Archieven & collecties

1028 Bronnen van het Aalsmeerse dialect, 2001 - 2013

inhoud: Het project 'Red het Hollands' - een samenwerking tussen het Meertens Instituut en de Fryske Akademy - had als doel een beeld te krijgen van de Hollandse volkstaal tussen 1500 en 2000.
Als onderdeel van dit project is er vanaf 2001 een verzameling aangelegd van primaire en secundaire bronnen van het Aalsmeerse dialect (ook 'Buurts' genoemd). Bovendien zijn er geluidsopnamen gemaakt bij de 'laatste spreker van het Aalsmeers' (overleden in 2002).

De collectie is digitaal en bestaat uit een projectbeschrijving, primaire en secundaire bronnen van het Aalsmeers, geluidsbestanden met opnames van Gerrit Buis en werkstukken m.b.t. het Aalsmeerse dialect.

Voor de papieren collectie Bronnen van het Aalsmeers, zie: archief nr. 503. De collectie komt overeen met archiefnummers 503:4 en 503:5.

resultaat: - Versloot, Arjen Pieter. 2003. Fries in Holland in de 17e eeuw. Taal en tongval 55(1). 1-40.
- Versloot, Arjen P. 2004. Stedsk: in nuver grienmank? De pompeblędden : tydskrift foar Fryske stúdzje De Pompeblęden.
- Bree, van, Cor & Arjen Pieter Versloot. 2008. Oorsprongen van het Stadsfries. Ljouwert: Afűk.
- Versloot, Arjen Pieter, Hanneke Hengst & Marjan Huisman. 2012. Werkwoordvolgordes in het Amsterdams van de 17e eeuw. (Ed.) Evie Coussé & Hans Bennis. Taal en tongval 64(1). 41-71.
- Haan, Germen J. de, Henk Bloemhoff & Arjen Pieter Versloot. 2013. Language varieties in the province of Fryslân. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.), Language and Space / Dutch: An International Handbook on Linguistic Variation. Berlin: de Gruyter Mouton.

.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

1028:1
Projectbeschrijving 'Red het Hollands'
1028:2
PDF-bestanden van primaire bronnen van het Aalsmeers, 2001-2013.
Inclusief Excelbestand met overzicht en metadata.
1028:3
PDF-bestanden van secundaire bronnen van het Aalsmeers, 2001-2013. N.B. Betreft publicaties uit de periode 1931-2007. Inclusief Excelbestand met overzicht en metadata.
1028:4
30 geluidsbestanden met opnames van Gerrit Buis (z.j., mp3).
1028:5
7 werkstukken m.b.t. het Aalsmeers, diverse auteurs (2011).