen. 1993-2009 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003, 2005 en 2009
- Boek 'Genezend medium Jomanda schakel tussen hemel en aarde' door J. Onderwater, 1993
- Boek 'Jomanda's wonderbaarlijke genezingen', 1999
- Boek 'Jomanda, heks of heilige?' door Dr. P. Schelling, 1995
- Videoband 'Genezend medium Jomanda schakel tussen hemel en aarde; Telehealing' - Stichting leven in nieuwe energie, z.j.
506:607
Valkenswaard - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsel, correspondentie, videoband, bidprentjes, ansichtkaarten, gebedenboekje, brochures, tijdschrift, boekje en typoscript. 1999-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
- 'Moeder voor het Leven', jaargang 1 nr. 4 (2000)
- Videoband 'Agatha-verschijningen Valkenswaard', mei 2003
- Boekje 'Getuigenis van een zieneres', z.j. (in drievoud)
506:608
Velden - H. Andreas.
Foto's, kopieŽn, dia's, correspondentie, tijdschrift, brochure, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1970-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1998
- 'AMC Magazine', jaargang 5, nr. 9 (1996)
506:609
Velp - O.L. Vrouw van Velp.
Foto's, kopieŽn, ansichtkaarten en typoscript. 1996-1998 en z.j. 1 map.
506:610
Velp - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, gebedenboekje, ansichtkaarten en typoscript. 1996-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:611
Velsen - H. Engelmundus.
Foto's, kopieŽn, knipsel, correspondentie, geografische kaart, vragenlijsten en typoscript. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:612
Venlo - H. Giovanni Bosco.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, medaille, devotieprentje en typoscript. 2002-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2002
506:613
Venlo - Bedrukte O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en typoscript. 1996-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:614
Venlo - Henri Belletable.
Foto's, kopieŽn, dia's, brochure, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:615
Veur - H. Agatha.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, tijdschrift, aantekeningen en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997
- 'AMC Magazine' jaargang 5, nr. 2 (1997)
506:616
Vierlingsbeek - H. Lucia.
KopieŽn, correspondentie en typoscripten. 1996-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 1998
506:617
Vinkeveen - O.L. Vrouw van Lourdes.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, parochieblad, boek, ansichtkaarten en aantekeningen. 1983-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- Boek 'H. Hartkerk Vinkeveen 1883-1983' door drs. J.M.A. van Cauteren, drs. H.M. Kunneman en P. van Zwieten, 1983
- 'Parochieblad Vinkeveen en Waverveen' jaargang 41 nr. 4 (1998)
506:618
Vlaardingen - Heilig Kruis.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:619
Vlierden - O.L. Vrouw.
KopieŽn, correspondentie, vragenlijsten en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:620
Vlijmen - H. Donatus.
Foto's, kopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:621
Vlissingen - O.L. Vrouw op 't Stokske.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:622
Vlodrop - H. Antonius Abt.
Foto's en kopieŽn. z.j. 1 map.
506:623
Volendam - O.L. Vrouw van het Water.
KopieŽn, foto's, knipsels, dia's, correspondentie, boek, boekjes, cassettebandje, brochures, geografische kaart, devotieprentjes, rozenkrans, aantekeningen en typoscript. 1994-2004 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1994, 2004 en z.j.
- Boek 'Hemelse Boodschappen' door H. Kok, 2004
- Cassettebandje 'Hille Kok, Pater P. Klos, Boelens Park - Volendam' Uitzending KRO (7 mei 1995)
- Boekjes 'Door-Gods-Geest Geschreven' door H. Kok, z.j.
506:624
Voorschoten - H. Nicolaas.
KopieŽn, geografische kaarten en typoscript. z.j. 1 map.
506:625
Vorstenbosch - H. Cunera.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, vouwblad, devotieprentje, vragenlijsten en typoscript. 1993-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2014
506:626
Vortum-Mullem - H. Cornelius.
KopieŽn, foto's, correspondentie, devotieprentjes, vragenlijst en typoscripten. 1993-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:627
Vragender - H. Donatus.
Foto's, negatieven, kopieŽn, geografische kaart, medaille, vragenlijst en typoscript. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:628
Vught - H. Machutus.
Foto, kopieŽn, correspondentie, diskette, boeken en typoscripten. 1984-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998 en 2004
- Diskette met afbeeldingen
- Boek '100 jaar St. Petruskerk Vught' door J. Wouters, 1984
- Boek 'Vught zich op vroeger', 1997
506:629
Waalre - H. Ontcommer.
Foto's, knipsels en kopieŽn. 1989-1995 en z.j. 1 map.
506:630
Waalwijk - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, knipsel, correspondentie, dia's, aantekeningen en typoscript. 1989-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007
506:631
Waddinxveen - O.L. Vrouw van Waddinxveen.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, devotieprentjes, vragenlijst en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997

Bevat een devotieprentje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:632
Wageningen (westberg) - Heilig Kruis.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 2003
506:633
Wahlwiller - H. Quirinus.
KopieŽn, knipsels, foto, correspondentie en devotieprentje. 1996-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2013
506:634
Wanroij - H. Cornelius.
KopieŽn, foto's, aantekeningen en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:635
Wanssum - H. Leonardus.
Foto's, kopieŽn, boek, aantekeningen en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Wanssum' door W. van Mulken, z.j.
506:636
Warfhuizen - O.L. Vrouwe van de Besloten Tuin.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, devotieprentjes, vaantje, aantekeningen en typoscript. 2008-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2008 en 2013
506:637
Wasberg - H. Gerardus Majella.
Kopie. z.j. 1 map.
506:638
Waspik-Boven - H. Theresia van Lisieux.
Foto's, kopieŽn, devotieprentje, vragenlijsten en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
506:639
Weebosch - H. Gerardus Majella.
KopieŽn, knipsels, foto's (inclusief twee fotoalbums), correspondentie, boekje, tijdschriften, noveenboekje, devotieprentjes, programmaboekjes, vlag (papier), ansichtkaarten, vragenlijst en typoscript. 1993-2003 en z.j. 3 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boekje 'St. Gerardus Majella in de Weebosch', 1997
- 'Sint Gerardus Klok' jaarang 73, nr. 12 (1996)
- 'Bisdomblad; officieel nieuws- en informatieblad van het bisdom 's-Hertogenbosch' jaargang 75, nr. 42 (1997)
506:640
Weert - O.L. Vrouw van Weert.
KopieŽn, knipsel, foto's, devotieprentjes, brochures, programmaboekjes, vragenlijst en aantekeningen. 1993-2014 en z.j. 1 map.
506:641
Weert - HH. Hieronymus en Antonius van Weert.
KopieŽn, foto, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1999-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:642
Weert - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, correspondentie, tijdschrift, geografische kaart en typoscripten. 1997-2005 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'Nummer 1' jaargang 21, nr. 213 (2005)
506:643
Weert - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, vragenlijst ne typoscripten. 1993-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2008-2009
506:644
Weiteveen - Heilig Sacrament.
Knipsels, kopieŽn, foto's, geografische kaart en typoscript. 1999-2010 en z.j. 1 map.
506:645
Welberg - O.L. Vrouw van Welberg.
KopieŽn. z.j. 1 map.

