Archieven & collecties

2011 Audiocollectie Taal en identiteit op de Waddeneilanden 2000-2010 (2004), 2005

inhoud: De audio in deze collectie is tussen 2000 en 2010 verzameld in het kader van het promotieonderzoek van Mathilde Jansen, 'Taal en identiteit op de Waddeneilanden'. In dit project stonden de processen van dialectverlies en dialectbehoud op de Nederlandse Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog centraal. Het hoofdaccent lag op het dialect van Ameland. Onderzocht werd de kwaliteit van het dialect op Ameland, de invloed van het Nederlands en het Fries, attitudes van de Amelanders tegenover de omringende standaardtalen, en de manier waarop men zich actief inzet voor het dialect.

De collectie bestaat uit DAT-bandjes die zijn overgezet op 77 CD's. Deze collectie bestaat uit de gedigitaliseerde bestanden.

Voor de digitale en papieren collecties behorende bij dit project, zie: archief nr. 1032 en nr. 536

resultaat: Jansen, M. M., Language Change on the Dutch Frisian Island of Ameland. Linguistic and sociolinguistic findings Utrecht: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (2010).

.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

2011:1
gedigitaliseerde bestanden van dialectopnames Ameland