Archieven & collecties

1139 Van Standaardnederlands naar het Noordoost-Brabants (2021), 2021

inhoud: Lieke Hendriks liep in 2021 stage bij het Meertens Instituut, bij Marjo Koppen en Kristel Doreleijers. Haar onderzoek bekeek de genusmarkering op adnominale woorden in het Brabants. Voor dit project heeft zij online interviews afgenomen om data te verzamelen. De collectie bevat:
- 6 audio opnames;
- toestemmingsformulieren;
- een informatiebrief;
- Taalschtergrond vragenlijst;
- PowerPoint online vertaaltaak.

.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

1139:1
Data behorende bij Van Standaardnederlands naar Nooroost-Brabants