Bevat een knipsel en typoscript afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:646
Welten - H. Antonius Abt.
Foto's, kopieŽn, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
506:647
Welten - H. Marcoen.
Foto's, kopieŽn, knipsel, correspondentie en aantekeningen. 1996-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001
506:648
Wernhout - O.L. Vrouw van de Altijddurende Bijstand.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:649
Westblokker - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:650
Westerbeek - H. Gerardus Majella.
KopieŽn, foto's, correspondentie, geografische kaart, medialles, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:651
Westerhoven - H. Valentinus.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:652
Westkapelle - H. Willibrord.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, ansichtkaarten en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
506:653
West-Souburg - H. Adriaan.
Foto's, geografische kaart en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:654
Wilsveen - O.L. Vrouw van Wilsveen.
KopieŽn, foto's, correspondentie, boekje, geografische kaart en vragenlijsten. 1993-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997
506:655
Wijbosch - H. Antonius Abt.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:656
Wijchen - H. Donatus.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:657
Wijhe - Heilige Boom.
KopieŽn, geografische kaarten en typoscript. z.j. 1 map.
506:658
Wijck - Heilig Kruis (De Zwarte Christus).
Foto's, kopieŽn, knipsel, parochieblad, afbeeldingen, aanplakbiljet, katoenen lint, boek, boekjes, brochures, medailles, devotieprentjes, en typoscript. 1884-1999 en z.j. 3 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- 'Wieker kontakt' jaargang 37, nr. 17 (1996) en jaargang 39, nr. 16 (1998)
- Boek 'De Sint Martinus Kerk van Wyck' door Th. J. van Rensch, 1983
- Boekje 'Het Zwarte Christusbeeld in de Sint Maartenskerk te Wijk-Maastricht', 1959
- Boekje 'Histoire du Crucifix Miraculeux ŗ Wyck-Maestricht', 1904
- Boekje 'Le Crucifix Miraculeux ou Le Christ Noir de Wyck' door L.J. Kerpen, 1884
506:659
Wijk - H. Egidius.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:660
Wittem - H. Gerardus Maria Majella.
KopieŽn, knipsels, foto's, dia's, correspondentie, ansichtkaarten, devotieprentjes, diskette, boekje, pelgrimsboekjes, brochures, tijdschrift, programmaboekjes, afbeeldingen, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1982-2005 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1999 en 2003
- 'Sint Gerardus klok' jaargang 59, nr. 10/11 (1982), jaargang 63, nrs. 1 t/m 12 (1986) en jaargang 72, nrs. 5, 10 en 11 (1995)
- Boekje '150 jaar redemptoristen in Wittem' door L. Pierey, 1990
- Diskette 'Scan Wittem 1 t/m 11'
506:661
Wittem - O.L. Vrouw van de Altijddurende Bijstand.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en boekje. 1986-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Maria Moeder van de Altijddurende Bijstand; Overwegingen en Gebeden', 1986
506:662
Wittem - H. Antonius van Padua.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en typoscript. 1995-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:663
Wittem - O.L. Vrouw van Wittem.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:664
Wittem - Maria van Smarten.
Foto en kopie. 1995 en z.j. 1 map.
506:665
Woensdrecht - H. Blasius.
Foto's, kopieŽn, devotieprentjes, programmaboekje, parochieblad en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Parachie Varia' nr. 3 (1998)
506:666
Woensdrecht - H. Wivina.
Foto, kopieŽn, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:667
Wormer - H. Odolphus.
KopieŽn, correspondentie, geografische kaarten en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:668
Woudrichem - Heilig Bloed.
KopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2006
506:669
Wouw - H. Apollonia.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en ansichtkaart. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:670
Wouw - H. Leonardus.
Foto's, kopieŽn, knipsel en typoscript. 1996-2011 en z.j. 1 map.
506:671
Wouwse Plantage - H. Nicolaas van Tolentijn.
KopieŽn en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
506:672
Ypecolsga - Heilig Sacrament.
Geografische kaart, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:673
Ijsselmonde - O.L. Vrouw van Ijsselmonde.
Foto's, negatieven, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, parochieblad, vragenlijsten en typoscripten. 1989-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'Kruisklok' (1989/1990)
506:674
Ijsselstein - O.L. Vrouw van Eiteren.
Foto's, dia's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, boek, boekjes, devotieprentjes, ansichtkaart, medailles, geografische kaart, vragenlijsten en typoscript. 1984-2007
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1984, 1997 en 2007
- Boekje 'Het miraculeuse beeldje van Onze Lieve Vrouw van Eiteren' door Pastoor L.J. van der Heijden, 1986
- Boek 'Eyteren bij Ijsselstein' door M. Vergouw en P. Siccama, 1993

