Archieven & collecties

187 Leidse Bibliografie Nederlandse Taalkunde, 1970

inhoud: Van 1957 tot 1966 heeft Cor van Bree gewerkt aan de Leidse Bibliografie Nederlandse Taalkunde (de voorloper van de BNTL). In 1970 verscheen een artikel in de Nieuwe Taalgids waarin hij de opzet en uitvoering van de bibliografie bespreekt.
De bibliografie zou volgens het artikel zijn vervaardigd op fiches. Deze zijn in 25-voud geproduceerd en verspreid over diverse universiteiten en instituten, waaronder het Dialectenbureau in Amsterdam (nu Meertens Instituut).

De collectie bevat het artikel in de Nieuwe Taalgids en de begeleidende brief van Cor van Bree bij de zending fiches. De fiches zelf (met de bibliografie) zijn niet aangetroffen.

De bibliografie (6 kaartenbakken met fiches) is wel te raadplegen in de Bibliotheek van de Opleiding Nederlands, P.N. van Eykhof 1, Leiden.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

187:1
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Overzicht van de rubricering voor de Leidse Bibliografie Nederlandse Taalkunde