Bevat een brochure afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:675
Zeeland - H. Cornelius.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, vragenlijst en typoscript. 1993-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2004
506:676
Zegge - O.L. Vrouw 'van de Zeg'.
Foto's, dia's kopieŽn, knipsels, correspondentie, boek, ansichtkaarten, devotieprentje, programmaboekje, geografische kaart, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1983-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boek 'Het Maria oord Zegge', 1983
506:677
Zeilberg - H. Cornelius.
Foto's, kopieŽn, correspondentie en typoscript. 1998-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2014
506:678
Zenderen - H. Albertus van Trapani.
KopieŽn, knispels, foto's, negatieven, geografische kaart, boekje, ansichtkaart, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1952-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Rituale Carmelitarum', 1952
506:679
Zennewijnen - O.L. Vrouw.
Foto's, kopieŽn, correspondentie, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1995-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:680
Zevenbergen - O.L. Vrouw.
Kopie. z.j. 1 map.
506:681
Zevenhoven - O.L. Vrouw van Lourdes.
Foto's, kopieŽn, geografische kaart, brochures, vragenlijst en typoscripten. 1996-1997 en z.j. 1 map.
506:682
Zuiddorpe - O.L. Vrouw van Lourdes.
Foto's, knipsels, kopieŽn, geografische kaarten, aantekeningen en typoscripten. 1994-1998 en z.j. 1 map.
506:683
Zutphen - H. Walburg.
KopieŽn, foto's, correspondentie, geografische kaart en vragenlijst. 1998-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-2003
506:684
Zwolle - H. Antonius Abt.
Geografische kaart en typoscript. z.j. 1 map.
506:685
Zwolle - Thomas ŗ Kempis.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, dia, diskette, DVD, tijdschrift, geografische kaart, programmaboekjes, jaarverslagen en typoscripten. 1997-2013 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2006
- Jaarverslagen Stichting Thomas ŗ Kempis (1991, 1993, 1995 en 1997)
- Typoscript en diskette van het dagboek van Els Vos (oktober 2004-december 2005)
- DVD 'Laatste viering', 20 november 2005
- 'Zwols Historisch Tijdschrift' jaargang 23, nr. 1 (2006)
506:686
Addenda.
Bevat stukken die, na aanpassingen in de BiN-databank, nog dienen te worden toegevoegd aan de dossiers. 2 mappen.
506:687
Aalburg - O.L. Vrouw.
KopieŽn en correspondentie. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:688
Aardenburg - Heilig Bloed.
Kopie. z.j. 1 map.
506:689
Aarle-Rixel - H. Rochus.
Kopie en typoscript. z.j. 1 map.
506:690
Achttienhoven - H. Maarten.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:691
Alferden - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:692
Alkmaar - H. Gummarus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:693
Amsterdam - St. Jacobskapel.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:694
Amsterdam - H. Catharina.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:695
Amsterdam - H. Olof.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:696
Amsterdam - H. Nicolaas.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:697
Amsterdam - Barbarakerkhof.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:698
Amsterdam - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:699
Amsterdam - O.L. Vrouw ter Staats.
KopieŽn, knipsels, foto, boek, aantekeningen en typoscript. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'The making of a Madonna (de Amserdamse Mariaverschijning) door J. Mets, z.j.
506:700
Angeren - H. Laurentius.
Kopie, correspondentie en aantekeningen. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:701
Arensgenhout - Onbekend.
Kopie. z.j. 1 map.
506:702
Arnhem - O.L. Vrouw.
KopieŽn, brochure, ansichtkaarten en typoscripten. z.j. 1 map.
506:703
Arnhem - Heilig Kruis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:704
Asselt - Sacramentsprocessie.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:705
Axel - O.L. Vrouw ter Hage.
KopieŽn, foto's, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:706
Ayen - H. Antonius.
KopieŽn, foto's, correspondentie, boekje, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
- Boekje 'Ayen en haar St. Tunneskapel' door F. van Aerssen, 1994
506:707
Baambrugge - Onbekend.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:708
Baardwijk - H. Salvator.
Kopie en typoscript. z.j. 1 map.
506:709
Baardwijk - H. Ontcommer.
Typoscripten. z.j. 1 map.
506:710
Baarle - O.L. Vrouw van Loreto.
KopieŽn en knipsels. 1998 en z.j. 1 map.
506:711
Baarn - H. Anna.
Kopie en typoscript. z.j. 1 map.
506:712
Baexem - Eberschweiler.
KopieŽn en correspondentie. z.j. 1 map.
506:713
Baexem - St. Jan.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:714
Balgoy - H. Antonius Abt.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:715
Batenburg - H. Victor.
KopieŽn, knipsel, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1999-2002 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:716
Beek - O.L. Vrouw.
Kopie. z.j. 1 map.
506:717
Beek en Donk - Eust. van Lieshout.
KopieŽn, knipsels en correspondentie. 1988-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
506:718
Beers - O.L. Vrouw van Hiersenhof.
KopieŽn, geografische kaart en typoscripten. z.j. 1 map.
506:719
Beesel - H. Joris.
KopieŽn en knipsel. 1995 en z.j. 1 map.
506:720
Beesel - H. Getrudis.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:721
Bemmel - O.L. Vrouw Kapel het Heuveltje.
KopieŽn, schets, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:722
Bergeijk - O.L. Vrouw van de Kempen.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:723
Bergeijk - O.L. Vrouw op 't Loo.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:724
Bergeijk - O.L. Vrouw van Brabant.
KopieŽn, knipsel en correspondentie. 2006-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007
506:725
Bergeijk - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:726
Berkel - H. Donatus.
KopieŽn en foto. z.j. 1 map.
506:727
Bergen op Zoom - H. Rochus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:728
Bergen op Zoom - Heilig Kruis.
KopieŽn en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
506:729
Bergen op Zoom - O.L. Vrouw Staakskerk.
Kopie en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
506:730
Berne - Onbekend.
KopieŽn en correspondentie. 1998 en z.j. 1 map.
506:731
Berndijk - Mart. van Gorcum.
KopieŽn, foto, videoband en typoscripten. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Videoband '100 jaar Berndijk', 1995
506:732
Best - O.L. Vrouw kapel buurtschap de Vleut.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:733
Beverwijk - O.L. Vrouw.
KopieŽn, geografische kaart, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:734
Bingelrade - Mientje a Campo.
KopieŽn, knipsel en vragenlijst. 1988-1993 en z.j. 1 map.
506:735
Bingelrade - Apollonia.
KopieŽn, foto's en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
506:736
Bingelrade - O.L. Vrouw van Lourdes.
Kopie. z.j. 1 map.
506:737
Blerick - H. Willibrord.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:738
Blerick - H. Lambertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:739
Blitterswijck - H. Andreas.
Correspondentie. 1998. 1 map.
506:740
Boekelo - H. Mercellinus.
KopieŽn, geografische kaart en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:741
Bron - H. Maarten.
KopieŽn, knipsel, foto, typoscripten. 2005 en z.j. 1 map.
506:742
Born - H. Hubertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:743
Borne - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, boek, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1988-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Honderd Jaar Stephanus Parochie Borne', 1988
506:744
Bosscherveld - H. Hubertus.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:745
Boven Leeuwen - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:746
Boxmeer - H. Hart.
KopieŽn en correspondentie. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 1997-1998
506:747
Boxmeer - Femia Koning.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:748
Boxmeer - O.L. Vrouw ter Peer.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:749
Boxtel - H. Anna.
KopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2004
506:750
Breda - H. Rochus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:751
Breda - H. Salvator.
Kopie. z.j. 1 map.
506:752
Breda - O.L. Vrouw van de Altijddurende Bijstand.
KopieŽn, foto's, vragenlijst en typoscript. 1993-1996 en z.j. 1 map.
506:753
Breda - O.L. Vrouw van Chestochowa.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:754
Breda - Walrickseik.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1994-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:755
Breukelen - H. Hungerus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:756
Brielle - O.L. Vrouw ten Br‚.
KopieŽn en correspondentie. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:757
Brunssum - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:758
Buggenum - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:759
Caberg - H. Blasius.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:760
Caberg - H. Christoffel.
Vragenlijst. 1993. 1 map.
506:761
Cadier en Keer - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:762
Chaam - O.L. Vrouw ter Sneeuw.
KopieŽn en knipsels. 2010 en z.j. 1 map.
506:763
Clinge - O.L. Vrouw ter Eecken.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:764
Coudewater - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:765
Culembirg - Heilig Graf.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:766
Culemborg - H. Emerentia.
KopieŽn, vragenlijst en aantekeningen. 1993 en z.j. 1 map.
506:767
Culemborg - H. Hubertus.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:768
Cuyk - St. Agatha.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:769
Delft - H. Barbara.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:770
Demen - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, correspondentie en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:771
De Mortel - Antonius Abt.
KopieŽn, foto's, knipsels, misboekjes, boekje, aantekeningen en typoscripten. 1981-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'D'aauw kerk in 't nieuw' door M.H.J. Pennings O. Praem, 1981
506:772
Den Hoorn - H. Cornelius.
KopieŽn correspondetie, brochure, boek, visitekaartjes en gebonden kopieŽn. 1999-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999 en 2003
- Boek 'Sint Cornelius' door O. Spinnewijn, 2003
506:773
Deurne - H. Rochus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:774
Deventer - Jean Vianney.
KopieŽn, vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:775
Deventer - Geert Grote.
KopieŽn, informatiebulletins en vragenlijst. 1991-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Informatiebulletin 'Rapiarium',nr. 14 (1991), nr. 16 (1992) en nr. 17 (1993)
506:776
Didam - H. Blasius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:777
Dieperveen - O.L. Vrouw.
Kopie en correspondentie. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:778
Diever - H. Sacrament.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:779
Doenrade - H. Barbara.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:780
Dokkum - O.L. Vrouw Sionsberg.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:781
Dordrecht - H. Catharina + H. Antonius + H. Adriaan.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:782
Duizel - H. Jan.
KopieŽn, knipsel, vragenlijst en typoscripten. 1993-1999 en z.j. 1 map.
506:783
Echt - H. Marcoen.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:784
Echt - H. Landricus.
KopieŽn, foto's en brochure. 1998-2005 en z.j. 1 map.
506:785
Echtenroy - H. Anna.
KopieŽn en aantekeningen. 1998 z.j. 1 map.
506:786
Eemnes - O.L. Vrouw van Zeven Smarten.
Kopie, vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:787
Eenigenburg - Onbekend.
Knipsel. 1998. 1 map.
506:788
Eersel - O.L. Vrouw.
KopieŽn en foto. z.j. 1 map.
506:789
Egmond-Binnen - H. Pancratius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:790
Egmond-Binnen - H. Jeroen.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:791
Eindhoven - H. Cunera.
KopieŽn, boekje en typoscript. 1988 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'De Vlokhovense kerk', 1988
506:792
Elsloo - H. Barbara.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:793
Elsloo - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, knipsel en typoscript. 1996-1998 en z.j. 1 map.
506:794
Empel - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's en parochiegids. z.j. 1 map.
506:795
Enkhuizen - H. Gummerus.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:796
Enschede - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:797
Epen - H. Genoveva.
Correspondentie. 1998. 1 map.
506:798
Erp - O.L. Vrouw.
Kopie, boekje, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje '150 jaar St. Servatiuskerk in Erp' door A. Willems, z.j.
506:799
Essen - O.L. Vrouw.
Correspondentie en typoscripten. 1996-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996en 2006
506:800
Eys - H. Agatha.
Kopie. z.j. 1 map.
506:801
Eys - H. Sacrament.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:802
Feldwerd - Hatebrand.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:803
Fellenoord - H. Rochus en O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto en dia's. 1998 en z.j. 1 map.
506:804
Gageldonk - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:805
Galder - H. Jacob.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:806
Geertruidenberg - H. Getrudis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:807
Geleen - H. Antonius Abt.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:808
Geleen - H. Barbara.
KopieŽn en uitnodiging. 1997 en z.j. 1 map.
506:809
Geleen - H. Blasius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:810
Geleen - O.L. Vrouw/H. Hubertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:811
Gemert - H. Quirinus.
Kopie. z.j. 1 map.
506:812
Gemert - H. Rochus.
Kopie. z.j. 1 map.
506:813
Gemert - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:814
Gemonde - H. Lambertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:815
Genhout - H. Hubertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:816
Gennep - H. Norbertus.
Knipsel en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:817
Gent - H. Machutus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:818
Geulle - O.L. Vrouw van Scherpenheuvel.
Kopie. z.j. 1 map.
506:819
Gilze - Petrus-banden.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:820
Gilze - O.L. Vrouw.
Kopie. z.j. 1 map.
506:821
Goirle - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:822
Gouda - H. Sacrament.
Typoscript. z.j. 1 map.
506:823
Gouda - H. Antonius.
Aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:824
Graauw - H. Catharina.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:825
's-Gravehagen - Gerardus Majella.
Kopie, correspondentie en vragenlijst. 1993-1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:826
Grathem - H. Agatha.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:827
Grave - H. Anna.
Typoscripten. z.j. 1 map.
506:828
Grave - H. Rochus.
Typoscripten. z.j. 1 map.
506:829
Grave - H. Antonius.
Typoscripten. z.j. 1 map.
506:830
Grave - O.L. Vrouw.
Typoscripten en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:831
Grave - H. Elisabeth.
Typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
506:832
Groeningen - H. Antonius Abt.
Knipsel. 1988. 1 map.
506:833
Groesbeek - H. Donatus.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:834
Groningen - H. Walbruga.
KopieŽn en correspondentie. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:835
Groningen - Heilig Kruis.
Kopie en correspondentie. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:836
Gronsveld - Marcus van Aviano.
KopieŽn, knipsels en aantekeningen. 1996-2000 en z.j. 1 map.
506:837
Gulpen - H. Hubertus.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:838
Haaren - Mgr. Zwijsen.
Vragenlijst en aantekeningen. 1993 en z.j. 1 map.
506:839
Haren - H. Cornelius.
Kopie. z.j. 1 map.
506:840
Haarlem - O.L. Vrouw Langebrug.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:841
Haarlem - Bavo.
KopieŽn, knipsels en typoscript. 1997-1998 en z.j. 1 map.
506:842
Haarsteeg - H. Donatus.
KopieŽn, foto's en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
506:843
Hagenstein - Heilig Kruis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:844
Hardenberg - O.L. Vrouw.
Kopie. z.j. 1 map.
506:845
Heel - O.L. Vrouw.
KopieŽn, correspondentie, foto's, aantekeningen en typoscript. 1997-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:846
Heerle - H. Gertrudis.
KopieŽn, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:847
Heerlen - H. Pancratius.
KopieŽn, correspondentie, vragenlijst en aantekeningen. 1993-1996 z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1994 en 1996
506:848
Heerlen - Bedevaart voor de kerk.
Devotieprentjes, brochures en boek. 1989 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Wallfahrt fŁr die Kirche', 1989
506:849
Heeswijk - H. Antonius Abt.
Typoscript. z.j. 1 map.
506:850
Heeze - O.L. Vrouw.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:851
H. Heilig Land Stichting.
KopieŽn, knipsels, ansichtkaarten en vragenlijst. 1993-2011 en z.j. 1 map.
506:852
Heinkenszand - H. Antonius Abt.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:853
Heksenberg - H. Gerardus Majella.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:854
Hellendoorn - Mirakel.
KopieŽn, correspondentie, CD-ROM, geografische kaart en typoscript . 1996-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2007-2008
- CD-ROM 'Mirakel van Hellendoorn; 17e eeuws pamflet'
506:855
Helmond - H. Salvator.
Kopie en correspondentie. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:856
Hemelum - O.L. Vrouw de Friesche Liefvrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:857
Herkenbosch - H. Hubertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:858
Hernen - H. Donatus.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:859
Herpen - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:860
's-Hertogenbosch - Gerardus Majella.
Foto's en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
506:861
's-Hertogenbosch - O.L. Vrouw Rozenkrans.
Correspondentie en typoscript. 2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
506:862
's-Hertogenbosch - O.L. Vrouw van de Altijddurende Bijstand.
KopieŽn, aantekeningen en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
506:863
's-Hertogenbosch - H. Quirinus.
Correspondentie en typoscripten. 2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
506:864
's-Hertogenbosch - O.L. Vrouw Bethania.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:865
's-Hertogenbosch - O.L. Vrouw.
Kopie en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:866
's-Hertogenbosch - H. Theresia van Lisieux.
Correspondentie en typoscript. 2001-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001 en 2003
506:867
's-Hertogenbosch - H. Leonardus.
KopieŽn en boek. 1872 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'De H. Leoardus van Vechel, zijn leven en marteldood' door A. van de Laar, 1872
506:868
Herten - H. Anna.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:869
Heukelom - H. Antonius.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:870
Heusden - H. Hubertus.
Kopie en correspondentie. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:871
Heusden - O.L. Vrouw.
KopieŽn en correspondentie. 2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2008
506:872
Heusden - H. Lucia.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:873
Heusden - Antonius van Padua.
Kopie en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:874
Heythuysen - Maria Magdalena.
KopieŽn, foto's, vragenlijst en typoscript. 1993-1999 en z.j. 1 map.
506:875
Heythuysen - H. Antonius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:876
Hilvarenbeek - H. Adrianus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:877
Hilvarenbeek - H. Hart.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:878
Hoensbroek - A. Feron.
KopieŽn en correspondentie. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:879
Holthees - H. Jacobus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:880
Hoofdplaat - H. Eligius.
KopieŽn, correspondentie en typoscripten. 2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001
506:881
Hoogwoud - O.L. Vrouw.
KopieŽn, geografische kaart, vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:882
Horst - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:883
Horst - H. Wilgefortis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:884
Horst - H. Lucia & Job.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:885
Houthem - H. Maarten.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:886
Huijbergen - H. Rochus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:887
Huisseling - H. Lambertus.
Kopie en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:888
Hulsel - H. Willibrord.
KopieŽn en foto's. 1998 en z.j. 1 map.
506:889
Hunsel - H. Cornelius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:890
Hushoven - H. Donatus.
KopieŽn, correspondentie en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:891
Itteren - O.L. Vrouw Pasestraat.
Kopie. z.j. 1 map.
506:892
Haalheide - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:893
Kasteren - H. Antonius Abt.
KopieŽn, knipsel, bidprentjes, vragenlijst en typoscript. 1988-1997 en z.j. 1 map.
506:894
Kerensheide - H. Jozef.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:895
Kerkrade - O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille.
Kopie, correspondentie en vragenlijst. 1993-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:896
Knegsel - Mirakelkuil.
Kopie, foto's en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:897
Knegsel - Monulphus.
Kopie. z.j. 1 map.
506:898
Kolmond - H. Cornelius.
Kopie. z.j. 1 map.
506:899
Koningsbosch - Onbekend.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:900
Krawinkel - H. Rochus.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:901
Krawinkel - H. Job.
KopieŽn, foto's en typoscripten. 1997-1998 en z.j. 1 map.
506:902
Krawinkel - H. Jan.
KopieŽn, diskette en typoscript. z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Diskette 'Heiligenverering Geleen'
506:903
Kronenberg - H. Antonius.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:904
Laar - H. Gertrudis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:905
Lagemeeden - H. Margaretha.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:906
Lage Zwaluwe - H. Hubertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:907
Laren - Broeder Ewald.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:908
Leerdam - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:909
Leeuwarden - H. Bonifatius & Willibrord.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:910
Leeuwarden - O.L. Vrouw Scherpenheuvel.
KopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001
506:911
Leiden - Heilig Kruis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:912
Leidschendam - O.L. Vrouw van Heiloo.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:913
Lierderholthuis - V. Santen.
KopieŽn, brochure en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:914
Lierop - Maria Bambina.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:915
Lierop - H. Bernardus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:916
Lieshout - H. Ambrosius.
Kopie. z.j. 1 map.
506:917
Leveroy - O.L. Vrouw de Berg Carmel.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:918
Maasbracht - H. Joost.
Aantekeningen. z.j. 1 map.
506:919
Maasbracht - O.L. Vrouw.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:920
Maasbracht - Onbekend.
KopieŽn, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:921
Maasbrachterbeek - O.L. Vrouw Loreto.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:922
Maashees - H. Antonius Abt.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:923
Maastricht - O.L. Vrouw Hoop der Hopelozen.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:924
Maastricht - O.L. Vrouw van Banneux.
KopieŽn, correspondentie en typoscript. 2002-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2002-2003 en z.j.
506:925
Maastricht - H. Donatus.
KopieŽn, foto en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
506:926
Maastricht - H. Odilia.
Kopie en foto. 1999 en z.j. 1 map.
506:927
Maastricht - O.L. Vrouw van Scherpenheuvel.
KopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:928
Maastricht - H. Lambertus.
KopieŽn, foto's, dia's, correspondentie, boeken, boekje, brochure, ansichtkaart, vragenlijst en typoscript. 1896-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- Boek 'De H. Lambertus, Bisschop vsn Maastricht en Martelaar' door Jac. Vrancken, 1896
- Boek 'De H. Lambertus Apostel der Kempen, Patroon der Luikenaren' door Fr. Nulens, z.j.
506:929
Maastricht - Robert Regout.
Knipsels, brochure en bidprentjes. 2004-2014 en z.j. 1 map.
506:930
Maastricht - Matthias.
KopieŽn en dia's. z.j. 1 map.
506:931
Limbricht - H. Salvius.
Kopie. z.j. 1 map.
506:932
Limbricht - H. Rochus.
Kopie. z.j. 1 map.
506:933
Limmel - St. Jan.
KopieŽn en correspondentie. 2002-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2002-2003
506:934
Limmen - H. Cornelius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:935
Loon op Zand - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knispels en correspondentie. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:936
Lutterade-Krawinkel - Brigitta van Kildare.
KopieŽn, foto's, vragenlijst en typoscript. 1993-1998 en z.j. 1 map.
506:937
Luyksgestel - H. Cornelius.
KopieŽn en typoscript. 1996 z.j. 1 map.
506:938
Luttenberg - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:939
Mariaheide - O.L. Vrouw van Goede Raad.
KopieŽn, foto's, devotieprentjes, brochure, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1987-1996 en z.j. 1 map.
506:940
Marienpoel - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:941
Markelo - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:942
Mechelen - St. Jan/Franciscus.
KopieŽn, foto's, correspondentie, aantekeningen. 2001-2002 z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2002
506:943
Medemblik - Lord Murray.
KopieŽn en ansichtkaart. z.j. 1 map.
506:944
Meers - Gerardus Majella.
Aantekeningen. z.j. 1 map.
506:945
Meers - O.L. Vrouw van de Overwinning.
KopieŽn en brochure. z.j. 1 map.
506:946
Meerssen - L.M. de Monfort.
Kopie. z.j. 1 map.
506:947
Meerssen - O.L. Vrouw.
Bidprentje. 1999 en z.j.
506:948
Meerssen - H. Rochus.
Correspondentie en vragenlijst. 1993-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:949
Megen - O.L. Vrouw van de Brand.
KopieŽn, foto's, aantekeningen en typoscripten. 1997 en z.j. 1 map.
506:950
Megeren - Antonius van Padua.
Kopie. z.j. 1 map.
506:951
Meyen - O.L. Vrouw van Zeven WeeŽn.
Kopie. z.j. 1 map.
506:952
Merkelbeek - Theresia.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:953
Mheer - Antonius Abt.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:954
Middelburg - O.L. Vrouw aan de Gasthuiskerk.
KopieŽn en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
506:955
Middelburg - Heilig Kruis.
KopieŽn, correspondentie en typoscript. 2005 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2005
506:956
Middelrode - H. Cornelius.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:957
Mierlo - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:958
Mierlo - Agatha.
KopieŽn. 1996. 1 map.
506:959
Mijdrecht - Heilig Kruis.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:960
Millingen - H. Willibrord.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:961
Moergestel - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, rouwkaartje, brochures en typoscript. 2002-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2002-2004
506:962
Mortfort - H. Sacrament.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:963
Montfort - O.L. Vrouw van de Straat.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:964
Mook - H. Rochus & Antonius.
Kopie. z.j. 1 map.
506:965
Mook - H. Rochus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:966
Mook - O.L. Vrouw van Dwaallichtjes.
KopieŽn, foto, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1993-1995 en z.j. 1 map.
506:967
Muiderberg - Lou de Palingboer.
Kopie en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:968
Neerbeek - Callistus.
Kopie. z.j. 1 map.
506:969
Neerbosch - Heilig Kruis.
KopieŽn, knipsels, geografische kaart en vragenlijst. 1993-1996 z.j. 1 map.
506:970
Neercanne - Heilig Graf.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:971
Neeritter - H. Lucia.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:972
Neerlangel - H. Jan.
KopieŽn, knipsel en vragenlijst. 1993-1999 en z.j. 1 map.
506:973
Nibbixswoude - H. Olof.
Kopie. z.j. 1 map.
506:974
Nieuwe Niedorp - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsel, foto's, aantekeningen en typoscript. 1995 en z.j. 1 map.
506:975
Nieuwer Amstel - H. Christus.
Geografische kaart, vragenlijst en typoscripten. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:976
Noord-Deurningen - O.L. Vrouw Boom.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:977
Nieuwkerk - O.L. Vrouw.
Knipsel. 2000. 1 map.
506:978
Nieuwstadt - H. Jan.
Kopie. z.j. 1 map.
506:979
Nijmegen - H. Clara.
KopieŽn, correspondentie, stripboek, devotieprentjes, ansichtkaarten, brochures, tijdschriften en vragenlijst. 1993-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- 'Vlaamse Filmpjes', jaargang 64, nr. 16/17 (1993)
- 'Heiliging', jaargang 44, nr. 3 (1994)
- Stripboek 'Het leven van Clara van Assisi; Vrouwe van San Damiano', 1993-1994
506:980
Nijmegen - H. Blasius.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:981
Nijmegen - H. Heilig Land Stichting.
KopieŽn, tijdschrift en gidsen. 1986-1994 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Middelares en koningin' jaargang 52, nr. 10 (1986)
- Gidsen 'Bijbels openluchtuseum; Heilig Land Stichting', 1994 en z.j.
506:982
Nijmegen - A. Aerts.
Correspondentie. 2001. 1 map.
506:983
Nijmegen - O.L. Vrouw van de Altijddurende Bijstand.
Kopie, ansichtkaart, brochure en boekje. 1986 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Maria Moeder van Altijddurende Bijstand; Overwegingen en gebeden', 1986
506:984
Nijmegen - H. Donatus.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:985
Nijmegen - O.L. Vrouw.
Kopie en typoscripten. z.j. 1 map.
506:986
Nijmegen - Hamer.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:987
Nispen - H. Donatus.
KopieŽn, vragenlijsten en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:988
Noordwijkerhout - H. Antonius.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:989
Nulland - H. Maria.
Correspondentie. 2001. 1 map.
506:990
Nunhem - O.L. Vrouw.
Aantekeningen. z.j. 1 map.
506:991
Nunhem - H. Job.
Kopie, foto's en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
506:992
Nuth - O.L. Vrouw.
Correspondentie en typoscript. 1998. 1 map.
506:993
Odijk - H. Maria.
KopieŽn en correspondentie. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:994
Oensel - H. Kiliaan.
KopieŽn, correspondentie en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:995
Ohť en Laak - H. Anna.
KopieŽn, knipsels en correspondentie. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:996
Oirsbeek - H. Lucia.
KopieŽn, correspondentie en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:997
Oirsbeek - O.L. Vrouw van Fatima.
KopieŽn, knipsels en foto's. 1998 en z.j. 1 map.
506:998
Oirschot - O.L. Vrouw Moeder der Smarten.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:999
Oldenzaal - O.L. Vrouw.
KopieŽn en knipsel. 1994 en z.j. 1 map.
506:1000
Oosterbeek - Bernulphus.
KopieŽn, foto, correspondentie, devotieprentje, brochure, aantekeningen en papieren vaandel. 1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:1001
Oosterhout - Oelbert.
KopieŽn en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
506:1002
Oosterhout - O.L. Vrouw.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:1003
Oosterhout - H. Rochus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1004
Oosterhout - Adalbert.
Kopie en aantekeningen. 1996 en z.j. 1 map.
506:1005
Oosterhout - H. Eligius.
Correspondentie. 1998. 1 map.
506:1006
Opwetten - O.L. Vrouw.
KopieŽn, correspondentie en typoscripten. 2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
506:1007
Opwetten - H. Rochus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1008
Oss - O.L. Vrouw.
KopieŽn en knipsel. 1993 en z.j. 1 map.
506:1009
Ossendrecht - H. Gertrudis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1010
Oud-Caberg - O.L. Vrouw van de Zeven Smarten.
Foto en vragenlijst. 1993. 1 map.
506:1011
Oud en Nieuw Gastel - O.L. Vrouw.
Aantekeningen. 1993. 1 map.
506:1012
Oudenbosch - H. Sacrament.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1013
Oudenbosch - H. Bernardus.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1014
Oudenbosch - O.L. Vrouw van Beauraing.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1015
Oud-Valkenburg - O.L. Vrouw Onbevlekt Hart.
Kopie, foto's, correspondentie en boekje. 1948-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boekje 'Broederschap van het Allerheiligste en Onbevlekte Hart van Maria', 1948
506:1016
Oud-Vroenhoven - E. Gruyters.
Aantekeningen. z.j. 1 map.
506:1017
Ouddorp - O.L. Vrouw.
KopieŽn, geografische kaart, vragenlijsten en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:1018
Oude-Tonge - O.L. Vrouw.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:1019
Ouwerkerk - H. Getrudis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1020
Overasselt - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1021
Papenhoven - H. Andreas.
KopieŽn, foto's, aantekeningen en typoscripten. 1999 en z.j. 1 map.
506:1022
Panheel - O.L. Vrouw.
Foto's en programmaboekje. 1999 en z.j. 1 map.
506:1023
Panningen - Piet Hofstee.
Boek 'Piet Hofstee C.M.' door Hubert Meuffels, 1920. 1 map.
506:1024
Poeldijk - H. Bartholomeus.
Kopie, vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:1025
Preekhil - Onbekend.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1026
Princenhage - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1027
Putten - O.L. Vrouw.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:1028
Raamsdonk - H. Bavo.
Correspondentie. 1998. 1 map.
506:1029
Raath - H. Jozef.
KopieŽn, foto's, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
506:1030
Rheden - Mauritius.
Kopie en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1031
Rimburg - H. Jozef.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1032
Rijen - H. Blasius.
KopieŽn en foto. z.j. 1 map.
506:1033
Rijen - Maria Magdalena.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1034
De Rijp - H. Kruis.
Kopie en typoscript. z.j. 1 map.
506:1035
Rijsbergen - H. Blasius.
KopieŽn, correspondentie en typoscripten. z.j. 1 map.
506:1036
Rockanje - H. Laurentius.
Kopie, foto's en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
506:1037
Roelofarendsveen - Eustadius van Lieshout.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1038
Roermond - Marcus van Aviano.
KopieŽn en correspondentie. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1039
Roermond - O.L. Vrouw ter Poorten.
KopieŽn, knipsel en correspondentie. 1997-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1040
Roermond - H. Rochus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1041
Roermond - Maria van St. Jozef.
Knipsels en correspondentie. 1992-1998. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1042
Roermond - H. Dionysius.
Kopie en correspondentie. 1998 eb z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1043
Roermond - Martelaren.
Correspondentie. 1998. 1 map.
506:1044
Roermond - H. Cornelius.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1045
Roermond - Randenraet.
KopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:1046
Roermond - Christoffeol.
KopieŽn, foto's en knipsels. 1995-2002 en z.j. 1 map.
506:1047
Roermond - H. Gerlach.
KopieŽn en correspondentie. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1048
Roermond - J.F. Pasman.
Kopie en correspondentie. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:1049
Roggel - H. Donatus.
KopieŽn en correspondentie. 2010-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2010-2011
506:1050
Rolduc - Heilig Kruis.
Kopieen en correspondentie. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1051
Rolduc - H. Daphne.
KopieŽn, correspondentie en ansichtkaart. 1995-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995-1996
506:1052
Rolduc - H. Albertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1053
Roosendaal - O.L. Vrouw van de Altijddurende Bijstand.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:1054
Roosendaal - H. Gerardus Majella.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1055
Rosmalen - H. Bernadette.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1056
Rotterdam - H. Rosalia.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:1057
Rotterdam - Petrus van Verona.
KopieŽn, vragenlijst en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:1058
Rijckholt - O.L. Vrouw van de Rozenkrans.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1059
Rijkevoort - H. Apollonia.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1060
Rijp, de - O.L. Vrouw.
Vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:1061
Rucphen - H. Antonius Abt.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1062
Sambeek - H. Apollonia.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1063
Sambeek - H. Gerardus Majella.
KopieŽn, correspondentie, vragenlijst en typoscript. 1993-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993 en 1995-1996
506:1064
Scharwoude - O.L. Vrouw.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:1065
Schaijk - H. Antonius van Padua.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:1066
Scheveningen - H. Antonius Abt.
KopieŽn, aantekeningen en typoscript. z.j. 1 map.
506:1067
Schiedam - H. Villanova.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1068
Schijndel - H. Servaas.
Typoscript. z.j. 1 map.
506:1069
Schin op Geul - Heilig Kruis.
KopieŽn en correspondentie. 1998-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1999
506:1070
Schin op Geul - Zr. Alphonsa.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1071
Schoondijke - Cornelius.
KopieŽn en correspondentie. 1996 en z.j. 1 map.
506:1072
Schoonebeek - H. Bonifatius.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1073
Schuinesloot - O.L. Vrouw van Fatima.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1074
Sevenum - O.L. Vrouw Voorste Steeg Sevenum.
KopieŽn, foto's, brochure en typoscripten. 1998-1999 en z.j. 1 map.
506:1075
Sibbe - H. Rosa.
KopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 2001-2002 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001-2002
506:1076
Sint Hubert - H. Hubertus.
KopieŽn en correspondentie. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1077
Sint Oedenrode - Mgr. Bekkers.
KopieŽn, knipsels, boeken, afbeeldingen en vragenlijst. 1966-2002 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Liefde als wapen' door T. Oostveen, 1966
- Boek 'Bisschop Bekkers; Vriend van ons allen' door N. van Hees, 1966
506:1078
Sint OdiliŽnberg - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1079
Sint Pankras - H. Catharina.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1080
Sint Pieter - H. Rochus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1081
Sint Pieter - H. Lambertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1082
Sittard - P. Paulus.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1083
Sittard - H. Cornelius.
KopieŽn en vragenljst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1084
Sittard - O.L. Vrouw Berg Carmel.
Programmaboekje. 1999. 1 map.
506:1085
Sittard - H. Andreas.
KopieŽn, foto's, correspondentie, boekjes, devotieprentjes, vragenlijst en typoscript. 1986-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
- Boekje ''Ter nagedachtenis van P. Andreas Prťvot S.C.J. stichter van het Missiehuis Sittard', 1986
506:1086
Slagharen - O.L. Vrouw van Fatima.
Kopie en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1087
Sluis - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1088
Someren - H. Cornelius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1089
Spaubeek - H. Laurentius.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1090
Sprundel - H. Anna.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1091
Staatsmijn Maurits - H. Barbara.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1092
Steenbergen - O.L. Vrouw.
KopieŽn en correspondentie. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:1093
Steenbergen - H. Quirinus.
KopieŽn, correspondentie en typoscripten. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:1094
Steenderen - O.L. Vrouw.
Typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
506:1095
Stein - Onbekend.
Correspondentie. 1997. 1 map.
506:1096
Stein - H. Rochus.
KopieŽn, foto, aantekeningen en typoscripten. 1997-1999 en z.j. 1 map.
506:1097
Sterksel - Hostie.
KopieŽn en aantekeningen. 1997 en z.j. 1 map.
506:1098
Sterksel - O.L. Vrouw.
KopieŽn en aantekeningen. 1997 en z.j. 1 map.
506:1099
Stevensweert - O.L. Vrouw van de Altijddurende Bijstand.
KopieŽn, foto's, correspondentie en typoscripten. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:1100
Steyl - A. TonniŽs.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1101
Steyl - H. Sebastiaan.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1102
Susteren - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, foto en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
506:1103
Stoppeldijk - H. Antonius.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:1104
Stramproy - H. Odilia.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie en aantekeningen. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1105
Tegelen - Theresia van Lisieux.
KopieŽn, knipsels, ansichtkaarten, vragenlijst en aantekeningen. 1993-1997 en z.j. 1 map.
506:1106
Tegelen - H. Lucia.
KopieŽn en correspondentie. 2002-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2002-2003
506:1107
Tegelen - Passiespelen.
Knipsels. 1995-2011. 1 map.
506:1108
Terwinselen - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1109
Thorn - H. Michael.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1110
Thorn - H. Benedictus.
KopieŽn, correspondentie, foto's, brochure en aantekeningen. 1996-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1999
506:1111
Tiel - Jomanda.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, correspondentie, tijdschrift en typoscript. 1994-2008 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995 en 2008
- 'Line magazine' jaargang 3, nr. 7 (1994)
506:1112
Tilburg - H. Donatus.
KopieŽn, foto's, parochirgids, aantekeningen en typoscript. 1951 en z.j. 1 map.
506:1113
Tilburg - Daniel de Brouwer.
Vragenlijst. 1993. 1 map.
506:1114
Tilburg - H. Quirinus.
KopieŽn, vragenlijsten en typoscripten. 1993 en z.j. 1 map.
506:1115
Tilburg - H. Christoffel.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1116
Tilburg - O.L. Vrouw.
Foto's. 1995. 1 map.
506:1117
Treebeek - Pater Kolbe.
KopieŽn en devotieprentje. z.j. 1 map.
506:1118
Treebeek - H. Antonius van Padua.
KopieŽn en devotieprentje. z.j. 1 map.
506:1119
Treebeek - O.L. Vrouw van Banneux.
KopieŽn, foto's, ansichtkaarten, medaille, aantekeningen en vragenlijst. 1993-1997 z.j. 1 map.
506:1120
Tubbergen - H. Pancratius.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1121
Tungelroy - H. Barbara.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1122
Ubachsberg - H. Bernardus.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1123
Uden - H. Birgitta.
Correspondentie en tijdschriften. 1999-2001. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2001
- 'Het Land van Sinte Birgitta' jaargang 40, nrs. 1 t/m 4 (1999), jaargang 41, nrs. 1 t/m 4 (2000), jaargang, 42 nrs. 1 t/m 3 (2001)
506:1124
Udenhout - H. Hubertus.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1125
Ulestraten - Onbekend.
KopieŽn en correspondentie. 2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2004
506:1126
Ulvenhout - H. Hubertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1127
Uitgeest - H. Matthias.
Kopie en typoscripten. z.j. 1 map.
506:1128
Urmond - O.L. Vrouw van de Rozenkrans.
KopieŽn, foto's, correspondentie en typoscripten. 1997-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998
506:1129
Utrecht - A. Alphons.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1130
Utrecht - O.L. Vrouw/12 Apostelen.
Typoscript. z.j. 1 map.
506:1131
Utrecht - H. Willibrord.
KopieŽn, knipsels, brochures, munten en aantekeningen. 1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Twee Willibrod munten, uitgegeven in het kader van het Willibrordjaar
506:1132
Utrecht - H. Pancratius.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:1133
Utrecht - Oswald en Frederik.
KopieŽn en correspondentie. 2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
506:1134
Utrecht - Maria Magdelena.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:1135
Utrecht - H. Nicolaas van Tolentijn.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1136
Utrecht - H. Odolphus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1137
Utrecht - H. Andreas.
Typoscripten. z.j. 1 map.
506:1138
Vaals - O.L. Vrouw.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1139
Valkenburg - Zr. Alfonsa.
KopieŽn, foto, correspondentie, ansichtkaart, aantekeningen en typoscripten. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:1140
Valkenburg - H. Antonius.
KopieŽn, correspondentie en aantekeningen. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:1141
Valkenburg - O.L. Vrouw van de Altijddurende Bijstand.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1142
Veghel - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1143
Velp - H. Vincentius.
KopieŽn, foto's en typoscripten. 1996 en z.j. 1 map.
506:1144
Veltum - H. Rochus.
Kopie en typoscript. z.j. 1 map.
506:1145
Venlo - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1146
Venlo - H. Willibrord.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1147
Venray - O.L. Vrouw van de Zeven Smarten.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1148
Venray - H. Antonius van Padua.
Kopie en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1149
Venray - H. Oda.
KopieŽn, foto's, correspondentie, vragenlijst en typoscripten. 1993-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993 en 2001
506:1150
Venray - H. Hubertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1151
Venray - H. Lucia.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:1152
Venray - H. Thomas.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1153
Venray - H. Egidius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1154
Venray - O.L. Vrouw van de Zeven WeeŽn.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1155
Venray - H. Brigida.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1156
Venray - H. Christoffel.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1157
Vessem - H. Willibrord.
KopieŽn, foto's, correspondentie en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:1158
Veur - Reginfrida.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:1159
Voerendaal - H. Laurentius.
Kopie, knipsels en vragenlijst. 1993-1999 en z.j. 1 map.
506:1160
Vogelenzang - Wonder.
KopieŽn en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1161
Volkel - H. Antonius Abt.
KopieŽn, boekje, vragenlijst en typoscript. 1978-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Volkels kerk viert veertig' door H. Sluijters en J. Buur, 1978
506:1162
Vortum - H. Hubertus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1163
Vragender - Jacobuskapel.
KopieŽn en foto. 1997 en z.j. 1 map.
506:1164
Vrakker - H. Lucia.
KopieŽn en typoscript. 1999 en z.j. 1 map.
506:1165
Vijlen - Clodolphus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1166
Waalre - H. Willibrord.
KopieŽn en knipsel. z.j. 1 map.
506:1167
Waalwijk - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsel en vragenlijsten. 1987-1993 en z.j. 1 map.
506:1168
Waalwijk - O.L. Vrouw van Lourdes.
Kopie en typoscript. z.j. 1 map.
506:1169
Wagengingen - H. Antonius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1170
Warmond - H. Brasilia.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1171
Waspik - O.L. Vrouw.
Kopie en vragenlijst. 1993 en z.j. 1 map.
506:1172
Waubach - Heilig Kruis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1173
De Weere - H. Lambertus.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:1174
Weert - O.L. Vrouw van Fatima.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1175
Weert - H. Matthias.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1176
Weert - H. Romoldus.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:1177
Weert - Kindje Jezus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1178
Wehl - H. Anna.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1179
Well - H. Rochus.
KopieŽn, foto's, negatieven, correspondentie, brochure, boek, aantekeningen en typoscript. 1965-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- Boek 'Sint Rochuskapel op de Kamp' door W.J. Driessen en J.J. Daemen, 1965
506:1180
Well - H. Antonius.
KopieŽn en aantekeningen. z.j. 1 map.
506:1181
Werkendam - Heilig Kruis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1182
Wessem - O.L. Vrouw van Wessem.
KopieŽn, foto, correspondentie, aantekeningen en typoscript. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1183
Westelbeers - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's, geografische kaarten en typoscripten. 1998 en z.j. 1 map.
506:1184
Westerblokker - O.L. Vrouw.
Kopie en typoscript. z.j. 1 map.
506:1185
Westervoort - H. Sacrament.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:1186
Westerwijk - H. Servaas.
KopieŽn en brochures. z.j. 1 map.
506:1187
Wilnis - H. Sacrament.
KopieŽn en typoscript. z.j. 1 map.
506:1188
Wilnis - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1189
Winthagen - O.L. Vrouw Sterre der Zee.
Knipsel. 1995. 1 map.
506:1190
Wittem - Pater Bernard.
KopieŽn, foto's en nieuwsbrief. 1995-2006 en z.j. 1 map.
506:1191
Wouw - H. Bernardus.
KopieŽn en correspondentie. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1192
Wouw - H. Gertudis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1193
Wouw - H. Quirinus.
Correspondentie. 1998. 1 map.
506:1194
Woensel - H. Cornelius.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1195
Wijbosch - H. Antonius Abt.
KopieŽn, knipsel, vragenlijst en typoscript. 1987-1998 en z.j. 1 map.
506:1196
Wijchen - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto's en typoscript. 1996 en z.j. 1 map.
506:1197
Wijck - Bloedend Beeld.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1198
Wijlre - Maternus.
KopieŽn, foto's, correspondentie en aantekeningen. 1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999
506:1199
Wijlre - H. Odilia.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1200
Wijlre - O.L. Vrouw van Wijlre.
KopieŽn, correspondentie, vragenlijst en typoscript. 1993-1995 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995
506:1201
Wijlre - H. Gertrudis.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1202
Ijzendijke - O.L. Vrouw.
Kopie, correspondentie en vragenlijst. 1993-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
506:1203
Ijsselmuiden - O.L. Vrouw.
KopieŽn, vragenlijst en typoscript. 1993 en z.j. 1 map.
506:1204
Ijsselstein - H. Oda.
KopieŽn en correspondentie. 1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
506:1205
Yde - Spijkerboom.
KopieŽn en typoscripten. z.j. 1 map.
506:1206
Zaltbommel - Onbekend.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1207
Zelhem - H. Jan.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1208
Zevenbergen - O.L. Vrouw.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1209
Zundert - Engel.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1210
Zutphen - Justus.
KopieŽn, devotieprentje, aantekeningen en typoscripten. z.j. 1 map.
506:1211
Zwaag - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, knipsel en vragenlijst. 1993-2003 en z.j. 1 map.
506:1212
Zwolle - O.L. Vrouw.
KopieŽn, correspondentie en typoscript. 1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:1213
Overige afgevallen bedevaartplaatsen.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, brochure, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1998
506:1214
Aalten - Heilig Kruis.
Kopie. z.j. 1 map.
506:1215
Aken - Karel de Grote.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, tijdschrift, duitstalige brochures en folders, driehoekig sjaaltje en button. 1986-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2014
- 'Kirchen Zeitung' jaargang 69 (juni 2014)
506:1216
Ars - J. Vianney.
KopieŽn, knipsels, brochures en typoscript van Deventer. 1996-2009 en z.j. 1 map.

Bevat afbeeldingen, een medaille, foto's, ansichtkaarten, knipsels en tijdschrift afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1217
Assisi - H. Fransiscus.
Knipsels, boek en brochures. 1973-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Assisi; Art and History in the Centuries', 1973

Bevat kopieŽn, knipsels, devotieprentjes, afbeeldingen en ansichtkaarten afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1218
Banneux - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, boekjes en boekenleggers. 1959-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Novene ter ere van Maria, Onze Lieve Vrouw van Banneux' door B.G. Henning
- Boekje 'De gebeurtenissen van Banneux' door Z. Exc. Mgr. Kerkhofs, 1959
506:1219
Beauraing - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels en bedevaartboekje. 1998-2013 en z.j. 1 map.
506:1220
Berendrecht - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, boekjes, correspondentie, aantekeningen en vragenlijst. 1904-2013 z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1984 en 1997
- Boekje 'O.L. Vrouw van den Hagelberg te Beirendrecht' door P. Fr. Stephanus Schoutens, 1904
506:1221
Bochol - H. Cornelius.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1222
Brugge - Heilig Bloed.
KopieŽn, knipsels en brochure. 2002-2008 en z.j. 1 map.
506:1223
Brussel - Onbekend.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1224
ChŤvremont - O.L. Vrouw van Barmhartigheid.
KopieŽn en knipsels. 2011 en z.j. 1 map.
506:1225
Chestochowa - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels en aanplakbiljet. 1991-2012 en z.j. 1 map.

Bevat kopieŽn, knipsels en ansichtkaarten afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1226
Echternach - H. Willibrordus.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, boekje. 1982-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1990
- Boekje 'Nationale Bedevaart naar St. Willibrord', 1982
506:1227
Elten - H. Machutus.
KopieŽn. z.j. 1 map.
506:1228
Fatima - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, brochures, tijdschrift, devotieprentjes en ansichtkaarten. 1967-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Orante' jaargang 21, nr. 5 (1967)

Bevat boekjes, knipsels, ansichtkaarten, devotieprentjes en een ingelijste afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1229
Foy - O.L. Vrouw.
Knipsels en devotieprentje. 1994 en z.j. 1 map.
506:1230
Fulda - H. Bonifatius.
Kopie en knipsel. 2005 en z.j. 1 map.
506:1231
Garabandal - Onbekend.
KopieŽn en knipsels. 2002 en z.j. 1 map.

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266).
506:1232
Guadeloupe - O.L. Vrouw.
KopieŽn en knipsels. 1995-2008 en z.j. 1 map.
506:1233
Heppeneert - O.L. Vrouw van Rust.
KopieŽn, knipsels, ansichtkaart en devotieprentjes. 1995-2011 en z.j. 1 map.
506:1234
Hakendover - H. Salvator.
KopieŽn, foto, knipsels, correspondentie, dia's, boekje, afbeeldingen, devotieprentje, brochure, ansichtkaarten, aanplakbiljet en medailles. 1980-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997
- Boekje 'Bedevaart Breda-Hakendover', door A. Hendrikx, 1980

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1235
Heede - O.L. Vrouw.
KopieŽn, foto, knipsels, devotieprentje, boekje en programmablad. 1970-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Heede; Bericht Łber dortige mystische Ereignisse seit 1. November 1937' door E. Waninger, 1970
506:1236
Heilig Land - Onbekend.
KopieŽn, knipsels, gidsen, brochures, ansichtkaart, kaart en devotieprentje. 1995-2014 en z.j. 1 map.
506:1237
Hoogstraten - Heilig Bloed.
KopieŽn, knipsels, brochures en devotieprentje. 2010 en z.j. 1 map.
506:1238
Kranenburg - Heilig Kruis.
KopieŽn, knipsels en devotieprentje. 2008 en z.j. 1 map.
506:1239
Keulen - Drie Koningen.
Knipsels. 2003. 1 map.
506:1240
Kevelaar - Onbekend.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, brochures, boekjes, tijdschrift, plegrimsboekjes, aanplakbiljet, afbeeldingen, devotieprentjes, broche, stickers en vragenlijsten. 1954-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996
- Boekje 'Het Mariabeeld langs de kant van de weg' door Richard Schulte Staade, 1988
- 'KevelaeR' jaargang 23, nr. 1 (2001)
- Boekje 'Bij Moeder Thuis' door E.J. Teijlingen, 1994
506:1241
Kevelaar - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, foto's, dia's, brochures, tijdschrift, devotieprentjes, aanplakbiljetten. 1990-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'KevelaeR' jaargang 14 (1992), 18, nr. 1 (1997)

Bevat knipsels, brochures, devotieprentjes, ansichtkaarten en een afbeedling afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1242
KornelimŁnster - H. Cornelius.
Correspondentie en brochure. 1999. 1 map.
506:1243
Lisieux - Theresia.
Knipsels en devotieprentje. 1994-2008 en z.j. 1 map.

Bevat tijdschriften, devotieprentjes, knipsels en kopieŽn afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1244
Loreto - O.L. Vrouw.
KopieŽn en knipsels. 1995-1997 en z.j. 1 map.
506:1245
Lourdes - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, boekje, tijdschriften, gidsen, brochures, afbeeldingen, devotieprentjes, visitekaartje en aanplakbiljetten. 1932-2014 en z.j. 4 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1995, 2001-2003, 2007 en 2010
- Boekje 'Pelgrims onderweg' door Fr. J. Bank, 1983
- 'Lourdes' jaargang?, nr. 3 (1994), nr. 4 (1995), nrs. 1 t/m 4 (1996), nrs. 1 t/m 4 (1997), nrs. 1 t/m 4 (1998)

Bevat knipsels, ansichtkaarten, devotieprentjes, een foto, brochures, afbeeldingen en een handgeschreven scriptie afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1246
Lourdesgrotten - Onbekend.
KopieŽn, foto's en knipsels. 1997-2012 en z.j. 1 map.
506:1247
Malta - Onbekend.
Knipsels, foto's kaart en boekjes. 1983-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Marian art during the seventeenth and eighteenth centuries' door Mario Buhagiar, 1983
506:1248
Medjugorie - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, brochure, tijdschriften en geplastificeerd vaandel. 1995-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1999 en 2001
- 'Koningin van de Vrede' jaargang 12, nr. 4 (1997)
- 'Medjugorie' jaargang 12, nr. 68 (1996)

Bevat knipsels en devotieprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1249
Meerseldreef - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, foto, correspondentie, dia's en aantekeningen. 1995-2001 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
506:1250
Mekka - Islam en bedevaartplaats.
KopieŽn, knipsels en brochure. 1994-2004 en z.j. 1 map.
506:1251
Moresnet - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, aanplakbiljet en devotieprentjes. 1996-1998 en z.j. 1 map.
506:1252
Oostakker - O.L. Vrouw van Lourdes.
KopieŽn, foto's, brochures, knipsels, boeken, devotieprentje en ansichtkaart. 1957-2012 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Historische schets van het genade-oord Oostakker-Lourdes' door G. Magherman, z.j.
- Boek 'De wonderbare genezing van Pieter de Rudder' door Kanunnik A. de Meester J.C.D., 1957
506:1253
Padua - H. Antonius.
KopieŽn, knipsels en tijdschriften. 1995-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Il Santo dei miracoli' jaargang 111, nr. 6 (1999)
- 'Antonianum' jaargang 1, nr. 1 (2000)
506:1254
Paray le Monial - Maria Magaretha Alacoque.
KopieŽn, knipsels, brochure, tijdschrift en stripboek. 1965-2002 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Il est Vivant!' nr. 74 (1990)
- Stripboek 'Sainte Marguerite-Marie; et le message du Coeur de Jťsus' door A. Richomme, 1965
506:1255
Parijs - O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille.
KopieŽn, foto's, knipsels, devotieprentjes, brochures en boekje. 1953-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'De Jood en de Wonderdadige Medalje' door N. Roozen, 1953

Bevat knipsels, devotieprentjes, ansichtkaarten, afbeeldingen en medailles afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1256
Quťbec - St. Anne.
KopieŽn, foto's, brochures, tijdschriften en devotieprentje. 2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'La Revue Saint Anne' jaargang 135, nr. 8 (2007)
- 'The Annals of Saint Anne' jaargang 121, nr. 5 (2007)
506:1257
Rocamadour - Onbekend.
Knipsels. 2001-2009. 1 map.

Bevat kopieŽn, knipsels en ansichtkaarten afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1258
Rome - Diverse.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, kalender, programmaboek, reisgids, brochures en tijdschrift. 1957-2014 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1983
- 'Il Pilastro' jaargang 5, nr. 3 (2000)
- 'Programma-boek voor de Rome-Kruistocht van de Nederlandse V.K.A.J. en K.A.J. 18 tot 30 augustus 1957', 1957

Bevat knipsels en devotieprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1259
La Salette - O.L. Vrouw.
KopieŽn en knipsels. 1996-2000 en z.j. 1 map.

Bevat boekjes. knipsels, brochures, een foto, ansichtkaarten, afbeeldingen en kopieŽn afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1260
San Giovanni Rotondo - Pater Pio.
KopieŽn en knipsels. 1995-2003 en z.j. 1 map.

Bevat kopieŽn, knipsels, brochures en devotieprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1261
Santiago de Compostella - H. Jacobus.
KopieŽn, foto, knipsels, correspondentie, brochures, gidsen, ansichtkaart, tijdschriften, aanplakbiljetten, poster en afbeeldingen. 1981-2012 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2009-2011
- 'RKKerk.nl' jaargang 8, nr. 10 (2010)
- 'A Future for our Past' nr. 32 (1988)
- 'Het land van Sinte Birgitta' jaargang 21, nr. 2 (1981) en jaargang 22, nr. 3 (1981)

506:1262
Scherpenheuvel - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels, foto, correspondentie, devotieprentjes, brochures, button en boekje. 1947-2010 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
- Boekje 'Scherpenheuvel; Ster en burcht der Lieve Vrouw' door E.P. Leopold, 1947

Bevat knipsels, ansichtkaarten, devotieprentjes, papieren vaandels en brochures afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1263
Taizť - Onbekend.
KopieŽn, knipsels, brochures en liedboekje. 1988-2012 en z.j. 1 map.
506:1264
Tours - Maarten.
Knipsel. 2006. 1 map.
506:1265
Tremelo - Damiaan.
Knipsels. 1995. 1 map.
506:1266
Trier - H. Rok.
KopieŽn, foto's, knipsels, brochures, tijdschrift, t-shirt met opdruk, nieuwsbladen, devotieprentje, ansichtkaarten en aanplakbiljet. 1996-2012 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Paulinus' jaargang 122, nr. 20 (1996)
506:1267
Turijn - Lijkwade.
Knipsels. 1995-2012. 1 map.

Bevat knipsels, tijdschriften en een afbeelding gedrukt op textiel afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1268
Walsingham - O.L. Vrouw.
Knipsels. 2003-2012. 1 map.

Bevat knipsels, ansichtkaarten en aantekeningen afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1269
Werbeeck - O.L. Vrouw ter Sneeuw van Werbeeck.
Knipsels, foto's en typoscripten van Eersel. 1999 en z.j. 1 map.

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1270
Belgisch Grensgebied.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, devotieprentjes, ansichtkaarten, handboekje, boekje, brochures, medailles, kaart, aanplakbiljet, vragenlijst en aantekeningen. 1890-2012 en z.j. 3 mappen.
Inzake o.a.: Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Tongeren, Achel, Leuven, Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Hoegaarden, Tiegem, Kortrijk en St. Hubert.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 2003
- Boekje 'Vlaanderens bedevaarten in 1950', 1950

Bevat kopieŽn, knipsels, ansichtkaart, devotieprentjes, boekjes en foto's afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1271
Duits Grensgebied.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, devotieprentjes, biografie (Z. Blandine Merten), boek, brochures, gids, programmaboekje, afbeelding en ansichtkaart. 1995-2007 en z.j. 2 mappen.
Inzake o.a.: Beieren en Heede.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998
- Boek 'Die Wallfahrt Maria Vesperbild', door Dr. W. Imkamp, 1995

Bevat knipsels (v.a. 1984), afbeeldingen, een gebedsboekje, ansichtkaarten, correspondentie en aantekeningen afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1272
Frankrijk.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, brochures, gidsen en ansichtkaarten. 1995-2009 en z.j. 4 mappen.
Inzake o.a.: Parijs, Chartres, Amiens, de Provence, Rouen, Marseille en Annecy.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999 en 2001

Bevat knipsels, kopieŽn, boekjes, boeken, ansichtkaarten, aantekeningen, devotieprentjes, foto's, afbeeldingen, een medaille, postzegels (veel) en een ingelijste afbeelding afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1273
Ierland.
KopieŽn, foto, knipsels en brochures. 1967-2007 en z.j. 1 map.
Inzake o.a.: St. Patrick.
506:1274
ItaliŽ.
KopieŽn, knipsels, foto's, boekjes, tijdschriften, brochures, ansichtkaarten en devotieprentje. 1954-2012 en z.j. 1 map.
Inzake o.a.: Rome, CalabriŽ en Wenende Madonna.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'Il santuario di S. Maria della vita' door A. Raule, 1967
- Boekje 'Santuario Madonna di Tirano', 1969
- 'Il Pilastro' jaargang 5, nr. 3 (2000)
- 'TheotÚkos madre di Dio' jaargang 5, nr. 41 (1996) en jaargang 8, nr.73 (1999)
- 'In Slagorde' jaargang 8, nr. 6 (1954)

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1275
ItaliŽ - Via Francigena.
Knipsels, gidsen, brochures en tijdschrift. 1999-2000 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- 'Catharijnebrief' jaargang 18, nr. 70 (2000)
506:1276
ItaliŽ - Sacri Monti-Varallo.
KopieŽn, knipsels, programmaboekje, boek, brochures en tijdschriften. 1995-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Conservazione e fruizione dei Sacri Monti in Europa', 1995
- 'ItInerari Piermonte' jaargang 8, nr. 22 (1998)
- 'La Stella del Mare' jaargang 91, nr. 7 (2000)
- 'Il Rosario e la nuova Pompei' jaargang 116, nr. 4 en nr. 5 (2000)
- 'L'eco del Santuario di montenero (livorno)' jaargang 77, nr. 5 (1999)
- 'Il Sacro Monte di Varallo' jaargang 87, nr.5 (2011)
506:1277
ItaliŽ - Varallo-Atlante.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, brochures, informatieboekjes, aantekeningen en aanplakbiljet. 1996-2005 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1998 en 2004-2005
506:1278
Oost-Europa.
KopieŽn, knipsels, correspondentie en aanplakbiljet. 2002-2014
Inzake o.a.: Rusland, Polen, Hongarije, Slowakije, Kosovo, AlbaniŽ en TsjechiŽ.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2009
506:1279
Spanje.
Knipsels, devotieprentje, brochure, kopie en postzegels. 1998-2013 en z.j. 1 map.
Inzake o.a.: Covadonga, AndalusiŽ en Barcelona.

Bevat knipsels, een devotieprentje en een ansichtkaart afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1280
Egypte - Koptische bedevaarten.
Knipsels, boekje (Arabisch) en afbeelding. 2000-2005 en z.j. 1 map.
506:1281
Suriname en IndonesiŽ.
KopieŽn en knipsels. 2005 en z.j. 1 map.
Inzake o.a.: Batavia en Paramaribo.
506:1282
Verenigde Staten.
KopieŽn, knipsel en aanplakbiljet. 1997 en z.j. 1 map.
506:1283
Rest van de wereld.
KopieŽn, knipsels, foto's en brochures. 1995-2013 en z.j. 2 mappen.
Inzake o.a.: India, Mexico, Vietnam, BraziliŽ, Cuba, Sri Lanka, Japan, HaÔti, China, SyriŽ, Ecuador en Iran.

Bevat knipsels, devotieprentjes, ansichtkaarten, boekjes en een tijdschrift afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506:1284
Reisinformatie/Overig.
Gidsen en brochures. 1983-2005 en z.j. 1 map.